Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 16:16 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 16:16 - 16:18 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ja iba v krátkosti. Je pravdou to, že my zažívame na Slovensku vďaka tomu, že potravinárstvo a poľnohospodárstvo bol rezort druhej až tretej kategórie, poľnohospodári boli ako keby menejcenní ľudia za posledné roky, je to pravda, je to skutočnosť, čiže my nenájdeme na Slovensku hrdého sedliaka, ktorý príde do krčmy a kupujú mu pol deci, a nájdeme sedliaka, ktorý ťažko vytiahne pár drobných a radšej si kúpi niečo z obchodu, pretože to pol deci v krčme je veľmi drahé. A ten problém, nebudem teraz rozoberať ekonomickú stránku, ale nejaká spolupatričnosť je v tom, že my na ministerstve pôdohospodárstva máme ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo potravinárstva. Čiže máme poľnohospodárov, ktorí predávajú bez ohľadu na národnú hrdosť, alebo hocijako to ináč nazveme, svoje suroviny, kto dá viac, často aj bez dokladu, len aby získal peniaze, poznáme, ako funguje systém predaja surovín, a na druhej strane potravinári bez ohľadu na to, aby mali čo najvyšší podiel slovenských surovín, nakupujú tam, kde je najlacnejšie, a často aj bez toho, že by nejak ich moc trápila, trápila, a to sa nechcem nikoho dotknúť, úprimne, kvalita týchto surovín. Čiže my toto potrebujeme urobiť, prepojiť poľnohospodárov a potravinárov. Tak ako to funguje v iných štátoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 15:58 - 16:00 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Takáč, budem hovoriť za seba, tak ja, poznáme sa dobre, vieš, že ja som určite za domáce pestovanie a domácu produkciu, myslím, že o tom nemusíme viesť polemiku. A k samotnej, samotnej, samotnému zákonu a transpozícii smernice, budem úprimný, ja by som bol za stopercentnú transpozíciu. Lenže potom ako by to vyzeralo. Mali by sme 8, a nie 45 nekalých praktík, a mali by sme 30 dní na rýchlokaziace sa tovary a 60 dní na trvanlivé tovary. To asi nechceme, to by asi bola situácia podstatne horšia.
Preto tie, tá príprava celej tej novely, respektíve pozmeňovacieho návrhu bola náročná, trvala dlho. Ja uznám, že dlho. Nebolo to jednoduché, boli to často nepríjemné rokovania. Každý z nás má nejakú predstavu, ale ten cieľ bol taký, aby sme urobili normálne právny stav v súlade so situáciou, ktorá je v Slovenskej republike. Tie problémy, ktoré sú z hľadiska predaja slovenských výrobkov a môj názor je taký, že nie sú spôsobené tým, že by zámerne tie obchody a to je, či Jednota alebo nejaké iné zahraničné siete, zámerne kupovali zvonku. Nie. My máme potravinárske podniky vo veľmi nízkej ekonomickej sile. Ozaj sú slabé, ich postavenie je tak slabé, že vlastne nevedia si prebojovať to lepšie postavenie. A čaká nás to za chvíľočku aj v iných segmentoch. Za chvíľočku budeme naháňať tak vajíčka, však vieme o tom, že to bude, že je to o tri roky, o tri roky je to tu.
A čo sa týka splatnosti, áno, Európska únia dáva dve možnosti. Buď je, buď sa rýchlejšie platí po dobe splatnosti, alebo podľa dodávky, podľa dodávky potraviny. Sú dve možnosti. Čo je skôr, to sa uplatňuje. Ale nikde nie je fakturácia na dodací list. Jedine keď je to ako dodací list vystavený na dodávateľa, a to si neviem predstaviť, že by niekto vystavoval faktúru za dodávateľa, to nie je možné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 15:32 - 15:34 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa budem vyjadrovať iba k predmetnému zákonu. Čo sa týka, čo sa týka samotného zákona a pozmeňovacieho návrhu, ktorý máte k dispozícii, tak v podstate nič závažné sa týmto zákonom nezmenilo. Aj napriek tomu... takto, tento zákon sme museli transponovať, vyplýva to z nášho členstva v Európskej únii. Je to povinná transpozícia. A v podstate okrem toho, že vypadol predaj pod ekonomicky oprávnené náklady, čo je v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, obchodným tajomstvom, ostatné veci sú urobené tak, aby vyhovovali podmienkam nášho trhu a programovému vyhláseniu vlády. My sme nespôsobili to, že 90 % potravín sa predáva v maloobchodnej predajni, ktoré väčšinou tvoria, ktoré tvoria hlavne hypermarkety a supermarkety. Tie vznikali trošku skôr. Takisto čo sa týka chleba. Je pravdou, pán poslanec, ja súhlasím, že 50 % chleba je dovoz. My 50 % chleba dovážame, lebo 40 % tvoria dopekance. Ale to je zase, to je presne to isté, ako keby sme teraz išli stavať závod na výrobu sediel na kone. No kone sa už nepoužívajú, chodíme na autách, takže vyrábame pneumatiky. A tie dopekance, to je trend, ktorý nie je len na Slovensku, je všade v Európe, vo svete. A mňa skôr mrzí, a ja to aj verejne deklarujem, že naši potravinári nešli cestou hľadania možností investícií na výrobu tých dopekaných výrobkov u nás, aby sme ich nemuseli dovážať. Je to až 50 %.
Čo sa týka ostatných vecí, čo sa týka samotnej výroby, je pravdou to, že ja sa nerád, poznáte ma, vyhováram na minulosť, lenže keď zoberieme výrobne kapacity potravinárskych závodov a zoberiete si štatistiku, sú vyťažené na 70 až 90 %. Investičný dlh do poľnohospodárstva je na úrovni okolo 3 až 5 mld. eur. Toto nám chýba. Investovať. S tým súhlasím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 15:18 - 15:21 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 572 z 3. februára 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 198/2020 Z. z. (tlač 349) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 232 z 11. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 144 z 11. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 95 z 16. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o bodoch spoločnej správy číslo 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 101 zo dňa 16. marca 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 11:47 - 11:47 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem za seba povedať, že zahlasujem za tento návrh zákona, ale takisto som názoru, že do druhého čítania by mala byť dopracovaná adresnosť. A som aj názoru, že treba naozaj reagovať promptne, to je ten dôvod, prečo budem reagovať za. Ale zároveň chcem dodať, že keď sme ako hnutie SME RODINA v minulom volebnom období ako opoziční poslanci predkladali návrhy zákonov, ktoré boli naozaj výborné, ktoré podporovali rodiny s deťmi, osamelé matky, tak musím povedať, že nikdy poslanci hnutia SMER, dneska strany HLAS, nikdy nepodporili naše dobré návrhy pre rodiny s deťmi a osamelé matky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 10:58 - 10:59 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, je pravda, rodiny sú naozaj vyčerpané a tento jednorazový príspevok aj napriek tomu, že ho predkladáte vy, s čím ja mám trošku morálny problém, ale ja budem zaňho hlasovať a to z toho dôvodu, že naozaj nepozerajme sa na to, kto predkladá, ale čo predkladá. Nás tu občania nevolili preto, aby sme tu medzi sebou nejakým spôsobom neustále politikárčili, ale teraz je čas na to, aby sme sa spojili a podali im pomocnú ruku a pomohli im priamo.
Ale ako bolo spomenuté, áno, SME RODINA aj prišla s návrhom, ktorý prešiel, a to je to zrušenie doplatkov pre deti do šesť rokov, a to bolo tiež systematické riešenie.
Ja vám ďakujem za toto a ja budem tiež za hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 10:55 - 10:56 hod.

Borguľa Martin Zobrazit prepis
Pán Erik Tomáš, ďakujem za váš príspevok. Ja za seba chcem povedať, že ja tento návrh určite podporím. Tiež si myslím, rovnako ako vy, že rodiny sú vyčerpané a keď im môžme hoc len 300 eurami, aj keď teda pre niekoho to môže byť ozaj zásadná suma, pomôcť, tak ja určite budem hlasovať za. Ako ste povedali, je to veľmi jednoduchý, jednorazový, absolútne presne mierený príspevok, a preto ja zaň budem hlasovať.
Ďakujem veľmi pekne za predloženie takéhoto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2021 10:46 - 10:47 hod.

Pčolinský Peter
Ďakujem pekne. Keď bola oznámená táto legislatívna iniciatíva, my sme mali v koaličnej rade debatu práve k tomu, že ako s tým naložíme, keďže vy viete, že rodinná politika, viete, že tieto sociálne veci sú pre nás nesmierne dôležité, tak my sme žiadali, aby vláda prišla s nejakým vlastným návrhom. Vláda so žiadnym návrhom neprišla. Ja osobne budem hlasovať za tento návrh zákona.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 16:00 - 16:01 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Hatráková, ja som naozaj rada, že som mohla participovať na tomto návrhu zákona ako spolupredkladateľka. Osobitne chcem teda oceniť aj to, že sme nejakým spôsobom vyslali aj signál aj pani komisárke Stavrovskej, že jej správy reálne čítame, načúvame jej odporúčania, ktoré sa potom snažíme premietnuť do legislatívnych zmien. Je naozaj potrebné reagovať na konkrétne prípady, kde sa nám ukazujú nedostatky. Mne je táto téma blízka a to najmä po medializovaných prípadoch, kde sa nám ukázalo, že dochádzalo k nevhodnému správaniu sa k poberateľom sociálnych služieb a to zo strany personálu. Čiže, čiže to zlé zaobchádzanie voči občanom, ktorí sú najviac zraniteľnými, ktorými sú jednoznačne ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ľudia s nepriaznivým zdravotným stavom, ako aj naši seniori. Táto reakcia teda aj z mojej strany bola aj na to, čo bolo medializované alebo čo sa udialo aj v zariadení pre seniorov v Prievidzi, kde teda kontrolu vykonal aj pani komisárka Stavrovská, aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a teda zistili sa tam podobné nedostatky, pričom zlé zaobchádzanie so seniormi už nie je nejakou takou raritou, ale závažným spoločenským problémom, ktorý má najmä zdravotné a sociálne dopady. A ja preto vítam túto iniciatívu a túto úpravu, ktorá má moju absolútnu podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.5.2021 15:47 - 15:49 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 645 z 18. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 102 z 3. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rad.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis