66. schôdza

14.6.2022 - 30.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2022 o 13:25 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:25

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Budem reagovať, ale možno tým, že len by som ešte doplnila túto tému, pretože je veľmi dôležité starať sa o to, aby deti mohli vyrastať v rodinách. A áno, tá náhradná forma alebo u profesionálnych rodičoch je určite tá správna cesta, ale ideálne by bolo, kebyže tieto deti dostanú trvalý domov, to znamená, že kebyže sa dostanú do rodín, ktoré si ich adoptujú, a preto by som bola rada, keby sme sa venovali aj tejto téme a podporili rodičov, ľudí, ktorí sa rozhodnú si adoptovať deti, pretože tiež majú rôzne potreby a aj som dostala viacero pripomienok, takže by som chcela možno aj kolegov poprosiť potom o súčinnosť pri tom, aby sme zlepšili podmienky aj pre rodiny alebo rodičov, ktorí sa rozhodnú si dieťa adoptovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2022 o 13:25 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:40

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem, samozrejme, avizovať, že som pripravený v druhom čítaní sa baviť o tom, že ak budú návrhy, ako to vylepšiť, tak, tak ako doteraz som pripravený o tom debatovať. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 13:40 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:40

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Ja len snáď, že hlasovanie o tomto prvom čítaní bude dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 13:40 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:40

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, tento štát vynakladá a správne, že vynakladá veľké finančné prostriedky na pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú sociálnu pomoc, ktorí potrebujú využiť sociálne služby. Skúste si tipnúť, koľko len na tieto tri veci vynakladá Slovenská republika ročne. Pre zaujímavosť 170 miliónov je približne finančný príspevok, ktorý dávame zariadeniam sociálnych služieb. Zhruba 105 miliónov v tomto roku vynaložíme na príspevok na osobnú asistenciu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a zruba 325 miliónov vynaložíme na opatrovateľské príspevky. Je to správne, že vynakladáme tieto finančné prostriedky a určite by nebolo na škodu, keby sme vedeli dať aj viac finančných prostriedkov. Ale keď si to teraz spolu spočítame, tak je to viac ako 600 miliónov eur ročne. Žiaľ, doteraz sme mali len veľmi malú kapacitu na to, ako zistiť, či sú tieto finančné prostriedky, to je 600 miliónov, či sú vynakladané efektívne, alebo či náhodou niekto, a, žiaľ, máme takých skúseností veľa, aj trošku nepodvádza alebo nezavádza pri využívaní týchto finančných prostriedkov.
Môj osobný odhad je, že ak by sme dokázali takýmto spôsobom identifikovať iba 10 % takýchto platieb, ktoré sú poskytované štátom, neefektívne a dennodenne si môžeme prečítať na sociálnych sieťach alebo, alebo prípadne aj v médiách o tom, že ako sa niekto snaží na úkor tých, ktorí naozaj tú pomoc potrebujú, vlastne zneužiť takéto prostriedky štátu, tak keby to bolo len 10 %, tak by sme dokázali tých 60 miliónov použiť naozaj pre tých, ktorí to potrebujú. To je zmyslom tohto zákona, aby sme mali inštitúciu, ktorá má právomoc, po prvé, skontrolovať takéto veľmi veľké finančné prostriedky, ktoré vynakladáme. Po druhé, aby sa mal občan, ktorého práva sú porušené, na koho obrátiť, kto dokáže jeho problém riešiť, ak mu nie je poskytovaná taká sociálna starostlivosť, na ktorú má podľa zákona nárok. Po tretie, aby sme vedeli postupovať voči tzv. tým, ľudový názov, domom hrôzy, ktoré sa tvária, že poskytujú sociálne služby, ale v skutočnosti nie a my sme na nemali žiaden dosah. A po štvrté, aby sme vedeli predchádzať, pokiaľ to bude len trochu možné, takým prípadom, ako sa udial, ak si pamätáte prípad Osadné na konci minulého roka.
V čom bol trochu taký krívajúci prístup, ktorý na Slovensku bol v tej kontrole zariadení sociálnych služieb, aj keď ja nepovažujem, alebo teda takto, ešte chcem povedať jednu vec, že samozrejmé, že absolútna väčšina, absolútna-absolútna väčšina poberateľov, či už zo strany zariadení sociálnych služieb, alebo zo strany ľudí s ŤZP a ďalších ľudí, ktorí využívajú sociálne služby alebo kompenzácie, samozrejmé, že poberá tento príspevok oprávnene, zaslúži si ho a práve naopak, v mnohých prípadoch by si zaslúžili aj väčšiu pomoc štátu. Ale na to, aby sme tie peniaze mali, potrebujeme vytvoriť a nastaviť systém tak, aby tie peniaze neutekali zo systému tam, kde ich nepotrebujeme.
Teraz sa vrátim k prípadu Osadné. My sme mali doteraz nastavený takzvaný, teraz to, neberte ma, lebo sú to aj právne pojmy, teraz to nemyslím právne, myslím to ľudovo alebo teda normálnou ľudskou rečou, aby sme dohliadali na kvalitu zariadení sociálnych služieb. Ale dohliadali sme na ňu viac alebo menej administratívnym spôsobom. To znamená, skúmali sme, že či majú dostatočne vypracované metodiky, či majú taký, onaký plán, či majú na to príslušný papier alebo nemajú. Ale absentoval niekto, koho, kde sa môže občan obrátiť a povedať, no tak ale môjmu rodičovi, príbuznému nedajú piť vtedy, keď majú, neposkytujú mu takú starostlivosť, ako majú. Toto má byť tá inštitúcia, na ktorú sa môžu ľudia obrátiť.
Bude o tom, predpokladám, veľmi široká diskusia ešte. Ak by aj teraz nebola, určite v druhom čítaní v septembri bude. Ja som na ňu pripravený. Tak ako v medzirezortnom pripomienkovom konaní, tak aj s vami ako poslankyňami a poslancami Národnej rady som pripravený debatovať o tom, aby tento zákon bol čo najlepší. A prosím vás v prvom čítaní o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 13:40 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:40

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1023. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1073 z 30. mája 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 13:40 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:40

Jana Žitňanská

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:40

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len na margo, musím sa priznať, že po skúsenostiach alebo teda po mojej dlhoročnej práci na ústredí práce som taká vždycky opatrná, keď počujem slovo inšpekcia. Lebo možnože by úplne stačilo, keby si každý proste tú prácu vykonával tak, ako má, a nemusel by byť kontrolovaný. A myslím, že mám za to, ale však to bude, samozrejme, na diskusiu možno aj s pánom ministrom alebo na výbore, že už dnes existuje pomerne akoby veľa stupňov tých kontrolných mechanizmov, či už na úradoch, alebo na ústredí. Tak len taká úvaha, že či by nebolo možno flexibilnejšie, ekonomickejšie, hospodárnejšie ich zozbierať a tam akoby tlačiť na to, aby si tú prácu vykonávali, než teda vytvoriť nejaký nový odbor. Ale to je len, alebo teda inšpekciu, to je len úvaha, aby sme sa, úvaha z praxe, aby sme sa potom v tých kontrolných orgánoch nestratili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2022 o 13:40 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:40

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pre tých, ktorých téma zaujíma, je to dôležitá téma. Tak ste mohli vidieť taký drobný teasing, ktorý ma upozornili kolegyne poslankyne Žitňanská a Hatráková, že o tejto časti inšpekcie budú chcieť so mnou ešte hovoriť. Je to úplne v poriadku. V tomto máme koncepčne rozdielny názor. Hovorím to normálne fér, však je to, ako je to pravda. Čiže o tomto budeme musieť diskutovať a tým, ktorých to zaujíma, sa pokúsim vysvetliť, že v čom je ten názor rozdielny.
Ja si myslím, že tak ako nás kontaktujú občania a častokrát právom, že ich nároku nebolo vyhovené, oprávnene, to znamená, že mali nárok na nejaký príspevok štátu alebo na nejakú službu, a potrebujeme inšpekciu, aby skontrolovala aj úrady práce, aj iné inštitúcie, že či teda tomu občanovi nebola spáchaná krivda. To je presne jeden, jeden z dôvodov, prečo tá inšpekcia vzniká, aby sa mal kde ten občan dovolať spravodlivosti.
Ale faktom je, že ja mám minimálne rovnako podnetov na to, ako sú zneužívané rôzne príspevky. Zneužívané, a povedal by som, cynicky, lebo kto tento typ príspevkov zneužíva, tak to je hyena alebo, alebo tak ako ten dom hrôzy, to je hyenizmus. A my musíme mať ten kontrolný systém aj tu nastavený tak, aby sme to dokázali, aby sme to dokázali odhaľovať. A pri všetkej úcte obišiel som tých úradov práce pomerne veľa. Nemyslím si, že je v ľudských silách, aby tí ľudia, ktorí na úradoch práce toto majú na starosti, vedeli skontrolovať alebo nejakým spôsobom evidovať 63-tisíc poberateľov opatrovateľských príspevkov a ďalších asi 13-tisíc osôb príspevky na asistenciu a obehli ďalšie stovky a stovky zariadení; koľko tam máme klientov? Štyridsaťtisíc? Aby ich dokázali obehnúť, že či sa tam poskytuje tá sociálna služba tak, ako má. Ale toto beriem naozaj ako ´teasing´, že o tomto sa pobavme pred druhým čítaním a tak ako som vám avizoval na minulej schôdzi, že zvolám také stretnutie k otcovskej dovolenke, určite zvolám k tomuto stretnutie tých, ktorých to bude zaujímať, vrátane opozície, samozrejme, tých poslancov, ktorí sa k týmto otázkam vyjadrujú, aby sme si to vydebatovali vecne. Ja budem mať, budem mať záujem určite vyjsť v ústrety a dospieť k dohode. Mám iba jednu podmienku, že nechcem, aby sme urobili niečo, čo bude bezzubé. To znamená, hľadajme spôsob, aby sa naozaj to dalo kontrolovať, ale nešiel by som, určite za seba nepôjdem do niečoho, o čom by som bol vopred presvedčený, že, že to je iba placebo, že je to bezzubé. Ale verím, že nájdeme, nájdeme také riešenie, aby nebola obava, že sa to môže zneužiť, myslím tento systém, myslím aj samotná inšpekcia. To znamená, to úplne vylučujem. Chcem to nastaviť tak, aby každý poskytovateľ si bol istý, že mu nemôže nejaký úradník robiť zle.
Takže som, som pripravený na tú vecnú debatu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 13:40 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:55

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Chceme ako Slovenská republika garantovať, aby aj osoby so zdravotným postihnutím mali garantovanú nejakú kvalitu služieb a produktov, ktoré sú pre nich určené na slovenskom trhu, ako napríklad elektronické komunikačné služby, služby poskytujúce prístup k mediálnym službám, služby v oblasti dopravy, vybrané finančné služby, služby elektronického obchodu a to je vlastne zmyslom tohto vládneho návrhu zákona. Chápem to ako čisto vecnú vec, čiže opäť som prístupný pripomienkam, návrhom, to je jedno, či z vládnej koalície alebo z opozície.
A keď sme sa tu bavili doteraz v predchádzajúcom návrhu zákona o kontrolnej činnosti, tak chcem avizovať, že aj tu je taký drobný spor o kontrolnú činnosť, znovu vecný, chápem to ako vecný spor. Nám sa zdá, že logicky tým, kto by mal dohliadať na kvalitu takýchto výrobkov a služieb, by mala byť Slovenská obchodná inšpekcia. Ministerstvu hospodárstva sa zdá, že by to nemala byť Slovenská obchodná inšpekcia, takže v priebehu leta opäť v prípade, ak podporíte tento návrh zákona do druhého čítania, budeme diskutovať o tom, ako to nastaviť, aby to bola inštitúcia, ktorá má na to kapacity, oprávnenia, aj nejakú logiku, aby to bola práve táto inštitúcia.
Zatiaľ toľko moje úvodné slovo a prosím vás opäť o podporu tohto zákona v prvom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

14.6.2022 o 13:55 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:55

Vojtech Tóth