Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.7.2020 o 16:54 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 16:54 - 16:56 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, spomínal ste, že legislatíva už na Slovensku aj v právnom poriadku existuje (zaznievanie gongu), že nie je potrebné prijímať nič nové. Ja čo som vyčítal aj z tej dôvodovej správy, prečítal som si ju, tak z nej v podstate vyplýva, že týmto návrhom sa reaguje na potreby aplikačnej praxe, z ktorej vyplýva slabá postihnuteľnosť páchateľov predovšetkým z dôvodu absencie právnej úpravy v trestnoprávnej rovine, tak z nej v podstate vyplýva, že týmto návrhom sa reaguje na potreby aplikačnej praxe, z ktorej vyplýva slabá postihnuteľnosť páchateľov, predovšetkým z dôvodu absencie právnej úpravy v trestnoprávnej rovine, a to má aj za následok slabú postihnuteľnosť páchateľov organizujúcich či umožňujúcich napríklad to mimoriadne kruté divadlo, ako napríklad pri organizovaní zápasov zvierat, kde sa zvieratá za aktívneho pôsobenia človeka väčšinou navzájom zabíjajú trýznivým spôsobom za účelom nelegálneho zisku. A za zmienku stojí určite aj fakt, že účastníkmi týchto zápasov bývajú často maloleté a mladistvé osoby, nezriedka zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo už samo podľa môjho názoru napĺňa skutkovú podstatu § 211 Trestného zákona zanedbanie mravnej výchovy mládeže.
Minulý rok prešlo útulkami na Slovensku takmer 12-tisíc týraných a nechcených zvierat a oproti tomu stojí ale aj štatistika, jak tu bolo aj spomínané, do 40 prípadov trestných skutkov týraných zvierat. Realita je taká, že spáchaných krutostí môže byť násobne viac, avšak bez toho, aby sa o tom ktokoľvek dozvedel. Podľa môjho názoru násilie je len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať aj pri prijímaní tejto legislatívy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 16:36 - 16:38 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, chcel by som nadviazať na tie štatistiky, ktoré ste spomínala. Áno, za zanedbanie starostlivosti o zvieratá nebol odsúdený nikto. Tieto štatistiky sú aj v ostrom protiklade s realitou, ktorej čelia útulky a občianske združenia na pomoc zvieratám. Od 1. septembra 2019 platí novela zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej zviera už nie je vec. Minulý rok prijala zvieracia ombudsmanka takmer 1 500 podnetov na prípady týrania zvierat a vy ste aj sama spomínala, že koľko bolo v podstate vznesených obvinení. Čiže úplne minimálne percento.
Je správne, že navrhovaná úprava reaguje na aktuálnu požiadavku na úpravu z hľadiska hmotnoprávneho. Zvieratá, organizmy sa považujú podľa právnej náuky, ako aj judikatúry Európskej únie za zložku životného prostredia, ako aj aplikačnej praxe, napríklad etablované zaradenie agendy, čo tu bolo spomínané, § 378 týranie zvierat a § 378a zanedbanie starostlivosti o zvieratá, v rámci Slovenskej republiky do pôsobnosti odboru environmentálnej kriminality Prezídia Policajného zboru. Čo nezodpovedá aktuálnemu zaradeniu týchto skutkových podstát do časti trestného zákona upravujúcej trestné činy proti právam a slobodám. Preto je dôležité trestné činy týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera presunúť medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po právnej správnosti aj vecne patria. Touto zmenou sa teda dosiahne stav, kedy skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia, konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 15:13 - 15:14 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
By som sa chcel poďakovať pánovi ministrovi aj môjmu predrečníkovi pánovi Kremskému. Naozaj netreba zabúdať na to, že tým, že sme patrili medzi krajiny, ktorí mali najmenší počet nakazených, že to bolo disciplínou a tým, ako sa to tu nastavilo, ako naozaj ľudia boli disciplinovaní, ako dodržiavali aj to nosenie tých rúšok, ktoré, ktorými chránime druhých, seba chránime respirátormi. A ja si naozaj, ja to naozaj veľmi podporujem a myslím si, že určite je veľmi dôležité, aby sme to tu nastavili tak, aby sa to dodržiavalo, áno, aj týmito pokutami, týmito opatreniami. Vieme, že ľudia nie všetci sú úplne disciplinovaní a tam sa nejedná o to, mne bezprostredne nevadí, keď niekto ide a podľahne nejakému riziku, ale nech to neprenáša na nás ostatných. A tým musíme nastaviť to tak, aby bol odradený od toho, aby nás to nejakým spôsobom odradzovalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 15:13 - 15:13 hod.

Kašper Igor
Ja by som chcel oceniť kolegu, oceňujem teda tvoj prístup, prejav, ale aj príklad, ktorý si povedal naozaj z reálneho života. A chcel by som pripomenúť, že naším cieľom tu nie je pokutovať ľudí, ale cieľom je ich ochrániť a to by, to si myslím, že je to najdôležitejšie na tomto všetko. Lebo kto dodrží pravidlá, nedostane ani žiadnu pokutu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:59 - 15:00 hod.

Linhart Patrick Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Mne sa tiež, mám tiež taký pocit, že sa mi sníva v tomto parlamente teraz momentálne, že toto nie je ani skutočnosť, že sa tu bavíme o nejakých takýchto veciach.
A, pán minister, ďakujem za, za to, že ste nám vysvetlili, ako sa bude vlastne, aká je tam benevolencia na to, na to udelenie tých pokút, že to je od do tie hranice. Ja 5 000 eur naozaj nevidím za problém, nech tí ľudia dodržiavajú zákon, však teraz si predstavte, že príde niekto, nakazí tu, ja neviem, stotisíc ľudí, hej, a budeme sa tu baviť o tom, že budeme mu dávať 16,50 ako pokutu. Veď toto je, mne sa sníva asi v tomto parlamente. Takže nech neurobí, nech neporušuje zákon, nech neurobí niečo protizákonné, a tým pádom nebude pokutovaný. Je to veľmi, je to veľmi jasné.
Ale dobre, súhlasím s kolegami, poďme, poďme to nejak kategorizovať, že za čo presne budú udelené pokuty a v jakej výške. To súhlasím, aby tam naozaj nebol vytvorený nejaký nástroj na korupciu, takže súhlasím s kolegami v tomto.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:55 - 14:57 hod.

Kašper Igor Zobrazit prepis
Ja absolútne súhlasím s týmto limitom, dokonca by som nebol proti, ani keby ten limit bol 10 000 eur a nesúhlasím trošku aj s kolegami, ktorí tu hovorili, lebo si myslím, že ide o zdravie a ide o bezpečnosť nás všetkých a čím tá pokuta bude vyššia, tak tým to bude viac odstrašujúce a o to vlastne ide. A myslím, že nejako tu spochybňovať o nejakom možnom svojvoľnom rozhodovaní, tak myslím si, že to nie je namieste, sme predsa na jednej lodi. Ja verím tomu, čo naozaj pán minister povedal, že vláda sa na tom zhodla, že je to najlepší možný limit, a myslím, že by sme to mohli a mali rešpektovať, lebo chránime týmto nielen seba, svojich blízkych, ale aj všetkých ostatných. Takže, prosím vás, nespochybňujme tu tento limit, verme tomu, že to je naozaj urobené v najlepšej dobrej vôli a keď bude treba, tak bude pokuta 5 000 a keď sa niekto opozdí možno jeden deň, tak dostane pokutu 3 000, ale nerobme, prosím vás, z toho nejaké, nejaké také, odstrašujúci príklad toho všetkého. Myslím, že sa môžme na to spoľahnúť a je to dôležité, aby sme to prijali v takomto znení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:49 - 14:49 hod.

Linhart Patrick
Ja mám zase trošku opačný názor. Ja si myslím, že tých 5 000 eur je dostatočne odstrašujúcich na to, že ide, alebo vzhľadom k tomu, že ide o ohrozenie zdravia obyvateľstva, čiže ja by som to práveže ponechal. Čiže toto je fakt diskutabilné, ale myslím si, že toto je dosť odstrašujúca pokuta. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 14:41 - 14:43 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 175).
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 14:04 - 14:06 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej re... Slovenskej republiky rozhodnutím č. 164 zo 14. júla 2020 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 174), s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi, na svojej 20. schôdzi dňa 14. júla 2020. Uznesením č. 45 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 9. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 11:57 - 11:57 hod.

Pčolinský Peter
Pán predsedajúci, chcem vás požiadať, aby ste viac dbali na dodržiavanie rokovacieho poriadku a to najmä pri faktických poznámkach, ktoré sa majú týkať predrečníka a najmä sa to týka pána Blahu, ktorý nikdy nereaguje na predrečníka, ale reaguje na všetkých ostatných. Ďakujem.
Skryt prepis