28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:23 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:14

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pani kolegyni Šutekovej za jej pokojné, konštruktívne vystúpenie aj smerom k ďalším kolegom či kolegyniam.
Ja môžem povedať, že ja som zástanca alebo som priaznivec Európskej únie, myšlienky Európskej únie. Možno mám problémy s niektorými momentálnymi nastaveniami alebo fungovaním, ale to je na diskusiu. A chcem povedať, že my nie sme v Európskej únii Slovensko. My sme Európska únia úplne rovnako ako iné štáty. To neni nejaký samostatný subjekt, nejaký, nejaký iný, nadradený. Európska únia existuje, lebo sme tak rozhodli. Rozhodli sa tak národné štáty. Keď sa rozhodnú, že nebude existovať, tak nebude existovať.
Keď si Nemci, Francúzi, Slováci, Poliaci povedia, že nebude, tak nebude. Európska únia je z našej vôle. A tá subsidiarita, ale, ale aj vôbec ten postup je taký, že na prvom mieste je Slovensko a národné štáty a potom je Európska únia, čo je dobré, lebo nemáme tu vojnu, môžme komunikovať, môžme nejakým spôsobom spolupracovať, môžme cestovať. Áno, sú problémy a práve podľa mňa a toto hovorím veľmi úprimne, práve toto škodí tej myšlienke európskej spolupráce, ak sa prijímajú takéto návrhy, ktoré ako keby tak zvrchu chcú poučovať národné štáty, napr. spomínajú Poľsko alebo možno ďalšie krajiny. To je podľa mňa nenáležité. A preto sa proti tomu ozývame.
Lebo napríklad kolegovia, ktorí nie sú zástancovia európskej integrácie a je to ich legitímne právo, tak oni práve potom využijú takúto správu na to, že hovoria, vidíte Európska únia je zlá, lebo prijíma takéto správy. Ja si nemyslím, že Európska únia je zlá, ale táto správa je nesprávna a my sa musíme ozvať a je to naša povinnosť voči občanom Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:14 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:16

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, Mirka, za tvoje vystúpenie. Rovnako považujem výhradu vo svedomí za základnú integritu človeka. Ďakujem, že si to tu spomenula. Ja len poviem, že Európska únia alebo tri zásady vlastne určujú spôsob a rozsah činností Európskej únie. Je to zásada prenesenia právomoci, Európska únia má len tie právomoci, ktoré sa na ňu preniesli, zmluvami ratifikovanými všetkými členskými štátmi, potom je to zásada proporcionality, opatrenia Európskej únie nesmú presahovať rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľov zmlúv a potom je tretia zásada subsidiarity v oblastiach, v ktorých môže vykonávať svoje právomoci Európska únia alebo členské štáty, môže Únia konať len vtedy, ak niekto o tom rozhodne. Čiže členské štáty si vlastne sami riešia svoju integritu.
To, že správa napríklad Edite Estrela neprešla, bolo znamením, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu jasne odmietla zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov predovšetkým v otázkach týkajúcich sa výchovy detí v rodine a vykonávania potratov. Ja som presvedčená, že, alebo viem, že európ... že legislatíva sa netvorí, lebo niekto povie, že Brusel, to všetko Brusel môže. Však predsa my sme súčasťou Európskej únie, našou podstatou je, aby sme sa spolu podieľali na tvorbe takej európskej legislatívy, ktorá bude v prospech všetkých občanov Európskej únie.
A preto verím, že Národná rada toto uznesenie schváli a vyšle signál Európskemu parlamentu, aby rovnako ako 10. decembra 2013 neschválil správu Edite Estrela, urobí tak so správou chorvátskeho europoslanca Predraga Freda Matića.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:16 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:18

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, z mojej strany veľmi pekne ďakujem teda za vaše vystúpenie, pretože sa plne stotožňujem s vaším názorom a že ste sa venovali predovšetkým práve svedomiu a výhrade vo svedomí. Skutočne si myslím, že Európska únia v tomto už ďaleko prekročila akékoľvek únosné hranice. Je to absolútne porušenie súčasti slobody človeka, a preto si myslím, že nemôžeme mlčať.
My sa musíme ozvať. Toto uznesenie je nevyhnutné a veľmi potrebné, pretože kto mlčí, ten svedčí. A Európska únia, keď my budeme mlčať a nebudeme sa ozývať, aj keď teraz to ešte nie je záväzné, oni pôjdu ďalej a ďalej. A neviem si predstaviť, kde to končí. Takže veľmi pekne ďakujem aj pani poslankyni Záborskej, aj všetkým, ktorí podporia toto uznesenie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:18 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:19

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegynka Šuteková, ja ďakujem za vaše vystúpenie. A ja sa musím priznať, že ja som vás doteraz nejako veľmi neregistroval, a o to viac som pozitívne prekvapený týmto vaším vystúpením. A možno, že ak sa viac takýchto hlasov nájde, tak teoreticky pri nejakých vhodných konšteláciách alebo vhodnej konštelácii by toto uznesenie aj mohlo byť schválené, čo by bolo určite veľmi dobré.
A bol by to signál aj pre tých slovenských europoslancov, aby sa zamysleli nad svojou prácou a nad tým, akým spôsobom bojujú za práva Slovenskej republiky v Bruseli, veď preto ich tam, na to ich tam teda ľudia zvolili a poslali.
Ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:19 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:20

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, vidíte, pani kolegyňa, že vidím, že rozoberáme presne obsah, a nie formu. Presne o tomto som hovorila. Rozoberáme interrupcie, výhradu vo svedomí a veci, ktoré sú v správe, a nie samotné uznesenie, ktoré vlastne vytýka to, že alebo hovorí, že máme ponechať členským štátom tú právomoc rozhodovať o zdravotníckej politike, kde máme nakoniec úplnú zhodu. Samozrejme, že takto to má byť.
A problém je to, že my sa vlastne vždy ťaháme k tomu obsahu, ktoré, ktorý jednoducho rozdeľuje spoločnosť, preto ja sa snažím aj teda nereagovať na tie jednotlivé veci, aj keď s nimi nesúhlasím. Takže v podstate vaše vystúpenie len dokázalo to, čo, čo dalo za pravdu tomu, čo som hovorila ja. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:20 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:21

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Mirka Šuteková, ale aj pani Záborská a pani Pleštinská, ktoré sú spolupredkladateľky tohto návrhu uznesenia, súhlasím s vami. Vy máte aj dlhoročné skúsenosti v Európskom parlamente, že aj takáto možno nevinná informatívna správa sa môže časom zmeniť na smernicu, ktorá môže byť pre nás potom záväzná, a my už nebudeme môcť efektívne reagovať. Preto súhlasím s tým, že je veľmi dobré, ak Slovensko a tento parlament vyšle veľmi jasný signál Európskej únii, ale aj jednotlivým členským krajinám, že v týchto otázkach chceme postupovať zvrchovane a sami. A myslím si, že je veľmi dôležité citlivo vnímať akékoľvek správy, ktoré sa prijmú na pôde Európskeho parlamentu, aby sme mohli na nich včas reagovať.
Ale aj čo tu spomínal pán Kotleba, určite to môže byť aj určitým... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prosím, reagujte na pani poslankyňu Šutekovú.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pardon. Áno, to uznesenie, ktoré môžme teraz schváliť, môže byť aj určitým návodom pre našich europoslancov, ktorí nás zastupujú na pôde Európskeho parlamentu. Takže ja toto uznesenie určite podporím.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:21 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:22

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milá pani kolegyňa, som veľmi rada, že si takouto formou zvolila svoj prejav, zvlášť keď sa rozpráva na jednej strane o právach žien a na druhej strane o právach na výhradu vo svedomí. Ja si stále myslím a myslím si, že si aj ty zhodne teda s tým mojím zmýšľaním povedala o tom, že tie práva by mali byť dodržiavané.
A skutočne, keď sme suverénny štát a sme občania suverénneho štátu, máme mať všetci teda rovnaké práva. Tak veľmi s tebou súhlasím s tou výhradou vo svedomí. A súhlasím a zastávam tvoj názor, že nemôžeme predsa nikomu diktovať to svedomie. A práve preto takýmto signálom dávame aj Európskej únii náš postoj, že sme proste štát, ktorý má občanov, ktorí vedia, čo chcú a vedia, ako chcú žiť, a na základe tohto nášho uznesenia ten signál môžeme aj takto vyslať.
Ďakujem ti ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:22 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:23

Miriam Šuteková
Skontrolovaný text
Ďakujem všetkým, už nebudem reagovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:23 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:24

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, čo ste tu ešte si našli chvíľku v piatok poobede, ale ja si myslím, že to stojí za to a je to naša práca a toto je dôležitá súčasť, tento bod, si myslím. Dovolím si najprv využiť tento čas na reakcie na kolegov v rozprave, ktoré tu zazneli, ale cez faktickú sa to nedalo.
Pán poslanec Vašečka, vy ste povedali, že na prvom mieste je Slovensko. No, žiaľ, nie je to tak. Slovensko by malo byť na prvom mieste. Ale pokiaľ, a znova to zopakujem, bude stále platiť čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý explicitne hovorí o tom, že európske nariadenia sú uprednostňované a majú prednosť pred slovenskými zákonmi, tak jednoducho Slovensko nikdy na prvom mieste nebude. Ak teda aj vy myslíte tú suverenitu Slovenska skutočne vážne, tak najbližšie, keď budeme opäť predkladať zmenu ústavy a odstránenie tohto protislovenského čl. 7 ods. 2 z ústavy, tak sa môžte realizovať a môžte nás podporiť. Ďakujem vopred v mene suverenity Slovenskej republiky.
Pani poslankyňa Cigániková, vy ste povedali, vy ste povedali, že táto správa alebo návrh tejto správy je len informatívna správa nejaká, že v podstate účelom tejto správy by nemalo byť niečo meniť, ale že jej účelom je porovnávať súčasný stav napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo ľudských práv medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Ja si dovolím s vami nesúhlasiť, pretože to tak vôbec nie je. Keď sa pozreme na kapitolu Dosiahnutie konsenzu a riešenie vízie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv na úrovni Európskej únie, tak vidíme, že táto kapitola má aj s následnými kapitolami 23 bodov. Tých 23 bodov obsahuje nie 23, ale zhruba 18 výziev, 18 výziev k členským štátom Európskej únie, čo všetko majú zmeniť, čo všetko majú nastaviť inak, čo všetko majú, poviem to tak, sprogresívniť, aby naplnili ducha tejto výzvy, ktorej autori by potom boli spokojní. To znamená, záver tejto správy nie je vôbec nejaký komparatívny alebo porovnávací, ale je vyslovene, povedal by som, taký syntetický, že sa snaží nastaviť tie pravidlá tak, aby to jednoducho tvorcom tejto správy vyhovovalo. A tie výzvy vôbec nie sú nejaké všeobecné, tie výzvy veľmi jasne idú po širokom, širokom uvoľnení interrupčných pravidiel, idú, idú po, toto musím citovať, lebo to je skvost: „vedecky presnej a komplexnej sexuálnej výchove“.
Pritom keby sme, pani kolegynka, to mali brať skutočne vedecky presne, tak si musíme úplne na rovinu povedať, že tak ako to tisícky rokov fungovalo, ako aj Pán Boh ľudí stvoril, máme muža, máme ženu, nič medzi tým. Ale my presne vieme, čo títo eurofili pod vedecky presnou výchovou chápu, 33 pohlaví, rôzne medzikusy medzi tým, zvrátenosti, úlety. O tom je, o tom je syntetická časť tejto správy. Vy veľmi dobre viete, pani kolegynka, že tie výzvy keby sa naplnili, tak jednoducho to, čo je ešte dnes normálne, by bolo zabudnuté a boli by tu také obludnosti alebo také anomálie, nechcem to nejako znevažovať, anomálie, že by sme sa nestíhali čudovať.
Takže skutočne táto správa nie je komparatívna, nie je porovnávacia, nie je nejaká štatistická. Táto správa má ambíciu byť nejakým etalónom, byť nejakým míľnikom, nejakým cieľom, ku ktorému sa postupnými krokmi má Európska únia pomaličky, ale isto doplaziť. A my sme tu na to, aby sme vďaka predkladateľom, a ja si ich prácu vážim, aby sme upozornili na tie obrovské riziká, ktoré táto, ktoré tá... tento návrh správy so sebou nesie, a práve preto musíme, aj keď možno niektorým sa to nezdá vhodné, upozorňovať na obrovské nebezpečenstvo, ktoré sa vo forme tohto návrhu správy z Európskej únie a z Európskeho parlamentu vznáša aj nad Slovenskom a všetkými národnými štátmi o to viac, o to viac, že správa zachádza do takých, povedal by som až trúfalostí, kolegyne, kolegovia, že otvorene, otvorene vymenúva alebo označuje Poľskú republiku ako akýsi spiatočnícky, nedemokratický, totalitný štát len preto, že má iný názor na otázku potratov a legislatívy s nimi súvisiacej.
Takže vôbec to nie je také nevinné, vôbec to nie je také nevinné, preto, pani kolegynka, ja vám ďakujem za to, že ste to iniciovali, že, že sa o tom rozpráva, aj keď podľa mňa médiá to úplne odignorujú, pretože nechcú, aby ten výkričník, ktorý by mal vyjsť z rokovania parlamentu o tejto, o tomto návrhu, správe, aby tento výkričník videlo čo najviac ľudí. A to by mala byť úloha médií, ale vieme, že keď ide o ideologické zafarbenie správ, tak na Slovensku médiá hlavného prúdu slúžia liberálom, slúžia presne takýmto tlakom a pokusom, medzi aké môžme veľmi smelo a úplne jasne zaradiť aj návrh tejto správy.
Čo sa týka samotnej správy myslím, že bolo povedané všetko, nie z mojich úst, ale z úst predrečníkov, kde naozaj som nemohol inak ako súhlasiť so všetkým čo bolo povedané, okrem tých možno otázok suverenity, na ktoré máme trošku rozdielny názor.
Ale teraz by som sa rád dotkol samotného návrhu uznesenia, ktorý je predmetom tohto rokovania. Ja, pani kolegyňka, vnímam a chápem, že ten zámer je určite úprimný a dobrý a jeho cieľ je jasný a vhodný a taký, ako by som to povedal, žiaduci, žiaduci, ale mne sa zdá tá, to, ten návrh uznesenia vzhľadom na veľmi zákerne prepracované, prepracovanú túto správu, sa mi zdá ten návrh uznesenia taký príliš jemný voči Európskej únii. Taký príliš, príliš taký, aby sme si ich nepohnevali v tom Bruseli, pričom veľmi dobre vieme, že ich by ani poriadna facka neprebrala, nie to iba také jemnučké hryzanie, lebo oni to budú skúšať ďalej a budú proste tú národnú suverenitu ubíjať znova a znova a znova, až kým sa tu nevytvorí jedna veľká silná federálna únia, kde neostane žiadne právo pre národné štáty.
V tomto, pán poslanec Vašečka, musím aj s vami polemizovať, lebo vy ste povedali, že vy ste za silnú Úniu a za silné národné štáty. Ono sa to nedá súčasne. Nedá sa naraz fandiť silnej Európskej únii a zároveň silným národným štátom, pretože ak bude silná Únia, to bude znamenať, že národné štáty prichádzajú o svoju, o svoju suverenitu v čoraz väčšej časti, a, naopak, ak by sa posilňovali národné štáty, čo teda sme práve my fanúšikmi tohto modelu, tak by to muselo byť na úkor práv a oprávnení Európskej únie a jej orgánov. Takže nedá sa naraz aj mať vlka sýteho, ale aj ovcu celú. My sme za to, aby tá ovca bola celá a ten vlk nech postupne odíde inde.
A v tejto súvislosti, v tejto súvislosti, kolegyne, kolegovia, si dovolím predložiť doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý by som teraz prečítal.
Poprosím, pán predseda alebo podpredseda, o zastavenie času, aby som to mohol dočítať.(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Máte zastavený čas.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslanca Mariána Kotlebu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien (tlač 552).
1. Navrhujem za bod D vložiť nové body E a F, ktoré znejú:
„E. Zdôrazňuje, že Slovenská republika je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky založená na cyrilo-metodskom duchovnom dedičstve, to znamená dedičstve kresťanskej kultúry a civilizácie, a preto
F. odmieta akékoľvek pokusy Európskeho parlamentu alebo iných orgánov Európskej únie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky spôsobom, ktoré sa tomuto kresťanskému duchovnému dedičstvu protivia.“
Doterajší bod E sa označuje ako bod G.
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu a verím, že či už s ním alebo bez neho bude toto uznesenie, ktoré ste tu vypracovali ako predkladatelia schválené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.5.2021 o 15:24 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:34

Ján Szőllős
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi, že sa vyjadril aj k obsahu, aj k forme, a teda myslím si, že sa nedá oddeliť v pléne obsah od toho, od toho, od tej formy. Teda je prirodzené, že diskutujeme aj trochu k obsahu. Ale ja sa chcem venovať tiež k tomu, k čomu je to uznesenie zamerané, a to je tá suverenita Slovenskej republiky v konkrétnych oblastiach.
A tuto, áno, ja plne podporujem to, čo povedal aj kolega Vašečka, ktorého, a nesúhlasím s vami, kolega Kotleba, lebo myslím si, že rezolúcia nemá za cieľ spochybniť Európsku úniu. My formujeme to, aká bude Európska únia a Európska únia nie je náš nepriateľ, ale skutočne my sme Európska únia. Ja som presvedčený, že sa dá uskutočniť ten model, že v niektorých oblastiach, na ktorých sa dohodneme, sú silné kompetencie národných štátov a tam, kde je to výhodná, na ktorých sa dohodneme, sú silné alebo sú kompetencie Európskej únie v tých vymedzených oblastiach.
Čiže myslím, že je to kompatibilné a nevidím v tom rozpor. Na to som chcel upozorniť. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:34 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video