60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:39 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:12

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ctená snemovňa, vážený pán predkladateľ Miloš Svrček zákona o podpore Matici slovenskej, úvodom chcem poďakovať za veľmi korektnú spoluprácu, ktorú sme mali pri, pri príprave tohto zákona. Som veľmi rád, že ste si ho osvojili, pretože Matica slovenská, to nie je nejaké nechcené dieťa na dejinách Slovenska, ale Matica slovenská je integrálnou súčasťou našich novodobých dejín. A tie novodobé dejiny, keď si pozrieme, že niektoré národy majú 500-1 000-ročnú históriu inštitúcií, tak pre nás Matica slovenská patrí medzi najstaršie inštitúcie napriek tomu, že sa bavíme v podstate o menej ako 200 rokoch.
Som plne za to, aby Matica slovenská nielenže mala v zákone zadefinovaný fixný ročný príplatok, alebo teda rozpočet, ale aby tento rozpočet sa pravidelne každý rok zvyšoval a zvyšoval sa podstatnou časťou, aby sme vysielali signál, že Matica slovenská, tu nebude jej význam klesať, ale ten význam bude rásť. A, samozrejme, že aj na to je potrebné, aby Matica slovenská dostala novú agendu do starostlivosti, aby to nebolo také nejaké živorenie, ale napríklad úplne si viem predstaviť, aby po vzoru, vzore rôznych iných inštitúcií v cudzích štátoch takýchto historických mala napríklad na starosti komplexnú starostlivosť o historické pamiatky, aby mala, ktoré súvisia s obdobím činnosti Matice slovenskej, a, samozrejme v tomto na prvom mieste, samozrejme, myslíme generáciu štúrovcov, tento rok je to 200 rokov pri viacerých týchto dejateľoch, ktorí majú výročie svojho narodenia. No a práve preto aj navýšenie tejto sumy, verím, že Matica slovenská využije napríklad na to, aby sa začalo s dôstojnou opravou týchto pamiatok, a že sa napríklad začne s mestom, ktoré je teda bytostne tiež spojené s históriou Ľudovíta Štúra, kde je pochovaný, a to je s mesto Modra. Takže toto, si myslím, že je taká, taká vízia, na ktorej by sme sa vedeli zhodnúť. Je to vízia historicko-kultúrna, kde, myslím si, že aj keď som teraz počul niektorých kritikov z... zo strany SaS, že s týmto, teda ak správne som rozumel, by nemali mať problém, pretože toto nie je niečo, čo sa týka politiky, ale je to čisto historicko-faktická vec.
Druhá vec alebo druhá stránka, ktorá je tu ako keby vytknutá, že Matica slovenská vydáva Slovenské národné noviny a nemala by sa za žiadnych okolností vyjadrovať či už k politike, alebo k verejnému životu, lenže Slovenské národné noviny, ony nevznikli ako nejaká cestopisná brožúrka, Slovenské národné noviny keď vznikali, tak vznikali v čase, kedy mali 480, myslím, predplatiteľov, vtedy na území Slovenska žilo okolo 2,5 mil. maximálne obyvateľov a našlo sa len 480 predplatiteľov prvých Slovenských národných novín. Štúr nedokázal roky získať povolenie, aby to mohol vydávať, a to povolenie nedostal preto, lebo vtedy vtedajšia administratíva argumentovala tým, že veď slovenský národ neexistuje, tak z toho dôvodu nemôže byť naplnený zmysel tých novín vydávať pre slovenský národ a prinášať v slovenskom jazyku politické aj informácie, pretože Slovenské národné noviny mali toto poslanie od a... od začiatku. Samozrejme, že je veľmi potrebné, aby tieto noviny sa vrátili alebo hlavné gro týchto novín a ich prínos bol ten, že budú najmä ľudí oboznamovať s tým, že čo tá generácia štúrovcov v tejto agende spravila.
Tretia vec, ktorá je, vyčíta sa tu, že veď mladí mali by byť nejakým spôsobom, jak by som to povedal vyvážení, tak ja si myslím, že, samozrejme, že vyváženosť patrí do normálnej spoločnosti, ale už vonkoncom nesúhlasím s tým názorom, že tak vyvážený ako RTVS, pretože RTVS je všetko iné ako vyvážené, RTVS je už dávno inštitúcia, ktorá úplne šliape po pluralite a vyváženosti, to, čo sa tam predvádza, v tej televízie, je jednoducho škandál, kedy naposledy, keď som pozeral pána Havrana, tú absolútne, by som povedal, na jednej vlne, bez oponentov, bez ničoho a to sa deje deň čo deň, jednoducho RTVS došla práve do bodu, že treba si povedať, že toto občania nemajú povinnosť platiť zo zákona, to bude treba okamžite zrušiť práve pri týchto inštitúciách koncesionárske poplatky za predpokladu, že sa to bude chovať tak, jak sa to chová.
Takže ďakujem ešte raz za tento zákon. Samozrejme, že počas tejto schôdze budeme aj rokovať o druhom, alebo teda je tu na stole aj podpora Csemadoku, a práve tu, teda to už sme prerokovávali, ale bude, je to spojená vec, podpora Csemadoku alebo Matice v zmysle tom, že sa bavíme o tom, že ktorý podporiť, ktorý nepodporiť, no a ja v tejto veci chcem úplne jasne povedať, ja si myslím, že by sme mali ukázať takú zrelosť, a tá zrelosť spočíva aj v tom, že je potrebné podporovať aj inštitúcie ľudí akýchkoľvek menšín, ktoré na Slovensku žijú. Tí ľudia sú tu, vidíme, čo sa udialo na Ukrajine, keď sa nepestuje aj dialóg, a myslím si, že tieto inštitúcie, keď je tu dopyt na to, aby takéto inštitúcie tu boli, ja nemám žiaden problém s tým, aby tu boli, aby boli financované zo štátneho rozpočtu, pretože tí ľudia, ktorí tu žijú a ktorí sa hlásia k tej maďarskej menšine, odvádzajú tomu štátu viac ako to, že budú aj oni mať príspevok, a ten príspevok nemôže byť dávaný v zmysle nejakej almužny, že viete čo, ale ďakujte nám, lebo neviem čo extra sme urobili, práve naopak, ja som za to, aby Matica slovenská sa pohybovala s rozpočtom úplne niekde inde, a to niekde inde ja vidím o jednu nulu viac a vôbec nemám problém, že Csemadok dostane tiež zo štátneho rozpočtu každý jeden rok, ale to, čo chcem a čo, verím, že bude ustrážené, chcem, aby tie inštitúcie sa nepozerali len na negatívne stránky spoločných dejín, pretože to by sme tu donekonečna sa zacyklovali.
Ja si myslím, že to, čo sa po druhej svetovej vojne udialo vo Francúzsku, medzi Francúzskom a Nemeckom, že si povedali, že sa idú pozerať aj pozitívne na spoločné dejiny, tak to bolo to, čo tie národy pohlo dopredu. A ja chcem, aby aj napríklad Csemadok, aj Matica slovenská napríklad spolupracovali v tom, že budeme pozitívne vyhodnocovať niektoré časti spoločných dejín, kde reálne tie dva národy spolupracovali. My sme tisíc rokov žili v jednej, v jednom štátnom útvare, a keby, keby tých 1 000 rokov bolo len negatívnych, tak, samozrejme, že Slováci to neprežijú. Veď tisíc rokov permanentnej asimilácie keby tu bolo, tak si zas nehovorme, že by sme tu prežili. To znamená, boli tu aj pozitívne aspekty a nechcem, aby sme boli teraz tak úzkoprsí, že to neuvidíme.
A ako konkrétny príklad chcem povedať (rečník zobral do rúk knihu a ukázal ju plénu), mám v rukách knihu Ľudovít Štúr, napísal to József Demmel, maďarský historik, a môžem vám povedať, ťažko nájsť lepšiu knihu o Štúrovi pozitívne písanú, ako je táto kniha. Je preložená z maďarčiny. A odporúčam to každému jednému, kto nemáte žiaden vzťah k Štúrovi alebo ho nemáte pozitívny, aby ste si túto knihu maďarského, maďarského historika prečítali a budete absolútne pozitívne vnímať osobu Ľudovíta Štúra. Je to konkrétny príklad. Aj touto cestou, ja nemám kontakt na toho pána, ale aj touto cestou to chcem veľmi oceniť.
A toto je práve, čo si viem predstaviť, že v tejto kotline, keď to tak nazveme, my sme odkázaní na spoluprácu, a preto by som bol rád, keby aj tá debata tu sa teraz neobmedzila na to, že dobre, tuto koľko sa dohodí Csemadoku, koľko sa dohodne Matici. Ja si myslím, že po všetkých tých peniazoch, čo tu boli pohádzané do Dunaja, toto je najmenej, toto je najmenej, aby sme sa normálne hrdo vedeli postaviť nie k tým inštitúciám len preto, že sú to tie inštitúcie, ale kvôli tým dejinám, ktoré za tými inštitúciami a za tými ľuďmi, ktorí tu žili, tie stáročia sú, a za tými, za týmto si stojím, a práve preto hovorím, ja podporím aj jedno, aj druhé, samozrejme, ako, ako politik môžem povedať, že to podporím, ale vzhľadom na to, že ja nemám komunitu primárne maďarskú menšinu, to nech bojujú tí, ktorí pre maďarskú menšinu v tejto veci sú aktívni, ale ja ako politik budem, samozrejme, v tejto veci obhajovať pozíciu Matice slovenskej, tak aby tá inštitúcia mala dôstojné miesto, aby ten rozpočet aj to odzrkadľoval, a ten rozpočet musí ísť výrazne hore.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 18:12 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:21

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja len chcem využiť túto príležitosť na to, aby som konštatoval, že poslanci za stranu Hlas, samozrejme, podporia tento zákon na dofinancovanie Matice slovenskej, tých pokusov už tu bolo niekoľko a toto je náš úplne jasný postoj, čím chceme vyjadriť aj náš vzťah k Matici slovenskej. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:21 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:22

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Rovnako aj ja návrh zákona podporím a som rád, že tento návrh zákona tuná máme v pléne Národnej rady. Matica slovenská si zaslúži dôstojnosť, a tú dôstojnosť aby mohla aj budovať, samozrejme, potrebuje mať na to patričný objem finančných prostriedkov, aby mohla na dôstojnej úrovni fungovať. Tak ako si to povedal, Tomáš Taraba, jak Matica slovenská v minulosti vydávala Národné noviny a vyjadrovala sa práve aj k tým politickým veciam, nič na tom zlé nevidím, keď sa vyjadruje aj v súčasnom období k politickým záležitostiam.
V rámci rozpravy to tu zaznelo, že národné noviny sú prokremeľské. Si myslím, že to je taký extrémizmus, taká hystéria a lož, jaká zachvátila vôbec nielen Slovensko, ale celú Európu, tak to nemá obdobu. Rovnako ako keď si tu spomenul aj tú Ukrajinu, je to veľmi bolestivá vec a presne tak, ja som to už aj pred rokmi hovoril, že dávajme si pozor, aby nezačali rinčať zbrane. A presne je to tu. Prestal dialóg, toto sme všetko zašlapali, no tak začali rinčať zbrane. A to je to najhoršie, čo môže byť, lebo aj v tejto chvíli stále je tu priestor na to, aby sme mierovou cestou riešili aj spory, aj konflikty. Tam, kde prestaneme diskutovať a viesť dialóg, tak začína násilie. To je čosi, čo z môjho pohľadu je neprijateľné.
Tá propaganda, ktorá v súčasnej dobe, dobe tuná beží, a tú RTVS-ku keď si spomenul, v podstate od takej nestrannosti má veľmi ďaleko, na míle vzdialené a vôbec tie mainstreamové médiá úplne jednostranne všetko ako informujú, to jak my keby sme už nemali právo ani na vlastný úsudok, občania.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:22 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:24

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec, za tvoje vystúpenie. Fakt sa mi páčilo, musím povedať, že veľmi ho kvitujem, a mne sa aj páčila tá myšlienka podpory pamiatky Ľudovíta Štúra, pretože má Matica dosť úzko spoločného práve aj s touto osobnosťou, spomínal si tu 200. výročie pamiatky štúrovcov a myslím si, že v tomto období by bolo aj veľmi symbolické, keby sme podporili takto Maticu, ale, samozrejme, oveľa lepšie by bolo, keby systém podpory tejto ustanovizne bol pravidelný. Čiže budúci rok aby sme navýšili tú sumu, pretože ako som spomínal aj v úvodnom slove, máme tu infláciu, a tá, ten príspevok sa potom bude znižovať de facto, keď bude stále na 1,5 mil.
Ľudovít Štúr je určite osoba, ktorá si zaslúži také aj... určite, určite väčšiu podporu zo strany štátu, a veľmi dobre viem, v akom stave je hrobové miesto Štúra. Vidíme, v akom stave, aj keď pani starostka Uhrovca sa veľmi snaží, za čo jej ďakujem, že v akom stave je rodný dom Uhrovca, mohol by byť aj v lepšom, že v... sa môže kultivovať práve to prostredie, a tie finančné prostriedky môžu byť použité práve na to, a tu sa možno dostávame aj k tomu, že možno čo je vytýkané, neviem, že či súčasnému, alebo viac asi tomu minulému vedeniu Matice, že skôr sa tak prikláňala k tomu extrémizmu, s čím absolútne nesúhlasím práve pri súčasnom vedení, pretože ako aj pán kolega Vons spomínal, pán Gešper je človek, ktorý sa veľmi erudovane snaží, aby tá Matica išla skôr tým odborným, tým erudovaným spôsobom vyjadrovania sa, a myslím si, že veľmi si dávajú pozor na to, že čo je napísané aj napr. v spomínaných Slovenských národných novinách, že sa vyjadruje k spoločenským témam, a vyjadrujú sa oveľa miernejšie, ako sme na to zvyknutých v iných mainstreamoch alebo v médiách. Čiže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:24 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:26

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Taraba, ďakujem za vystúpenie. Ja v podstate tiež tento zákon podporím, len si dovolím zauvažovať, že či zákonná výnimočnosť Matice slovenskej jej skôr neškodí ako pomáha. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:26 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:26

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež oceňujem vystúpenie pána Tomáša Tarabu aj vecné konštatovania a, dá sa povedať, aj návrhy, ktoré odzneli tak, ako som ja povedal, že vedenie Matice je pripravené na to, aby, aby námety, ktoré prídu, aby nejakým spôsobom pretavili.
Chcem znova sa vrátiť k tomu, že všetci tu očakávame nejakú kvalitu, zvýšenie tej úrovne a tak ďalej. Ale ako som už spomenul v jednom z príspevkov, vychádza nám, že podľa tej výročnej správy z roku 2020 tých 82 zamestnancov, ich priemerná mzda je 875, hrubá, je 875 euro. Tak si zoberte, akých kvalitných pracovníkov potrebujeme tam, aby boli skutočne, aby sa, aby produkovali takú robotu, akú možno od nich očakávame. Takže - v úvodzovkách - sme radi, že títo ľudia tam pracujú.
Ďalší fakt. Ako som už povedal, Matica má 500 miestnych odborov, približne 27 500 členov, 242 umeleckých skupín, 30 divadelných súborov a 13 záujmových vedeckých odborov. Milión a pol, keď si vydelíte 27 500 tých členov, tak vám vyjde na jedného člena 54 euro. A to je len, ako keby sme išli na členov, ale ako bolo spomenuté, máme tuná, máme tuná budovy, hej, Matica slovenská v Martine, to sú obrovské priestory, budovy po celom Slovensku, z toho treba, samozrejme, financovať tie energie a tak ďalej, tak naozaj, že tá finančná čiastka, ktorá tam momentálne ide, sa zdá veľká, ale nie je vôbec veľká na to, čo chceme dosiahnuť.
Takže aj na, na úrovni tých vedeckých pracovníkov, tam sa tiež konštatuje, že v šiestich vedeckých odboroch pracuje 10 pracovníkov. V minulosti tam pracovalo 25 pracovníkov, 26, hej, a teraz by potrebovali možno ešte, aby sa to zvýšilo aspoň na 22, ale znova sú... znova je to o financiách, takže ak očakávame, aby Matica bola naozaj o... o... aby získala naspäť to svoje meno, tak potrebuje to finančnú injekciu, väčšiu a silnejšiu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:26 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:28

Jarmila Vaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Taraba, ja by som v podstate ani nereagovala, ale oceňujem, samozrejme, historickú, historický význam Matice slovenskej, ale vy ste hovorili aj o iných menšinách a ja, keďže som tá iná menšina, tak mi príde trošku nefér, ak jedna menšina má viac, samozrejme, sa to odvíja od rôznych faktorov, ale ja som za to, aby sa určite nejaká taká proporcio... proporcionalita udržala aj pri iných menšinách. Som rada, že ste spomenuli to, že nemáte problém podporiť aj, aj aktivity v tomto smere aj ohľadom iných menšín.
Za mňa keď spomeniem napr. len rómsku národnostnú menšinu, tak my máme na Slovensku len jednu profi inštitúciu, a to je divadlo Romaton v Košiciach, ktoré stále bojuje s prežitím, a keď sa len tak porovnávam napr. s Českou republikou, tak to je diametrálny, veľký rozdiel, pretože tam to má úroveň, tam to má kvalitu a my tu stále na Slovensku bojujeme s tým, že je ťažko vlastne profesionalizovať aj tie inštitúcie, nehovoriac o tom, že štát nás tlačí stále do tancovania, spievania, mrhania peňazí, kultúrnych vecí, ktoré vlastne ani, ani tou hodnotou trvalou nie sú.
Takže ja verím, že ak v budúcnosti bude nejaká možnosť podporiť aj iné menšiny, a to nielen rómsku myslím teraz, takže zaujímame... zaujmeme nejaké také stanovisko a dúfam, že podporíte.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:28 hod.

Mgr.

Jarmila Vaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:30

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, za komentáre. Začnem pani Vaňovou, to vám dávam verejný prísľub, ja dokonca, a to ľudia z môjho okolia vedia, ja viac jak 15 rokov kritizujem RTVS, že napr. hlavné správy nehlási, že nedokázali nájsť z komunity, z vašej menšiny, keď to teda môžem povedať, z rómskej menšiny, že nedokázali nájsť jednu hlásateľku do hlavných správ, napriek tomu, že každý vieme, že rómska menšina netvorí 1 %, hej, alebo 0,6 je.
A toto je to, že oveľa viac by sa aj posunula tá menšina, keby videli tie pozitívne vzory, že kam to dotiahli. Veď takto sa napríklad, keď to môžem, černosi sa v Amerike preto tak potiahli, lebo zrazu začali mať reálne verejné vzory, ktoré to naozaj dotiahli, a ja nechápem, prečo sa na celej RTVS nenájde jedna kvalitná rómska napr. moderátorka, ktorá bude normálne že jednou z tých hviezd. Prečo to, prečo toto? A, a toto je apel, veď toto neni normálne, to je apel a, samozrejme, s čímkoľvek v tejto veci dôjdete, veď čím viac bude integrovaná so svojou kultúrnou identitou vaša komunita, tak tým je to obohatením pre Slovensko. To, to, v tomto sme úplne že za jedno.
Takže ďakujem pekne a na kolegu Viskupiča, ja chápem tvoju poznámku, že ak je niečo, teda ak to rozumne som pochopil, že ak je niečo kvalitné, nepotrebuje to garanciu zo štátu, len to je aj taký odkaz toho štátu. Hej, lebo napr. vo Francúzsku je podobná, no trochu iná inštitúcia, Academie Congrés sa to volá, to založil Napoleon a nikto to nezrušil, lebo Napoleon prehral Waterloo, a dodnes to funguje. A je to ochranou zákona vo Francúzsku. To znamená, to je tiež odkaz štátu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:30 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:32

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dámy a páni, patrí sa, aby som sa k návrhu tohto zákona vyjadril aj ja ako jeden zo spolupredkladateľov a ako jeden z tých, ktorý túto inštitucionálnu pomoc, fixnú inštitucionálnu pomoc Matici slovenskej presadzoval už od začiatku. A dovoľte mi aj, aby som vniesol trošku svetla do, do celej tej genézy, že ako k tomu vlastne došlo, pretože ak niekto hovorí to, že Matica slovenská sa nedá porovnávať so žiadnou inou inštitúciou a že nesúvisí absolútne ani s Csemadokom, ani s Kultminorom, pretože ten má svoje problémy, tak to celkom pravda nie je.
Totižto tak ako spomínal pán kolega Dostál, áno, Fond na podporu kultúry národnostných menšín má svoje technické problémy, to znamená tých 5 % z 8 mil. euro, ktoré dostáva ročne, mu nestačí, aby pokryli tie jeho výdavky, a tá technická norma, o ktorej hovoril pán kolega Dostál, mala zvýšiť tú, tých 5 % na 6 % a zvýšiť celkovú dotáciu na 8,2 mil., zákon, ktorý je v parlamente, je v druhom čítaní a o ktorom budeme hovoriť v apríli, tak tam sa navýši pozmeňujúcim návrhom táto dotácia na 8,3 mil., aby všetky ostatné národnostné menšiny, tak ako aj spomínala pani kolegyňa Vaňová, a tak ako to chceli aj, aj poslanci zo strany Sloboda a Solidarita, a ktorí podmienili podporu Csemadoku navýšením tejto dotácie, aby boli spokojní, aby sa im vyšlo v ústrety. Zároveň takáto istá požiadavka vyšla aj zo strany Matice slovenskej, a to musím podotknúť, že v tomto má pravdu pán kolegu Svrček aj pán kolega Taraba, a dokonca aj pán kolega Podmanický, ktorí ma s týmto problémom konfrontovali už v roku dvetisíc... myslím, že dvadsať, kedy došlo k prvému kráteniu finančných prostriedkov vo vzťahu k Matici slovenskej.
Ja osobne Maticu slovenskú nevnímam len cez Slovenské národné noviny, samozrejme, ja som si tam užil tiež od prívlastkov šovinista a neviem čo všetko, to je historický fakt, ono to tam ostane, je to tam dodnes. Ale ja Maticu slovenskú nevnímam len cez prizmu Slovenských národných novín, ale aj cez množstvo kultúrnych akcií, ktoré robia aj v... na južnom Slovensku a ktoré sme aj my v meste Veľké Kapušany, pokiaľ som tam bol prednostom, za osem rokov každoročne podporovali. Boli to vždy slušné akcie, na ktorých sme sa stretávali zástupcovia maďarskej národnostnej menšiny spolu so Slovákmi, a nikdy v živote medzi nami žiaden problém nebol, preto nevidím najmenší dôvod, aby Matica slovenská na svoju činnosť a na všetky tie úlohy, ktoré jej štát zveruje v rámci svojho, v rámci jej zákona, neprispieval fixnou sumou 1,5 mil. euro.
Vieme všetci veľmi dobre, že ministerstvo financií vykonávalo ako jedna z mála z takýchto inštitúcií aj audit, ktorý mal za úlohu si posvietiť na všetky výdavky, ktoré Matica slovenská má, a či tie výdavky sú plne v súlade s tým, čo jej zákon ukladá. Pokiaľ viem, došlo tam k nejakým menším pochybeniam, ale k nejakej závažnej po... závažnú pochybnosť vládny audit Matici slovenskej nezistil. Je na zvážení samotnej Matice, je na zvážení nás, či táto dotácia 1,5 mil. euro jej stačí na to, čo robí. Je na zvážení nás, aby sme, teda štátu, aby sme možno lepšie kontrolovali niektoré jej aktivity, niektoré jej výstupy, ale nikdy nemôžem súhlasiť ja ako Maďar žijúci na Slovensku s tým, aby sa Matica slovenská zrušila, to sa mi zdá skutočne pritiahnuté za pačesy, že najstaršiu inštitúciu Slovákov zrušiť, hovorím to - ešte raz - ako Maďar žijúci na Slovensku.
Tento problém ohľadom Matice slovenskej a podpory napr. Csemadoku alebo Kultminoru ja vnímam aj ako zrážku liberálneho a národno-konzervatívneho sveta, pretože pokiaľ Matica slovenská celý svoj... počas celého svojho trvania alebo počas celej svojej existencie práve presadzovala tieto národno-konze... národno-konzervatívne hodnoty, tak napr. taký Kultminor je trošku stavaný, stavaný ináč, ale napr. Csemadok je tiež národnokultúrnou inštitúcio... národno... je to kultúrnou inštitúciou Maďarov a je národno-konzervatívnou. Nepočul som zo strany konzervatívne naladených poslancov alebo poslancov vyznávajúcich konzervatívne hodnoty, hovoriť o tom, aby Matica slovenská nebola financovaná alebo aby bola zrušená, alebo sa jej akýmkoľvek iným spôsobom malo ublížiť, alebo jej zasahovať do jej, do jej činnosti. Je možné s týmto názorom nesúhlasiť, je možné s týmto názorom polemizovať a bol by som rád, keby, keby aj táto debata sa niesla aj v tomto duchu, pretože jednoducho z tohto pocitu sa ja osobne zbaviť nemôžem.
A na záver by som asi uviedol uviedol aj to, že ten, tá trojička tých zákonov, to znamená podpora národnostných menšín všetkých cez Kultminor, podpora Csemadoku a podpora Matice slovenskej, sú tri prsty jednej ruky, ktoré sa nedajú oddeliť, pretože v tejto koalícii platia aj dohody, a ja som všetky tieto dohody splnil do poslednej bodky, všetkých poslancov, ktorí mali akékoľvek požiadavky, všetkých poslancov, ktorí mali svoje požiadavky, ktorí mali svoje prosby, sú splnené a sú v Národnej rade. To znamená všetky tri inštitúcie dostanú svoj podiel peňazí a všetky tri by mali byť spokojné, alebo ak nebudú celkom spokojné, tak by mali byť uspokojené aspoň čiastočne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 18:32 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:39

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. György, ty si spomenul, že teda Matica slovenská pre teba nie je len zastrešením Slovenských národných novín, ale teda aj širší kontext. Rozumiem tomu, napriek tomu aj pred chvíľkou zazneli určité pochybnosti o tom, ako Slovenské národné noviny pôsobia. Ja som si teda našiel článok, ktorý hodnotí to, o čom Slovenské národné noviny napr. píšu a dovoľte mi teda citovať.
Prvá vec sa týka Maďarov: „Programové vyhlásenie vlády smeruje v konečnom dôsledku k strate suverenity a rozpadu Slovenskej republiky, etnickým konfliktom a sústavnému chaosu a neistote," tvrdí Margaréta Vyšná vo svojom článku, ktorý bol pôvodne zverejnený na dezinformačnom webe Hlavné správy, Hlavné správy, pán Svrček, web, ktorý bol zrušený nedávno.
Ďalej o budúcej vláde, čiže to sú všetko články, ktoré sú aktuálne, ktoré vyšli len nedávno: „Peter Pellegrini je racionálne uvažujúci a realisticky reagujúci a jeho víťazstvo v ďalších voľbách by bola korekcia smutnej skutočnosti, keď početní slovenskí voliči uverili prísľubom Matoviča,“ píšu Slovenské národné noviny, nezávislé teda Slovenské národné noviny.
Dovoľte k téme Lučanský. Slovenské národné noviny sú presvedčené, že obvinenia proti Milanovi Lučanskému by nepodporil ani okresný prokurátor. Jeho samovraždu nazývajú - v úvodzovkách samovraždou. Svedkovia v kauze bývalého policajného prezidenta sú vraj nedôveryhodní, ich výpovede neboli ničím podložené a väzobné stíhanie bolo pravdepodobne nepodstatné. Reakcia... redakcia zverejnila celostranovú obhajobu Lučanského, postavená však nebola na znalosti vyšetrovacieho spisu či konkrétnych podozrení, ale na pocitoch bývalého kolegu a osobného priateľa pána Lučanského.
Čiže ak sa bavíme o zvyšovaní rozpočtu, tak ja si myslím, že je dôležité sa zamyslieť aj nad tým, že ako funguje Matica slovenská, a aj z pohľadu toho, ako fungujú Slovenské národné noviny.
Moja otázka možno pánovi Svrčekovi, že ako sa k tomu staviate.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:39 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video