Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

29.6.2012 o 9:04 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 29.6.2012 9:04 - 9:07 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. O výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 28. júna 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 119 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 119 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov žiaden z poslancov neodovzdal hlasovací lístok a zo 119 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných a 109 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Helenu Dobosovú hlasovalo 87 poslancov, proti bolo 5, zdržalo sa hlasovania 17,
- za Branislava Fridricha hlasovalo 79 poslancov, hlasovalo proti 7 poslancov, zdržalo sa hlasovania 23,
- za Milana Fuleca bolo 80 poslancov, proti bolo 7, zdržalo sa hlasovania 22,
- za Borisa Gerberyho bolo 79 poslancov, proti bolo 8, zdržalo sa hlasovania 22,
- za Romana Hargaša bolo 79 poslancov, proti 9, zdržalo sa hlasovania 21,
- za Martina Hermanovského bolo 80 poslancov, proti bolo 9, zdržalo sa hlasovania 20,
- za Luciu Kurilovskú bolo 82 poslancov, proti 7, zdržalo sa 20,
- za Lenku Pavlovičovú bolo 81 poslancov, proti bolo 8, zdržalo sa hlasovania 20,
- za Bernarda Pekára bolo 81 poslancov, hlasovalo proti 8, zdržalo sa hlasovania 20,
- za Miroslava Slašťana bolo 81 poslancov, proti 8, zdržalo sa hlasovania 20,
- za Mareka Števčeka bolo 83 poslancov, proti 7, zdržalo sa hlasovania 19 a
- za Teréziu Triznovú bolo 82 poslancov, hlasovalo proti 7 poslancov, zdržalo sa hlasovania 20.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatovali, že v tajnom hlasovaní boli za členov disciplinárnych senátov zvolení Helena Dobosová, Marek Števček, Lucia Kurilovská, Terézia Triznová, Lenka Pavlovičová, Bernard Pekár, Miroslav Slašťan, Milan Fulec, Martin Hermanovský, Branislav Fridrich, Boris Gerbery, Roman Hargaš.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.6.2012 9:02 - 9:04 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážení kolegovia, pani podpredsedníčka, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 28. júna 2012.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Súdnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 119 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 119 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Súdnej rady Slovenskej republiky žiaden z poslancov neodovzdal hlasovací lístok a zo 119 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 111 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Jozefa Maruščáka hlasovalo 77 poslancov, proti bolo 10, zdržalo sa hlasovania 24,
- za Petra Rajňáka hlasovali 4 poslanci, proti bolo 72 poslancov, zdržalo sa hlasovania 35 poslancov,
- za Alenu Šiškovú hlasovalo 80 poslancov, proti bolo 9, zdržalo sa hlasovania 22.
Na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatovali, že v tajnom hlasovaní boli za členov Súdnej rady Slovenskej republiky zvolení Alena Šišková a Jozef Maruščák.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

15.5.2012 18:17 - 18:20 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 140 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 140 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu odovzdali všetci poslanci hlasovacie lístky, zo 140 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol žiadny neplatný.
Zo 140 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jozefa Magalu za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu hlasovalo za návrh 87 poslancov, proti návrhu 42 poslancov, zdržalo sa hlasovania 11 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu zvolený Jozef Magala. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

15.5.2012 18:13 - 18:16 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 140 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 140 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky všetci poslanci si prevzali aj odovzdali hlasovacie lístky, neplatné neboli žiadne hlasovacie lístky.
Zo 140 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Eleonóry Kročianovej za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky hlasovalo za návrh 83 poslancov, proti návrhu 44 poslancov, zdržalo sa hlasovania 13 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zvolená Eleonóra Kročianová. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2012 16:33 - 16:34 hod.

Anna Vitteková
Ďakujem. Pán poslanec, na vašu adresu k pani JUDr. Kročianovej. Bola generálnou riaditeľkou Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a bol ukončený s ňou služobný pomer práve vaším pánom ministrom Ing. Miklošom. Takže ak zistil takéto nedostatky, mal na ňu podať trestné oznámenia a mohli sa nimi zaoberať orgány činné v trestnom konaní.
Skryt prepis