72. schôdza

14.9.2022 - 11.10.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.9.2022 o 15:25 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:25

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako spravodajkyňa určená predsedníčkou výboru predkladám informáciu o výsledku rokovania o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1199), vo výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1251 z 22. septembra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie (tlač 1199) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania o tomto návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
O návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie (tlač 1199) výbor nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 12 poslancov boli prítomní šiesti poslanci.
V zmysle rokovacieho poriadku ako spravodajkyňa podávam návrh, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1200), prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Vážený pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.9.2022 o 15:25 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:40

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja len sa chcem spýtať, ak nás môžte informovať, keďže to hlasovanie dnes o jedenástej, resp. dvanástej bolo trošku zmätočné, že aký je ďalší postup Národnej rady a či sme odložili všetky hlasovania okrem týchto návrhov zákonov na utorok, alebo zajtra budeme hlasovať, alebo teda čo vlastne Národná rada schválila a ako budeme ďalej postupovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.9.2022 o 15:40 hod.

PhD.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:40

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, prosím vás len upresniť informáciu, po prerokovaní prvého čítania hlasuje sa ihneď alebo o sedemnástej? A ak chcete, ja môžem odpovedať aj kolegovi Šeligovi, lebo zjavne asi nedával pozor počas hlasovania o dvanástej. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.9.2022 o 15:40 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:40

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Overil som si to na... psst (ruch v sále), overoval som si to na organizačnom odbore, čiže odhlasovali sme dnes na obed to, že hlasovania, ktoré mali byť o jedenástej dnes, sa budú hlasovať v utorok o jedenástej, ale všetko, čo sa do zajtra do 11.00 h prerokuje, tak hlasuje sa zajtra 11.00 h. Čiže dnes a zajtra doobeda, čo sa prerokuje, tak sa zajtra hlasuje. Tak? (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.9.2022 o 15:40 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:40

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Ja len pre poriadok chcem povedať, že som vzniesla námietku pri tom zvláštnom hlasovaní svojvoľnom pána predsedu a nedal o mojej námietke hlasovať. Takže žiadam, aby bolo najneskôr zajtra o jedenástej o mojej námietke hlasované.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.9.2022 o 15:40 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:55

Miroslav Kollár
Skontrolovaný text
Pozerám prepis rozpravy, napriek tomu, že teda pán predseda má problém so slovosledom, tak z toho znenia dávam návrh, aby sme všetky hlasovania presunuli dnešné, terajšie na utorok na jedenástu. Naozaj vyplýva, že sme sa bavili o dnešných hlasovaniach. Takže zajtra by sme mali hlasovať normálne.
Skryt prepis

22.9.2022 o 15:55 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:55

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Takže urobme si už raz a navždy poriadok v tom, čo sme si odhlasovali. Že dnes budeme hlasovať výlučne len o prvom čítaní týchto návrhov zákonov, ktoré prišli z vlády, a o ničom inom a zajtra o jedenástej budeme hlasovať o tom, čo stihneme dovtedy prerokovať. Tak a to, čo sme prerokovali do jedenástej dnes, budeme v utorok o jedenástej hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

22.9.2022 o 15:55 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:55

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, je reagovať na aktuálnu vážnu krízu na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom.
Veľkoobchodné ceny elektriny v období od začiatku leta 2022 skokovo narastajú v reakcii na významný nárast veľkoobchodnej ceny zemného plynu, na ktorú je cena elektriny naviazaná v dôsledku uplatňovania algoritmov a metodík veľkoobchodných trhov na báze marginálnych nákladov najdrahšej výroby elektriny, ktorou je v súčasnosti výroba zo zemného plynu. Ak by sa mala súčasná úroveň forwardových produktov premietnuť do koncových cien elektriny, znamenalo by to mnohonásobný nárast koncových cien, ktorý sa v ekonomických podmienkach Slovenskej republiky rovná cenovej nedostupnosti elektriny pre prevažnú časť obyvateľov Slovenskej republiky a tým vážnemu ohrozeniu ich života a zdravia alebo vážnym hospodárskym škodám.
Návrh zákona reaguje na hroziacu cenovú nedostupnosť elektriny a plynu rozšírením konceptu stavu núdze v elektroenergetike a plynárenstve a vytvorením dostatočných legislatívnych nástrojov umožňujúcich štátu reagovať pružne a efektívne na prípadný vznik stavu núdze.
Navrhujú sa tiež legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky mohlo vydať všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike a všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre domácnosti v Slovenskej republike z dôvodu zabránenia negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu, vládneho návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.9.2022 o 15:55 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:55

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1198).
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

22.9.2022 o 15:55 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:55

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán minister, pred tým, ako sa vyjadrím k samotnému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a regulačný zákon, mám na vás, pán minister, veľkú prosbu. Prosím, nečakajte na Európsku úniu. Počúvame v kuloároch, že sa dnes rokuje o nejakej pomoci pre Slovensko, ktorá ani zďaleka nie je adekvátna pri pohľade na zdroje, ktoré Slovensko dáva do rozpočtu Európskej únie. A rovnako musíme si uvedomiť, že plány, ktoré Európska komisia namaľovala vo vystúpení svojej predsedníčky, sú pre Slovensko totálne nerealistické. Ak dovolíte, pán minister, viem, že o tom veľa viete, rád by som poslaneckej snemovni pár argumentov ponúkol.
Predsedníčka komisie vo svojom vystúpení o stave Únie povedala, že chcú vyzberať dohromady 140 mld. eur a to tak, že sa špeciálne zdaní jeden segment, to sú predovšetkým uhoľné bane, rafinérie, a tak, že sa výrobcom elektrickej energie zoberie všetko nad cenu 180 eur za MWh. Toto malo vyprodukovať dohromady 140 mld. eur, ktoré potom ako príspevok solidarity mal pomôcť firmám a ľuďom vo všetkých štátoch Únie, ale s tým, že sa hlavne prihliada na objem získaných zdrojov v danej krajine.
Pán minister, dal som si tú prácu a komunikoval som s predstaviteľmi Slovenských elektrární, s majiteľmi vodných elektrární, hovoril som s baníkmi a mám informáciu, ktorá potvrdzuje, že ak budeme čakať, či niečo príde na stôl, čo budeme môcť použiť ako príspevok solidarity z týchto zdrojov, tak budeme čakať márne. A teraz poviem prečo. Po prvé, Európska komisia navrhuje v nariadení, ktoré má nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2022, to, že každý výrobca elektrickej energie okrem výrobcu elektrickej energie z plynu a čierneho uhlia že budú môcť fakturovať odberateľom maximálne 180 eur za MWh. Ak zafakturuje sa viac, všetko ostatné má ísť na oltár vlasti. Počul som, pán minister, možno by ste o tom mohli niečo povedať vo svojom vystúpení, že vláda Slovenskej republiky má pripomienky k tomuto návrhu nariadenia Európskej únie. Radi by sme o týchto pripomienkach počuli a možno ich aj konzultovali.
V čom je teraz problém? Problém je v tom, že veľké spoločnosti, veľkí producenti elektrickej energie zväčša svoju produkciu predávajú dopredu na nejaké časové obdobie. Nebudem teraz hovoriť žiadne obchodné tajomstvá, len skonštatujem, že Slovenské elektrárne predali svoju produkciu na dva roky dopredu. A pravda je aj taká, že cena, za ktorú predali túto produkciu elektrickej energie, je nižšia, ako je 180 eur za MWh. Preto, prosím, nečakajme, že tento model, ktorý ponúka Európska komisia, niečo Slovensku prinesie. A veľmi správne sa pýtajú Slovenské elektrárne. Predsa tú elektrinu od nás, od Slovenských elektrární, niekto odoberie. A ten, kto ju odoberie, ju potom posiela nejakým konečným odberateľom. Prečo sa Komisia nesústredila na obchodníkov s elektrickou energiou? Prečo sa Komisia nesústredila na distribúciu, ale sústredila sa výlučne na výrobcov elektrickej energie? Ja súhlasím so záverom ľudí z tohto prostredia, ktorí hovoria, že táto právna úprava navrhovaná v nariadení Európskej únie bude viesť k obrovskému množstvu rôznych konfliktov, súdnych sporov a v žiadnom prípade neprinesie to, čo má priniesť.
Druhý model, pán minister, hovorí o tom, že rafinérie, uhoľné bane, pokiaľ mali v roku 2022 zisk vyšší o 20 % v porovnaní s predchádzajúcimi troma fiškálnymi rokmi, tak sa vytvorí nejaký základ, ktorý sa zdaní osobitnou daňou vo výške 33 %. A to tiež má priniesť na oltár vlasti, v tomto prípade Slovenskej republiky, nejaké zdroje, ktoré použijeme ako príspevok solidarity. Pravda je ale taká, že slovenské uhoľné bane, napríklad Hornonitrianske bane, nemajú takýto hospodársky výsledok, ktorý by oprávňoval nás zaviesť 33-percentnú daň zo základu dane vypočítaného v prípade, že by mali zisk vyšší o 20 %. Naopak, samotné nariadenie Európskej únie konštatuje, že v takomto prípade tá sadzba bude nula.
Z tohoto všetkého nám vyplýva, pán minister, a budem mať rovnakú otázku aj na vás v tej druhej časti môjho vystúpenia, že ak robia takéto vážne rozhodnutia úradníci od zeleného stola, ak nekonzultujú tieto rozhodnutia s priemyslom, s výrobcami elektrickej energie, ak to nekonzultujú s ľuďmi, ktorí robia v distribúcii, tak síce vznikajú pekné idey, pekné myšlienky, pretože v tom vystúpení pani komisárky, teda predsedníčky Európskej komisie to vyzeralo vznešene, máme 140 mld. eur a budeme to rozdávať, ale nemajú nič, pokiaľ ide o Slovensko, nemajú nič. A každý odsudzuje toto nariadenie na jeden obrovský neúspech a ja verím, že tie zmeny, ktoré navrhujete, nám predstavíte. Ak budú mať logiku, tak veľmi radi ich aj verejne podporíme, pretože tu už ide o veľkú hru.
Pán minister, rád by som povedal pár slov aj k návrhu zákona, ktorý ste predložili v skrátenom konaní. Priznám sa, že ma trošku prekvapila skromnosť vášho výstupu, očakával som nejaký dlhší výstup, nejaké odôvodnenie toho, čo ste vlastne predložili, pretože vy navrhujete inštitút stavu núdze. To je niečo pomerne nové a nevídané a možno by bolo potrebné slovenskej verejnosti vysvetliť, kam ideme a čo ideme robiť v oblasti energetiky a v oblasti zabezpečovania bezpečných dodávok plynu, elektriny pre priemysel a pre domácnosti.
Predovšetkým vás chcem ubezpečiť, pán minister, že v týchto extrémnych dobách ja necítim priestor na nejaké koalično-opozičné prekáračky. Na to tu nie som. Chcem povedať to, čo o tom viem, čo sme sa dozvedeli, všimli ste si, že sme hlasovali aj za skrátené konanie, a budeme hlasovať aj v prvom čítaní za návrh zákona. Potom podľa toho, čo budete hovoriť, buď pripravíme nejaké pozmeňujúce návrhy, budeme sa snažiť to vylepšiť, ale celkovo si myslíme, že v poriadku, niečo ste pripravili a je treba niečo v danej situácii aj verejnosti ponúknuť. Preto vás chcem požiadať, pán minister, ste nový, nepoznáte pomery v tomto parlamente, ktoré sú hrôzostrašné, aby rovnako nebol v danej situácii ignorovaný menšinový opozičný názor. Pretože my nie sme deti z ulice. Máme za sebou roky účasti vo vláde Slovenskej republiky, prešli sme rôznymi etapami, dokonca sme riešili reprivatizáciu niektorých bývalých strategických podnikov a sám dobre viete, ste situáciu z rôznych pozícií sledovali, že sme v tejto oblasti boli veľmi aktívni. Navrhujem teda v otázke, ako pomôcť priemyslu, ako pomôcť verejnosti, nejaký elementárny, základný politický zmier. Poďme sa odborne pohádať, poďme si povedať, čo je dobré, čo je zlé, ale na konci dňa by nejaký výsledok mal vypadnúť.
Pochopiteľne, že my máme na to, na niektoré veci trošku iný názor. Predovšetkým je škoda, že nekomentujeme, pán minister, ako toto všetko vlastne vzniklo. Prečo my teraz všetci nariekame, vysoké ceny plynu, vysoké ceny elektriny, no prečo? No lebo. Lebo sa niečo udialo. A ja si myslím, že dnes sa začínajú ozývať zdravé hlasy v Európskej únii, zdravé, ktoré hovoria, poďme si sadnúť a poďme sa na tie sankcie pozrieť. Ak sankcie nepohli ani o milimeter pozíciu Ruska k Ukrajine, to znamená, že nefungujú. Poďme nájsť nejaký iný prístup, ako skončiť túto nezmyselnú vojnu, ktorú ja považujem za hrubé porušenie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie. Vždy som to hovoril. Pre mňa jediné mierové riešenie je riešenie, ale musíme prísť s tým a hovoriť sankcie nefungujú, poďme inak tlačiť na ukončenie vojnového konfliktu a na mierové riešenie, ale nezabudnime povedať slovenskej verejnosti, prapríčinou problémov, ktoré dnes riešime, sú nezmyselné sankcie, nezmyselné sankcie, ktoré sa ukázali ako kontraproduktívne a ktoré najviac poškodzujú tie krajiny, ktoré ich vymysleli a ktoré ich podporujú.
Pán minister, rovnako odporúčam vašim ľuďom na ministerstve, pretože ministerstvo zahraničných vecí je slepé a hluché. Pozrite sa, čo sa všetko odohráva na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. To nie je bublina, kde si všetci hovoria názor, ktorý hovorí len Únia a Spojené štáty, pozor! Svet väčšinovo má iný názor, ako má Európska únia a ako majú Spojené štáty americké, na konflikt na Ukrajine. Väčšinovo ten názor je úplne iný. Prosím, vymaňme sa z tejto bubliny! Buďme trošku realistickí, pozerajme na to inými očami. Smer – sociálna demokracia podporuje členstvo v Európskej únii. Smer – sociálna demokracia podporuje členstvo v NATO. Ale na druhej strane nevidím dôvod, prečo by sme nemali byť sebavedomí, suverénni a nemohli si povedať svoj vlastný názor.
Trošku nás prekvapili, pán minister, pri predložení toho vašeho návrhu také zúžené pohľady vlády na riziká, ktoré súvisia s dopadmi nárastu cien energií. Viete, ono to vyzerá tak, že predložíte do parlamentu na skrátené legislatívne konanie návrh novelizácie zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach, vytvoríte nejaký právny rámec, ktorý sa bude musieť v budúcnosti nejako aplikovať, pravdepodobne nejakými nariadeniami vlády, neviem, ako to chcete robiť, ja si, áno, je tam splnomocňovák pre vládu Slovenskej republiky, budete to robiť nariadením vlády a považujete, ako keby že všetko je vyriešené, všetko je v poriadku. My sme fakt včera sedeli, pán minister, pri počítačoch a pozerali sme, čo tá vláda rokuje, o čom rokuje, a čakali sme nejaký uragán návrhov, toto ideme urobiť, takto to bude vyzerať, toto dostanú tí, toto dostanú tí. Verejnosť potrebuje nejaké upokojenie.
Neviem, do akej miery máte možnosť komunikovať, momentálne ste určite zaneprázdnený, na ministerstve je kopu povinností s preberaním agendy, a tá verejnosť je extrémne nervózna. A tá extrémna nervozita sa prejavuje v rôznych podobách, napr. aj tým, že sú obrovské kopy dreva pred rodinnými domami. Nehovoriac o tom, že ak sa pozriete do obchodov, čo vám budú hovoriť obchodníci, čo sa deje v oblasti kotlov, kotlíkov a neviem čoho všetkého, to je návrat do 19. storočia. Preboha, na čo sme plynofikovali to Slovensko? Veď Slovensko je krajina, ktorá má jednu z najvyšších mier plynofikácie na svete, a my teraz chceme, aby tí ľudia sa odpájali od toho a kúrili doma drevom? To asi naozaj nechceme, preto hovorme o tom vážnejšie. Nestačí len povedať, že máme nejaký právny rámec a všetko je vyriešené. Je vašou povinnosťou, nie je povinnosťou opozície, ukľudnite verejnosť, aby sa verejnosť vrátila naspäť do normálnych koľají, aby sa správala štandardne, lebo ak verejnosť neukľudníte, tak vám tá verejnosť ujde a môžte prijímať akékoľvek opatrenia, tá verejnosť sa bude správať živelne a masovo a pôjde úplne inou cestou, ako možno očakávate.
Pán minister, možno by som chcel od vás počuť informáciu, s kým ste tento návrh spracovávali. Priznali ste, ja som vás počúval po ceste sem v aute, že návrh ste spracovávali do rána, v noci a že to robili legislatívci u vás, myslím, že na ministerstve financií alebo niekde inde. Ale ja stále nepočúvam, že tam sedeli niektorí ľudia zo Slovenských elektrární. Boli tam nejakí ľudia z distribúcie plynu? Boli tam nejakí ľudia, čo majú vodné elektrárne, čo majú solárne elektrárne? Boli tam nejakí ľudia z teplární? Prosím, zabudnite už na to, že úradníci sú schopní vymyslieť perpetuum mobile, nevymyslia ho! Ten úradník je limitovaný svojím pohľadom na svet, preto by som považoval za správne, pán minister, možno aj teraz, dajte si radšej 24-hodinovú prestávku, schváľme to dnes v prvom čítaní, my to podporíme. Ale potom už, keď ideme do druhého a tretieho čítania, kde sa budú predkladať možno aj pozmeňujúce návrhy, vyvolajte tripartitu. Zavolajte si tam tých zamestnávateľov, ja teraz nebudem hovoriť o menách, ale nepochybne pán Soták by vám niečo k tomu povedal. Určite by vám k tomu povedal celý Klub 500, Asociácia zamestnávateľských zväzov, Ruska. Zavolajte si odborárov, budú vedieť k tomu čo povedať mestá a obce. No, budete vidieť, čo vám porozprávajú. Najprv sa musíte pripraviť na to, že vám vynadajú, ale potom sa budú správať korektne a konštruktívne, lebo aj ony potrebujú vyriešiť svoj základný problém, ktorý tam majú.
Takže nechváľte sa tým, že ste to robili v noci do rána. Práca chvatná, málo platná! Nie vždy platí, že keď vynaložíte osem hodín nočnej práce, že to je dobrý výsledok. Mne tam chýba ten kvalitný sociálny dialóg, nemáte ho tam ten kvalitný sociálny dialóg. Rád by som počul od predstaviteľov tripartity, my sa stotožňujeme s týmto návrhom.
Ja vám môžem povedať, pán minister, že SMER sa stotožňuje s vami len politicky teraz. Nevieme vám garantovať, že sa stopercentne s vami stotožňujeme odborne, lebo to je tak ťažká téma a mali sme doslova a do písmena len pár hodín na naštudovanie tejto problematiky. Myslíme si v poslaneckom klube strany SMER – sociálna demokracia, že existujú vážne dôvody aj na uskutočnenie kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ ide o energetickú politiku vlády v oblasti cien energií. My predsa máme podľa zákona o rokovacom poriadku právo na kontrolnú činnosť, možno by bolo dobré, keby hospodársky výbor si sadol s vami, urobil klasický míting, na ktorom si povieme, kde sa nachádzame a čo budeme robiť ďalej.
Pán minister, my sa stotožňujeme politicky so všeobecným zhodnotením situácie, ako ste uviedli v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona. Škoda, že ste viacej nepovedali pri odôvodnení návrhu na skrátené konania a návrhu v prvom čítaní. Samozrejme, že ja som ľavičiar, pán minister, ja sa na tom výborne zabávam, ja oceňujem otvorené priznanie neplnenia funkcie trhu. To všetci zrazu hovoria, že trh s energiami zlyhal. Prosím, využite to ako príležitosť, nie ste zaťažený žiadnymi kauzami z minulosti, môžte si robiť svoju prácu smerom dopredu, tak ponúknite, keď ten trh zlyhal a Európska únia samotná hovorí, že budeme musieť ten trh totálne zreformovať a nastaviť úplne iné pravidlá, treba odtrhnúť cenu elektriny od ceny plynu a ďalšie a ďalšie veci. Dôjdite v mene Slovenskej republiky s rozumnými návrhmi, pretože Slovensko napriek tomu, že je malá krajina, je to energetická veľmoc. Zoberme si atómové elektrárne, sme schopní vyrábať dostatok elektrickej energie pre vlastnú spotrebu. Jediná naša nevýhoda je, že nemáme zdroje plynu, ten prakticky v plnom rozsahu musíme dovážať z Ruskej federácie, ale jak sa pozrieme na výrobu elektriny z vody, ak sa pozrieme na výrobu elektriny z ďalších zdrojov, tak Slovensko vzhľadom na počet obyvateľov má čo ponúknuť z hľadiska skúseností celému svetu. Takže my hovoríme, že trh nefunguje, zázračná ruka trhu neexistuje, naopak, viedla k takým excesom, k takým cenovým nárastom, ktoré sú nevídané, a my preto ako strana, ktorá je ľavicovo orientovaná, plne podporujeme myšlienku úplnej reformy trhu s energiami a s tým, aby sme priniesli nové pravidlá, ktoré si možno doteraz nikto ani len nevedel predstaviť, že by také niečo mohlo byť.
Samozrejme, že z tohto dôvodu oceňujem aj záver, podľa ktorého, citujem, "v takejto situácii je každý členský štát Európskej únie oprávnený prijať ochranné opatrenia aj netrhového charakteru, zamedzujúce aplikácii veľkoobchodných cien na dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny na jeho vymedzenom území, obzvlášť v situácii, ak sa na domácom trhu dokáže vyrobiť elektrina za výrazne nižšie výrobné náklady", tu citujem z konkrétnych dokumentov.
Obsahom diskusie ohľadne tohto návrhu vládneho zákona je, aké majú byť vlastne prijaté ochranné opatrenia, a to aj netrhového charakteru. V uvedenom štádiu legislatívneho procesu, v ktorom sa momentálne nachádzame, a pri limitovaných časových možnostiach na štúdium tohto materiálu hodnotíme časť navrhovaných opatrení akceptovateľne. Opakujem, my sa teraz zhodujeme politicky. Ja vám nemôžem garantovať stopercentne odborne, že za každým jedným paragrafom, ktorý tam je napísaný, stojíme, lebo nevieme to. Je to komplikované na nás, aby sme to zvládli v tomto okamihu, ale politicky v poriadku. Myslím si, že môžeme povedať, že tieto navrhované opatrenia sú pre nás akceptovateľné, a preto sme hlasovali aj za skrátené konanie a budeme hlasovať aj v prvom čítaní za tento návrh zákona.
Na stav núdze bude možné naviazať celý rad zásadných opatrení, to bude vážna vec, ako budete odvážni, čo všetko budete chcieť urobiť alebo nebudete chcieť urobiť, pretože ono to vyzerá fajn v tom zákone, ale ako ďaleko zájdete, som veľmi-veľmi zvedavý a predovšetkým sú aj niektoré opatrenia v oblasti cenovej regulácie a predovšetkým mimoriadnej regulácie v návrhu novelizácie zákona o regulácii v sieťových odvetviach, aj tam sme veľmi zvedaví, ako ďaleko pôjdete.
Priznajme si ale, dámy a páni, že zákon obsahuje, samozrejme, aj riziká. Opäť na ilustráciu uvediem len jedno opatrenie, ktoré považujem za strategický omyl, ktorý v prípade prijatia môže spôsobiť veľké hospodárske problémy, a je ním riešenie problémov s cenami energií prostredníctvom inštitútu všeobecného hospodárskeho záujmu. Ten totiž vôbec nerieši problém s vysokými cenami, všeobecný hospodársky záujem, a zároveň je mimoriadne nákladný. Aj keď je podstata regulácie v sieťových odvetviach založená na oprávnení dodávateľov energií na oprávnené náklady a primeraný zisk, navrhované opatrenia by mali najmä smerovať k dodržiavaniu uvedeného, k odbúravaniu neprimeraného zisku ako rozhodujúcej zložky nárastu cien energií. Kto sa pozerá, viem, že sa tomu venujete, tie zisky sú šialené, ktoré dnes niektoré spoločnosti v týchto oblastiach dosahujú.
Smernice Európskeho parlamentu aj Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a zemným plynom obsahujú primerané nástroje na obsiahnutie uvedeného bez toho, aby štát bol povinný platiť dodávateľom energií refundácie za určité obmedzenia alebo povinnosti. O tom teraz hovoríme, že na jednej strane tam dávate veci, ktoré sú veľmi nákladné, ale nezohľadňujete to, čo hovorí samotná Európska únia vo svojej legislatíve, že sú tam nástroje, kde môžte regulovať a nemusíte refundovať. Bolo by dobré, keby sa na to vaši ľudia pozreli podstatne podrobnejšie, lebo my sme niekedy pápežskejší ako pápež, a nemusíme byť, nemusíme za každú cenu nahrádzať za reguláciu regulovaným subjektom to, čo by Európska únia nikdy nepriznala.
Vážené dámy a páni, chcel by som povedať, že vláda by mala predložiť nielen to, čo predložila, aj iné podporné mechanizmy, ktoré prichádzajú do úvahy, a to je asi tá základná myšlienka, ak sa pozrieme na tento návrh zákona a porovnáme ho s legislatívou Európskej únie.
No a do tretice, okrem práve uvedeného vo väčšine prípadov nie je problémom to, čo vo vládnom návrhu zákona je, ale to, čo by v ňom mohlo byť a nie je tam. To znamená nevyužitie príležitostí, ktoré členským štátom umožňuje Európska únia. Návrh zákona ich zďaleka a zďaleka obchádza. Súčasné otvorenie zákonov o energetike a regulácie v takejto krízovej situácii si vyžaduje aj zásadnú revíziu transpozície s cieľom ísť na hornú hranicu smerníc Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a zemným plynom. Opäť na ilustráciu, pán minister, uvediem iba jednu možnosť, ktorou je rozšírenie subjektov s regulovanými cenami elektriny aj na podniky s menej ako 50 zamestnancami a s ročným obratom nepresahujúcim 10 mil. eur. Ale vidím, že prikyvujete, takže o tejto možnosti viete.
Otvorenie obidvoch zákonov súčasne ponúka otázku, či nie je namieste upraviť po vzore Maďarska možnosť zákazu vývozu elektriny vyrobenej na Slovensku mimo jeho územia v čase krízy. Niektoré krajiny touto cestou idú. Nemám teraz... (reakcia ministra), no dúfam. Ja som zvedavý, pán minister, ako budete odvážny. Jedna vec je právny rámec, ktorý pripravujete, a potom bude treba ísť ďalej a niekto zhúkne na vás v rámci Európskej únie a budete vidieť, čo to je bojovať s mašinériou Európskej únie. Ja vás varujem. Za mňa, hovorím, ja som etatista, SMER je etatistický, uznáva úlohu štátu, regulácie. Pokiaľ pôjde o reguláciu, zásahy, úlohu štátu, v tom u nás podporovateľov nájdete, ale nech nám nikto nehovorí, že nechajte to na zázračnú ruku voľného trhu, zázračný trh s voľnou rukou už ukázal to, čo ukázal.
Rovnako, pán minister, je ďalšia alternatíva, v Českej republike prebieha petícia za zákaz vývozu lacnej elektriny mimo územia ich štátu a za riešenie energetickej krízy. Určite je vhodné posúdiť aj dostatočnosť platnej a účinnej úpravy medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti špekulatívnemu zvyšovaniu cien energie. V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že v dobe slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, keď bol SMER – sociálna demokracia vo vláde, bola v rámci jeho oficiálneho programu usporiadaná aj veľmi zaujímavá medzinárodná konferencia regulátorov energetických. A veľmi ma tešilo vtedy, že Slovensko malo rešpekt v regulačnej oblasti, pretože znovu pripomínam, tým, že vyrábame obrovské množstvo elektrickej energie, naša právna úprava je veľmi vyspelá, počúvajú nás, takže nebojte sa toho, že máme len päť a pol milióna obyvateľov a že naša ekonomika nezodpovedá sile Nemecka. Treba ísť a povedať, toto sú naše názory, takto sme to robili a vždy to prináša aj dobré výsledky.
Samozrejme, je škoda, že dnes sme viac ticho ako hluční, ale každý má svoj prístup k plneniu svojich predsavzatí. My vás v tejto veci podporujeme a pokiaľ by ste išli aj do agresívnejšej rétoriky vo vzťahu k Európskej únii, nikto z nás v SMER-e – sociálna demokracia vás určite za to nebude kritizovať.
Na záver, pán minister, poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia podporí tento návrh zákona v prvom čítaní, budeme vás počúvať, čo budete hovoriť. Skúste naozaj sa poradiť ešte s tou tripartitou, so sociálnymi partnermi. Možno budete prekvapený, čo všetko vám tam dajú. Ja som urobil jednu vec, pán minister, zobral som váš návrh zákona, som ho poslal do rôznych podnikov na Slovensku. Ja predpokladám, že niečo príde naspäť. Pokiaľ budeme mať priestor, asi druhé a tretie čítanie nebude zajtra, nepredpokladám, že by bolo zajtra druhé a tretie čítanie k tomuto návrhu. Čiže máme víkend, počas víkendu možno vyzberáme pár zaujímavých podnetov, ktoré by sme potom spoločne spracovali.
Ešte raz teda prosím, toto nie je priestor na opozično-vládnu prekáračku a ja vás žiadam rovnako o rešpekt menšinového opozičného názoru.
Ďakujem pekne a držím palce, pán minister.
Skryt prepis

22.9.2022 o 15:55 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video