6. schôdza

20.4.2020 - 30.4.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.4.2020 o 15:31 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:31

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 53. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 51 z 15. apríla 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. apríla 2020 vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.4.2020 o 15:31 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:33

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni. Sociálnu ekonomiku a sociálne podniky považujem za veľmi dôležitý nástroj, ktorým môžeme pomôcť ľuďom nielen tak, ako to bolo doteraz, keď sa to týkalo najmä marginalizovaných skupín, ale teraz čoraz širším skupinám, ktoré budú zasiahnuté touto krízou. Preto chcem a mám veľký záujem, aby všetky sociálne podniky prešli touto mimoriadnou situáciou bez akýchkoľvek problémov, a niektoré problémy, ktoré majú, sú stanovené s lehotami alebo s niektorými náležitosťami, ktoré musia splniť a splniť sa nedajú.
Ako príklad poviem, už som to uviedol pri skrátenom legislatívnom konaní. Môže sa stať, že im klesne počet tých osôb, ktoré boli z marginalizovaných skupín zamestnávané v sociálnych podnikoch, a oni by prišli o podporu, keďže nesplnili tú dĺžku predpísanú, kedy musia tieto osoby zamestnávať, ale oni momentálne nemajú ako tie osoby najať a splniť to 30-percentné kvórum. Myslím si, že nie je žiadny záujem štátu, aby keď objektívne toto nevedia naplniť, aby sme voči nim vyvodzovali akékoľvek sankcie.
Ďalšia vec, umožňujeme im plniť si svoje povinnosti elektronicky, mailom aj bez zaručeného elektronického podpisu a ďalšie takéto technikálie. Aby sme od nich nevyžadovali niečo, napríklad musia tam zasadať poradné orgány tých sociálnych podnikov, teraz asi nie je zámerom štátu, aby čo najviac ľudí sa stretávalo v skupinách. Takže tieto povinnosti odkladáme do obdobia skončenia mimoriadnej situácie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.4.2020 o 15:33 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:35

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 63. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 62 zo 17. apríla 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. apríla 2020 vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.4.2020 o 15:35 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:37

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Dámy a páni, tu ide o ten záväzok vlády, že spoločnostiam aj SZČO, ktoré z dôvodu mimoriadnej situácie mali zavreté prevádzky alebo budú mať zavreté prevádzky v mesiaci apríl viac ako 15 dní alebo teda 15 dní a viac, aby mohli požiadať o odpustenie odvodov za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne. Druhý dôležitý nástroj v tomto návrhu zákona je, aby aj tí, ktorí majú isté podlžnosti voči Sociálnej poisťovni, ale majú uzavretý splátkový kalendár, neboli pre účely poskytovania pomoci na udržanie pracovných miest považovaní za neplatičov, aby mohli žiadať o pomoc tak isto.
Tretia vec, ak niekto z dôvodu poklesu tržieb nevedel uhradiť odvody už za február, čiže v marci za február tohto roku, ani to nebude považované za prekážku, aby mohli čerpať podporu na udržanie pracovných miest.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.4.2020 o 15:37 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:38

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 65. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 64 zo 17. apríla 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. apríla 2020 vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.4.2020 o 15:38 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:40

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti ministerstva dopravy. Vo všeobecnosti sa týka o úpravu pätnástich zákonov v pôsobnosti ministerstva dopravy a ich účel je minimalizovať vplyv koronavírusu na jednotlivé zákony.
Takže konkrétne môžem veľmi v rýchlosti prvý zákon. Prvá zákon, prvá úprava sa týka stavebného zákona, kde preferujeme vykonávať ústne pojednávanie len v nevyhnutnom rozsahu. Stavebný úrad môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a môže vybaviť bez zbytočného odkladu podanie, resp. minimalizovať osobný kontakt s účastníkmi konania.
V čl. II je spomínaná úprava leteckého zákona, kedy počas, kedy Dopravný úrad môže počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o schválenie, resp. vydanie udelenia licencie a podobne. Tiež tento zákon upravuje predĺženie platnosti niektorých dokladov, až do uplynutia 4 mesiacov od odvolania krízovej situácie.
Ďalší zákon veľmi podobného charakteru alebo ďalšia úprava zákona podobného charakteru sa týka vnútrozemskej plavby, kde opäť posúvame lehoty, resp. tieto lehoty v súvislosti s mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom neplynú.
V ďalšom článku hovoríme o úprave zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, kde predlžujeme platnosť inštruktorského preukazu až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
Ďalší zákon č. 555 o energetickej hospodárnosti budov, hovoríme o príspevku na zateplenie rodinného domu začatom na základe výzvy na predkladanie žiadostí. Tento termín na predloženie sa ustanovuje na 30. júna ´21. To znamená, predlžujeme tieto konania.
Ďalší zákon sa týka povinnej základnej kvalifikácie o pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Tu opäť predlžujeme platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
Zákon č. 513, opäť ďalšia zmena, to je zákon o dráhach, kde tam upravujeme § 112g, kde ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie obmedziť prijímanie žiadostí, resp. úrad môže počas krízovej situácie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie povolenia na uvedenia na uvedenie subsystému do prevádzky. Čiže to sa týka dráh. Rovnako predlžujem platnosť lekárskeho posudku až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
V súvislosti so zákonom o doprave na dráhach, opäť je tam úprava, kedy ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia bezpečnostného poradcu. Zároveň úrad môže počas krízovej situácie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie poverenia, resp. opäť predlžujeme platnosť lekárskeho posudku až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
Ďalšia úprava sa týka, úprava zákona o podpore cestovného ruchu, kde posúvame lehotu, kde sa uplatňujú žiadosti o dotáciu ministerstva v súvislosti s organizáciami cestovného ruchu do 30. júna 2020.
Ďalší zákon sa týka úpravy, ďalšie zákony o dotáciách na rozvoj bývania, tam žiadosti, tam dotácie, ktoré boli podané v roku 2018, sa vie uzatvoriť následná kúpna zmluva až do konca mesiaca august ´21 a tie, ktoré boli v roku 2019 do konca mesiace august 2022. Prepáčte, že takto v rýchlosti, ale myslím si, že to je v samotnom návrhu zákona zrejmé.
Zákon č. 56 o cestnej doprave. Opäť počas mimoriadnej situácie núdzového stavu sa predlžuje lehota rôznych dokladov. Je ich tam rádovo 12. Rôzne osvedčenia a povolenia. Napríklad, vyberám len z mnohých, predlžuje sa platnosť koncesií na výkon taxislužby a podobne.
Ďalšia úprava zákona sa týka zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a hovorí opäť o podpore, ktorá bola priznaná v roku 2018, a následná kúpna zmluva sa môže uzavrieť najneskôr do konca mesiaca august ´21. Podobne žiadosti z roku 2019 až do konca mesiaca august 2022.
Ďalší zákon sa týka, je to zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, tam opäť minimalizujeme ústne pojednávania len na nevyhnutný rozsah a vyvlastňovací orgán môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu.
Ďalšia úprava zákona sa týka zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Opäť ministerstvo vnútra môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu obmedziť prijímanie návrhu na jednotlivé schválenia podľa štvrtej hlavy tohto zákona.
A jeden z posledných zmien je, sa týka, jedna z posledných zmien sa týka zákona č. 213 o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. A tam počas trvania teda mimoriadnej situácie núdzového stavu v súvislosti s ochorením lehota podľa § 10 ods. 3 neplynie.
Takže toľko v skratke k úprave pätnástich zákonov. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.4.2020 o 15:40 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:48

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, tlač 55. Návrh zákona prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválila Národná rada uznesením z dnešného dňa. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa záležitosti podľa rokovacieho poriadku legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby sa návrh zákona prerokoval vo výboroch: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárskej záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.4.2020 o 15:48 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:53

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo aj za ústretovosť. Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si uviesť návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým dopĺňame teda zákon č. 62/2020. Súvisí s mimoriadnymi opatreniami v oblasti justície. Tak ako bol pôvodný návrh zákona, teda už teraz platný a určitý zákon 62/2020 Z. z., ten súvisel skôr s ochranou bežných ľudí v súvislosti s touto pandémiou. Zaviedol nám ochranu, ktorá súvisela aj s bankrotmi, zaviedol nám ochranu, ktorá súvisela aj so zákazom speňažovania majetku.
Toto opatrenie, ku ktorému chceme toto skrátené legislatívne konanie, sa týka, ako som už povedala dnes, s dočasnou ochranou podnikateľov. To znamená, že to, čo s ním chceme docieliť, je, aby mali podnikatelia ochranu pred veliteľskými návrhmi na konkurz, aby boli prerušené začaté konkurzné konania, aby sa nám odložila, bola možnosť odložiť povinnosť podať dlžnícky návrh na konkurz, aby sa nám niektoré exekúcie mohli prerušiť, aby boli chránení podnikatelia pred výkonom záložných, pred výkonom záložného práva.
Ďalej chránime podnikateľov, ktorí sa nám dostanú do platobnej neschopnosti, aby sme im dali možnosť vlastne, chceme chrániť naozaj tých poctivých podnikateľov a aby mali možnosť, boli, mali možnosť určitej ochrannej doby, v rámci ktorej skúsia ozdraviť svoj podnik, a následne si vykonali všetky povinnosti, ktoré súvisia s ich záväzkami.
Takže chceme tiež prerušiť plynutie lehôt na uplatnenie práva voči týmto podnikateľom, aj na uplatnenie nárokov z tzv. odporovateľných právnych úkonov konaní pred súdom. A je to dôležité, aby túto ochranu sme im umožnili čo najskôr, to znamená, aby sa nám nestalo, že prídeme s ochranou v čase, kedy už to pre nich nebude relevantné. A preto je dôležité, aby táto dočasná ochrana im bola poskytnutá po účinnosti zákona v rámci možnosti skráteného legislatívneho procesu. V opačnom prípade, ako som už uviedla, by tá ochrana vlastne najskôr mohla prísť po cca štvrťroku a tá ochrana by už bola neúčinná. Ja si myslím, že v tomto máme určite vzájomne zhodu.
Potom, keď budeme rozprávať o obsahu vládneho návrhu zákona, viem si predstaviť, že tá debata môže byť veľmi zaujímavá a tam už pôjde o ten obsah toho balíka, ale to, že ja si myslím, že to, že to je potrebné prijať v skrátenom legislatívnom procese, predpokladám, že je vzájomná zhoda. Som pripravená, samozrejme, aj tu na diskusiu v prípade, ak budú akékoľvek otázky.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie

20.4.2020 o 15:53 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:56

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v prvom čítaní ako spravodajca vystúpil k uvedenému návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor. Zo znenia návrhu zákona, ako aj z odôvodnenia a vystúpenia pani ministerky v prvom čítaní je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Navrhujem zároveň, aby výbory prerokovali návrh zákona ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

20.4.2020 o 15:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:58

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, teším sa, že tu máme prvý z takých návrhov, ktorý sa týka aj podnikateľského prostredia pomoci podnikateľom. Avšak treba povedať jednu vec, že doteraz keď sme sa zaoberali týmito skrátenými konaniami vo vzťahu k nejakým úľavám, vo vzťahu k fyzickým osobám a teraz aj podnikateľom, tak sa to vždy vzťahovalo k verejnému právu, teda k plneniu si nejakých povinností zo strany či už fyzických osôb alebo podnikateľov voči štátu.
V tomto návrhu však ide o zásah do súkromného práva. To znamená zásah do súkromno-právnych vzťahov medzi podnikateľmi navzájom. A tu sa obávam, že toho, aby sme týmto niektorými týmito ustanoveniami tohto zákona nespôsobili ešte väčšie problémy, ako podnikatelia teraz majú.
Len veľmi stručne jeden príklad, konkrétne k § 17 ods. 6, kde sa hovorí, že druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytovaním dočasnej ochrany, a vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné. Sa obávam, že môže naozaj spôsobiť obrovský problém, a to z toho dôvodu, že môže spôsobiť aj druhotnú platobnú neschopnosť týchto veriteľov.
Pretože ak veriteľ, ktorý najmä teda s ohľadom na účinnosť tohto zákona, dokedy majú tieto opatrenia platiť, pretože majú platiť do 1. októbra a vláda ho môže predĺžiť až do konca decembra tohto roku, a ak nastane situácia, že veriteľ nebude si môcť nieže uplatniť si svoje právo na plnenie od podnikateľa iného, ktorý je pod dočasnou ochranou, a nebude môcť si ani zabezpečiť, povedzme, nejaké druhotné suroviny na to, aby mohol si skompletizovať svoj výrobok a ďalej ho predať a nedostal sa sám do sekundárnej platobnej neschopnosti a nebude môcť ani vypovedať zmluvu so svojím dodávateľom, ktorý je pod dočasnou ochranou, tak sa sám môže dostať do platobnej druhotnej neschopnosti a môže to nabrať obrovskú špirálu do budúcnosti. Čiže ja len dávam na zváženie toto ustanovenie a vôbec celý tento návrh aj z tých ostatných ustanoveniach, aby sme ho možno ešte v druhom čítaní upravili tak, aby sa takéto situácie nestávali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

20.4.2020 o 15:58 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video