Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2015 o 18:44 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 14.5.2015 18:53 - 18:55 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Lebo napriek tomu, že mi tu bolo vytknuté, že môj príspevok bol nevecný, neobsažný, tak práve naopak, ja si myslím, že dve minúty pána Brixiho boli len obsahom samých útokov na moju adresu, bez nejakej vecnej výhrady. Neodpovedali ste mi a nereagovali ste na nič konkrétne a exaktné, na čo som upozornila v svojom príspevku ja.
Čo sa týka zákona o šmejdoch, pán Martvoň, no, stojím si za tým, že je to viac-menej populistický zákon, pretože neviem si vysvetliť, ako je možné, že v kancelárii máme spotrebiteľa, ktorý zastupuje svoju matku, a napriek tomu, že využila 14 dní na to, aby mohla, aby jej boli vrátené peniaze za zakúpený predražený tovar, do dnešného dňa sa tak nestalo. Napriek tomu, že sa obrátili a požiadali o pomoc aj Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Ja hovorím z reality, ja hovorím z praxe. Takže neviem, akými číslami disponujete vy. Povedala som a vyjadrila som sa jasne: ak budem jedného, dvoch alebo piatich spotrebiteľov, ktorí napriek prijatej legislatíve v zákone o podomovom predaji mi budú hlásiť a poukazovať na to, že ich táto legislatíva nechráni, a napriek tomu, že zákon je zadefinovaný a nemajú možnosť vymôcť svoje prostriedky, sú poškodení, ja nemôžem o tomto zákone povedať, že je vykonateľný, že je prakticky použiteľný.
No a na ďalšie pripomienky asi ani v zásade nebudem reagovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2015 18:20 - 18:44 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, pani spravodajkyňa, prítomní poslanci. Znova tu máme zákon o ochrane spotrebiteľa a v podstate už včera, keď sme rokovali o zákone o poskytovaní príspevkov pre bývalých športovcov, téma ochrany spotrebiteľa, hlavne ochrany tých najzraniteľnejších spotrebiteľov na finančnom trhu rezonovala.
V tejto téme mi nedá, aby som sa nejako nevrátila aj pri tomto zákone, predloženom zákone o ochrane spotrebiteľa, pretože nedá mi, aby som nereagovala na tie nepravdivé, zlomyseľné útoky zo strany pána poslanca Martvoňa, dnes predkladateľa, k tomu, že som doteraz nepodporila žiaden spotrebiteľský zákon a rovnako žiaden spotrebiteľský zákon som ani nepredložila. Ja som si dnes dala námahu a asistent mi spočítal, koľko zákonov som doteraz predkladala a aký pomer z týchto predložených zákonov, či už noviel alebo pozmeňujúcich návrhov, tvoria práve zákony, ktoré boli určené na ochranu práv spotrebiteľa. Ja nechcem naozaj vyznieť teraz, že som vzťahovačná a že tu riešim nejaké osobné dotknutie, osobné dojmy alebo pocity, nejakú frustráciu, ale naozaj myslím si, že žiadneho vládneho poslanca, ani vás, pán Martvoň, neodôvodňuje a neoprávňuje nič, aj keď ste vládny poslanec, takto dehonestovať česť a úsilie, snahu iného poslanca. Ja si naozaj od vás toto vyprosím a hneď v úvode chcem povedať, že budem od vás žiadať ospravedlnenie za včerajšie neodôvodnené klamlivé útoky na moju adresu.
Predložila som 96 pozmeňujúcich zákonov a noviel, spolu s inými predkladateľmi, a len 20 zákonov sa týkalo, alebo teda pozmeňujúcich návrhov sa týkalo čisto spotrebiteľskej problematiky. Tak ak ste si vy dovolili klamlivo včera uviesť, že som nepredložila žiaden spotrebiteľský zákon, žiadam vás na základe týchto faktických exaktných údajov, aby ste skorigovali tieto informácie aj správanie, svoj postoj voči mne.
A teraz poďme k zákonu. Ja nebudem pri zákone o ochrane spotrebiteľa reagovať len na tzv. kazítka alebo čipy krátkej životnosti výrobkov. Znova sa vrátim hneď v úvode k tomu a poviem to hneď v prvom čítaní, že do druhého čítania opakovane pripravím pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý nebude reagovať len na úpravu parciálnych vecí, ktoré súvisia s ochranou spotrebiteľa, tzv. kazítok, ale budem znova predkladať úpravu, ktorá z poznania praxe reálnej, reálnych skúseností spotrebiteľov bude predstavovať systémovú ochranu spotrebiteľa. Vy o týchto potrebách úpravy zákona dobre dlhodobo viete a ja som v podstate rada, že opäť mám pri prerokovaní tohto zákona pod záštitou alebo pod takou obálkou tzv. kazítiek, že mám znova príležitosť poukázať na nekomplexnú, nedôslednú a neprecíznu prípravu zákona o ochrane spotrebiteľa.
Uvádzali ste tu pri týchto kazítkach vlastne vzory Francúzska, nechali ste sa nimi inšpirovať. A mňa by teda zaujímalo, že ak je problém s vymožiteľnosťou práva a Slovensko má problém s uplatnením a využívaním mimosúdnych inštitútov, prečo si vzor Francúzska neberieme aj pri využívaní mimosúdnych inštitútov na Slovensku? Podľa mojich informácií napríklad Francúzsko je krajinou, kde povinne, ak spotrebiteľ sa dožaduje svojich oprávnených nárokov na súde, má právo, má dokonca povinnosť predávajúci sa zúčastniť mimosúdneho konania. Otázkou, ktorú už opakovane predkladám pri prerokovaní tohto zákona, aj dnes ostáva, prečo takéto mimosúdne inštitúty neuplatňujeme aj v Slovenskej republike? Zdôrazňujem to len preto, že Francúzsko nám tu bolo dávané za vzor práve pri legislatívnej úprave a odstránení problému tzv. kazítok.
V zákone sa uvádza, kto bude vyvodzovať zodpovednosť a dôsledky za implantovanie takýchto kazítok, takýchto čipov do jednotlivých výrobkov, avšak zo znenia zákona ani z dôvodovej správy som sa nedozvedela, akým spôsobom budú tieto kazítka a tieto čipy odhaľované. Kto ich bude odhaľovať? Chýbajú mi analógie, chýbajú mi nejaké moduly postupu, podľa ktorých, ja neviem, ako môže laik, spotrebiteľ takéto kazítko odhaliť. Či mu stačia jeho alebo či disponuje takými odbornými, takou kvalifikáciou, takou dispozíciou, odbornou spôsobilosťou, aby vedel takéto kazítko odhaliť. Kto teda bude tieto kazítka odhaľovať? Lebo už teraz napríklad, nemám potvrdené tieto informácie, ale pracovníci rôznych priemyselných fabrík alebo subjektov, ma informovali o tom, že sú svedkami toho, ako mnohé čínske súčiastky sú prelepované značkami CE bez toho, aby prešli riadnym normalizačným procesom. Samozrejme v obavách o možnú stratu zamestnania, sa obávajú takéto informácie podať a zverejniť.
Takže základná otázka, ktorá súvisí s týmto zákonom, ktorý predkladáte, aby nebol naozaj iba populistický, tak ako sa ukázal byť napríklad vo veľkej miere práve zákon o šmejdoch, tzv. zákon o podomovom predaji, ak nemá byť tento zákon populistický a len nejakou marketingovou náplasťou, zaujíma ma, akým spôsobom ste pri predložení tohto zákona domysleli, kto bude a ako tieto kazítka a tieto čipy krátkej životnosti jednotlivých výrobkov odhaľovať.
Kolegovia viacerí, ktorí sa chystajú vystúpiť, sú nervózni, takže ja nechcem v tejto rozprave, do ktorej som sa písomne prihlásila, nejak veľmi zdržiavať a upozorňovať na ďaleko pálčivejší problém, ktorý v ochrane spotrebiteľa dodnes nie je zodpovedaný, ale aspoň takto rámcovo ho uvediem pri tomto mojom prvom vystúpení. A je to problém finančnej úžery. Vy ste včera na moju adresu a vôbec na adresu vami predkladaných zákonov uviedli, že sa vám podarilo účinne s finančnou úžerou a ochranou spotrebiteľov na nebankovom trhu, na bankovom trhu zakročiť. Na základe tohto vášho tvrdenia, ak je teda správne, ak je pravdivé, mi potom ale, prosím vás pekne, vysvetlite, ako to je možné, že doteraz Sociálnou poisťovňou sú z dôchodkov dôchodcov, tej najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva, zrážané poplatky v prospech vymáhačských skupín a v prospech exekútorov. Ako to je možné, že do dnešného dňa napriek prijatej, ako vy uvádzate, účinnej legislatíve, my evidujeme v Sociálnej poisťovni nie že stovky, ale desaťtisíce takto poškodzovaných dôchodcov? Ja mám dôvodné a vážne podozrenie na to, že v skupine týchto dôchodcov sa nachádza veľké množstvo tých, ktorí ani nevedia, za čo platia, ktorí platia. A sú im zrážané z dôchodkov také splátky a poplatky v prospech exekútorov, ktoré v podstate ani nemusia byť dôvodné a ktoré ani nekorelujú s novo upravenou legislatívou. Ja mám vážne podozrenie, pretože do našej spotrebiteľskej praxe alebo aj do poslaneckej agendy sa mi nahrnulo niekoľko prípadov, kde stále ako mám možnosť vidieť, a väčšinou sa to týka dôchodcov, ak požiadali o pôžičky, tieto pôžičky cez poplatky exekútorom a zveličené odmeny pre exekútorov niekoľkonásobne preplácajú. A takýto stav spôsobuje naozaj nočnú moru a vážne psychické traumy mnohým ľuďom.
Ja netvrdím, pre objektivitu musím naozaj priznať, a to som aj minule takto vystúpila, netvrdím, že počet takýchto poškodení sa neeliminoval. To naozaj, aby som bola korektná a objektívna, myslím si, že celoplošný zásah, aký-taký, aká-taká výstraha voči tým, ktorí nekalo postupovali na finančnom trhu, tá eliminácia tu je. To naozaj pre objektivitu som povinná uviesť. Ale aj keby sme dnes mali desať, dvadsať prípadov ľudí, ktorí pri pôžičke tisíc eur sú nútení vymáhačským spoločnostiam, exekútorom na základe rozhodcovských súdov uhrádzať 15-tisíc eur, nehnevajte sa na mňa, nechcite po mne, aby som za takéto zákony ja zahlasovala. Ja za takéto zákony nikdy hlasovať nebudem. Nech sa to týka piatich ľudí a možno len jedného. A ja ho aj konkrétne spomeniem, pán Mihálik, ktorý na bankovom trhu bol tak vážne poškodený, že už nevie čo má robiť pre svoju spásu a záchranu. Dobre vie o tom ministerstvo financií, dobre vie o tom NBS-ka, a tento muž napriek tomu, že bol poškodený odcudzením peňazí, a veľkej čiastky, takmer 90-tisíc eur, napriek tomu, že bol nájdený páchateľ a políciou označený, napriek tomu tento spotrebiteľ na bankovom trhu, napriek tej zdôrazňovanej výbornej legislatívnej a inštitucionálnej ochrane, dnes nie je odškodnený. Tento človek prišiel o 90-tisíc eur a využil všetky právne dostupné možnosti na to, aby sa voči svojmu poškodeniu bránil, a niet mu pomoci. Obrátil sa na všetky dostupné inštitúcie. A poprosil ma dnes, aby som v mene jeho vystúpila a prosila vás o pomoc, na koho sa má obrátiť. Máme určeného poškodeného, máme určeného páchateľa a napriek tomu, že došlo k takémuto poškodeniu spotrebiteľa v objeme 90-tisíc eur, napriek tomu, že tieto veci boli dané na vyšetrovanie Policajnému zboru, napriek tomu, že prebehlo rokovanie na najvyššej úrovni Národnej banky Slovenska, tento spotrebiteľ na tomto "chránenom, finančnom trhu" ostáva neodškodnený.
Ako mám za takéto zákony a vaše proklamácie, deklarácie hlasovať? Ako sa mám s nimi stotožniť, keď reálny život, nie teória, legislatívna teória, ale reálny život, reálna skúsenosť, dopady na konkrétnych ľudí svedčia o inom? Nechcite odo mňa, pán Martvoň, aby som za takéto nedokonalé zákony, nekomplexné zákony, zákony, ktoré nejakým spôsobom nepomáhajú ľuďom do dôsledkov, aby som za takéto zákony ja hlasovala. Tak si od vás vyprosím na budúce, aby ste ma urážali, ponižovali a na mňa útočili, práve preto, že nie som ochotná za takéto nedôsledné zákony, ktoré nemajú ani žiadnu spätnú väzbu v praxi, aby som za ne hlasovala.
S finančnou úžerou teda, ako som sa mala možnosť presvedčiť, ja viem, že to znepokojuje aj samého riaditeľa Sociálnej poisťovne, je potrebné urobiť poriadok. My nemôžme žiť v krajine, kde vládne sociálna vláda a máme tu 30, pardon, 45-tisíc dôchodcov, ktorým sú zrážané v prospech exekútorov poplatky. S týmto treba naozaj niečo robiť. Je nás tu dosť poslancov, právnikov, advokátov, ktorí vedia veci vyhodnotiť, vedia ich posúdiť. A myslím si, že je tu jednoznačná a jasná objednávka na to, aby sme týmto spotrebiteľom, týmto zraniteľným spotrebiteľom konečne pomohli.
V tomto duchu ja budem pripravovať pozmeňujúci návrh, kde sa opätovne budeme, okrem kazítok, šmejdov a neviem čoho, zaoberať aj tým, ako upraviť a znížiť odmeny pre exekútorov tak, aby ľudia, ktorí dnes sú na tabletkách, ktorí musia chodiť za psychológmi, prežívajú vážne psychické traumy, vážnu finančnú tieseň, aby sme týmto ľuďom dokázali pomôcť. Majú zo života hotové peklo. Niekoľkokrát opakovane s týmto problémom vystupoval pán Hlina a ja som veľmi rada, že s touto témou vystúpil, pretože má svojrázne metódy, spôsob toho, ako upozorniť na takéto problémy. Ale vidíte, nestačilo to. Napriek všetkým týmto formálnym, prijatým, legislatívnym opatreniam naďalej tento problém pretrváva. A to som ja naozaj nevedela, že okrem piatich prípadov, ktoré som len takto zbežne spomenula, konkrétnych spotrebiteľov, štyroch z nich, tvoria, predstavujú práve dôchodcovia, že máme stále 45-tisíc dôchodcov, ktorým sú zrážané z ich už i tak biednych dôchodkov zrážky v prospech exekútorov. Ja naozaj v tejto oblasti očakávam proaktívny, proaktívny záujem a zásah vlády aj celého parlamentu. Možno ja som ochotná poskytnúť sama svoju pomoc, pomoc nášho združenia, možno aj politického klubu v prospech toho, aby sa z toho počtu 45-tisíc dôchodcov očistil stav naozaj na takých, ktorým sú zrážané z ich dôchodkov oprávnené platby a poplatky v prospech vymáhačských skupín a v prospech exekútorov.
Viete, ja napríklad pre takto, ako vy nastavíte spotrebiteľskú legislatívu, nemôžem hlasovať aj z iného dôvodu. Nedávno tu bol zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a neviem, či ste si uvedomili, alebo nie, ten problém, na ktorý som upozornila. Európska legislatíva umožnila, dala dispozíciu každej, každej krajine na to, členskej krajine, na to, aby si upravila rozhodcovské konania tak a vôbec alternatívne riešenie sporov, obzvlášť vo finančnom sektore, tak, že dáva možnosť viazania, uzavretia rozhodcovskej spotrebiteľskej zmluvy na moment vzniku sporu. Teda na moment, kedy sa reálne očakáva, že spotrebiteľ, ktorý sa dostane do sporu s nebankovou alebo bankovou inštitúciou, je už omnoho obozretnejší, je bdelejší na to, aby vstupoval do zmluvného vzťahu o vysporiadaní tohto sporu práve s tou spoločnosťou a s tým subjektom, v ktorého dôveru stratil. Tento zákon ste takto znova neupravili. Takže pod zásterkou toho, ako veľmi ideme pomáhať spotrebiteľom úpravou a posilnením inštitútu spotrebiteľského rozhodcovského konania, nerešpektujeme ani možnosti, sprísnené možnosti, ktoré nám dáva Európska legislatíva, tak aby som naozaj ja nadobudla presvedčenie o tom, že v tom zákone máme všetko upravené tak, aby sme v maximálnej miere chránili slovenského spotrebiteľa. Pretože ten je obzvlášť na finančnom trhu slabo chránený, ako som mala možnosť uviesť, viď prípad pána Mihálika, ktorému bolo odcudzených tých 90-tisíc a do dnešného dňa, napriek tomu, že bol určený páchateľ, nie je odškodnený.
Za takýto zákon ja naozaj, aj keď navonok vyznieva ľúbivo a tvári sa byť prospotrebiteľský, tvári sa byť zákonom, ktorý posilňuje ochranu práv spotrebiteľa, nemôžem zahlasovať, pretože zo skúseností a z praxe dobre vieme, že práve rozhodcovské inštitúty a vôbec rozhodcovské doložky boli mnohými súdmi dôvodom, pre ktorý bola zrušená, bola určená neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy, a my ich veselo naďalej inštitucionálne a legislatívne podporujeme. A to tak, že ani dispozíciu európskej legislatívy nevyužijeme na to, aby sme vznik takejto zmluvy o rozhodcovskom konaní viazali na moment vzniku sporu.
Ja by som o zákone o ochrane spotrebiteľa vedela samozrejme dlho hovoriť. Pretože v podstate opakovane som predkladala návrhy do zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré súviseli aj s precizovaním pojmov, vyhranením, vymedzením, presným vymedzením pojmov priemerný spotrebiteľ, zraniteľný spotrebiteľ, pretože napriek tomu, že jednotlivé inštitúty tohto zákona uvádzajú a pracujú s pojmom zraniteľný spotrebiteľ, my ho nemáme v základných pojmoch vymedzený. Nemáme vymedzený pojem, čo je to zraniteľný spotrebiteľ, čo je priemerný spotrebiteľ. Tak neviem, v akom rozsahu a v akom obsahu môžeme s týmito pojmami vôbec pracovať.
Rovnako tak sme upozornili nielen na potrebu inštitucionalizácie mimosúdneho riešenia ako toho, čo má predchádzať súdnemu sporu. Pretože mnohí spotrebitelia práve preto, že tieto spory sú príznačné a známe ako nízkopredmetové spory, nie sú motivovaní ísť s nimi na súdy. Pretože pre nich to predstavuje veľkú finančnú aj časovú záťaž. Okrem potreby inštitucionalizácie mimosúdneho riešenia som upozorňovala aj na potrebu zavedenia účinného opravného prostriedku, ktorý umožní spotrebiteľom vyvážiť práva a povinnosti na trhu vo vzťahu k predajcom.
Dnes je zákon o ochrane spotrebiteľa, tomu vôbec nevenujete v tomto zákone, opakovane, aj napriek tomu, že ho predkladáte, žiadnu pozornosť. Dnes je zákon o ochrane spotrebiteľa definovaný tak a statusovaný tak, že ak sa rozhodne predajca alebo poskytovateľ služieb svojvoľne na základe vyjadrenia určenej osoby, bez zdôvodnenia, odmietnuť, zamietnuť reklamáciu, tak spotrebiteľom nezostáva nič iné, iba ísť na súd. Nemá žiaden opravný prostriedok. A ten opravný prostriedok môžme navrhnúť aj zadefinovať rôznymi spôsobmi. Existuje niekoľko variant. My sme jeden navrhovali naposledy, aby to nebol predávajúci alebo poskytovať služieb, ktorý rozhodne o tom, akej určenej osobe alebo autorizovanej osobe, akreditovanej osobe dá ten-ktorý výrobok, vadný výrobok, posúdiť. Ale aby to bol spotrebiteľ, aby sa aspoň takýmto spôsobom vyvážilo jeho právo na ochranu svojich oprávnených nárokov.
Napriek tomu, že som tento zákon predkladala a napriek tomu, že som k tejto téme a k týmto konkrétnym dielčím návrhom nezaznamenala žiadne pádne a vecné argumenty, vy si dovolíte, pán poslanec Martvoň, povedať, že som v ochrane spotrebiteľa nič nenavrhovala? No samozrejme, že keď to budete bilancovať z pohľadu vládnou stranou schválených zákonov, tak tá bilancia vyzerá naozaj tak, že som tu nič nepresadila, možno dva, tri zákony, za čo som vám nesmierne vďačná. Naozaj som vám vďačná, že pri tom všetkom úsilí je tu ochota zo strany poslancov vládnej strany, ktorí veciam rozumejú, tieto snahy podporiť.
Ale povedať, že, bez tejto vecnej, pádnej protiargumentácie, že tu neboli predkladané systémové návrhy, účinné návrhy, ktoré sú preklopením praxe, potrieb praxe, je jednoducho nepravdivé a lživé tvrdenie z vašej strany. A ja sa voči takýmto vašim postojom a prístupom, takýmto lživým tvrdeniam na moju adresu sa budem vždy ohradzovať.
Predložím, v duchu týchto výhrad alebo pripomienok predložím pozmeňujúci a doplňujúci návrh v druhom čítaní a budem očakávať, že aj po tom mojom vystúpení, aj po týchto vašich výhradách, že nič nebolo presadené, nič nebolo predložené, budete k doplňujúcemu a pozmeňujúcemu návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pristupovať korektne a seriózne. Tak, ako sa na služných, korektných a zrelých poslancov a ľudí, mužov, patrí.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2015 9:58 - 10:00 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Dovolím si predniesť aj svoj postoj ako taký malý vklad. V podstate sa budem len opakovať už v tých postojoch, ktoré, ktorými som sa, ktorými som reagovala na problematiku azylovej politiky. Myslím si, že nebude správnym riešením výlučné sústredenie sa na riešenie a tvorbu azylovej politiky, pokiaľ nebudú z úrovne diplomacie tých-ktorých krajín, tých-ktorých vlád uskutočňované kroky a opatrenia vedúce k stabilizácii pomerov tej-ktorej krajiny. A teraz mám na mysli nielen politické, občianske, ale aj samozrejme ekonomické a sociálne hľadiská. Jednoducho je potrebné vyvíjať z úrovne diplomacie každej jednej krajiny, európskej krajiny, také posolstvá, také opatrenia, učiniť také opatrenia, ktoré primäjú tú-ktorú vládu tej-ktorej problémovej krajiny, v ktorej dochádza k týmto hromadným migráciám, aby stabilizovala a garantovala ľuďom ako ľudské, demokratické, politické, občianske, tak aj sociálne a ekonomické práva.
A čo sa týka vášho príspevku, pán poslanec Mikloško, nemyslím si, že možno sa spoliehať iba na misie rôznych mimovládnych a náboženských organizácií. Naozaj je veľmi dôležité, aby v tejto situácii hromadných migrácií, ku ktorým dochádza, boli plne angažované aj verejnoprávne zložky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 18:44 - 18:45 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

Nedá mi, aby som nereagovala, lebo mňa skutočne, pán poslanec Brixi, a vlastne platí to aj pre druhého navrhovateľa pána Martvoňa, teší ten váš veľký zápal a vaše veľké sociálne cítenie, ktoré tu prejavujete s takou horkokrvnosťou a temperamentom v prospech športovcov dôchodcov, ktorí živoria a nemajú ani na to kurča. Ale prečo je taká nespravodlivosť, prečo je taká diskriminácia voči iným dôchodcom, ktorí v našej krajine živoria? A preto sa vás pýtam, kedy tento zápal, kedy toto sociálne cítenie prejavíte aj voči nim? A špeciálne vy dvaja veľmi dobre viete, lebo pripravujete zákony, ktoré súvisia s ochranou spotrebiteľa, o tom, že 30-tisíc dôchodcov je dnes zo Sociálnej poisťovne ošklbávaných exekúciami (poplatky možno v ďaleko vyšších mierach v ďaleko vyššej výške ako samotná istina). Kedy sa konečne zamyslíte napríklad aj nad tým, že takíto dôchodcovia sú tu postihovaní. Alebo ideme zvýhodňovať jedných dôchodcov pred druhými? Kedy dôjde k takejto systémovej úprave? Kedy vás bude zaujímať, že dôchodcovia, ktorí sa stali obeťami úžerníkov nebankových subjektov nemajú na to kurča, sotva majú na to, aby zaplatili svoje základné existenčné potreby? A špeciálne od vás dvoch to očakávam, pretože vy ste tí hlavní proklamátori a tí navrhovatelia zákonov, ktoré s ochranou spotrebiteľa, hlavne na finančnom trhu na nebankovom trhu, súvisia. Očakávam túto horkokrvnosť, temperament, sociálne cítenie a spolupatričnosť, že ju prejavíte rovnako voči týmto živoriacim dôchodcom. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 17:51 - 17:52 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

Ja si dovolím krátko vo faktickej tiež predniesť svoj postoj. A, žiaľbohu, rovnako tento zákon aj ja považujem za selektívny a nesystémový. A krátko a jednoducho to vysvetlím. Ja totižto považujem každého dôchodcu, ktorý dnes živorí z 200, 300 eur, a takýchto máme, nedajbože ešte zaťaženého nejakou exekúciou, a toto tu dnes máme, 30-tisíc dôchodcov je zaťažených exekúciou, ja takýchto ľudí dôchodcov považujem naozaj za olympijských víťazov a majstrov nie Európy, ale sveta. A preto touto formou nieže sa prihováram, ale očakávam, že ak podporujeme selektívne športovcov, ja naozaj voči tejto skupine ľudí nič nemám, je smutné, že do skupiny živoriacich dôchodcov patria aj takíto významní ľudia. Ja očakávam, že tu bude prednesený návrh zákona, v ktorom sa bude hovoriť nielen o zvýšení priemernej mzdy, ale aj o pomoci a zvýšení dôchodkov pre našich ľudí. Z toho dôvodu, že tento zákon naozaj považujem za diskriminačný voči ľuďom, ktorí ťažko pracovali a dnes živoria z 200 eur, 300 eur, mám problém ho podporiť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2015 11:00 - 11:01 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
K výhrade pána poslanca Kollára, pretože aj mne napriek tomu, že musím uznať, že výbor európskych záležitostí funguje slobodne, každý má možnosť, kto sa prihlási, prejaviť svoj názor, ale naozaj to tempo je veľmi rýchle, v mnohých prípadoch sa mi zdá až splašené. A rovnako by som sa prihovárala za to, aby sme do budúcnosti zvážili tempo, akým diskutujeme, k čomu diskutujeme, myslím si, že na výbore preberáme mnoho zásadných tém, ktoré ovplyvňujú nielen našu zahraničnopolitickú orientáciu, integračné snahy, ale aj vnútropolitický život a som presvedčená o tom, že tieto diskusie si zaslúžia dostatočný priestor na to, aby tam odzneli všetky podstatné úvahy.
Takže názorová pestrosť tam určite je, to musím pre objektivitu uznať, ale to tempo a tá splašenosť, na ktorú, ku ktorej ste vzniesli výhrady vy, pán poslanec Kollár, s tým naozaj súhlasím, nad tým sa treba do budúcna zamyslieť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2015 10:02 - 10:03 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja si dovolím zareagovať na tú tému, ktorá sa týkala hromadnej migrácie ľudí z takých krajín, ako je Líbya. Ja som presvedčená o tom, že jediný spôsob, akým môžme zabrániť takému nežiaducemu javu, je rešpektovať suverenitu a integritu každej jednej krajiny. Veľmi citlivo a veľmi vážne zvažovať akýkoľvek zásah a vstup zvonka do vnútropolitického života každej jednej krajiny. Lebo naozaj neuvážený, agresívny, nátlakový vstup do úpravy pomerov a ochrany ľudských práv tej-ktorej krajiny môže spôsobiť takéto negatívne dôsledky, negatívne dopady, v ktorých ľudia platia svojimi životmi.
Jednoznačne, ak máme vyprofilovať našu zahraničnopolitickú orientáciu, tak tak, aby sme vplývali na formovanie vnútropolitického života každej jednej krajiny tým spôsobom, že sa tam budú zlepšovať, optimalizovať, normalizovať životné podmienky, sociálno-ekonomické podmienky tak, aby v týchto krajinách mohli ľudia dôstojne žiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2015 12:02 - 12:04 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja len na ozrejmenie a možno aj na argumentáciu vo vzťahu k tomu, čo povedal pán Osuský. Viete, ja predpokladám, že v skupine, v tom počte 300-tisíc dotknutých občanov sú práve tí, ktorí boli uvedení do omylu tým, že im nebola cestou výzvy a vymáhaných poplatkov na tejto výzve uvedená reálna trhová hodnota. A berme v úvahu, že ide v prevažnej miere o ľudí v dôchodkovom veku, ktorí naozaj nemajú vybudovaný návyk ani tradíciu, ani schopnosť, spôsobilosť orientovať sa na burze cenných papierov. Rovnako tak chcem podotknúť, a to som aj v tom svojom vystúpení uviedla, že 147-tisíc ľudí z tohto počtu sú ľudia, ktorí tieto bezcenné papiere, prakticky žiaden majetok, dostali na príťaž v rámci dedičského konania.
Ja naozaj predpokladám, že v skupine 300-tisíc dotknutých ľudí je práve drvivá väčšina tých ľudí, ktorí od nás potrebujú ochranu a pomoc, a myslím si, že na to sme ako poslanci aj ako vláda práve tu, aby sme chránili všeobecný verejný záujem ľudí, ktorí nemajú dostatočnú vedomosť, ktorí boli uvedení do omylu a ktorí v mnohých prípadoch aj rezignovali, pretože stratili celkovo dôveru v celý proces prebiehajúcej kupónovej privatizácie. Vrabce na stromoch čvirikajú, že celá kupónová privatizácia bol podvod storočia. Takže berme toto v úvahu, ja považujem túto rezignáciu mnohých občanov, ktorí rezignujú na tento celý proces, za dôvodnú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.5.2015 11:44 - 11:59 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Tak ešte raz vlastne zhrniem a tak trošku aj premostím, nadviažem na to, s čím som uzavrela svoje vystúpenie pred hlasovaním. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým opozičným poslancom, ale aj vládnym poslancom, tým, ktorí intervenovali v záujme ochrany záujmov dotknutých majiteľov bezcenných papierov za to, že dnes tu ten pozmeňujúci návrh máme, že sa predĺžila tá lehota do júna roku 2016. Samozrejme, chcem upozorniť na to a zdôrazniť to, že my sme vlastne k vašej dispozícii na preštudovanie dali a pripravili pozmeňujúci, doplňujúci návrh v tom znení, že sme sa snažili tú lehotu na bezodplatný prevod bezcenných papierov statusovať bez časových obmedzení.
Rovnako tak chcem zdôrazniť, že my sme predkladali tento pozmeňujúci návrh a to je ten dôvod, pre ktorý ho znova dnes prečítam. Nie preto, že by som vás chcela zdržiavať, ale prečítam ho preto, my sme tento pozmeňujúci návrh definovali aj tak, že sme žiadali o zrušenie poplatkov za správu vedenia účtu, lebo ho považujeme za poplatok, ktorý je vymáhaný v rozpore s dobrými mravmi, ak sa to týka hlavne tých občanov, tých majiteľov účtov alebo akcií, ktoré sú bezcenné. Spolu s tým sme žiadali o toto prehodnotenie. Ale poviem vám pravdu, na to, ako poznám reálny stav, aj čo sa týka informovanosti obyvateľstva, aj súčasnej situácie, tak som vďačná za to, že vôbec je tu takýto návrh, že sa predĺžila táto lehota, a verím tomu, že či už vláda, ministerstvo financií, ministerstvo hospodárstva, aj centrálny depozitár, Fond národného majetku, možno aj niektoré mimovládne organizácie, ktoré boli nápomocné majiteľom bezcenných papierov, vyvinú maximálne úsilie, aby čo najväčšie množstvo občanov, čo najväčší počet občanov z tej skupiny 300-tisíc dotknutých občanov stihlo previesť tieto bezcenné papiere do júna roku 2016.
Takže nebudem ďalej zdržiavať, prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Hneď v úvode chcem zdôrazniť a poprosiť pána spravodajcu, aby dal o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu hlasovať samostatne v tých dvoch rozdielnych bodoch.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
V § 105 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4, ktorý znie:
"(4) Vedenie účtu majiteľa pre fyzické osoby je bezodplatné."
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11. Doterajšie body sa následne prečíslujú.
2. V čl. I sa v bode 27 § 173v dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. októbra 2015 upravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2015; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. októbrom 2015 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. septembra 2015."
Odôvodnenie: Poplatok za vedenie účtu je v trhovom hospodárstve úplne bežným javom, takým istým bežným javom je však aj jeho opodstatnenosť. V prípade vedenia účtu majiteľa fyzickej osoby Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky však tato opodstatnenosť chýba. Veľmi často je jediným výstupom centrálneho depozitára voči majiteľom účtov len zaslanie výpisu z účtu, prípadne výzva na úhradu poplatku za vedenie účtu.
Problém tkvie v tom, že výpis z účtu je pre mnohých vlastníkov viac-menej nič nehovoriaci dokument. Majitelia účtov sa z výzvy dozvedia len menovitú hodnotu svojich akcií, ale nie ich reálnu trhovú hodnotu. Centrálny depozitár totiž nevlastní povolenie, ktoré by ho oprávňovalo zisťovať hodnotu cenných papierov.
V praxi to znamená, že občania sa z výzvy nedozvedia to, či ich cenné papiere ešte majú vôbec nejakú reálnu hodnotu alebo nie. Nominálna hodnota jednotlivých cenných papierov spravidla zvádza k tomu, že cenné papiere sú stále hodnotné, poplatok uhradia a účet si vedú aj naďalej, hoci samotná hodnota cenných papierov veľakrát nemá ani cenu ročného poplatku za vedenie účtu.
V súčasnosti môže reálnu hodnotu cenných papierov posúdiť len obchodník s cennými papiermi s povolením podľa zákona o cenných papieroch. Táto služba je spoplatnená podľa individuálnych cenníkov obchodníkov s cennými papiermi. Takáto situácia sa týka najmä fyzických osôb, ktoré v drvivej väčšine vlastnia výlučne cenné papiere ešte z čias kupónových privatizácií, bez súčasnej reálnej hodnoty. Na rozdiel od právnických osôb sa bežní občania len veľmi ťažko dokážu zorientovať v zložitých vzťahoch týkajúcich sa cenných papierov.
Na základe vyššie uvedených skutočností sa navrhuje zavedenie bezodplatného vedenia majiteľa účtu cenných papierov, ktorým je fyzická osoba.
3. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
Čl. IV.
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z. a napokon zákona č. 197/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 47h sa slová "najneskôr do 31. decembra 2014" nahrádzajú slovami "bez časového obmedzenia".
Doterajšie články sa následne prečíslujú.
Zdôvodnenie: Možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov, ktoré už stratili reálnu trhovú hodnotu, na Fond národného majetku Slovenskej republiky už v minulosti bola zavedená. Ako sa neskôr ukázalo, stanovená lehota, v ktorej bolo možné bezodplatný prevod vykonať, nebola postačujúca. Aj preto sa táto lehota dvakrát predlžovala. Odôvodnenie predĺženia lehoty bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku do 31. 12. 2014, ktoré bolo obsiahnuté v spoločnej správe výborov zo dňa 25. 11. 2013, spočívalo v tom, že centrálny depozitár cenných papierov eviduje ešte 437 926 aktívnych majetkových účtov fyzických osôb, pričom vo veľkej miere v prípade týchto účtov boli evidované zaknihované cenné papiere spoločností, ktoré zanikli, sú v likvidácii, prípadne v konkurznom konaní.
Po uplynutí vyššie uvedenej predĺženej lehoty ostalo ešte 325-tisíc fyzických osôb, ktoré nevlastnia majetkové účty. Veková štruktúra majiteľov účtov je pritom nasledovná: osôb nad 60 rokov veku je 36 %, osoby od 51 do 60 rokov veku predstavuje 32 % a osoby vo veku od 41 do 50 rokov veku predstavuje 28 % z celkového počtu.
Poodhalená veková štruktúra majiteľov účtov pritom napovedá, že existuje dôvodné podozrenie, že drvivá väčšina vlastníkov účtov nadobudla vlastníctvo k cenným papierom ešte v období tzv. kupónovej privatizácie v rokoch 1991 až 1993. V súčasnosti je už známe, že cenné papiere z tohto obdobia sú bez reálnej trhovej hodnoty, to znamená, že sú bezcenné. Občania, ktorí majú záujem zbaviť sa cenných papierov bez reálnej hodnoty a neuhrádzať s tým spojený poplatok za vedenie účtu, tak môžu urobiť len prevodom cenných papierov. Súčasná výška poplatku za prevod hoci aj bezcenných cenných papierov je 31,92 eur, ak sa jedná o prevod pod 50 kusov akcií, resp. 39,84 eur, pokiaľ sa jedná o prevod viac ako 50 kusov akcií. Na základe vyššie uvedených skutočností sa navrhuje opätovné zavedenie bezodplatného prevodu bezcenných cenných papierov, a to bez časového obmedzenia.
Pod bodom 4 tohto pozmeňujúceho návrhu: V čl. 4 sa slová "11 až 22, 27" nahrádzajú slovami "11 až 23, 28".
Odôvodnenie: Je to legislatívno-technická úprava, ktorá bezprostredne súvisí s bodom 1 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
S najväčšou pravdepodobnosťou situácia dnes dopadne pri hlasovaní o predloženom pozmeňujúcom vládnom, teda návrhu vládnych poslancov v prospech tohto návrhu, napriek tomu ešte raz chcem poprosiť o prehodnotenie, zváženie tohto prístupu hlavne vládnych poslancov, aby zvážili, či naozaj okrem zrušenia bezodplatného predĺženia lehoty alebo predĺženia lehoty bezodplatného prevodu bezcenných papierov, naozaj nie je reálny a pádny dôvod na to, aby rovnako tak boli zrušené na to nastavené neoprávnene vymáhané poplatky za správu a vedenie účtov tých istých bezcenných papierov.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2015 10:44 - 10:58 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister financií, pán spravodajca, prítomní poslanci, dovoľte mi hneď v úvode poznamenať, že dnešný môj príchod do práce bol mimoriadne radostný, keď som videla, že na mojom stole sa objavil pozmeňujúci návrh práve od poslancov pána Hrehu, pána Kamenického a pána Duchoňa, ktorý reagoval v podstate na moju požiadavku, s ktorou som už vystúpila niekedy v januári tohto roka na hospodárskom výbore, kde som predniesla pred predsedom tohto výboru pánom Hudackým požiadavku podľa jednotlivých podnetov dotknutých spotrebiteľov, občanov, ale aj podľa vlastnej skúsenosti, požiadavku na prehodnotenie uzatvorenia možnosti bezodplatného prevodu cenných papierov, ktorý bol termínovaný koncom minulého roka. Z bezprostrednej praktickej skúsenosti, z reálneho života, ale, ako aj chcem zdôrazniť, na základe vlastnej skúsenosti som videla, že ohraničovať termín na uskutočnenie bezodplatného prevodu bolo nesprávnym krokom, čoho dôkazom je aj to, že stále nám ostáva skupina 300-tisíc občanov, ľudí, ktorí sú dotknutí kupónovou privatizáciou a u ktorých sa predpokladá, že sú rovnako majiteľmi, nositeľmi bezcenných papierov.
Ja som na tomto hospodárskom výbore v januári vystúpila s tým, a to som bola veľmi rada, že predseda pán Hudacký sa stotožnil s týmto návrhom, že považujem za neprípustné a považujem to za konanie v rozpore s dobrým mravom, ak dnes fixujeme a konzervujeme stav, že umožňujeme Centrálnemu depozitáru cenných papierov vymáhať si od dotknutých občanov, ktorí sú majiteľmi bezcenných papierov, nie malé 13-eurové poplatky a ešte dokonca od toho Nového roka 2015 túto požiadavku Centrálneho depozitára spájame aj so zavedením spoplatnenej povinnosti, alebo teda podmienky, určenej podmienky na prevod týchto bezcenných papierov úhradou poplatku vo výške 40 eur.
Overovala som si skutočnosti ohľadom toho celého, už keď som vnímala, že nie je to vec, s ktorou mám ja sama osobnú skúsenosť negatívnu, overovala som si, aký je ten stav, a v podstate s tým bola spojená aj požiadavka analýzy a určenia toho budúceho stavu, budúceho vývoja administrácie cenných papierov, daná do pozornosti hospodárskemu výboru. Následne som zistila na základe tejto požiadavky, že tento stav sa dotýka ešte výrazne početnej skupiny občanov, dotýka sa to 300-tisíc občanov, a tak som si povedala, že naozaj toto je vec, ktorá je hodná osobitného zreteľa, ktorou je nevyhnutné, aby sa zaoberal hospodársky výbor. A bola som rada, keď v podstate bolo iniciované aj rokovanie na hospodárskom výbore s predsedom Fondu národného majetku pánom Bačíkom, kde som vlastne už aj predniesla ten konkrétny návrh, že za správne riešenie považujem to, ak sa prehodnotí celý zoznam majiteľov bezcenných papierov, bezcenných akcií a ak Fond národného majetku spoločne s Centrálnym depozitárom cenných papierov vyvinul proaktívne kroky, nie výzvy na úhradu 13-eurových poplatkov, ale vyvinul proaktívne výzvy, kde umožnia ľuďom, ktorí evidentne majú bezcenné papiere, umožnia im jednoducho z tohto systému vystúpiť.
Táto moja požiadavka, konkrétna požiadavka sa nestretla s nejakou konkrétnou odozvou, s nejakým záverom, a preto celkom vhod mi prišlo, keď som videla, že vo februári alebo v marci, v marci sme mali zákon o cenných papieroch práve v prvom čítaní. Už vtedy som vlastne dala na zreteľ aj zástupcovi Fondu národného majetku, aj zástupcovi Centrálneho depozitára cenných papierov to, že k tomuto pripravím pozmeňujúci a doplňujúci návrh, kde budem návrh na oslobodenie a vymanenie práve dotknutých občanov, ktorí sú zaťažení 13-eurovými poplatkami a 40-eurovými poplatkami na prevod bezcenných papierov, kde ich vymaníme vlastne z ťarchy takýchto z môjho pohľadu a presvedčenia neoprávnených a nezdôvodnených úhrad.
No a dnes som veľmi rada, že keď som tento pozmeňujúci návrh dala do pozornosti viacerým opozičným poslancom, ktorí tento návrh podporili, za čo im veľmi pekne ďakujem, lebo naozaj pozitívne a konštruktívne, ústretovo reagovali poslanci takmer zo všetkých opozičných politických klubov. Rovnako som s týmto pozmeňujúcim návrhom oboznámila aj členov hospodárskeho výboru z vládnej strany s tým, aby naozaj sme túto situáciu riešili ku spokojnosti dotknutých občanov. Naozaj chcem zvýrazniť, je to nemiestne, ak by sme za poznania skutkového stavu konzervovali stav, že na 300-tisíc občanov v našej krajine by sa vymáhali 13-eurové poplatky, čo predstavuje ročne len v týchto poplatkoch objem 4 mil. eur, čo keď prevedieme do predchádzajúcej meny, predstavuje objem 120 mil. korún, a že na 300-tisíc občanov, ak ich zaviažeme odplatným prevodom bezcenných papierov sumou 40 eur, tak to predstavuje zase objem 12 mil. eur, čo je v starej mene, predstavuje objem 360 mil. korún. Ide teda o nemalé peniaze.
A ja som naozaj z toho, ako som prerokovala danú vec so zástupcami Fondu národného majetku, zástupcom Centrálneho depozitára cenných papierov, ale potom aj s inými kompetentnými zástupcami, nadobudla pocit, že naozaj nie je v záujme kompetentných zástupcov ani tak chrániť záujmy občanov, ktorí mnohí ani nevedia v podstate, za čo platia, a ak platia, tak v mnohých prípadoch za niečo, čo nemá hodnotu, ale že primárne sa tu viac-menej sleduje záujem chrániť, poviem to profit alebo biznis či už Centrálneho depozitára cenných papierov, alebo aj Fondu národného majetku. A takýto prístup, samozrejme, považujem za neoprávnený, takýto prístup považujem za prístup, ktorý nemá s ochranou verejného záujmu nič spoločné.
Chcem podotknúť, že v skupine dotknutých 300-tisíc občanov sa nachádzajú ľudia, ktorých ja považujem za ľudí, za zraniteľných občanov, za skupinu zraniteľných občanov, pretože z analýzy a poznania možno aj vekovej štruktúry dotknutých majiteľov bezcenných papierov usudzujem, že v prevažnej miere, viac ako 60 %, ide o ľudí v dôchodkovom veku. A títo ľudia, ak aj som sa stretla mnohokrát z úrovne kompetentných zástupcov so zdôvodnením, že si majú sledovať vývoj trhu s cennými papiermi, ja viem, že nemajú skúsenosť s tým, aby takýto záber mali a aby vývoj akcií, ceny akcií na burzových trhoch sledovali. Tak túto poznámku, alebo takéto zdôvodnenie som naozaj, poznajúc reálny stav, považovala za cynické zdôvodnenie.
Rovnako chcem podotknúť, že v čase, keď dezorientovaní ľudia boli oslovení výzvami na úhradu 13-eurových poplatkov, mnohí ma upozorňovali na to, že nestihli napr. reflektovať a reagovať na výzvu a prevod, bezodplatný prevod bezcenných papierov práve z toho dôvodu, že pracujú v zahraničí, mnohí ani nemali o tom vedomosť ani informáciu, ktorá bola spustená prostredníctvom verejnoprávnych médií. Do tejto zraniteľnej skupiny však patrí aj 147-tisíc ľudí, občanov, ktorí zdedili túto príťaž úhrady vymáhaných poplatkov z titulu dedičského konania. Jednoducho tieto bezcenné papiere zdedili a teraz nevedia, čo s nimi. A rovnako sa hlásili s tým, že jednoducho nestihli zareagovať, či už na prvú, druhú alebo aj tú poslednú výzvu, ktorá mala poskytnúť možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov.
V tejto skupine 300-tisíc ľudí sú však aj ľudia, ktorí možno dodnes žijú v mylnej predstave, že sú podielnikmi akýchsi cenných papierov, pretože aj výzvy na úhradu 13-eurových poplatkov uvádzajú nie reálnu sumu cenných – a ja to poviem – bezcenných papierov, ale uvádzajú nominálnu hodnotu týchto akcií. A jednoducho spoliehať sa na to, že títo ľudia, alebo priam uvádzať týchto ľudí do omylu tým, nominálnou hodnotou, nie reálnou hodnotou, považujem za niečo, čo je z úrovne vládnych orgánov, kompetentných zástupcov neprípustné. (Ruch v sále.)
V tejto skupine 300-tisíc dotknutých občanov sa však nachádzajú aj takí ľudia, ktorí dnes pre mnohé indispozície, či už sú to informačné indispozície, alebo pre indispozície v tom, že nevedia sa nejako orientovať na burze cenných papierov, sú to ľudia, ktorí majú časové indispozície, nestihli zareagovať vôbec na túto výzvu, a tak si možno povedali, radšej uhradia pred možnou hrozbou nejakých exekúcií alebo vymáhaní, radšej uhradia tento 13-eurový poplatok, aby mali svätý pokoj.
Takže ja veľmi pozitívne vnímam dnes predložený pozmeňujúci návrh, ktorým sa otvára možnosť a predlžuje možnosť bezodplatného prevodu bezcenných papierov na Fond národného majetku, tak ako je to uvedené v pozmeňujúcom návrhu do júna... (Ruch v sále, prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pani poslankyňa, chvíľočku.
Páni poslanci, poprosím vás, počúvajte pani poslankyňu. Ďakujem pekne.

Mezenská, Helena, poslankyňa NR SR
... do roku 2016, do júna roku 2016. Verím, že z úrovne verejnoprávnych médií bude vyvinutá iniciatíva, aby sa naozaj o tejto možnosti dozvedelo čo najviac občanov v rámci mojich informačných možností, mediálnych možností, budem o tom občanov informovať aj ja. Touto cestou by som chcela vyzvať...
Ja asi, pani predsedajúca, dokončím tento môj výstup po hlasovaní, lebo aj tak budem chcieť prečítať ešte pozmeňujúci návrh, takže...

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
V poriadku, pani poslankyňa.

Mezenská, Helena, poslankyňa NR SR
... preto, aby bol menší ruch v pléne, budem pokračovať po hlasovaní. Ďakujem.
Skryt prepis