88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2023 o 16:59 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:59

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, nikto nerátal s takou situáciou, že odvolaná vláda naďalej bude vládnuť. Pán kolega, ako si to tak spomenul, tak ja skúsim tak na teba nadviazať. Hovoril, že je diera v Ústave Slovenskej republiky. No tak ja by som to tak trošku zaoponoval, pán kolega, by som povedal, tá diera v Ústave Slovenskej republiky nie je, skôr v hlavách niektorých našich vládnych predstaviteľov, ktorí si myslia, že tu môžu ďalej vládnuť. Odvolaná vláda, ktorá si rozhodne úplne arogantne o odovzdaní migov-29 na Ukrajinu a ohrozí vážne, veľmi vážnym spôsobom ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky, a to dvojakým spôsobom. Jedným spôsobom je to, že náš vzdušný priestor nebude chránený, a druhý veľmi vážny, nás zaťahujú do priameho konfliktu s Ruskou federáciou. Táto nekompetentná vláda, ktorá vládne Slovenskej republike, jednoducho ani nechce vnímať alebo nevníma tú skutočnosť, že viac ako 60 % obyvateľov Slovenskej republiky si neželajú konflikt s Ruskou federáciou. Cez to všetko nás zaťahujú do otvoreného konfliktu s Ruskou federáciou. (Ruch v sále. Zaznievanie gongu.)
A tie argumentácie, ktoré veľmi často používajú, že sú to nefunkčné migy a podobne, prosím vás pekne, tak potom to je čo za dar? Tak vy sa správate ako pokrytci. Nejaký kus šrotu darujete tej druhej strany, druhej strane a tvárite sa, no však to je čosi nefunkčné. Zaujímavé je na tom to, že len prejdú takéto stroje a zariadenia, vojenské systémy za hranicu Slovenskej republiky na Ukrajinu a odrazu sú funkčné. Pritom vy hovoríte, že budú chrániť životy ľudí. No ešte som nevidel zbraňové systémy, ktoré by takto ako v takejto útoč... v tejto vojne bránili ľudí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2023 o 16:59 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:07

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán preds... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Utíšte sa!

Kondrót, Maroš, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, chcem len pre poriadok a pre zápis uviesť, že pri hlasovaní č. 100, návrh poslancov Fecka, Pročka, Kučeru o poľovníctve ma vykázalo, že som bol "za", chcel som byť, samozrejme, "proti". Tak sa ospravedlňujem. Poprosím, kvôli zápisu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.3.2023 o 17:07 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:07

Jaromír Šíbl

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:30

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za faktické poznámky.
Áno, naozaj si musíme uvedomiť to, že nastala v ústave takáto možno chyba, možno nepredpokladaná situácia, ale práve týmto naším navrhovaným zákonom, teda zmenou ústavy, vieme túto legislatívnu chybu odstrániť alebo úplne napraviť. To znamená, že ak sa nebudeme na tento náš predkladaný návrh zákona pozerať ako na nejakú politickú vložku, tak tento predkladaný návrh zákona by nemal problém prejsť, pretože naozaj odstraňujeme iba nedostatok a tento nedostatok môžeme naozaj odstrániť tým, že tento náš návrh postúpime do druhého čítania, kde ak by boli nejaké pripomienky, nedostatky, vieme to odstrániť nejakým ďalším pozmeňujúcim návrhom zákona. Ale nemyslím si, aby na tomto zákone bolo čo vylepšovať, keďže ide naozaj iba o technickú a lehotovú záležitosť.
Čiže všetkým kolegom veľmi pekne ďakujem za faktické poznámky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2023 o 17:30 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:32

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Ja len pre odborníkov a tuto plagiátorov zo strany SaS, ktorí tu neboli počas predkladania zákona, tak by som chcel oboznámiť, že tento zákon hovorí o tom, že povinnosť predsedu Národnej rady je po vyhlásení nedôvery vlády do 14 dní vyhlásiť termín predčasných volieb.
To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis

21.3.2023 o 17:32 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:33

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Milé kolegyne, vážení kolegovia, ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a člen hnutia REPUBLIKA predkladám do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona je zavedenie transparentnosti do spracovania výsledkov volieb konaných v Slovenskej republike, a to spôsobom takým, že zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch sa budú musieť povinne zverejňovať na internetových stránkach miest a obcí a zápisnice okresných volebných komisií sa budú musieť povinne zverejňovať na internetovej stránke štatistického úradu.
Toto ako úvodne slovo a zároveň sa hlásim do rozpravy ako druhý.
Skryt prepis

21.3.2023 o 17:33 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:34

Martina Brisudová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

21.3.2023 o 17:34 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:36

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Viete, v čom je problém? Že na Slovensku aktuálne vládne skorumpovaná, odvolaná, ničomná banda úbohých klamárov a zapredaných chudákov. Keby tomu totiž tak nebolo, neexistoval by dôvod na to, aby sme museli predkladať dnešné dva zákony. Totižto na Slovensku by nikto nebol udivený tým, že vláda, ktorá bude odvolaná, normálne legitímne odíde a požiada o opätovnú dôveru v ďalších predčasných parlamentných voľbách. A keď budú ľudia s takouto vládou spokojní, keď to obdobie, počas ktorého mala celú moc v štáte v rukách, vyhodnotia ako obdobie blahobytu, obdobie šťastia, obdobia, kedy politici pracovali pre ich vlastné blaho, no tak túto vládu opätovne zvolia v ďalších voľbách a nie je žiaden problém.
Lenže my tu máme opačnú situáciu, táto vláda, táto tragická, odvolaná banda je Slovákmi nenávidená a je nenávidená úplne zaslúžene, pretože to, čo tu celý čas počas doby svojho vládnutia vystrájali, je jednoducho neopísateľné, neuveriteľné a ľudia na svojich každodenných životoch videli, že touto vládou môžu maximálne tak pohŕdať a priať si čo najrýchlejší koniec tohto tragikomického zoskupenia. A keď dnes vidíme, že vláda, ktorá je odvolaná a ústava jej zakazuje, priamo zakazuje robiť zásadné rozhodnutia týkajúce sa zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ale ona to aj napriek tomu s plným vedomím, že porušuje ústavu a vystavuje sa budúcemu trestnému stíhaniu, robí, je zrejmé, že táto skorumpovaná banda sa nehanbí pred ničím a že sa nebojí urobiť čokoľvek – porušiť akýkoľvek zákon, pošliapať ústavu, znížiť dôstojnosť všetkých štátnych inštitúcií, zapredať celú Slovenskú republiku, vystaviť 5,5 mil. obyvateľov Slovenskej republiky hrozbe vojenského konfliktu a bez hanby slúžiť cudzím zahraničným záujmom.
Z tohto dôvodu sa pýtam, existuje možnosť, že by sa takáto vláda, takáto skorumpovaná banda, ktorej hrozí trestné stíhanie za to, že porušuje ústavu, uchýlila aj k tomu, že by napríklad falšovala voľby v Slovenskej republike? Uchýlila by sa táto vláda k tomu, aby zasahovala do volebného procesu s cieľom zmeniť výsledky volieb, aby mohli vyhrať ich politické strany? Pýtam sa, či vláda, ktorej predsedom najväčšieho poslaneckého klubu je Igor Matovič, ktorý do pléna príde so zákonom, ktorým chce dať 500 eur každej osobe za voľby, s odôvodnením, že tým chce zohrať lepší voličský výsledok práve pre seba, to znamená priamo do dôvodovej správy napíše, že si chce kupovať voličov, či takáto vláda je ochotná a má tú drzosť zasiahnuť do volebného procesu v takej miere, že by mohla hroziť akási falzifikácia konečných volebných výsledkov.
Ja sa pýtam, rečnícka otázka, ale podľa môjho názoru, keď vidíme, že títo gauneri sú schopní všetkého, tak by boli schopní aj tohto. A práve z tohto dôvodu sme priniesli zákon, ktorým by si každý jeden občan Slovenskej republiky mohol transparentne skontrolovať výsledok volebného procesu. Zákon, s ktorým nikto demokraticky zmýšľajúci nemôže mať problém. Celé to spočíva v tom, že okrsková volebná komisia by zverejnila svoju zápisnicu, to znamená ten konečný výsledok, na ktorom sa uzrozumeli všetci delegáti danej komisie, ktorý všetci podpísali a na ktorom sú zverejnené výsledky jednotlivých politických strán, počet platných voličov, počet zúčastnených voličov v danom okrsku a všetko by to bolo zverejnené na stránke obce. Normálny, legitímny, absolútne čistý a transparentný volebný proces.
Problémom dneška je, že tieto zápisnice sa nielen nezverejňujú v originálnej podobe, ale je dokonca zakázané ich fotenie po finálnom sčítavaní hlasov. Ja sa pýtam prečo. Prečo je problémom, ak niekto vo finále zverejní zápisnicu, ktorú tak či tak museli podpísať všetci zúčastnení delegáti na tomto volebnom procese, a občania si sami môžu overiť, či to, čo zrátali v tom danom okrsku, je to isté, čo zverejnil vo finálnom výsledku aj štatistický úrad, a či niekde v rámci procesu nedošlo k nejakej zmene.
Obyvatelia Slovenskej republiky – úplne logicky – nedôverujú vám, vám nedôveruje nikto, kto dnes ešte rozmýšľa, a rovnako obyvatelia Slovenskej republiky majú rôzne podozrenia voči elektronickému sčítavaniu hlasov. Je to normálne, je to logické a vždy to elektronické sčítavanie hlasov môže podliehať väčšej akejkoľvek možnej falzifikácii. A z tohto dôvodu by taktiež okresné volebné komisie zverejnili svoje finálne zápisnice za okres, ale už na stránkach štatistického úradu.
Nevidím v tomto návrhu zákona absolútne nijaký problém. Nevidím nijakú prekážku, prečo by ktorýkoľvek demokraticky zmýšľajúci človek mohol povedať, že takýto návrh zákona nepodporí a že takýto návrh zákona má akúkoľvek zlú podobu alebo čímkoľvek zlým môže prispieť k situácii v štáte. Naopak, tento zákon je tak čistý, tak transparentný a tak skvelý, že by ho mali podporiť všetci naprieč celým politickým spektrom. Lebo ak existuje argument, prečo ho nepodporíte, povedzte ho tu na rovinu. Povedzte občanom Slovenskej republiky, že sú nejaká menejcenná burina, ktorá nemá právo vedieť, ako dopadli voľby v ich obci, v ich bydlisku, prípadne v ich okrese.
V demokratickom zriadení moc pochádza práve od ľudí a moc kontrolovať volebný proces je niečo tak samozrejmé, že sa nikto nemôže diviť tomu, ak by zápisnice z okrskových a okresných volebných komisií boli reálne zverejnené. A tak by došlo predovšetkým k tomu, aby nikto nemohol tieto voľby manipulovať, aby nikto nemohol tieto výsledky meniť podľa vlastného uváženia. Je to mimoriadne dôležité a môže to zvýšiť aj dôveru obyvateľov Slovenskej republiky v transparentnosť volebného procesu a aj všeobecne zákony. Pretože keď zákony budú schvaľovať poslanci, ktorí požívajú minimálne tú dôveru, že ľudia veria, že boli zvolení v normálnych, demokratických a transparentných voľbách, tak o to lepšie neskôr tieto zákony môžu prijať, pretože sú schopní akceptovať a veriť, že toto sú skutoční ich zástupcovia, volení zástupcovia ľudu.
Nepochybujem preto o tom, že ktorýkoľvek demokratický poslanec v tomto pléne, ktorý sa už zrejme asi nehlási k výčinom tejto tragikomickej politickej moci, tejto tragikomickej odvolanej vlády, podporí náš návrh zákona a bude za to, aby volebný proces bol stransparentnený. My okrem toho, aby sme priniesli tento zákon, pripravujeme v hnutí REPUBLIKA aj celkový systém paralelného sčítavania hlasov a komplexný systém, kde sa v rámci okrskov budú overovať tie jednotlivé čísla a aj s okresnými volebnými komisiami urobíme všetko pre to, aby nikde k manipulácii volebného procesu nemohlo dôjsť. A keďže aj napriek tomu, že by ste mohli mať nejaké iné politické programy, iné názory, mohli by ste dokonca nenávidieť naše hnutie, ak vám záleží na tom, aby volebný proces bol transparentný, neexistuje žiaden racionálny dôvod, prečo tento návrh zákona nepodporiť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.3.2023 o 17:36 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:44

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Myslím si rovnako, tak ako to bolo v rozprave od kolegu Mazureka povedané niekoľkokrát, ten návrh je vyslovene užitočný minimálne v niekoľkých ohľadoch. Určite vnímame v spoločnosti diskusiu a rôzne špekulácie o tom, že voľby sú alebo nie sú transparentné, falšované, manipulované a tak ďalej. A myslím si, že je našou povinnosťou načúvať tieto hlasy alebo teda načúvať týmto hlasom a zároveň z pozície politikov urobiť všetko pre to, aby občania neprestali veriť v demokraciu a v transparentnosť volieb a celkovej tej politickej súťaže. Preto ma teší aj skutočnosť, že tento návrh oslovil aj strany bývalej koalície, ktoré dnes v parlamente sú a ktorí nám vyjadrili, alebo ktoré nám vyjadrili podporu a prisľúbili, že tento návrh zákona podporia.
Rovnako ďakujem predsedovi parlamentu za to, čo povedal pár minút dozadu. Myslím si, že naozaj aby sme upokojili tú verejnú mienku a tú diskusiu, ktorá častokrát špekuluje a spochybňuje ten, ten priebeh, a ja som, som teda naklonený tomu, aby politici v prvom rade spravili všetko pre to, aby takéto špekulácie a takáto nedôvera medzi občanmi nebola.
Na druhej strane treba povedať aj to, čo tu bolo spomenuté, že keď príde Igor Matovič s nápadom, aby sme dávali voličom 500 euro, tak to zaváňa takou politickou korupciou, to si povedzme rovno, a mnohí, mnohí komentátori a novinári to tak aj vnímali a popisovali. Preto si myslím, že aj v kontexte toho je dôležitý tento náš návrh a že je v ňom oveľa viacej rozumu ako v nápadoch o 500 eurách a podobne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2023 o 17:44 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:46

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda.
Tento náš návrh zákona naozaj chráni hlasy všetkých politických strán a politických hnutí, ktoré sa zúčastnia v septembri na predčasných parlamentných voľbách. Pretože tak ako môže alebo niekedy smie zlyhať ľudský faktor pri sčítaní hlasov, tak týmto návrhom zákona vieme tento ľudský faktor donútiť určitým spôsobom, v úvodzovkách, aby nezlyhal. Pretože ako je známo z praxe, tak vždy tieto hlasy sčítavajú ľudia, ale aj napriek tomu, že sčítavajú hlasy členovia okrskových, teda miestnych a okresných komisií, môže sa stať, či už vedome, alebo nevedome, aby takýto člen okrskovej alebo miestnej, alebo okresnej komisie nejakým spôsobom či už chcel, alebo mohol manipulovať s krúžkami a s hlasmi pre jednotlivé politické strany.
Čiže, kolegyne a kolegovia, naozaj ideme týmto zákonom chrániť všetky hlasy, ktoré vaši, naši voliči odovzdajú komukoľvek, kto bude na kandidátnej listine naprieč celým poslaneckým alebo politickým spektrom odľava doprava. Čiže tento zákon je absolútne apolitický a má naozaj jeden jediný cieľ – zabrániť manipulovaniu, zabrániť falšovaniu hlasov počas aktu sčítania a aby nedošlo k tomu, že občan Slovenskej republiky, ktorý odvolí, si nebude mať právo alebo možnosť odkontrolovať, ako dopadli voľby v jeho okrsku, v jeho meste, v jeho okrese. Čiže chceme, aby obec a mesto mala povinnosť zverejňovať na svojej webovej stránke tieto zápisnice a štatistický úrad to isté pri okresných komisiách.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2023 o 17:46 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video