6. schôdza

20.4.2020 - 30.4.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:22 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:22

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Kolegov zo školského výboru zvolávam zajtra na 13.00 do miestnosti výboru.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:22 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:22

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem. Zvolávam stretnutie výboru pre hospodárske záležitosti zajtra o 9.00 v miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:22 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:22

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pozývam členov výboru pre kultúru a médiá na zajtrajšie zasadnutie do miestnosti č. 32 o 10.00. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:22 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:22

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Dobrý deň. Dovoľujem si pozvať členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na zasadnutie zajtra o 12.00 hodine a to v miestnosti č. 183 na prvom poschodí. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:22 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:23

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zvolávam rokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, zajtra o 16.30 v zasadačke výboru.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:23 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:23

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Dovolím si pozvať na stretnutie zajtra na rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť o ôsmej ráno. Teším sa.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:23 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:23

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ospravedlňujem sa, chcem opraviť predošlé hlásenie, že výbor pre hospodárske záležitosti bude v miestnosti číslo 30. Nie tak, ako som oznámil predtým. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:23 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:23

Martin Nemky
Skontrolovaný text
Bolo to omylom stlačené.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:23 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
6. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:14

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, návrh zákona bol podrobne prediskutovaný vo výboroch, boli zapracované niektoré legislatívno-právne pripomienky, bol prediskutovaný. Pre mňa je najdôležitejšia časť tejto novely založená na tom, že budeme môcť rozšíriť v tomto krízovom období tú tzv. SOS dávku, čiže ak niekto nespadne do žiadnej kategórie pomoci štátu v tejto ťažkej situácii, tak bude možné udeliť takúto SOS dávku aj pre tých, ktorí nespadajú do žiadnej kategórie pomoci od štátu, ktorú v bežných časoch ľudia vedia čerpať.
Ďakujem vám za podporu tohto zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.4.2020 o 10:14 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:15

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 53).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 76 z 20. apríla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 53) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 8 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 22 z 21. apríla 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, teraz rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.4.2020 o 10:15 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video