60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 16:55 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:53

Peter Vons

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:55

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán poslanec Miloš Svrček, ďakujem za túto iniciatívu, ktorú si predložil, a chceme to úplne podporiť. Vzhľadom k tomu, že my, ktorí poznáme trošku bližšie činnosť či už výskumnú, alebo publikačnú a ďalšiu Matice slovenskej a tie informácie, ktoré aj pred chvíľkou odzneli, tie reálie, čísla, to sú čísla ale sú to aj konkrétni ľudia, ktorí sa venujú udržiavaniu odkazu matičiarov. Vieme, aká je, aká bola pohnutá história Matice, ktoré, ktorá bola niekoľkokrát prerušená, a preto si táto inštitúcia zaslúži našu pozornosť. A ja verím, že v druhom čítaní ešte príde aj návrh na zvýšenie, tak ako to povedal môj predrečník, už len toho dôvodu, že keď si tento návrh pripravoval, tak ešte ani nebolo známe, neboli známe ďalšie veci.
Vidíme, ako sa vyvíjajú hlavne ceny energií, pretože my napríklad v Liptovskom Mikuláši poskytujeme Matici za jedno euro ročne priestor, ale energie a ďalšie veci si musí platiť sama vo všetkých tých miestnych odboroch a domoch Matice slovenskej, v ktorých sa tá činnosť vykonáva. Ja osobne som aj predplatiteľom Slovenských národných novín, čítam ich, vždy si odbalím z toho igelitu, vyseparujem tú, ten igelit do, medzi, medzi plasty a potom si prečítam, odložím tie Slovenské národné noviny a musím povedať, že takýchto predplatiteľov je strašne veľa. My klub nemáme, tak ja si nemôžem prečítať tie noviny na klube, ale rád si ich predplatím aj si ich predplácam dlhé roky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 16:55 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:57

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Svrček, ja si myslím, že je celkovo z dlhodobého hľadiska ten vývoj Matice slovenskej nie je vôbec ružový, pretože ak si vezmeme aj to, aké vydávali knižné tituly a aký, akú získavali podporu z Fondu na podporu umenia, kde v rokoch 2013 a 2016 to bolo 170-tisíc euro, tak od roku 2017 do 2020 to bolo už iba 22 500 euro a myslím si, že baviť sa o navýšení rozpočtu o 150-tisíc euro v tejto dobe je úplne minimálne číslo.
To číslo by malo byť oveľa, oveľa väčšie, pretože ak tu máme na podporu zahraničných skupín kultúrnych, ako je Csemadok, kde sa navýšili prostriedky, tak nevidím dôvod, prečo by sa malo na takú, pre takúto národnú inštitúciu zdvihnúť iba o 150-tisíc euro, a potom nerozumiem aj poslancov, ktorí nechcú podporiť tento zákon a idú tu rozprávať o tom, že prečo Matica alebo teda štát nepodporuje nejaké iné denníky, ako SME alebo Denník N. Veď v minulosti, a nebolo to tak dávno, bolo to minulý rok, vláda a štát dal dotácie pre rôzne denníky, ako sú SME, ako sú Denníky N, milióny eur, čo sa týkalo propagácie opatrení covid, čiže niektorí páni poslanci v tom majú... zjavne asi trošku niekde uleteli, pretože tie milióny tam boli naliate zo štátu, a naozaj pre Maticu slovenskú by sme sa mali baviť o úplne iných číslach, aby sme podporili.
Čiže my tento zákon podporíme, ale dúfam, že v druhom čítaní toto číslo navýšime, aby tá, aby to kultúrne povedomie bolo úplne niekde inde.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 16:57 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:59

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo, pán podpredseda. Ďakujem za podporu poslancom, ktorí jednoducho majú také isté vnímanie na činnosť Matice ako ja, ktorí si myslia, že Matica by mala mať ten priestor, aby sa otvárala táto otázka, otázka vedy, otázka kultúry, teda podpory.
A čo sa týka tej reakcie na Slovenské národné noviny, Janko Blcháč, kolega, keď nemáte vy klub a nemáte k dispozícii tieto noviny, tak poprosím pána poslanca Osuského, aby klub Sas vám umožnil a pravidelne vám dodával tieto noviny, keďže u vás asi v klube nie je s tým stotožnený asi nikto. Ale ja viem, je to vecou pohľadu, niekto, niekto sa viac pozerá na to, aby bol podporovaný dúhový pride alebo nejaký sexistický kix cez jednotlivé rezorty, niekto sa pozerá iným smerom na Slovenské národné noviny, takže ja nebudem na nikoho útočiť, je to vecou pohľadu.
Ale ja si myslím ako záverom, že fakt ako táto ustanovizeň je absolútne personálne a finančne poddimenzovaná, a toto je taká prvá lastovička, by som povedal, pretože presne ako aj niektorí kolegovia hovorili, že navyšuje sa nám otázka cien energií, jednoducho aj výška miezd, rast ceny práce, takže určite aj v budúcnosti sa bude musieť buď budúci parlament zaoberať touto otázkou, pretože máme tu aj infláciu a 1 500 000 eur určite ako pre takúto dôležitú ustanovizeň je dosť málo a určite je priestor na to, aby sa to navyšovalo.
Takže zatiaľ za mňa ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 16:59 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:51

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Prečítam zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu komisára pre deti, ktoré sa konalo 17. marca 2022, išlo o opakovanú voľbu.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu komisára pre deti bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 128 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 128 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu komisára pre deti v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 128 odovzdaných hlasovacích lístkov boli dva neplatné a 126 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Katarínu Hatrákovú: hlasovalo za 52 poslancov, hlasovalo proti 32 poslancov a zdržalo sa hlasovania 42 poslancov,
- za Máriu Vargovú: hlasovalo za 26 poslancov, hlasovalo proti 21 poslancov, zdržalo sa hlasovania 79 poslancov.
Na voľbu komisára pre deti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebola zvolená žiadna z navrhovaných kandidátok.
Keďže komisár pre deti nebol zvolený, vykoná sa nová voľba. Overovatelia poverujú svojho člena Miloša Svrčeka oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pán predseda, za mňa všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 17:51 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:54

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, jedna vec, na ktorej sa zhodnem s predkladateľmi návrhu zákona, je, že so zákonom o Matici Slovenskej by sa malo niečo robiť. Ale asi sa nezhodneme na tom, že čo by sa s ním malo robiť.
Programové vyhlásenie vlády, ako z neho správne citoval pán predkladateľ, pán poslanec Svrček, hovorí o tom, že by sme mali zvážiť systémovú zmenu financovania Matice Slovenskej. Ja som zvážil, ale z môjho zvažovania teda vyplynulo niečo úplne iné. Ja by som bol skôr za to, aby sme zákon o Matici Slovenskej zrušili alebo prinajmenšom zrušili štátne financovanie Matice Slovenskej, nie ho zvyšovali a dávali do zákona garantovanú sumu, ktorú musia, ktorú musí Matica od štátu každoročne dostať.
Matica slovenská je nepochybne inštitúcia s úctyhodnou minulosťou, ale aj veľmi pofidérnou súčasnosťou, najmä pokiaľ ide o politický rozmer jej aktivity, lebo Matica, to nie sú iba spolky, to nie je iba miestna, miestna kultúra, ale to je aj prezentovanie politických názorov, ktoré tu trvá minimálne už tri desaťročia, alebo vyše tri desaťročia, čo žijeme v slobodnej spoločnosti, ďalej nebudem zachádzať.
Matica slovenská spolupracuje s extrémistami. Spolupracuje, z nedávnej minulosti spomeniem spoluprácu so Slovenskými brancami, extrémistickým združením, ktoré je monitorované tajnými službami. Minulé volebné obdobia a myslím, že aj toto, keď na neverejných schôdzach počúvame správy tajných služieb, tak počúvame aj o Slovenských brancoch. A Matica slovenská, ktorej tu sa teraz navrhuje zvýšenie dotácií, so Slovenskými brancami spolupracuje alebo spolupracovala.
Už aj v predchádzajúcej rozprave boli viackrát spomenuté Slovenské národné noviny, vydáva Vydavateľstvo Matice slovenskej, na ktoré má Matica slovenská vplyv. Je to taká zbierka redaktorov blízkych HZDS, bývalých redaktorov médií blízkych HZDS, ktoré je charakteristické tým, že ospevuje tam ten házedesácky, mečiarovský naratív a oslavuje fašistický slovenský štát, preberá kremeľskú propagandu, má tam alebo mala tam rasistickú (kýchnutie v sále), je to pravda, hej, rasistickú rubriku, uverejňovala svojho času rasistické vtipy.
Facebooková stránka Slovenských národných novín je zaradená na zoznam propagandistickej mašinérie Ruska na Slovensku alebo stránok, ktoré podporujú putinovskú propagandu na Slovensku.
Je to také paradoxné, že pred troma týždňami sme schválili zákon, ktorý umožňuje vypínať kremeľské hlásne trúby typu Hlavných správ a blokovať ich, a teraz tu ideme financovať inštitúciu, ktorá možno nie v takej úplne tvrdej podobe, ale miestami, miestami rovnako tvrdej podobe šíri podobnú propagandu.
Čiže ak by s takým návrhom prišli tuto nejakí kolegovia z Ľudovej strany Naše Slovensko alebo blahej pamäti Andrej Danko, alebo Vladimír Mečiar, keby bol v parlamente, tak by som sa vôbec, vôbec nečudoval, ale teda čudujem sa trochu, že takýto návrh prichádza z radov našej koalície.
A to, čo ma aj mrzí, je, že vďaka tomuto návrhu zákona alebo v širších súvislostiach sa zbrzdila potrebná zmena zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, zákona, ktorý bol pripravený už na jeseň minulého roku, aby mohol platiť od 1. januára, ale bolo to zbrzdené, lebo snažil sa ho dobehnúť návrh zákona o Csemadoku, a návrh zákona o Csemadoku je teraz brzdený zákonom o Matici slovenskej, hoci tieto tri návrhy, prinajmenšom tieto dva návrhy, ktoré som posledné menoval, so zákonom o kultúre národnostných menšín alebo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín nesúvisia.
Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín rieši praktické problémy, ktoré má fond financujúci kultúrne aktivity všetkých národnostných menšín. Nemá dostatok prostriedkov na prevádzku, a preto mešká s podpisovaním, podpisovaním zmlúv, oneskorene uzatvára, uzatvára tie zmluvy a nemá kapacity na to, aby ich dostatočne rýchlo kontroloval, či boli tie projekty realizované v súlade, v súlade so zmluvou. Boli sme na to upozornení, pripravili sme návrh zákona. Hovorím, mohol byť schválený tak, aby platil od 1. januára, doteraz nebol prerokovaný v druhom čítaní v parlamente.
A vidím, vidím teda dramatický rozdiel medzi zákonom o Matici slovenskej, ktorý garantuje výlučné postavenie jednej organizácie, a rovnako aj tým navrhovaným zákonom o Csemadoku, ktorý má z jednej z organizácií národnostných menšín spraviť akúsi tiež zákonom garantovanú Maticu slovenskú, ktorá bude dostávať peniaze len preto, že je, len preto, že existuje, nie preto, že, že robí nejaké aktivity, a pritom nespochybňujem, že aktivity robí Matica a robí aj aktivity, ktoré, ktoré sú užitočné a chvályhodné okrem tých, ktoré som ja spomínal a ktoré mi, mi prekážajú.
A rovnako Csemadok robí množstvo kultúrnej, kultúrnej práce, ale nemyslím si, že by nejaká organizácia mala dostávať peniaze len preto, že existuje. A to mám teda že k Csemadoku dramaticky iný vzťah ako, ako k Matici slovenskej, keďže Matica slovenská sa politicky prejavuje tak, že sa správa s extrémistami, a, a teda hlása názory, ktoré sú podľa mňa v rozpore s demokratickým poriadkom, ktorý tu dnes máme. Csemadok je jedna z organizácií veľmi dôležitá, teda najdôležitejšia organizácia najväčšej menšiny, čo nijako, nijako nespochybňujem, ale ani napriek mojím sympatiám k Csemadoku si nemyslím, že by to mala byť organizácia, ktorá má vlastný zákon a ktorá bude dostávať peniaze len preto, že existuje.
Čiže, a o tom sme už aj viackrát hovorili, ja by som vo vzťahu k národnostným menšinám videl, videl riešenie v tom, že sa nastaví pokojnou cestou cez nejaký vládny návrh zákona aj možnosť inštitucionálnej podpory kultúrnych organizácií národnostných menšín a v rámci toho, samozrejme, že svoje miesto by mal, by mal aj Csemadok, a ak by nejaké, nejaké organizácie dostávali inštitucionálnu podporu, tak určite by Csemadok medzi nimi bol. Ale nemyslím si, že je dobrá cesta robiť z Csemadoku maďarskú Maticu slovenskú, a ešte väčší problém mám teda s tým, aby sme, miesto toho, aby sme odstrihli Maticu od štátneho financovania alebo jej umožnili, aby tak ako iné organizácie napríklad na svoje kultúrne aktivity sa uchádzala o podporu, tak ideme do zákona jej dať štátnu garanciu minimálnej sumy, ktorú každý rok bude môcť dostať.
A za rovnako nešťastné považujem aj to, že sa tieto tri zákony spojili, dali dohromady a tvárime sa, že nejako súvisia. Možno Matica s Csemadokom nejako súvisia, ale určite nesúvisia so zákonom o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ale, bohužiaľ, problém, ktorý sme mohli mať vyriešený k 1. januáru, vďaka tomu bude riešený možno o dva mesiace.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 17:54 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:04

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo, pán podpredseda. Samozrejme, každý má nárok na svoje videnie každého návrhu zákona. Je na nás, či s tým súhlasíme, alebo nesúhlasíme, ale trošku ma tak nemilo prekvapilo, keď, pán kolega Dostál, hovoríte o tom, že treba buď zrušiť Maticu slovenskú ako ustanovizeň, alebo dokonca jej zobrať všetko financovanie. Však keď ideme na samý začiatok, tak vieme, že Matica slovenská je zákonom zriadená, zriadená ustanovizeň, ktorá má presne taxatívne určené úlohy, ktoré sú v § 2 tohto zákona. Čiže na to, aby Matica ako ustanovizeň, ktorá je za niečo zodpovedná, plnila svoje úlohy, tak musí mať asi aj financie, nie? No tak buď ju zrušíme, alebo jej zoberieme financie. No tak vy ako zákonodarca máte na to nárok, môžete dať pozmeňujúci návrh a uvidíme, akú to bude mať odozvu a podporu v pléne v ďalšom čítaní, pretože ja mám taký pocit, že ste s týmto názorom ojedinelý, a toto, toto, si myslím, že je absolútne za hranou.
A čo sa týka toho špecifikovania, že Matica slovenská je dokonca inštitúcia, ktorá podporuje extrémistické skupiny, treba presne konkretizovať, že v období, kedy to bolo, v ktorom období, akými vyjadreniami, a treba sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, aby to riešili, pretože jednoducho toto sú závažné obvinenia jednej inštitúcie, ktorá je zriadená zákonom, ktorá má svoju zodpovednosť za niečo, a myslím si, že tieto obvinenia sú dosť závažné na to, aby sa riešili ďalej. Takže ja si myslím, že ste právne erudovaný a viete, aké sú ďalšie kroky, aby sa to riešilo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:04 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:06

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel len vyjadriť k tej časti vystúpenia pána kolegu Dostála, kde dával akoby do jednej roviny zákon o Matici slovenskej, zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a Csemadok, a to bolo odôvodnené tým, že sa jedná vždy hlavne o podporu rozvoja kultúry na tej či onej úrovni. Možnože len taká poznámka iného videnia, tá naša Matica slovenská predsa len, aj keď má tam prvok, samozrejme, rozvoja tradičnej slovenskej kultúry v rôznych podobách, tak má aj iné funkcie.
Ja som o tom už tu hovoril aj pán predkladateľ hovoril a odvolával sa na zákon o Matici slovenskej. Podstatná je jej vydavateľská činnosť, vedecko-výskumná činnosť. Je to iný charakter inštitúcie, ako tie, o ktorých bolo hovorené a boli dávané na akoby roveň činnosti Matice slovenskej, preto myslím si, že by sme si toto mali uvedomiť a inak pristupovať ku financovaniu zo zákona zriadenej inštitúcie, ako je Matica slovenská, jej tradícii, významu a potom tých ďalších pozícií.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:06 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:07

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No priznám sa, že ste ma zaskočili s tým svojím vyjadrením, a prečítam vám tuná, že Matica slovenská bola založená v roku 1863. Uhorským štátnym režimom bola násilne zrušená v roku 1875.
No a teraz tuná počúvame, že v roku 2022 je tu ďalší návrh na zrušenie, čiže po uhorskom štátnom režime to chce zrušiť momentálne poslanec Národnej rady. Samozrejme, ma to neteší. A áno, môže byť v každej organizácii, aj v tomto parlamente, aj všade inde sa nájdu ľudia, ktorí nerobia všetko tak, ako sa má. Pamätáme si obdobie od 2010 do dvetisíc... od 1990 do 2010, a všetko, čo je spojené s jej predsedom Jozefom Markušom. Po tomto človeku prišiel ďalší, ktorý tam bol sedem rokov - Marián Tkáč. Samozrejme, že Matica, dá sa povedať, počas týchto rokov utrpela značne, značné škody hlavne na jej mene a to ju potom možno sprevádzalo. Nové vedenie, ktoré prišlo a momentálne ktoré vedie pán Marián Gešper, tak sa snaží, samozrejme, tieto veci nejakým spôsobom urovnať a vrátiť, by som povedal, to, čo Matici ako takej patrí.
Takže ja dúfam, že tomuto vedeniu sa to časom podarí, a mal... a mali by aj cítiť takú podporu od nás. Rovnako, keď som s nimi hovoril, sú ochotní komunikovať s každým poslancom, ale aj so zástupcami ministerstva kultúry o tom, čo konkrétne by nemali robiť alebo čo sa im nepáči, že robia. Mali by to možno zmeniť, inak robiť, takže sú otvorení na to a, samozrejme, na každú dobre mienenú radu sú pripravení.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:07 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:09

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. Pán poslanec Vons, ja som začal tým, že Matica má úctyhodnú minulosť, ktorú nijako nespochybňujem, ale pofidérnu súčasnosť. A poprosil by som aj vás, aj pána poslanca Svrčeka, aby ste neprekrúcali, čo som povedal. Ja som nevravel, že treba zrušiť Maticu slovenskú, ale že ju, ja by som zrušil buď zákon o Matici slovenskej, a nech funguje ako iné občianske združenia alebo právna forma, akú si, akú si zvolí, alebo by som ju prinajmenšom odstrihol od, od štátneho financovania.
A ja nespochybňujem tie iné aktivity. Však kultúrne aktivity, máme nástroje dotačné, ktoré môžu podporovať kultúrne aktivity tak Matice slovenskej, ako, ako iných organizácií. Ja som proti tomu výsadnému, lebo ak to má byť výsadná zákonom zriadená inštitúcia, tak by sme mali napríklad od nej očakávať, aby sa nezapájala do politického boja, nech je to niečo ako Slovenské národné divadlo, alebo, alebo verejnoprávna RTVS, a teda tam neočakávame, že bude politizovať.
No a pán poslanec Svrček chcel, aby som nejako zacitoval, že aké extrémistické aktivity, no napríklad v júni 2018 som na pôde parlamentu riešil spoluprácu Matice slovenskej so Slovenskými brancami, interpeloval som vtedajšiu pani ministerku kultúry, zacitujem z roku 2014 zo Slovenských národných novín: „V marci sa nám bez pochybností podarilo pripraviť štyri významné udalosti, určite to bola pripomienka 75. výročia 1. Slovenskej republiky.“ A Slovenské národné noviny ešte doteraz (povedané so smiechom) majú vedenú rubriku - aj keď už nenaplnenú - rómsky problém hneď pod rubrikou slovenský štát: „V spišskej obci Žehra majú cigánske pomníky ľudskej pominuteľnosti, Niekoľkostranový bestseller o Cigánoch diktovala bezmocnosť“, 2011, 2012, Slovenské národné noviny, takýchto článkov tam nájdete plno.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:09 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video