60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

16.3.2022 o 17:18 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 17:18

Boris Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
(Vymazať rámček.)
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 17:18 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:18

Peter Cmorej
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja mám procedurálny návrh. Vážený pán predsedajúci v mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SME-RODINA, SaS týmto podávam procedurálny návrh, aby sa bod č. 8 tlač 867 tzv. parkovanie na chodníkoch zaradilo na rokovanie tejto schôdze dnes a to bezprostredne po skončení hlasovania. Ten dôvod je ten, že už teda chytáme psa za chvost a konečne sme došli k nejakej dohode. Takže ja teda pevne dúfam, že plénum umožní, aby sme o tom rokovali, čo najskôr. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 17:18 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:19

Vladimíra Marcinková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem svoj podpis k môjmu vlastnému pozmeňujúcemu návrhu k tlači 773. Ide o zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 17:19 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:19

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Taktiež sťahujem podpis s pod pozmeňovacieho návrhu pani poslankyne Marcinkovej tlač 773. To znamená, že zostáva tam 14 podpisov.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 17:19 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:19

Alojz Baránik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja som tiež chcel z toho istého pozmeňováku stiahnuť podpis.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 17:19 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:38

Dominik Drdul
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Vymazať rámček.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 17:38 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:39

Dominik Drdul
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Vymazať rámček.
=====
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 17:39 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:00

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som iba chcel opraviť alebo teda uviesť k hlasovaniu na pre záznam, že pri hlasovaní č. 66 ma vykázalo ako, ako, že som nehlasoval? Neprítomný! Hlasoval som za. (Reakcia v pléne: "Marihuana?") (Povedané so smiechom.) Marihuana. (Smiech.) Za vlastný, pri vlastnom návrhu ma vykázalo, (Potlesk.) že som, že som, nehlasoval, (povedané súbežne s predsedajúcim) teda, že som neprítomný. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 18:00 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:01

Peter Cmorej
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ako všetci viete, tak ide o nápravu toho, že sme zakázali parkovanie na chodníkoch, tak pomerne z mesiaca na mesiac. Keďže sú z toho pomerne veľké aplikačné problémy a veľa, veľa občanov teraz dostáva pokuty za to, že parkujú na chodníkoch, lebo samosprávy sa nestihli pripraviť a nestihli tam dať dopravné značenie, tak je potrebné tento stav nejako vyriešiť.
Boli v tejto veci pomerne rôzne, rôznorodé názory od toho extrému, že nechať to parkovanie na chodníkoch zakázané až po extrém, že vrátiť to do úplne pôvodnej podoby. Takže nakoniec som veľmi rád, že sme došli ku nejakej zhode, ktorú vám potom v rozprave poviem v pozmeňujúcom návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 18:01 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:02

Lukáš Kyselica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Vážený pán predstavujúci, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1246 z 10. februára 2022 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh pridelený, návrh zákona pridelený zaujali nasledujúce stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 466 z 9. marca odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 140 zo 14. marca 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa predmetný zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenú návrhu zákona v druhom a treťom čítaní predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 143. Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2022 o 18:02 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video