28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2021 o 18:45 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:45

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja si dovolím zopár reakcií, ktoré mi nevyšli v mojej faktickej alebo pred tým, tak si dovolím využiť to, že som spravodajca, tak by som viacej komentoval na to, čo tu bolo povedané.
Ešte raz by som zdôraznil, že veľmi súhlasím s tým, že výkon väzby nemá byť trestom. To, že kolúzna väzba plní špecifickú funkciu, ktorou je zabezpečenie toho, aby sa nemarilo trestné stíhanie, to, bohužiaľ, so sebou prináša to, že ten režim je prísnejší ako v samotnom výkone väzby, výkone trestu.
V tom, bohužiaľ, aj pani kolegyňa Hatráková zavádzala, keď tu hovorila o spánkovej deprivácii a o takýchto, historické dáta uvádzala tu. Jednoducho ja som za to, aby sa ku každému aj k odsúdenému alebo obvinenému sa chovalo ľudsky, slušne a aby v najväčšom možnom rozsahu jeho, jeho základné občianske práva boli dodržiavané. Súhlasím aj s tým, čo povedal pán predseda, že ak toto je začiatok, tak potom to prinúti nás všetkých konať aj ďalej. Len, bohužiaľ, problém je ten, že tento začiatok vyzerá politicky veľmi nevhodne, pretože vieme, že v kolúznej väzbe je len deväť ľudí, deväť.
Čiže tí politici, ktorí teraz budú hlasovať za tento zákon, tak povedia, toto je pre jedného z tých deviatich ľudí. A nevieme, môžu to byť rôzni, samozrejme, tu fašisti a smeráci, komunisti majú iných a niekto iný má zase iného. Čiže z pohľadu politického ide toto veľmi nevhodný začiatok. Z pohľadu odborného je to tiež mimo, pretože, a to tu nikdy nebolo povedané, je to čiastočne spôsobené tým, že keď tu vykrikuje taký človek ako pán kolega Suja, tak je jasné, že nič odborného od neho nemôže vypadnúť. Ale ten problém tkvie v tom, že u nás je iné, iný priebeh trestného konania, ako je v tých krajinách, ktoré sa tu spomínali, ako tie, kde majú oveľa kratšiu dobu pre maximálnu dobu pre kolúznu väzbu alebo akúkoľvek väzbu.
Čiže my, tak ako bolo pani ministerkou naznačené, by sme mali správne začať tým, že prekopeme celý Trestný poriadok. Sú hlasy, ktoré hovoria, že zrušme prípravné konanie, proste načo. Policajti urobia vyšetrovanie a pôjde pred súd a tam advokáti sa môžu, môžu zastať toho obžalovaného alebo môžu robiť všetky, všetky úkony tak, ako majú byť. Ale my tu z historických dôvodov máme prípravné konanie, ktorého sa zúčastňujú advokáti, tí to prípravné konanie naťahujú, pretože si potrebujú zarobiť. Preto advokáti obhajujú, samozrejme, obvinených, obžalovaných ako konkrétne, v každom prípade je tak aj vo všeobecnosti. Oni sa zastávajú alebo stavajú sa na stanovisko tých obvinených a neskôr obžalovaných. To je pochopiteľné. Čiže ak niekto hovorí, že odborná obec sa stavia za to, čo tu napríklad tento návrh presadzuje, no je to tendenčné, pretože je prirodzené, že advokáti nestoja na strane obžaloby, ale na strane obhajoby. Čiže pre nich je dôležité, aby boli, aby boli v tom procese úspešní, aby účel kolúznej väzby nebol splnený. To znamená, dosiahnuť spravodlivosť, nieže dosiahnuť trest, dosiahnuť spravodlivosť, čiže pre nich je toto úspech.
Tak typicky napríklad advokát si môže vypýtať nejakú cieľovú odmenu, to znamená, že ak dosiahnem oslobodenie alebo takýto nízky trest, dostanem odmenu. Čiže to sú všetko tie veci, pre ktoré advokáti pracujú. To je úplne prirodzené. Čiže odvolávať sa na to, že advokát nejaký alebo Slovenská advokátska komora hovorí toto, no to sú zaujatí ľudia. No predsa zákonodarci nemôžu pracovať s takýmito názormi ako s niečím, čo je dané.
Chcem preto povedať, že navzdory všetkým tým excesom, o ktorých tu bolo veľa povedané, to znamená, že ako postupujú, čo robia policajti, tí a oní. Ak sú to excesy, treba ich trestať. Ale ak policajti a prokurátori postupujú v súlade so zákonom, oni jednoducho inú možnosť nemajú. Oni nemôžu povedať, že my tu budeme mať maximálnu dobu, povedzme, kolúznej väzby tak, ako je v Čechách, ale budeme používať slovenský Trestný poriadok. Oni nemôžu povedať no dobre, tak my budeme postupovať podľa českého trestného Třestního řádu, ale sme na Slovensku, takže to sa nedá.
Čiže tu je problém a tu je to, o čom pani ministerka hovorila, že poďme prekopať celý Trestný poriadok. A to, že sa s tým nezačalo včas, zase to zaváňa tým, že keby sme vedeli, kto všetko sa do tej väzby dostane, možno že by sme začali skôr. Ja neviem, ale... A ja s tým úplne súhlasím.
Ja si myslím, že tieto, tieto kódexové zákony by sa mali všetky úplne prekopať, lebo sme sto rokov za opicami. Tak aby, aby som to trošku dal do nejakej perspektívy, aspoň to, čo tu bolo povedané, hej. Ja sa ešte vyjadrím potom ako spravodajca, ale v rozprave, aby som vám dal aj možnosť prípadne na to reagovať. Ale ešte raz chcem zdôrazniť, že to, že väzba nie je trest, ale pritom je prísnejšia ako ten trest, tzv. trest na slobode. To znamená trest odňatia slobody, čo sa odborne volá, že trest na slobode. Bohužiaľ, to má ten dôvod, že keď už je niekto raz vo výkone trestu, tak už nezáleží na tom, s kým sa stýka a koho vidí a tak ďalej. Už je to len trest. Ale v tej väzbe, bohužiaľ, je to tak, že musí sa zabezpečiť to, aby sa nemarilo trestné konanie a aby účel trestného konania, to znamená dosiahnutie spravodlivosti, bolo možné dosiahnuť. Tak to je všetko zatiaľ.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2021 o 18:45 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:53

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, ja som tu nedávno stála za tým pultom a predkladala som novelu zákona o zdravotnom poistení. To bolo kvôli jednému dieťaťu. Čiže mne deväť ľudí v kolúznej väzbe príde že celkom veľa. (Potlesk.) Vnímam ako povinnosť zákonodarného zboru alebo nás poslancov tvoriť takéto zákony, dokonca niekde na západe sa to volá že lex niečo.
A ešte k tomu, čo ste hovorili. Zdá sa, že existuje nejaká sivá zóna medzi tým, čo môžme nazvať excesom niektorých jednotlivcov, lebo áno, asi sú tam ľudia, ktorým nerobí problém, nazvime to, jednoducho, že týrať tých druhých a medzi tým čo nazveme, že konanie zo zákona. Pretože, ako som spomínala, možnože niekde nemáme ten zákon až tak zle nastavený, problémom je jeho výkon. A preto potrebujeme diskusiu o tejto téme, pretože len tak môžeme vytvoriť tlak na tých ľudí. Takže ešte raz, vítam to, že sa tu takáto diskusia otvorila a očakávam ju aj v ďalšom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 18:53 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:54

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, ty si hovoril, že v súčasnosti len deväť ľudí je v kolúznej väzbe. Áno, ale to je teraz. Koľko ich bolo za posledný polrok, dajme tomu, hej. A súdy, samozrejme, týchto ľudí postupne prepúšťajú a tie dôvody, keď si pozrieš rozsudky a odôvodnenia Najvyššieho súdu alebo špeciálneho a trestného súdu, tak buď sú porušované práva týchto obvinených, alebo dôkazná situácia stojí úplne na vode. Čiže áno, dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace. A ako hovorila kolegyňa, každý jeden človek stojí za niečo.
Čo sa týka návrhu, on nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme rádovo o stovkách až neviem koľko pomaly dvoch tisícoch ľudí.
Ty si hovoril, že OČTK postupujú v súlade so zákonom. Ja to nespochybňujem a teraz si len položme rečnícku otázku v úvodzovkách: Čo ak niekedy OČTK ohýbajú zákon, vykladajú si ho po svojom napríklad? Ako príklad uvediem to zbavenie mlčanlivosti. OČTK a prokuratúra tvrdia, že môže vypovedať o všetkých veciach, ktoré sú mu kladené za vinu, bla, bla, bla bez toho, aby bol zbavený mlčanlivosti. Lenže jediný, kto v zmysle zákona môže vykladať narábanie s utajovanými skutočnosťami, je Národný bezpečnostný úrad a metodické usmernenie Národného bezpečnostného úradu, že za každých okolností musia byť zbavení mlčanlivosti. Čiže je to v súlade so zákonom? No zjavne nie, ale napriek tomu, oni ďalej tvrdia, že nemusí byť zbavený mlčanlivosti. Ja sa pýtam prečo? Prečo je to taký problém, však napíšem jeden papier, prezidentka podpíše a vybavené, ale dva mesiace tvrdošijne odmietajú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 18:54 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:56

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Pán poslanec Baránik, pripomínam, že programové vyhlásenie vlády hovorí: "Vláda Slovenskej republiky bude pokračovať v humanizácii a v zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií". To znamená, ja citujem programové vyhlásenie vlády, tým pádom je to náš záväzok, aby sme s tým niečo spravili do budúcna. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 18:56 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:57

Anna Záborská

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:58

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Baránik, chcem sa spýtať jednu vec, pretože mi to nie je veľmi jasné. Čo má spoločné kolúzna väzba s trestným konaním? Kolúzna väzba a trestné konanie nemajú spoločné nič. V trestnom konaní existujú viaceré kroky. Predprípravné konanie, samotné konanie a potom už nejaký súdny proces. Kolúzna väzba je ohľadne toho, aby dotyčná osoba, voči ktorej je nejaké podozrenie, aby nepôsobila nejakým spôsobom rušivo či už na súdy, či už na nejakého vyšetrovateľa, alebo, nedajbože, na svedkov. To znamená, že vo vašom prípade, vo vašom príspevku ste tuná povedal veci, že týka sa v terajšej dobe kolúzna väzba iba deviatich ľudí. To je absolútne jedno, či ich tam je 9, či sú tam 2. Pán Baránik, aj keby ste bol vy v kolúzne väzbe, tak budem hlasovať za tento zákon. Pretože tu ide o človeka, tu nejde absolútne o to, ako sa na to budú pozerať politicky médiá, ako sa na to budú pozerať politicky občania, to je srdečne jedno.
Mňa nezaujíma, že je v kolúznej väzbe Jankovská alebo je tam Pčolinský, alebo je tam Kováčik. Jednoducho sú to ľudské osoby, ktorých postihol rovnaký osud, sú v kolúznej väzbe.
Kolúzna väzba nemá byť o tom, že má tam byť držaná osoba, voči ktorej je začaté nejaké konanie a bezdôvodne je tam držaná na základe toho, že súdy alebo prokuratúra, alebo vyšetrovateľ nekonajú rýchlo. To, že môžme držať človeka v kolúznej väzbe 24 až 60 mesiacov, to neoprávňuje k nejakému spomalenému konaniu. Práve naopak. Každý jeden vyšetrovateľ, každý jeden prokurátor by mal konať čo najrýchlejšie, čo najprecíznejšie, aby došlo k čo najmenšej ujme daného človeka. A je mi absolútne jedno, kto tam sedí alebo z čoho je obvinený. Pokiaľ je len obvinený a nie je odsúdený stále na takého človeka musíme pozerať ako na nevinného.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 18:58 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:00

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Baránik, ja chápem váš pohľad z praxe obhajcu. Správne ste aj povedali, že naozaj častokrát sa ten čas naťahuje umelo aj zo strany obhajcov a prokurátorov. Nemajte nám, ale za zlé náš pohľad. Mrzí ma, že to znie tak, čo ste vytkli pani kolegyni Hatrákovej, že tu zavádza s nejakým spánkovým deficitom alebo ja tiež morálne úplne nie som na strane pána Suju, ale demokraticky bol zvolený vo voľbách. Ak tu rozprávate o tom, že čo z neho vypadne, keď tu bliaka a vykrikuje. Zachovajme nejakú slušnosť, prosím vás, v tomto parlamente a ľudia, ktorí tu boli demokraticky zvolení, tak, žiaľbohu, musíme ich akceptovať.
Viete vravíte, že ako to bude politicky vyzerať. Mne je to absolútne srdečne jedno, ako to bude politicky vyzerať. My sme tu neni zvolení na to, aby sme vyzerali dobre alebo, aby sme si tu robili v jednom kuse svoje nejaké piár politické, ale preto, aby sme ľuďom pomáhali a v tomto prípade naozaj nezakrývajme oči pred nehumánnym správaním.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 19:00 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:01

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Baránik, poviem vám to takto. Aj kvôli len jednému aj jedinému spravodlivému a neoprávnene držanému človeku celé mesiace alebo roky vo väzbe je nevyhnutné a našou povinnosťou zmeniť zákon. Viete, vy ste sa tuná tak oháňali tým Trestným poriadkom, že ako ho treba prekopávať a tak. Teraz my to prepáčte, ale vy sa neoháňajte tým kropáčom, lebo vy sa tak oháňate tým krompáčom, že celý ten Trestný zákon zakopete. Vy radšej do toho ani nezasahujte pán Baránik a kolegyňa, ktorú tuná obviňujete, že zavádza spánkovým deficitom, už máte nejaké roky, ale keby vás tak ktosi začal týrať takto, že by vás každú pól hodinu budil alebo každých 20 minút, svietil vám do očí a podobne. Určite by sa to negatívne odrazilo na vašom psychickom zdraví.
A tu nejde len o jedného človeka, hej, v našom kontexte Slovenskej republiky. Nezjednodušujme to, ale keby to bol aj jeden jediný človek, tak sme povinní, my poslanci Národnej rady, aby sme sa tým zaoberali a zmenili tieto podmienky na Slovensku, ale tu je viac ako 1 800 ľudí väzobne stíhaných. Vo väzbe, viac ako 1 800. To si zoberte to je 1 000 % viac, ako je v susednej Českej republike. Podľa vás je normálne? V susednej Českej republike je to 90 ľudí a u nás je to 1 800 ľudí. Veď tu si treba spytovať svedomie, čo my robíme? To my chceme celú republiku zavrieť do basy? Toto je cesta? Vo svete sa hovorí o alternatívnych trestoch a my tuná za každú cenu pcháme ľudí ako do basy. Pritom tie basy praskajú vo švíkoch, sú preplnené, neľudské podmienky, nedôstojné podmienky, nehovoriac už o tej kolúznej väzbe. To je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 19:01 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:03

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Hneď z kraja zoberiem pána Kuffu.
Pán Kuffa, zle ste pochopili, čo som hovoril, a to myslím si, že určite nie prvýkrát, že ste zle niečo pochopili. Realita je taká, že ja nezľahčujem spánkovú depriváciu. Ubezpečujem vás, že nie z vlastnej skúsenosti, ale zo skúseností môjho vlastného otca viem veľmi dobre, čo je to týranie spánkovou depriváciou. Takže nechajte si tieto poznámky pre seba.
Pani kolegyňa Hatráková, ja som chcel len povedať to, že ak hovoríme tu o podmienkach vo výkone väzby, tento návrh zákon ich nerieši, a preto považujem za zavádzanie, keď tu hovoríme o spánkovej deprivácii a takýchto veciach, ktoré, samozrejme, vzbudzujú odpor u každého slušného človeka. A ak existujú pochybnosti, tak, prosím, láskavo sa obráťte na vami všetkými takmer zvoleného generálneho prokurátora, nech to rieši. To je jeho zodpovednosť, jeho zodpovednosť. Takže spytujte si svedomie, ktorí ste ho zvolili.
Pokiaľ ide o zbavenie mlčanlivosti. Pán kolega, toto je ústavné právo. Každý má právo vypovedať čokoľvek na svoju obranu, nekrúťte mi rukou. Ja neviem, že aký máte dôvod na toto vaše tvrdenie, ale je to nonsens. Zákon nemôže stanoviť to, čo je v rozpore s ústavou a prečítajte si tú ústavu. Je to tam napísané a okrem toho, samozrejme, je to v medzinárodných dokumentoch, ktorými sme viazaný viac ako zákonmi. Takže ja naozaj si myslím, že všetci dúfam, že uznáte, že ja nie som proti tomu, aby sa zlepšili podmienky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 19:03 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:16

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som v druhom čítaní uviedol návrh novely zákona o hospodárskej mobilizácii.
Cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť možnosť prijímania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie nielen vo výnimočnom stave a v núdzovom stave, ale aj v mimoriadnej situácii, keďže je predpoklad, že núdzový stav v priebehu pár dní skončí a mimoriadna situácia bude pokračovať, a je potrebné, aby niektoré opatrenia hospodárskej mobilizácie boli zachované.
Obsiahlo sme o tom diskutovali v rozprave včera, takže nebudem ja tu už ďalej rozvádzať.
Ako vyplýva zo spoločnej správy, sú tam dva pozmeňujúce návrhy, ktoré, ktoré, ako predkladateľ s nimi súhlasím.
Takže za mňa toľko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.5.2021 o 9:16 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video