60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 10:22 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:06

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, naozaj s vašou rozpravou sa dá len súhlasiť, pretože v prvom rade, ak sa ideme baviť o nejakej reforme Policajného zboru, tak tento zákon môžme nazvať naozaj iba ďalšou deformou Policajného zboru, čiže tento zákon vôbec nerieši, posilnenie, či už personálne, alebo kapacitné, v rámci útvarov krajského riaditeľstva Policajného zboru alebo okresných riaditeľstiev Policajného zboru, práve naopak, posilňujú sa miesta, posilňujú sa tabuľky tam, kde to nie je možné. Čiže bavíme sa o nezmyselnom envirorezorte Policajného zboru a o NAKE.
Čiže táto vaša naozaj kriminalizácia opozície, práca na politickú objednávku a hon na čarodejnice v rámci opozičných lavíc je iba výsledkom toho, že fungovanie Policajného zboru je zlé, chaotické, nesystémové, a vrcholom je to, že vy si dáte do zákona, do zákona o Policajnom zbore, ktorý nazývate nejakou úžasnou reformou to, že policajt aby bol chránený v čase zásahu, tak jednoducho nemusí mať menovku, nemusí mať ten identifikátor, ale tak ako správne povedal Marián Saloň, tí policajti to už nemali, pretože dochádzalo k vyhrážaniu kvôli týmto neprimeraným zásahom, a vy to teraz idete odprezentovať, pán minister, ako nejakú úžasnú reformu.
Absolútne sa s tým nedá súhlasiť, pretože personálna poddimenzovanosť v rámci útvarov Policajného zboru a v rámci najmä tých základných buniek, ktorými sú krajské riaditeľstvá a okresné riaditeľstva Policajného zboru, tých policajtov je tam tak strašne málo, a keď sa na to budeme pozerať naozaj systematicky od východu na západ, tak tá situácia je kritická, nevyrieši to ani ten vek zníženia prijatia príslušníka do Policajného zboru od osemnástich rokov. Čiže toto je najväčší problém.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 10:06 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:08

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za faktické poznámky. Ja by som len doplnila kolegu pána poslanca Saloňa, že áno, tých tabuliek bolo, ako som spomínala, zhruba tisíc, ktoré sa odovzdali naspäť ministerstvu financií, a boli kryté aj finančným prostriedkami a bolo to na základe analýz Útvaru hodnoty za peniaze, s ktorými sme dlhé roky bojovali a sme sa ich snažili presvedčiť, že ten stav Policajného zboru, alebo resp. počet tabuľkových miest nie je taký, ako oni hovorili, že je veľký v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie, pretože veľakrát porovnávali čiste štátnu políciu s naším Policajným zborom, ale zabudli porovnať polície, ako je to napríklad v Čechách, je tam Polícia hlavného mesta Prahy, máme ozbrojené zložky armády, ktoré sú napríklad v Taliansku ako carabinieri alebo gendarmerie, a takéto veci neporovnávali a potom došlo k takýmto skresleným údajom a, žiaľ, o tieto tabuľky Policajný zbor prišiel.
Ja len dúfam, keď pozeráme na súčasnú situáciu, čo sa nám deje na východnej hranici, pozeráme na to, že už náš Policajný zbor musel žiadať o pomoc Českú republiku, a je tam delegovaných 500 policajtov z Českej republiky, a keď pozriem na to, čo vláda schválila včera, že vlastne dočasné útočisko ideme poskytovať aj osobám, ktoré dostali medzinárodnú ochranu z tretích krajín na Ukrajine ešte pred 24. februárom, ja len pevne dúfam, že bezpečnostnú situáciu, ktorá nás čaká v budúcich mesiacoch vzhľadom na tieto rozhodnutia vlády, bude Policajný zbor zvládať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 10:08 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:10

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, novela zákona o Policajnom zbore a ďalších zákonoch, budem sa venovať tomu zákonu o Policajnom zbore veľmi konkrétne s poukázaním na konkrétne ustanovenia a na ich navrhované zmeny.
Veľmi potichu, potichu ministerstvo zapracovalo do tejto novely zmenu v bode 21, ktorá hovorí o novele § 28 zákona o Policajnom zbore, ktorý má názov Oprávnenie uzatvoriť verejné prístupné miesta. Novelizuje sa ods. 3 tohto paragrafu, kde dnes je textácia, že oprávnenia uvedené v ods. 1 a 2 má policajt aj vtedy, ak na verejne prístupnom mieste hrozí teroristický útok alebo ak došlo k teroristickému útoku, a oni, vláda, ministerstvo toto oprávnenie rozširuje o hrozbu hromadného narušenia verejného poriadku. Je to absolútne bezprecedentná záležitosť, kolegyne, kolegovia, ktorá je v príkrom rozpore so zákonom o zhromažďovacom práve č. 84/1990 Zb., kde sú jasne dané postupy a kompetencie, ako sa má postupovať, ako má správny orgán postupovať v prípade, ak na nejakom verejnom zhromaždení dochádza k protiprávnej činnosti, medzi ktorú môžme zaradiť aj hrubé narúšanie verejného poriadku, tak ako to definuje aktuálne prerokovávaná novela zákona o Policajnom zbore.
Ak bude novela o Policajnom zbore schválená v takomto znení, znamená to, že policajt, policajt obyčajný, jeden konkrétny príslušník Policajného zboru, policajt, bude môcť ukončiť akékoľvek verejné zhromaždenie len na základe napr. vymyslenej telefonickej, poviem to, informácie alebo oznamu o tom, že na tomto zhromaždení môže byť hromadne narušený verejný poriadok. Úplne, úplne nepredstaviteľná záležitosť.
Takisto môže takto policajt postupovať v prípade, ak mu dvaja operatívci, napr. z NAKA, o ktorých praktikách sa v posledných mesiacoch veľmi veľa rozpráva, donesú úplne účelovo vymyslene napísané, napísaný úradný záznam, svoj vlastný dokument jedným policajtom napísaný, druhým policajtom podpísaný, na ktorom bude stáť, že oni svojou operatívnou činnosťou prišli na to, že zajtrajšie zhromaždenie môže byť terčom hromadného narušenia verejného poriadku, a už to bude oprávňovať, podľa tejto novely, policajta, aby takéto zhromaždenie zrušil. To znamená, ak tento, tento bod prejde, v navrhovanom znení bude schválený, tak my sa už nehrajme na nejaké demokratické mítingy politické. My sa nehrajme na to, že aj opozícia bude mať právo zvolávať verejné zhromaždenia a prejavovať tam svoj názor, pretože na základe tohto, na základe tohto paragrafu a tejto novely obyčajný policajt, ktorýkoľvek policajt bude môcť takéto zhromaždenie ukončiť.
Kým v súčasnosti zhromaždenie môže byť správnym orgánom buď zakázané, alebo rozpustené, tak zákon presne stanovuje, ako, ako sa takéto opatrenia vykonávajú a aké sú proti nemu možné opravné prostriedky, tak pri novelizovanom § 28 zákona o Policajnom zbore už opravný prostriedok v podstate žiadny nebude. Policajt rozhodne - dovidenia, dopočutia, nech sa páči, finito. Nehrajme sa viac potom na demokratickú krajinu. Nehrajme sa viac potom na to, že občania, nielenže opozičné politické strany, ale občania tu majú právo slobodne demonštrovať za svoje záujmy, prejavovať svoje názory, keď na základe vymyslených úradných záznamov, operatívnych informácií alebo len tak, na základe politického pokynu zhora z okresného, krajského riaditeľstva alebo z Prezídia Policajného zboru to proste roztrasený policajt nejaký veliteľ zásahu alebo v podstate ktokoľvek urobí. To je jedna vec.
Druhá vec, ktorá je taktiež rovnako brutálna, pretože zasahuje priamo do základných ľudských práv a slobôd občanov a obyvateľov a všetkých ľudí, ktorí sa budú nachádzať v Slovenskej republike, pretože proti nim všetkým bude môcť zakročiť Policajný zbor, alebo teda príslušníci Policajného zboru, je bod č. 11 a 12, kolegyne, kolegovia. Bod č. 11 a 12 hovorí o tom, že keď vás po novom, po schválení tejto novely zákona o Policajnom zbore príslušníci Policajného zboru obmedzia na osobnej slobode, čo je najväčší zásah, najväčší zásah do osobných ľudských práv človeka, pretože sa tak vykoná bez rozhodnutia súdu, len na základe subjektívneho zhodnotenia situácie policajtom, tak policajt už o tomto brutálnom zásahu do vašej osobnej slobody nebude musieť viac vydávať úradné rozhodnutie, ale bude stačiť iba zápis, v podstate správa o tom, že sa tak stalo.
V dôvodovej správe na strane 20 ministerstvo až tragikomicky uvádza túto vetu, dovolím si ju citovať: „Taktiež aj možnosť podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zaistení osoby do 15 dní je úplne formálna. Zaistenie nemôže trvať dlhšie ako 24, resp. 48 hodín.“
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, ak takto uvažuje ministerstvo vnútra, tak my musíme biť na poplach! Kde je právny štát? Kde je ochrana zákonnosti konania Policajného zboru? Pretože ten, kto písal dôvodovú správu, zjavne nepochopil načo tam je, načo tam je tá možnosť podať opravný prostriedok do 15 dní. To nie je kvôli tomu, aby sa zmenilo samotné rozhodnutie o zaistení človeka, pretože to sa už zmeniť nedá, už ten človek bol obmedzený na osobnej slobode 24 alebo 48 hodín. To je v zákone kvôli tomu, aby do 15 dní ten človek mohol napadnúť zákonnosť takéhoto konania Policajného zboru. A verte mi, že v mnohých prípadoch, v mnohých prípadoch sa takéto konanie príslušníkov Policajného zboru ukáže ako protiprávne, ako nezákonné a jednoducho sa ukáže, že tí ľudia boli v práve. Po novom takéto oprávnenie občana zo zákona vypadáva. Policajt vás zaistí, obmedzí na osobnej slobode, spíše o tom iba záznam, vybavená vec. Nemáte žiadnu ďalšiu možnosť sa dožadovať práv a jednoducho napádať zákonnosť tohto rozhodnutia.
A že je to aktuálna otázka, ktorá sa týka súčasnej vládnej koalície a vysokých policajných funkcionárov, o tom hovorí aj uznesenie Úradu inšpekčnej služby pod č. ČV ÚIS 265 OISV 2021, ktoré vedie konanie proti majorovi magistrovi Radoslavovi Chmelíkovi, narodenom 20. marca ’78, služobne zaradenom vo funkcii veliteľ jednotky zvláštnych činností a policajných akcií a súčasne zástupca veliteľa Pohotovostného policajného útvaru odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru Bratislava, číslo odznaku 292 273, v policajnom zbore od 1. marca ’98. Tento major, dlhoročný funkcionár Policajného zboru je totiž práve podozrivý z toho, že vykonal zaistenie osoby, v tomto prípade poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Kotlebu v rozpore so zákonom o Policajnom zbore presne tým spôsobom, že nevydal rozhodnutie o obmedzení osobnej slobody a jednoducho nepostupoval tak, ako postupovať mal.
A presne na takýchto páchateľov policajnej svojvôle je táto novela doslova ušitá, napísaná na mieru, na meno, aby ďalej a viac neboli zodpovední za svoje protiprávne konanie a aby ľudia, ktorí sa stanú terčom, buď ich vedomého nejakého porušovania zákona, alebo ich nevedomého porušovania zákona, nemali právo sa dovolať pravdy.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.3.2022 o 10:10 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:20

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som chcel poukázať ešte na jedno ďalšie nové, zásadné oprávnenie, ktoré polícia získa, ak parlament schváli túto novelu zákona o Policajnom zbore, a ktorá, ktoré samo osebe jednak umožní potláčať politických oponentov tejto vlády a v podstate buduje zo Slovenska policajný štát.
Hovorím konkrétne o novom oprávnení použiť informačno-technické prostriedky už nielen pri odhaľovaní presne vymedzených trestných činov alebo v rámci boja proti terorizmu, ako je tomu doteraz, ale po novom aj v prípade boja proti extrémizmu. Nie proti trestnému činu extrémizmu, ktorý máme v Trestnom zákone, ale proti extrémizmu vo všeobecnosti. A my všetci dobre vieme, že legálna definícia extrémizmu ako takého nikde v žiadnom zákone momentálne neexistuje a dá sa vykladať v podstate podľa svojvôle a ľubovôle tých, ktorí budú o tom rozhodovať.
To znamená, že polícia získa oprávnenie odpočúvať telefóny, sledovať maily, otvárať listy či niekoho tajne nahrávať, v podstate všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorých označí za extrémistov, hoci to môžu byť osoby, ktoré sú celkom bezúhonné a ktoré neboli nikdy trestne stíhané, či dokonca nie sú ani podozrivé z akéhokoľvek trestného činu, len budú policajtami označení za extrémistov a na základe tohto budú sledovaní.
Toto oprávnenie teda je absolútne, totálne zneužiteľné proti všetkým politickým oponentom, ktorých táto vláda a jej teda policajné zložky označia za extrémistov, čo sa môže veľmi ľahko stať. A naozaj platí, že toto, tento, táto novela zákona aj na základe toho, čo hovoril kolega Kotleba, aj na základe toho, čo hovorím ja, vôbec nie je o nejakej demokracii, ale je to len ďalší krok k tomu, že sa tu na Slovensku buduje systematicky novodobá totalita.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 10:20 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:22

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Keď hovoríme o policajtoch, dámy a páni, tak ma napadajú dve veci, ich spoločenské uznanie a ich ekonomické uznanie a ohodnotenie. Pred časom som tu mal taký autobus amerických turistov a mali sme nejaké problémy s parkovaním a prišli tam policajti, ja som bol prekvapený, ako oni vnímajú policajtov, s akou úctou, s rešpektom, viete, že, priznám sa, že u nás keď poviete slovo policajt, že väčšinou ma napadli vtipy o policajtoch, a vedel by som ich nasúkať zopár. Ale, žiaľ, všetky boli také, že skôr zhadzovali tých policajtov, než by budili uznanie.
Druhá vec. Pred rokmi som hovoril s generálnym riaditeľom Zväzu väzenskej a justičnej stráže, keď jeden, jeden policajt vo väznici sa v noci, v nočnej službe zastrelil. A pýtam sa: „Prečo to urobil?“ No, že, že jeho manželka stratila prácu a má dve deti a má pôžičku na byt, nejaký dvojizbový, takže žiaden luxus, a keďže stratila prácu, on nevedel, že ako to teraz budú splácať, tak v tom zmätku v nočnej službe príliš mnoho rozmýšľal, zastrelil sa. No a potom sa pýtam generálneho: „Prosím ťa pekne, ako je to možné, koľko tí chlapi zarábajú?“ Povedal mi sumu. No tak som mu povedal, veď vy na základe tohoto, čo mi tu hovoríš, tak vy nemôžete robiť výber, ale musíte robiť nábor. Taký nízky plat.
Takže my keď nedáme tým policajtom také slušné ohodnotenie, aby si svoje zamestnanie vážili, aby ho nejaká obyčajná päťdesiatka nezlomila, tak, tak musia dostať niečo viac, takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 10:22 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:24

Ján Benčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Je také pekné slovenské príslovie, že trafená hus zagága, a toto, pán Kotleba, bol presne ten gagot tej trafenej husi, čo ste tu predviedli.
Ja chápem, že sa vám nepáčia také veci, ako že sa tam vkladajú slová k hromadnému porušovaniu verejného poriadku. No keby taký, takéto niečo bolo bývalo v platnosti, tak by ste neboli mohli trebárs v Banskej Bystrici počas procesu s rasistom Mazurekom dvakrát obťažovať dlhé hodiny celé okolie tým niečím, čo teda nemá s politickou nejakou agitáciou strany nič spoločné, ale (povedané so smiechom) proste vyhrážky sudcom, vyhrážky prokurátorovi a nezmyselné vykrikovanie všetkého možného. To teda nie je žiadny politický míting, ktorý patrí teda v rámci demokratickej spoločnosti k jej teda normálnemu fungovaniu.
No a teda už je len tou čerešničkou na torte, keď nad údajným ohrozením demokracie narieka bývalý vodca Slovenskej pospolitosti, ktorý tuná pochodoval kvázi v gardistickej uniforme. Keď nad tým narieka predseda, bývalý predseda strany, ktorá bola zrušená Najvyšším súdom, a keď nad tým narieka človek ktorý je, zatiaľ ešte neprávoplatne, ale predsa len odsúdený na štyri roky a štyri mesiace za propagáciu neonacizmu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 10:24 hod.

Ján Benčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:26

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické poznámky. Pokúsim sa aspoň stručne zareagovať.
Pán poslanec Kerekréti, táto novela nie je o platovom zabezpečení policajtov, nie je o zvýšení platov pre tých, ktorí naozaj chcú Policajnému zboru robiť dobré meno a ktorí prácu v Policajnom zbore vnímajú ako službu obyvateľom a Slovenskej republike, ale je o oprávneniach a zmene zákona o Policajnom zbore takým spôsobom, ktoré keby boli schválené vo forme, ako to navrhla vláda, môžu za veľmi širokých podmienok viesť k brutálnemu zasahovaniu do základných ľudských a občianskych práv ľudí na Slovensku a k obmedzovaniu možno až demokratických princípov, v podstate aj každodenného života, takže vôbec to nie je o tom, čo ste hovorili vy, ale chápem váš úprimný záujem a dobrý záujem, len, žiaľ, táto novela to nijako nerieši.
Pán poslanec Benčík, no k veci nič, k veci nič, ale tak to sme si už zvykli na branno-bezpečnostnom výbore, že len veľmi zriedka vy niečo k veci poviete ohľadom bezpečnostných tém, iba vždy naučené frázy a vaše rozprávky, ktoré proste už by vydali aj na knihu deduška Benčíka o rozprávkach a strašiakoch, ale, pán poslanec Benčík, s naozaj teraz s úctou k vašim šedinám, fakt ste k veci nepovedali nič. Nepovedali ste vôbec nič ku vecnej kritike tohto vládneho návrhu zákona. Nepovedali ste nič, čo by stálo za to, aby sme o tom vecne debatovali, takže, s prepáčením, asi len toľko, pán poslanec.
A skutočne, skutočne je na zamyslenie, že prečo vláda k niektorým návrhom tých zmien v paragrafoch a oprávneniach pristupuje až takýmto surovým spôsobom, čo tým sleduje a čo tým chce dosiahnuť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 10:26 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:29

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi krátko. Ja rozumiem tým, tým rôznym pripomienkam, ktoré tu odzneli, ale chcem... a, pani poslankyňa, vy klamete. Vy hovoríte, že na hranici teraz slúži 500 českých policajtov. Je ich tam 50, len pre vašu informáciu. Tak, prosím vás pekne, neklamte, tak ako to robíte stále, neustále.
A to nepoviete, že v roku 2017 ste zrušili 2-tisíc pozícií tabuliek na Úrade hraničnej a cudzineckej polície, ktoré, samozrejme, teraz chýbajú. Tak vysvetlite slovenskej verejnosti, prečo ste ich zrušili. Tak ako vysvetlite, prečo ste nezabezpečili pre policajtov výstroj, výzbroj. Prečo ste robili tendre za 160 mil., ktoré, dnes už vieme všetci, že boli nezákonné. Vysvetlite to slovenskej verejnosti a neklamte tu o tom, čo alebo koľko policajtov je na hranici, pretože zjavne ani tomu nerozumiete.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 10:29 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:31

Ján Benčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja tiež, tiež by som iba zareagoval ešte na dodatočne na pani poslankyňu Sakovú, ktorá povedala, že tu existuje nejaká vládna objednávka na prenasledovanie či kriminalizáciu opozície.
Ja vás trochu poopravím, pani Saková, tu neexistuje teda vládna, ale spoločenská objednávka, a nie na kriminalizáciu opozície, ale na vysporiadanie sa s nešvármi, s korupciou, zneužívaním svojho postavenia vo funkcii, ktorého sa vlád... vlády SMER-u dlhodobo dopúšťali. (Reakcia z pléna.)
Hlasovanie - dnes o jedenástej, ak môžem poprosiť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 10:31 hod.

Ján Benčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:34

Miriam Šuteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, cieľom predloženého návrhu zákona je zjednodušiť administratívu spojenú so zmenou pravidelného miesta výkonu štátnej služby štátneho zamestnanca, pokiaľ ide o zmenu pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce.
Aktuálna platná a účinná právna úprava ustanovuje pri zmene pravidelného miesta výkonu štátnej služby štátneho zamestnanca povinnosť služobného úradu zrušiť štátnozamestnanecké miesta a vytvoriť nové štátnozamestnanecké miesta s iným pravidelným miestom výkonu štátnej služby a uzavrieť dohodu o zmene štátnozamestnaneckého pomeru so štátnym zamestnancom vo forme dodatku k služobnej zmluve.
Navrhovaná právna úprava ustanovuje povinnosť služobného úradu uzavrieť dohodu so štátnym zamestnancom len v prípade, ak sa štátnemu zamestnancovi mení pravidelné miesto výkonu štátnej služby mimo obce pravidelného miesta výkonu štátnej služby. Na účely zmeny pravidiel, pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa za obec považuje aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice.
Zmena pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa nepovažuje za organizačnú zmenu, ale je zmenou štátnozamestnaneckého pomeru, ktorý služobný úrad vykoná jednostranne písomným oznámením doručeným štátnemu zamestnancovi. Prijatie návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na životné prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Účinnosť návrhu zákona navrhujeme od 1. júna 2022. Návrh zákona počíta so zachovaním 15-dňovej legisvakančnej doby v súlade s § 19 ods. 5 zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Toľko na predstavenie tohto zákona. Ide iba o technikáliu, ktorá umožní jednoduchšiu, jednoduchšiu... No a neviem to slovo. Bude to jednoduchšie. (Povedané so smiechom.) Dobre.
Pán predsedajúci, prosím, môžeme pokračovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 10:34 hod.

Mgr.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video