Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.5.2014 o 17:49 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2014 17:49 - 17:53 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, teraz prečítam zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dnešného dňa.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 118 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 118 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky tak, že zo 118 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol žiadny neplatný.
Zo 118 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri návrhu na voľbu Dušana Kováčika do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky hlasovalo za návrh 92 poslancov, proti návrhu bolo 17 poslancov, zdržalo sa hlasovania 9 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol do funkcie špeciálneho prokurátora zvolený JUDr. Dušan Kováčik.
Overovatelia poverili mňa oznámiť vám výsledok hlasovania, tak ako som ho prečítala.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2014 11:16 - 11:18 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Pán predseda, kolegyne, kolegovia, Národná rada navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. V tomto prípade by mala Národná rada zvoliť šiestich kandidátov.
Na 33. schôdzi Národnej rady boli zvolení piati kandidáti na sudcov Ústavného súdu, a teda nebol zvolený potrebný počet kandidátov. Národná rada preto podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov vykoná novú voľbu.
Za sudcu Ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady, ktorý dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní.
Na základe výzvy predsedu Národnej rady boli v termíne do 25. apríla 2014 ústavnoprávnemu výboru doručené tri návrhy.
Ústavnoprávny výbor pozval navrhovaných kandidátov na sudcov Ústavného súdu na svoju schôdzu, ktorá sa konala 6. mája 2014. Na schôdzi výboru sa zúčastnili všetci navrhnutí. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde a následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady.
Ústavnoprávny výbor v uznesení č. 420 konštatoval, že navrhovaný Ján Drgonec, Pavol Malich a Juraj Sopoliga spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2014 9:07 - 9:08 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem, dobré ráno prajem. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, pán námestník, na čele Úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor, ktorého volí do funkcie Národná rada na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na základe výberového konania.
Návrh na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry doručil generálny prokurátor Národnej rade a predseda Národnej rady ho pridelil na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Ústavnoprávny výbor návrh na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora prerokoval na 70. schôdzi 6. mája 2014. Uznesením č. 416 konštatoval, že návrh bol predložený v súlade so zákonom č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a že kandidát JUDr. Dušan Kováčik spĺňa podmienky ustanovené v § 24a ods. 1 a § 24b ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

3.4.2014 19:21 - 19:24 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 3. apríla 2014, ide už o opakovanú voľbu.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 114 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 114 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 114 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 110 bolo platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za Rudolfa Čirča hlasoval 1 poslanec, proti bolo 69, zdržalo sa hlasovania 40 poslancov;
- za Jána Drgonca hlasoval 1 poslanec, proti bolo 72 poslancov, zdržalo sa hlasovania 37 poslancov;
- za Petra Filipa hlasovalo 9 poslancov, proti bolo 64, zdržalo sa hlasovania 37;
- za Vladimíra Horvátha nehlasoval nikto, proti bolo 70 poslancov, zdržalo sa hlasovania 40;
- za Petra Kresáka hlasovali 3 poslanci, proti bolo 68 poslancov, zdržalo sa hlasovania 39;
- za Jána Mazáka hlasovalo 29 poslancov, proti bolo 56 poslancov, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov;
- za Roberta Schronka hlasoval 1 poslanec, proti bolo 71 poslancov, zdržalo sa hlasovania 38 poslancov;
- za Jána Šikutu nehlasoval nikto, proti bolo 69 poslancov, zdržalo sa hlasovania 41 poslancov.
Na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebol za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolený žiadny z kandidátov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2014 18:16 - 18:20 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Prečítam teraz zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 3. apríla 2014.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 131 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 131 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 131 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 123 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Janu Baricovú hlasovalo 78 poslancov, proti bolo 30, zdržalo sa hlasovania 15,
- za Jána Bernáta hlasovalo 78 poslancov, 28 hlasovalo proti, zdržalo sa hlasovania 17,
- za Rudolfa Čirča hlasovalo 40 poslancov, proti bolo 53, zdržalo sa hlasovania 30,
- za Jána Drgonca hlasovalo 13 poslancov, proti bolo 68 poslancov, zdržalo sa hlasovania 42 poslancov,
- za Miroslava Duriša hlasovalo 77 poslancov, proti bolo 29, hlasovania sa zdržalo 17,
- za Petra Filipa hlasovalo 15 poslancov, proti bolo 65, zdržalo sa hlasovania 43,
- za Evu Fulcovú hlasovalo 79 poslancov, proti bolo 25, zdržalo sa hlasovania 19,
- za Vladimíra Horvátha hlasovalo 5 poslancov, proti hlasovalo 63 poslancov, zdržalo sa hlasovania 55 poslancov,
- za Petra Kresáka hlasovalo 45 poslancov, proti 50, zdržalo sa hlasovania 28,
- za Jána Mazáka hlasovalo 44 poslancov, proti 51 poslancov, zdržalo sa hlasovania 28,
- za Roberta Schronka hlasovali 2 poslanci, proti bolo 70, zdržalo sa hlasovania 51,
- za Jána Šikutu hlasovalo za 30 poslancov, proti 54, zdržalo sa hlasovania 39,
- Imrich Volkai: za 84 poslancov, proti 24 poslancov, zdržalo sa hlasovania 15.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení: Imrich Volkai, Eva Fulcová, Jana Baricová, Ján Bernát, Miroslav Duriš.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.4.2014 8:55 - 9:05 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobré ráno. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Národná rada podľa čl. 134 ods. 2 ústavy navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých má vymenovať, v tomto prípade bude Národná rada voliť šiestich kandidátov.
Za sudcu Ústavného súdu môže byť podľa čl. 134 ods. 3 ústavy vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Na základe výzvy predsedu Národnej rady zo 4. februára 2014 a podľa § 11 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov bolo v termíne do 24. februára 2014 ústavnoprávnemu výboru doručených 13 návrhov.
V súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval navrhovaných kandidátov na sudcov Ústavného súdu na svoju 64. schôdzu, konanú 11. marca 2014, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde. Na schôdzi výboru sa zúčastnili všetci navrhnutí. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady.
Ústavnoprávny výbor v uznesení č. 387 konštatoval, že navrhovaní: Jana Baricová, Ján Bernát, Rudolf Čirč, Ján Drgonec, Miroslav Duriš, Peter Filip, Eva Fulcová, Vladimír Horváth, Peter Kresák, Ján Mazák, Robert Schronk, Ján Šikuta a Imrich Volkai spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Základné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v predkladanom materiáli, ktorý máte ako tlač 945.
Ďakujem.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2014 16:28 - 16:32 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som trošku reagovala na poslancov kolegov, ktorí vystúpili v rozprave, napríklad na pána Matoviča asi tak, že zarábam na nebankovkách a je mi dobre. Takú zákonodarnú iniciatívu, ako navrhuje pánovi poslancovi Bublavému, má aj on, takisto môžeme debatovať o jeho návrhu, keď ho predloží.
Pánovi Hlinovi by som povedala toľko, nie je to on, ktorý je jediným bojovníkom, archanjelom Gabrielom s ohnivým mečom. Pokiaľ ide o nebankovky, tak ten boj s nimi začal už v roku 2006, právny rámec sme dali práve vytvorením komisie na ministerstve spravodlivosti, opakujem to už asi ôsmy raz, v 2008., je tam, desiatky prípadov, ktorými sa zaoberajú, ale aj aktívne títo ľudia pomáhajú, radia im právne, pripravujú im návrhy aj podania na súdy. Takže myslím si, že s pánom ministrom spravodlivosti ste už diskutovali, tak treba tam prísť, zúčastniť sa aj verejného zasadnutia, kedy prerokovávajú jednotlivé prípady.
Od tohto roku bolo prijatých viacero noviel Občianskeho súdneho poriadku, zákona na ochranu spotrebiteľov. Tu musím súhlasiť s pánom poslancom Gálom. Áno, vždy, keď je zákon prijatý, sú ľudia, ktorí sa ho snažia obísť, využívajú akékoľvek skuliny, ktoré sa našli v zákone, a opätovne musíme robiť novely. Bohužiaľ, dostávame sa k tomu, viem, že v Českej republike nazvali túto problematiku, kedy sa jednotlivými novelami zákonov reaguje na vzniknuté situácie, ako situačná legislatíva, ktorá skutočne narušuje alebo spôsobuje problémy v aplikácii práva. Robíme aj my situačnú legislatívu, pretože trestný čin úžery máme v Trestnom zákone. O tom, či sa dostatočne využíva, alebo nie, k tomu by som povedala asi toľko, stále hovoríme o tom, že tí, ktorí tu boli pred '89. rokom, sú skutočne už neprijateľní. A ja poukazujem na pánov ministrov z opozičnej strany Kresťanskodemokratické hnutie, ktorí za tie volebné obdobia, kedy pôsobili na ministerstve vnútra, sa doslova "postarali" o ľudí, a tí, ktorí boli znalí zákona, ktorí ho vedeli aplikovať, odišli z polície, a preto možno dnes, i keď sú tam vzdelaní ľudia, ale, bohužiaľ, ja tvrdím, že by to mali byť buď právnici, alebo poslucháči Policajnej akadémie, ktorí vedia aplikovať Trestný zákon, Trestný poriadok a iné súvisiace predpisy v praxi.
No ale nič sa nedá robiť. Myslím si, že pán poslanec Škripek, ktorý vystúpil, že asi týmto spôsobom by sme mali komunikovať a reagovať na všetko, čo nás ťaží, a nemusí sa nám tu objavovať jediný pán poslanec, ktorý ide do boja, ale mali by sme naozaj ruka v ruke všetci a spoločne.
Ale na záver skutočne, aby som nezabudla, chcela by som navrhnúť kolegom, keďže sme prijali aj teraz dva pozmeňujúce návrhy a skutočne bude potrebné dopracovať správu a nakoniec aj pripraviť hlasovanie, navrhujem, aby sme hlasovali o tomto návrhu zákona až budúci týždeň.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2014 14:58 - 15:00 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Zajac, asi už po piatykrát opakujem nanovo, úžernícky klondike, ktorý vznikol, vznikol v rokoch 2000 až 2005. Keďže mnohí občania pre pôžičky prichádzali o strechy nad hlavou, o domy a uvedená problematika spotrebiteľská patrila do pôsobnosti ministerstva hospodárstva, ministerstvo spravodlivosti v roku 2008 zriadilo komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách z jednoduchého dôvodu. Ministerstvo hospodárstva metodicky riadilo oblasť spotrebiteľov a proste celú túto oblasť, ktorá sa týkala spotrebiteľov, a bolo potrebné týmto ľuďom aj pomôcť pri tých prípadoch, keď prišli o strechy nad hlavou, o byty, keď bola teda neprimeraná odplata vo vzťahu k tomu, čo si požičali. Tak táto komisia bola zriadená a poskytovala sa tu pomoc konkrétnym občanom, ktorí sa na túto komisiu obrátili. Uvedená stránka komisie je doteraz na stránke ministerstva spravodlivosti, kde sú jej podmienky, jej zloženie, a takisto je tam napísané aj to, že táto komisia verejne zasadá, je prístupná verejnosti, čiže kedykoľvek sa môžete tam obrátiť na ňu, a zistíte, čo vôbec táto komisia robí. Poviem len toľko, že pokiaľ ide o tzv. RPMN, tak bolo to pod vplyvom, priznám sa, že tieto ekonomické súvislosti mi celkom jasné neboli, ale myslím si, že banková asociácia je organizácia, ktorá zase skutočne vie, o čom hovorí, a že to je aj o ekonomike, tak aj z toho dôvodu vlastne RPMN bolo zrušené. Ale iné súvislosti v zákonoch, ktoré boli prijaté na ochranu spotrebiteľov, sú a platia doteraz. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.3.2014 10:54 - 10:56 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1016 zo 4. februára 2014 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, určila zároveň lehotu na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch a v gestorskom výbore. Návrh zákona uvedené výbory prerokovali a odporúčali ho schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 392 z 11. marca 2014 a uznesením č. 392a z 18. marca 2014 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 277 z 11. marca 2014.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva 57 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať nasledovne:
- spoločne o bodoch 1 až 14, 16 až 19, 21 až 23, 25 až 49, 51 až 53 a 56 s návrhom gestorského výboru schváliť,
- spoločne o bodoch 15, 20, 24, 50, 54, 55 a 57 s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu skupiny poslancov (tlač 850a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 406 z 18. marca 2014. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.3.2014 18:23 - 18:30 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, dnes sme schválili návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predsedu Pavla Pašku a Pavla Hrušovského na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ako iste viete všetci, v prvej časti sme sa venovali rodine a druhá časť sa venuje práve oblasti justície.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné, nadväzujúc na tento ústavný zákon, predložiť aj návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Už k diskusii, ktorá prebiehala aj v médiách, by som povedala toľko, že pôvodne sa uvedený návrh pripravoval na ministerstve spravodlivosti v úzkej súčinnosti s nami poslancami. Až po politickej dohode o tom, že bude predložený do parlamentu na rokovanie ústavný návrh zákona, ktorý sa týka novely ústavy, sme sa dohodli, že uvedený návrh, ktorý riadne prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, v ďalšom po dopracovaní budeme predkladať ako poslanecký návrh, keďže svojím spôsobom ide aj o vykonávací zákon k pôvodnému teda návrhu novely ústavy. Takže to je skôr na diskusiu aj o tom, z akého dôvodu sme nekonzultovali so sudcami, s tými, ktorých sa to týka, s ich stavovskými organizáciami či so Súdnou radou, respektíve aj s opozičnými poslancami.
Povedala by som k tomu len toľko, že práve dnešným dňom otvárame tému diskusie a v rámci uvedeného návrhu zákona, ktorý budeme prerokovávať, sme skutočne prístupní na všetky relevantné návrhy, ktoré skutočne pomôžu stavu v justícii. Jedná sa o veľmi závažné témy, o ktorých skutočne bude treba hovoriť. A myslím si, že je naším cieľom osloviť aj opozičné politické strany alebo aj jednotlivých tzv. nezaradených poslancov.
Chcem poukázať možno trošku na minulosť. V predchádzajúcom volebnom období, keď boli prijaté zákony, ktoré skutočne menili najmä výberové konania, disciplinárne senáty, že s nami až taká diskusia nebola. A preto si myslím, že je priestor na to, aby sme z obidvoch strán politického spektra sa tejto téme venovali skutočne spoločne, a pevne verím, že aj k niečomu, čo bude zmysluplné pre justíciu, dospejeme.
Bližšie k návrhu zákona. Návrh zákona obsahuje dve skupiny zmien a doplnení. Tú prvú predstavujú zmeny a doplnenia, ktoré reagujú na navrhovaný ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, problematika rozšírenia pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, zmena v jej zložení a spôsob obsadzovania postov v nej, posilnenie, vymedzenie postavenia predsedu Súdnej rady.
Druhá skupina zmien reaguje na súčasnú aplikačnú prax uplatňovania niektorých inštitútov v sudcovských zákonoch. A teda návrh zákona rieši problematiku disciplinárnej zodpovednosti, zmenu povoľovanie práce v domácom prostredí, sprísňujú sa podmienky vzniku nároku na ďalší plat, zavádza sa kontrola dodržiavania liečebného režimu, zavádzajú sa regresné náhrady voči sudcom, predlžuje sa funkčné obdobie predsedov a podpredsedov súdov a taktiež sa zvyšuje aj počet podpredsedov na väčších súdoch pri súčasnom posilnení dohľadových právomocí riadenia súdov.
Spoločným znakom navrhovaných zmien je snaha o vykonaní systémových zmien, ktorých cieľom je obnovenie dôvery v justíciu a posilnenie sudcovského stavu ako garanta spravodlivého, zákonného rozhodovania o právach a povinnostiach fyzických, právnických osôb. Zmeny majú statusový a organizačný charakter, pričom vytvárajú predpoklady pre zabezpečovanie riadneho súdnictva efektívnym uplatňovaním nástrojov riadenia a správy súdov. Z hľadiska šírky upravovanej matérie je potrebná zmena väčšieho počtu zákonov, čo sa prejavuje aj v počte novelizačných článkov, ktorých je celkove osem. Jednak je to zákon o sudcoch a prísediacich. Ďalej je to zákon Národnej rady o organizácii ústavného súdu, o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, v ďalšom článku sa dopĺňa zákon Národnej rady o rokovacom poriadku, ďalej je to novelizovaný zákon o prokurátoroch, právnych čakateľoch, zákon o Súdnej rade, o sociálnom poistení. V neposlednom rade je to aj zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na to, že návrh zákona reaguje na súčasne navrhované zmeny ústavy, sú citácie ústavných článkov v osobitnej dôvodovej správe do značnej miery odkazom na súčasne predkladanú zmenu ústavy. Na tento účel sa používa aj označovanie, to by som skôr poukázala ako na legislatívno-technický problém, je to označovanie v navrhovanom znení, pričom v prípade ostatných citácií pôjde o citáciu platného znenia ústavy.
Tak isto to bude platiť aj pri ostatných novelizovaných návrhoch.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami. Bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a ani vplyvy na životné prostredie či informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, nakoľko bude potrebné zabezpečiť v rozpočtovej kapitole Najvyššieho súdu nové zdroje na pokrytie platu predsedu Súdnej rady a jeho paušálnych náhrad, rovnako aj tri štátnozamestnanecké miesta pre posilnenie Kancelárie Súdnej rady v nadväznosti na rozširovanú ústavnú a zákonnú pôsobnosť.
Návrh zákona zakladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy aj v kapitole ministerstva spravodlivosti, a to zvýšením počtu podpredsedov súdov na krajských súdoch a okresných súdov v sídle kraja s počtom sudcov vyšším ako 30, ako aj zavedením nového funkčného príplatku, a to za výkon funkcie člena alebo predsedu disciplinárneho senátu. Myslím si, že k jednotlivým zmenám budeme diskutovať. Sú tam viaceré problematické témy, ktorým sa budeme venovať v rámci ďalšej rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis