28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.5.2021 o 9:54 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:54

Ján Herák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Zatiaľ iba predsedajúci, ďakujem.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Predsedajúci, ospravedlňujem sa. Vážený pán podpredsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, ja nebudem teda dlho rozprávať, len tak v krátkosti.
Problematika spojená s národnostnými menšinami je pre mňa skutočne veľmi blízka. Aj z toho dôvodu som rád, že sa môžem legislatívne podieľať na tomto legislatívnom návrhu. Ďakujem kolegom za možnosť na ňom s nimi participovať.
Kolega pán Pollák spomenul naozaj rôzne obštrukcie, ktoré sa diali v rámci fondu, ktoré sa, samozrejme, mne ako tiež Rómovi, ale aj hlavne občanovi nepáčili alebo nepáčia. A som veľmi rád, že nový riaditeľ, ktorý bude transparentne, samozrejme, aj na základe odbornosti, kvalifikácie vybraný, tak verím tomu, skutočne verím tomu, že nebude robiť zbytočné klamstvá, nebude sa zbytočne alebo nebude hájiť vlastné záujmy a nebude sa obohacovať práve, na práve tak dôležitých projektoch, ktoré sú cielené a hlavne adresné pre tých, ktorí tie finančné prostriedky rozhodne potrebujú. Čiže verím tomu, že naozaj tá transparentnosť bude rozhodujúca a že nový riaditeľ bude systematicky, odborne skutočne pre všetkých, ktorí to naozaj potrebujú.
Významným prínosom predmetného návrhu zákona je vytvorenie evidencie kultúrnych organizácií národnostných menšín. V tejto súvislosti dochádza k definovaniu pojmu kultúrna organizácia národnostnej menšiny, pričom skutočne ide o právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá sa podieľa na voľbe a výbere kandidátov na členov odborných rád. To už teda spomenul aj pán poslanec Pollák.
Čo je ešte veľmi dôležité a rád to zopakujem, dôležitou podmienkou je preukázanie pôsobenia kultúrnej organizácie národnostnej menšiny v oblasti zachovania, vyjadrenia ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ako aj výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Tiež zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Poslednou podmienkou, tiež neodmysliteľnou, ktorú musí kultúrna organizácia národnostnej menšiny splniť, je zápis do registra, ktorý si rovnako vymedzuje v predmetnom návrhu zákona.
Toľko v krátkosti k predloženému návrhu zákona. Tento návrh zákona predstavuje skutočne posilnenie postavenia organizácie ako takej, ktoré zastupujú národnostné menšiny, pričom sa vytvára legislatívny rámec pre evidenciu týchto organizácií a rovnako aj podmienky zápisu do registra. Práve posilnenie postavenia jednotlivých organizácií môže prispieť k posilneniu činnosti a vážnosti týchto organizácií a celkovo k rozvoju kultúry národnostných menšín na Slovensku.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona v mene jeho predkladateľov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.5.2021 o 9:54 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:57

Jarmila Vaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcela oceniť snahu o transparentnosť pri prideľovaní dotácií na rozvoj kultúry národnostných menšín, ale zároveň oceňujem to, že je tu veľká snaha o to, aby sme stransparentnili aj výber ľudí do odborných rád a do komisií, pretože už po dva roky sme tu mali v rámci podpory kultúry národnostnej menšiny pre rómsku národnostnú menšinu kauzy, ktoré sú známe aj z médií, a tie minimálne hovorili o tom, že tu bolo podozrenie na to, že tieto peniaze naozaj si prideľovali ľudia, ktorí tam sedeli v tých komisiách, ktorí mali záujem, ktorí mali určité prepojenia medzi sebou. A je veľmi dôležité, aby sme toto dokázali odstrániť, pretože rozvoj kultúry nemôže stáť na niektorých ľuďoch, ktorí si prihadzujú tieto svoje projektíky, ale aby bolo umožnené naozaj transparentne v tomto bojovať o tú dotáciu a tým pádom priniesť aj prínos pre kultúru národnostných menšín.
Takže ja by som chcela poďakovať, určite podporím tento zákon. Dúfam, že sa nám podarí aj fond nastaviť tak, aby naozaj prinášal tie hodnoty, ktoré menšiny majú prinášať pre spoločnosť. A týmto asi by som poďakovala ešte raz a ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 9:57 hod.

Mgr.

Jarmila Vaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:59

Peter Pollák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať mojim kolegom, ktorí pochádzajú z môjho etnika, teda sú takisto Rómami, a som rád, že sa podieľajú na tomto legislatívnom návrhu, ktorý v minulosti vlastne bol písaný tak, aby pomohol nejakým záujmovým skupinám. A určite to budem ešte riešiť.
Toto je len začiatok, kedy sme začali naozaj tou transparentnou, tým transparentným výberom odborných komisií a registrom, ktoré teda organizácie sa môžu registrovať do toho registra, ktoré môžu žiadať o tie finančné prostriedky cez Fond na podporu kultúry pre národnostné menšiny. A takisto sme odstránili to, teda v návrhu je to, aby sme odstránili, aby tieto financie čerpali kadejaké eseročky, keďže máme v skutočnosti v tom, že v minulosti sa diali tieto veci, že jeden človek sa prihlásil do výberového alebo teda do... ako žiadateľ cez eseročku, nadáciu ale aj ozetko a žiadal na troch frontoch. A máme v skutočnosti v tom, že mal podporené tieto svoje projekty. Verím, že toto sa už nebude diať a takisto, ako spomenula pani poslankyňa Vaňová, budeme dbať na to, aby, dbať o to, aby aj riaditeľ, nový riaditeľ Fondu na podporu kultúry pre národnostné menšiny bol človek, ktorý bude morálny, ktorý nebude mať žiadne kauzy a ktorý nebude slúžiť žiadnej politickej strane ako slúžka k tomu, aby pretláčal záujmy nejakých politických strán alebo nejakých iných záujmových skupín.
Ja ďakujem svojim kolegom aj z koalície, ktorí sú podpísaní pod týmto návrhom, a nemôžeme zabudnúť na pani štátnu tajomníčku, pani Zuzanu Kumanovú, štátna tajomníčka z ministerstva kultúry, ktorá spolupracovala s nami na tomto legislatívnom návrhu. Ešte raz ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 9:59 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:01

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja sa teším, že je tu taká iniciatíva, ktorá by mala zamedziť práve zneužívaniu týchto prostriedkov. Verím, že budete strážiť a kontrolovať tieto veci, pretože my máme v strane človeka, ktorý sa tomu špeciálne venuje a už v minulosti prišiel na závažné pochybenia v tejto oblasti, kedy prostriedky, ktoré boli vyčlenené, vôbec neskončili tam, kde mali, a jednoducho keby boli efektívne tieto všetky peniaze použité, tak už tie rôzne kultúrne centrá a rôzne inštitúcie by mali vydláždenú zlatú cestu k tým svojim, k tým svojim budovám. Takže ja verím, že budete v tomto naozaj pozorní a že budete kritickí aj voči práve predstaviteľom týchto národnostných menšín a etnických skupín, pretože mnohí ich predstavitelia sa podieľali na tom, že tie prostriedky nekončili tam, kde boli určené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:01 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:02

Ján Herák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Veľmi pekne ďakujem mojim predrečníkom za faktické poznámky. Ja skutočne chcem len oceniť ešte raz a pozdvihnúť, že ten rozdiel medzi bývalou garnitúrou a súčasnou našou vládou je ten, že my nebudeme absolútne hájiť vlastné záujmy. Skutočne budem ja osobne participovať na tom, aby som bol osobne fyzicky prítomný pri výbere nového kandidáta, nového riaditeľa, ktorý bude naozaj morálny, zodpovedný, bude spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady.
Kolegyňa pani Vaňová spomenula, že mnoho tých káuz bolo medializovaných. Ja sa potom pýtam, že komu toto naozaj vyhovovalo, keď raz bolo značne veľa tých káuz medializovaných a evidentne sa nič s tým nerobilo. Síce my sme na to ako mnohé ľudskoprávne organizácie upozorňovali, dokonca kolegyňa je veľmi fundovaná v tomto smere, ale nikto ju nechcel v tomto smere počúvať. A, opakujem ešte raz, ten nový riaditeľ jednoducho, a ja budem v tomto smere veľmi tvrdý, pretože tam sú nemalé finančné prostriedky, naozaj nemalé finančné prostriedky, s ktorými sa musí veľmi opatrne, ale hlavne adresne a cielene, samozrejme, samozrejme, teda pre tie cieľové skupiny adresovať.
Čiže ešte raz veľmi pekne ďakujem aj pánovi Pollákovi, aj všetkým predkladateľom a teším sa, že ten fond bude mať nový vietor, ktorý bude transparentný. Ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:02 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:03

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som len chcel poprosiť kolegov, že by sme odsúhlasili presunutie bodov 49, 50 na 12. mája na stredu na deviatu hodinu. Aj po dohode s poslancami som sa ..., že bude všeobecný súhlas. Ide o to, že s dostatočným predstihom chcem to dať vedieť, aby sme, zbytočne body neprepadali a nebrzdili sme chod Národnej rady. Preto ďakujem, že budete s tým súhlasiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2021 o 10:03 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:04

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi krátky. Už ste počuli od mojich predrečníkov aj vo faktických poznámkach, že sa tento fond naozaj zneužíval, zneužíval. To, čo sa dialo, ja viem z osobného, naozaj z osobného, z osobných skúseností, pretože naozaj s rómskou kultúrou spolupracujem dlhé, dlhé roky. Robím tábory pre deti a peniaze, ktoré, ja som nikdy nedostal od štátu nič, ale peniaze, ktoré sa dostávali na tie, takéto kultúrne akcie, tak končili v rukách ľudí, ktorí boli veľmi blízko stranícky.
A dnes som tu počul v sále pána Ďuricu, ktorý povedal, že majú v strane človeka, ktorý o takýchto veciach vedel. Nikdy som nepočul od ĽSNS v minulosti, že by takéto niečo niekedy boli povedali, že takéto niečo sa niekde dialo. Nikdy som od ĽSNS nebol počul, že by niekedy v minulosti, teda neviem, či ĽSNS stará, alebo ĽSNS nová teraz to je, ale nikdy som nepočul, že by niekedy v minulosti boli čokoľvek na akékoľvek škandály bývalej vlády povedali, čo len jedno jediné slovíčko. Je to veľmi zaujímavé a je to na občanoch, aby si posúdili, prečo toto robili chlapci v zelených tričkách. Ale ja som hlboko vďačný za to, že pán Ďurica povedal, že verí, počuli ste to všetci, že to budeme robiť spravodlivo. A naozaj aj moji kolegovia Vaňová, Herák a Pollák sú zárukou, máme tu aj starostu z obce, ktorú naozaj veľmi príkladne a ukázal všetkým, ako sa to má robiť s rómskym problémom. Takže ja verím, že v tejto koalícii tu nastane obrovský obrat a peniaze, ktoré majú ísť pre kultúru národnostných menšín, tam pôjdu.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.5.2021 o 10:04 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:06

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Štandardne som očakával, že kolega Pročko vytiahne nejakú jedovatú zbraň. Ja som v najlepšej viere podporil to, aby sa v tejto veci jednoducho spravil poriadok, pretože to nie je tajomstvom, to je všeobecne známa vec, že boli prípady, kedy sa prostriedky jednoducho zneužili a neboli adresované tam, kde boli určené. To bolo všetko, čo som chcel povedať. Zároveň som vyjadril presvedčenie a nádej, že súčasná reprezentácia a aj kolegovia poslanci, ktorí sa k tomuto návrhu prihlásili a ktorí ho prezentujú, budú tieto veci veľmi citlivo a veľmi dôrazne sledovať.
K tým veciam alebo k tej otázke, ktorú položil pán Pročko, že či sa v tejto, v týchto kauzách nejakým spôsobom niečo dialo, alebo že či to naša strana v minulosti alebo v súčasnosti niekde posunula, tak mu môžem povedať, že áno, posunula to. A bližšie to určite pánovi Pročkovi vysvetlím, budem mať všetky podklady, aby som mu povedal, v akej to je rovine, kde to skončilo, na čom to stroskotalo, prečo sa veci nedotiahli do konca. Takže ja naozaj som vyjadril len nádej a presvedčenie, že sa konečne tieto veci dajú na pravú mieru.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:06 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:08

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Pročko, to, že vy ste niekedy niečo nepočul, neznamená, že to nebolo. Vy ste toho viacej nepočul, ale nechcem teraz útočiť na vás. Poviem len tak. Bolo podané viacero trestných oznámení od niektorých mojich kolegov. Ako dopadli, či boli zamietnuté, ja sa spýtam priamo ich. Ale vy tu vykrikovať teraz, že sme v živote nič nedali? Áno, podávali sme trestné oznámenia. Podávali sme trestné oznámenia, kde sme mali podozrenia, že takéto veci sa stali. A keby som chcel byť veľmi osobný, tak teraz aj poviem konkrétne na koho. Ale nebudem sa vracať do minulosti a poďme radšej dopredu, keď je to dobrý návrh, a ja si myslím, že je dobrý návrh, tak ho podporme.
A zbytočne, pán Pročko, bez útokov, vykopávať otvorené dvere, kde chceme podporiť dobrý návrh, ale vzhľadom na vašu osobnosť som ani nečakal nič iné od vás.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:08 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:09

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega, opäť ste tuná len bezbreho útočil z nejakého dôvodu, mne neznámy, ale to už sme si v podstate zvykli.
Fond na podporu národnostných menšín bol, áno, máte pravdu, zneužívaný. Nebola to len minulá vláda, boli to všetky vlády, ktoré tuná vládli od roku ´92. Tri, doplnil ma kolega, ďakujem pekne. Ide najmä o prostriedky, ktoré boli venované špeciálne pre rómsku komunitu a pre rómsku národnostnú menšinu. A je najviac zarážajúce, že práve tieto prostriedky sa vždy zneužili, pretože zrealizovanie nejakej farmy kdesi pod Tatrami, ktorá tam mala stáť už osem rokov a nejaké občianske združenie na to dostalo 60-tisíc euro a zrazu sa nič nezrealizovalo. Rastie tam tak vysoká tráva ako na africkej púšti. To sú podľa mňa bezbreho použité finančné prostriedky, ktoré nikdy neboli zrealizované. To isté o nejakej rómskej televízii, ktorá mala už fungovať 12 rokov, rádio, ktoré tu už malo byť dve desaťročia.
To sú presne tie prostriedky, tie podnety, na ktoré sme vždy poukazovali a najmä kolega Milan Mazurek podal desiatky trestných oznámení na zneužívanie týchto verejných prostriedkov. Takže vaša poznámka, dosť štipľavá, že mali sme vedomosti a nič sme preto neurobili. Neviem, či niekto sa tejto problematike v našej bývalej strane venoval viac ako kolega Mazurek. Myslím si, že nie, a nikto nepodal viacej trestných oznámení a viacej podnetov na prokuratúru alebo na šetrenie vo veci ako práve on. Takže je to dosť také úbohé, trápne a neúctivé z vašej strany, že ste takto veľmi nekorektne poznamenal tento svoj status.
Ale v konečnom dôsledku tento návrh zákona je viac ako dobrý, ja ho budem podporovať a verím, že takéto veci sa snáď diať už nebudú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:09 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video