78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.1.2023 o 16:29 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:29

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán poslanec. Na vaše vystúpenie sú dve faktické poznámky.
Ako prvý pán poslanec Vladimír Faič.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.1.2023 o 16:29 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:29

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Susko, ďakujem ti za kvalifikované vystúpenie. Ja som presvedčený, že tie argumenty, ktoré si tu povedal a ktoré si postavil aj v polohe otázok, najmä v súvislosti s tým, že ten návrh novely ústavy od pána poslanca Svrčeka a pani Hajšelovej je od novembra v parlamente, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré prichádzajú, majú byť naozaj dôvodom k tomu, ak nebudú prijaté, aby nebol prijatý tento návrh novely ústavy a aby vlastne ani predčasné voľby sa neuskutočnili.
Som presvedčený zároveň o tom, že aj pán poslanec Svrček, aj ostatní kolegovia, vedia veľmi dobre, aké podmienky stanovila pani prezidentka pri odvolávaní vlády. Veľmi dobre vedia o všetkých skutočnostiach, aj o tom, akú pozíciu má odvolaná vláda vo vzťahu k ústave. Všetko toto vedia.
Nevystupuje nikto z relevantných predstaviteľov bývalej vládnej koalície, aby zdôvodnil, prečo 30. september, a aby zdôvodnil ostatné veci, ktoré s tým súvisia. Ak ste si všimli, nikto z relevantných predstaviteľov vládnej koalície tu nevystupujú. Vystupujú tí, ktorí možno nie celkom si uvedomujú, o čo ide, a skutočnosti, ktoré najmä v súlade... najmä vo vzťahu k ústave existujú, a, samozrejme, snažia sa čosi obhajovať. Ja, ja im to nezazlievam, samozrejme, ale pravdu tak, ako v mnohých prípadoch vo svojej argumentácii má určite pán poslanec Susko.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.1.2023 o 16:29 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:31

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja pár poznámok k tomu, čo odznelo.
Na začiatku toho príhovoru alebo toho prejavu sa hovorilo o tom, že aké má vláda kompetencie. A zaznelo tam aj to, že teda keď vláda niečo nemôže robiť, tak nemali by to potom robiť ani poslanci. Takýto výklad ja osobne považujem za účelový, pretože aj tie obmedzenia právomocí sa netýkajú vlády, ako máme v angličtine ten tzv. government, teda v širšom tej vlády, ale naozaj len toho kabinetu, čiže len ten samotnej vlády.
Čiže určite neobstojí argument, že ak niečo nemôže vykonávať vláda, lebo to má v ústave tak priamo zamedzené, že by to nemohli robiť aj poslanci, lebo to by potom sme hovorili o rozpustení parlamentu, kedy by už zanikal mandát poslanca. Keďže my hovoríme o skrátení volebného obdobia, kedy parlament bude vykonávať svoju funkciu až do predčasných volieb v plnom rozsahu, tak aj poslanci, samozrejme, budú môcť presadzovať to, čo napríklad si presadili do programového vyhlásenia vlády ako celku, alebo to, čo sa hovorí o volebných programoch jednotlivých politických strán.
Ďalšia poznámka, čo môže robiť vláda. No veľakrát je to dosť nejasné a priznávajú to aj ústavní právnici. Čo sú to zásadné opatrenia hospodárskej a sociálnej politiky? No, výklad väčšiny ústavných právnikov je taký, že je to veľmi široké a záleží na tom, ako to vyhodnotí samotná vláda. Takýto je výklad ústavných právnikov. Čiže to nie je úplne jednoznačná vec. Čo to znamená program vlády? No, pochybujem, že programové vyhlásenie. Ale to je skôr to, že si vláda nemá robiť plány, aké si zvykne robiť, napríklad plán legislatívnych úloh alebo výhľadový plán, ale programové vyhlásenie vlády môže plniť.
A k referendu. Viete, väčšina strán, ktorá je v tomto parlamente, vrátane OĽANO, má pozitívny vzťah k referendu alebo k ľudovému hlasovaniu. Ale museli sme sa dohodnúť štyria a SaS takýto vzťah k tomu nemá. Ani... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 16:31 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:33

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
No, pán poslanec Vetrák, v tom sa asi, asi nezhodneme, pretože, pretože ten výklad môže byť rôzny, ale, ale ústava hovorí jasne, ktoré kompetencie sú vlády a ktoré, ktoré nie sú. A tie, ktoré som vymenoval, tie naozaj nie sú ani v poverení, ktoré je publikované v Zbierke zákonov, pani, pani prezidentky, čiže na to vláda, vláda vôbec nemá ani legalitu, nielen legitimitu.
A ja som hovoril o tom, že poslanci síce tú legalitu na to majú, ale nemajú na to legitimitu, pretože už nedisponujú väčšinou, keďže vláda bola odvolaná. Čiže som hovoril o tom, že nemajú legitimitu. A doteraz naozaj nikto z relevantných poslancov bývalej vládnej koalície neodôvodnil, prečo má byť termín predčasných volieb 30. septembra.
Vy tu stále hovoríte všetci, že je to kompromis. Ale kompromis koho? Medzi kým? Veď tu jasne odznelo z úst podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Pčolinského, že strana SME RODINA si vie predstaviť čo najkratší termín volieb, júnový, prípadne májový, takisto ako si to vie predstaviť celá opozícia. Čiže 30. september je termín kompromisný medzi kým? Kto chce dovládnuť až do konca volebného obdobia, že medzi júnovým a februárom 2024 je kompromis september? Niekto tu z vás chce vládnuť v odvolanej demisii ako odvolaná vláda až do februára 2024? Keď kompromisom medzi júnovým termínom a februárom 2024 má byť 30. september? No tomuto ja naozaj nerozumiem. Toto by som naozaj ocenil, keby niekto z vás vysvetlil.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 16:33 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:35

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, pár slov k tomu, čo, o čom rokujeme, teda k novele ústavy o predčasných voľbách, príp. súvisiacich veciach. Začnem najskôr tým, že, a budeme mať možnosť diskutovať, aj keď bude potom následne, ak prejde novela ústavy predložené uznesenie o skrátení volebného obdobia. A tam, si myslím, že viac patrí tá diskusia, že prečo september a prečo jún a prečo nie iný termín a tak ďalej. Čiže ja by som sa potom venoval skôr tomu dátumu, až keď budeme rokovať o uznesení, ale teraz by som sa rád venoval tomu, o čom rokujeme, a to je novela ústavy.
Neviem, prečo niektorí poslanci majú takú obavu, že toto je posledný mesiac, kedy sa predkladajú legislatívne návrhy alebo sa predkladá novela ústavy. Veď máme tu za chvíľu riadne schôdzu, na ktorej je predložená ďalšia novela ústavy, kde je aj referendum okrem iného z dielne pána Pčolinského a kolektívu. A takisto OĽANO, len už to teraz nechcem miešať, aby, keďže máme na, na stole túto novelu ústavy, má pripravenú novelu, kde je takisto ľudové hlasovanie, kde je takisto referendum, kde je takisto zníženie toho referendového kvóra a ďalšie veci, ktoré sme vo volebnom programe sľubovali. Ale toto nie je teraz téma dňa.
Teraz je téma dňa to, že chceme nejakým spôsobom technicky sa dopracovať k skráteniu volebného obdobia a k predčasným voľbám. A k tomu skráteniu bol vytvorený určitý rámec, ktorý pozostával zo štyroch politických strán. Ten rámec stanovil premiér. Ten rámec si nevyberali poslanci. A my, keď sme sa stretli štyri politické strany, tak sme sa museli vzájomne rešpektovať. To nebolo o tom, že ja tam prídem s niečím a budem tvrdohlavo trvať na tom, lebo tak by sa nikto nikdy nedohodol na ničom. Vy všetci dobre viete, že tu väčšina z nás, ktorí sme, máme pozitívny vzťah k ľudovým hlasovaniam. Máme pozitívny vzťah k referendu. Ale vy dobre viete, že SaS je aj tak dlhodobo nastavená, že skôr ako referendum kvôli stabilite ústavného systému uprednostňujú druhú komoru parlamentu. Veď to viete. Čiže takisto, keby ste vy sedeli za rokovacím stolom so stranou SaS, tak takisto by ste sa k žiadnemu referendu nedopracovali. Jednoducho nedopracovali, lebo to je ich legitímny postoj a... alebo je to ich dlhodobý postoj a je legitímny, my ho neuprednostňujeme, ale oni to majú postavené týmto spôsobom.
Čiže chceme vôbec predčasné voľby? Alebo vy to hráte na nás, že mali by sme si dávať nové, nové požiadavky, aby sme sa k ďalším predčasným voľbám nedopracovali, lebo my sa k predčasným voľbám dopracujeme len vtedy, ak sa dohodneme so stranou SaS, pretože taký formát bol nastavený premiérom a my to rešpektujeme. Sú to bývalé strany vládnej koalície, ktoré spoločne vyhrali voľby, ktoré spoločne zostavili programové vyhlásenie vlády. A myslím si, že sa patrí, aby aj spoločne sa dohodli na tom, že toto volebné obdobie sa ukončí, že aby sa oni dohodli na tom. A pokiaľ jeden partner z týchto štyroch má požiadavku, že tam v tejto konkrétnej novele ústavy nebude ľudové hlasovanie alebo referendum, a cieľom, aj pani prezidentka povedala, dopracujete sa k predčasným voľbám, tak sa k nim dopracujeme aj cez to uznesenie Národnej rady, a nám nič nebráni, aby sme budúci mesiac a ďalší mesiac schválili novelu ústavy, v ktorej priznáme aj ľuďom v referende, v ľudovom hlasovaní možnosť aj skracovať volebné obdobie. Veď pre vás by malo byť najdôležitejšie, keď tak nenávidíte túto vládu, aby skončila čo najskôr aj technicky, aby to bolo možné. Nie aby sme sa tu dohadovali ďalšieho pol roka na tom, či to bude ľudové hlasovanie, či to bude referendum, akým spôsobom sa to spraví. Veď vy by ste mali byť radi, že to tak je, ako to teraz je. A potom sa kľudne bavme, spravme okrúhly stôl. Bavme sa o referende.
A potom sa vás budem pýtať, či chcete znížiť to referendové kvórum, lebo vy ste boli 12 rokov vo vláde a ani raz ste neprišli s návrhom na zníženie referendového kvóra. Veď vy robíte Potemkina od začiatku do konca. Dneska dokonca to, pán Blaha to verejne priznal. Pán Blaha dneska hovorí, že prečo sa bojíte referenda. Však keď tam dáte 50 %, tak aj tak to nikdy nebude platné. Však spravte toho Potemkina. Nehovoril vám to dneska, SaS? Vám to hovoril, spravte Potemkina, tak ako oni robili 12 rokov Potemkina z toho, že tvárili sa a stále sa tvária, že ľuďom chcú dať nejaké práva, a dobre vedia, že 50-percentné kvórum sa aj tak nedosiahne. A takíto neúprimní máme byť aj my?
No ak budeme hovoriť o referende, tak budeme hovoriť o znížení referendového kvóra a som zvedavý, či to potom podporíte. Taký návrh tu bude. On je už pripravený, len som ho nechcel dávať teraz. On tu bude a potom som zvedavý, čo budete hovoriť, keď tu príde to zníženie referendového kvóra a ďalšie veci, ktoré máme vo volebnom programe. (Reakcia z pléna.) No, dajte si, dajte si faktickú poznámku, prosím vás, potom. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, pokoj.
Nech sa páči, pán poslanec.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Volebný program OĽANO. Nebudem sa tu ním oháňať, ale, lebo vy niektorí sa najradšej oháňate volebným programom OĽANO, ktorí ste pri tom ani neboli, ani neviete, prečo sú tam tie veci doplnené alebo napísané. Vo volebnom programe OĽANO máme napísané, že referendum áno, ale nie o predčasných voľbách. To tam je priamo výslovne napísané. Čiže my by sme sa kľudne mohli vyhovárať, ja by som tu vôbec nemusel diskutovať o referende a predčasných voľbách a ľudovom hlasovaní, my by sme kľudne mohli povedať, že my to máme vo volebnom programe, že my to, my za to, my o tom nemusíme sa ani baviť, ale nie, nie sme takí, my sa chceme o tom baviť. Ale bavme sa vtedy, keď na to bude čas. Pani prezidentka nám dala čas len do konca januára, tak asi toľko času neni, keďže SaS sme nedokázali presvedčiť, a uvidíme, či dokážeme presvedčiť potom v ďalšej novele ústavy iných ako SaS.
Pokiaľ ide o, pokiaľ ide o tie ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany volebného systému, tiež vytrhávanie z kontextu asi nebude tá najlepšia vec, ktorá sa dá robiť, a ani to neni správne, a ak sa odvolávate na to, čo je napísané vo volebnom programe, tak si treba uvedomiť aj ďalšie veci. My vo volebnom programe máme uvedené aj to, že chceme, aby sa urobila nejaká reforma verejnej správy, pretože teraz objektívne odhľadíme od volebných programov, snáď nebudeme robiť násobne niekoľko volebných obvodov, keď zámerom reformy verejnej správy je, aby okresov bolo menej, aby aj nefunkčných obcí bolo menej, lebo také pracovné návrhy sú na tom ministerstve vypracované, ale robí sa na nich dlho, to neni len záležitosť tejto vlády.
A rovnako, keď sa bavíme o volebnom programe, tak potom to berme v kontexte. Urobila sa reforma verejnej správy, no zatiaľ sa ešte neschválila. Tak potom si sadnime a diskutujme o tom, koľko bude volebných obvodov, ak taký systém chceme. Ale vy niektorí sa tvárite, že prečo to my dávame do ústavy, napr. jeden volebný obvod, najmä strana SMER, že veď my o tom ani neuvažujeme, my také nič nechceme robiť. A hovoríte to tak často a tak dôrazne, že práve potvrdzujete, že nad tým uvažujete, lebo ak by ste nad tým neuvažovali, tak prečo by ste to riešili, tak je vám to potom jedno.
Ale nie vám, ale pán Pellegrini tu opakovane verejne hovorí, že on chce zmenu volebného systému na zmiešaný volebný systém. A myslíte, že on sa bude niekoho pýtať, tak ako sa pýtal opozície, resp. nepýtal vôbec na nič, keď bol vo vláde? On sa bude pýtať OĽANA? Pellegrini, keď sa dostane do vlády a bude sa hovoriť o zmiešanom volebnom systéme, on si sadne s OĽANOM a bude sa pýtať OĽANA, čo chce OĽANO? No o tom pochybujem, keďže to neurobil nikdy doteraz.
Čiže to nie je obava alebo nejaká fikcia, to máme dnes potvrdené, že Pellegrini, ak sa dostane do vlády, tak bude minimálne on trvať na tom, aby sa menil volebný systém. A keď vy hovoríte zo SMER-u, že poďme robiť širokú diskusiu, tak k čomu vlastne slúži to, že presunieme zo zákona do ústavy jeden volebný obvod? No práve tej širšej diskusii, pretože len širšia diskusia a kvalifikovaná väčšina, ktorá bude podmienená tou širšou diskusiou, bude viesť k tomu, že sa ten volebný systém zmení. Veď presne robíme to, čo vy vlastne chcete, lebo nemôžme sa tváriť, že chcete širšiu diskusiu, a potom vám vadí, že sa to musí prijať kvalifikovanou väčšinou. To jednoducho nejde dokopy.
A pokiaľ ide o to pomerné zastúpenie. Vy dobre viete, že v Českej republike ten princíp pomerného zastúpenia majú v ústave dlhodobo. Čiže my nerobíme niečo, čo by neexistovalo inde na svete. U našich najbližších susedov, tak ako sme to mali aj za federácie, potom to, potom to, ten pomerný systém prešiel len na jednotlivé republiky, tak naši susedia si to zdôraznili aj priamo v ústave, pretože to považujú za dôležitý princíp, ktorý nechcú meniť. A my máme ten istý názor, a preto to dávame aj do návrhu ústavy. To neznamená, že to je niečo nemenné. Tak ako sa teraz nájde 90 hlasov, aj ďalšia vláda, ktorá nájde 90 hlasov po širšej diskusii, si môže zmeniť ten systém. Rovnako keď SaS niekedy presadí tú druhú komoru parlamentu, tak si dá do ústavy napríklad, že to bude viac volebných obvodov. To bude treba aj tak meniť ústavu kvôli druhej komore. Čiže nedeje sa nič zvláštne, čo by nebolo legitímne a legálne.
A pokiaľ ide o tie veci, čo môže vláda, čo nemôže vláda. V prvom rade je veľmi otázne, či tá novela ústavy, ktorá bola spravená v tom roku 2011, je správna, keď vynecháva niektoré kompetencie, ktoré má vláda. Nehovorím, že všetky, ale sú tam kompetencie, ktoré, na ktoré sa podľa mňa zabudlo a mali byť priznané aj tej vláde s obmedzenou právomocou, pretože vláda s obmedzenou právomocou nie je nelegitímna ani nelegálna. Vláda je vláda, len s obmedzenými právomocami a my chceme ľuďom pomáhať aj naďalej a chceme riešiť veci, ktoré napr. vyplývajú z plánu obnovy a bez ktorých ľuďom nepomôžeme, že to, že prečo chceme do septembra vládnuť okrem iného je aj pomoc ľuďom a okrem iného je aj boj s korupciou a ekonomickou kriminalitou, takže je veľa dôvodov a toto sú tie najdôležitejšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.1.2023 o 16:35 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:45

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Vetrák, prepáčte, ale ja som to už nemohol počúvať, to, čo ste tu rozprávali. Vy hovorí... vy sa obraciate na nás, ale však vy ste tvrdili, že máte deväťdesiatku na to, aby ste zmenili ústavu. Tak načo sa obraciate na nás?
My hovoríme o tom, že tam bolo referendum, a teraz vy hovoríte o tom, že my tu dávame nejaké podmienky a neviem čo. Však podmienky tu dáva pani Kolíková, potom je tu pán Šeliga, ktorý si dáva podmienky, a vy robíte všetko pre to, aby sa tá ústava neprijala. Však toto je problém. Však keď vy máte deväťdesiatku, vy opozíciu nepotrebujete. Takže prečo sa obraciate na nás? Tomuto fakt nechápem. Hej?
Ďalej hovoríte, že nám by malo vyhovovať čo najskorší termín predčasných volieb. No však nám vyhovuje, my chceme 30. 6., presne tak. Tak ja som zvedavý, či si dokážete presadiť tieto zmeny, o ktorých ste tu hovorili. Však každý nás oslovuje, že nemáme deväťdesiatku, čiže pán Heger klamal, keď povedal, že máme deväťdesiatku a zmeníme ústavu, tak som zvedavý, keď budete hlasovať, pán Vetrák. A ak ju nemáte, no tak prepáčte, musíte sa rozprávať aj s nami. Aj my máme nejakú predstavu o tom, kedy by mali byť predčasné voľby.
A jak ste povedali, vám by malo vyhovovať, aby boli čo najskôr. Nám to vyhovuje. My chceme 30. 6. predčasné voľby. O kvóre sa môžme, samozrejme, baviť, ale vy hovoríte, že tak teraz to urobme takto, že referendum tam nebude, a potom sa o tom poďme baviť a potom to presa... presadíme. No o tom potom za plotom. Však v tom návrhu bolo referendum a vy ho odtiaľ vyhadzujete. To si proste priznajte! Ja som to fakt nemohol počúvať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 16:45 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:47

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Vetrák, no, vy hovoríte, že vy chcete pomáhať ľuďom aj ďalej. No len, bohužiaľ, neviem, či ste si nevšimli, že vy ste boli odvolaní. Vaša vláda, vašej vláde bola vyslovená nedôvera, pretože nedokázala pomáhať ľuďom, a na základe toho prezidentka Slovenskej republiky túto vládu odvolala. Čiže vy nemáte žiaden mandát a legitimitu pomáhať ďalej ľuďom.
Vy máte mandát a legitimitu na to, aby ste čo najskôr pripravili Slovenskú republiku na predčasné voľby. To je základný princíp. A prečo zneužívate túto novelu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má smerovať práve k tomuto, aby sa zorganizovali v čo najskoršom termíne predčasné voľby, na to, aby ste tam dostali nejaké otázky, ktoré súvisia s reformou verejnej správy, ktorú ste ešte ani nezačali? Však ja netvrdím, že to nemôže byť v ústave, ale nech je, teda sa začne reforma verejnej správy, nech sa o tom verejne diskutuje. Však keď sa robila reforma verejnej správy ostatná veľká, ešte za pána Nižňanského, tak sa o tom debatovalo a verejná diskusia prebiehala dva a pol roka alebo tri roky. A potom výsledkom toho môže byť zmena ústavy. Ale prečo zneužívate zmenu ústavy, ktorá má smerovať k zakotveniu možnosti skrátiť volebné obdobie, na zabetónovanie nejakého volebného systému, o ktorom nikto nediskutoval, o ktorom nebola žiadna – ani verejná, ani interná – debata.
Zrazu z ničoho nič to isté zakotvenie špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. To je zneužívanie tohto inštitútu preto, lebo teraz viete, že sa to musí schváliť, lebo je potrebných 90 hlasov, inak teda bude úradnícka vláda pravdepodobne, tak zneužívate ten systém na to, aby ste vložili do ústavy pokútne všelijaké takéto, takéto veci. Akože s tým nemôžme v žiadnom prípade súhlasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 16:47 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:49

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda Vetrák, vy ste sa snažili svoju argumentáciu smerovať tým spôsobom, že aj veci, ktoré sa neuskutočnili a ktoré ste mali v programovom vyhlásení vlády a ktoré, teda do ktorých sa, sám ste to tu priznali, ani nezačrelo, tu dávate ako nejaké argumenty, ktoré by mali smerovať k tomu, že je treba teraz urobiť taký postup, ako navrhujete vy.
Dotknem sa konkrétne a už to bolo spomenuté, reformu verejnej správy. V tomto pléne viacejkrát som vám, aj ja som vás vyzval, aby ste aj vy ako predseda ústavnoprávneho výboru sa snažili presvedčiť koalíciu, že nie je možné prijímať čiastkové reformy, pokiaľ sa týka lokalizácie sídiel istých úradov verejnej správy, ja neviem, zdravotnícku reformu ohľadne nemocníc a rôzne iné, bez toho, aby sa neuskutočnila reforma verejnej správy. Ale ani ste do nej nezačreli. Ja som, samozrejme, na začiatku tohto volebného obdobia vo výbore pre verejnú správu staval tieto otázky, ale bolo mi vždy povedané, že to nie je ešte dohodnuté ani medzi koalíciou. Ale nehovorte teraz v pléne o tom, že tu spomínate reformu verejnej správy, ktorú ste ani nezačali, nieže neuskutočnili, a ktorá vám, samozrejme, sa plance pomedzi nohy, pretože usporiadanie verejnej správy je pre štát mimoriadne dôležité.
A k tej legitimite. Ja neviem, prečo je pre vás legitimita rokovať so SaS-kou o veciach, kde SaS-ka vás vytrepala nohami, uchopenie nohami a búchanie hlavou o zem. Ale vy idete so SaS-kou. Vy sa legitimizujete svojím súperom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 16:49 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:51

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, pán predseda ústavnoprávneho výboru, presne otvoril si otázku ohľadne kvóra, pretože aj podľa môjho názoru to 50-percentné kvórum je určite otázkou do diskusie. A možno aj ty si pamätáš, že v minulom volebnom období hnutie SME RODINA predkladalo ešte ako opozičné hnutie návrh na zníženie tohto kvóra z 50 na 30 % a vtedajšia vládna garnitúra v, zložená v... aj z SNS-ky, z MOST-u – HÍD a zo SMER-u neodsúhlasila a neprešlo ten, neprešiel tento návrh poslaneckou snemovňou. A v prípade, ak by dnes, neviem, bolo buď 30-percentné kvórum, alebo 25-percentné, tak v tomto prípade by možno aj to referendum bolo úspešné, ak by boli viac voliči mobilizovaní, takže toto je určite vecou do diskusie.
A čo sa týka toho uznesenia. Hovorí sa tu len o septembri, ale už aj moji kolegovia niektorí z hnutia povedali, že určite sa budeme baviť aj o júni, pretože predpokladám, že keď bude ústava schválená, zajtra vyjde v Zbierke zákonov a vo štvrtok alebo v piatok sa budeme baviť o jednotlivých tých bodoch programu, kde bude na stole buď uznesenie k júnovým voľbám, alebo k septembrovým, tak my určite podporíme aj ten, tie júnové, júnový termín. Otázka, že či bude dostatok hlasov, pretože s opozíciou aj tak nebudeme mať dostatok hlasov a pravdepodobne to všetko bude závisieť aj od hlasov poslaneckého klubu SaS.
Čo sa týka zmeny ústavy, no tak sú dve cesty. Keď nezmeníme ústavu, tak jednoducho ten termín sa odsúva. A viete veľmi dobre, že 1. 2. vymenuje prezidentka úradnícku vládu. Takže ten, kto nepodporí zmenu ústavy, chce úradnícku vládu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 16:51 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:53

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Vetrák, spomínali ste vo svojej rozprave tak, ako spomenul kolega Svrček, že 50-percentné kvórum, ktoré je teraz nastavené, je naozaj vysoké, pretože Slovensko ako ešte stále mladá demokracia nemá nejako dlhodobo zakotvený inštitút referenda ako niečo, čo je naozaj v prospech občana a čo, čím môžu občania Slovenskej republiky naozaj rozhodovať o veciach verejných, čiže 30-percentné kvórum by bolo úplne ideálne na maličkú Slovenskú republiku, ale o tom sa naozaj môžme baviť v blízkej budúcnosti.
Čo sa týka toho, že ste spomínali vo svojej rozprave, že tu musíte vládnuť aj ďalších des... skoro desať mesiacov, pretože inak neviete doručiť pomoc ľuďom. Pán kolega, ja sa len chcem spýtať, čo ste robili tri roky. Ako dlho ste chceli čakať, dokedy by ste doručili alebo nejakým zvláštnym spôsobom posunuli pomoc do domácností, pomoc k malým firmám, pomoc k veľkým podnikom, pomoc k domovom sociálnych služieb, denným stacionárom, domovom dôchodcov, pomoc do školstva, poľnohospodárstva, pomoc do zdravotníctva? Vy stále chcete len na niečo čakať. Ten čas vám jednoducho uteká ako piesok pomedzi prsty a neviete sa teraz vlastne vrátiť z tej kratšej cesty, prečo by sa toto nešťastné volebné obdobie malo skrátiť.
Pre mňa za mňa, aj keby boli voľby v marci, aj toto už je neskoro, pretože vy ste dostali príliš silný mandát, príliš silný mandát a ten mandát ste nevyužili. Čiže ľudia, ktorí vám tú šancu, strane, ktorá bola dovtedy stále iba opozičným subjektom, dali, vy ako hnutie OĽANO, stále o vás budem rozprávať, pretože vy ste mali 53 poslancov, vy ste boli najsilnejším subjektom, vy ste tú príležitosť nevyužili, a tak ako ste ju nevyužili, už nikdy takúto príležitosť nedostanete, či sa vám to páči, alebo nie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 16:53 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video