90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:17 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:17

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, navrhujem termínovať bod 226 navrhovaného programu, ešte skontrolujem, 226, číslo tlač 1437 – novelu Zákonníka práce, na piatok 5. mája o štrnástej. Odôvodnenie: Je to bod, ktorý prešiel z predchádzajúcej schôdze, bol podaný už vo februári, nevidím dôvod, aby bol úplne na konci schôdze. Navrhujem preto piatok, ako som počul po dohode z grémia, nebude sa hlasovať, ale bude sa rokovať do šestnástej, tak aby sme nikomu neprekážali v prerokovaní jeho bodov, ale aby to bolo včas prerokované, keďže ten zákon je podaný do prvého čítania už dávno.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:17 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:19

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Žiadam o presun tlače 1646, 1647 a 1648. To sú zákony o znížení cien potravín na začiatok schôdze, a to za bod č. 13, tlač 1709.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:19 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:20

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Vážený pán podpredseda, podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku si vás dovoľujem požiadať o zaradenie bodu – návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie stanoviska k zákazu spaľovacích motorov na úrovni Európskej únie do roku 2035 (tlač 1712) do programu tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a navrhujem jeho zaradenie ako bod po tlači 1450, čiže podľa tohto nového programu je to za bod č. 111.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:20 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:21

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, prosím vás, dávam procedurálny návrh, aby sme presunuli body, bod číslo 89, tlač 1652 – zníženie DPH na predaj z dvora na nulu a na potraviny so zníženou sadzbou z 10 na 5 percent, a bod číslo 197, tlač 1650 – obmedzenie obchodných prirážok obchodných reťazcov, ako body 17 a 18.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:21 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:22

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh na presun bodu rokovania 234, tlač 1564, je to zákon o obecnej polícii, za body rokovania 54, vládny návrh zákona, tlač 1299. Ako dôvod uvádzam, že v súčasnom návrhu programu sa tento bod rokovania na tejto schôdzi nestihne prerokovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:22 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:23

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, mám dva procedurálne návrhy.
Prvý návrh. Žiadam o vyradenie tlače 1702 z programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Vláda Slovenskej republiky schválila materiál uznesením č. 190 z roku 2023 z 19. apríla 2023. Predmetný materiál dlhodobý plán rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035 je strategickým dokumentom a ako taký nepochybne predstavuje zásadnú otázku vnútornej a zahraničnej politiky. Podľa čl. 119 Ústavy Slovenskej republiky o takýchto otázkach rozhoduje vláda v zbore. Podľa čl. 115 ods. 3 ústavy však vláda v demisii o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky rozhodovať nemôže vôbec, a preto nemôže takýto dokument ani predkladať Národnej rade Slovenskej republiky a Národná rada Slovenskej republiky teda o tom ani nemôže rokovať a rozhodovať. Argument, že ide o materiál podľa písmena r), to znamená podľa osobitného zákona, je neadekvátny a nemôže byť prijatý, pretože tento sa použije len vtedy, ak nejde o predchádzajúce písmená a toto je písmeno j), kde vláda nemôže o tomto vôbec rozhodovať v zásadných otázkach o vnútornej a zahraničnej politiky. Čiže vláda o tom nemohla rozhodnúť, nemohla nám to sem predložiť a my o tom nemôžme rozhodovať.
Čiže to je prvý návrh a druhý návrh, pán predsedajúci, žiadam o vyradenie tlače 1534 z programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Predloženie návrhu... Odôvodnenie: Predloženie návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1534) je v rozpore s § 96 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, nakoľko dňa 29.03.2023 nebol schválený návrh zákona v tej istej veci (tlač 1440) a predtým nebol schválený takisto ďalší návrh zákona v tej istej veci pod tlačou 1415. Podľa, ja rozumiem, že stanovisko ústavnoprávneho výboru z dnešného dňa povedalo, že je to v poriadku, ale toto stanovisko je čisto politické a podľa doterajšieho konštantného rozhodovania ústavnoprávneho výboru doteraz vždy návrh v tej istej veci, to znamená, návrh, ktorý upravoval tie isté vzťahy, sa považoval za návrh v tej istej veci a nebol... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:23 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:24

Jaromír Šíbl
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, navrhujem hlasovanie o tlačiach 1235 – obchodovanie s emisnými kvótami a 1040 – poplatky za znečisťovanie ovzdušia, sú to body 1 a 2 návrhu programu, presunúť toto hlasovanie na budúci týždeň v utorok, to znamená 9. 5. o sedemnástej hodne. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:24 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:28

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Tiež, pán predsedajúci, chcel by som požiadať o zmenu termínu hlasovania bodu číslo 3, tlač 1402, na termín 16. 5. 2023 o jedenástej hodine z dôvodu potreby otvoriť rozpravu a doplniť dátum účinnosti, ako aj menší pozmeňujúci návrh, ktorý vyplynul z precizovania pôvodnej verzie. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:28 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:29

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, týmto žiadam o zaradenie nasledujúceho nového bodu, ktorý bol podaný dnes 2. mája do podateľne Národnej rady, do programu 90. schôdze Národnej rady. Tento návrh má názov návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 120/1993 Z. z. o platových pomerov niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Aby som vysvetlil. Áno, je to veľmi háklivá otázka vzhľadom na to, že obyčajní ľudia na Slovensku si nemôžu rozhodovať o svojich vlastných platoch a tento návrh hovorí o tom, aby sme zastavili prudké zvyšovanie platov, ktoré len za tento rok poslancom navyše zvýši platy o 10 044 eur a pani prezidentke o 30 816 eur. Je to vzhľadom na výrazne nižší deficit... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:29 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:31

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, navrhujem zaradiť tlač 1475 ako nový bod na 90. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Je to návrh zákona, novela zákona o sudcoch a prísediacich, bola podaná v marci. Pán predseda mal pochybnosť o tom, či je a uplynula šesťmesačná lehota, ja som mu poslal list, nešlo to na ústavnoprávny výbor, tá lehota uplynula, nebolo to v rovnakej veci, takže vás prosím, aby ste dali o tom hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.5.2023 o 14:31 hod.

PhD.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video