Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.3.2014 o 17:39 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2014 17:39 - 17:39 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Na adresu pani poslankyne Žitňanskej len toľko, že samozrejme, že som sa vyjadrila, že to nechávam na rozhodnutie súdu. A možno len na doplnenie, išlo o sudcu Krajského súdu v Trenčíne. Pokiaľ ide o odmeny, takisto som sa takto vyjadrila. Nevidím v tom problém. A pán Osuský, to isté by sa dalo takisto povedať, že nevidíš pre smietku, či brvno, pardon. Pán Gál, som sa pomýlila, keď som povedala pán minister, ale povedala som potom aj exminister Lipšic. A na ostatné, myslím si, že bolo prečítané z médií. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.3.2014 17:25 - 17:34 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Pán predseda, kolegyne, kolegovia, o zmysluplnej debate v dnešné popoludnie svedčalo snáď aj to, že z 38 poslancov, ktorí sa podpísali pod tento "zmysluplný návrh", tu sedelo chvíľami päť - šesť poslancov. Teraz je vás tu o niečo viacej. O tom, že opätovne sa venujeme zmysluplnej práci, ako hovoríte vy, práci pre ľudí, odvolávaniu ministra Tomáša Boreca, ktorý skutočne postupoval v súlade so zákonom a toto vyplynulo asi aj z dnešnej debaty. Samozrejme, že najaktívnejším poslancom, ktorému neodolali ani ostatní kolegovia z opozície, je pán poslanec Lipšic, ktorý veľmi podrobne, a tu poukazujem najmä na rokovanie na ústavnoprávnom výbore, sa skutočne vyjadroval k uvedenej téme, predostieral nám dôkazy, ku ktorým, si myslím, má máloktorý z nás takýto prístup, ako pán poslanec. Preto je na mieste aj otázka, akým spôsobom uvedené informácie, ktoré nám pán poslanec predostieral, ako ich získal, kto mu ich poskytol, z akého dôvodu a vzhľadom na platnú právnu úpravu či vôbec tieto informácie mal mať k dispozícii.
Trošku odbočím a poukážem iba na to, že o tom, kto má prístup k spisu, o tom hovorí ustanovenie § 69 Trestného poriadku a v tejto súvislosti vyvstáva aj otázka, resp. sa aj trochu potvrdzuje, čo sa v kuloároch šepká, že pán poslanec má svojich ľudí aj na Najvyššom súde a sú to možno tí, ktorí takéto informácie s rôznymi dedukciami (reakcia navrhovateľa) aj, a dezinformáciami posúvajú verejnosti. Pán poslanec, reagujte potom.
Argumentácia, ktorá je použitá v návrhu skupiny poslancov totiž preukazuje úzku súčinnosť predkladateľov či spracovateľa návrhu so sudcom, resp. sudcami Najvyššieho súdu. Dokazuje úzku spoluprácu politika so sudcom či sudcami na politickom zámere odvolať ministra spravodlivosti preto, lebo postupoval v súlade so zákonom. Táto skutočnosť je však omnoho vážnejšia, ako sa javí na prvé počutie. Dokazuje totiž aj to, kto diriguje skupinu poslancov, opravujem, sudcov v aktivitách proti súčasnému vedeniu Najvyššieho súdu a kto teda istým spôsobom rozkladá aj sudcovský zbor. Ale, a to zdôrazňujem, dokazuje aj porušenie ústavnej zásady nezávislosti a nestrannosti sudcami, ktorí kolaborujú na politicky účelovom a neopodstatnenom návrhu prejednávanom práve v tomto čase, v čase prezidentských volieb. A to je už skutočne vážna vec volajúca po prešetrení informácií pána Lipšica, ktoré nám boli predostreté, opätovne zdôrazňujem, keďže ste tu neboli, pán poslanec, ktoré ste nám predostreli na ústavnoprávnom výbore a v neposlednom rade je to aj vec zrelá na vyvodenie dôsledkov proti politicky angažovaným sudcom v tejto veci.
Samotný podaný návrh poslancov signalizuje absenciu zmysluplnej agendy, ktorí pre to siahajú či zneužívajú síce právoplatné súdne rozhodnutie, ale ešte napadnuteľné dovolaním k svojej osobnej prezentácii. Navrhovatelia majú asi snahu svojím konaním nahradiť dovolací súd. Nie je to však len snaha za každú cenu v rámci volebnej kampane poukázať, že opäť strana SMER a jej nominant zlyhali a sú za to zodpovední? A čo bude inak potom, ak dovolací senát rozhodne v neprospech účastníka? Môže sa to možno zdôvodniť tak, očakávam, že to tak asi aj bude, že to preto takto ten senát rozhodol, že bol skutočne vyvinutý tlak verejnosti v boji proti korupcii. Ak senát rozhodne opačne, opätovne sa bude verejnosti predostierať, že preto, lebo išlo o smeráckeho politika a ako bolo aj na ústavnoprávnom výbore povedané, rozhodoval takto Harabinov senát.
Navrhovatelia uvádzajú, že minister spravodlivosti podaním dovolania v prospech právoplatne odsúdeného komunálneho politika vysiela dva neprijateľné signály. Prvým je signál orgánom činným v trestnom konaní a súdom, tu citujem: "Aj keď sa vám podarí odhaliť a odsúdiť skorumpovaného verejného činiteľa, aj tak vaše konanie môže vyjsť nazmar, vaše úsilie, vaša odvaha budú porazené.". Druhý signál vysiela minister spravodlivosti skorumpovaným politikom: "Ak budete na tej správnej lodi, nič sa vám nemôže stať, aj keď vašu korupciu odhalia a vás odsúdia, urobíme všetko preto, aby sme vás od pobytu za mrežami zachránili.".
Inak nerada bývam osobná, ale bohužiaľ, pán poslanec. Len chcem trošku poukázať na minulosť, kto to hovorí, kto chce vynášať tie súdy nad ministrom. Priznám sa, že som si s veľkým záujmom preštudovala aj spisový materiál, ktorý je v archíve ústavnoprávneho výboru, kde sa okrem iného prejednávalo, za akých okolností ste získali justičnú skúšku v čase, kedy ste pôsobili vo funkcii vedúceho služobného úradu na ministerstve spravodlivosti. Opozičný politik, ktorý v pozícii ministra spravodlivosti čiže verejný činiteľ za peniaze daňových poplatníkov si dal spracovať prieskum k svojej osobe mladého politika Kresťanskodemokratického hnutia týkajúci sa jeho popularity. Podotýkam, že ministerstvo (reakcia navrhovateľa) za to zaplatilo 2,4 mil. slovenských korún.
A k tomuto už len taká nepodstatná poznámka. Ministerstvo spravodlivosti za čias pani poslankyne Žitňanskej napriek avizovanej snahe o transparentnosť a tvrdeniam, že všetky zmluvy zverejní na internete, sa asi vydalo opačným smerom, pokiaľ išlo o túto zmluvu, lebo krátko po svojom nástupe v septembri 2009 z webu presunulo alebo stiahlo množstvo dokumentov a medzi iným úplne zmizol aj tento známy prieskum popularity pána exministra spravodlivosti Daniela Lipšica. Ministerstvo to následne zdôvodnilo aktualizáciou stránky. Nevysvetlilo však už ďalej, prečo sa prieskum nepresunul do sekcie, ale stiahol sa z webu úplne.
Navrhovatelia vytýkajú ministrovi, že ide o jeho subjektívny názor na vec premietnutý do dovolania, ktoré podal proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu. Vytýkajú mu okrem iného, že nemal k dispozícii celý spis. Preto sa pýtam, či páni poslanci mali celý spis k dispozícii, resp. akým spôsobom prišli ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú relevantné a nachádzajú sa v spise. Poviem len napríklad taký záznam zo systému ministerstva vnútra SIRENE, o ktorom ste veľmi podrobne hovorili, pán poslanec, na ústavnoprávnom výbore. Dá sa povedať, že poslanci a poslankyne, teda navrhovatelia nahrádzajú zákonný senát Najvyššieho súdu, ktorý jediný v danej veci môže povedať, či rozhodnutie odvolacieho súdu zodpovedá zákonu, teda či je zákonné a spravodlivé. Takýto záver rozhodne neprináleží poslancom. Môžu síce mať, ako každý iný, subjektívny názor na rozhodnutie súdu, ale mali by rešpektovať zákonné právo a povinnosť ministra spravodlivosti podať dovolanie, ak je toho názoru, že rozhodnutie, proti ktorému dovolanie podáva, trpí nedostatkami. Už samotné podanie návrhu na odvolanie ministra spravodlivosti medializovaním dôvodov odvolávania, tým, že vraj neopodstatnene podal dovolanie proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu možno vykladať aj ako určitú formu ovplyvňovania senátu, ktorý bude o veci rozhodovať.
Na záver sa pýtam predkladateľov návrhu na odvolanie ministra spravodlivosti, odkedy sú sudcami Najvyššieho súdu, členmi jeho päťčlenného dovolacieho senátu? A keď nie sú, tak potom akým právom si osobujú právo, ktoré výlučne patrí dovolaciemu senátu Najvyššieho súdu, pokiaľ sa týka skutkových a právnych záverov v danej veci?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2014 9:03 - 9:03 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V uvedenej rozprave chcem vystúpiť iba s legislatívnotechnickým návrhom.
Pokiaľ ide o tlač 921, ktorú prerokovávame, pani podpredsedníčka, chcem upraviť svoj návrh lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch tak, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 12. mája 2014 a gestorský výbor do 13. mája 2014 od jeho prerokovania v prvom čítaní.
A keďže rozprava je spoločná a pán spravodajca Martin Poliačik tu nie je, takže opätovne aj k tomuto návrhu by som predniesla. Takisto chcem upraviť návrh lehoty na prerokovanie ústavného zákona (tlač 891) vo výboroch tak, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 12. mája a takisto gestorský výbor do 13. mája od prerokovania v prvom čítaní.
Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.3.2014 9:04 - 9:06 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Predmetný návrh ústavného zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie, a spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 rokovacieho poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Predseda Národnej rady preto návrh ústavného zákona zaradil v zmysle § 72 rokovacieho poriadku do programu tejto schôdze.
Predseda Národnej rady zároveň vo svojom rozhodnutí č. 907 z 3. marca 2014 navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 30 dní a gestorský dní do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Navrhuje sa viacero opatrení, ktorých cieľom je riešenie pretrvávajúceho neuspokojivého stavu v justícii, ako aj potreba na ústavnej úrovni posilniť ochranu inštitútu manželstva.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu vo výboroch v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady č. 907.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2014 14:32 - 14:34 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja na rozdiel od kolegu Martvoňa by som vystúpenie pána poslanca Zajaca nepovažovala za korektné. Na úvod si myslím, že to bolo také krátke politické školenie mužstva.
A k tomu, k tým drobným detailom. Pán kolega, ten boom alebo Klondike rýchlopôžičkárskych firiem alebo nebankoviek bol v rokoch 2002 až 2008. A preto v roku 2008 bola prijatá vyhláška, ktorou sa zriadila komisia na ministerstve spravodlivosti na ochranu spotrebiteľa a do dnešného dňa táto komisia aktívne pracuje, dokonca poskytuje odbornú pomoc tým, ktorí prišli o strechu nad hlavou práve zásluhou takýchto spoločností. Jej zasadnutia sú verejné. Termíny zasadnutia komisie sú zverejňované na stránke ministerstva spravodlivosti, čiže jej konaní a zasadnutí sa môžeš kedykoľvek zúčastniť.
A pokiaľ ide o to, že sme odmietli všetky vaše návrhy, k tomu by som povedala len toľko: voľbami poslednými strana SMER - sociálna demokracia získala 83 mandátov, prijala programové vyhlásenie vlády, z ktorého jej vyplynuli legislatívne úlohy. My si teraz plníme svoje programové vyhlásenie, svoje legislatívne úlohy. Ak ste vy mali svoje programové vyhlásenie v predchádzajúcich rokoch, tak takisto ste si mohli plniť svoje úlohy, ktoré vám vyplynuli z činnosti exekutívy, a teda ste mali aj možnosť vystúpiť proti nebankovým spoločnostiam, proti rýchlopôžičkárskym firmám v predchádzajúcom období.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2014 11:59 - 12:00 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ja by som ešte podotkla jednu vec. Boom nebankových spoločností alebo teda spoločností, ktoré poskytovali pôžičky, nastal v rokoch práve 2002 až 2008. A práve to bolo dôvodom na vznik komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorá bola zriadená vyhláškou na ministerstve spravodlivosti. A práve tam sa značná aktivita sústredila asi na pomoc občanom, ktorí pre veľmi nízke pôžičky prišli o strechu nad hlavou. Myslím si, že aktivity boli značné a mnohé novely zákonov, či už občianskeho, súdneho poriadku, alebo zákonníka, viedli aj k tomu, že vznikali aj spoločnosti na ochranu spotrebiteľa. Aj keď pôvodne myšlienka bola dobrá, ktorá podporovala tieto spoločnosti na ochranu spotrebiteľa, bohužiaľ, budeme sa musieť asi aj tomu venovať, lebo následne sa nesústredili na pomoc spotrebiteľovi a na poradenstvo, ale skôr na zárobkovú činnosť. Ale to potom asi budeme sa venovať v druhom čítaní.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2014 12:24 - 12:40 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená Ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Predmetný návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie, a spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 rokovacieho poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Predseda Národnej rady preto návrh zákona zaradil v zmysle § 72 rokovacieho poriadku do programu tejto schôdze. Predseda Národnej rady zároveň vo svojom rozhodnutí č. 849 z 13. januára 2014 navrhol, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, Výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol Ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Návrh zákona reaguje na pretrvávajúcu problematickú aplikačnú prax, ktorá dlhodobo rezonuje pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľom a spája sa najmä s činnosťou tzv. nebankových subjektov.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady č. 849.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.12.2013 12:14 - 12:15 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní Správy o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2012 vo výboroch Národnej rady.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 679 z 23. septembra 2013 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor. Všetky tri výbory, ktorým bola správa pridelená, odporučili Národnej rade správu vziať na vedomie. Gestorský výbor na základe uvedených stanovísk výborov k Správe o činnosti prokuratúry za rok 2012 odporúča Národnej rade uvedenú správu vziať na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní Správy o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2012 (tlač 626a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 372 z 26. novembra 2013, ktorým ma výbor zároveň poveril informovať Národnú radu o prerokovaní predmetnej správy vo výboroch.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2013 9:14 - 9:18 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Dobrý deň. Pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh, ku ktorému na úvod uvádzam, že vlastne meníme týmto pozmeňujúcim návrhom § 62a v zákone o advokácii, a to minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta. Na upresnenie uvádzam, že týmto legislatívnym alebo pozmeňujúcim návrhom vlastne upravujeme aj celý zákon o advokácii a tieto zmeny sú však len legislatívno-technického charakteru.
Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 657.
1. V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
"V § 3 ods. 1 písm. c) sa slovo "denný" vypúšťa."
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
"4. V § 62a ods. 1 a ods. 2 sa slovo "dennom" a slovo "denný" vypúšťajú."
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
"4. V § 62a ods. 2 sa vypúšťajú slová "každý pracovný deň"."
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
"4. V § 62a ods. 3 znie:
"Školiteľ advokátskeho koncipienta sa za účelom preukázania praxe advokátskeho koncipienta v súlade so stavovským predpisom komory zúčastňuje ústnej časti advokátskej skúšky."."
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
"V § 62a ods. 4 až 6 sa slovo "dennom" slovo "Denný" a slovo "denného" vypúšťajú."
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa stanoviť povinnosť advokátov zúčastňovať sa advokátskej skúšky svojho koncipienta a tak preukázať priebeh praxe advokátskeho koncipienta pred advokátskou skúškou. Za riadne napĺňanie praxe advokátskeho koncipienta má byť aj zodpovedný advokát, ktorý je jeho zamestnávateľom a školiteľom. Uvedená právna úprava vytvára priestor pre Slovenskú advokátsku komoru na reálnu kontrolu vykonávania praxe advokátskeho koncipienta za spoluúčasti školiteľa advokátskeho koncipienta. Navrhujem prijatie takejto právnej úpravy, pričom zodpovednosť advokáta za riadne školenie advokátskeho koncipienta voči Slovenskej advokátskej komore tým zostáva nedotknutá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.9.2013 17:14 - 17:15 hod.

Anna Vitteková
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis