Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 11:47 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 11:47 - 11:47 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem za seba povedať, že zahlasujem za tento návrh zákona, ale takisto som názoru, že do druhého čítania by mala byť dopracovaná adresnosť. A som aj názoru, že treba naozaj reagovať promptne, to je ten dôvod, prečo budem reagovať za. Ale zároveň chcem dodať, že keď sme ako hnutie SME RODINA v minulom volebnom období ako opoziční poslanci predkladali návrhy zákonov, ktoré boli naozaj výborné, ktoré podporovali rodiny s deťmi, osamelé matky, tak musím povedať, že nikdy poslanci hnutia SMER, dneska strany HLAS, nikdy nepodporili naše dobré návrhy pre rodiny s deťmi a osamelé matky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 10:58 - 10:59 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, je pravda, rodiny sú naozaj vyčerpané a tento jednorazový príspevok aj napriek tomu, že ho predkladáte vy, s čím ja mám trošku morálny problém, ale ja budem zaňho hlasovať a to z toho dôvodu, že naozaj nepozerajme sa na to, kto predkladá, ale čo predkladá. Nás tu občania nevolili preto, aby sme tu medzi sebou nejakým spôsobom neustále politikárčili, ale teraz je čas na to, aby sme sa spojili a podali im pomocnú ruku a pomohli im priamo.
Ale ako bolo spomenuté, áno, SME RODINA aj prišla s návrhom, ktorý prešiel, a to je to zrušenie doplatkov pre deti do šesť rokov, a to bolo tiež systematické riešenie.
Ja vám ďakujem za toto a ja budem tiež za hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 10:55 - 10:56 hod.

Borguľa Martin Zobrazit prepis
Pán Erik Tomáš, ďakujem za váš príspevok. Ja za seba chcem povedať, že ja tento návrh určite podporím. Tiež si myslím, rovnako ako vy, že rodiny sú vyčerpané a keď im môžme hoc len 300 eurami, aj keď teda pre niekoho to môže byť ozaj zásadná suma, pomôcť, tak ja určite budem hlasovať za. Ako ste povedali, je to veľmi jednoduchý, jednorazový, absolútne presne mierený príspevok, a preto ja zaň budem hlasovať.
Ďakujem veľmi pekne za predloženie takéhoto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2021 10:46 - 10:47 hod.

Pčolinský Peter
Ďakujem pekne. Keď bola oznámená táto legislatívna iniciatíva, my sme mali v koaličnej rade debatu práve k tomu, že ako s tým naložíme, keďže vy viete, že rodinná politika, viete, že tieto sociálne veci sú pre nás nesmierne dôležité, tak my sme žiadali, aby vláda prišla s nejakým vlastným návrhom. Vláda so žiadnym návrhom neprišla. Ja osobne budem hlasovať za tento návrh zákona.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 16:00 - 16:01 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Hatráková, ja som naozaj rada, že som mohla participovať na tomto návrhu zákona ako spolupredkladateľka. Osobitne chcem teda oceniť aj to, že sme nejakým spôsobom vyslali aj signál aj pani komisárke Stavrovskej, že jej správy reálne čítame, načúvame jej odporúčania, ktoré sa potom snažíme premietnuť do legislatívnych zmien. Je naozaj potrebné reagovať na konkrétne prípady, kde sa nám ukazujú nedostatky. Mne je táto téma blízka a to najmä po medializovaných prípadoch, kde sa nám ukázalo, že dochádzalo k nevhodnému správaniu sa k poberateľom sociálnych služieb a to zo strany personálu. Čiže, čiže to zlé zaobchádzanie voči občanom, ktorí sú najviac zraniteľnými, ktorými sú jednoznačne ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ľudia s nepriaznivým zdravotným stavom, ako aj naši seniori. Táto reakcia teda aj z mojej strany bola aj na to, čo bolo medializované alebo čo sa udialo aj v zariadení pre seniorov v Prievidzi, kde teda kontrolu vykonal aj pani komisárka Stavrovská, aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a teda zistili sa tam podobné nedostatky, pričom zlé zaobchádzanie so seniormi už nie je nejakou takou raritou, ale závažným spoločenským problémom, ktorý má najmä zdravotné a sociálne dopady. A ja preto vítam túto iniciatívu a túto úpravu, ktorá má moju absolútnu podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.5.2021 15:47 - 15:49 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 645 z 18. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 102 z 3. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rad.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

11.5.2021 15:09 - 15:15 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som na záver chcel v prvom rade poďakovať organizátorom petície, pretože dnešná trojhodinová diskusia ukázala, že je to téma, o ktorej mali b sme diskutovať, dokonca musíme diskutovať a súčasne je taká príprava na diskusiu o novele zákona o poľovníctve, čo je, keď dnes sme rozprávali o tejto petícii 3 hodiny, tak môžme...
===== poďakovať organizátorom petície, pretože dnešná trojhodinová diskusia ukázala, že je to téma, o ktorej mali by sme diskutovať, dokonca musíme diskutovať a súčasne je to taká príprava na diskusiu o novele zákona o poľovníctve, čiže keď dnes sme rozprávali o tejto petícii tri hodiny, tak môžme kľudne rátať, že keď sa bude schvaľovať zákon, tak to sú minimálne dva dni, určite budú dva dni. Ja som na základe toho poprosil pána generálneho riaditeľa Tomčíka v chvíli, keď bude mať už hotovú verziu o medzirezortnom pripomienkovom konaní, aby zorganizoval v priestoroch Národnej rady, máme tu veľkú kinosálu, možno aj celodennú diskusiu o tomto zákone, aby sa ešte niektoré rozporné veci doladili skôr ako to príde do pléna, lebo už tie pozmeňováky sú dosť komplikované a možno, možno sa pripraviť na to tak, že, aby ten zákon prešiel čo najhladšie.
Čo sa týka, čo sa týka povinného členstva, nepovinného členstva, ja súhlasím s pani poslankyňou Halgašovou, že pokiaľ sa zruší povinné členstvo, že SPK nepadne. Je, je to možné nepadne, samozrejme bude mať problémy s financovaním, ja tu mám takú jednoduchú analýzu od právnika z ministerstva pôdohospodárstva, ešte minulý rok, ktorý napísal, že tá, tá zisková časť, keď to nazvime tak jednoducho, zisková časť je zhruba 60 tis. do roka, to znamená financovanie všetkých aktivít v Slovenskej poľovníckej komore bude ohrozené vtedy, keď výpadok členstva bude vyšší ako 6,8 %. Čiže reálne rátajme, že keď sa zruší povinné členstvo, ten výpadok bude určite vyšší. A teraz tie dopady aké budú máme v praxi, veď žijeme, tí čo sa zaoberajú poľnohospodárstvom tým žijeme každý deň a ja to často porovnávam k SPPK, tam SPPK nepadla, existuje, funguje, je takisto komora zriadená zo zákona, len je tu jedno veľké riziko, ktoré vidíme dnes u poľnohospodárov, že aj vďaka tomu, že to členstvo nie je povinné, tak vidíme ako vyzerá naše poľnohospodárstvo, to je tiež dopad toho nepovinného členstva a z druhej strany sa rozdelili slovenskí poľnohospodári na dve skupiny a tri a pol tisíc členov SPPK, ktorí sú na tom podstatne finančne lepšie, predpokladám, že takto skončí aj poľovnícka komora, že ostane a bude v rukách asi trošku priebojnejších ľudí, a potom budú asi, asi ten zbytok, čo sú dnes tých 16 tis., alebo 16 a pol tis. malých farmárov a budeme zase zažívať také tie konflikty, ktoré zažívame dnes, čiže boj veľký, malý, severný, východný, západný a južný, atď. Čiže toto je tá vec, ktorú treba doriešiť, ale preto, preto podporujem tú myšlienku, o ktorej každý hovorí, máme nový zákon, pripravme tam všetky tie náležitosti hlavne finančné, lebo keď si niekto myslí, že sa zruší komora a bude to lacnejšie, nebude to lacnejšie určite to vieme, že nie, tie peniaze sa musia od dakade zobrať, keď pôjdu štátu, pôjdu štátu, pôjdu nejakej Slovenskému poľovníckemu zväzu, pôjdu tam, to je v podstate jedno a nebude sa platiť menej, to určite, že nie, akurát, že by to malo hlavu a pätu.
Čiže pokiaľ bude finálna verzia taká, že nebude povinné členstvo v komore, komora samozrejme ostane, tak určite bude potrebné to B, už nepamätám si kto to spomínal, aby bol niekto, ktoré určite tie činnosti bude zastrešovať, minimálne v polohe komunikácie s ústredným orgánom štátnej správy, čiže ministerstvom poľnohospodárstva. Asi niečo také bude potrebné, pokiaľ sa nestane to, čo hovorila pani kolegyňa Halgašová, že sa z ministerstva vnútra prejde špecializovaná štátna správa pod ministerstvo pôdohospodárstva, a vtedy by sa tu dalo urobiť už na regionálnej úrovni. Pokiaľ k tomu nedôjde, tak viem si predstaviť, že by tisíc asi tristo organizácií zväzu a združení, ktoré sú v rámci poľovníctva, aby komunikovali s ministerstvom. To asi nepôjde a budú večné konflikty. Takže toto by malo byť predmetom tej novely zákona. Ja si myslím, že je to ďaleko ťažší zákon ako Ústava Slovenskej republiky a bude to veľmi veselé, veľmi veselé a čo sa týka tej kontroly, ktorá je aj v tom návrhu uznesenia, myslím, že v zákone je to do konca mája, alebo do konca júna, nepamätám si presne, sú povinní predložiť, takže je to v súlade so zákonom a ja som veľmi rád, pokiaľ tie kontroly budú, kto neoprávnene nakladá s finančnými prostriedkami, patrí mu to, čo, čo by dostať mal. Takže toľko asi, toľko asi k tomu a ma zaujala veľmi myšlienka pána Gyimesiho, už tu nie je, o tom výkupe mäsa. Ja si myslím, že by bola dobrá, dobrá iniciatíva, niečo také, nemusí to byť štátne, môže to byť súkromné, ale asi, asi bude potrebné a my sme to v minulosti mali, keď si pamätám Zvolen, centrálne spracovať divinu pre Slovensko, a to by bola určite dobrá, dobrá myšlienka, lebo boli pokusy, boli pokusy s tou divinou v zime, v jeseni minulého roka, vieme, že to nedopadlo najlepšie, takže asi bude treba niečo centralizované, možno i podnikateľský subjekt, tu nie je podstatné kto bude vlastník, aby tú divinu vykupoval, lebo je pravdou a je to potvrdené nutrične, lekármi, že to mäso je zdravé, určite zdravšie ako tie antibiotikové kurčatá. Takže z mojej strany asi toľko, takže ja ešte raz ďakujem oganizátorom petície, všetkým diskutujúcim za vystúpenie a asi sa môžme spoločne tešiť na diskusiu k zákonu o poľovníctve. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

11.5.2021 15:09 - 15:15 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som na záver chcel v prvom rade poďakovať organizátorom petície, pretože dnešná trojhodinová diskusia ukázala, že je to téma, o ktorej mali b sme diskutovať, dokonca musíme diskutovať a súčasne je taká príprava na diskusiu o novele zákona o poľovníctve, čo je, keď dnes sme rozprávali o tejto petícii 3 hodiny, tak môžme...
===== poďakovať organizátorom petície, pretože dnešná trojhodinová diskusia ukázala, že je to téma, o ktorej mali by sme diskutovať, dokonca musíme diskutovať a súčasne je to taká príprava na diskusiu o novele zákona o poľovníctve, čiže keď dnes sme rozprávali o tejto petícii tri hodiny, tak môžme kľudne rátať, že keď sa bude schvaľovať zákon, tak to sú minimálne dva dni, určite budú dva dni. Ja som na základe toho poprosil pána generálneho riaditeľa Tomčíka v chvíli, keď bude mať už hotovú verziu o medzirezortnom pripomienkovom konaní, aby zorganizoval v priestoroch Národnej rady, máme tu veľkú kinosálu, možno aj celodennú diskusiu o tomto zákone, aby sa ešte niektoré rozporné veci doladili skôr ako to príde do pléna, lebo už tie pozmeňováky sú dosť komplikované a možno, možno sa pripraviť na to tak, že, aby ten zákon prešiel čo najhladšie.
Čo sa týka, čo sa týka povinného členstva, nepovinného členstva, ja súhlasím s pani poslankyňou Halgašovou, že pokiaľ sa zruší povinné členstvo, že SPK nepadne. Je, je to možné nepadne, samozrejme bude mať problémy s financovaním, ja tu mám takú jednoduchú analýzu od právnika z ministerstva pôdohospodárstva, ešte minulý rok, ktorý napísal, že tá, tá zisková časť, keď to nazvime tak jednoducho, zisková časť je zhruba 60 tis. do roka, to znamená financovanie všetkých aktivít v Slovenskej poľovníckej komore bude ohrozené vtedy, keď výpadok členstva bude vyšší ako 6,8 %. Čiže reálne rátajme, že keď sa zruší povinné členstvo, ten výpadok bude určite vyšší. A teraz tie dopady aké budú máme v praxi, veď žijeme, tí čo sa zaoberajú poľnohospodárstvom tým žijeme každý deň a ja to často porovnávam k SPPK, tam SPPK nepadla, existuje, funguje, je takisto komora zriadená zo zákona, len je tu jedno veľké riziko, ktoré vidíme dnes u poľnohospodárov, že aj vďaka tomu, že to členstvo nie je povinné, tak vidíme ako vyzerá naše poľnohospodárstvo, to je tiež dopad toho nepovinného členstva a z druhej strany sa rozdelili slovenskí poľnohospodári na dve skupiny a tri a pol tisíc členov SPPK, ktorí sú na tom podstatne finančne lepšie, predpokladám, že takto skončí aj poľovnícka komora, že ostane a bude v rukách asi trošku priebojnejších ľudí, a potom budú asi, asi ten zbytok, čo sú dnes tých 16 tis., alebo 16 a pol tis. malých farmárov a budeme zase zažívať také tie konflikty, ktoré zažívame dnes, čiže boj veľký, malý, severný, východný, západný a južný, atď. Čiže toto je tá vec, ktorú treba doriešiť, ale preto, preto podporujem tú myšlienku, o ktorej každý hovorí, máme nový zákon, pripravme tam všetky tie náležitosti hlavne finančné, lebo keď si niekto myslí, že sa zruší komora a bude to lacnejšie, nebude to lacnejšie určite to vieme, že nie, tie peniaze sa musia od dakade zobrať, keď pôjdu štátu, pôjdu štátu, pôjdu nejakej Slovenskému poľovníckemu zväzu, pôjdu tam, to je v podstate jedno a nebude sa platiť menej, to určite, že nie, akurát, že by to malo hlavu a pätu.
Čiže pokiaľ bude finálna verzia taká, že nebude povinné členstvo v komore, komora samozrejme ostane, tak určite bude potrebné to B, už nepamätám si kto to spomínal, aby bol niekto, ktoré určite tie činnosti bude zastrešovať, minimálne v polohe komunikácie s ústredným orgánom štátnej správy, čiže ministerstvom poľnohospodárstva. Asi niečo také bude potrebné, pokiaľ sa nestane to, čo hovorila pani kolegyňa Halgašová, že sa z ministerstva vnútra prejde špecializovaná štátna správa pod ministerstvo pôdohospodárstva, a vtedy by sa tu dalo urobiť už na regionálnej úrovni. Pokiaľ k tomu nedôjde, tak viem si predstaviť, že by tisíc asi tristo organizácií zväzu a združení, ktoré sú v rámci poľovníctva, aby komunikovali s ministerstvom. To asi nepôjde a budú večné konflikty. Takže toto by malo byť predmetom tej novely zákona. Ja si myslím, že je to ďaleko ťažší zákon ako Ústava Slovenskej republiky a bude to veľmi veselé, veľmi veselé a čo sa týka tej kontroly, ktorá je aj v tom návrhu uznesenia, myslím, že v zákone je to do konca mája, alebo do konca júna, nepamätám si presne, sú povinní predložiť, takže je to v súlade so zákonom a ja som veľmi rád, pokiaľ tie kontroly budú, kto neoprávnene nakladá s finančnými prostriedkami, patrí mu to, čo, čo by dostať mal. Takže toľko asi, toľko asi k tomu a ma zaujala veľmi myšlienka pána Gyimesiho, už tu nie je, o tom výkupe mäsa. Ja si myslím, že by bola dobrá, dobrá iniciatíva, niečo také, nemusí to byť štátne, môže to byť súkromné, ale asi, asi bude potrebné a my sme to v minulosti mali, keď si pamätám Zvolen, centrálne spracovať divinu pre Slovensko, a to by bola určite dobrá, dobrá myšlienka, lebo boli pokusy, boli pokusy s tou divinou v zime, v jeseni minulého roka, vieme, že to nedopadlo najlepšie, takže asi bude treba niečo centralizované, možno i podnikateľský subjekt, tu nie je podstatné kto bude vlastník, aby tú divinu vykupoval, lebo je pravdou a je to potvrdené nutrične, lekármi, že to mäso je zdravé, určite zdravšie ako tie antibiotikové kurčatá. Takže z mojej strany asi toľko, takže ja ešte raz ďakujem oganizátorom petície, všetkým diskutujúcim za vystúpenie a asi sa môžme spoločne tešiť na diskusiu k zákonu o poľovníctve. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 11:58 - 12:00 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec, tu teraz nejde o to, že nastane likvidácia, že Komora je všemocná, atď. Aj ten prenesený výkon štátnej správy je veľmi, veľmi myslím jednoducho a elegantné riešenie, prenieslo na štát. Jedná sa o to, že pokiaľ takýto zákrok by sa mal urobiť, sa to nemôže robiť takým, že najprv zruším členstvo ako lakmusovým papierikom vyskúšam pH tekutiny. A potom keď je kyslá, tak ju trošku dám zásaditú látku, je zásaditá, dám kyslú látku. No takto to nefunguje. To znamená pokiaľ, pokiaľ by sa rušilo členstvo tak sú dve možnosti, alebo sa v momente zrušenia členstva legislatívne upraví vládnym zákonom prenos výkonu štátnej správy na organizácie buď samosprávne alebo štátne. Alebo druhá vec, nechajme to potom tak, ako je to v SPPK. Nebude tam 63-tis. členov, ale bude tam 5-tis. členov. A tí členovia budú ovládať to isté ako ovláda dnes SPPK. A zase bude problém medzi malými poľovníkmi a veľkými poľovníkmi. Takisto ako je problém medzi malými farmármi a veľkými farmármi.
A čo sa týka členského, strašne jednoduchá odpoveď. Ja som to tu dnes už spomínal. V Poľsku je členské 170 eur na rok. To, že je členstvo povinné, tak sa Poliaci rozhodli. To je ich legislatíva. To nechcem porovnávať. 170. Dajme 170 eur u nás ako je v Poľsku a máme 10 mil., nie 2,5, 10 mil. A to všetko nemôžme robiť chaoticky, musíme byť zodpovední. Riadime štát, neriadime materskú škôlku. Ale dajme to do vládnej legislatívy. Nie chaotickými návrhmi. O to mi išlo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 11:44 - 11:45 hod.

Linhart Patrick Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predseda. Pán poslanec Takáč ďakujeme za kultivovaný prejav, ktorý bol naozaj vecný a ukazoval na problém keby sa zrušila poľovnícka komora, že čo by teda nastalo aké sú možnosti a tak ďalej, myslím si že to bol kultivovaný prejav. A teraz k tým bodom, ktoré si pán poslanec hovoril, ja som absolútne za, zachovanie statusu guo pretože si nemyslím, že najväčšia organizácia na Slovensku by mala byť zrušená, ja som svoje jasné stanovisko tak isto vyjadril aj na parlamentnom výbore, kde som odhalil aj určité veci ako podpísané memorandum, ktoré s podpisovalo pred voľbami a moja rozprava bola prerušená, pretože tam došlo k obrovským emóciám u určitých poslancoch, ktorý teda prerušili túto rozpravu, čo mi je ľúto ale na druhej strane táto téma, vidíme, že je veľmi živá. A som veľmi rád, že si mal tento prejav a ja musím plne povedať, že sa stačí pozrieť na určité fakty a budem vedieť kto a prečo sa toto celé deje. Stojím samozrejme za petíciou poľovníkov a ďakujem vám za slovo.
Skryt prepis