6. schôdza

20.4.2020 - 30.4.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.4.2020 o 11:28 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:28

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem len zareagovať na pána podpredsedu a doplniť, čo som zabudol povedať, keď som bol tam dole pri mikrofóne, že veľmi oceňujem spoluprácu aj trpezlivosť pani ministerky a tiež pána podpredsedu a celého ústavnoprávneho výboru. Teším sa, že napriek rozdielnym názorom sme našli veľmi dobré riešenie nakoniec a našli sme riešenie, ktoré bude v prospech aj ekonomiky Slovenska.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.4.2020 o 11:28 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:29

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Páni poslanci, poslankyne, ja sa budem snažiť len v stručnosti. Poslanecký návrh pána predsedu hospodárskeho výboru, pána poslanca Kremského zlepšuje návrh, sprísňuje. Vnímam to vzhľadom na naše pomery, je, som rada, že sme prišli aj vzájomne ku kompromisom, a určite má aj podporu ministerstva.
Ďalej k návrhom ešte, ku ktorým vlastne tu bolo, samozrejme. Poslanecké návrhy pána poslanca Šeligu, ktoré boli aj schválené v gestorskom výbore, tak v súčinnosti aj s týmto poslaneckým návrhom pána poslanca Kremského, tak sa dostávame do inej úrovne naozaj sprísneného režimu. A ja si myslím, že by to malo úplne odradiť nepoctivých podnikateľov o tú dočasnú ochranu vôbec žiadať a ja veľmi pekne ďakujem za tieto podnety.
Pani poslankyňa Marcinková, veľmi pekne ďakujeme za podnet, ktorý súvisel s bývaním. My sme vlastne s ohľadom aj na to potom, aj na tie podnety, ktoré sme mali k nájmu, sme vyriešili toto paušálne riešenie, kde sme zahrnuli skutočne aj fyzické osoby, a bol to dôležitý podnet.
Na záver k otázke, úplne to sem nepatrí, ale zaznelo to tu. Tak chcem reagovať na pána poslanca Bašku a elektronický systém monitoringu osôb. Rozumiem. My sme to preberali aj na krízovom štábe a to, čo vidíme ako problém a chcem to tu aj povedať a nielen povedať si to možno len vzájomne, aby proste tá informácia bola všeobecne prístupná, ako k tomu máme my postoj ako ministerstvo spravodlivosti. Nemáme dosť tých staníc, to je jedna vec. A potom ono to funguje spôsobom, že na to, aby ste tú osobu monitorovali, tak nestačí len to zariadenie, ten náramok, vy potrebujete dať to zariadenie aj do tej domácnosti. Takže jedna vec je, že nemáme ich toľko, keď, s ohľadom na to, o aké množstvo ide. A vy to musíte inštalovať priamo v tej domácnosti, musí tam ísť technik, musí zistiť, či sú tam splnené podmienky. To znamená, že on pôjde potenciálne do miesta, ktoré je preňho zdravotne ohrozené. To znamená, že on by mal byť potom vybavený nielen rúškom a rukavicami, ale aj všetkými, samozrejme, ochrannými prostriedkami pre to vybavenie. Takže vlastne jedná sa potenciálne o ohrozenie jeho zdravia. To len akože k tomu, hej, aby sme rozumeli, čo to obnáša. To nie je len ten náramok a že s ním odíde, že to potom treba zistiť, keby išiel, že musíte ísť do toho miesta a tam priamo to riešiť.
Tých náramkov, ktoré máme, to znamená, že máme také, ktoré je, že náramok s vysielačkou, tých máme 50, a tých, ktoré máme voľné aj s tými stanicami, tých máme 850. Tak ja len akože pri tých počtoch, aby ste vedeli, že to je všetko, čo máme v tomto momente. Takže my vnímame s ohľadom na tie počty, ktoré máme, aj k čomu v prvom rade slúžia, že ako nevieme to pokryť, čiže toto nie je cesta. Takže my sme, my sme to riešili už viackrát a musím povedať, že áno, rozumieme, ale v tomto momente to nie je cesta. Môžme sa opätovne nad tým zamyslieť, ale teraz to vyriešiť, toto nie je ten nástroj. Dobre? Takže toľko k tomu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.4.2020 o 11:29 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:33

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Len stručne, nebudem zdržovať. Ďakujem za konštruktívnu diskusiu a ďakujem aj za tie debaty, ktoré tomu predchádzali a ktoré viedli k pozmeňujúcim návrhom, či už na pôde výboru, alebo oboch výborov, ktoré o tom rokovali, alebo potom v pléne, ktorý predložil pán predseda hospodárskeho výboru Kremský. Myslím, že sa nám podarí nájsť takú podobu zákona, aby boli vyvažované rôzne záujmy, aby boli chránení tí, čo chránení byť majú, a zároveň aby neboli poškodzovaní v dôsledku toho nad mieru nevyhnutnú tí, ktorí by tým poškodení byť mohli, lebo sa nachádzajú povedzme v postavení veriteľov, dodávateľov alebo prenajímateľov.
Ja by som využil túto príležitosť na to, aby som apeloval na to, aby legislatívny proces sa začal približovať k normálnemu postupu. Ja chápem, že prijímame zákony v skrátenom legislatívnom konaní. Situácia si vyžaduje v niektorých prípadoch okamžité reakcie, ale v niektorých prípadoch je možné predsa len dať tomu nielen pár hodín, ale pár dní. Teda bolo by dobré, keby napríklad ministerstvá pred tým, ako dajú návrh do vlády, ho zverejnili, ak nie na ten predpísaný čas na riadne medzirezortné pripomienkové konanie, tak aspoň na niekoľko dní, aby sa k tomu mohli vyjadriť odborné inštitúcie, záujmové združenia, zamestnávatelia, odbory, mimovládne organizácie, experti, jednotlivci, ktorí sa o to zaujímajú. A naozaj myslím si, že by to prospelo kvalite tých zákonov, že aj mnohé veci, ktoré potom dodatočne v priebehu pár hodín, niekedy z večera do rána zachytávame tuto na výboroch a riešime pozmeňovákmi, by možno mohli byť oddiskutované, odfiltrované a vyriešené aj v rámci nejakého takého skráteného legislatívneho konania.
A samozrejme, že z hľadiska práce parlamentu by bolo zase žiaduce, keby tiež sme to neschvaľovali z večera do rána, ale nabehli by sme na nejaký rytmus, že by sme mali aspoň niekoľko dní, ak už nie tých predpísaných 30 dní, aspoň niekoľko dní na to, aby sme rokovali o návrhoch zákonov vo výboroch, aby sme tie pozmeňováky stihli prediskutovať ako medzi sebou, tak aj s príslušnými ministerstvami, ktoré tie návrhy predkladajú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.4.2020 o 11:33 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:36

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, dámy a páni. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol v rámci druhého čítania návrh zákona o vysokých školách č. 131 a súčasne aj ocenil diskusiu na výboroch, ktoré sme mali včera. Tá diskusia bola veľmi korektná, všetci sme pochopili tú situáciu, ktorá nás čaká. Tak ako sme priniesli zákon lex korona na regionálne, regionálnu časť, tak musíme priniesť aj tento návrh zákona.
Tak ako som vás informoval aj v prvom čítaní, aj na výbore, tento návrh zákona prešiel takým malým medzirezortným konaním pripomienkovým aj cez jednotlivé ministerstvá, následne aj so Slovenskou rektorskou konferenciou, predsedov akreditačnej agentúry, radou vysokých škôl a študentskou radou vysokých škôl. Vychytali sme tam niektoré veci, ktoré boli, lebo nedokázali sme my zo strany ministerstva naozaj sa pozrieť na všetky štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby rigoróznych prác, obhajobu habilitačných prác, habilitačných prednášok a inak úročných prednášok a zadefinovať presným pomerom, že ako by to malo byť. Preto prinášame ten návrh zákona, aby tieto prednášky boli online. Operatívne tam meníme termíny a ďalšie podmienky prijímacích konaní. Umožňujeme rektorovi, aby po opätovnom predĺžení štúdia dva roky, a mladí ľudia teraz padli do tohto obdobia, že by mali skončiť to štúdium v tomto období, tak aby bolo na rozhodnutí rektora, že ho môže predĺžiť.
Riešili sme tam ešte ďalšiu náležitosť. To ďakujem, že na výbore sme mohli prebrať, aj čo sa týka odpustenia jednotlivých poplatkov, lebo sa môže udiať, že naozaj v tom ďalšom období by spadali študenti do poplatkov. Takže toto je tiež na rozhodnutí rektora. My to nevieme urobiť generálne zo strany ministerstva, ale musí to každý rektor posudzovať samostatne.
Umožňujeme tam potom ešte predĺžiť dĺžku čerpania prostriedkov na verejné výzvy pri financovaní vedy a výskumu o ďalších šesť mesiacov, lebo sa nám začalo diať, že nebudú schopní vedci vyčerpať a ukončiť jednotlivé projekty, čo by bolo na ich škodu. A následne, samozrejme, ešte fungovanie všetkých orgánov, aby sme to v rámci vysokých škôl, aby sme to zvládli.
Do tohto návrhu zákona, aj keď prezentujeme, že sú to vysoké školy, tak sme museli priložiť veci ohľadom regionálneho školstva, a to v prvom rade aby sme vyriešili lyžiarske a školu v prírode, následne ešte vzdelávacie poukazy. Viete, že sa musia tieto veci vyčerpať v stanovených termínoch. Na základe tejto mimoriadnej situácie, ktorá je, tak by sme to nestihli, takže dávame možnosť, aby sme neodoberali tieto financie, dávame možnosť, aby ich vedeli vyčerpať až do konca kalendárneho roku, lebo my máme takto peniaze aj pripravené a túto možnosť by mali mať školy a využiť ich.
Ďakujem ešte raz za konštruktívnu diskusiu a verím, že tento návrh zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.4.2020 o 11:36 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:39

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 20. apríla 2020 č. 82 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (tlač 61) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o vládnom návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 17 z 21. apríla 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 17 z 21. apríla 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 10 z 21. apríla 2020 a zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 10 z 21. apríla 2020 odporúča vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 61) schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov (tlač 61a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, teda gestorským výborom, z 21. apríla 2020 č. 12. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.4.2020 o 11:39 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:44

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nachádzame sa v druhom čítaní. Myslím, že veľmi dobre sme sa porozprávali na výbore finančnom. Išli sme do hĺbky, za čo som vďačný, aj za diskusiu, aj za podporu tohto návrhu. Ja som vlastne pri prvom čítaní dosť podrobne vysvetlil, čo všetko sa vlastne v tomto zákone nachádza, takže nebudem to tu zbytočne opakovať, lebo myslím, že ste to dobre počuli, a ak by boli teda nejaké ešte otázky alebo niečo, čo by ste chceli do diskusie povedať, tak, samozrejme, som tu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.4.2020 o 11:44 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:45

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 83 zo dňa 20. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol tento návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť ústavnoprávny výbor. Zároveň odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet. Z uznesenia výboru Národnej rady uvedeného pod bodom III tejto spoločnej správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 20 z 22. apríla 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaniach o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.4.2020 o 11:45 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:48

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, koronavírus nám pripravil náročné a hektické časy a musíme na dennej báze reagovať. Preto aj aktuálne prerokúvaný zákon bude vhodné doplniť ešte o nasledujúci pozmeňovací návrh. Dovoľte mi ho najprv odôvodniť.
Z dôvodu mimoriadnych a neplánovaných väčších výdavkov a menších príjmov štátneho rozpočtu si Slovensko bude musieť požičať v tomto roku prostredníctvom emisií štátnych cenných papierov výrazne vyššiu sumu ako 5,4 mld. eur, ktorú máme schválenú v zákone č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020. Navýšenie tejto hodnoty je podľa súčasného zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách limitované na 6,3 mld. eur.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky však pravdepodobne dosiahne túto hraničnú hodnotu 6,3 mld. eur už v máji 2020 a podľa platnej legislatívy už nebude môcť kryť svoje ďalšie záväzky novými emisiami štátnych cenných papierov až do konca roku 2020. Toto by spôsobilo postupne stratu likvidity a neskôr platobnú neschopnosť štátu, keďže hrozí, keďže hrozí, že Slovensko nebude mať dostatok finančných zdrojov na krytie všetkých svojich záväzkov v tomto roku. Je preto nevyhnutné zmeniť celkovú hodnotu zdrojov z predaja štátnych cenných papierov a úverov na krytie záväzkov spôsobom, že emisie vydané v období pandémie sa nezapočítajú do limitov určených v zákone o štátnom rozpočte na rok 2020 a v zákone o štátnom dlhu a štátnych zárukách. Týmto spôsobom sa umožní plynulé financovanie štátu v priebehu celého tohto roka.
Teraz prečítam úplne znenie pozmeňovacieho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem túto zmenu:
K čl. I
Za doterajší bod 12 sa vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 32 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Objem zdrojov na krytie záväzkov štátu v roku 2020 získaný z emisií štátnych cenných papierov uskutočnených od začatia obdobia pandémie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie najneskôr do 31. decembra 2020 sa v roku 2020 nezapočítava do limitov podľa osobitných predpisov, poznámka pod čiarou 40z), najviac do výšky 10 mld. eur."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 40z) znie:
"40z) § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona č. 468/2019 Z. z."
Doterajší bod 13 je potrebné primerane prečíslovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.4.2020 o 11:48 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:52

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, budem stručný. Chcem sa len poďakovať ministerstvu financií za to, že zapracovalo do návrhu zákona body, ktoré sa týkali asignácie dvoch percent zo zaplatenej dane, a teda jej použitie na osobitné účely. Sú to veci, o ktorých sme hovorili pri schvaľovaní návrhu zákona. Ja som vtedy uvažoval, že by som predložil pozmeňujúce návrhy, ale po dohode s ministerstvom sme teda pristúpili k riešeniu, že ministerstvo zapracuje tie veci z vlastnej vôle do novely, ktorá mala prísť skoro, a teda prichádza, prichádza, prichádza načas, aby sa to ešte stihlo. Konkrétne ide o dve veci.
Ide o to, že umožňujeme mimovládnym organizáciám ako prijímateľom dvoch percent, aby tieto prostriedky použili aj na riešenie následkov pandémie. To sme urobili už samotným schválením zákona, ale tam to bolo limitované iba na obdobie pandémie. Ja som sa snažil presadiť, aby to bolo prinajmenšom do konca tohto roka, lebo tie dôsledky pandémie budú pretrvávať aj po tom, čo skončí krízová situácia a mimoriadny stav alebo núdzový stav. Ministerstvo to poňalo ešte veľkorysejšie, a teda dalo tam ten limit alebo lehotu až do konca budúceho roka, lebo pravdepodobne alebo takmer určite bude čo riešiť v súvislosti s pandémiou a jej dôsledkami na hospodársky, sociálny, zdravotný život na Slovensku ešte veľmi dlho. Takže za toto ďakujem.
A rovnako ďakujem aj za tú možnosť presunu použitia dvoch percent, ktoré boli získané v predchádzajúcom kalendárnom roku a ktoré podľa tej základnej právnej úpravy by mali mimovládne organizácie použiť do konca tohto kalendárneho roku. Ale v tomto období je limitovaná a obmedzená výrazne činnosť nielen podnikateľských subjektov, nielen úradov, nielen zamestnávateľov, nielen živnostníkov, ale aj mimovládnych organizácií, ktoré vzhľadom na obdobie pandémie nemôžu realizovať svoje aktivity v tom plánovanom rozsahu, a teda mnohé by mohli mať, ak bude táto situácia pretrvávať, ešte ďalšie týždne až mesiace.
Mnohé z tých organizácií by mohli mať problém použiť prostriedky, ktoré získali z dvoch percent, do konca kalendárneho roku, a preto teda vítam, že sa podarilo, podarilo zahrnúť do návrhu zákona to, že ich, že tam sa posúva opäť tá lehota, že ich môžu použiť aj v priebehu kalendárneho roka. A do pozornosti dávam, že podobným spôsobom to možno bude potrebné a vhodné urobiť aj s prostriedkami, ktoré prijímatelia dvoch percent získajú v tomto kalendárnom roku, a to teda nie vzhľadom na tú situáciu, lebo predpokladám, že budúci rok už nebude, nebude pandémia, ale teda vzhľadom na posun daňových priznaní, keďže tie dve percentá sú naviazané na to, že ľudia podávajú daňové priznania a keď ich budú podávať alebo ich nepodávali 31. marca, ale budú ich, budú ich podávať v septembri alebo až v decembri, tak opäť môžu mať tie organizácie problém minúť všetky potrebné prostriedky do konca budúceho roku. Tak tam bolo by dobré, keby, keby sme uvažovali o nejakom riešení, ktoré by aj tam znamenalo posun povedzme o jeden rok. Ale teda komunikoval som aj s predstaviteľmi ministerstva financií a dostal som informáciu, že komunikujú s tretím sektorom, a teda plánujú aj túto otázku riešiť. Takže za toto ďakujem tretíkrát vopred.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.4.2020 o 11:52 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:57

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len kratučko. Chcem sa tomuto ctenému plénu poďakovať aj za komunikáciu, aj za spoluprácu pri lex korona, či už jednotke, dvojke, trojke, aj za váš ústretový prístup. Samozrejme, vždy budeme vaše pripomienky vítať a radi budeme o nich diskutovať a ak budú vecné a, alebo pomôžu veci, veľmi radi ich zapracujeme. Takže ďakujem veľmi pekne aj Mariánovi Viskupičovi ako predsedovi výboru za spoluprácu. Mám z toho radosť a ďakujem aj za podporu. Verím, že bude pri hlasovaní.
Pekný deň vám prajem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.4.2020 o 11:57 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video