51. schôdza

23.11.2021 - 14.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.11.2021 o 15:54 hod.

JUDr.

Monika Péter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:42

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem stručný. Chcem poďakovať všetkým diskutujúcim, keďže naozaj ten samotný mediálny zákon aj tá dôvodová správa a paragrafové znenie obsahovali viac ako 300 strán. To znamená, naštudovať si to a diskutovať o tom nebolo jednoduché.
Ja sa dotknem, pán Jarjabek, vášho prejavu. Chcem možno aj trošku poďakovať vám, že ste tak otvoril také tabu, keď hovoríte, že na ministerstve kultúry už niekoľko rokov – aj za predchádzajúcich ministrov – existuje nejaká skupina, ktorá má určitým spôsobom – možno legitímnym, legálnym – parazitovať na ministerstve kultúry. Hovoríte, že možno nejakým spôsobom, legislatívnymi procesmi alebo nejakými zmenami zákonov má usmerňovať niektoré veci tak, aby možno z toho niekto profitoval. Ja preto navrhujem, aby sme sa členovia výboru pre kultúru a médiá touto otázkou zaoberali, lebo je to tu, myslím si, vážne podozrenie. Poďme túto tému rozobrať, čo je cieľom tejto skupinky, čo táto skupinka má robiť pri ministerstve kultúry, a poďme tu riešiť tento problém.
A zároveň chcem povedať, že prijatie tohto zákona mediálneho je dôležité a nevyhnutné, lebo ako tu už povedala aj pani ministerka, aj ďalší predrečníci, hrozí nám sankcia zo strany Európskej únie 600-tisíc eur, ak túto transpozíciu Európskej rady a Európskeho parlamentu neprijmeme. Takže schválenie tohto zákona okrem toho, že je, samozrejme, dobrý, je aj nevyhnutné prijať. Ďakujem pekne.
Hlasovanie o tomto zákone bude dnes o 17.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 15:42 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:44

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďalším z nášho balíčka mediálnych zákonov je Autorský zákon, ktorým chceme mediálny trh posunúť na európsku úroveň 21. storočia.
Novela tohto zákona do značnej miery súvisí aj s transpozíciou smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ, konkrétne ide o smernice 2019/790 a 219/789.
Venujeme sa právam a povinnostiam pre poskytovateľov služieb, zdieľania obsahu online. Hovoríme jasné stop nelegálnemu obsahu za účelom zamedzenia kradnutia obsahu, resp. nelegálnej distribúcie obsahu. Sme pre online platformy vytvorili pravidlá, ktoré budú musieť povinne dodržiavať.
Zároveň spúšťame novinku, ktorou je Best-Seller Clause. Ide o systém, v ktorom sa autor dohodne s vydavateľom na odmene za svoju prácu, ak sa daná kniha stane bestsellerom. Ten systém dnes funguje tak, že autor sa s vydavateľstvom dohodne v rámci zmluvy na nejakej sume za svoje dielo, a tá suma je väčšinou jednorazovo vyplatená, konečná, ak teda dohoda nie je ešte potom na nejakom postupnom vyplácaní možno nejakých drobných percent. Ale môže sa stať, že do vydavateľstva príde autor s rukopisom alebo knihou, o ktorej nikto nevie, že sa z neho stane bestseller, ako napríklad sa to stalo v prípade Harryho Pottera. A potom sme považovali za veľmi dôležité dať do zákona to, aby tento autor mohol byť potom ešte ďalej primerane finančne odmeňovaný za ten úspech toho svojho diela, aby to neskončilo iba jednorazovou odmenou pri uzatváraní toho zmluvného vzťahu, ale aby získal financie aj z neočakávaní veľkého predaja následne.
Ďalej je cieľom zákona uľahčiť cezhraničné poskytovanie online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, preto sa zavádza k tzv. doplnkovým online službám zásada krajiny pôvodu, podľa ktorej sa k vymedzeným autorskoprávnym spôsobom použitia vysporiadajú práva a uzavrú licenčné zmluvy len v členskom štáte vysielateľa. Zároveň sa nastavuje vysporiadanie práv v prípade prenosu programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu.
Ďakujem, dámy a páni, pre začiatok by to bolo z mojej strany všetko.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2021 o 15:44 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:47

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 15:47 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:49

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, ja len veľmi stručne a veľmi krátko. Zhrniem.
Cieľom navrhovaného právneho predpisu, ktorý ministerstvo kultúry v tejto chvíli predkladá, je transformovanie do právneho poriadku Slovenskej republiky - dve nové smernice Európskej únie z roku 2019. Prvou z nich je smernica o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu. Druhou je smernica, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielateľov a retransmisiu televíznych a rozhlasových programov. Termín transpozície uplynul v lete tohto roku.
Neviem, zrejme nejaké finančné sankcie nehrozia, ale chcel by som povedať, opäť jedna veľká, jedna veľká téma, Autorský zákon, to je čosi a už sa v ňom len teda naozaj vyznajú tí, ktorí sa zaoberajú autorským právom, čo nie je jednoduché, preto, lebo nájsť právnikov na autorské právo hocikde, či už v divadle, v televízii, je asi tá najťažšia záležitosť. Takýchto odborníkov je naozaj veľmi málo. Čiže ja len znovu môžem hovoriť v tejto chvíli sprostredkované informácie, ktoré mám.
Začali rokovania, a to je aj moja otázka na pani ministerku kultúry, ak by bola taká láskavá, ospravedlňujem sa, ospravedlňujem sa naozaj preto, lebo ja sa chcem teraz čosi spýtať, a dopredu chcem povedať, že táto norma je veľmi zaujímavá. V podstate tie hodnotenia určite sú kladné. Ale tá moja otázka znie, boli - údajne - začaté, začaté rozhovory s OZIS-om a SOZ-ou, ktoré ale neboli dokončené, resp. ukončené. Ak je to pravda a sú k tomu materiály, ktoré som dostal, samozrejme, či sa ráta s tým, že tieto rokovania so SOZ-ou a OZIS-om budú ukončené? Samozrejme, s akým výsledkom finalizácie, pánska vôľa ministerstva kultúry.
Z tohto dôvodu my sa v tomto prvom čítaní zdržíme hlasovania. Ale ešte raz, je to veľmi zaujímavá norma a akonáhle tieto veci budú vyjasnené, budeme hlasovať za.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2021 o 15:49 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:49

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, páni poslanci, predkladáme v poradí už vlastne tretiu anticovú... covidovú novelu ako keby kopírujúcu tretiu vlnu pandémie, ktorú tu máme. A tak ako v tých predchádzajúcich dvoch predlžujeme platnosť vstupeniek na podujatia, ktoré sa nemôžu konať z hľadiska zlej epidemiologickej situácie do konca roka 2023.
Zabezpečujeme to, aby usporiadateľ mal možnosť ponúknuť za konkrétne podujatie poukážku na nejaké iné podujatie, a takisto definujeme aj tie podmienky na vrátenie peňazí, pokiaľ sa podujatie z nejakého dôvodu konať nebude.
Zdobrovoľňujeme aj odvod do umeleckých fondov a zároveň dávame možnosť usporiadateľovi, aby mohol kontrolovať identifikáciu osôb, ktoré na podujatie chcú prísť z dôvodu, ak tie pozvánky sú určené priamo na meno, resp. majú nejaké vekové ohraničenie, plus v tejto situácii aj aby mohol kontrolovať COVID pasy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2021 o 15:49 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:54

Monika Péter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením číslo jedentisíc... 1001 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 140 z 23. novembra 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.11.2021 o 15:54 hod.

JUDr.

Monika Péter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:56

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nie, nie, nechcem povedať, pani ministerka, nič nové (povedané so smiechom), iba to, o čom sme sa už bavili niekoľkokrát, o čom sa bavíme na výbore pre kultúru a médiá.
Čiže ešte raz, vážený pán predseda... (Povedané so smiechom, smiech v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
My sa tak doberáme, pani ministerka, pri všetkej úcte. Oni všetci už o tom vedia, vy nie, lebo tu s nami nesedíte, ale... (Povedané so smiechom a smiech v sále.)

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Ja a teraz celkom vážne... (Povedané so smiechom.) My sa s pani ministerkou o tejto téme bavíme, odkedy táto téma vlastne vznikla. Je tu, tlmočím, obavu troch fondov, ktoré žijú, opäť sme sa o tom bavili, ale pre zápis, aby to bolo jasné aj takto. Obava troch fondov: Výtvarný, Hudobný, Literárny, sú to tie 2 %, ktoré sa viažu na istú dobrovoľnosť tých, ktorí si tieto, túto finančnú povinnosť musia vyplniť zo zákona. Ešte raz, veľmi objektívne hovorím, aj kultúrna obec je rozčesnutá, čiže niektorí sú za, niektorí sú proti. Tu je len obava z iných vecí aj Literárny, aj Výtvarný, aj Hudobný fond mali istú sociálnu činnosť voči všetkým tým, ktorých sa to týkalo. A obávame sa jednej veci, teda obávam sa jednej veci. Pokiaľ pani ministerka hovorí o alternatívnom veľkom fonde, ktorý má vzniknúť, na výbore sme sa o tom opäť bavili, pokiaľ tento fond neexistuje a pokiaľ tento fond nemá isté legislatívne rámce a kritériá, vieme, o čom hovoríme, v tejto chvíli sa nám zdá, že to je taký skok do neznáma s neoveriteľnou hĺbkou tohto skoku (povedané so smiechom), aby som sa teda metaforicky vyjadril.
A ešte raz, ide o 973... 973-tisíc euro ročne, z čoho tie fondy, samozrejme, žijú, čo nie je zanedbateľné. Pokiaľ túto sumu nedostanú, jednoducho tieto fondy nebudú, a pokiaľ nebude ten nový alternatívny fond, ktorý bude toto všetko zahŕňať pod seba, tak jednoducho toto všetko, čo tie fondy obstarávali, zmizne. To je naša obava a to je aj moja večná otázka (povedané so smiechom) na pani ministerku kultúry.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.11.2021 o 15:56 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:58

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. V podstate Dušan Jarjabek ma predbehol, pretože chcela som poukázať na to, že ak tie fondy nebudú mať dostatok zdrojov, tam nejde len o to, že ony ich používajú na svoju réžiu, to je zanedbateľné, ale ony nemajú z čoho potom pomáhať tým umelcom. A alfa a omega týchto všetkých troch spomínaných fondov je práve to, že dokážu v čase veľkej núdze pomôcť, takže toto naozaj skúste zvážiť, pani ministerka.
Ja to zdobrovoľnenie poplatkov do fondov od začiatku považujem za chybný krok, nemyslím si, že je to správne.
Celý tento covidový zákon, ja už neviem, ktorý je v poradí. Tretí? Štvrtý? No nemyslím si, že rieši problémy kultúrnej obce, akurát mám za to, že ich len posúva. Tie problémy si tú kultúrnu obec nájdu. Možno to bude v oveľa nevhodnejšom čase ako teraz, takže iba sa tie ich problémy odsúvajú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 15:58 hod.

PhDr.

Ľubica Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:59

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takto, aby sme to len veľmi nezužovali na tie 2 %, treba si uvedomiť, že tieto tri fondy majú aj nejaký svoj nehnuteľný majetok. A keď tieto tri fondy zaniknú, ja sa pýtam, čo bude s týmto majetkom, či automaticky prejdú tento, či prejde tento majetok týchto fondov pod ten veľký fond, ktorý vznikne, čo sa s týmto majetkom stane, keď tieto fondy zaniknú. To sú legitímne otázky, samozrejme, ktoré si tuná musíme klásť a na ktoré zatiaľ teda tie odpovede nedostávame.
Čo sa týka, ale viete, tie 2 %, pani ministerka má pravdu. Tá kultúrna obec je rozčesnutá na dve časti. Niektorí sú za, niektorí sú proti. Tí, ktorí ich využívali, sú za. Tí, ktorí ich ešte nevyužívali, alebo resp. nevedia, ako ich majú využívať, sú, samozrejme, proti. Tam vidia iba tie 2 % z tých honorárov, ktoré, samozrejme, sa museli odovzdávať nad rámec toho zdanenia, ktorému každý z nás, samozrejme, podlieha.
Čiže dve otázky, samozrejme. Dve percentá - vcelku jasné, ale ten majetok. To do dnešného dňa nikto sa k tomu nevyjadril, nikto o tomto nehovorí, vieme len, že vznikne nejaký veľký fond, ktorý by mal teda túto činnosť všetkých tých troch fondov obsiahnuť, avšak o majetku tých starých fondov sa zatiaľ nehovorí, a verte mi, že ten majetok nie je malý.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 15:59 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:02

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyne, páni poslanci, tento návrh prináša dva ciele. Jeden... jedným z nich je stanoviť funkčné obdobie pre riaditeľov múzeí a galérií. Teraz napríklad v divadlách a hudobných inštitúciách, ale aj napríklad na školách a rôznych iných funkciách to päťročné funkčné obdobie je absolútnym štandardom. Pre nás je taktiež dôležité, aby v tom samotnom rezorte kultúry boli tie pravidlá nastavené rovnako, to znamená, ak nejaký model funguje v divadle alebo vo filharmónii, tak považujeme za, za správne a podložené to máme vlastne aj v revízii výdavkov na kultúru a potvrdené to máme aj v programovom vyhlásení vlády, že touto cestou sa chceme uberať, päťročné funkčné obdobie pre riaditeľov múzeí a galérií, tak aby po piatich rokoch nasledoval vždy výberový proces, kde si môže, ale, samozrejme, aj ten riaditeľ, ktorý tých päť rokov pôsobil v inštitúcii, opäť sa môže uchádzať o túto pozíciu aj niekoľkonásobne.
Druhou vecou, ktorý, ktorú tento zákon obsahuje, to je, myslím si, že mesiace skloňovaná téma o zmene zriaďovateľa Múzea Slovenského národného povstania spod ministerstva kultúry pod ministerstvo obrany. Myslím si, že všetci sme už si prešli nejakým emotívno-vecným procesom toho. Každý z nás má na túto udalosť svoj názor. Ja veľmi dobre už poznám argumenty a, a kritiku zo strany opozície aj zo strany časti odbornej verejnosti, ale stále trvám na tom, že hlavným cieľom je modernejšie, efektívnejšie a lepšie fungovanie Múzea SNP, aby prilákalo ešte viac návštevníkov ako doteraz, aby starostlivosť o zbierkové fondy bola prevádzaná tak, ako jej to zákon káže, čím nechcem devalvovať teraz prácu doterajších zamestnancov. Vážim si každého jedného zamestnanca, ktorý pracoval v múzeu a snažil sa mu dať to najlepšie. Myslím si, že každý z nich robil v tejto veci maximum.
Na poslaní múzea sa nič meniť nebude, má zachovanú právnu subjektivitu a som presvedčená o tom, že každý z nás, kto po nejakom čase Múzeum SNP navštívi, tak bude môcť skonštatovať, že táto zmena bola pre samotné múzeum, ale aj preňho ako návštevníka prospešná.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2021 o 16:02 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video