60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 17:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:55

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja by som bol skôr za to, aby sme zákon o Matici slovenskej zrušili, alebo prinajmenšom zrušili štátne financovanie Matice slovenskej, nie ho zvyšovali, a dávali do zákona garantovanú sumu, ktorú musia, ktorú musí Matica od štátu každoročne dostať.
Matica slovenská je nepochybne inštitúcia s úctyhodnou minulosťou, ale aj veľmi pofidérnou súčasnosťou, najmä pokiaľ ide o politický rozmer jej aktivity, lebo Matica, to nie sú iba spolky, to nie je iba miestna, miestna kultúra, ale to je aj prezentovanie politických názorov, ktoré tu trvá minimálne už tri desaťročia alebo vyše tri desaťročia, čo žijeme v slobodnej spoločnosti, ďalej nebudem zachádzať.
Matica slovenská spolupracuje s extrémistami. Spolupracuje, z nedávnej minulosti spomeniem spoluprácu so slovenskými brancami, extrémistickým združením, ktoré je monitorované tajnými službami. Minulé volebné obdobia a myslím, že aj toto, keď na neverejných schôdzach počúvame správy tajných služieb, tak počúvame aj o slovenských brancoch. A Matica slovenská, ktorej tu sa teraz navrhuje zvýšenie dotácií, so slovenskými brancami spolupracuje alebo spolupracovala. Už aj v predchádzajúcej rozprave boli viackrát spomenuté Slovenské národné noviny, vydáva Vydavateľstvo Matice slovenskej, na ktoré má Matica slovenská vplyv. Je to taká zbierka redaktorov blízkych HZDS, bývalých redaktorov médií blízkych HZDS, ktoré je charakteristické tým, že ospevuje tam ten házetdesácky mečiarovský naratív a oslavuje fašistický Slovenský štát, preberá kremeľskú propagandu, má tam alebo mala tam (kýchnutie v sále) rasistickú, je to pravda, hej, rasistickú rubriku, uverejňovala svojho času rasistické vtipy. Facebooková stránka Slovenských národných novín je zaradená na zoznam propagandistickej mašinérie Ruska na Slovensku, alebo stránok, ktoré podporujú putinovskú propagandu na Slovensku.
Je to také paradoxné, že pred troma týždňami sme schválili zákon, ktorý umožňuje vypínať kremeľské hlásne trúby typu hlavných správ a blokovať ich a teraz tu ideme financovať inštitúciu, ktorá možno nie v takej úplne tvrdej podobe, ale miestami, miestami rovnako tvrdej podobe šíri podobnú propagandu.
Čiže ak by s takým návrhom prišli tuto nejakí kolegovia z Ľudovej strany Naše Slovensko alebo v blahej pamäti Andrej Danko, alebo Vladimír Mečiar keby bol v parlamente, tak by som sa vôbec, vôbec nečudoval, ale teda čudujem sa trochu, že takýto návrh prichádza z radov našej koalície. A to, čo ma aj mrzí, je, že vďaka tomuto návrhu zákona alebo v širších súvislostiach sa zbrzdila potrebná zmena zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, zákona, ktorý bol pripravený už na jeseň minulého roku, aby mohol platiť od 1. januára, ale bolo to zbrzdené, lebo snažil sa ho dobehnúť návrh zákona o Csemadoku a návrh zákona o Csemadoku je teraz brzdený zákonom o Matici slovenskej, hoci tieto tri návrhy, prinajmenšom tieto dva návrhy, ktoré som posledné menoval, so zákonom o kultúre národnostných menšín alebo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín nesúvisia.
Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín rieši praktické problémy, ktoré má fond financujúci kultúrne aktivity všetkých národnostných menšín. Nemá dostatok prostriedkov na prevádzku a preto mešká s podpisovaním, podpisovaním zmlúv, oneskorene uzatvára, uzatvára tie zmluvy a nemá kapacity na to, aby dostatočne rýchlo kontroloval, či boli tie projekty realizované v súlade, v súlade so zmluvou. Boli sme na to upozornení, pripravili sme návrh zákona. Hovorím, mohol byť schválený tak, aby platil od 1. januára, doteraz nebol prerokovaný v druhom čítaní v parlamente.
A vidím, vidím teda dramatický rozdiel medzi zákonom o Matici slovenskej, ktorý garantuje výlučné postavenie jednej organizácie, a rovnako aj tým navrhovaným zákonom o Csemadoku, ktorý má z jednej z organizácií národnostných menšín spraviť akúsi tiež zákonom garantovanú Maticu slovenskú, ktorá bude dostávať peniaze len preto, že je. Len preto, že existuje. Nie preto, že robí nejaké aktivity a pritom nespochybňujem, že aktivity robí Matica, robí aj aktivity, ktoré sú užitočné a chvályhodné okrem tých, ktoré som ja spomínal a ktoré mi prekážajú. A rovnako Csemadok robí množstvo kultúrnej, kultúrnej práce, ale nemyslím si, že by nejaká organizácia mala dostávať peniaze len preto, že existuje. A to mám teda, že k Csemadoku dramaticky iný vzťah ako k Matici slovenskej, keďže Matica slovenská sa politicky prejavuje tak, že sa správa s extrémistami a teda hlása názory, ktoré sú podľa mňa v rozpore s demokratickým poriadkom, ktorý tu dnes máme. Csemadok je jedna z organizácií veľmi dôležitá, teda najdôležitejšia organizácia najväčšej menšiny, čo nijako, nijako nespochybňujem, ale ani napriek mojim sympatiám k Csemadoku si nemyslím, že by to mala byť organizácia, ktorá má vlastný zákon a ktorá bude dostávať peniaze len preto, že existuje. Čiže, a o tom sme už aj viackrát hovorili, ja by som vo vzťahu k národnostným menšinám videl, videl riešenie v tom, že sa nastaví pokojnou cestou cez nejaký vládny návrh zákona aj možnosť inštitucionálnej podpory kultúrnych organizácií národnostných menšín a v rámci toho samozrejmé, že svoje miesto by mal, by mal aj Csemadok a ak by nejaké, nejaké organizácie dostávali inštitucionálnu podporu, tak určite by Csemadok medzi nimi bol. Ale nemyslím si, že je dobrá cesta robiť z Csemadoku maďarskú Maticu slovenskú a ešte väčší problém mám teda s tým, aby sme, miesto toho, aby sme odstrihli Maticu od štátneho financovania alebo jej umožnili, aby tak ako iné organizácie napríklad na svoje kultúrne aktivity sa uchádzala o podporu, tak ideme do zákona jej dať štátnu garanciu minimálnej sumy, ktorú každý rok bude môcť dostať.
A za rovnako nešťastné považujem aj to, že sa tieto tri zákony spojili, dali dohromady a tvárime sa, že nejako súvisia. Možno Matica s Csemadokom nejako súvisia, ale určite nesúvisia so zákonom o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ale, bohužiaľ, problém, ktorý sme mohli mať vyriešený k 1. januáru, vďaka tomu bude riešený možno o dva mesiace.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 17:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:04

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo, pán podpredseda. Samozrejme, každý má nárok na svoje videnie každého návrhu zákona. Je na nás, či s tým súhlasíme alebo nesúhlasíme, ale trošku ma tak nemilo prekvapilo, keď, pán kolega Dostál, hovoríte o tom, že treba buď zrušiť Maticu slovenskú ako ustanovizeň, alebo dokonca jej zobrať všetko financovanie. Však keď ideme na samý začiatok, tak vieme, že Matica slovenská je zákonom zriadená ustanovizeň, ktorá má presne taxatívne určené úlohy, ktoré sú v § 2 tohto zákona. Čiže na to, aby Matica ako ustanovizeň, ktorá je za niečo zodpovedná, plnila svoje úlohy, tak musí mať asi aj financie, nie? No tak buď ju zrušíme, alebo jej zoberieme financie. No tak vy ako zákonodarca máte na to nárok, môžete dať pozmeňujúci návrh a uvidíme, akú to bude mať odozvu a podporu v pléne v ďalšom čítaní, pretože ja mám taký pocit, že ste s týmto názorom ojedinelý a toto, toto, si myslím, že je absolútne za hranou.
A čo sa týka toho špecifikovania, že Matica slovenská je dokonca inštitúcia, ktorá podporuje extrémistické skupiny, treba presne konkretizovať, že v období, kedy to bolo, v ktorom období, akými vyjadrenia, treba sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, aby to riešili, pretože jednoducho toto sú závažné obvinenia jednej inštitúcie, ktorá je zriadená zákonom, ktorá má svoju zodpovednosť za niečo a myslím si, že tieto obvinenia sú dosť závažné na to, aby sa riešili ďalej. Takže ja si myslím, že ste právne erudovaný a viete, aké sú ďalšie kroky, aby sa to riešilo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:04 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:06

Ján Blcháč
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel len vyjadriť k tej časti vystúpenia pána kolegu Dostála, kde dával akoby do jednej roviny zákon o Matici slovenskej, zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a Csemadok, a to bolo odôvodnené tým, že sa jedná vždy hlavne o podporu rozvoja kultúry na tej či onej úrovni. Možnože len taká poznámka iného videnia, tá naša Matica slovenská predsa len, aj keď má tam prvok, samozrejme, rozvoja tradičnej slovenskej kultúry v rôznych podobách, tak má aj iné funkcie.
Ja som o tom už tu hovoril, aj pán predkladateľ hovoril a odvolával sa na zákon o Matici slovenskej. Podstatná je jej vydavateľská činnosť, vedecko-výskumná činnosť. Je to iný charakter inštitúcie, ako tie, o ktorých bolo hovorené a boli dávané na akoby roveň činnosti Matice slovenskej. Preto myslím si, že by sme si toto mali uvedomiť a inak pristupovať ku financovaniu zo zákona zriadenej inštitúcie, ako je Matica slovenská, jej tradícii, významu a potom tých ďalších pozícií.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:06 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:07

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No priznám sa, že ste ma zaskočili s tým svojím vyjadrením a prečítam vám tuná, že Matica slovenská bola založená v roku 1863. Uhorský štátnym režimom bola násilne zrušená v roku 1875. No a teraz tuná počúvame, že v roku 2022 je tu ďalší návrh na zrušenie, čiže po uhorskom štátnom režime to chce zrušiť momentálne poslanec Národnej rady. Samozrejme ma to neteší. A áno, môže byť v každej organizácii, aj v tomto parlamente, aj všade inde sa nájdu ľudia, ktorí nerobia všetko tak, ako sa má. Pamätáme si obdobie od 2010, od 1990 do 2010 a všetko, čo je spojené s jej predsedom Jozefom Markušom. Po tomto človeku prišiel ďalší, ktorý tam bol sedem rokov - Marián Tkáč. Samozrejmé, že Matica, dá sa povedať, počas týchto rokov utrpela značne, značné škody hlavne na jej mene a to ju potom možno sprevádzalo. Nové vedie, ktoré prišlo, a momentálne ktoré vedie pán Marián Gešper, tak sa snaží, samozrejme, tieto veci nejakým spôsobom urovnať a vrátiť, by som povedal, to, čo Matici ako takej patrí.
Takže ja dúfam, že tomuto vedeniu sa to časom podarí a mali by aj cítiť takú podporu od nás. Rovnako, keď som s nimi hovoril, sú ochotní komunikovať s každým poslancom, ale aj so zástupcami ministerstva kultúry o tom, čo konkrétne by nemali robiť alebo čo sa im nepáči, že robia. Mali by to možno zmeniť, inak robiť, takže sú otvorení na to a, samozrejme, na každú dobre mienenú radu sú pripravení.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:07 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:09

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie.
Pán poslanec Vons, ja som začal tým, že Matica má úctyhodnú minulosť, ktorú nijako nespochybňujem, ale pofidérnu súčasnosť. A poprosil by som aj vás, aj pána poslanca Svrčeka, aby ste neprekrúcali, čo som povedal. Ja som nevravel, že treba zrušiť Maticu slovenskú, ale že ju, ja by som zrušil buď zákon o Matici slovenskej a nech funguje ako iné občianske združenia alebo právna forma, akú si, akú si zvolí, alebo by som ju prinajmenšom odstrihol od štátneho financovania. A ja nespochybňujem tie iné aktivity. Však kultúrne aktivity, máme nástroje dotačné, ktoré môžu podporovať kultúrne aktivity tak Matice slovenskej, ako, ako iných organizácií. Ja som proti tomu výsadnému, lebo ak to má byť výsadná, zákonom...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:09 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 18:10

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
alebo by som ju prinajmenšom odstrihol od štátneho financovania. A ja nespochybňujem tie iné aktivity, však kultúrne aktivity, máme nástroje dotačné, ktoré môžu podporovať kultúrne aktivity tak Matice slovenskej ako iných organizácií, ja som proti tomu výsadnému, lebo ak to má výsadná zákonom zriadená inštitúcia, tak by sme mali napríklad od nej očakávať, aby sa nezapájala do politického boja, nech je to niečo ako Slovenské národné divadlo, alebo verejnoprávna RTVS a teda tam neočakávame, že bude politizovať. No a pán poslanec Svrček chcel, aby som nejako zacitoval, že aké extrémistické aktivity, no napríklad v júni 2018 som na pôde parlamentu riešil spoluprácu Matice slovenskej so slovenskými brancami, interpeloval som vtedajšiu pani ministerku kultúry, zacitujem, z roku 2014 zo Slovenských národných novín, v marci sa nám bez pochybností podarilo pripraviť 4 významné udalosti, určite to bola pripomienka 75. výročia 1. Slovenskej republiky, Slovenské národné noviny ešte do teraz majú vedenú rubriku, aj keď už nenaplnenú, rómsky problém hneď pod rubrikou Slovenský štát, v spišskej obci Žehra majú cigánske pomníky ľudskej pominuteľnosti, niekoľko stranový bestseller o Cigánoch, diktovala bezmocnosť, 2011, 2012 Slovenské národné noviny, takýchto článkov tam nájdete plno.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

17.3.2022 o 18:10 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:12

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ctená snemovňa, vážený pán predkladateľ, Miloš Svrček, zákona o podpore Matici slovenskej, úvodom chcem poďakovať za veľmi korektnú spoluprácu, ktorú sme mali pri príprave tohto zákona. Som veľmi rád, že ste si ho osvojili, pretože Matica slovenská to nie je nejaké nechcené dieťa na dejinách Slovenska, ale Matica slovenská je integrálnou súčasťou našich novodobých dejín. A tie novodobé dejiny keď si pozrieme, že niektoré národy majú 500 tisíc ročnú históriu inštitúcií, tak pre nás Matica slovenská patrí medzi najstaršie inštitúcie napriek tomu, že sa bavíme v podstate o menej ako 200 rokoch.
Som plne za to, aby Matica slovenská nielenže mala v zákone zadefinovaný fixný ročný príplatok, alebo teda rozpočet, ale aby tento rozpočet sa pravidelne každý rok zvyšoval a zvyšoval sa podstatnou časťou, aby sme vysielali signál, že Matica slovenská tu nebude jej význam klesať, ale ten význam bude rásť. A samozrejme, že aj na to je potrebné, aby Matica slovenská dostala novú agendu do starostlivosti, aby to nebolo také nejaké živorenie, ale napríklad úplne si viem predstaviť, aby po vzore rôznych iných inštitúcií v cudzích štátoch takýchto historických mala napríklad na starosti komplexnú starostlivosť o historické pamiatky, aby mala, ktoré súvisia s obdobím činnosti Matice slovenskej a samozrejme v tomto na prvom mieste samozrejme myslíme generáciu Štúrovcov, tento rok je to 200 rokov pri viacerých týchto dejateľoch, ktorí majú výročie svojho narodenia. No a práve preto aj navýšenie tejto sumy verím, že Matica slovenská využije napríklad na to, aby sa začalo s dôstojnou opravou týchto pamiatok a že sa napríklad začne s mestom, ktoré je teda bytostne tiež spojené s históriou Ľudovíta Štúra, kde je pochovaný a to je s mestom Modra. Takže toto si myslím, že je taká vízia, na ktorej by sme sa vedeli zhodnúť. Je to vízia historicko-kultúrna, kde myslím si, že aj keď som teraz počul niektorých kritikov zo strany SaS, že s týmto teda ak správne som rozumel, by nemali mať problém, pretože toto nie je niečo, čo sa týka politiky, ale je to čisto historicko-faktická vec.
Druhá vec alebo druhá stránka, ktorá je tu ako keby vytknutá, že matica slovenská vydáva Slovenské národné noviny a nemala by sa za žiadnych okolností vyjadrovať či už k politike alebo verejnému životu, lenže Slovenské národné noviny, oni nevznikli ako nejaká cestopisná brožúrka, Slovenské národné noviny keď vznikali, tak vznikali v čase, kedy mali 480 myslím predplatiteľov, vtedy na území Slovenska žilo okolo 2 a pol milióna maximálne obyvateľov a našlo sa len 480 predplatiteľov prvých Slovenských národných novín. Štúr nedokázal roky získať povolenie, aby to mohol vydávať a to povolenie nedostal preto, lebo vtedy vtedajšia administratíva argumentovala tým, že veď slovenský národ neexistuje, tak z toho dôvodu nemôže byť naplnený zmysel tých novín vydávať pre slovenský národ a prinášať v slovenskom jazyku politické aj informácie, pretože Slovenské národné noviny mali toto poslanie od začiatku. Samozrejme, že je veľmi potrebné, aby tieto noviny sa vrátili alebo hlavné gro týchto novín a ich prínos bol ten, že budú najmä ľudí oboznamovať s tým, že čo tá generácia Štúrovcov v tejto agende spravila.
Tretia vec, ktorá je, vyčíta sa tu, že veď mladí mali by byť nejakým spôsobom jak by som to povedal vyvážení, tak ja si myslím, že samozrejme, že vyváženosť patrí do normálnej spoločnosti, ale už vonkoncom nesúhlasím s tým názorom, že tak vyvážený ako RTVS, pretože RTVS je všetko iné ako vyvážené, RTVS je už dávno inštitúcia, ktorá úplne šliape po pluralite a vyváženosti, to, čo sa tam predvádza, v tej televízie, je jednoducho škandál, kedy naposledy keď som pozeral pána Havrana, tú absolútne by som povedal na jednej vlne, bez oponentov, bez ničoho a to sa deje deň čo deň, jednoducho RTVS došla práve do bodu, že treba si povedať, že toto občania nemajú povinnosť platiť zo zákona, to bude treba okamžite zrušiť práve pri týchto inštitúciách koncesionárske poplatky za predpokladu, že sa to bude chovať tak jak sa to chová.
Takže ďakujem ešte raz za tento zákon, samozrejme, že počas tejto schôdze budeme aj rokovať o druhom alebo teda je tu na stole aj podpora Csemadoku, a práve tu, teda to už sme prerokovávali, ale bude, je to spojená vec, podpora Csemadoku alebo Matice v zmysle tom, že sa bavíme o tom, že ktorý podporiť, ktorý nepodporiť, no a ja v tejto veci chcem úplne jasne povedať. Ja si myslím, že by sme mali ukázať takú zrelosť a tá zrelosť spočíva aj v tom, že je potrebné podporovať aj inštitúcie ľudí akýchkoľvek menšín, ktoré na Slovensku žijú. Tí ľudia sú tu, vidíme čo sa udialo na Ukrajine, keď sa nepestuje aj dialóg a myslím si, že tieto inštitúcie keď je tu dopyt na to, aby takéto inštitúcie tu boli, ja nemám žiaden problém s tým, aby tu boli, aby boli financované zo štátneho rozpočtu. Pretože tí ľudia, ktorí tu žijú a ktorí sa hlásia k tej maďarskej menšine, odvádzajú tomu štátu viac ako to, že budú aj oni mať príspevok a ten príspevok nemôže byť dávaný v zmysle nejakej almužny, že viete čo, ale ďakujte nám, lebo neviem čo extra sme urobili. práve naopak, ja som za to, aby Matica slovenská sa pohybovala s rozpočtom úplne niekde inde a to niekde inde ja vidím o jednu nulu viac a vôbec nemám problém, že Csemadok dostane tiež zo štátneho rozpočtu každý jeden rok, ale to čo chcem a čo verím, že bude ustrážené, chcem, aby tie inštitúcie sa nepozerali len na negatívne stránky spoločných dejín, pretože to by sme tu do nekonečna sa zacyklovali. Ja si myslím, že to, čo sa po druhej svetovej vojne udialo vo francúzsku medzi Francúzskom a Nemeckom, že si povedali, že sa idú pozerať aj pozitívne na spoločné dejiny, tak to bolo to, čo tie národy pohlo dopredu. A ja chcem, aby aj napríklad Csemadok, aj Matica slovenská napríklad spolupracovali v tom, že budeme pozitívne vyhodnocovať niektoré časti spoločných dejín, kde reálne tie dva národy spolupracovali. My sme tisíc rokov žili v jednom štátnom útvare a keby tých 1000 rokov bolo len negatívnych, tak samozrejme, že Slováci to neprežijú. Veď 1000 rokov permanentnej asimilácie keby tu bolo, tak si zas nehovorme, že by sme tu prežili. To znamená boli tu aj pozitívne aspekty a nechcem, aby sme boli teraz tak úzkoprsí, že to neuvidíme. A ako konkrétny príklad chcem povedať, mám v rukách knihu Ľudovít Štúr. napísal Józef Demel, maďarský historik a môžem vám povedať, ťažko nájsť lepšiu knihu o Štúrovi pozitívne písanú ako je táto kniha. Je preložená z maďarčiny. A odporúčam to každému jednému, kto nemáte žiaden vzťah k Štúrovi alebo ho nemáte pozitívny, aby ste si túto knihu maďarského, maďarského historika prečítali a budete absolútne pozitívne vnímať osobu Ľudovíta Štúra. Je to konkrétny príklad. Aj touto cestou, ja nemám kontakt na toho pána, ale aj touto cestou to chcem veľmi oceniť. A toto je práve čo si viem predstaviť, že v tejto kotline, keď to tak nazveme, my sme odkázaní na spoluprácu. A preto by som bol rád, keby aj tá debata tu sa teraz neobmedzila na to, že dobre tuto koľko sa dohodne Csemadoku, koľko sa dohodne Matici. Ja si myslím, že po všetkých tých peniazoch čo tu boli pohádzané do Dunaja, toto je najmenej, toto je najmenej, aby sme sa normálne hrdo vedeli postaviť nie k tým inštitúciám len preto, že sú to tie inštitúcie, ale kvôli tým dejinám, ktoré za tými inštitúciami a za tými ľuďmi, ktorí tu žili tie stáročia sú, za týmto si stojím, a práve preto hovorím, ja podporím aj jedno, aj druhé, samozrejme ako politik môžem povedať, že to podporím, ale vzhľadom na to, že ja nemám komunitu primárne maďarskú menšinu, to nech bojujú tí, ktorí pre maďarskú menšinu v tejto veci sú aktívni, ale ja ako politik budem samozrejme v tejto veci obhajovať pozíciu Matice slovenskej tak, aby tá inštitúcia mala dôstojné miesto, aby ten rozpočet aj to odzrkadľovala, ten rozpočet musí ísť výrazne hore. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 18:12 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:21

Erik Tomáš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Ja len chcem využiť túto príležitosť na to, aby som konštatoval, že poslanci za stranu Hlas samozrejme podporia tento zákona dofinancovanie matice slovenskej, tých pokusov už tu bolo niekoľko a toto je náš úplne jasný postoj čím chceme vyjadriť aj náš vzťah k Matici slovenskej. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:21 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:22

Štefan Kuffa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Rovnako aj ja návrh zákona podporím a som rád, že tento návrh zákona tuná máme v pléne Národnej rady. Matica slovenská si zaslúži dôstojnosť a tú dôstojnosť aby mohla aj budovať, samozrejme potrebuje mať na to patričný objem finančných prostriedkov, aby mohla na dôstojnej úrovni fungovať. Tak ako si povedal, Tomáš Taraba, jak Matica slovenská v minulosti vydávala národné noviny a vyjadrovala sa práve aj k tým politickým veciam, nič na tom zlé nevidím, keď sa vyjadruje aj v súčasnom období k politickým záležitostiam. V rámci rozpravy to tu zaznelo, že národné noviny sú prokremeľské. Si myslím, že to je taký extrémizmus, taká hystéria a lož aká zachvátila vôbec nielen Slovensko, ale celú Európu, tak to nemá obdobu. Rovnako ako keď si tu spomenul aj tú Ukrajinu, je to veľmi bolestivá vec a presne tak, ja som to už aj pred rokmi hovoril, že dávajme si pozor, aby nezačali rinčať zbrane. A presne je to tu. Prestal dialóg, toto sme všetko zašľapali, tak začali rinčať zbrane. A to je to najhoršie čo môže byť, lebo aj v tejto chvíli stále je tu priestor na to, aby sme mierovou cestou riešili aj spory, aj konflikty. Tam kde prestaneme diskutovať a viesť dialóg, tak začína násilie. To je čosi, čo z môjho pohľadu je neprijateľné. Tá propaganda, ktorá v súčasnej dobe tuná beží a tú RTVS-ku keď si spomenul, v podstate od takej nestrannosti má veľmi ďaleko, na míle vzdialené a vôbec tie meinstreamové médiá úplne jednostranne všetko ako informujú, to jak my keby sme už nemali právo ani na vlastný úsudok občania.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:22 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:24

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán poslanec za tvoje vystúpenie. Fakt sa mi páčilo, musím povedať, že veľmi ho kvitujem a mne sa aj páčila tá myšlienka podpory pamiatky Ľudovíta Štúra, pretože Matica dosť úzko spoločného práve aj s touto osobnosťou, spomínal si tu 200 výročie pamiatky Štúrovcov a myslím si, že v tomto období by bolo aj veľmi symbolické, keby sme podporili takto Maticu, ale samozrejme oveľa lepšie by bolo, keby systém podpory tejto ustanovizne bol pravidelný. Čiže budúci rok aby sme navýšili tú sumu, pretože ako som spomínal aj v úvodnom slove, máme tu infláciu a ten príspevok sa potom bude znižovať de facto keď bude stále na milión a pol.
Ľudovít Štúr je určite osoba, ktorá si zaslúži také aj určite väčšiu podporu zo strany štátu a veľmi dobre viem v akom stave je hrobové miesto Štúra...
===== tá, ten príspevok sa potom bude znižovať de facto, keď bude stále na milión a pol. Ľudovít Štúr je určite osoba, ktorá si zaslúži určite väčšiu podporu zo strany štátu a veľmi dobre viem v akom stave je hrobové miesto Štúra. Vidíme v akom stave aj keď pani starostka Uhrovca sa veľmi snaží, za čo jej ďakujem, že v akom stave je rodný dom Uhrovca, mohol by byť aj v lepšom, že sa môže kultivovať práve to prostredie, a tie finančné prostriedky môžu byť použité práve na to, a tu sa možno dostávame aj k tomu, že možno čo je vytýkané, neviem, že či súčasnému, alebo viac asi tomu minulému vedeniu matice, že skôr sa tak prikláňala k tomu extrémizmu, s čím absolútne nesúhlasím, práve pri súčasnom vedení, pretože ako aj pán kolega Vons spomínal pán Gešper je človek, ktorý sa veľmi erudovane snaží, aby tá matica išla skôr tým odborným, tým erudovaným spôsobom vyjadrovania sa a myslím si, že veľmi si dávajú pozor na to, že čo je napísané aj napr. v spomínaných Slovenských národných novinách, že sa vyjadruje k spoločenským témam a vyjadrujú sa oveľa miernejšie ako sme na to zvyknutých v iných mainstreamoch, alebo v médiách. Čiže ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:24 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video