75. schôdza

19.10.2022 - 10.11.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.10.2022 o 15:25 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:25

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Marek, veľmi oceňujem, že teda nechceš všetkých upáliť, aspoň Union nie, a úprimne sa z toho teším. A Union ale nezvažuje odchod. Vaša vláda ich do odchodu núti. Oni by tu veľmi radi podnikali na tomto trhu. Len to nesmieme robiť tak, že zoberieme peniaze aj ich poistencov a dáme ich všeobecke na to, aby robila na konci roka žúrky za 200-tisíc, pričom je dotovaná 358 miliónmi vašim ministrom financií súčasným a vašou vládou s tvojim súhlasom, Marek.
Agresívna kampaň? No áno, priznávam, že v minulosti sa teda zameriavali všetky tri poisťovne napríklad na rómske osady, kde bolo jednoduché nejakým spôsobom prehovoriť viacero poistencov, aby sa prepoisťovali, ale tieto súkromné poisťovne veľmi rýchlo zistili, že jeden rok je to u jednej, druhý rok tí istí ľudia u druhej a zasa naspäť. A viete, čo spravili? Sadli si, urobili dohody, že to robiť nebudú a už to nerobia. Nerobia to, myslím, že už druhý alebo tretí rok. Dá sa to na dátach veľmi ľahko zistiť. Viete, kto to robí? Všeobecka. A napriek tomu všeobecka bude v mínuse. Aj napriek tomu, že dala vyše päť miliónov na, na kampaň na to, aby poistencov získala.
A k benefitom, Marek. Môže sa ti to zdať nefér, môže sa ti to zdať neprimerané. Aj mne sa napríklad zdá nefér, že dáte iba poisťovni, kde váš politický nominant ju obsluhuje. Tak iba tej poisťovni dáte skoro 400 miliónov z peňazí iných ľudí a potom sa teda bačuje, keď máš ako jediný toto. A napriek tomu ten Union, ich akcionár – spoločnosť Achmea financuje vlastnými zdrojmi, však to ste chceli, to, aby slovenskí občania dostali benefity. Keby sme tu nemali súkromné poisťovne, benefity nemáme vôbec. Ešte pred dvoma rokmi všeobecka nevedela dať ani oči, ani zuby. Obe súkromné poisťovne to robili a vieš čo, napriek tomu, že si vyberajú zisky, ešte aj toto zvládnu. Bodaj by tak vedela hospodáriť aj štátna poisťovňa.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2022 o 15:25 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022.
Cieľom návrhu zákona je na základe rozhodnutia prijatého na 65. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu, ktoré bolo prijaté na základe hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie, doplniť prílohu č. 1 zákona č. 139 o dve omamné látky I. skupiny. Ministerstvo vnútra navrhlo zaradiť medzi omamné látky a psychotropné látky ďalších 12 psychoaktívnych látok, pričom dve sa navrhujú zaradiť medzi omamné látky I. skupiny, 8 medzi psychotropné látky I. skupiny a 2 medzi omamné látky II. skupiny. V reakcii na požiadavky každodennej praxe predkladaným návrhom sa tiež navrhuje spresniť niektoré ustanovenia zákona č. 139/1998.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2022 o 15:25 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1109.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 1109, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 3 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 171 z 18. októbra 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2022 o 15:25 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, základným cieľom navrhovanej právnej úpravy je ustanoviť rozsah a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám v detencii v rámci osobitného liečebného režimu zabezpečovaného detenčným ústavom alebo detenčným ústavom pre mladistvých ako zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti. V záujme dosiahnutia uvedeného cieľa sa navrhuje, aby detenčný ústav a detenčný ústav pre mladistvých poskytovali ústavnú zdravotnú starostlivosť v nepretržitej prevádzke tak, aby mohol byť naplnený účel detencie, ktorým je okrem ochrany spoločnosti aj potenciálne zlepšenie zdravotného stavu osoby vo výkone detencie. V súvislosti s predmetnou úpravou sa navrhuje upraviť aj súvisiace zákony tak, aby sa zabezpečilo fungovanie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2022 o 15:40 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1110.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby vládny návrh zákona, tlač 1110, schválil s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje deväť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 9 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 172 z 18. októbra 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a pána poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predseda, skončila som, môžete otvoriť rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2022 o 15:40 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Toto bude veľmi rýchle. Ja chcem teda, aby sme len nekritizovali, tak ja chcem veľmi pekne poďakovať a pochváliť ministerstvo zdravotníctva aj ministerstvo financií za tento návrh zákona. Je to riešenie, ktoré naozaj, po ktorom sa volalo vyše desať rokov, a aj túto vládu treba pochváliť napriek tomu, že už nie sme súčasťou, tak úprimne vzdávam hold konečne niekto, kto toto reálne rieši. A klobúk dole, že teda sa na to aj našli peniaze, dokonca mimo zdrojov zdravotného poistenia, po čom som volala. Takže chcem len povedať, že oceňujem, ďakujem, tento návrh zákona podporíme a je to naozaj veľká vec pre Slovenskú republiku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2022 o 15:40 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:40

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani kolegyňa Cigániková, občas sa zhodneme a v tomto sa zhodneme určite. Každé jedno detenčné centrum, ktoré bude zriadené na území Slovenskej republiky od východu na západ, od severu na juh, bude mať svoje opodstatnenie, bude mať svoj veľký význam a to, že bude financovanie, tak ako bude financované, je len obrovský plus nielen pre samotných zamestnancov, ktorí budú vykonávať detenciu, ale aj pre klientov detenčného zariadenia. Takže tento typ zariadenia, tento typ vlastne sociálno-zdravotnej služby je viac ako potrebný a každý jeden rozumný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky odhliadnuc od politického názoru a politického trička za toto musí zahlasovať všetkými desiatimi.
Takže ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto príprave zúčastnili, ministerstvu zdravotníctva detto, a verím, že tento zákon prejde bez akýchkoľvek obštrukcií, machinácií a bez akýchkoľvek pripomienok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2022 o 15:40 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takto netradične k takému zdravotníckemu zákonu. Budem dávať jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh k 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti k 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a k zákonu o občianskych preukazoch. Takže priamo sa to týka toho zdravotníctva. Sú tam prechodné ustanovenia, ktoré, žiaľ, musíme predĺžiť o ďalší rok. V nadväznosti na predĺženie termínu prechodných ustanovení vo vzťahu k vydávaniu občianskych preukazov bez podoby tváre pre osoby mladšie ako 15 rokov a osoby staršie ako 65 rokov o jeden rok, navrhuje sa aj predĺženie termínu prechodných ustanovení z dôvodu, že by bolo nemožné, aby osoba alebo cudzinec na území Slovenskej republiky s príslušným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti mohla uzatvoriť dohodu alebo odstúpiť od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora, teda prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom.
Navrhovaná práva úprava súvisí s vymedzením podmienky výlučne na základe občianskeho preukazu s elektronickým čipom. V súlade s kapacitnými možnosťami Národného personalizačného centra sa predpokladá vydanie a doručenie týchto dokladov dotknutým osobám do konca roka 2023.
Takže prečítam teraz ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1110.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok I sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11. V nadpise pod § 49j sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. januára 2024" a v § 49j ods. 2 a 3 sa slová „31. decembra 2022" nahrádzajú slovami „31. decembra 2023"."
2. Za článok V sa vkladajú nové články VI a VII, ktoré znejú:
„Čl. VI
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 251/2021 (252/2021, pozn. red.) Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 352/2021 (532/2021, pozn. red.) Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 125/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 16 ods. 1 a 2 a § 19 sa slová „31. decembra 2022" nahrádzajú slovami „31. decembra 2023".
Čl. VII
Zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 124/2021 Z. z. a zákona č. 252/2021 Z. z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. januára 2024"."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
3. Za doterajší článok VI sa vkladajú nové články VII a VIII, ktoré znejú:
„Čl. VII
Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z. a zákona č. 180/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 2 a 3 sa slová „31. decembra 2022" nahrádzajú slovami „31. decembra 2023"."
Čl. VIII
Zákon č. 180/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení takto:
V čl. IV sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. decembra 2022"."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Nový čl. VIII nadobúda účinnosť 30. novembra 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2022 o 15:40 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Dámy a páni, dovoľte, aby som v druhom čítaní uviedla môj návrh zákona, ktorý predkladáme spoločne s kolegom Milošom Svrčekom. Zákon je evidovaný pod č. parlamentnej tlač 1111, bol doručený Národnej rade 24. augusta 2022. Obsahuje dva novelizačné články. Prvý sa týka vecnej zmeny zákona o energetike a druhý, novelizačný článok, sa týka účinnosti, ktorú navrhujem od 1. januára 2023.
Vážený pán predsedajúci, skončila som s uvedením môjho návrhu zákona, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2022 o 15:40 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:55

Peter Liba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Kataríny Hatrákovej a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1111, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením číslo 1603 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 611 z 14. októbra 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 345 z 18. októbra 2022. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 346 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2022 o 15:55 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video