60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2022 o 18:05 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:05

Peter Cmorej
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Takže ten kompromis, na ktorom sme sa dohodli a ja teda veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom za to, že, že boli ochotní sa dohodnúť, je, že z toho pôvodného návrhu, ktorý odďaľoval ten zákaz parkovania na chodníkoch o dva roky, tak z neho uberieme pol roka. To znamená, to prechodné obdobie bude do 30. septembra 2023. Je to aj kvôli tomu, lebo jedna zo, z pripomienok bola, že tá lehota by mala končiť po lete, keďže v lete sa najlepšie robí dopravné značenie, takže preto sme pristúpili k septembru. Ďalšie zmeny, ktoré budú v pozmeňujúcom návrhu, ktoré hneď za chvíľočku prečítam sú, že či už do tohto paragrafu alebo aj do toho paragrafu, ktorý potom už obsahuje ten zákaz, ktorý bude platný od, od toho tridsiateho, od toho 1. októbra 2023. Pridávame kolobežky, na ktoré sa trošku zabudlo a v podstate kolobežky by podľa toho pôvodného znenia nemohli, nemohli stáť na chodníku, nemohli by tam byť odparkované. Teda o elektrických kolobežkách hovoríme. A ešte po dohode s ministerstvom vnútra sme pristúpili ku zmene 3500 kg, čo bola vlastne doterajšia hmotnosť vozidla, ktoré mohlo stáť na chodníku Pri dodržaní tých ostatných, ostatných pravidiel sa nahrádza sumou 2800 kg a je to z dôvodu takého, že chodníky sú projektované zhruba na nosnosť 2800 kg a týmto spôsobom vylúčime veľké dodávky, veľké vany, ktoré tam naozaj nemajú čo hľadať. (Povedané so smiechom.) Vznikla tu pred chvíľočkou taká debata, že teda, že kto tam bude môcť a kto tam nebude môcť stáť, tak neviem, či už si kolegovia skontrolovali svoje technické preukazy. Ja mám tiež SUV-čko a má 2180 kg, takže teda všetky myslím, že normálne SUV okrem nejakých naozaj nadrozmerných vozidiel do toho spadajú.
Výhoda tohto riešenia, na ktorú sme ešte boli upozornení na Legislatívnej rade vlády je tá, že v prípade keď teda tento zákon bude prijatý, mal by byť účinný dňom vyhlásenia, ak ho podpíše pani prezidentka, tak vlastne zanikne trestnosť priestupku zaparkovania na chodníkoch pri dodržaní tých ostatných, ostatných pravidiel. To znamená, že ak niekto, kto v tom medziobdobí dostal pokutu za to, že zaparkoval na chodníku a teda všetko ostatné bolo dodržané, to znamená len meter a pol, meter a pol ostalo, meter a pol miesta pre chodcov ostal a ani nič iné žiaden iný paragraf zákona o cestnej premávke neporušil a nezaplatil tú pokutu na mieste, tak tým pádom sa správne konanie, teda účinnosťou tohto zákona sa správne konanie o, o tomto priestupku zastaví, lebo zanikne trestnosť tohoto porušenia zákona. Takže toto je výhoda takéhoto riešenia. No a teraz, možno ma ešte Lukáš doopraví, ak, ak som to nepovedal úplne presne. Takže prečítal by som pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja, Lukáša Kyselicu, Marcela Mihalika, Romany Tabak k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 867.
1. V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 2. a na začiatok sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 52 ods. 2 sa slová "bicykla alebo motocykla" nahrádzajú slovami „bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla".".
2. V čl. I, § 143k prvej vete sa slová „31. marca 2024" nahrádzajú slovami „30. septembra 2023", vypúšťa sa slovo „motorovým" a slová „3 500 kg" sa nahrádzajú slovami
„2 800 kg".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2022 o 18:05 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:10

Romana Tabák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Cmorej, ďakujem vám za vaše vysvetlenie a tiež vám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Chodníky by mali patriť chodcom a matkám s kočíkmi. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 18:10 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:10

Romana Tabák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
...vám za vaše vysvetlenie a tiež vám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Chodníky by mali patriť chodcom a matkám s kočíkmi. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 18:10 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:10

Marián Saloň
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila...
===== Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila, pretože vieme ako to nešťastné parkovanie, vlastne zrušenie parkovania na chodníkoch prešlo, že bol to zákon ktorý riešil cyklistov a predbiehanie cyklistov osobnými respektíve nákladnými vozidlami a tento pozmeňovák jednoducho nejak prešiel pomedzi prsty, kde sa to parkovanie riešilo. Ja som bol jeden z tých ktorý zahlasoval za. Samozrejme samosprávy hneď na to reagovali, pretože na to nie sú pripravené.
Čiže ja vítam, že sa to posúva, len mám jednu otázku, keď ste tu hovorili, že ste to konzultovali s ministerstvom vnútra, teda lebo klasicky do 3 500 kilogramov sa to berie ako osobné motorové vozidlo. Znížilo sa to na 2 800. Čo to znamená, že tí policajti si naštudujú, že koľko je hmotnosť každého jedného motorového vozidla? Lebo jedna dodávka môže vážiť 2 801 kilogramov, jedna zase 2 799. Že kto a na základe čoho bude určovať či mu dá pokutu alebo nedá pokutu. Lebo tie autá nemajú vycapené tie techničáky. Štandardne do tri a pol tony sa berie ako osobné auto, tak preto to by ma zaujímalo k vysvetleniu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 18:10 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:11

Richard Nemec
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, ja by som sa chcel predkladateľom poďakovať, lebo aj som bol v takej reportáži, kde síce som nabádal na to políciu, aby bola zhovievavá, keďže to začalo platiť a stala sa táto veľká chyba a tento pozmeňovák celú tú chybu vyrieši, aby mali mestá možnosť sa pripraviť. Samozrejme dať si tam označenia.
Takže ja ďakujem, že táto chyba sa napraví a čo najrýchlejšie policajti budú mať jasno a hlavne, aby to nezneužívali tí mestský policajti, ktorí hneď dali začať, začať. Hneď začali dávať papuče. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 18:11 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:12

Peter Cmorej
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Chcel by som reagovať na pána poslanca Saloňa. Nemyslím si, že policajti si musia naštudovať koľko vážia ktoré vozidlá. Pre vašu informáciu teda ak ma pamäť neklame, tak ešte taký Mercedes Viano čo sú také tie osemmiestne vany, tak ešte tie sú do 2 800 kilogramov. Majú nejakých 2 700. (Reakcia z pléna.) 2 100 má ten tvoj van? Fakt? No ja by typoval, že má trošku viac. No, ale jednoducho aj tieto veľké vozidlá ešte stále majú do 2 800, takže ak tam zaparkuje naozaj nejaký ja neviem, že americký no neviem Supervan alebo veľká dodávka, tak predpokladám, že policajt jej dá papuču. A v prípade, že by náhodou aj ten bol do 2 800, tak keď si privolá tých policajtov, aby mu tú papuču dali dole, tak im ukáže techničák a je to vybavené.
Ako nemyslím si, že, že toto spôsobí nejaký závažný problém v praxi.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 18:12 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:13

Lukáš Kyselica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Tak len v krátkosti tiež sa vyjadrím. Tá konštrukčná rýchlosť je uvedená v technickom preukaze. V prvom rade to sa dá zistiť, keď už zistí porušenie predpisov nejaký policajt a rieši to namieste. Keď to rieši formou objektívnej zodpovednosti, tiež si musí to vozidlo prelustrovať. Ale áno, no tá konštrukčná rýchlosť je taká aká je.
Čiže konštrukčná hmotnosť pokiaľ viem, tak každý chodník, ktorý je nadimenzovaný obcou, ktorá to stavia, tak každý chodník je nadimenzovaný do 2 800. Aj z toho dôvodu bol tento pozmeňovák zrejme riešený takýmto spôsobom.
Čo sa týka tej legi zrady a toto čo sme hovorili, tak upresním, že blokové konanie je také, že namieste ten vodič súhlasí s pokutou, aj ju zaplatí vlastne proti blokovej pokute sa nedá odvolať bez toho, aby som tu dával návod tak ak si ty spomínal. Tu ide o to, že ak niekto nesúhlasí s pokutou, tak začne nejaké správne konanie a v správnom konaní pokiaľ by sa viedlo konanie, doručovanie lehoty odvolania a tak ďalej, a tak ďalej. A v tomto období by nastala účinnosť tohto zákona, tak všetky sa musia tieto správne konania podľa zákona zastaviť a z toho dôvodu boli aj tie obce nejak žiadané, aby tie mestské polície nepokutovali. Pokiaľ mali tú vedomosť, že takýto návrh zákona sa pripravuje.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 18:13 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:15

Marián Saloň
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Jáj, pardon, lebo ja som videl pána Pročka predo mnou, tak preto.
Pán kolega, aby sme sa zrozumeli. Ja nespochybňujem, ja nie som za to, aby tam nákladné autá stáli. Len ide o to, že ako všeobecne známa kategória do 3 500 kilogramov je osobné auto. Pretože na základe čoho bola určená 2 800 kilogramov tá hranica, že sa ako teraz bolo vysvetlené, že sú to, je to konštrukčná schopnosť chodníka a podržať auto ako to vysvetlil. (Reakcia z pléna.) Ale ide o to, že ten policajt samozrejme v prvom momente nebude vedieť, že či to má 2 799 alebo 2 801. Len o to mi šlo. Ja to akože nepodporujem tie, aby tie autá tie veľká autá na tých chodníkoch stáli, aby sme sa rozumeli.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 18:15 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:15

Jozef Pročko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja chcem reagovať na pána poslanca Kyselicu a chcem povedať, že súhlasím s ním a myslím si, že každý jeden policajt si vie zistiť aké to auto je ťažké, koľko, koľko má kilogramov. To je najjednoduchšia záležitosť. Policajti si to vedia zistiť. Ja súhlasím aj s tým, že chodníky patria chodcom a matkám s kočíkmi. Absolútne súhlasím s tým, čo sa teraz predložilo, že sa opäť dovolí parkovať jeden a pol metra, pretože naozaj situácia nie je dobrá, nie je to vyriešené. Mestá s tým majú obrovské, niektoré hlavné mestá, teda veľké mestá obrovské problémy. Takže ja tento zákon podporím. Je to dobrá vec, je to v koalícii došlo ku zhode a vychádzame v ústrety ľuďom.
Ale chcem podotknúť jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, že zase je to o tých šoféroch, ktorí niektorí sú bezohľadní a niektorí sú fakt úplne, že čistá katastrofa. Ale ako povedal pán poslanec Kyselica, že je to o tých policajtoch, ktorí majú plniť si svoje povinnosti či už mestskí alebo štátni a takýchto policajtov poriadne, teda policajtov, prepáčte, takýchto ľudí poriadne poriešiť.
Ja tento zákon podporujem, pretože sú obrovské problémy a toto sa mi páči. Pretože keď si zistíme aj my, že sme urobili chybu alebo, že naozaj niečo nie je urobené dobre, tak treba to napraviť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 18:15 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:18

Lukáš Kyselica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Termín hlasovania zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 18:18 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video