28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:23 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:22

Monika Kavecká
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milá pani kolegyňa, som veľmi rada, že si takouto formou zvolila svoj prejav zvlášť, keď sa rozpráva na jednej strane o právach žien a na druhej strane o právach na výhradu vo svedomí. Ja si stále myslím a myslím si, že si aj ty zhodne teda s tým mojím zmýšľaním povedala o tom, že tie práva by mali byť dodržiavané. A skutočne, keď sme suverénny štát a sme občania suverénneho štátu, máme mať všetci teda rovnaké práva. Tak veľmi s tebou súhlasím s tou výhradou vo svedomí. A súhlasím a zastávam tvoj názor, že nemôžeme predsa nikomu diktovať to svedomie. A práve preto takýmto signálom dávame aj Európskej únii náš postoj, že sme proste štát, ktorý má občanov, ktorí vedia čo chcú a vedia ako chcú žiť. A na základe tohto nášho uznesenia ten signál môžeme aj takto vyslať. Ďakujem ti ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:22 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:23

Miriam Šuteková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem všetkým, už nebudem reagovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:23 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:24

Marian Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, čo si tu ešte si našli chvíľku v piatok poobede, ale ja si myslím, že to stojí za to a je to naša práca a toto je dôležitá súčasť, tento bod si myslím.
Dovolím si najprv využiť tento čas na reakcie na kolegov v rozprave, ktoré tu zazneli, ale cez faktickú sa to nedalo. Pán poslanec Vašečka, vy ste povedali, že na prvom mieste je Slovensko. No, žiaľ, nie je to tak. Slovensko by malo byť na prvom mieste. Ale pokiaľ a znova to zopakujem, bude stále platiť čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý explicitne hovorí o tom, že európske nariadenia sú uprednostňované a majú prednosť pred slovenskými zákonmi, tak jednoducho Slovensko nikdy na prvom mieste nebude. Ak teda aj vy myslíte tú suverenitu Slovenska skutočne vážne
===== Znova to zopakujem. Bude stále platiť článok 7 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý explicitne hovorí o tom, že európske nariadenia sú uprednostňované a majú prednosť pred slovenskými zákonmi, tak jednoducho Slovensko nikdy na prvom mieste nebude. Ak teda aj vy myslíte tú suverenitu Slovenska skutočne vážne, tak najbližšie, keď budeme opäť predkladať zmenu Ústavy a odstránenie tohto protislovenského článku 7 odsek 2 z Ústavy, tak sa môžte realizovať a môžte nás podporiť. Ďakujem vopred v mene suverenity Slovenskej republiky.
Pani poslankyňa Cigániková, vy ste povedali, vy ste povedali, že táto správa alebo návrh tejto správy je len informatívna správa nejaká, že v podstate účelom tejto správy by nemalo byť niečo meniť, ale že jej účelom je porovnávať súčasný stav napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo ľudských práv medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Ja si dovolím s vami nesúhlasiť, pretože to tak vôbec nie je. Keď sa pozreme na kapitolu "Dosiahnutie konsenzu a riešenie vízie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv na úrovni Európskej únie" tak vidíme, že táto kapitola má aj s následnými kapitolami 23 bodov. Tých 23 bodov obsahuje nie 23 ale zhruba 18 výziev, 18 výziev k členským štátom Európskej únie čo všetko majú zmeniť, čo všetko majú nastaviť inak, čo všetko majú, poviem to tak sprogresívniť, aby naplnili ducha tejto výzvy, ktorej autori by potom boli spokojní. To znamená, záver tejto správy nie je vôbec nejaký komparatívny alebo porovnávací, ale je vyslovene, povedal by som, taký syntetický, že sa snaží nastaviť tie pravidlá tak, aby to jednoducho tvorcom tejto správy vyhovovalo. A tie výzvy vôbec nie sú nejaké všeobecné. Tie výzvy veľmi jasne idú po širokom, širokom uvoľnení interrupčných pravidiel, idú, idú po, toto musím citovať lebo to je skvost "vedecky presnej a komplexnej sexuálnej výchove". Pritom keby sme, pani kolegyňka, to mali brať skutočne vedecky presne, tak si musíme úplne na rovinu povedať, že tak ako to tisícky rokov fungovalo, ako aj Pán Boh ľudí stvoril, máme muža, máme ženu, nič medzi tým. Ale my presne vieme čo títo eurofili pod vedecky presnou výchovou chápu, 33 pohlaví, rôzne medzikusy medzi tým, zvrátenosti, úlety. O tom je, o tom je syntetická časť tejto správy. Vy veľmi dobre viete, pani kolegyňka, že tie výzvy keby sa naplnili, tak jednoducho to čo je ešte dnes normálne by bolo zabudnuté a boli by tu také obludnosti alebo také anomálie, nechcem to nejako znevažovať, anomálie, že by sme sa nestíhali čudovať. Takže skutočne táto správa nie je komparatívna, nie je porovnávacia, nie je nejaká štatistická. Táto správa má ambíciu byť nejakým etalónom, byť nejakým míľnikom, nejakým cieľom ku ktorému sa postupnými krokmi má Európska únia pomaličky ale isto doplaziť. A my sme tu na to, aby sme vďaka predkladateľom, a ja si ich prácu vážim, aby sme upozornili na tie obrovské riziká, ktoré táto, ktoré tento návrh správy so sebou nesie a práve preto musíme, aj keď možno niektorým sa to nezdá vhodné, upozorňovať na obrovské nebezpečenstvo, ktoré sa vo forme tohto návrhu správy z Európskej únie a z Európskeho parlamentu vznáša aj nad Slovenskom a všetkými národnými štátmi o to viac, o to viac, že správa zachádza do takých, povedal by som až trúfalostí, kolegyne, kolegovia, že otvorene, otvorene vymenúva alebo označuje Poľskú republiku ako akýsi spiatočnícky, nedemokratický, totalitný štát len preto, že má iný názor na otázku potratov a legislatívy s nimi súvisiacej. Takže vôbec to nie je také nevinné, vôbec to nie je také nevinné, preto, pani kolegyňka, ja vám ďakujem za to, že ste to iniciovali, že sa o tom rozpráva, aj keď podľa mňa média to úplne odignorujú, pretože nechcú, aby ten výkričník, ktorý by mal vyjsť z rokovania parlamentu o tejto, o tomto návrhu správe, aby tento výkričník videlo čo najviac ľudí. A to by mala byť úloha médií, ale vieme, že keď ide o ideologické zafarbenie správ, tak na Slovensku médiá hlavného prúdu slúžia liberálom, slúžia presne takýmto tlakom a pokusom medzi aké môžme veľmi smelo a úplne jasne zaradiť aj návrh tejto správy.
Čo sa týka samotnej správy myslím, že bolo povedané všetko, nie z mojich úst, ale z úst predrečníkov, kde naozaj som nemohol inak ako súhlasiť so všetkým čo bolo povedané, okrem tých možno otázok suverenity na ktoré máme trošku rozdielny názor.
Ale teraz by som sa rád dotkol samotného návrhu uznesenia, ktorý je predmetom tohto rokovania. Ja, pani kolegyňka, vnímam a chápem, že ten zámer je určite úprimný a dobrý a jeho cieľ je jasný a vhodný a taký, ako by som to povedal, žiadúci, žiadúci, ale mne sa zdá tá, ten návrh uznesenia vzhľadom na veľmi zákerne prepracované, prepracovanú túto správu, sa mi zdá ten návrh uznesenia taký príliš jemný voči Európskej únii. Taký príliš, príliš taký, aby sme si ich nepohnevali v tom Bruseli, pričom veľmi dobre vieme, že ich by ani poriadna facka neprebrala, nie to iba také jemnučké hryzanie, lebo oni to budú skúšať ďalej a budú proste tú národnú suverenitu ubíjať znova a znova a znova, až kým sa tu nevytvorí jedna veľká silná federálna únia, kde neostane žiadne právo pre národné štáty. V tomto, pán poslanec Vašečka, musím aj s vami polemizovať, lebo vy ste povedali, že vy ste za silnú úniu a za silné národné štáty. Ono sa to nedá súčasne. Nedá sa naraz fandiť silnej Európskej únii a zároveň silným národným štátom, pretože ak bude silná únia, to bude znamenať, že národné štáty prichádzajú o svoju suverenitu v čoraz väčšej časti a naopak, ak by sa posilňovali národné štáty, čo teda sme práve my fanúšikmi tohto modelu, tak by to muselo byť na úkor práv a oprávnení Európskej únie a jej orgánov. Takže nedá sa naraz aj mať vlka sýteho, ale aj ovcu celú. My sme za to, aby tá ovca bola celá a ten vlk nech postupne odíde inde.
A v tejto súvislosti, v tejto súvislosti, kolegyne, kolegovia, si dovolím predložiť doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý by som teraz prečítal.
Poprosím, pán predseda a podpredseda, o zastavenie času, aby som to mohol dočítať ..(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Máte zastavený čas.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslanca Mariána Kotlebu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien, tlač 552.
1. Navrhujem za bod D vložiť nové body E a F, ktoré znejú: "E. Zdôrazňuje, že Slovenská republika je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky založená na cyrilo-metodskom duchovnom dedičstve, to znamená dedičstve kresťanskej kultúry a civilizácie a preto za F. odmieta akékoľvek pokusy Európskeho parlamentu alebo iných orgánov Európskej únie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky spôsobom, ktoré sa tomuto kresťanskému duchovnému dedičstvu protivia." Doterajší bod E sa označuje ako bod G.
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu a verím, že či už s ním alebo bez neho bude toto uznesenie, ktoré ste tu vypracovali ako predkladatelia schválené. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.5.2021 o 15:24 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:34

Ján Szőllős
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi, že sa vyjadril aj k obsahu aj k forme a teda myslím si, že sa nedá oddeliť v pléne obsah od toho, od toho, od tej formy. Teda je prirodzené, že diskutujeme aj trochu k obsahu. Ale ja sa chcem venovať tiež k tomu k čomu je to uznesenie zamerané a to je tá suverenita Slovenskej republiky v konkrétnych oblastiach. A tuto, áno, ja plne podporujem to čo povedal aj kolega Vašečka, ktorého a nesúhlasím s vami, kolega Kotleba, lebo myslím si, že rezolúcia nemá za cieľ spochybniť Európsku úniu. My formujeme to, aká bude Európska únia a Európska únia nie je náš nepriateľ, ale skutočne my sme Európska únia. Ja som presvedčený, že sa dá uskutočniť ten model, že v niektorých oblastiach na ktorých sa dohodneme sú silné kompetencie národných štátov a tam kde je to výhodná, na ktorých sa dohodneme sú silné alebo sú kompetencie Európskej únie v tých vymedzených oblastiach. Čiže myslím, že je to kompatibilné a nevidím v tom rozpor. Na to som chcel upozorniť. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:34 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:36

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán Kotleba, chcem len povedať, že síce výzva nie je povinnosť, hovorili ste, že v tej správe je veľ výziev, vnímam slovo, že vyzývame členské štáty, že to nie je že povinnosť, ale napriek tomu súhlasím, že toto slovíčko je už možno trošku za čiarou. Tiež viac uvítam, keď sú tam klauzuly, ktoré hovoria o tom čo tá správa zdôrazňuje, hovorí, že čím sú predkladatelia znepokojení, niečo odporúča, niečo pripomína, ale vyzýva je už také, že tiež si myslím, že by to mohlo byť jemnejšie a je to jedna z vecí, ktoré navrhnem kolegovi Jurzycovi v Európskom parlamente aby namietal, aby to jednoducho nezasahovalo do suverenity národných štátov. A tu sa chcem trošku zastať pani Záborskej možno, možno vás to prekvapí, ale myslím si, že to spravila veľmi rafinovane a dobre. Vy jej to vyčítate, ale práve to, že v tom uznesení sa vyjadrujeme len k suverenite, kde vlastne máme zhodu...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, reagujete na...

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Veď reagujem na to čo hovoril pán Kotleba na pani Záborskú, tak reagujem mu na to a vysvetľujem teda, ak dovolíte, že teda tým, že predložila práve, že sa vyjadrila len k suverenite, tak vlastne nebol dôvod, aby to liberáli na tej koaličnej rade v podstate stopli a vďaka tomu to tu máte v parlamente. Akonáhle by tam bolo vyjadrenie k nejakému obsahu alebo k tým sexuálnym právam, ženským právam, čokoľvek z toho obsahu, tak jednoducho my by sme to stopli. Ale aj keď som veľmi chcela, reálne sme nenašli dôvod, pretože sa vyjadrovala len k tej suverenite a opakujem teda tak tam máme zhodu a takto to pani Záborská dostala cez koaličnú radu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:36 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:37

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Chcel by som poďakovať poslancovi Mariánovi Kotlebovi za kultivovaný prejav, ktorý bol hlavne k veci a pri tejto príležitosti si dovolím zdôrazniť a pripomenúť, že práve pri tejto správe máme možnosť vidieť ako veľmi sa tá Európska únia vzďaľuje od toho prečo tá Európska únia vôbec vznikla. Už teraz, keď si pozrete za posledný rok o čom rokuje Európsky parlament, že 90 % tých vecí sú nelegislatívne hlúposti, všelijaké uznesenia a správy k situácii na Seychelách, v Mali a ako podporiť utečencov a žiadne ekonomické, hospodárske, nejaká podpora pre členské štáty ako zlepšiť životnú situáciu, ako podporiť pôrodnosť, to tam absolútne vôbec nič nenájdete. Čiže práve táto správa ukazuje občanom Slovenskej republiky, že členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je čím ďalej tým viacej menej dôležité a je naozaj cesta aj čas na to, aby sme sa vydali cestou obnovy suverenity. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:37 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:38

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som ešte doplnil pána poslanca Kotlebu, že celá táto správa, celý ten paškvil, ktorý tu, ktorý sa teda, ktorý, o ktorom sa rokuje v Európskom parlamente je jednoducho o jednom veľkom pokrytectve, o jednej veľkej falošnosti, pretože na jednej strane hovorí o ľudských právach a pritom si dovolí vyzývať členské štáty, aby umožnili bezbreho porušovať práve to najzákladnejšie ľudské právo akým je právo na život nenarodených detí, keď vyzýva členské štáty, aby uvoľnili interrupčnú legislatívu. Alebo hovorí o slobode, ale na druhej strane pritom potiera právo človeka slobodne vyjadriť svoj názor na všetky tieto obludnosti a zvrátenosti alebo žiť jednoducho podľa svojho svedomia. No a toto pokrytectvo, táto faloš to je typické pre liberálov aj u nás na Slovensku aj všeobecne v Európe, lebo na jednej strane sa tvária, že bojujú za ľudské práva a za demokraciu, za slobody, no v skutočnosti ich len likvidujú a potierajú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:38 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Anna Záborská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem zareagovať na to čo hovoril už aj pán kolega Janko Szöllös. Ja som mal tiež v tom svojom prejave, že silné štáty v silnej Európskej únii. Totiž celý ten zámer bol taký, aby sa tam každý cítil dobre. A na to boli ...
===== Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem zareagovať na to, čo hovoril už aj pán kolega Janko Seleš. Ja som mala tiež v tom svojom prejave, že silné štáty, v silnej Európskej únii. Totiž celý ten zámer bol taký, aby sa tam každý cítil dobre a na to boli urobené všetky zmluvy, ktoré platia od založenia Európskej únie, aby sa našlo isté vyvážené postavenie aj Európskej únie a členských štátov a práve preto, že sa toto nedodržuje, tak tvrdím, že odišli Briti a sú rôzne, rôzne turbulencie a ja si myslím, že o to dôležitejšie je, je ozvať sa, keď sa niečo takéto stane, aby Európska únia vedela aj predseda Európskeho parlamentu, že my sledujeme, či Európsky parlament dodržiava alebo nedodržiava kompetencie. Ja si myslím, že to ide, aby boli silné štáty, teda členské štáty v silnej v únii. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:39 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:41

Marian Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, čo sa zapojili do faktických za ich poznámky. Pani poslankyňa Záborská, veď sama ste povedali, že sa to trošku vymklo spod kontroly a že proste sa nedodržiavajú tie ako keby pôvodné zámery Európskej únie, čiže tá únia sa odklonila od toho, čo mala byť. Takže ja naozaj nemôžem súhlasiť s tým, že môžu byť aj silné, zdravé a suverénne národné štáty a na druhej strane silná únia, pretože to sa jednoducho nedá. Tie záujmy sú mnohokrát protichodné a vidíme, že žiaľ tí stúpenci federalizácie Európskej únie, ktorá bude reálne znamenať pohltenie a likvidáciu aspoň de jure národných štátov. Tí sú z roka na rok silnejší a proste k tej federalizácii smerujeme a nebude, nebude cesty späť a pani poslankyňa Cigániková, vám ďakujem za vysvetlenie toho mechanizmu, že ako teda sa narodil tento návrh uznesenia alebo uznesenie. Ja chápem, ja chápem, že teda v rámci vašich koaličných debát a nejakých dohôd to muselo byť také jemné a preto ste to nestopli a je to tu okay a práve preto som dal ten pozmeňovák, aby to trošku chytilo šťavu, aby, aby sme do toho Bruselu poslali keď už odkaz, tak poriadny. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:41 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:42

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Nebudem kričať. Ja by som sa chcel pán predsedajúci spýtať, technickú otázku, ak sa môžem? Aj, keď nás je tu len 20, možno mi to niekto vysvetlí. Ja by som chcel vedieť, že ak je stopka na koaličnej rade, tak potom ten bod sem nepríde, alebo ak sa dohodnú alebo, čo to znamená tá stopka... lebo viackrát som to počul. Teraz je stopka a keby ju dali, takže ten bod pani Záborskej nepríde. Tak, ak by bola stopka od SaS-ky na koaličnej rade, tak by sem neprišiel potom ani rozpočet? Skúste mi to vysvetliť prosím vás. To znamená ak stopka od Sas-ky nebola na koaličnej rade, tak to bolo len také farizejské od vás a vedeli ste, že ten rozpočet prejde a hľadali ste politické body.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.5.2021 o 15:42 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video