28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:54 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:42

Marian Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Rasťo Schlosár, ja ti ďakujem za skutočne také precízne zhodnotenie a analýzu tohto návrhu správy Európskeho parlamentu, ktorý podľa mňa, keby sa k ľuďom naozaj dostal v takej, v takom obsahu ako je, tak by pochopili aký škodlivý je Európsky parlament, aké individuá sa tam nachádzajú a aké obrovské nebezpečie nám od týchto európskych fanatikov hrozí. Naozaj veci, ktoré sú, ktoré sú tisícročia považované za normálne, prirodzené, tak tu sú reprodukované ako nejaké prekážky pokroku, prekážky naplnenia ľudských práv a keď niekto, alebo tí ľudia, ktorí proste nechcú sa nechať do tohto potoka tejto modernosti, keď to tak poviem, stiahnuť tak sú tu označovaní za nejakých nie, že spiatočníkov, ale ľudí, ktorí základné, alebo generálne ľudské práva, keď toto označujú, neuznávajú. To je neakceptovateľné a jednoducho veľmi dobre si povedal, že nie je možné za ľudské práva považovať to, keď sa niekto zblázni v hlave.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:42 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky, možno len reakcia na pani poslankyňu Pleštinskú. Vy možno ako nespochybňujete prínos Európskej únie pre Slovenskú republiku, my tento prínos spochybňujeme, lebo práve na takejto správe vidíme, že Európska únia nám neprináša nejaký prínos, ale skôr nám prináša absolútny rozvrat v tých najzásadnejších otázkach, pretože ak si necháme rozvrátiť spoločnosť, ak si necháme rozvrátiť naše rodiny, náš národ a naše deti takouto zhubnou liberálnou ideológiou, tak potom nás nezachránia ani nejaké eurofondy, ani nejaké fiktívne výhody, ktoré nám Európska únia ponúka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:43 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:45

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, veď určite by som vám k tejto téme chýbala, keby som nepovedala, by ste to nemali vôbec vyvážené. To by, to by vôbec nebol taký, taká zaujímavá diskusia. No, k uzneseniu pani Záborskej a spol chcem povedať len to, že z časti ho nechápem, z časti s ním dokonca súhlasím, tak by som chcela pomenovať, že kde áno, kde nie, ak dovolíte.
V prvom rade chcem povedať, že v časti A sa toto uznesenie vyjadruje k správe, ktorá ešte neexistuje. Správa vo výbore pre práva žien a rodovú rovnosť na pôde Európskeho parlamentu, tak vlastne o tejto správe bolo rok hlasované len 21. 5. a na plenárku sa vlastne dostane zrejme 7. až 10. 6., ak nie až 23. 6. Čiže my sa tu bavíme o niečom, čo ešte neexistuje a už teda k tomu dávame stanovisko. Ak sa mýlim, tak ja by som chcela pani predkladateľku poprosiť, aby teda mi dala finál textu, o ktorom sa rozpráva, lebo podľa mojich informácií final textu nie je. Bola zverejnená správa spravodajcu z októbra 2020, predtým ako, ako bola schválená, z ktorej sa už podľa našich informácií zmenilo 80 % a už vtedy, keď ešte nebolo ani hlasovanie na výbore príslušnom, tak už vtedy pani navrhovateľka dávala toto uznesenie.
V časti B uznesenie hovorí o tom, že správa nie je v súlade s princípom subsidiarity a Európsky parlament prekračuje kompetenciu EÚ, tu sa dá zrejme z časti súhlasiť, naozaj aj v prípade, že súhlasím s názormi, ktoré sú uvedené v správe, v prípade ak by nám tá správa prikazovala robiť nejaké opatrenia v zdravotníctve, tak toto je naozaj výsostné právo členských štátov, a táto pokiaľ by to v správe vo výsledku bolo, takže musíte, tak v tomto prípade by mala pani Záborská a predkladatelia pravdu. Jednoducho Európska únia musí rešpektovať subsidiaritu. V ďalších častiach je to tak pozitívne ladené, oceňujeme snahu Európskeho parlamentu pomáhať členským štátom, uisťujeme ich, že Slovenská republika pracuje na zlepšení zdravotnej starostlivosti, ľudských právach, vrátane boja proti domácemu násiliu, atď. S tým sa z časti súhlasiť dá, ale napr. v tom, v tých právach žien, alebo v tom boji proti násiliu páchanom na ženách, mne sa teda to, naozaj dlhodobo to hovorím, nezdá dostatočné a ja si myslím, že dokonca tu sa aj s pani predkladateľkou zhodneme, že možnože nie na spôsobe, ale na tom, že tu by bolo treba zapracovať. Vo výsledku chcem povedať, že v uznesení pani Záborskej a kolegov nič tak strašne bolestivé nie je, len si myslím, že je teda nežiadúce, zbytočné, nepotrebné a vyjadruje sa k správe, ktorá vlastne neexistuje a ja by som teda chcela úplne tak opatrne aj keď som to chcela nechať tak, ale predsa naozaj som férový človek, a teda nedá mi sa opýtať, že či to teda z vášho pohľadu bolo potrebné, lebo si myslím, že prisudzujeme tomu textu viac pozornosti ako by inak mal, hej, že keby to nikto nespomenul, však viete, je to správanie, je to pre nás nejako záväzné, ale teda ja rozumiem, že to, že to vám získa politické body, ale ak je váš záujem úprimný, napriek tomu, že nesúhlasím s vašimi názormi, pani kolegyňa, tak nepredpokladám, že tej správe by ste chceli dávať väčšiu váhu a vy jej ju dávate, pretože vôbec nebolo potrebné sa k nej vyjadrovať.
Čo sa týka procesu, chcela by som veľmi pekne poďakovať kolegom, že akceptovali naše námietky, že, že to urobili tak ako sa má, teda, že ste správu stiahli a prerokovali na koaličnej rade, a teda podali nanovo, za to by som sa chcela poďakovať. No a k správe samotnej, teda k tej nejakej pribežnej verzii, ktorá sa ešte kľudne môže meniť a ešte nevieme ten final, tak správa má podľa toho, čo som čítala, má informatívny charakter, má odporúčací charakter, je plná dát. Informuje o tom akým spôsobom boli upreté práva ženám v Európskej únii počas COVID-u. Hovorí, že ženy a dievčatá by mali mať prístup k antikoncepcii, zároveň rieši reprodukčné a sexuálne vzdelávanie na školách, reaguje na potratový zákon a rozmach konzervativizmu v Poľsku. Je opretá o odporúčanie VHO a OSN. Ja rozumiem, že veľa z týchto vecí nemusíte súhlasiť, úplne tomu rozumiem, že, že máte iný názor, napriek tomu je právo tých predkladateľov na pôde Európskeho parlamentu o tom diskutovať, napísať, spísať nejakú správu a samozrejme my vieme na pôde Európskeho parlamentu kam táto diskusia patrí. Vieme nejakým spôsobom reagovať, napr. náš kolega europoslanec Eugen Jurzyca sám osobne v tejto správe namietal a bude namietať niektoré jednotlivé body, s ktorými máme aj my problém.
Tak by som sa chcela predkladateľov opýtať, že v ktorom bode teda, konkrétnom, vadí možno, že by som navrhla stretnutie, kde sa o tom porozprávajme a pokiaľ budú tie, tie pripomienky zaujímavé a naozaj podnetné, tak ja to veľmi rada aj našim europoslancom posuniem, pretože, keď som to čítala, mám to tu teraz pred sebou, ja len tak akože z tých konkrétnych paragrafov prečítam zopár príkladov, ak dovolíte, aby sme vedeli, že o čom sa tu presne bavíme. Vyzýva, správa teda vyzýva na uľahčenie pravidelných výmen a podpory osvedčených postupov medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami v oblasti rodových aspektov zdravia, napr. tu je vec, nalieha na komisiu, aby systémovo zbierala spoľahlivé údaje rovnosti rozdelených podľa rôznych dôvodov, vrátane pohlavia, veku, rasy, atď. Tu napr. bude Eugen Jurzyca namietať, že toto môže byť pre členské štáty náročné vytvárať takúto administratívnu záťaž pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či podnikateľov. Čiže vidíte, že aj my vieme byť vecní a vieme byť aj kritickí, napriek tomu, že ide o tému, kde asi máme iný pohľad.
Naliehavo žiada správa členské štáty, aby zvýšili informovanosť žien o dôležitosti pravidelných vyšetrení a zabezpečili, aby služby verejného zdravotníctva poskytovali vyšetrenia ako sú mamografia, ultrazvukové vyšetrenie prsníkov, cytologické testy, skenovanie kostnej denzity, takéto konkrétne veci sú tam. Neviem čo by sme mohli mať proti tomu, je, táto správa konštatuje, že predkladatelia sú hlboko znepokojení tým, že ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím sú príliš často, je im príliš často odmietaný prístup k zariadeniam poskytujúcim služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Sú im odopreté informované súhlasy v rôznych krajinách. No, je toho proste veľa, mohli by sme, mohli by sme čítať donekonečna. Ďalšiu vec, kde poviem, že, že my máme teda nejaký komentár na úrovni Európskeho parlamentu, kam táto diskusia patrí. Napr. treba naliehať na členské štáty, aby podporili širokú dostupnosť bezplatne a opakovane použiteľných menštruačných produktov, ktoré vlastne by mali byť bezplatné. No ja len teda komentár, v Írsku sú na niektorých miestach tieto potreby zadarmo, ale teda platia ich daňoví poplatníci a všetci daňoví poplatníci aj tí, ktorí s tým nesúhlasia, takže nie som si úplne istá, že takto by to malo byť. Aj tu by sme mohli čiastočne nájsť zhodu.
Ja týmto chcem povedať, že sú tam rozumné veci, sú tam veci, s ktorými my nesúhlasíme, ale odmietame si robiť politickú agendu na správe, ktorá ešte nie je hotová, pretože nevieme vlastne k čomu sa máme vyjadrovať, nemáme finálne znenie. Sme pripravení diskutovať tam, kde to patrí, na pôde Európskeho parlamentu, a to, že sa to vyťahuje tu, a to, že je to vec, ktorá delí koalíciu, delí spoločnosť v tomto štádiu, keď to nie je hotové len preto, aby ste si, vážené kolegyne, urobili na tom politické body, považujem jednoducho za nesprávne a naozaj to iba zvyšuje napätie v spoločnosti. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.5.2021 o 14:45 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:54

Miriam Šuteková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, mňa prekvapuje v prvom rade ten váš bonmot na vytĺkanie politických bodov a na práve v súvislosti so schvaľovaním rozpočtu, ktorý sme tu dneska mali, z vašej strany, neviem čo iné to bolo, ale chcem sa vecne zaoberať tým, že vy ste si ako keby aj odpovedali, že podľa mňa, je to, toto je miesto, kde by sme sa mali tým zaoberať a ja práve vítam túto iniciatívu, kde my sa môžme dopredu vyjadriť súhlasne, alebo nesúhlasne, alebo vôbec nejakým stanoviskom k tomu, čo sa bude diať. Keď bude niekde napísané, že už niečo musíme, tak ako ste hovorili, už bude neskoro, už bude neskoro. Práve preto, že ešte nemusíme a že ani nechceme, aby sme museli
===== Kde my sa môžme dopredu vyjadriť súhlasne alebo nesúhlasne, ale vôbec nejakým stanovisko k tomu čo sa bude diať. Keď bude niekde napísané, že už niečo musíme, tak ako ste hovorili, už bude neskoro, už bude neskoro. Práve preto, že ešte nemusíme a že ani nechceme, aby sme museli, tak je veľmi dobré vyjadriť svoju námietku alebo svoju stanovisko na zákon Slovenskej republiky už vopred.
Dobre viete, že hoci sú tieto iniciačné správy informatívne, tak sú základom nejakým ďalších budúcich legislatívnych procesov. Čiže ja v tomto vidím to nebezpečenstvo čo potom z toho môže vzniknúť. A opakujem, že je veľmi dobré, aby sme teraz tú diskusiu viedli ešte kým vieme veci zmeniť a kým vieme veci ovplyvniť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:54 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:55

Marian Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani kolegyňka, naozaj by to bolo ochudobnením tohto bodu, ak by ste nevystúpili. Som rád, že ste vystúpili, ale nemôžem sa s vašimi argumentami teda naozaj stotožniť, pretože ak by tá správa bola taká pohodová, v podstate nepodstatná, ako ste povedali, že nie účelné robiť na ňu akúkoľvek reakciu, nejaké uznesenie. Tak potom sa pýtam na čo je samotná správa. Viete veľmi dobre, že formou takýchto správ sa vytvára akési podhubie na to, aby možno o rok, o dva, o tri tvrdenia a návrhy z tejto správy pretavili legislatívnej činnosti orgánov Európskej únie, ktoré žiaľbohu majú dopad aj na Slovenskú republiku a ktoré by znamenali, že by sme zase museli niektoré nové výmysly Európskej únie z tejto oblasti aproximovať do slovenského práva, čo by bola katastrofa. Preto, podľa mňa, je veľmi dobré, že sa táto správa vyťahuje na svetlo sveta, že sa k nej nič ale nepridáva, že sa ukazuje taká aká je. Pretože ona je dosť otvorená, aj keď niektoré, niektoré povedal by som oblasti pomenúva v inotajoch. Nenájdete tam to, že štáty majú podporovať rôzne transgender politiky a neviem čo všetko. Ale v podstate je to tam všade napísané. Tak isto ako nie je priamo napísané o tom, že štát musí úplne otvoriť tému potratov, ale je to napísané inak, aby sa regulovali prekážky legálneho umelého prerušenia tehotenstva. Čiže, pani kolegyňka, vy veľmi dobre viete, že Európska únia v súčasnosti je totálne proimigračná a zároveň aj táto správa hovorí o tom, že sa uberá cestou obmedzovania pôrodnosti európskeho obyvateľstva. To je neprípustné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:55 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:58

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán predseda. Ja by som chcela Janku ubezpečiť, že neriešime vlastne obsah správy, ale riešime formu. Už boli viaceré pokusu poslancov Európskeho parlamentu predložiť správu o sexuálnom a reprodukčnom zdravý. Napríklad 10. decembra 2013 plénum Európskeho parlamentu odmietlo správu o sexuálnom a reprodukčnom zdravý, ktorý presadzovala socialistická poslankyňa Edite Estrela. Proti tomuto pokusu európskych socialistov vznikla online petícia nasmerovaná na predsedu Európskej komisia a na všetkých členov Európskeho parlamentu. Petícia kritizovala Európsku komisiu, že oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv dlhodobo využívaná podporu štátnych a neštátnych aktérov propagujúcich potraty. Správa Edit Esteral presadzovala potratovú a gender agendu na rôznych úrovniach verejného života. Nemala síce legislatívnu právomoc, v nasledujúcich diskusiách a návrhoch by však bolo používaná ako dôležitý argument. Čiže mi nebudeme riešiť správu Európskeho parlamentu. Národná rada len povie, že v týchto otázkach má rozhodovať Slovenská republika.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:58 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:59

Anna Záborská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ďakujem aj pani predsedníčke zdravotného výboru za jej vystúpenie. Som hocikedy pripravená si s ňou sadnúť a rozobrať obsah tej správy, ale o tom tu dnes nehovoríme. Na dosvetlenie, my sme podali túto rezolúciu až potom keď správa bola 11. júna schválená vo výbore. Možno nemôžem pani predsedníčke zazlievať to, že nevie procedúru, ale v Európskom parlamente je to tak, že správa, ktorá je schválená vo výbore sa v pléne už v podstate nemení a tak tie pozmeňovacie návrhy už nie sú. Tam sa môže len prijať alebo odmietnuť. A to stalo v tom roku 2013 že správa bola na pléne odmietnutá a už keby sme to tuto toto uznesenie prijali po schválení v pléne, no tak by nám povedali, že no tak to si už asi môžete nechať. Čiže preto je to, preto je to dôležité. Národný parlament má právo prijať alebo vyjadriť sa k tomu čo sa, čo sa rieši v Európskom parlamente. Nie je to tak, že je to záležitosť Európskeho parlamentu. Je to záležitosť aj, aj slovenského parlamentu. Ináč by v protokoloch 1 a 2 Lisabonskej zmluvy neboli popísané možnosti ako a kedy sa môžu vyjadrovať národné parlamenty. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:59 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:01

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujeme za slovo. Pani poslankyňa Cigániková, nesúhlasím s vami, že toto nepatrí na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky. Ja si myslím, že áno, patrí sem, aby sme o tom rozhodli, lebo týka sa to aj nás. A že to je vlastne opatrené na pôde Európskeho parlamentu s tým nesúhlasím. Ja si myslím, že to je veľmi dobre, že táto otázka tu otvorila, aspoň si to vysvetlíme a potom do budúcna nevzniknú nejaké nezhody. A tak isto som nesúhlasím ani v tom čo ste povedali, že aj pani poslankyňa Záborská si vytĺka nejaký politický kapitál. Myslím si, že už má dosť na to rokov, je to, je to bojovníčka dlhé roky za túto tému. Ja si myslím, že to posledné aby si ona teraz tu vytĺkala politický kapitál. Myslím si, že nie. A za tretie, som rád, že je tu pán poslanec Dostál, škoda že tu nie je Alino Baránik a Jožko Pročko, že by videli, že nesúhlasím s vami a že mali by ste trošku pokoja v klube.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:01 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:02

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šuteková, konečne ste na mňa prehovorili prvýkrát toto volebné obdobie. Teší ma, škoda že hneď útokom. No tak ale to sa stáva. Rozumiem, že vy tomuto fandíte, veď vy ste to konzervatívne, menšie konzervatívne krídlo v strane ZA ĽUDÍ, ktoré nerešpektuje to druhé väčšie krídlo, no tak to sa stáva. Napriek tomu si stojím za svojim. Hovoríte, že teda už bude neskoro. Preto ja chcem teda zdôrazniť ešte raz, že správy sú nezáväzné. Čiže keď aj sa prijme niečo na pôde Európskeho parlamentu my sme tu svojprávny národ, svojprávny parlament a prijmeme len to čo budeme chcieť prijať a práve s konzervatívcami, ako ste vy, sa nebojím, že by boli, bohužiaľ, v tomto smere urobené zmeny. Aj keď ja by som teda o to samozrejme stále, najmä čo sa týka práv žien.
Pán poslanec Kotleba, pýtali ste sa, že vlastne, alebo hovorili ste o tom, že, že nesúhlasíte s tou, s tým, že ja hovorím, že načo nám je takého uznesenie. A pýtali ste sa samej, že načo je vlastne potom taká správa. Tak ja odpovedám, že pre mňa je to spätná väzbe. Medzinárodné porovnanie kde bez ohľadu na to, či s niečím súhlasíme alebo nie si môžme porovnať s inými krajinami ako čo rieši, ako na tom sú a vieme nejako reagovať. Či už po vašom alebo po našom, ale je dobré, že takéto správy vznikajú aby sme na nich vedeli reagovať.
Pani poslankyňa Pleštinská hovorila, že nebudete, že riešite obsah, teda formu ale nie obsah. Ja hovorím ok, však neľahneme si na koľajnice, len vravím že takéto diskusie viac spoločnosti zoberú ako dajú. Pani poslankyňa Záborská, že to nie je možné zmeniť. Ja mám info priamo od Eugena Jurzycu, že to môžem byť menené právo pozmeňovákmi do plenárky. A pán poslanec Suja, ďakujem veľmi pekne že ste so mnou nesúhlasili, vážim si to.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:02 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:04

Anna Andrejuvová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Ja budem veľmi krátka. Chcem sa poďakovať Anke Záborskej za iniciatívu tohto návrhu uznesenia a vďaka tomu sme sa my ostatní, ktorí s touto témou, ktorá hovorí o slobode a zvrchovanosti súhlasíme. A tá správa samozrejme hovorí aj o slobode svedomia, ktorú okrem iného garantuje aj čl. 24 našej Ústavy a zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorej sme sľúbili vernosť práve v tejto sále. Dámy a páni, žiadam vás o podporu navrhnutého uznesenia preto, aby sme našim kolegom v Európskom parlamente doručili jasnú správu. My poslanci Národnej rady Slovenskej republiky považujem za svoju povinnosť chrániť zvrchovanosť Slovenska a jeho záujmy tak, ako nám to ukladá Ústava Slovenskej republiky. Suverenita Slovenska, a to aj v oblastiach ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výchovy a vzdelávania je nedotknuteľná. Tieto témy patria do výlučnej kompetencie členských štátov a poslanci Európskeho parlamentu to musia rešpektovať. Vážení kolegovia, na kultúrno-etické otázky môžeme mať opačné názory. Dokonca aj na ochranu života, aj na potraty, aj na potratové tabletky. Keď však príde na suverenitu a zvrchovanosť našej krajiny máme a dokonca musíme byť jednotný. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

28.5.2021 o 15:04 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video