27. schôdza

30.4.2021 - 3.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 16:49 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:49

Ján Ferenčák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Takáč, jednu vec si vystihol veľmi dobre, pretože poľnohospodárstvo úzko súvisí s vidiekom, rozvojom vidieka, ale aj s produkciou aj lokálnych potravín. A ako si namietal, že dochádza k centralizácii a centralizmu v rámci ministerstva pôdohospodárstva, by som doplnil, že dochádza skoro vo všetkých ministerstvách aj vrátane ministerstva regionálneho rozvoja. Je dokonca, teraz má prísť nový návrh zákona o regionálnom rozvoji a samotné plány regionálneho rozvoja majú tvoriť šiesti ľudia a dvaja sú z ministerstva, dvaja sú z okresných úradov a dvaja sú z vyšších územných celkov. Takže aká decentralizácia moci, keď všetko sa centralizuje do jednej centrály?
Sami dobre vieme, že celý rozvoj Slovenska je postavený na európskych zdrojoch. Program rozvoja vidieka bol v minulom programovom období, teraz príde samostatný program a samotné mestá a obce a rozvoj samospráv má byť financovaný, mala by financovať vo väčšine z týchto zdrojov, tiež ktoré prídu. Táto vláda im pridelila 8 %. V rámci iných krajín hovoríme aj o 35 %. Takže tak asi úprimne sa myslí podpora samosprávy a podpora vidieka, rozvoja.
A chcem ešte podotknúť jeden problém, ktorý tu je. Máme tu miestne akčné skupiny. O tom nikto tuná nehovoril. Sú to, je to 200 mil. eur, ktoré tieto obce, mestá a vidiek mal čerpať. Tieto peniaze pre neschopnosť podpísania čo len jedného, jedného projektu stoja na ministerstve pôdohospodárstva a stoja na ministerstve regionálneho rozvoja v rámci IROP-u a PRV. Dokonca ani nie sú podporené na samotné riadenie. To je veľký problém.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 16:49 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:51

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Takáč, ďakujem ti za tvoje kultivované vystúpenie. Samozrejme, že vo vystúpení sa nedá dotknúť všetkých otázok a vecí, lebo tento rezort je dosť široký, ale ja by som ťa doplnil o pozemkové úpravy, o túto problematiku, pretože v rámci stretnutí aj so starostami, predovšetkým napríklad oravského regiónu som sa oboznámil s ich názorom a stanoviskom, aby sa zo strany kompetentných štátnych orgánov, predovšetkým ministerstva pôdohospodárstva riešilo aj dokončenie verejných obstarávaní komplexných pozemkových úprav. Toto je veľký problém v rámci Slovenska a v rámci regiónov a reálne si musíme povedať, že sa musí čo najskôr naštartovať proces vykonávania komplexných pozemkových úprav na celom území Slovenskej republiky v rámci vládou prijatej slovenskej, vládou prijatej koncepcie na návrh opatrení na urýchlené riešenie komplexných pozemkových úprav na Slovensku.
Napríklad ja by som z praxe povedal príklad obce Hrabča, ktorá má katastrálne územie, ktoré bolo jedno zo 168 schválených katastrálnych území, na ktorom vláda Slovenskej republiky schválila proces komplexných pozemkových úprav a začiatkom, v roku 2020 malo nasledovať druhé kolo obstarávania, tzv. mikrotendre, a to súťaž medzi už vybratými skupinami dodávateľov o konkrétne projekty pre jednotlivé katastrálne územia. No toto prebehlo v stredoslovenskom regióne, len asi na 10 najmenších katastrálnych územiach a na ostatných 150 nie.
Čiže tu vidíme aj ten marazmus, ktorý pokračuje ešte z ministrovania pani ministerky Matečnej, to si musíme povedať otvorene. Škoda, že tu nie je aj pán minister, pretože vyslovene chcem prízvukovať a povedať mu, aby doriešil novelu o pozemkových úpravách, ktorá by do praxe zaviedla niektoré veľmi dôležité princípy na vylepšenie, čo sa týka rýchlejšieho a kvalitnejšieho vykonávania pozemkových úprav. Na margo teba len toľko.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 16:51 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:53

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za reakcie na moje vystúpenie. Samozrejme, už spomínaná potravinová sebestačnosť, čo sme si mohli pomôcť cez Plán obnovy a odolnosti, ja si myslím, že je na mieste stále o tom hovoriť.
Ja ďakujem aj koaličným poslancom za vystúpenie a aj predsedovi výboru, aj členovi Patrickovi Linhartovi, ale tu je treba povedať jednu vec, že tak ako ja poukazujem a my poukazujeme v opozícii na tieto všetky tieto veci, ktoré sa na ministerstve pôdohospodárstva dejú, tak áno, sme opoziční, ale vy ste koaliční, vy aj nesiete zodpovednosť a vy máte reálne možnosť tieto veci ovplyvňovať. Mňa mrzí, že napríklad v rámci koaličnej rady vašej ste dokázali vetovať cez pani Remišovú Sputnika, ale nedokázali ste napríklad vetovať Plán obnovy z hľadiska rozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé ministerstvá.
Spomínal tu kolega Dušan Jarjabek, že aj ministerstvo kultúry nedostalo finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, takže tu je aj vaša do určitej miery zodpovednosť.
Samozrejme, pozemkové úpravy, ja mám, ak mám dobré informácie, tak ešte predchádzajúca vláda schválila každoročné vyčlenenie určitých finančných prostriedkov z rozpočtu na to, aby každý rok sa vykonal určitý počet pozemkových úprav. Treba ale povedať, že my zas nemáme neobmedzené kapacity ľudí na Slovensku, ktorí by tieto pozemkové úpravy dokázali realizovať. Čiže hneď keby sme naliali neviem koľko finančných prostriedkov, tak sa to nezrealizuje za pár rokov. Čiže je to beh na dlhšiu trať, ale treba každoročne určité finančné prostriedky v tomto, v tomto vyčleňovať.
Samozrejme, aj spomenuté MAS-ky, miestne akčné skupiny, toto stojí všetko podľa mňa aj na PPA, ktorá, ktorá, zatiaľ nevieme, čo s tým ako ide dorobiť, už sme mali aj informácie o tom, že, že to nechcú podpísať, že to nechcú riešiť, tak uvidíme. Pevne verím, že to tak nenastane a miestne akčné skupiny budú pokračovať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 16:53 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:56

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážený páni poslanci, v pôvodnom programovom vyhlásení vlády bola aj vízia, stratégia, taká centrálna vízia a stratégia, to sme si asi nikto nevšimli, že takýto dôležitý dokument, kľúčový dokument sa nám podarilo urobiť a dokonca aj vládou prijať. Táto vízia a stratégia spracovala viac ako 200 funkčných stratégii na Slovensku, a preto je veľmi dôležitá a asi aj k tým stratégiám, ktoré robíme alebo chrlíme vo veľkom, takto pristupujeme, že potom ich založíme do šuflíka a neriadime sa s nimi.
Preto upriamim pozornosť na to, že je to slabo reflektované, že víziu a stratégiu už máme, je dobrá, vznikla v širokej koalícii odborníkov, reflektuje agendu 2030, Green Deal a všetky moderné a platné európske stratégie. Ako sa ďalej píše v programovom vyhlásení vlády, za účasti odborníkov bude definovaná reálna hodnotovo pevná a moderná vízia rozvoja regiónov Slovenska. Následne bude vypracovaná a vládou schválená záväzná stratégia rozvoja regiónov Slovenska so zohľadnením potenciálu a špecifík regiónov s akcentom na podporu a rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Vláda Slovenskej republiky zabezpečí prepojenie procesov plánovania na národnej, regionálnej i miestnej úrovni.
Musím vám povedať, že to všetko sa deje, niektoré veci, ako vízia a stratégia je už hotová, takže kľudne sme to tam dávať nemuseli.
V programovom vyhlásení vlády sú odstavce o posilnení rozhodovania regiónov. Tu jednoznačne hovorím, že som dokázal presvedčiť v krátkom čase regióny na spoluprácu. Urobili sa vstupné správy integrovaných územných stratégií (ruch v sále), urobili sa stratégie udržateľného mestského rozvoja a tak isto investície územné. To sme spoločne s regiónmi úspešne stvorili a verím, že sa to bude rozvíjať. (Neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu.) Takisto verím, že dostatok zdrojov bude na tieto stratégie uvoľnený, aby naozaj tie regióny nielen formálne, ale naozaj aj reálne vykonávali túto činnosť.
Ďalej je stať o podpore komunít. Myslím si, že sa málo urobilo v tejto oblasti. Myslím si, že vláda za rok nedostatočne venovala napríklad rómskym komunitám. Doteraz som riešil túto oblasť s úradom splnomocnenkyne ako nikto pred tým, aj som bojoval a to očakávam aj ďalej od všetkých rezortov. Ja si uvedomujem, že tu bola pandémia COVID (neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu), ale o to viacej by sme mali urobiť v nasledujúcom období. (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás...

Ledecký, Vladimír, poslanec NR SR
Rómske komunity a funkčné komunity, ak sme sa tomu za posledný rok venovali málo, tak poprosím, aby sme, aby sme to zintenzívnili. Nepoužívajme Rómov len na politické body, kedy nám to vyhovuje. Chcem vidieť jasné kroky a spoločný postup smerom k súdržnosti a vyriešeniu problémov, ktoré sú hanbou 21. storočia.
Najmenej rozvinuté okresy. V minulosti išlo na najmenej rozvinuté okresy 45 mil. euro ročne. Väčšia časť išla, samozrejme, na výjazdové rokovania vlády, ktoré, ktoré asi v tejto pandemickej situácii nie je možné uskutočniť, veľa tých peňazí sa rozdalo, samozrejme, na základe jasných, netransparentných pravidiel podľa politických tričiek, ale máme zákon o najmenej rozvinutých okresoch. Dali sme tam jasné pravidlá, jasné bodové hodnotenie, takže je tu priestor na to, aby sme finančne podporili a aby naozaj tých 9 mil., ktoré boli odsúhlasené tento rok v rozpočte, je málo, a keďže máme fungujúci systém delenia peňazí, akceptovali sme všetky pripomienky NKÚ, ktoré, ktoré takisto tento projekt nejakým spôsobom kontrolovalo, tak bolo by dobré sa tomu povenovať.
Aktívna politika trhu práce. Ja si uvedomujem, že okresné úrady sa venovali vyplácaniu dávkam COVID, ale COVID nám pomaly končí a naozaj treba zintenzívniť aktívnu politiku trhu práce. Treba si uvedomiť, že peniaze z európskych fondov, z ktorých bola financovaná, sa pomaly míňajú a hlavne na budúci rok, pokiaľ do (ruch v sále), do tejto oblasti nenalejeme peniaze zo štátnych fondov, tak budeme tu mať dlhodobo nezamestnaných a ťažko zamestnateľných ľudí bez toho, aby sme vedeli s týmto problémom pohnúť.
Takisto je potreba venovať čas aj možno maličkostiam. Ale prevod pozemkov či prebytočného majetku do majetku samospráv. Samosprávy vedia, že keď majú zastávku a táto zastávka je, je na pozemku nejakého štátneho podniku alebo štátnej inštitúcie, je veľmi ťažké, skoro až nemožné dostať tento majetok do majetku obcí, aby sa tomu ten príslušný primátor alebo starosta začal venovať. Tak toto sú reálne problémy, ktorým sa nám treba venovať.
Ďalej potravinové púšte. Máme viac ako 100 obcí, kde nemáme predajňu základných potravín. (Neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu.) Ideme rušiť pošty, je rozhodnuté... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec. Panie poslankyne, páni poslanci, teší nás záujem, že máte o rečníka, záujem ste prejavili svojou účasťou, ale bolo by dobé, keby ste sa ukľudnili a nechali ho rozprávať. Ďakujem.

Ledecký, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Rušenie pôšt. V prvej fáze ideme rušiť 100 pôšt, takisto je riešenie, keďže vieme, že tieto pošty z väčšej časti sú majetkom miest a obcí, tak navrhli sme, pripravili pilotný projekt, ako by sa to dalo riešiť. Chcem, chcem však zostať pozitívne naladený. Nie som proti programovému vyhláseniu vlády, naopak, trvám na tom, aby to bolo najlepšie, najadresnejšie a žiadne prázdne frázy.
Nespochybňujem programové vyhlásenie vlády. Ja som ho tvoril, ale trvám na tom, aby bolo ozaj reálne a realizovateľné, lebo nič nie je zmenené, na všetkom sme sa podieľali ja a moji spolupracovníci ešte pred rokom. Programové vyhlásenie vlády podporujem, víziu a stratégiu však treba dať do poriadku, ale budem nielen tým, kto bude ako poslanec pomáhať pri jeho realizovaní, ale aj permanentne, tvrdo, nestranne, ale nekompromisne monitorovať a vyhodnocovať jeho plnenie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.5.2021 o 16:56 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:03

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, pekne ste hovorili aj o regiónoch, aj o tom všetkom, ako ich treba podporovať, aj o vízii a stratégii a tak ďalej, a preto naozaj sa vás chcem spýtať, možno keby ste nám to takto osobne, lebo sme to asi len v krátkosti videli z médií, prečo ste teda nezostali vo výkonnej pozícii štátneho tajomníka na ministerstve pani Remišovej, kde ste mohli všetko toto ďalej napĺňať, rozvíjať Slovensko, ale ste sa rozhodli opustiť rezort, na ktorom ste mohli naozaj výkonne aj niečo robiť, vrátili ste sa do parlamentných lavíc, keď tak pekne rozprávate, ako sa vám darilo, prečo ste nechceli, aby sa vám tak pekne darilo aj ďalšie 3 roky, ale vykašľali ste sa na to. Mňa by to veľmi zaujímalo, že prečo ste odišli z tohto rezortu, kde ste teda mohli odviesť ešte kus dobrej roboty.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 17:03 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:04

Ján Ferenčák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja sa pridám takisto možno k pánovi poslancovi, lebo hovoril, koľko veľa vecí sa spravilo a ako regióny sa štartovali cez IUC, SPR-ka a UMR-e, že sa, s rómskymi komunitami ako sa začalo pracovať, zákon o najmenej rozvinutých okresoch, len trošku sa zabudlo povedať, že za ten rok v tých regiónoch sme asi nejako toho veľa nepocítili.
Áno, UMR-e sa skreovali, takisto aj SPR, čo sú regióny, ale v každom kraji je to ináč. To znamená, tam to nie je štandardné, že pre všetkých rovnako. A na druhej strane, najprv ste zlikvidovali najmenej rozvinuté okresy, rozpustili sa kompletne štruktúry, nedofinancovali sa organizácie, ktoré mali tento rozvoj robiť, a po roku sa zistilo, že asi nejaký NRO je potrebný, tak teraz ste pripravili nový zákon o regionálnom rozvoji a o najmenej rozvinutých okresoch. Tak som zvedavý, ako tieto, tieto lepšie zákony budú predstavené, keď som povedal, že v nich je centralizmus, a nie decentralizácia do regiónov a do lokálnych štruktúr.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 17:04 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:05

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, keď ste prišli na úrad pani Remišovej, tak sme si povedali, že aspoň prišiel človek, ktorý prišiel z praxe, z regiónu, z obce ako starosta, ktorý bude vedieť, čo sa robí, a aj vaše slová o tom, že regionálnemu rozvoju sa nevenuje taká pozornosť, aká by sa mala, alebo resp. že to nové ministerstvo je ministerstvo eurofondov, a nie regionálneho rozvoja naozaj svedčí o tom čo sa reálne deje, do miest a obcí neprichádza žiadna pomoc teraz, a preto chápeme, že, že ste sa rozhodli odísť, lebo ste sa na to nemohli pozerať, ale vy ste sa vždy profilovali aj ako niekto, kto vie pracovať s rómskymi komunitami, tak možno by ste ešte mohli zabojovať teraz, kým ešte ste v strane ZA ĽUDÍ, o to, aby napríklad rómske občianske hliadky po 30. 6. nezanikli. Určite viete, je to problém miest a obcí, nie sú na to peniaze, nie sú na to výzvy, sú s tým dobré skúsenosti, určite to sám viete a zrazu po 30. 6., aj keď to má každý plné ústa toho, ako sa dá pracovať s touto komunitou, zrazu po 30. 6. prázdno, nič.
Tak verím, že kým ste v strane, ktorá reprezentuje vládu, tak aspoň urobíte niečo pre mestá a obce, pretože v mnohých veciach sa na nich, bohužiaľ, aj ministerstvo, kde ste boli, vykašľalo, a myslím si, že aj to je jeden z dôvodov, prečo ste museli odísť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 17:05 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:07

Martina Brisudová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Rozvoj menej rozvinutých regiónov by mal byť prioritou každej vlády. Je to kľúčové pre ľudí, ktorí v týchto regiónoch žijú, a tie najzávažnejšie problémy, je vysoká miera evidovanej nezamestnanosti, nedostatočná infraštruktúra, ale aj nedostatok potenciálnych investorov. Súhlasím s tým, že menej rozvinuté regióny majú po pandémii COVID veľmi neľahkú situáciu.
Som rada, žer ste, pán poslanec Ledecký, jasne pomenovali problémy menej rozvinutých regiónov, pretože viem, o čom hovorím, v jednom z nich žijem. Verím, že táto pomoc, o ktorej ste hovorili, bude aj zo strany vlády reálna a že sa pretaví do života , ktorí v týchto regiónoch žijú. Som veľmi rada, že aj tu v parlamentných laviciach, a nielen v koalícii, ale aj v opozícii vidím poslancov, ktorí majú reálnu ambíciu týmto regiónom pomôcť. Čiže ďakujem vláde, ak im bude pomáhať a ďakujem aj poslancom v parlamentných laviciach, ktorí si pomoc menej rozvinutým regiónom budú považovať za svoju prioritu.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 17:07 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:08

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Rád by som reagoval na mojich predrečníkov, takže z ministerstva som odišiel preto, lebo mal som iné riešenia a priority ako vedenie ministerstva.
Čo sa týka najmenej rozvinutých okresov, treba si povedať a teraz budem citovať len to, čo napísal alebo potvrdil Najvyšší kontrolný úrad. Nie je možné, aby sme dávali peniaze do okresov, kde napríklad v okrese Sabinov len 7 % projektov bolo, kde vytvorilo pracovné miesta a 93 % projektov nevytvorilo nič. Nie je možné, aby okresný funkcionár strany bol prednosta okresného úradu a bez akýchkoľvek pravidiel si menoval komisiu, ktorá rozhodovala o prideľovaní peňazí a rozhodovala tak, že väčšinu týchto prostriedkov dávali sami sebe. To je príklad z okresu Medzilaborce. A..., a tak ďalej a tak ďalej. Nie je možné, že by vyvolení funkcionári, predstavitelia mesta, parazitovali na celom okrese, aby tých peňazí zobrali najviac, a pritom vytvorili najmenšie efekty.
A ďakujem pani primátorke za podporu, lebo naozaj si myslím, že projekt najmenej rozvinutých okresov by mal pokračovať, a tiež si myslím, keďže sú to okresy, kde naozaj tí ľudia nie sú schopní čerpať veľké eurofonďácke projekty, ale naozaj to málo alebo ten jednoduchý projekt im veľmi pomáha, tak preto je dôležité, aby to vláda ocenila viac ako 9 mil. ročne a naozaj tento projekt by mal mať vyššiu prioritu.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 17:08 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:11

Tomáš Valášek