Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2020 o 16:47 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 16:47 - 16:48 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom k tomu, že som sa prihlásil ako posledný, tak nebudem kopírovať to, čo povedali moji predrečníci, ale poviem trošku k novinárom, hovoril ste aj kritizoval ste, pán Pellegrini, komunikáciu medzi pánom premiérom a novinármi.
Tak veľmi stručne. Neviem, či ste sledovali včerajšiu tlačovku, ako novinári z istého denníka naozaj tendenčne skákali, útočili a bez akejkoľvek slušnosti napádali premiéra. To je predsa premiér, myslím si, že nejakú slu... nejaká slušnosť komunikácie by mala byť zachovaná. Slušne ich na to upozornil. Toto tu dnes kritizujeme?
Myslím si, že váš bývalý šéf Robert Fico, ktorý nazýval novinárov hyenami, prostitútkami, kedy boli novinári prenasledovaní, dokonca, žiaľ, vyhasol život novinára spolu s priateľkou.
Tak ja vás poprosím, k tej komunikácii medzi vládou alebo pánom premiérom a novinármi moc sa nevyjadrujte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 18:12 - 18:14 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem, pán poslanec Vetrák, za tvoje vystúpenie, pretože fakt veľmi detailne aj za tých pár minút bolo vysvetlené to, že čo bolo najpodstatnejšie pri predložení tohto poslaneckého návrhu. Práve tým, že v programovom vyhlásení na 2020 až 2024 bolo jasne povedané, že táto vláda chce zvýšiť dôveru občanov v právny štát, bojovať proti korupcii, taktiež klientelizmom. Tým, že predložíme legislatívne zmeny, ktorými jednoducho ukážeme aj ľuďom na Slovensku, že ide nám o to, aby sa stransparentnil výber kandidátov na generálneho prokurátora, tak toto je v podstate de facto aj výsledok dlho mesačnej diskusie v rámci ústavnoprávneho výboru, v rámci diskusií s odbornou obcou, s akademickou obcou pri príprave a predložení tohto poslaneckého návrhu.
Chcel by som sa ešte dotknúť aj v krátkosti tej koncepcie riadenia. No, čo je lepšie ako práve tým, že budeme v rámci ústavnoprávneho výboru, v rámci toho hearingu vypočúvať tých kandidátov, od ktorých budeme jasne počuť, aká je ich predstava riadenia, ako chcú rozvíjať tú Generálnu prokuratúru alebo tú sústavu prokuratúr na Slovensku, ako ju chcú reformovať, ako si predstavujú ako by mala fungovať Generálna prokuratúra, tak tam získame aj okruh ďalších otázok, ktoré rozšíria v podstate ten okruh vedomostí o tom kandidátovi. Čiže tým sa dozvieme úplne najdetailnejšie to, akým spôsobom myslí ten kandidát na generálneho prokurátora.
A myslím si, že práve na záver dňa budete mať vybratého toho najlepšieho. A ja sa veľmi čudujem, že niekto s tým má problém. Ako stále sa to dookola otvárajú tie isté veci, ale pritom absolútne nesúvisia s týmto návrhom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:39 - 17:41 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som ešte v podstate nadviazal aj na vystúpenie pána Dostála, že sa tu stále otvára otázka rozšírenia okruhu osôb a inštitúcií, ktoré môžu navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora. V uvedenom koaličnom návrhu, v tomto poslaneckom návrhu predloženom do Národnej rady sú aj všeobecne prijímané zmeny ako rozšírenie ...
===== že sa tu stále otvára otázka rozšírenia okruhu osôb a inštitúcií, ktoré môžu navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora. V uvedenom koaličnom návrhu, v tomto poslaneckom návrhu predloženému do Národnej rady sú aj všeobecne prijímané zmeny ako rozšírenie možnosti okruhu inštitúcií, ktoré môžu navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora a v súčasnosti vieme, že touto jedinou inštitúciou je Národná rada a ja si myslím, že keď kandidátov navrhuje v súčasnosti len Národná rada, tak to môže mať podtón politickej motivácie a práve týmto návrhom, koaličným návrhom, ktorý predkladáte tak profesijné organizácie majú možnosť predložiť fundovaných ľudí a ony asi najlepšie poznajú, že kto má na to, aby viedol tak dôležitú inštitúciu ako je Generálna prokuratúra, poprípade v tých ďalších článkoch Špeciálna prokuratúra a vždy je dobre, keď do týchto procesov je zapojená aj akademická obec. Práve tam sú ľudia, ktorí publikujú, ktorí prednášajú, ktorí spolupracujú, ktorí sa poznajú a najlepšie vedia, že kto má asi ten morálny a odborný kredit na to, aby viedol Generálnu prokuratúru. Čiže súhlasím s tým, aby sa rozšíril tento počet, tento okruh inštitúcií, ktoré by navrhovali kandidátov na generálneho prokurátora. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:39 - 17:41 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som ešte v podstate nadviazal aj na vystúpenie pána Dostála, že sa tu stále otvára otázka rozšírenia okruhu osôb a inštitúcií, ktoré môžu navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora. V uvedenom koaličnom návrhu, v tomto poslaneckom návrhu predloženom do Národnej rady sú aj všeobecne prijímané zmeny ako rozšírenie ...
===== že sa tu stále otvára otázka rozšírenia okruhu osôb a inštitúcií, ktoré môžu navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora. V uvedenom koaličnom návrhu, v tomto poslaneckom návrhu predloženému do Národnej rady sú aj všeobecne prijímané zmeny ako rozšírenie možnosti okruhu inštitúcií, ktoré môžu navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora a v súčasnosti vieme, že touto jedinou inštitúciou je Národná rada a ja si myslím, že keď kandidátov navrhuje v súčasnosti len Národná rada, tak to môže mať podtón politickej motivácie a práve týmto návrhom, koaličným návrhom, ktorý predkladáte tak profesijné organizácie majú možnosť predložiť fundovaných ľudí a ony asi najlepšie poznajú, že kto má na to, aby viedol tak dôležitú inštitúciu ako je Generálna prokuratúra, poprípade v tých ďalších článkoch Špeciálna prokuratúra a vždy je dobre, keď do týchto procesov je zapojená aj akademická obec. Práve tam sú ľudia, ktorí publikujú, ktorí prednášajú, ktorí spolupracujú, ktorí sa poznajú a najlepšie vedia, že kto má asi ten morálny a odborný kredit na to, aby viedol Generálnu prokuratúru. Čiže súhlasím s tým, aby sa rozšíril tento počet, tento okruh inštitúcií, ktoré by navrhovali kandidátov na generálneho prokurátora. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 16:52 - 16:54 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Pán poslanec, som rada, že ste vo svojom vystúpení poukázali na to, že v súčasnosti je prokuratúra uzavretý systém. Ako ste uviedli, novými prokurátormi sa môžu stať synovia, dcéry, rodinní príslušníci či kamaráti, čiže nie tí najlepší, ale tí najbližší. Na strane druhej, samozrejme, nesmieme zabudnúť aj na tých prokurátorov a prokurátorky, ktorí sú charakterní a odvážni. Ak nechceme o právnom štáte len hovoriť a teoretizovať, ale chceme v právnom štáte naozaj žiť, právo a štát by mali reprezentovať naozaj tí najlepší. Polemika sa tu už pár týždňov vedie ohľadom toho, či generálnym prokurátorom, teraz teda aj špeciálnym prokurátorom má byť iba prokurátor, alebo teda môže byť aj neprokurátor. Ale rovnako ako v každej oblasti či profesii platí jednoducho, že čím je väčšia konkurencia, tým máme aj my väčšiu šancu na to, aby sme si vybrali toho najlepšieho. Na to bude slúžiť verejný hearing, každý jeden poslanec sa ho môže zúčastniť, sám si môže urobiť obraz o tom, akú kvalitu daný kandidát má, aké má morálne prednosti, ako chce viesť a riadiť Generálnu prokuratúru a na základe toho sa sám podľa vlastného vedomia, svedomia, poprípade presvedčenia rozhodnúť pre toho svojho najlepšieho. Aj z tohto dôvodu si ja osobne myslím, že práve otvorenie prokuratúry má naozaj zmysel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 16:24 - 16:26 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Mňa zaujala taká veta, ktorú ste spomínal pán poslanec, že rozhodnutie Národnej rady o odvolaní generálneho prokurátora by bol hrubý politický zásah do činnosti generálnej prokuratúry alebo niečo v tom zmysle. Ja by som nadviazal v podstate na to ustanovenie § 8 ods. 4 v ktorom je jasne aj napísané, že v prípade ak b y došlo zo strany Národnej rady k návrhu na odvolanie tak prezident má možnosť obrátiť sa na tú stavovskú organizáciu v prokuratúre na radu prokurátorov, aby zaujali stanovisko k tomuto návrhu a do 7 dní od doručenia tejto žiadosti prezidentovi boli povinní predložiť svoje stanovisko. Čiže tu je jednoducho úzka spojitosť medzi stavovskou organizáciou medzi prokurátorov aký majú návrh alebo aký majú názor na odvolanie generálneho prokurátora do
===== ... aby zaujali stanovisko k tomuto návrhu a do siedmich dní od doručenia tejto žiadosť prezidentovi boli povinní predložiť svoje stanovisko. Čiže tu je jednoducho úzka spojitosť medzi stavovskou organizáciou, medzi prokuratúrou, aký majú návrh alebo aký majú názor na odvolanie generálneho prokurátora do budúcna pro futuro a v podstate, či sú s tým stotožnení alebo nie sú s tým stotožnení. Čiže ja absolútne v tom nevidím nejaký politický zásah alebo niečo v takomto význame a ešte ste sa dotkli v podstate aj otázky, že kandidát alebo generálny prokurátor by mohol vzísť z externého prostredia. A čo je na tom negatívne? Ja vidím, že jednoducho v čom je negatívne to, keď napríklad právnické fakulty na Slovensku alebo Ústav štátu a práva by mohli navrhovať kvalitných top manažérov alebo ľudí, právnikov z právnickej obce. Jednoducho v rámci toho otvoreného híringu, ktorý nás čaká v septembri budeme tvrdo grilovať týchto kandidátov a ľud nech sa ukážu, či majú na to, aby viedli Generálnu prokuratúru. A budeme jednoducho vedieť po skončení tejto, tohto híringu, že jednoducho Generálnu prokuratúru bude viesť najlepší človek z právnickej obce. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 16:24 - 16:26 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Mňa zaujala taká veta, ktorú ste spomínal pán poslanec, že rozhodnutie Národnej rady o odvolaní generálneho prokurátora by bol hrubý politický zásah do činnosti generálnej prokuratúry alebo niečo v tom zmysle. Ja by som nadviazal v podstate na to ustanovenie § 8 ods. 4 v ktorom je jasne aj napísané, že v prípade ak b y došlo zo strany Národnej rady k návrhu na odvolanie tak prezident má možnosť obrátiť sa na tú stavovskú organizáciu v prokuratúre na radu prokurátorov, aby zaujali stanovisko k tomuto návrhu a do 7 dní od doručenia tejto žiadosti prezidentovi boli povinní predložiť svoje stanovisko. Čiže tu je jednoducho úzka spojitosť medzi stavovskou organizáciou medzi prokurátorov aký majú návrh alebo aký majú názor na odvolanie generálneho prokurátora do
===== ... aby zaujali stanovisko k tomuto návrhu a do siedmich dní od doručenia tejto žiadosť prezidentovi boli povinní predložiť svoje stanovisko. Čiže tu je jednoducho úzka spojitosť medzi stavovskou organizáciou, medzi prokuratúrou, aký majú návrh alebo aký majú názor na odvolanie generálneho prokurátora do budúcna pro futuro a v podstate, či sú s tým stotožnení alebo nie sú s tým stotožnení. Čiže ja absolútne v tom nevidím nejaký politický zásah alebo niečo v takomto význame a ešte ste sa dotkli v podstate aj otázky, že kandidát alebo generálny prokurátor by mohol vzísť z externého prostredia. A čo je na tom negatívne? Ja vidím, že jednoducho v čom je negatívne to, keď napríklad právnické fakulty na Slovensku alebo Ústav štátu a práva by mohli navrhovať kvalitných top manažérov alebo ľudí, právnikov z právnickej obce. Jednoducho v rámci toho otvoreného híringu, ktorý nás čaká v septembri budeme tvrdo grilovať týchto kandidátov a ľud nech sa ukážu, či majú na to, aby viedli Generálnu prokuratúru. A budeme jednoducho vedieť po skončení tejto, tohto híringu, že jednoducho Generálnu prokuratúru bude viesť najlepší človek z právnickej obce. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.7.2020 16:00 - 16:02 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada uznesením č. 176 z 10. júna 2020 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila ako gestorský výbor a určila lehotu na jeho prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporučil ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 26 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona tlač 108a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 77 z 15. júla 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku. Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.7.2020 15:37 - 15:39 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 74 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k tlači 141 a k tlači 142.
Oba návrhy spĺňajú z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby tlač 141 návrhu ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 14. septembra 2020.
Predseda Národnej rady taktiež navrhol, aby tlač 142 návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 11. septembra 2020 a gestorský výbor do 14. septembra 2020. Zo znenia oboch návrhoch je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tlač 141 návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Ďalej odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že aj tlač 142 návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň, aby oba návrhy pridelil výborom, vrátane určenie gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.7.2020 14:15 - 14:19 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, pod., ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 175) v 2. čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením čísla 210 zo 14. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru zdravotníctvo. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Ján Benčík, ktorý nie členom žiadneho z výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, oznámil gestorskému výboru, výboru v určenej lehote stanovisko k predmetnému návrhu zákona § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť Slovenskej republiky schváliť, Ústavnoprávny výbor uznes. č. 74 z 15. júla 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznes. č. 46 z 15. júla 2020 a výbor pre zdravotníctvo uznes. č. 35 z 15. júla 2020. S uznesením výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom tri tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča hlasovať o tomto bode s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadre, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave v tomto návrhu zákona. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v 2. čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti číslo 47 z 15. júla 2020. Týmto uznesením, ma výbor zároveň poveril predložiť návrh v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Vážený pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis