83. schôdza

1.2.2023 - 17.2.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2023 o 10:49 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, ja by som to ešte posunul o úroveň vyššie, lebo asi by sme sa mali zamýšľať najprv nad tým, že kvôli čomu dovoľujeme spočívanie mandátu. My ho dovoľujeme v prvom rade preto, že keď sa poslanec stane členom vlády, teda poslanec, ktorý ide pracovať ako poslanec počas štyroch rokov a stane sa členom vlády, teda ide kvázi pracovať do výkonnej zložky parlamentu, keby sme to odvodili z minulosti. Lebo však to pochádza z minulosti. Tak jednoducho je to preto, aby sme, povedzme, najkvalitnejších ľudí, ktorí sú zvolení medzi poslancami, dostali do výkonnej zložky moci. Akonáhle začneme rozširovať to spočívanie mandátu, lebo tam nejde len o situáciu materská, rodičovská, to je taká špecifická situácia. Ale tam je aj tá, aj tam je aj to, že budeme postupne zákonmi rozširovať množstvo funkcií, kedy bude ten mandát spočívať, čo sa nám môže naozaj potom stať, že všetci budú navolení alebo polovica parlamentu nám odíde do úradníckych funkcií, kde ich možno ľudia ani nechceli vidieť. Pretože keď niekto chce byť poslanec, tak kandiduje za poslanca. Keď niekto chce robiť úradníka, tak nech ide robiť úradníka. Alebo keď chce niekto robiť do, vo výkonnej zložke moci, kde sú výberové konania, nech uspeje vo výberovom konaní.
Pokiaľ ide o, o tú samotnú rodičovskú materskú alebo samotnú tú novelu ústavy, ja som tým chcel povedať to, že ja vôbec nepodceňujem nejakú dôležitosť otázky riešenia materskej rodičovskej ako témy, ale tých tém, ktoré sú dôležité na úpravu v ústave, je viacej. A jednoducho ak sa chceme na nejakej ústavnej zmene vždy dohodnúť, tak sa tam musia, tak, tak by tam mali byť aj ďalšie dôležité témy, či už v tejto novele ústavy alebo súbežne v inej novele ústavy tak, aby sme si to vedeli vzájomne podporiť. O tomto som hovoril a nad tým treba rozmýšľať, že nejde len o vylepšenie samotného návrhu, ale ide o uchopenie ďalších tém, ktoré sú z pohľadu iných, ktorí by mali podporiť tú novelu ústavy, dôležité. Takže o tom som hovoril. A potom, samozrejme, popritom môžme vylepšovať ten samotný návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2023 o 10:49 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:53

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som len rada v reakcii na pána Vetráka povedala, že naozaj mojím záujmom je docieliť to, aby ženy poslankyne, muži poslanci mali tú možnosť ísť na materskú alebo otcovskú dovolenku a naozaj sa nebránim aj iným vlastne právnym zneniam. Kľudne sa o tom bavme. Tam naozaj ako ja nemám žiadny úmysel rozširovať to na nejaké ďalšie funkcie. Toto je jediný cieľ a naozaj ho považujem za legitímny. Nielen osobnou skúsenosťou, ale naozaj si želám, aby sme do budúcna dokázali vyslať jasný signál, že aj vrcholová inštitúcia dokáže tú rodinu povýšiť nad politiku a vytvoriť priestor každému, kto sa bude uchádzať o funkciu poslanca, aby po narodení dieťaťa mohol tých pár dní stráviť legálne starostlivosťou o dieťa, nemusel si vymýšľať dôvody v péenke a v ospravedlneniach. A aby to bolo právne a funkčne čisté.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2023 o 10:53 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:53

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Vlastne to, o čom sme sa bavili doposiaľ, tak je preto nevyhnutná novelizácia tak rokovacieho poriadku, ako aj ústavy. Takže to isté, čo som povedala v predchádzajúcom úvodnom slove, to platí aj teraz. Tým cieľom je zakotvenie možnosti ísť na materskú alebo otcovskú dovolenku pre poslanca alebo poslankyňu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2023 o 10:53 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:53

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona o 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru, ale aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2023 o 10:53 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:13

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
V mene troch poslaneckých klubov SaS, SME RODINA a OĽANO prosím o presunutie bodu tlače 1321, to sú firemné škôlky, ide o hlasovanie na budúci týždeň v stredu o jedenástej kvôli tomu, že ešte prebiehajú diskusie s ministerstvom financií. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.2.2023 o 11:13 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:17

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel iba do záznamu uviesť, že v predchádzajúcom hlasovaní o vyslovení súhlasu s prítomnosťou spojeneckých vojsk a vojsk Fínska a Švédska som hlasoval za a vykázalo ma ako neprítomného v miestnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.2.2023 o 11:17 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:46

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Ospravedlňujem sa, pán podpredseda, lebo som nestíhala pred hlasovaním. Rada by som dala pozmeňujúci, teda procedurálny návrh. Prosím o presun čísla parlamentnej tlače 1245, Trestný poriadok, na záver schôdze z dôvodu prebiehajúcich rokovaní. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.2.2023 o 11:46 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:46

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
1245 je tlač... a bod ktorý? Bod 34.
Skryt prepis

2.2.2023 o 11:46 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:46

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom uvedeného tohto vládneho návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších prepisov, je reagovať flexibilne na možné riziká, ktoré by nastali pri dodávke plynu z tretích krajín na územie Slovenskej republiky.
Návrhom zákona sa v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2022/1032 z 29. júna 2022, ktorým sa menia nariadenia EÚ 2017/1938 a ES č. 715/2009, pokiaľ ide o uskladňovanie plynu ustanovujú určité povinnosti uskladnenia určeného množstva plynu v zásobníkoch na vymedzenom území príslušnými účastníkmi trhu s plynom. Právna úprava výkonu kontroly nad skladovacou povinnosťou a sankcií pre prípad nesplnenia skladovacej povinnosti. Súčasne sa tým rozširuje cenová regulácia plynárenstva aj naplnenie skladovacej povinnosti a ustanovujú sa spôsoby vykonávania cenovej regulácie pre prístup do zásobníka plynu v súvislosti so skladovacou povinnosťou.
Tieto, implementácia týchto nariadení Európskeho parlamentu a Rady je v rôznych krajinách rôzna. A Slovenská republiky pôvodne, ministerstvo hospodárstva prikročilo návrhom, ktorý bol veľmi striktný a bol prísny. A takéto ustanovenie a takýto spôsob regulácie a kontroly zásob plynu nebol ustanovený prakticky v žiadnej krajine, ani v susedných krajinách EÚ. To bol aj dôvod diskusie potom, o ktorej bude hovoriť pán spravodajca, kde sme, kde sme flexibilne reagovali na vývoj situácie aj spojený s tým, že aktuálne zásoby plynu výhľadovo až do konca roka, respektíve do konca, sa dá povedať, začiatku alebo na vykurovaciu sezónu nasledujúcu na území Slovenskej republiky prekračujú, a to výrazne hodnoty, ktoré tieto nariadenia stanovujú alebo doporučujú.
Materiál teda predpokladá pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. A práve tie negatívne sme sa snažili čo najviac eliminovať v spolupráci s poslancami národohospodárskeho výboru, a materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie, informatizáciu, služby verejnej správy pre občana, manželstvo, ani rodičovstvo a rodinu a nemá ani sociálne vplyvy.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.2.2023 o 11:46 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:52

Vojtech Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec Fecko, poprosím vás, môžte ísť aj vedľa. Pán poslanec Fecko, pán poslanec Fecko, dosť to ruší, môžte ísť kľudne vedľa, diskutujte.
Pán poslanec, nech sa páči.

Tóth, Vojtech, poslanec NR SR
Ešte raz. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1101) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1586 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 665 z 30. januára 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 399 z 30. januára 2023.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3, 5 až 11 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode 4 samostatne s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 397 z 31. januára 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.2.2023 o 11:52 hod.

MBA

Vojtech Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video