28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:46 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:46

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Ja by som sa spýtal iba jednu vec. Samozrejme, ja súhlasím s tým, že bude sa to vykonávať aj v iných priestoroch a tak ďalej, ale ako sa píše v tomto zákone, tak po predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje triednu knihu, osobný spis dieťaťa a tak ďalej, mi to príde, že chceme to predprimárne vzdelávanie skôr smerovať na taký typ školy. Ale takisto sa tu píše, že dieťa získa osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania, a teda že tie deti, ktoré budú mať individuálne vzdelávanie, teda budú sa vzdelávať doma v tom predprimárnom vzdelávaní, či teda, kto bude hodnotiť tie ich vedomosti, zručnosti a tak ďalej, ktoré v tom individuálnom vzdelávaní získajú, a či ste to, či ste to konzultovali, prosím vás, aj so Štátnou školskou inšpekciou, že či táto Štátna školská inšpekcia bude mať kapacity na prípadnú kontrolu tých detí, ktoré budú na tom individuálnom vzdelávaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:46 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:47

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec, ja som veľmi rád, že zazneli slová z vašich úst, budem ich citovať: Prvoradá je rodina vychovaná matkou a otcom. S tým sa dá len súhlasiť, aj keď veľa našich kolegov možno s týmto nebude súhlasiť, ale povedal ste v tom vystúpení jednu veľkú pravdu. Ďalej, sloboda a zodpovednosť rodičov pri nastavení predprimárneho vzdelávania. Samozrejme, rodičia sú zodpovední a podľa mňa každý rodič chce pre to dieťa to najlepšie, tak som rád, že ste, aj toto tam zaznelo a s tým sa dá len súhlasiť. Nebudem sa k tomu viac vyjadrovať, Edo Kočiš to má lepšie naštudované.
Z našej strany asi toľko, že sme radi, že ste prišli s týmto návrhom a radi ho podporíme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:47 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:48

Ján Ferenčák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takisto vítam, že sa rieši táto problematika. A len pár otázok na predkladateľa, čo sa v tom zákone jasne definuje. Po prvé, čo bude po roku 2024 so subjektami, ktoré boli v registri, čiže budú okamžite vylúčení alebo na to pôjde zvlášť nejaká právna úprava? Na druhej strane registrácia týchto subjektov, kde ktokoľvek predloží papiere, bude zaradený do registra a minedu bude mať povinnosť ho jednoducho uviesť? Následne už samotný výkon, áno, bude kontrolovaný školskou inšpekciou, čo je v poriadku, ale nebolo by vhodnejšie, aby aj pri registrácii bolo aspoň vyjadrenie školského úradu alebo relevantnej inštitúcie, ktorá schváli, aby takýto subjekt bol zaradený? Z toho dôvodu by vyplývalo, že ktokoľvek predloží papiere, bude automaticky registrovaný a tam by mohol nastať veľký problém aj z pohľadu možno etiky alebo toho, čo sa bude na danom predprimárnom vzdelávaní uskutočňovať. Čiže toto by som možno poprosil predkladateľa, ako toto myslel. No a, samozrejme, už potom je to celkom dobre dopracované. Toto mi pripadá také nedotiahnuté.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:48 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegom za ich reakcie a otázky aj za podporu, lebo, ktorú nechápeme ako politicky, že pre mňa alebo pre nás predkladateľov, ale naozaj pre deti, pre rodiny, pre predprimárne zariadenia, a budem veľmi rád, ak teda budeme doplňovať.
Otázka, čo sa týka toho individuálneho vzdelávania, tak môžte si pozrieť návrh zákona v čl. I bod 13, kde sa do § 28 dopĺňa, že, a tam je to presne napísané, hej, nebudem to teraz celé čítať, lebo mám len faktickú poznámku, ale bod 13 v § 28b, tak ten odsek 6 bude znieť tak, že vlastne to dieťa príde do tej materskej škôlky na dohodnutý čas v marci, kde vlastne oni s ním strávia čas jeden deň, dva dni, týždeň, aj podľa toho, môže tam byť s ním aj rodič, o tom sme sa rozprávali, hej, a vlastne tie učiteľky aj potom s riaditeľom toho zariadenia posúdia, že či teda plní ten individuálny vzdelávací program, hej? Čiže toto je tak nastavené, bolo to konzultované aj s inšpekciou, ale opýtame sa.
A na otázku pána poslanca Ferenčáka, no, myslím, že ide o zariadenia, ktoré sú, ako by som povedal, že preverené a už funkčné, teraz ide len o to, že či budú môcť vykonávať to plnenie tej povinnej predškolskej výchovy, keď to tak poviem, hej? Čiže ten register je dôležitý preto, aby mohli oni aj oficiálne, rodičia, keď dajú tie deti do tých nesieťových zariadení, že aj tým plnia tú povinnosť dať päťročné deti na predprimárne vzdelávanie. Ale opýtam sa na to ešte podrobnejšie, že ako to bude v tej aplikačnej praxi, čo sa týka nejakej, nejakého prepojenia s tou miestnou samosprávou.
Takže ďakujem veľmi pekne a ešte raz poprosím o podporu a aj pripomienky do druhého čítania. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:49 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:52

Viera Leščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomuto zákonu v podobnom duchu ako pán predseda výboru. Je to zákon, ktorý je momentálne potrebný. Sú tu jasné dôvody, prečo je veľmi potrebný, a to je dôvod, že zákon o povinnom predprimárnom školskom, školskej dochádzke bol prijatý, novela bola prijatá v júni 2019. V podstate odvtedy sme mali priestor, ja si myslím, že aj do prijatia novely bol priestor na rozšírenie kapacít materských škôl. Ten priestor nebol využitý najšťastnejšie, čiže sa tie kapacity nenavýšili, potom prišli voľby, a to sú fakty, hej, potom prišli voľby, jednoducho obdobie, pandemická situácia je taká momentálne, že analýza inštitútu pre vzdelávanie hovorí, že nám chýba 1 500 miest v materských školách. Toto je riešenie, ktoré je riešením dočasným, ale zároveň riešením veľmi potrebným.
Ja by som chcela odpovedať na otázku pána, teda to, čo otvoril pán poslanec Ferenčák. Tam to nie je tak, že všetky školy budú zapísané do registra automaticky. Návrh hovorí o tom, že musí prejsť posúdením RÚVZ a v podstate zriaďovateľ má tam presne stanovené, stanovené podmienky, za ktorých bude nesieťová materská škola zapísaná do registra. Takže nie je to tak že halabala. Nechcem zároveň situáciu zľahčovať. Situácia v samosprávach nebude jednoduchá, budú, bude potrebné nájsť nové priestory, lebo tých nesieťových škôlok, ja sa totiž bojím, že nebude dosť, akože to nebude dosť na zabezpečenie tých potrieb, ktoré vzniknú.
Ja dnes v tom prvom čítaní nechcem, v podstate tak ako povedal pán predseda, hovoriť o ďalších možných riešeniach. Túto, túto možnosť využijem až pri druhom čítaní. Je tu množstvo možných systémových riešení, ako uprázdniť alebo ako vytvoriť nové miesta v materských škôlkach nielen dostavbou, nielen modernizáciou, ale aj možno systémovým, systémovými zmenami, o ktorých budem hovoriť potom až v tom druhom čítaní.
Takže ja ďakujem veľmi pekne predkladateľom aj ministerstvu, že sa k tomu postavilo tak, že... alebo takto, existovala alternatíva, že pán minister preloží alebo teda požiada o posunutie zavedenia tej povinnej predškolskej dochádzky, našťastie sa tak nestalo, lebo je to, je to podľa mňa veľmi pozitívna vec. Ale hovorím podmienky, ktoré momentálne samosprávy majú, lebo bude sa to týkať najmä samospráv a nie sú k dnešnému dňu vyhovujúce, a preto vás všetkých v podstate poprosím o podporu tohto zákona v prvom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.5.2021 o 10:52 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, myslím, že v niektorých regiónoch s tým absolútne nebude problém, s tým množstvom tých detí, aj keď vieme, že v tých mestách jednoducho tie kapacity škôlok sú nedostatočné, ale ja sa obávam, obávam toho, že v niektorých častiach Slovenska, kde tých detí je v tých niektorých oblastiach naozaj veľa, že či budú mať možnosť naozaj, či tam vieme také kapacity zabezpečiť aj pre tie deti napríklad z tých osád, pretože niektorí, niektorí tí rodičia nebudú možno chcieť to individuálne vzdelávanie a pre takéto deti by naozaj tá škôlka mohla byť záchranou, že či vieme zhruba, aké sú kapacity a aké sú možnosti aj tých nesieťových zariadení v tejto problematike.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:54 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:56

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s už platnou legislatívnou úpravou povinného predprimárneho vzdelávania k 1. septembru 2021 rozšírenie možností a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení, čím pri vynaložení minimálnych nákladov
a) výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity,
b) zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predprimárneho vzdelávania, rešpektujúc špecifiká a potreby detí a požiadavky rodičov,
c) prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený prehľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Nesieťové zariadenia sú povolené v zmysle zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 24 písm. c), ako prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa. Poskytujú predprimárne vzdelávanie v súlade s platnými princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, zastrešujú výchovu a vzdelávanie pre deti do 6 rokov vrátane, vrátane detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Ide zväčša o menšie zariadenia s individuálnym prístupom, rešpektujúc špecifiká a potreby konkrétneho dieťaťa. Práve toto je najväčším prínosom a faktorom, ktorý odlišuje tento typ zariadení od štátnych sieťových materských škôl.
Na ilustráciu a podporu prijatia poslaneckého návrhu zákona uvádzam niekoľko údajov. Počet predškolákov v nesieťových zariadeniach k 1. septembru 2021 je 3 700. Počet detí v nesieťových zariadeniach je zhruba 42-tisíc. V navrhovanej novele zákona 245/2008 sa inštitút register nachádza zatiaľ v prechodných ustanoveniach a to s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024, preto je potrebné definovať a špecifikovať kritériá a podmienky fungovania registra tak, aby rozsah práv a povinností dotknutých subjektov rešpektoval princíp rovnosti, proporcionality a predvídateľnosti práva. (Ruch v sále.)
Inštitút registra je nástroj začlenenia rôznych typov zriaďovateľov pod gesciu ministerstva školstva. Ministerstvo tak nadobudne nástroj, vďaka ktorému získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v oficiálnych štatistikách absentuje, o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú tak prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú, o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva školstva kontrolovať a regulovať, o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť, zefektívniť celý proces.
Milé kolegyne, kolegovia, budeme radi, ak tento návrh zákona podporíte, pretože je viac než potrebný. Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.5.2021 o 10:56 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:03

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. (Zaznievanie gongu.) Chcem vás požiadať, aby ste dali, prosím, hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, ktorý máte aj v písomnej podobe. Navrhujem, aby podpredseda parlamentu Juraj Šeliga vzhľadom na medializované informácie o tom, že flagrantne porušil protipandemické opatrenia tým, že navštívil reštauráciu, bol vo vnútorných priestoroch a bolo to po 21. hodine, ktoré priniesol týždenník Plus 7 dní, aby predstúpil pán podpredseda parlamentu pred plénum a vysvetlil svoje správanie a zároveň aby aj zvážil svoje zotrvanie vo funkcii. A, samozrejme, to isté platí aj pre pani predsedníčku výboru pre sociálne veci pani Žitňanskú.
Ďakujem pekne. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2021 o 11:03 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:04

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, ako spravodajca jedného zo zákonov po dohode s navrhovateľkou návrhu zákona s pani poslankyňou Evou Horváthovou chcem požiadať, aby sa o bode 25, teda tlači 447, hlasovalo dnes o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2021 o 11:04 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:04

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, chcem požiadať, aby sa hlasovalo o mojom pozmeňujúcom návrhu, respektíve procedurálnom návrhu, chcem poprosiť, aby v stredu, v deň, keď zasadá vláda, kedy množstvo poslancov je na obhajobe svojich zákonov na Úrade vlády a potom lietajú sem, hore-dole, musia sa vracať potom naspäť, aby sa hlasovalo vždy v stredu len o sedemnástej hodine. To bol aj ten dôvod, prečo tu prepadávali, prepadávali poradia a zákony, takže poprosím o takýto pozmeňovák.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2021 o 11:04 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video