28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 10:43 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:43

Miriam Šuteková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
A ďakujem kolegovia za podporu. Som rada. že ste pochopili tú reč, ktorá v podstate bola len o tom, že otvoriť problémy. My ich tu nevyriešime a každý z vás, ktorý tu teraz hovorili, tak naozaj má veľa pravdy v tom čo hovorí. A na pána kolegu Suju už nemôžem reagovať, nie je tu a bolo by to hlúpe.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 10:43 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:44

Denisa Saková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, na Slovensku je viac ako 200 tisíc držiteľov zbrojných preukazov a z toho členov Slovenskej poľovníckej komory je približne 63 tisíc, ktorí sú samozrejme tiež držiteľmi zbrojného preukazu. Slovenská poľovnícka komora je jediná organizácia, ktorá v prospech zaobchádzania so zbraňou pravidelne organizuje kontrolné streľby, strelecké súťaže, školenia bezpečnosti v zaobchádzaní so zbraňou, vydáva príručky správneho zaobchádzania so zbraňou. Má vytvorenú precíznu databázu držiteľov poľovných lístkov, ktorá je k dispozícii nielen orgánom činným v trestnom konaní, ale aj pre účely Ministerstva vnútra a Prezídium Policajného zboru. Pre evidenciu či oprávnenie na držbu zbrane s oprávnením jej použitia na poľovné účely je vždy veľmi dôležité, keďže podmienkou k platnosti zbrojného preukazu pre poľovníka je aj byť držiteľom poľovného platného poľovného lístka a u športových strelcov je to povinnosť byť členom športovej organizácie. Zo všetkých organizácií držiteľov zbraní jedine Slovenská poľovnícka komora nám v minulosti ako Ministerstvu vnútra a Prezídiu Policajného zboru dokázala ponúknuť presnú databázu a v pripomienkovom konaní k zákonu o zbraniach a strelive ako jediná dokázala vždy splniť požiadavky odboru evidencie a dokladov Prezídia Policajného zboru. Táto spôsobilosť je zakoncipovaná aj v súčasnosti v pripravovanej novele zákona o zbraniach a strelive pri plnej akceptácii všetkými zúčastnenými v rámci pripomienkového konania. Slovenská poľovnícka komora ešte za mojej éry a aj za éry súčasného ministra vnútra bola a je vždy korektným partnerom či už pri rokovaniach o legislatíve na úseku zbraní, dokladov a evidencií, ale i na úseku odhaľovania trestných činov so zbraňou, prípadne trestných činov environmentálnej kriminality. Členovia Slovenskej poľovníckej komory vždy zohrali a zohrávajú významnú úlohu pri zbraňových amnestiách. Presviedčajú mnohých vo svojom okolí o nevyhnutnosti odovzdať nezákonne prechovávané zbrane, ich súčasti alebo strelivo. Bez takéhoto partnera, ktorého sa súčasné vedenie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a niektorí poslanci svojimi návrhmi pripravovanými tajne o zbraniach a strelive snažia rozložiť a zlikvidovať si myslím, že poľovníctvo sa stane rozhodne nebezpečnejším a rizikovejším nielen pre samotných poľovníkov, ale aj pre občanov Slovenskej republiky. Ak chce Slovenská republika znížiť dosah na držiteľov zbraní a prísť tak o cennú systematicky vybudovanú elektronickú štatistiku a evidenciu ľudí oprávnených použiť zbraň aj na poľovné účely, vytvorí sa, podľa môjho názoru, nevídaný precedens hazardu so zachovaním princípu optimalizácie spolupráce štátnych orgánov s takýmito organizáciami profesijnej samosprávy. Ja tento krok považujem absolútne absurdný. Navyše likvidáciou priebežne profesionálnej aktualizovanej databázy poľovníkov v elektronickej podobe sa v čase šetrenia verejných výdavkov vytvorí precedens úplne zbytočných investícií do niečoho čo už existuje a čo spoľahlivo aj funguje. Pán minister pripravuje zákon, ktorým chce v podstate zrušiť Slovenskú poľovnícku komoru. A ja môžem povedať, ako tu viacerí moji kolegovia povedali, status quo absolútne dnes poľovníkom na Slovensku vyhovuje a preto takýto zákon, pripravovaný zákon, ak príde do parlamentu, ja ani moji kolegovia zo strany HLAS určite nepodporíme. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 10:44 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:49

Richard Takáč
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa ja teda vyjadril k petícii, ktorú tu momentálne prerokúvavame. Tak ako už bolo povedané, jedná sa o petíciu s názvom "Poľovníctvo má zmysel", teda za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku. Viacerí ste to tu spomínali, že sa jedná o petíciu, ktorá bola viac-menej odovzdaná hlavne fyzicky, čiže petičnými hárkami. Porovnávali ste to s petíciou Klíma ťa potrebuje, ktorá bola viac-menej riešená len elektronicky. Dovoľte mi vám povedať aj čísla, aby ste všetci vedeli, kde bolo odovzdaných 137 241 podpisov, reálne podpisov v rámci petičných hárkov a 16 187 podpisov, ktoré boli, ktoré boli odovzdané elektronicky. Dovoľte mi povedať, lebo som to tu dnes nezachytil tú informáciu o tom, že z akého dôvodu vznikla táto petícia minulý rok, ktorú spustila organizácia, teda jednak Slovenská poľovnícka komora, ale všetci poľovníci na Slovensku. Minulý rok asi zhruba na jeseň, ak sme dostali dobré informácie, bola vytvorená pracovná skupina v rámci Ministerstva pôdohospodárstva a životného prostredia, kde sa mali chystať legislatívne zmeny v rámci zákona o poľovníctve. Do tejto skupiny boli zainteresovaní a teda prizvaní aj odborníci zo Slovenskej poľovníckej komory a dotknutých ďalších organizácií, kde mali rokovať o tom akým spôsobom sa bude tento zákon o poľovníctve novelizovať. A bolo na tom prvom stretnutí, ktoré sa, ktoré bolo v Palárikove sa dohodli spoločne všetci spolu s ministerstvom na tom, že akým spôsobom sa budú v rámci tejto novelizácie tohto zákona uberať. A tam vznikol ten prvotný problém, že v rámci tejto skupiny, po tejto pracovnej skupine, neplatilo na tom, čo sa tam dohodli. To znamená, že vôbec ministerstvo neakceptovalo týchto, tieto pripomienky, ktoré boli odborné, týchto poľovníkov z týchto jednotlivých skupín a to bol ten jeden základný dôvod, kde Slovenská poľovnícka komora spolu s ostatnými poľovníkmi spustila túto, túto petíciu. Viackrát to tu dnes bolo spomínané a to je samotná organizácia Slovenská poľovnícka komora a následne jej povinné nepovinné členstvo, respektívne povinné poplatky, respektíve nepovinné poplatky. Ale ja, ak si dobre pamätám, možno že ma pán predseda výboru doplní, minulý rok, keď sa predkladalo do Národnej rady "kilečko", ktoré chystal pán minister hospodárstva, nám tam bolo tak nepriamo podsunuté asi zrušenie povinného členstva v rámci Slovenskej poľovníckej komory. Ja som rád, že sme toto zachytili a sa nám to podarilo stadeto odstrániť. Čiže už bolo zrejmé minulý rok v rámci, v rámci tohto kilečka, že boli tu snahy jednotlivých poslancov alebo teda určitých skupín v rámci Národnej rady tieto veci presadiť. A hlavne z tohto dôvodu vznikla, vznikla táto petícia. Ja som rád, že na výbore sme mali možnosť si vypočuť zástupcov petície ktorí, myslím si, že aj kolegom z koalície niektorým ktorí vystúpili a nejako tak by som povedal, že útočne voči, voči Slovenskej poľovníckej komore a poľovníctvu ako takému, tak títo zástupcovia z tejto, z tejto petície nám jednoznačne, myslím si, že vyvrátili všetky veci, ktoré boli na výbore povedané. A ja som rád, a možno že keby boli aj tu, v tomto pléne, tak by každý z vás si spravil možno že úplne iný obraz na to.
Tak ako bolo spomenuté, je tam šesť bodov v rámci petície. A ja si myslím, že do veľkej miery sa na nich zhodujeme a storočná tradícia na Slovensku má, myslím si, že za to, aby sme vedeli sa k tomu reálne postaviť a nerobiť takéto nejaké veľmi zásadné kroky takým spôsobom, že sa to tu bude pomaly predkladať rôznymi pozmeňovacími návrhmi k jednotlivým zákonom. Treba si uvedomiť a myslím si, že tuto sa zhodneme všetci naprieč koalícií a opozícii, že je potrebné novelizovať zákon o poľovníctve. Uvedomujú si to to aj samotní poľovníci.
A dovoľte mi ešte povedať aj pár vecí k aj samotnej Slovenskej poľovníckej komore, ktorí tu viacerí o nej spomínali, že mala byť možno že zrušená, nie byť, aby tam bolo povinné členstvo. Slovenská poľovnícka komora má zhruba desať zamestnancov na ústredí a má šesťdesiat organizačných zložiek. To znamená nejakých 60 zamestnancov po celom Slovensku. Má dvanásť prenesených kompetencií štátu pod dozorom okresných úradov. A tu si treba uvedomiť, lebo viacerí z vás ste to hovorili aj vo vystúpeniach a zachytil som informáciu o tom, že tieto všetky činnosti by mal, nemala by vykonávať Slovenská poľovnícka komora, ale mali by to vykonávať jednotlivé pozemkovo-lesné úrady, teda odbory, ktoré sa nachádzajú na okresných úradoch, ale...
===== ... okresných úradov a tu si treba uvedomiť, lebo viacerí z vás ste to hovorili aj vo vystúpeniach a zachytil som informáciu o tom, že tieto všetky činnosti by mal, nemala by vykonávať Slovenská poľovnícka komora, ale mali by to vykonávať jednotlivé pozemkovo-lesné úrady teda odbory, ktoré sa nachádzajú na okresných úradoch, ale tuto si treba uvedomiť ja poznám množstvo týchto ľudí, zamestnancov, radových referentov na týchto úradoch a oni nestíhajú ani svoju základnú agendu. Ja si neviem, fakt neviem si predstaviť ako by dokázali zastrešiť týchto 12 prenesených kompetencií a myslím si, že určite by to stálo štát omnoho viacej finančných prostriedkov ako to stojí, ako to stojí teraz. Samozrejme Slovenská poľovnícka komora má viac ako 5000 funkcionárov z čoho 3000 má špeciálnu kvalifikáciu. Je tam zhruba 600 členov odborných hodnotiteľských komisií, či trofejí alebo výsledkov chovu zveri. Je tam 32 ústredných hodnotiteľov s medzinárodnou kvalifikáciou. 568 kynologických rozhodcov, 673 streleckých rozhodcov a inštruktorov a 550 prednášateľov. Treba si uvedomiť, že poľovníctvo ako také nie je len o tom, že niekto zoberie flintu ide do lesa, ide loviť nejakú zver. Už to tu bolo povedané poľovníctvom a hlavne taký ekologický zmysel aj v tom, že treba sa v prvom rade starať o tú prírodu o tú zver, ktorá žije v tých lesoch. Slovenská poľovnícka komora má viacero úloh a to sú tie prenesené kompetencie. Jednak vykonávanie skúšok uchádzačov o poľovný lístok. Menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva. Organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky. Vydáva poľovné lístky, platnosť poľovných lístkov predlžuje. Organizuje streleckú prípravu uchádzačov. Praktické skúšky zo strelectva. Organizuje rôznu poľovnícku kynológiu, sokoliarstvo, kontroluje dodržiavanie týchto predpisov na týchto úsekoch. Organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií, spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave rôznych návrhov všeobecných záväzných predpisov. Spolupracuje s ministerstvom na úseku samozrejme poľovníctva, napomáha spracovania prvotných štatistických úradov, spolupracuje s ministerstvom v rámci medzinárodných poľovníckych a kynologických sokoliarskych a iných organizácií rôznych podujatí v rámci súvislosti s poľovníctvom. Zabezpečuje plnenie úloh rôznych spolu s ministerstvom, riešia aj disciplinárne preverovania držiteľov poľných lístkov. Poľovníctvo ako také musí byť v maximálnej symbióze a spoločne ruka v ruke fungovať s poľnohospodárstvom. Bez toho sa to nedá a ja mám množstvo aj poľnohospodárov, ktorí sú takým dobrým príkladom toho ako dokáže fungovať poľnohospodárske družstvo s poľovným revírom. Spoločne vedia fungovať vzájomne. Už to tu bolo aj spomínané aj my sme to na výbore mali vysvetlené, že všetci hovoríme o tom, že tá zver je premnožená, ale tu si treba uvedomiť, že na to vplývajú viaceré faktory a nielen samotná ako tu už bolo povedané niektorými poslancami Slovenská poľovnícka komora. Slovenská poľovnícka komora za tieto veci vôbec nemôže za to, že je premnožená zver. Do istej miery môžu aj niektoré samotné poľovné združenia, že veľakrát možnože aj fyzicky, fiktívne vykazujú ulovenú vraticovú zver, ktorú v takom množstve ako mali nakázané neulovili. Samozrejme niekedy aj zlá spolupráca s poľnohospodárskymi subjektami, kde pri lese, pri poľnohospodárskej pôde koľko razy poľovníci žiadajú určitý pás na vysiatie, aby oddelili lesný porast od poľnohospodárskej pôdy a ja si myslím, že takýchto vecí je strašne veľa. Je veľmi zlé, že takéto veľmi zásadné veci a mali sme to možnosť dnes vidieť aj na tých vystúpeniach, že to poľovníctvo je veľmi silná téma. Nevedel som, že až takáto a pritom sa dnes bavíme len o petícii, ktorú podpísalo viac ako 140 tisíc ľudí.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 10:49 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Marián Kéry
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Chcel by som upozorniť členov zahraničného výboru, že zasadnutie výboru je dnes 12.05 h v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.5.2021 o 11:23 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá 12.05 h, máme schôdzu výboru v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.5.2021 o 11:23 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo, pripomínam členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že termín konania výboru je dnes 12.30 h v zasadacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.5.2021 o 11:23 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:26

Richard Takáč
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, tak by som ešte dokončil moje vystúpenie k tejto petícii, o ktorej dnes rokujeme. Tak ako som povedal na začiatku svojho úvodného slova, ten dôvod prečo dotknutá organizácia a poľovníci spustili túto petíciu je tá, že zase sme vnímali také individuálne zasahovanie jednotlivých poslancov Národnej rady a rôznych skupín do tohto zákona o poľovníctve a mali sme možnosť zachytiť rôzne, rôzne novelizácie a také návrhy, ktoré chceli, tak z tohto dôvodu spísali, spísala táto organizácia poľovníci túto petíciu. Ja chcem vyzvať teda hlavne koaličných predstaviteľov a poslancov Národnej rady, že sme sa dohodli, respektíve sa zhodujeme v tom, že je potrebné spraviť novelizáciu zákona o poľovníctve, ale tuto chcem vyzvať, že nech je to čisto na odbornej profesnej úrovni a nech sú do toho zainteresovaní aj opoziční predstavitelia, lebo myslím si, že poľovníctvo je tak silná téma naprieč celého Slovenska koalícia, opozícia, všetkých sa dotýka a myslím si, že pokiaľ chceme spraviť novelizáciu tohto zákona o poľovníctve, je potrebné, aby sme na tom pracovali hlavne odborne.
Tak ako som povedal, poľovníctvo ako také nie je len čisto o, o love a o strieľaní zveri, ale v prvom rade je to o starostlivosti o prírodu, o zver, životné prostredie, ekológiu a ja by som chcel možno niektoré otázky tu ešte otvoriť, ale to určite bude riešiť samotný zákon o poľovníctve, ale Kuffovci obidvaja viackrát sa dotazovali toho, že právo poľovať, respektívne vykonávať poľovnícku činnosť by mali tí vlastníci tých jednotlivých pozemkov. Do určitej mieri súhlasím, ale neviem si to vôbec predstaviť ako by to bolo vykonateľné v praxi, kde mám napríklad poľovné združenie na štyroch, piatich katastrálnych územiach vo výmere možno 2000 hektárov, kde v rámci týchto 2000 hektárov sú možnože, poviem príklad, tri pozemkové spoločenstvá, 4000 vlastníkov. No neviem si predstaviť ako z týchto 4000 vlastníkov plus ďalší ešte iní by vykonávali túto poľovnícku činnosť v rámci tohto poľovného združenia či to bude definované od určitej výmery, ja neviem, kto vlastní minimálne 20 hektárov, tak ten bude môcť poľovať a tak ďalej. Je to, je to určite na diskusiu, ale myslím si, že v tomto okamihu je to ťažko vykonateľné.
Samozrejme áno vieme, že ten vlastník by sa vedel určite najlepšie postarať o, o to, aby možno tá zver nezožierala tie plodiny aj v tom lese tie porasty a preto myslím si, že toto bude tiež jedna z takých dosť podstatných tém v rámci zákona o poľovníctve. Samotný aj vstup do lesa tiež si neviem predstaviť ako by to, ako by to fungovalo, teraz sú určité obmedzenia, myslím si, že keby sme sa išli pozrieť do zahraničia niekde na západ v rámci Európy, tak tam sa bežne nedostanete vôbec do lesa, to práveže len u nás bolo tak, že každý mohol ísť autom, štvorkolkou krížom, krážom a tiež si nemyslím, že to bude také, že mám nejaký veľký poľovný revír a možnože niekde vlastním nejaký podiel nejakej lúčky pár metrov štvorcových niekde v lese a budem z toho dôvodu môcť ísť normálne autom do toho lesa.
Čiže toto si tiež myslím, že toto bude problém a chcel by som ešte apelovať, nakoľko sme výbor pre poľnohospodárstvo, tak poľnohospodárstvo zvýšiť takú no že vzájomnú komunikáciu a myslím si, že aj komunikuje Slovenská poľovnícka komora so aj napríklad s SPPK, kde jednoznačne musí byť ten vzťah spoločný, symbióza prepojený a poviem taký príklad, mám jedného známeho od Nitry, ktorý má veľké poľnohospodárske družstvo a takisto aj poľovné revíry, respektíve revír v danej lokalite a musím povedať, že oni to nastavili a to bol príklad aj medializovaných vecí Mojmírovce, možno to viacerí poznáte, ono pristúpili spolu aj s vysokou školou k tomu, že začali sami dochovávať zajace poľné a bažanty a postupne v spolupráci vlastne s poľovným združením aj s poľnohospodárskym družstvom tu začali vypúšťať do voľnej prírody, veľmi, veľmi pozitívne začali narastať tieto stavy drobnej, drobnej zveri a je to len o tom, že proste vzájomne komunikujú. Jeden človek je aj poľovník, jeden človek je aj poľnohospodár, vie si to nastaviť a samozrejme to je o tom, že v rámci aj tej poľnohospodárskej činnosti sa snaží prispôsobiť aj tej malej drobnej zveri a nastavovať tie remisky, o ktorých tu hovorí aj pán minister Mičovský, rôzne lány, vysádzať rôzne iné kultúry, robiť rôzne pásy, biopásy a tak ďalej a ja si myslím, že toto je veľa otázok, ktoré budeme vedieť a budeme musieť riešiť v rámci zákona o poľovníctve.
Ja by som na záver chcel poďakovať, poďakovať všetkým, ktorí túto petíciu podpísali a nehľadal tu nejaké také rozbroje medzi tým, že niekto má názor na to, že treba, aby to členstvo v SPK bolo dobrovoľné, neplatili sa tam poplatky, niekto je zase za povinnosť a tak ďalej, ale skôr hľadali cestu v rámci toho zákona o poľovníctve tak, aby sme toto tu vyvážili, aby sme sa vedeli starať o tú zver, aby sme vedeli aj redukovať v tom počte tak ako je potrebné, aby sa nestavali tie nehody, aby tá zver nebola premnožená, aby ten systém fungoval tak ako má. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 11:26 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:32

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Rišo, nenašiel som nič na tvojom vystúpení, čo by som ti mohol vytknúť alebo s čím by som nesúhlasil, som rád, že si to ešte podrobnejšie rozobral ako som vystúpil ja. Páči sa mi, že si spomenul aj to, že bolo to sedenie tých odborníkov zástupcov poľovníkov, lesníkov s ministerstvom a dohoda, ktorá bola, sa nedodržala. Bola tu ochota, prišli tí odborníci v rámci voľného času všetkého, vznikla dohoda, ktorú nedodržali. Som rád, že si na to poukázal a následne na to vznikla táto petícia. Takže kvôli tomu je to, aby ste vážení kolegovia vedeli, lebo som to zabudol povedať a vy hovoríte alebo niektorí kolegovia, že úradníci dokážu nahradiť tieto stovky ľudí, ktoré v tej komore pracujú ako inštruktorov, rozhodcov, hodnotiteľov, ľudí, medzinárodných rozhodcov, ktorí nás zastupujú v zahraničí alebo komoru zastupujú v zahraničí, poľovníctvo. Títo všetci potom prejdú pod okresné úrady, bude ich platiť úrad alebo ako to vlastne bude. Viete, to ľahko je niečo zničiť bez toho, že by sme mali adekvátnu náhradu. Takže skúsme sa o tom rozprávať a útočiť potom, keď povieme, áno, toto je lepšie a takto je to nastavené. Som rád, Rišo, takisto, že si neútočil na poľovníkov a nedehonestoval ich, lebo si myslím, že poľovníci za tú dobu, čo sú tu a za tých sto rokov organizovaného poľovníctva čo robia, si nezaslúžia, aby niektorí kolegovia na nich útočili, že nevedia strieľať a podobne a dehonestovať ich kvôli pár jedincom, pár jedincom. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 11:32 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:35

Miriam Šuteková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán kolega a ostatní kolegovia. Ja si myslím, že my sa v zásade v tej téme všetci zhodujeme, ale ak si všímate túto diskusiu od začiatku, ktorí tu sedíte, mňa vyrušuje jedna vec, ktorá sa podsúvala vo viacerých rečníckych príspevkoch. Ja rozumiem tomu, že je to hlavne zo strany SMER-u a HLAS-u, len ma prekvapuje, že to ide teda aj od zo spodných lavíc, že bez komory potopa, že bez komory zanikne poľovníctvo, že, že bez komory tu nastane nejaký absolútny chaos. Mňa naozaj táto myšlienka vyrušuje, pretože reformy sú o tom, že bolia a ja som aj v svojom rečníckom príspevku hovorila, že proste my sa bavme o tom, že akým spôsobom pomôcť a nepodsúvajme ten, ten lobistický taký moment, že iba týmto spôsobom sa to dá. Ja nie som proti nej, to som už povedala aj v svojom príspevku, aj som povedala, že ako si to predstavujem, len, len toto ma naozaj vyrušuje, tento moment, ktorý sa tu snažíte akoby dostať do toho celého povedomia, ktoré tu je. A áno preto vznikla aj tá petícia, pretože akonáhle ten hlas komory ako si to ona predstavuje, že to bude, nie je vyslišaný možno v tej pracovnej skupine, tak je zle, ale veď, veď tých poľovníkov je veľa, to nie je len o komore.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 11:35 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:36

Štefan Kuffa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Presne tak. Vlastník je ten, ktorý sa najlepšie postará o ochranu svojho majetku. A na to treba aj podľa toho nastaviť raz v budúcnosti zákon o poľovníctve. Pán kolega, všetko toto čo si spomínal, dá sa perfektne nastaviť v zákone o poľovníctve. My tu nedemonizujme Slovenskú poľovnícku komoru, že keď zrušíme povinné členstvo, tak zanikne poľovníctvo na Slovensku. To je obrovský omyl. Veď to by boli potom protirečivé tuná tie vystúpenia v rámci rozpravy, tuná rozprávame a oslavujeme storočnicu, že sto rokov je tuná organizované poľovníctvo, ale Slovenská poľovnícka komora, kolegovia, je tu odkedy, od roku 2009 a dovtedy poľovníctvo neexistovalo? Starali sa tí ľudia aj o prírodu, aj o zver, aj o všetko, ale chránili si aj svoj vlastný majetok. Kolega, ktorý tu vystupoval, tak ja nebudem tak celkom konkrétny, ale konkrétne na Krupine som rozprával s vlastníkom pôdy, ktorý bol drobne hospodáriaci roľník, zasial si kukuricu, ale diviaky mu ju všetku zošrotovali, ale tí poľovníci sa tak nehrnuli, že by mu to zase až uhradili. Nebolo to tak. Častokrát aj tá škoda, ktorá je zverou spôsobená, tak tie poľovnícke združenia sa zdráhajú a neuhradia ako túto škodu. A potom najväčší problém na Slovensku, ktorý je, to je vnímanie vlastníckych vzťahov. Tak tuná pán kolega, ako si spomínal, že či má malé políčko. No keby mal aj dva metre štvorcové, ale ten vlastník nepôjde krížom cez ostatné polia. Kedysi to neexistovalo, že by gazda vozom prešiel cudziemu gazdovi, ale pôjde po katastrálnej ceste. Máme tu síce neporiadok, ale tam kde prešlo sceľovanie parciel a do céčkových, tak tie katastrálne cesty sú, ale žiaľ musím povedať, to často rozprávam, iba vo virtuálnej podobe. Nám chýbajú katastrálne cesty reálne ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 11:36 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video