70. schôdza

29.6.2022 - 29.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2022 o 15:10 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:10

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. (Ruch v sále.)
Vážený pán premiér, vážení páni ministri, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte (zaznievanie gongu), aby som predniesol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, ktorý je poverený riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Na tejto schôdzi chceme predložiť dôvody, prečo by mal minister Samuel Vlčan skončiť na svojej funkcii, a jeden z tých najzásadnejších dôvodov je neriešené ceny potravín.
Dámy a páni, strana SMER – sociálna demokracia predložila v predchádzajúcom týždni zvolanie mimoriadnej schôdze, kde sme chceli riešiť rapídne zvyšovanie cien potravín a chceli sme na tejto schôdzi hovoriť o tom, ako sa nerieši zo strany vlády Slovenskej republiky, zo strany ministerstva pôdohospodárstva toto rapídne zvyšovanie cien. Už v tom čase sme vás upozorňovali a hovorili sme vám, že keď neotvoríte túto schôdzu, na ktorej sme chceli predložiť reálne dôvody, fakty, zákony, ktorými môže vláda Slovenskej republiky a ministerstvo pôdohospodárstva zastabilizovať nejaký, nejaké ceny základných potravín, tak sme hovorili o tom, že v prípade, že neotvoríte túto schôdzu, tak pôjdeme do odvolávania ministra pôdohospodárstva, lebo myslím si, že, poviem to tak ľudovo, na rováši má toho viacej, ale tá samotná, tá čerešnička, tá podstata, prečo je to, že zo strany ministerstva pôdohospodárstva sa ale vôbec žiadnym spôsobom nerieši rapídne zvyšovanie cien potravín, ktoré zasiahlo každého občana na Slovensku aj vás, ktorí tu sedíte, ale, samozrejme, vy máte iné platy ako bežní ľudia a dôchodcovia.
Dámy a páni... (Reakcia z pléna.) Áno, ja tiež, ale ja chcem o tom hovoriť a chcem predložiť zákon a chcem predložiť veci za stranu SMER – sociálna demokracia, aby sme riešili. Je pre mňa, kolegovia z koalície, nepredstaviteľné, ako si dokážete zatvárať ústa a oči nad tým, ako rapídne sa zvyšujú ceny potravín. Máte tu na to legitímny zákon, možnosti, ako znížiť, zastropovať tieto ceny na nižšiu úroveň, ako sú teraz, a vy v koalícii proste ste potichu, necháte to tak, načo? Však tí ľudia zaplatia dvakrát-trikrát viacej za tie potraviny. Vám je to úplne, ale úplne jedno. A toto je pre mňa nepochopiteľné, lebo my sa bavíme, a ja vám to poviem vo svojom vystúpení, že čo môžte použiť, akým spôsobom môžte k tomu pristúpiť. Ale vy nie. Vy sa len hádate v koalícii, všetci občania to vidia, ale vôbec neriešite to, aby ste tie ceny zastabilizovali. Nie nejakými nezmyselnými memorandami, kde sa podpisovalo trinásť základných potravín.
Dámy a páni, myslím si a myslíme si predkladatelia, že minister Vlčan je dlhodobo kritizovaný, a to nielen zo strany opozície, ale je dlhodobo kritizovaný, myslím si, zo všetkých odborových rôznych organizácií, profesných združení, či je to SPPK, či je to, či sú to pekári, ja neviem, môžme ísť, mliekari, malí, veľkí poľnohospodári, všetci dotknutí kritizujú dlhodobo pána ministra.
Ja by som začal postupne, aby sme sa bavili o faktoch, aby to bolo v takej možnože vecnej rovine, o tých dôvodoch, ktoré nás viedli k tomu, aby sme predložili tento návrh, kde chceme vysloviť nedôveru pánovi ministrovi Vlčanovi.
Dámy a páni, prvá tá vec, ktorá bola veľmi, hlavne intenzívne komunikovaná, riešená tuto viackrát v pléne Národnej rady, bol presun štátnych lesov v rámci štvorky, päťky pod štátnu ochranu prírody. Ak ste si viacerí všimli, a my sme si aj kládli otázku, že prečo pán minister Vlčan je, má úplne taký, by som povedal, skoro žiadny prístup voči tomu, že sa nepostaví za tých lesníkov, nepostaví sa za tie štátne lesy, za tých ľudí, ktorí žijú hlavne v tých regiónoch, ktorých sa to dotýkal tento presun. My sme si kládli otázku, že prečo je voči ministrovi Budajovi a ministerstvu, životnému prostrediu taký, by som povedal, laxný prístup, nerieši nič, nula bodov. Proste dobre, tak presúvame, nechám to tak. Bola plná zodpovednosť ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, aby si zastal tých ľudí v regióne, aby si zastal tých lesníkov pri tom presune. Aj váš koaličný partner s tým nesúhlasil, tak prešlo to asi o dva, o tri hlasy v konečnom dôsledku, ale, samozrejme, tento presun bol sprevádzaný hlavne bez akejkoľvek nejakej odbornej dlhodobejšej diskusie. Prešlo to s tým, že sme vás upozorňovali, že najprv ste mali spraviť zonáciu, vytypovať lokality, spraviť všetky, zrealizovať a hlavne spočítať všetky národné parky z hľadiska veľkosti, zistiť, či sú to opodstatnené tieto národné parky. A ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Samuela Vlčana bolo úplne potichu. A poviem asi prečo. A preto si kladieme otázku.
Dámy a páni, nám sa dostali do ruky určité podklady z predchádzajúceho pôsobenia, ale ešte stále z majetkového vlastníctva pána ministra Vlčana, a to pri skládke Iža, pán minister, asi dobre hovorím, viete, o čom hovorím, ktorá je na južnom Slovensku. Je to skládka komunálneho odpadu, dámy a páni, a pán minister tam má vlastnícke právo. Predtým tam aj pôsobil v, ako asi štatutár alebo člen dozornej rady alebo bol konateľ spoločnosti, neviem presne. A my sme si kládli otázku, a nemáme to ešte úplne potvrdené, ale dávam také rečnícke otázky kolegom aj z koalície, že či neviedlo pána ministra pôdohospodárstva kvôli tomu, že mal taký žiadny prístup voči ministrovi životnému prostrediu, to, že má záujem, aby tá jeho skládka sa rozšírila, aby sa rozšírila tá skládka, aby naďalej sa mohlo ukladať to, aby sa... (reakcia z pléna).
Pani kolegyňa (zaznievanie gongu), viem, že ste zvyknutá skákať do reči, je to pre vás príkladné, ale ako (zaznievanie gongu) vypočujte si, potom môžte reagovať. Ja vystúpim ešte aj v rozprave, aby ste mohli na mňa zareagovať, dobre? Sľubujem vám.
To znamená, že tam sme videli ten prístup ministra voči ministrovi Budajovi a ja si kladiem otázku, či to nebolo preto, lebo napríklad veľmi ľahko prešlo asi rozšírenie tejto skládky, nebolo tam nejaké značné konanie napriek tomu, že tam bola nejaká petícia zo strany občanov žijúcich v tomto regióne. Ak si pôjdete pozrieť túto predmetnú skládku, tak o tejto skládke hovoria, že to je najvyšší vrch južného Slovenska. Asi pár metrov, ja neviem, možno 10, 20, 30 metrov, je tam aj chránená oblasť, nejaká rezervácia asi európskeho významu, a keby ste mali možnosť vidieť tie odpadky, ako sa tam povaľujú, je to bez nejakého veľkého oplotenia, je to brutálne vysoká skládka kúsok od Dunaja, kde sa ľudia sťažujú, spisujú petíciu. A proste docielilo sa to, že sa rozšírila táto skládka bez toho, aby bolo k tomu nejaké, možnože nejaká väčšia diskusia a tak ďalej. Čiže počítam, že to bolo možnože niečo za niečo z pohľadu toho, prečo minister Samuel Vlčan mal takýto prístup, prístup pri napríklad presune správy štátnych lesov, štvorke, päťke pod štátnu ochranu prírody.
Dámy a páni, takže toto je prvý, jeden dôvod, kde minister pôdohospodárstva ale fakt úplne zlyhal na plnej čiare, čo sa týka svojho postoja voči presunu tejto správy pod štátnu ochranu prírody. A my sme vás v tom čase upozorňovali, že pokiaľ takéto veci chcete robiť na hulváta, tak to robíte len na niekoľko rokov, lebo prídu iné vlády, ktoré majú na to iný pohľad, a budú všetky tieto nezmysly, ktoré ste schválili i napriek tomu, že vám odborná verejnosť hovorila, že je to zlé, ste to poschvaľovali o jeden-dva hlasy.
Dámy a páni, ďalším príkladom totálneho zlyhania, kde som aj ja osobne podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, boli takzvané, ja neviem, nazývali to že zlaté svine. Ak si pamätáte, vtedy sa dávali 4,5-tisíca na jednu sviňu zo strany ministerstva pôdohospodárstva, kde musel na základe toho odstúpiť štátny tajomník, ale my sme sa potom následne dozvedeli o tom, že na základe e-mailov, ktoré unikli von, že o všetkom vedel pán minister. Najprv na začiatku, keď to vyšlo von, pán minister Vlčan hovoril, ja som o ničom nevedel, to išlo úplne mimo mňa, a potom sme sa z e-mailových komunikácií dozvedeli, že o všetkom vedel pán minister, všetko odsúhlasoval a v zásade nesie plnú zodpovednosť.
Ak si pamätáte, ja som dával taký príklad, že už v minulosti boli dvaja ministri za obdobný, ja to nazvem nástenkový tender odsúdení, dámy a páni. Tiež asi 10 alebo 11 rokov dostali títo dvaja bývalí ministri, kde boli, kde bola táto informácia zverejnená, ale na nástenke. A tu sme sa dozvedeli, pri štyriapoltisícových sviniach na jednu sviňu sme sa dozvedeli, že v konečnom dôsledku zväz chovateľov ošípaných vôbec o tom nevedel, rôzne ďalšie záujmové skupiny, ako napríklad SPPK o tom nevedeli a, čudujte sa svete, vedeli o tom iba určité vybrané skupiny naviazané na pána ministra určitých ľudí. Bola tam nejaká pani, už si nespomínam, ktorá bola prepojená cez to združenie, kde pôsobili títo ľudia, aj napríklad vtedajší štátny, štátny tajomník.
Dámy a páni, minister nesie plnú zodpovednosť. Ja vám poviem úplne jednoduchý príklad. Ja si pamätám, za našej vlády, ak musel minister hospodárstva odstúpiť na základe toho, že bola elektronická, elektronická aukcia asi na upratovacie služby na ministerstve a na tejto elektronickej aukcii sa zúčastnil a prihlásil asi bratranec ministra, ktorý v elektronickej aukcii, najnižšia ponuka, vyhral bratranec a na základe iba toho, že sa ani nenaplnila táto zmluva, dámy a páni, minister hospodárstva našej vlády musel skončiť. A my tu máme ministra, ktorý svojim spriateleným ľuďom rozdával štyri a pol tisíca na jednu sviňu. To je nonsens! Už dávno minister Samuel Vlčan nemal čo robiť na svojej stoličke a tu máte úplne jednoduchý príklad.
Ďalej, dámy a páni, medializované informácie o tom, že dvakrát vyplatil finančné prostriedky na to isté pri zbere údajov od chovateľov hydiny. Dvakrát dostali finančné prostriedky. Samozrejme, ja som mal možnosť včera na sociálnej sieti si všimnúť, ako slovenská SPPK komora uverejnila taký status, príspevok, ako minister Vlčan aj s ďalšími niektorými koaličnými poslancami bol strihať pásku v Okoči, kde súkromná spoločnosť, dámy a páni, spravila, vystavala novú maštaľ pre dojnice, asi pre 440 kusov. A Samuel Vlčan ako minister pôdohospodárstva úplne v pohode sa tam vysmieva, strihá pásku a potom si prečítam v tom texte, že slávnostného otvorenia maštale, ktorého sa zúčastnil a pekne strihal pásku pán minister Vlčan, ktorej výstavba bola realizovaná bez akejkoľvek štátnej či európskej pomoci. Dámy a páni, ja neviem, pre mňa je to nepochopiteľné. Minister pôdohospodárstva, ktorý ale fakt nepomáha poľnohospodárom a potravinárom, ja verím, bude tu určite argumentovať, že dávajú najviac, v predchádzajúcom volebnom období a budeme tu počúvať rôzne, len tam treba sa ísť prejsť medzi tých poľnohospodárov a potravinárov, tak nemá proste hanby prísť na takéto podujatie strihať pásku s vedomím tým, že od štátu ani od Európskej únie táto spoločnosť nedostala ani jedno euro. To je pre mňa nepochopiteľné.
Dámy a páni, nehovoriac o tom, ako vnímajú napríklad už spomenutí mliekari pána ministra, kde sa dožadovali nejakej finančnej podpory 35 miliónov a dostali skoro nič. Nehovoriac o pekároch. A tu si dovolím, dámy a páni, pri pekároch napríklad citovať z listu, ktorý bol zaslaný aj nám ako poslancom Národnej rady, podotýkam, že ide o zväz slovenský, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, a chcem pre kolegov, ktorí nepôsobia v danej problematike, povedať, že táto organizácia združuje viac ako 500 pekárov a zamestnáva 12-tisíc ľudí, dámy a páni, 12-tisíc ľudí. A títo smerovali list jednak predsedovi vlády, členom vlády a, samozrejme, nám, poslancom Národnej rady, kde poslali výzvu z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 23. 6. A ja budem citovať z listu, ktorý nám bol zaslaný, aby aj široká verejnosť vedela, aký napríklad pekári majú postoj alebo teda ako vnímajú ministra pôdohospodárstva pána Vlčana. Žiadali, samozrejme, na bezodkladné prijatie opatrení súvisiace s tým, že teda sa ohrozuje pekárenský priemysel na Slovensku, a žiadali rôzne riešenia hlavne z pohľadu potravinovej sebestačnosti, bezpečnosti, posilnenia postavenia slovenských výrobcov, zamedzenia prijímania zlej legislatívy a tak ďalej. Ale podstatné sú tie dva odseky v tom závere, dámy a páni, a budem citovať: "Aktuálnemu hroziacemu kolapsu nášho odvetvia bolo však možné zabrániť, ak by mali slovenskí potravinári adekvátneho a odborného partnera v podobe ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka."
Dámy a páni, to nehovoríme my v opozícii. To hovoria, to hovorí valná hromada pekárov, ktorá združuje 500 pekární a zamestnáva 12-tisíc ľudí. Hovoria o tom, že by mali, aby to fungovalo, keby mali v podobe ministra odborného ministra. No a nemajú. Ani adekvátneho. A budem ďalej citovať.
Namiesto odbornej diskusie, spolupráce a snahy o hľadanie riešení sa však slovenskí pekári stretávajú s obrovskou neodbornosťou, neochotou, aroganciou a cielenými opatreniami smerovanými k podpore ekonomicky najsilnejších subjektov na trhu a úplnú ignoráciu vo vzťahu k podpore slovenských výrobcov potravín.
Dámy a páni, toto hovoria združenia a nielen toto združenie. A v závere hovoria o tom, "považujeme za nevyhnutné, aby došlo k okamžitému zastaveniu cielených snáh o likvidáciu nášho odvetvia a nahradenie neodborných politických nominácií skutočnými odborníkmi na kľúčových postoch v rámci ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a nahradenie bezobsažnej marketingovej propagandy reálnymi činmi zameranými na podporu zachovania potravinárskej výroby na Slovensku." Čiže hovoria o tom, že bezobsažné marketingové propagandy.
Dámy a páni, ja som asi pred niekoľkými mesiacmi nazval ministra pôdohospodárstva tzv. marketingovým ministrom, lebo on nič iné nerobí. On len podpis, kade chodí, tade podpisuje memorandá, to je všetko. On nič reálne nerobí, takže toto je výsledok a, samozrejme, nehovoriac o tom, že neriešil napríklad vôbec marketingový fond. Máme tu možnosť napríklad cez Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas alebo rôzne iné kanále riešiť zo strany ministerstva pôdohospodárstva aktívne podporu a propagáciu slovenských výrobcov, slovenských potravinárov, poľnohospodárov. Tuto sa vôbec nič nedeje. Máme možnosť podľa mňa, keby minister pôdohospodárstva chcel, tak cez Slovenskú televíziu vie robiť nejaké kroky na podporu, no ale tam je nula bodov. No a nehovoriac, samozrejme, o, napríklad o rizikovom fonde, o ktorom počúvame už ja neviem koľko a stále nič. Vždy sa riešia veci len vtedy, keď nastane nejaká krízová situácia. Neviem, zamrzne ovocinárom stromy alebo, ja neviem, príde nejaké záplavy alebo, ja neviem, nejaké extrémne horúčavy. Vždy sa vtedy až čiastkovo nejako veci riešia, ale ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením pána ministra nevie zrealizovať tento rizikový fond.
Dámy a páni, a, samozrejme, nehovoriac o pláne obnovy a odolnosti. Tuto musím ale povedať, že ten základ toho, že tam sa nachádza veľká nula, spôsobil pán exminister Mičovský. Ale, samozrejme, pán minister Vlčan bol v tom čase poradcom premiéra, ak si dobre pamätám, v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, no a, samozrejme, prelínalo sa mu tam, keď nastúpil do funkcie, nejako asi dva-tri týždne, mesiac z hľadiska toho, že mohol nejako vstúpiť, ale ja si myslím, že stále sa dá vstúpiť do plánu obnovy a odolnosti, kde zo 6 miliárd naši poľnohospodári a potravinári dostali, dámy a páni, veľkú, veľkú nulu. Nedostali nič.
A preto je potrebné povedať, ako sa k tomuto postavili napríklad okolité štáty alebo štáty Európskej únie, dámy a páni. Nebudem to úplne rozvíjať do detailov, ale poviem, aby tí, ktorí to sledujú a vnímajú, aby vedeli, že koľko tie iné krajiny dokázali z plánu obnovy a odolnosti, a to malo vstúpiť aktívne ministerstvo pod vedením už pána ministra Vlčana do toho, aby sa snažilo spraviť úpravy v tom pláne obnovy a odolnosti, aby tam dostali naši nejaké peniaze. Nedostali nič. Tam je nula. Proste sme sa s tým zmierili, čo je podľa mňa, samozrejme, jedna veľká chyba. A poviem, Francúzi vyčlenili z tohto 1,2 miliardy eur. Nemecko 26 miliárd, dámy a páni, 26 miliárd. Belgicko 400 miliónov eur, Írsko 989 miliónov eur, Španieli necelých 70 miliónov eur, Taliansko 800 miliónov eur, Grécko 47 miliónov, Maďarsko 123 miliónov, Rumunsko dalo 8 miliárd a u nás na Slovensku jedna veľká nula.
Dámy a páni, toto je jedno totálne fatálne zlyhanie jednak celej vlády, ale, samozrejme, aj ministerstva pôdohospodárstva, že to nechalo len tak, že proste sme sa zmierili s tým, že dostaneme jednu veľkú nulu. Vyhováranie sa, že ten môže za to, ten mi to neschválil vo vláde... nesiete plnú zodpovednosť za to. A treba si uvedomiť, že tento plán obnovy a odolnosti bol určený prioritne na to, aby v prípade takých kríz, aká nastala, keď prišiel covid, tak v prípade takejto krízy sme dokázali byť sebestační, dokázali byť pripravení na takéto krízy. Na to mali byť využité tie finančné prostriedky, nie na nezmyselné prerábky nejakých súdov, sťahovania a kúpy nehnuteľností. To nemá s tým nič vôbec spoločné. Tu boli potrebné tie peniaze použiť na to, aby sme si zvýšili potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť, aby v prípade obdobných kríz sme dokázali proste zabezpečiť základné potraviny pre našich občanov. Mali sme tie peniaze na to využiť. Vy ste to proste odflákli krížom-krážom, tu idete stavať nemocnice, ani neviete ktoré, hádate sa na vláde, vôbec, hej, idete rekonštruovať budovy súdu alebo sťahovať, alebo kupovať ďalšie nejaké budovy, však to je nonsens.
Čo nám to pomôže pri nejakej prípadnej kríze? Však sme boli svedkami toho, že keď prišiel covid a zatvárali sa hranice, tak nám tie kamióny, tých 1 200 kamiónov, ktoré sem nám chodí denne potravín, nám ostali stáť na hraniciach. A keby sa táto kríza viacej prehlbovala, tak my sem nedostaneme základné potraviny. A je problém. A my sme mali využiť z plánu obnovy a odolnosti peniaze na to. A ministerstvo nič, ono sa zmierilo s nulou, neriešime vôbec. Má aktívne možnosť vstupovať do toho všetkého. Vieme tam robiť zmeny. Samozrejme, len musíme chcieť. Viete, to by nemohla naša vláda spraviť tak, že jéžiš, Európska únia niečo povie a dobre, necháme to tak, nejdeme nič riešiť. Lebo. Však ale vidíme ten postoj celej vlády.
Dámy a páni, tak ako som začal a povedal som, že to, tá čerešnička alebo to, prečo odvolávame ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, je neriešenie rapídneho zvyšovania cien potravín. Ministerstvo pôdohospodárstva má množstvo mandátov na to a možností, zákonov, aby to riešilo. (Zaznievanie gongu.) Ale vidíte aj ten postoj. Páni sa tu smejú, rehocú, občania na Slovensku platia trikrát-štyrikrát viacej za tie potraviny, iné krajiny všetky Európskej únie pomáhajú aktívne svojim občanom a naši vládni predstavitelia sa smejú na tom. Niežeby prišli s nejakými krokmi. To je pohľad a pevne verím, že toto celá verejnosť vidí, dámy a páni. Takže tá podstata, to najdôležitejšie, prečo odvolávame ministra Vlčana, je preto, lebo vôbec, ale vôbec nerieši ceny potravín.
Dámy a páni, ja si pamätám, v septembri sme sem prišli s prvou mimoriadnou schôdzou, kde sme chceli riešiť na tej schôdzi rapídne zvyšovanie cien potravín, elektriky, plynu a všetkého, podotýkam potravín, lebo sa teraz bavíme o potravinách, to bol september. My sa nachádzame, už je júl, hej, v piatok. Už je júl. To je koľko mesiacov? Asi deväť schôdzí sme zvolávali. A táto vláda, minister pôdohospodárstva ale že fakt žiadnym spôsobom nevstúpil do toho, aby riešil rapídne zvyšovanie cien potravín. Prepáčte, klamem, vstúpil jednou vecou. A to nezmyselným podpísaním marketingového memoranda s obchodnými reťazcami, kde na tomto, s týmto memorandom rieši tzv. 13 základných potravín, kde prostredníctvom týchto, tohto memoranda zastropoval marže obchodným reťazcom. To znamená, on nespravil to, že tie ceny tých potravín, tých trinástich sa nezvyšujú, on spravil to, že pokiaľ ten reťazec má obchodnú prirážku, ja neviem, 100 % na rožku, alebo 80 % na rožku, tak im tým memorandom podpísal, že bude mať naďalej 80, 100 % obchodnú prirážku. On nespravil to, že tá cena klesne. A ešte zabudli povedať, a to tiež tak ako zle ľudia vnímali, aj niektorí novinári si to zle vysvetľovali, že však minister to zastropoval, že tie ceny nebudú rásť. No ale tam nikto nepovedal to B a my sme to vedeli, no však to nemá vplyv na to, že sa zvyšujú vstupy pri výrobe tých základných potravín. To znamená, že tá cena rastie. Takže to bolo len marketingové. Tvárime sa, minister sa chce ukázať asi pred vládou, že však akože niečo som spravil, ale v skutočnosti nespravil nič, v skutočnosti nespravil nič.
Dámy a páni, a preto by som upriamil pozornosť kolegov a je pre mňa až nepochopiteľné, ako koaliční poslanci to si zakryjú tie oči, uši, neviete to povedať. Vy sa z toho smejete, pán kolega tu stále tak interaktívne do toho vstupuje, on si z toho robí úplne srandu, ale, pán kolega, my máme zákon z roku... zákon z roku ´96, je to zákon 18/1996, je to zákon o cenách. My na základe tohto zákona vieme aktívne vstúpiť do stropovania základných potravín, do cien. Tento zákon z hľadiska nástrojov cenovej regulácie je z roku ´96, je z roku ´96. Z hľadiska nástrojov cenovej regulácie by sa mohla rea... by sa mohlo realizovať formou vecného usmerňovania cien. Je to v § 7 tohto citovaného zákona a musím vám povedať, že v tomto zákone v tom paragrafe v bode a) hovorí: "ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov". My tu máme zákon, my tu máme možnosť, ale, samozrejme, tých možností je aj viacej. Toto je jedna vec, je tu zákon.
A tu si dovolím ísť do toho, že, už som to tu viackrát hovoril, že obchodné reťazce musia byť solidárne v takejto ťažkej situácii s občanmi na Slovensku. V prvom rade si uvedomme, bol covid dva roky, všetko bolo pozatvárané, kto jediný bol otvorený? No, obchodné reťazce. Živnostník niekde na námestí, ja neviem, predával, ja neviem, obuv, oblečenie alebo niečo iné, tak musel byť zavretý zo zákona, ale obchodný reťazec bol otvorený, ale tam ste si mohli kúpiť aj to oblečenie, aj tú obuv. Neskutočné zisky mali tieto obchodné reťazce aj v minulosti, aj teraz a teraz ešte viacej. Ja to stále opakujem a stále to budem opakovať. Jeden majiteľ Nemec, vlastník dvoch reťazcov na Slovensku, za päť rokov, dámy a páni, čistý zisk jedna miliarda eur. Viete, čo to je jedna miliarda eur? A to jeden vlastník, jeden vlastník a podotýkam, je to Nemec, to znamená, že on si reálne ešte možnože stovky miliónov vyviezol do zahraničia na základe nejakej fakturácie. Však vieme, jak to robia tie zahraničné firmy. Takže my tu máme spoločnosti, obchodné reťazce, ktoré neskutočne zarábali a počas tých dvoch rokov covidu zarábali, lebo boli stále otvorené. Ľudia vo veľkom nakupovali, však si pamätáme na začiatku, keď prišiel covid. Ľudia sa naskladnili, kúpili si múku, cukor a neviem čo všetko, lebo nevedeli, čo bude, a potom následne stále kupovali a kupovali. A napríklad v roku 2020, keď sa bavíme o tomto, tak jeden reťazec čistý zisk 126 miliónov, jeden za jeden rok 126 miliónov pri obrate jeden a pol miliardy, to je 8 až 8,6 % zisk z obratu. Ako ja tomu nerozumiem, prečo nevieme ísť do tohto nástroja. No tak ten reťazec za päť rokov nebude mať jednu miliardu zisk, no ale bude mať, ja neviem, tak 700 miliónov, ale bude solidárny v tejto ťažkej situácii a pomôže tým občanom tým, že tieto ceny.
Preto ja nevidím dôvod a nerozumiem, prečo vláda a minister pôdohospodárstva si pred týmto zatvára oči. Prečo neprišiel minister pôdohospodárstva a povedal, dámy a páni, tu mám nákupný košík. V tomto nákupnom košíku mám, ja neviem, štyridsať, päťdesiat základných potravín, ktoré ľudia nakupujú denne, nakupujú ich denne. Sú to potraviny, ktoré keď tam zastropujeme tie ceny, tak pomôžeme tým ľuďom, lebo ich budú kupovať lacnejšie. Však tí ľudia sa menia, neviem, však chodíte asi, ale tak vy asi nie, medzi ľudí. Však tí ľudia už nenakupujú to, čo nakupovali. Kupujú horšie, nekvalitnejšie veci, lebo nemajú na to peniaze. No už si nekúpi toto, už si nekúpi toto, kúpi si menej, no a blíži sa doba, že to bude ešte aj horšie a horšie a tí ľudia reálne nebudú mať finančné prostriedky na to, aby nakúpili základné potraviny, dámy a páni. Táto situácia sa sem blíži.
Musím povedať, že na Slovensku tie obchodné reťazce sú niekde v priemere okolo 8 %, 8,5 % v ziskoch. Bežné, bežné obchodné reťazce v iných krajinách Európskej únie sa hýbu niekde na úrovni 2,5 %. To je ten pomer toho, ako ja niekedy hovorím, že slovenské reťazce tu na Slovensku majú klondike v porovnaní s inými krajinami a nevedia byť tolerantní a nevedia byť, nevedia pomôcť. Ja si pamätám ako pri tom, pri bankovom odvode, keď ste ho tu zrušili, 300 mil. ročne, ste hovorili, musíme, lebo banky zvyšujú potom poplatky občanom. Zrušili ste bankový odvod a banky zvyšujú naďalej tieto poplatky. To isté, to isté aj máme v tomto prípade.
Dámy a páni, my sme v tom svojom návrhu, ktorý sme navrhovali, kde ste nám zarezali tú mimoriadnu schôdzu, kde pán minister Vlčan mohol aktívne cez tento zákon vstúpiť, boli prepočty pri obchodnej prirážke na úroveň 40 %, čiže nákup plus 40 %. A vychádzali sme z toho, že skúsenosti hovoria, že 27-percentná prirážka je potrebná na zachovanie systému obchodu, okolo 3 – 3,5 % na logistické náklady a vlastne do 40 % zostáva 10 %, ktorý, ktorá, ktorý by tvoril dostatočnú primeranú hodnotu aj zisku, aj investície. A tu musím povedať, že informácie hovoria jasne. Preto hovoríme 40 % obchodná prirážka, lebo my sa hýbeme na Slovensku možnože chlieb niekde úroveň 65 % v obchodných reťazcoch, rožok je niekde na úrovni možnože okolo 75, 80 %. Nehovoriac, ja neviem, jogurt 120 %, pivo 150 % a ďalšie a ďalšie veci. To znamená, že reálne vidíme, že tie obchodné reťazce majú tie obchodné prirážky na veľmi vysokej úrovni a ministerstvo pôdohospodárstva nič. Zoberte si tak, že však ja som komunikoval s viacerými a hovorím, položím otázku. Od septembra sme zvolávali mimoriadne schôdze na riešenie cien potravín, na to, aby ministerstvo pôdohospodárstva niečo aktívne robilo. A čo spravili od septembra? No nič, nič nespravilo s tými cenami, nejaké memorandum, nejaké strihanie pásky, ktoré ani finančne nepodporili. Nič nerobí ministerstvo pôdohospodárstva, len sa tak... (rečník naznačil rukou vlnovku) na takej vlne. Ja si potom kladiem otázku niekedy, že či ten minister nie je nejaký spriaznený s tými obchodnými reťazcami, keď aj rôzne tie zákony, ktoré ste tu prijímali z hľadiska neprimeraných obchodných praktík a ďalších vecí, boli tak skôr nastavené hlavne pre tie obchodné reťazce. Nie tak, ako by som povedal, vyvážene alebo v prospech našich slovenských potravinárov, ale skôr tak v prospech tých obchodných reťazcov. My musíme nastaviť to tak, aby to fungovalo tu. A ministerstvo pôdohospodárstva nič, minister akože nič, nerieši.
Máme tu ten zákon, dámy a páni, a treba si uvedomiť, že štatistiky hovoria o tom, že podiel na inflácii, napr. medzimesačnej inflácii, ktorý je nárast až 50 %, tvoria potraviny a vláda Slovenskej republiky, ministerstvo pôdohospodárstva musí riešiť toto rapídne zvyšovanie. Však my sme jediná krajina, ktorá nerieši tieto veci vôbec, v rámci Európskej únie. Tu sa hádate o nejakých 200 euro, teraz idete dávať nejakých 500 euro, ale to len štátnej a verejnej správe a ďalšie veci, ale bežní ľudia, seniori nič, nula bodov. Odporúčam ísť sa prejsť, dámy a páni.
Tak ako som povedal, dámy a páni, my skupina poslancov, ktorí navrhujeme vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi Vlčanovi z tých dôvodov, ktoré som vymenoval, a myslím si, že by som vedel nájsť množstvo ďalších vecí, ale, ako som povedal, to podstatné je to, že minister pôdohospodárstva ale fakt žiadnym spôsobom, ale vôbec, mesiace a mesiace ignoruje rapídne zvyšovanie cien potravín a vôbec to nerieši, vôbec, vôbec. Takže preto žiadam a, kolegyne, kolegovia, pri hlasovaní zajtra o jedenástej na základe týchto faktov je podľa mňa pre každého normálneho súdneho poslanca Národnej rady jediné možné riešenie, a to zahlasovať za odvolanie ministra Vlčana.
Prihlásim sa potom aj v rozprave, aby kolegyne, kolegovia, mohli na mňa zareagovať, to, čo som povedal v tomto svojom úvodnom slove.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

29.6.2022 o 14:10 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:40

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán premiér, páni ministri, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval a predložil, aby som predložil informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré je uvedené pod tlačou 1077a, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 1121 z 28. júna 2022 pridelil predmetný návrh na prerokovanie výborom do určeného termínu konania schôdze. Zároveň určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali výbory v určenom termíne. Nasledovné výbory neprijali k návrhu uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a to výbor pre obranu a bezpečnosť, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výbor pre zdravotníctvo.
Nasledovné výbory o návrhu nerokovali, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky neboli uznášaniaschopní. To je ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre kultúru a médiá, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, zahraničný výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre sociálne veci.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor dňa 29. júna nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nebol uznášaniaschopný.
Podľa § 80 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady som bol určený, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predniesol informáciu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vo výboroch. Zároveň ako predseda výboru som určil poslancov Martina Fecka, Jána Szőllősa a Jarmilu Halgašovú, aby splnili úlohu alternatívnych spravodajcov.
Ďakujem, pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis

29.6.2022 o 14:40 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:40

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vám predniesol stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi považuje vláda Slovenskej republiky za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. Je absurdné, ak poslanci za stranu, ktorá z ministerstva pôdohospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry urobila bankomat pre vyvolených ľudí, obrala slovenských pôdohospodárov o stovky miliónov a zanechala ho s obrovským investičným dlhom, vyčíta zlý stav slovenského agrorezortu ministrovi, ktorý s mimoriadnym nasadením zachránil akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Po druhé, vyhlásil za transparentných podmienok výzvy na stovky miliónov eur pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov a pripravil nový strategický plán slovenskej poľnohospodárskej politiky, zameraný na podporu slovenskej potravinovej produkcie.
Ak Robert Fico a strana SMER vyčítajú súčasnému ministrovi klesajúci počet dojníc a nedostatok surovín, iste sú si vedomí toho, že stavy dobytka a produkcia v poľnohospodárstve sa nedá meniť zo dňa na deň ani z roka na rok. Oni veľmi dobre vedia, že súčasný stav je výsledkom nastavenia agrorezortu v predchádzajúcich rokoch a desaťročiach, a je zrejmé, že odvolávaním ministra sa iba snažia zbaviť zodpovednosti za stav, ktorý sami spôsobili. Namiesto toho, aby uznali svoj obrovský podiel viny na stave slovenského poľnohospodárstva, snažia sa odviesť pozornosť a umlčať ministra, ktorý v skutočnosti odkrýva, v akom stave slovenský agrorezort za vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho zanechali, a ktorý nahrádza ich neprehľadný, korupčný systém transparentným, spravodlivým a čo najjednoduchším systémom čerpania dotácií.
A svoju nekompetentnosť dokazujú aj vtedy, keď ministrovi vyčítajú, že nezabránil presunu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu nachádzajúcim sa na území národných parkov do správy štátnej ochrany prírody, hoci sú si dobre vedomí, že tento presun bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky hlasovaním poslancov o poslaneckom návrhu zákona, nie rozhodnutím ministra. Čiže presúvaním zodpovednosti za to, čo bolo v kompetencii Národnej rady Slovenskej republiky, a teda v ich vlastnej kompetencii, na ministra len podčiarkujú, aké základné nedostatky ich návrh má.
Vzhľadom k tomu, že návrh skupiny poslancov poukazuje na problémy, opakujem, poukazuje na problémy, ktoré sú predovšetkým dedičstvom a výsledkom práce vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho a nie zlyhaním ministra pôdohospodárstva, vláda Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis

29.6.2022 o 14:40 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:55

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ospravedlňujem sa, pán minister, mám rokovanie s chovateľmi živočíšnej výroby, takže by som rád potom na chvíľu odišiel a niečo s nimi prešiel.
Ja, ak dovolíte, kolegyne, kolegovia, k vystúpeniu predkladateľa pána poslanca Takáča som si urobil poznámky z toho, čo bolo povedané. Chcel by som v prvom rade poprosiť, aby aj táto rozprava bola o potravinách, aby nebola o politike. Tak ako sme sa, ako sme sa dohodli na prvom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sme si povedali a si myslím, tak verbálne odsúhlasili, že nemáme koaličný a opozičný rohlík, máme len rohlík. Čiže potraviny ani kravy nie sú koaličné, opozičné, ani pšenica, ani ovocie, ani zelenina.
Treba si, treba... (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu.) Poprosím upozorniť pána Pčolinského, aby nevyrušoval.
V prvom rade čo sa týka, čo sa týka pôdohospodárstva a potravinárstva, očakával som v návrhu a verím tomu, že to bude prednesené v rozprave, viac výhrad viazaných k cenám, k potravinám a hlavne očakávam nejaké riešenia. Predpokladám, že pán poslanec s nejakými riešeniami príde. Ja... (Reakcia navrhovateľa.) Nepočul som riešenia. A ja som v podstate trochu, keď poviem, aj rád, že táto schôdza sa otvára, že sa o tom budeme rozprávať, pretože sme, je pravdou, že sme neumožnili opozícii otvoriť schôdzu, mimoriadnu schôdzu, prijatie uznesenia. Takže využili rokovací poriadok, je to v poriadku a túto diskusiu o potravinách otvorili. Avšak mali by sme si hovoriť v prvom rade pravdu.
Naše pôdohospodárstvo a náš vidiek sa v roku 2022, to znamená v druhom roku volebného obdobia, riadi strategickým plánom, ktorý bol schválený v Bruseli v júni 2015 za vlády ministra Jahnátka. Pán minister Jahnátek nastavil pravidlá, ktoré musíme rešpektovať ešte tento rok v rámci prechodného obdobia. To je fakt.
Druhá vec, v rámci tohto strategického plánu bolo schválené vládou, vládou SMER-u kofinancie vo výške nejakých 12 %. Že by toho nebolo málo, tak sa ešte presunulo, bolo to, neviem, 25 % alebo koľko z programu rozvoja vidieka na platby na plochu. Celé slovenské, celý slovenský vidiek, slovenské pôdohospodárstvo vrátane programu Leader, MAS a tak ďalej dostali, keď si dobre pamätám, 1,2 mld. na sedem rokov, na sedem rokov 1,2 miliardy. 26. marca 2016, ak sa mýlim, tak ma ospravedlňte, nastupuje do funkcie ministerky pôdohospodárstva pani Matečná. 26. marca som si prezrel centrálny register zmlúv a z 1,2 mld. bolo, bolo už alokovaných, za sedem mesiacov vlády SMER-u, ktorá schválila strategický plán, 920 miliónov de facto vopred určeným zákazníkom. Môžme to nazvať, že tie peniaze boli, zákazníci boli, to zobrali. Čiže 90 % peňazí, ktoré mali byť využité sedem rokov, boli v priebehu siedmich mesiacov rozdelené. A teraz cítime tie dopady. To sú skutočne dopady, preto je náš vidiek v takom stave, v jakom je.
Určite mám aj ja, mám aj ja výhrady voči ministerstvu. Každý jeden z nás má výhrady aj voči súrodencom, nieto ešte v rámci práce od ministerstva, ale súhlasím s tým, že dávať momentálne do dôvodovej správy presun, presun na ŠOP-ku asi nebolo najsprávnejšie riešenie. My sme ako SME RODINA hlasovali proti, bohužiaľ, naše sily nestačili, ale bol to poslanecký návrh, išlo to mimo ministerstva. Súhlasím s tým, že bola tam spravená chyba, chyba a bola tam politická zodpovednosť za tzv. akciu zlaté prasatá. To bola, to bola politická chyba, za ktorú zobral zodpovednosť štátny tajomník. To si myslím, že bolo vyriešené.
Avšak, pán poslanec, čítať list od pekárov, ja ten list mám na stole, ktorý podpísal šéf toho združenia pekárov, ktorý od, štyri roky bol šéfom sekcie potravinárstva na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, už mi príde trochu pokrytecké a ak mám pravdu povedať, až scestné. Nie politicky, ale skutočne. Keď tento pán, ktorý tento list podpísal, nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva, tak saldo zahraničného obchodu bolo 1,2 mld. eur. Keď tento pán ukončil svoju misiu, saldo bolo 1,8 mld. eur. Pán vtedajší generálny riaditeľ nesplnil svoju misiu a dnes sa pasuje do role najväčšieho odborníka na potraviny. A môžme to vyčítať aj SMER-u, pretože SMER tiež prevzal vládu, vládu so saldom v roku 2012 400 miliónov a odovzdal v roku 2016 pani Matečnej 1,27 mld., čiže strojnásobil záporné saldo. A to nie sú čísla, to je pridaná hodnota, to sú podiely na mzdách, to sú zhruba 500 mil. ročne, ktoré my takto (rečník rozhodil rukami) vyhadzujeme z našich vrecák do zahraničia. Môžme takto sa baviť o stave zvierat, môžme sa baviť o tom, že v roku 2012 sme mali, sme mali... nebudem teraz rozoberať asi cibuľu, cesnak, asi by to nebolo vhodné. A mali sme situáciu takú, že ten skutočný dôvod, prečo je taký podiel potravín slovenských, je to, že v podstate tí naši potravinári ani nemajú kde predávať. Majú iba jedinú šancu, a to je prísť, niekedy požiadať, niekedy poprosiť zahraničné obchodné reťazce.
A teraz prečo to je takto. Dvanásť rokov vlády SMER-u. A teraz nie politická, zase, zase skutočné. Prvý hypermarket bol postavený v roku 1999, bolo to Tesco, prvý hypermarket. Za vašej vlády sa postavili všetky hypermarkety na Slovensku. Za vašej vlády ste neustriehli regulovanie tých obchodných, obchodných možností na trhu, nechali ste masívne likvidovať slovenské malé, menšie všelijaké obchodné systémy a vpustili ste masívne tie veľké markety. To bolo za vašej vlády. Tých dvanásť rokov sa už späť vrátiť nedá. A my dnes máme dve možnosti, alebo prijmeme zákon, že budú musieť mať povinný podiel potravín. Skúšali to v Rumunsku, ale aj keby sme to presadili, lebo určite by sa nejaký spôsob našiel, ja sa pýtam, kde nájdeme producentov 51 % potravín, ktoré by zásobovali slovenský trh. Čiže akonáhle by sme prijali zákon o minimálnom podiele slovenských potravín vo výške 51 %, tak regále by boli väčšinu naplnené minerálkou, pivom, liehovinami, mliekom, máme dosť vajíčok, ale určite by tam chýbali zemiaky, chýbala by tam zelenina, chýbalo by tam to, čo ľudia potrebujú ku každodennému životu.
Mám aj ja výhrady určite voči ministerstvu pôdohospodárstva, ale vieme dobre, že tento strategický plán, ktorý bude platiť od budúceho roku, bude niečo úplne iné ako to, čo bolo za predchádzajúce roky, hlavne v roku 2015. Ešte aj dnes máme nevysporiadané veci znevýhodnenými oblasťami. Ešte dnes bojujeme o ANC oblasti, aby znevýhodnené oblasti mali lepšie financovanie. A pán minister to odo mňa počúva už niekoľko mesiacov a verím tomu, že sa dohodneme, hej? Ale určite sme lepšie nastavili systém špeciálnej rastlinnej, živočíšnej výroby. Je vyššia forma kofinancovania, viac peňazí pôjde na produkciu potravín, aj keď hovoríme, že málo. Ale to, že dnes máme vysoké ceny a že sme totálne závislí na dovoze, nie je tým, že by nákupca v nejakom obchodnom systéme morálne odmietal nakupovať slovenské potraviny. Je v tom, že naše potraviny sú drahé. A prečo sú naše potraviny drahé? Lebo sme podcenili financovanie minulých období. Dnes obrovskí výrobcovia, spracovatelia mäsa, hej, majú 16 až 20 % nižšie ceny, ako sú spracované mäso u nás. Pritom za základ sa berie cena na nemeckej burze. Čiže tie vstupy sú rovnaké, len ten výstup už tam, to stehno, to pliecko je 16 – 20 % drahšie. Lebo tam pracuje veľa ľudí, je vysoká manuálna, veľa manuálnej práce, v podstate nákladovosť sa do toho nevie vojsť.
Ja som o tom presvedčený, že pokiaľ by sme vedeli cenovo konkurovať zahraničným výrobkom, tak asi len blázon mohol by aj z tých obchodných systémov za každú cenu nakupovať iné výrobky ako naše, keď doma to má pohodlnejšie. A to, že to je pravda, pár kilometrov na sever je Poľsko, kde je 90-percentný podiel potravín v Poľsku. Viete čo, aký je rozdiel medzi Poľskom a Slovenskom? Okrem toho že rozprávajú poľsky a my slovensky, my sme mali Dobytkára, oni nemali Dobytkára. To je zásadný rozdiel. Takže ja hovorím, pozerajme, hovorme si pravdu a hľadajme riešenia. Čiže ja očakávam, že aj dnešná diskusia nech je kľudne do siedmej a zajtra doobedu nech je o riešeniach.
A teraz aké máme možnosti znížiť ceny potravín? Veď tých možností je strašne málo. Môžme znížiť DPH? Môžme znížiť, určite že môžme. Je to na rozhodnutí ministra financií, ktorý povie, že znižujeme DPH. Ja som navrhoval zníženie DPH z 10 na 5 % a vyrátal som, čo mi aj pán minister Matovič potvrdil, niekde výpadok z 10 na 5, u tých základných potravín 130 miliónov. Ja si myslím, že bolo by to riešenie. Otázka tá, že nezhodli sme sa na tom, kto ustriehne, že či nebudú zneužité tie ceny na spätné navýšenie v obchodných systémoch. Ale riešenie tu je, to je 130 miliónov.
Vieme, vedeli by sme, vedeli by sme možno znížiť spotrebnú daň, neviem, či je to možné, lebo dépeháčku asi nie, pre tých potravinárov možno áno. Určite jedno z mála riešení je to, čo zatiaľ na tom zhoda nie je a ja sa budem snažiť na september niečo také predložiť, pracujeme na tom, aby sa využili efektívne peniaze z environmentálneho fondu na zníženie nákladov u potravinárov. To by bola cesta, ako im znížiť náklady. Určite keby sme znížili energetické náklady, pekári, obrovská spotreba energie, rôzni výrobcovia potravín má, sú hlavne založené na energii, tie ceny by sme dostali dole. Mohli by sme spraviť to, ako spravili Poliaci, dajme pracovníkom do 26 rokov, odvody za týchto pracovníkov je nula. Ušetríme, zase budú nižšie ceny. Znížme odvodové zaťaženie, len potom, potom zase musíme myslieť na to, že počas dôchodkov to tých ľudí dobehne.
Takže ja by som poprosil pána poslanca, teraz odišiel, pokiaľ bude predkladať, rozprávať bude, hovoriť o potravinách, poprosím riešenia. Nechajme politiku bokom. Nevyčítajme si, čo bolo, lebo tí ľudia, ktorí dnes ozaj majú tri až päť eur na deň, hej, tí ľudia chcú počuť riešenia, hej? Vieme, že príčiny, príčiny nie sú ani priamo príčiny u pána Mičovského, ani u pána Vlčana. Tá príčina je v minulosti a my máme pred sebou obrovskú šancu, päťročný strategický plán a pomôžte nám všetci v tom, ktorí sa aj nevenujete poľnohospodárstvu a potravinárstvu, aby ten strategický plán naplnil tie ciele, aby sme mali viac slovenských potravín, aby sme mali zdravší a aj bohatší vidiek.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

29.6.2022 o 14:55 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:10

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega, vyčarili ste mi úsmev na tvári, že nevyčítajme si to, nerozprávajme politicky a vzápätí ste vo svojom príhovore použil toľko politiky, že až je zemi ťažko. Prvé, čo ste povedali, že sme neregulovali obchodné reťazce. Tak ja vám poviem také dve veci. Viete, kedy vstúpila Billa na slovenský trh? No, klamali ste. SMER s tým vôbec nič nemal, lebo prvé, čo ste nám hneď vyčítali, napríklad Billa vstúpila v roku 1993. A takto postupne vstupovali tieto reťazce a neviem si predstaviť, ako je to v rozpore s Európskou úniou, aby sme ich regulovali. Uvidím, či vy ich dokážete regulovať, keď tu bude chcieť vstúpiť nejaký iný reťazec.
Ďalšia vec, chcela by som povedať, že aj keď sa stavali tie obchody v daných mestách, veď o tom rozhodujú mestá, obce, s tým absolútne štát nič nemá, ak reťazec ide postaviť v nejakej obci alebo meste čokoľvek.
Potom ste rozprávali, že rohlíky nie sú pravicové ani ľavicové, ale vzápätí ste nám vyčítali, čo všetko bolo za nás, čo sa zle urobilo a podobne, ale hneď poviete, ale nám to nevyčítajte, nám nič nerozprávajte politicky, lebo rohlík je len, neni pravicový ani ľavicový. My tomu veríme, že neni pravicový ani ľavicový, ale každá vláda, ktorá vládne, pozostáva z politických strán. A tie politické strany majú svojich ministrov a nesú politickú zodpovednosť. Takže aj my berieme na svoje plecia zodpovednosť, ale aj vy musíte brať na svoje plecia zodpovednosť a možno preto dneska odvolávame pána ministra.
A prepáčte mi, takú od veci, ale keď ste povedal, že kravy nie sú ľavicové ani pravicové, váš kolega išiel hore, váš stranícky, a povedal, že kravy sú aj pravicové, aj ľavicové. Myslím si, že by ste sa mali ospravedlniť. Bolo to nemiestne voči vašim kolegyniam aj voči ženám, ktoré sedia v tomto parlamente. Takže... Pročko sa smeje, no, lebo jemu je to smiešne, ale myslím si, že to sa nerobí. Takže áno, tak to bolo povedané. Takže myslím, že takto sa to nerobí, ale dobre.
Rožky nie sú pravicové ani ľavicové, ale každá strana nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia, za svoje politické a za svojich politických nomi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2022 o 15:10 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:10

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Ďakujem, pán kolega, že si takto stručne zhodnotil vývoj slovenského potravinárstva a poľnohospodárstva, že si pomenoval problémy agrorezortu, do ktorých sa tento rezort dostal aj vďaka 12-ročnému pôsobeniu strany SMER – SD. Hovorím preto aj vďaka, pretože ja som presvedčená o tom, že každá jedna ponovembrová vláda sa podpísala pod úpadok slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, pretože ani jeden premiér, ani jeden minister financií, ani jeden minister pôdohospodárstva nemal za prioritu slovenské poľnohospodárstvo, potravinárstvo napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády to vždy svietilo.
Nakoniec, nechcem teda zachádzať do detailov, čo sa týka čerpania dotácií počas 12-ročnej, 12-ročného pôsobenia, pretože kauza, ako už spomenul pán premiér, či už to boli Babindol, či už to bola pani Rošková, či už to bol Dobytkár, pod to všetko ste sa podpísali, a to sú peniaze, ktoré chýbajú obyčajným, normálnym, bežným poľnohospodárom a potravinárom.
Pokiaľ ide o teda DPH a reguláciu cien potravín, ja si nemyslím, že toto je cesta, ako zlacniť potraviny. Určite nie. Ak chceme nakŕmiť obchodné reťazce, poďme do toho, poďme znížiť DPH. Pokiaľ budeme regulovať ceny potraviny, potravín, tak môžme to robiť, ale opäť to je len dočasná záležitosť a nepomôže to. Osobne vidím riešenie v selektívnej, cielenej pomoci vybraným, resp. sociálne slabým ľuďom v Slovenskej republike. A obráťte sa na ministra financií inak, ak chcete znižovať DPH a regulovať potraviny.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2022 o 15:10 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:10

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán predseda Karahuta, keď sa bavíme o rozmachu obchodných reťazcov v Slovenskej republike, tak mi dovoľte povedať niekoľko faktov. V roku 2002 som ako vtedajší poslanec prvej Dzurindovej vlády predložil zákon o obchodných reťazcoch, ktorý riešil všetky aspekty vtedy potrebné z hľadiska ďalšieho poskytovania, ďalšieho schvaľovania výstavby reťazcov, zákaz zneužívania ekonomickej sily reťazcami a všetky ostatné veci aj z hľadiska zastúpenia slovenských výrobcov potravín v obchodných reťazcoch. Zákon nepodpísal vtedajší prezident Rudolf Schuster, ale v roku 2003 sa nám podarilo takýto istý zákon so všetkými vecami, ktoré s ním súviseli, schváliť pod číslom 358/2003, ktoré, samozrejme, napádali všetky orgány Európskej únie, napádali ich všetky zoskupenia obchodníkov, myslím najmä tých zahraničných, a podarilo sa tým skupinám pravicových politikov, ktorí boli aj vtedy proti tomuto zákonu, robili všetko preto, aby neboli schválené, podarilo sa z tohto zákona nakoniec dať preč všetky podstatné veci, až sa zákon stal bezcenným, nepoužiteľným a ten stav, o ktorom vy teraz hovoríte, je tu.
Vystopovať, kto bol proti tomuto zákonu, sa dá strašne jednoducho a ľahko.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2022 o 15:10 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:10

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, technické zariadenie nefunguje, ale dobre.
To, čo už bolo povedané aj mojimi kolegami ako reakcia na pána Karahutu, áno, treba si pozrieť do histórie, kde to všetko začalo, ako sem prišli jednotlivé reťazce a aké podmienky im kto vytvoril. Na druhej strane ste hovorili o tom, že nerobme z toho politiku, že je to vyslovene nejaká empirická záležitosť, lebo jak povedal, už jak bolo povedané, že rohlík nie je pravicový ani ľavicový, ale hneď obratom ruky ste začali hovoriť o tom, že lebo SMER, lebo čo tu všetko SMER neurobil za 12 rokov. Na druhej strane ste povedali, že nevyčítajme si, čo bolo, a hneď zároveň hovoríte o tom, ako tu SMER za 12 rokov čo nespravil a neurobil.
Ja nehovorím, že všetko sa podarilo, ale poviem otvorene, dnes tu neodvolávame smeráckeho ministra pôdohospodárstva, dnes tu odvolávame vášho ministra pôdohospodárstva. Bavme sa o tom, čo tento minister pôdohospodárstva spravil za posledné obdobie, ktoré je vo funkcii. Toto je tu merito tohto, tejto rozpravy. Ja nebudem všetko teraz spomínať, samozrejme, idem do rozpravy, takže potom sa k tomu detailnejšie vyjadrím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2022 o 15:10 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:10

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani poslankyňa, nechcel som hovoriť, že hovädzí dobytok, extenzívne, intenzívne chované dojnice a tak ďalej. Krava je taký ľudový názov a určite to nebolo mierené, to by som si v živote nedovolil na ženy, to určite nie. Takže ak to niekto zobral inak, ja sa ospravedlňujem, to ma ani nenapadlo.
Pozerajte, čo sa týka zodpovednosti, áno. (Reakcia z pléna.) Ja si myslím... poprosím, pán poslanec, ja si myslím, že zodpovednosť má zobrať každá vláda, aj táto. To nie je o tom. To, že SMER, to ozaj nebolo myslené SMER a Fico a neviem čo, to bolo myslené ako obdobie, kde sme boli. A ja som o tomto zákone, pán poslanec, poviem pravdu, nevedel, to bolo strašne dávno už. Ale je mi ľúto, pokiaľ boli tam nastavené regulačné mechanizmy a tie neprešli, tak toto môže byť jedna, nie jediná, ale určite jedna z príčin, prečo sme tak závislí na piatich-šiestich obchodných systémoch, hej? Takže je to škoda, že neprešlo, pretože niektoré štáty, pobaltské štáty sa s tým vysporiadali a takýto rozmach marketov nedovolili, tým pádom si ustriehli vlastný predaj, kde majú iný dosah ako na zahraničné siete.
A čo sa týka tej politiky, ja som to nemyslel a nebral som to, aj keď som povedal SMER a tak ďalej, ja som sa snažil opierať o fakty. Lebo tie fakty sú, keď raz bolo záporné saldo 1,4 mld. a zbehlo do 1,8 mld., tak asi sa niečo udialo. A keď niekto, ktorý štyri roky riadil, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva dnes nadával všetkým, že nevedia riadiť potravinárstvo, tak asi, asi niečo na tom bude, lebo to sú čísla, hej, ktoré sú štatisticky dané, to nie sú moje politické nálady.
Takže ozaj, bol to možno taký exkurz do minulosti, ale ja si myslím, že teraz v tých rozpravách budú riešenia, predpokladám, konkrétne riešenia a do tých sa radi zapojíme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2022 o 15:10 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:10

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Zareagujem, v prvom rade zareagujem na vystúpenie nepremiéra Hegera, hej, aby sme si povedali tak, ako to v skutočnosti je. No, koľko, koľko tu prečítal pán Heger, pol strany, trištvrte strany a v zásade na obhajobu ministra pôdohospodárstva Vlčana nepovedal ale akože nič. Ja som tam nič nezachytil, že by niečo povedal z pohľadu toho, že no, toto nespravil, toto neni takto.
Dozvedeli sme sa tam, neskoro som si začal robiť čiarky, lebo zase bolo, lebo Fico, lebo SMER, lebo predchádzajúce vlády, lebo Pellegrini a tak ďalej. To je presne typický príklad vlády a koaličných poslancov, ktorí proste ale argumentačne nevedia nič, dojdu im slová, tak sa vracajú naspäť, lebo Fico, lebo SMER, lebo neviem čo všetko. Tak ale my chápeme, že to bol jediný váš volebný program, že ste na toto ľudí obalamutili a oklamali a neviete im reálne ponúknuť nejaké výsledky, tak to tlačíte len aj v tých svojich prejavoch a nejakej, by som povedal, obhajobe toho, čo som ja vo svojom prvom vystúpení povedal, tak pán Heger nepovedal ale vôbec nič. Nič, len Robert Fico a predchádzajúce vlády.
A ešte poviem jednu vec, čo hovoril vo svojom vystúpení pán Heger. Zas sa tu opieral o tú kauzu Dobytkár. To je jediná mantra, ktorú tu viete v rámci tohto používať. Dámy a páni, ale tu je to nastavenie vaše, ktoré vy to celé tu riadite z hľadiska rozpadu právneho štátu. Ja som mal možnosť si vypočuť, ak som si dobre zapamätal, pán Kropil, ktorý vypovedal vo veci Dobytkára, ktorý povedal, že to, čo na začiatku povedal, bolo len preto, lebo ho tí vyšetrovatelia, tí vaši vyšetrovatelia donútili. Dali ste mu piatich Cigáňov, pardon Rómov do väzby, aby ste naňho zatlačili, dámy a páni. A ten človek potom úplne zmenil výpoveď a povedal, že to bolo účelové, že to bolo účelové. To je tá vaša, to, čo jedine tu viete ponúknuť, vymyslených kajúcnikov. A to je presne aj tá vaša kauza Dobytkár. Však tam na konci sa ukáže, ale sa vám to rozpadá úplne ako, celé ako domček z karát, dámy a páni. A to je jediné, čo dokáže pán Heger povedať. Jedine dokáže povedať, že lebo Fico, lebo SMER, a spomína tu nejakú kauzu, kde ovplyvňujete vy riadne týchto svedkov. Však sme sa aj presvedčili pri jednotlivých tých veciach.
Mrzí ma, že pán predseda výboru Karahuta odišiel, lebo chcel som na neho zareagovať, ale poviem, verím, že si to zo záznamu vypočuje. No, mrzí ma, že pán Karahuta ma nepočúval dobre, lebo ja som tu hovoril o opatreniach, o riešení a myslím si, že som hovoril dosť o tom, že tu máme zákon z roku ´96, kde vieme riešiť to, že zastropujeme ceny základných potravín. To nie je riešenie? To nie je riešenie, kolegyne, kolegovia? Ja len hovorím, že minister pôdohospodárstva ale fakt nerobí nič. A má tu zákon.
A druhá vec je, že tuto pani kolegyňa, pani Halgašová spomína nejakú dépeháčku. Ja neviem, ako ste ma počúvali, spomínal som ja nejaké zníženie DPH? Ja som nehovoril ani slovo, pani kolegyňa, o znížení DPH. Ja som hovoril o zastropovaní cien na úrovni obchodnej marže 40 %. To je rozdiel, to je rozdiel. Takže viete, a už keď hovoríte o ministrovi financií, tak vy zo SaS-ky by ste mali povedať aj ministrovi Sulíkovi, ministrovi hospodárstva, ktorý nesie plnú zodpovednosť, že nerieši zvýšené ceny elektriky a plynu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. 300-, 400-percentné navýšenie cien plynu pre pekára, pre mliekara a vy, teda z pohľadu ministerstva, to neriešite nič. Takže mali by ste si vstúpiť aj do svojho svedomia a nie tu poukazovať na nejaké iné veci. Takže toto som chcel zareagovať.
A ešte by som dal možnože rečnícku otázku pánovi ministrovi pôdohospodárstva pánovi Vlčanovi. Pán minister, dostali sme množstvo listov, e-mailov od možnože asi vašich bývalých kolegov v jednotlivých bankách, kde ste pracovali, ktorí nám oznámili, že tie dôvody ukončenia vašich pracovných pomerov neboli len preto, že ste sa rozhodli odísť, no ale že ste tam mali nejaké problémy v tých jednotlivých bankách. Tak možnože aj toto by bolo vhodné, že či sa ďalej správate tak, asi hej, ako ste sa správali v predchádzajúcich zamestnaniach.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.6.2022 o 15:10 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video