Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2018 o 12:21 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 12:21 - 12:26 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, rozumiem aj rozhorčeniu na jednej strane, na druhej strane sme tu mnohí, ktorí sme v politike vrcholovej dva roky a vidíme, ako sa veci tvoria, vyvíjajú a vieme, že keď sa tvorí nejaký zákon, tak sa tvorí niekoľko mesiacov a vyžaduje si jednak rokovania na úrovni jednotlivých ministerstiev, príslušných sociálnych partnerov, nás poslancov a plus do toho vstupujú, samozrejme, aj rôzne politické rozhodnutia predsedov klubov alebo ďalších politických vplyvov.
Takže, tým chcem povedať asi toľko, že myslím si, že každý z nás komunikoval, či už to bola Lucia Gomez, alebo to boli iní zástupcovia mimovládnych organizácií. Snažili sme sa komunikovať naprieč politickým spektrom, aj opoziční, aj koaliční poslanci. Samozrejme, zastanem sa možno ministerstva práce v tom, že zopakujem, táto novela je novela o sociálnych službách celkovo, nielen o jasličkách, a priniesla aj veľa dobrého a prospešného hlavne pre domovy sociálnych služieb a ďalšie typy zariadení, pokiaľ ide o financovanie čo do stupňov odkázanosti. V súčasnosti, pokiaľ vezmeme ekonomické oprávnené výdavky, tak to vychádza napríklad pri dlhodobých pobytoch v jednotlivých zariadeniach v priemere okolo 1 000 - 1 100 eur na klienta a myslím si, že to je tak isto posun dopredu.
Pokaľ ide o jasličky, súhlasím s tým, že tá komunikácia by sa mohla zefektívniť do budúcna a mohli by sme sa vyvarovať niektorým komunikačným, ako to nazvať, zbytočným bariéram, ale zase rozumiem aj tomu, že veľakrát tá odborná stránka ide na úkor politickej atď.
Preto by som bola rada, keby hlavne v oblasti sociálnej práce alebo v sociálnej oblasti ako takej sme nepoužívali nejaký populizmus a skôr aby sme naozaj pracovali pre ľudí, aby sme tam spájali sily, čo sa aj deje, udialo sa to naposledy aj pri zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu v ťažkom zdravotnom postihnutí.
Ešte mi nedá nepovedať, že na jednej strane obhajujeme teda podnikateľov, pokiaľ ide o jasličky, na druhej strane sa zase nám, ako aj ministerstvu, ozývali organizácie zastupujúce ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí naopak mali výhrady, prečo sa urobila takáto výnimka. Ja chcem upozorniť aj na jeden fakt, že občania s ťažkým zdravotným postihnutím tvoria azda najväčšiu komunitu v celej Európskej únii a určite sa teraz budú ozývať oni a budú trvať na bezbariérovosti. Na jednej strane rozumiem argumentu, že jasle, materské školy alebo škôlky teda nemusia mať bezbariérovosť. Na druhej strane si myslím, tak či onak, že ten tlak nás dobehne o rok, o dva a Európska komisia alebo možno aj naše zákony na iných ministerstvách, hlavne keď si vezmeme dopravu, budú trvať na tom, aby sa táto záležitosť riešila. Opäť to bude debata na úrovni odborno-politickej, pretože odborníci budú tvrdiť, že detí do troch rokov máme minimum, pokiaľ ide o ťažko zdravotne postihnuté. Na druhej strane zase ten tlak, pokiaľ ide o bezbariérovosť, tu bude. Takže to je naozaj, ako si aj spomenula, pani poslankyňa, na tej medzirezortnej komunikácii a tá bude musieť byť oveľa efektívnejšia.
Takže k záveru, k tomuto predkladanému návrhu novely zákona o sociálnych službách ja budem veľmi rada, keď pomôže uľahčiť život naozaj tam, kde je to potrebné. Keď napriek tomu, že niektoré, niektoré majiteľky alebo majitelia už zainvestovali do bezbariérovosti, ja si myslím, že to bude potrebné v čo najbližšej dobe a že to neboli nadarmo vyhodené peniaze.
Ďakujem veľmi pekne za podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 11:58 - 12:00 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. S mnohým, čo ste povedali, súhlasím a s mnohým nie. Poviem aj, s čím áno a s čím nie. Súhlasím s tou časťou, o ktorej ste hovorili, že to skomplikovalo podnikanie mnohých neverejných poskytovateľov. S tým súhlasím a súhlasím aj s tým, že mnoho mohlo byť zapracovaného oveľa skôr. Ja chcem len podotknúť, že toto je alebo bola predtým, než sme s týmto návrhom prišli my, vládny návrh zákona a chcem povedať, že to nie je len jasličkový zákon, hej? On sa tak volá, ale je to veľký zákon o sociálnych službách, čiže sa týka nielen jaslí, ale týka sa aj mnohých iných verejných či neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, či už ide o domovy sociálnych služieb alebo ide o nízkoprahové centrá, útulky atď. Takže preto som aj ja osobne podporila prvú tú veľkú novelu zákona, pretože bol nastavený systém hlavne financovania podľa stupňa odkázanosti, ktorý si myslím, že je nastavený v rámci možnosti správne. Nebudeme sa asi vracať k valorizácii na základe minimálnej mzdy atď. Takže poprosím oddeľovať jasličky a zahŕňať tam teda aj ostatných verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Musím povedať, že tí, ktorí sme pracovali na pozmeňujúcich návrhoch, tak sme sa od začiatku snažili, teda v komunikácii aj s ministerstvom aj s alianciou a tak ďalej presadiť všetky možné zmeny, ktoré by zefektívnili spôsob či už podnikania alebo celkovo tohto priestoru jasličiek v podnikateľskom priestore. Dokonca sme predložili spoločný pozmeňujúci návrh. Bola tam aj vaša pani poslankyňa Janka Cigániková a mnohí ďalší. Takže si myslím, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 11:39 - 11:46 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie kolegyne, páni kolegovia, dovoľte mi pred uvedením predkladaných zmien v rámci tzv. jasličkového zákona uviesť naozaj stručné curriculum vitae tohto zákona.
Keď pred približne dvomi rokmi vypracovalo a predložilo ministerstvo práce novelu zákona o sociálnych službách, zrejme nepredpokladalo, ako často sa bude v najbližších mesiacoch meniť. Už v čase príprav novely bolo veľa zásadných pripomienok, mnohé z nich ministerstvo akceptovalo, ale mnoho aj neakceptovalo. Pán prezident Andrej Kiska koncom roka 2016 novelu vrátil na prepracovanie s tým, že takáto právna úprava môže byť diskriminujúca. Prezidentovo veto bolo prelomené a novela zákona teda ostala bezo zmien.
Posun nastal v čase, keď sa pán prezident vo februári 2017 stretol s pánom ministrom Jánom Richterom a zástupcami súkromných jaslí, z ktorého vzišiel prísľub, že niektoré časti novely ministerstvo upraví tak, aby sa prvok diskriminácie istej časti rodičov a detí odstránil, aby teda súkromné jasle neboli nevyhnutne len pre deti pracujúcich rodičov, ak budú mať kapacitu prijať aj deti rodičov, ktorí nerobia.
Pri novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. v závere minulého roka plénum v novembri schválilo prostredníctvom nášho spoločného pozmeňujúceho návrhu aj odklad povinnej registrácie pre existujúce jasle z konca decembra 2017 na koniec júna 2018. Išlo o pozmeňujúci návrh, kde sa spojilo viacero koaličných i opozičných poslancov.
Dnes sme v situácii, kedy sa zariadenia hromadne zatvárajú a hrozí ich akútny nedostatok. O tom, aký to má vplyv na fungovanie rodiny ako celku, nemusím hovoriť. Preto sme spolu s členkami výboru pre sociálne veci Janou Vaľovou a Magdalénou Kuciaňovou dnes predložili do parlamentu návrh novely zákona o sociálnych službách. V predkladanom návrhu novely počítame s tromi zásadnými zmenami, ktoré sme prebrali aj s Alianciou súkromných jaslí a škôlok a so štátnym tajomníkom ministerstva práce Branislavom Ondrušom. Tieto sa týkajú priamo jaslí a ďalšie dve, ktoré predkladáme, sa týkajú aj ostatných poskytovateľov sociálnych služieb.
Tie, ktoré sa týkajú jaslí, sú nasledovné:
Po prvé. Navrhujeme upustiť od povinnosti bezbariérovosti priestorov podľa vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu o doterajších prevádzkovateľoch bývalých detských jaslí. Novela zákona by mala byť účinná od 1. novembra tohto roku. Dnes platný zákon totiž ráta s tým, že prevádzkovatelia jaslí zabezpečia bezbariérovosť priestorov do januára 2019. Práve túto požiadavku uvádzajú prevádzkovatelia zariadení pre deti do troch rokov za hlavný dôvod, pre ktorý uvažujú o zatvorení svojich jaslí, alebo o ich zmene na zariadenie prístupné aj pre deti vo veku od troch do šiestich rokov. Ak totiž sú v zariadeniach aj staršie deti, nevzťahujú sa naň povinnosti stanovené v jasličkovom zákone.
Zo spoločného stretnutia výboru pre sociálne veci, štátneho tajomníka pána Ondruša a Aliancie súkromných jaslí vyplynulo, že bezbariérové priestory budú musieť mať len súkromné jasle, ktoré vznikli po 1. marci 2017, kedy začal jasličkový zákon platiť.
Druhá zmena. Takisto predkladáme úpravu plnenia kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí v jasliach. Tieto kvalifikačné predpoklady by mal po novom spĺňať aj opatrovateľ detí, ktorý spĺňa požiadavku dosiahnutého stupňa vzdelania s iným odborným zameraním, než je oblasť starostlivosti o dieťa, ale v čase uzatvárania pracovnoprávneho vzťahu s poskytovateľom tejto sociálnej služby nemá absolvovaný požadovaný akreditovaný kurz opatrovania detí. Podmienkou je, aby začal navštevovať tento akreditovaný kurz do šiestich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu a absolvoval ho do dvanástich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu.
Tretia zmena. Novelou zákona ďalej navrhujeme zrušiť povinnosť jaslí vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za čas neprítomnosti tohto dieťaťa v zariadení s výnimkou úhrady za stravovanie v týchto zariadeniach. Upustenie od povinnosti vracať sumu úhrady za neprítomnosť dieťaťa prispeje k stabilizácii finančného zázemia poskytovateľa služby, nakoľko náklady, ktoré mu vznikajú s prevádzkou zariadenia, bude môcť priebežne financovať. Uvediem napríklad prípad, keď sú deti choré. Podľa platného zákona musia registrované zariadenia pre deti do troch rokov vrátiť peniaze za obdobie neprítomnosti dieťaťa. To im sťažuje situáciu, pretože to, koľko detí a na ako dlho v jasličkách v jednotlivých mesiacoch nebude, sa nedá odhadnúť a prevádzkovatelia jaslí musia každomesačne uhrádzať prenájom priestorov, energie, ale aj platy zamestnankýň, čiže bez ohľadu na počet detí. My navrhujeme, aby nemuseli od jesene súkromné jasle vracať peniaze rodičom za čas, keď ich dieťa nie je v jasliach. Rodičom budú aj naďalej vyplácať peniaze za stravu, ktorú pre deti objednali, no pre neprítomnosť ju nemohli zjesť.
To boli tri pripomienky, ktoré sa týkajú priamo jasličiek a ďalšie dve sa týkajú aj ostatných poskytovateľov sociálnych služieb.
V ustanoveniach o podmienkach spolufinancovania vybraných druhov sociálnych služieb navrhujeme zaviesť inštitút oprávnenosti ministerstva práce rozhodnúť o odpustení zmeškania termínu podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby. Potreba zavedenia tohto mimoriadneho inštitútu vychádza z potreby ochrany prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach pred dôsledkami nedofinancovania im poskytovanej sociálnej služby.
A druhá podmienka, rovnako vnímame potrebu explicitne do tohto zákona uviesť najnižší stupeň odkázanosti na neobsadenom mieste v domove sociálnych služieb na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.
Ďakujem v úvode za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.6.2018 11:01 - 11:02 hod.

Alena Bašistová
Vážený pán predsedajúci, chcela by som pekne poprosiť aj vás, aj kolegov o termínovanie bodu 40 schôdze, tlač 1028, na dnes po hlasovaní, po skončení predchádzajúceho bodu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 18:15 - 18:17 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1010. Predkladám organizáciu (pozn. red.: správne má byť – "informáciu") k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňa vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1059 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 18:06 - 18:12 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od roku 2012 v § 65a definuje mechanizmus automatického rastu dôchodkového veku na základe strednej dĺžky dožitia. Tento mechanizmus je schválený tak, že dôchodkový vek sa upravuje a je známy vždy len na jeden rok dopredu. Poistenci tak nemajú istotu presne a vopred stanoveného dôchodkového veku a nemôžu tak plánovať svoje dôležité životné rozhodnutia.
Poslanecký návrh obsahuje explicitnú úpravu výšky dôchodkového veku na roky 2019 až ´23 zákonom a navrhuje, aby sa od roku 2019 každoročne vydávalo opatrenie, ktoré určí dôchodkový vek o päť rokov. Opatrenie v roku 2019 určí dôchodkový vek na rok 2024, opatrenie v roku 2020 určí dôchodkový vek na rok 2025 a tak ďalej.
Cieľom predloženého zákona je aj zvýšenie zapamätateľnosti dôchodkového veku, a preto sa dôchodkový vek určuje na roky a mesiace. Súčasná právna úprava zvyšovania dôchodkového veku na základe strednej dĺžky dožitia je určite správna a veľmi presná, má však pre poistencov jednu veľkú nevýhodu, ktorá spočíva v tom, že dôchodkový vek je známy iba na najbližší rok. Predložený poslanecký návrh odstraňuje tento nedostatok, avšak za určitú cenu, ktorá spočíva v zníženej aktuálnosti použitej strednej dĺžky života.
V súčasnosti sa pre výpočet dôchodkového veku používa rovnaký vzorec ako v navrhnutom poslaneckom návrhu. Rozdiel je len v tom, že v súčasnosti sa za prvé referenčné obdobie považuje obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o sedem rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a druhé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o osem rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Po novom sa to zmení na dvanásť a trinásť rokov. Uvedené v kombinácii so zaokrúhľovaním na celé mesiace znamená čiastočný odklon od presnejšieho a na základe aktuálnejších dát automatického naviazania na zmenu v dĺžke dožitia.
Pokiaľ bude schválená zmena ústavy zavádzajúca strop dôchodkového veku, to je iný poslanecký návrh, a to aj so zohľadnením znižovania maximálneho dôchodkového veku pre osoby, ktoré vychovali deti, automatické predlžovanie dôchodkového veku v závislosti od strednej dĺžky dožitia v predloženom poslaneckom návrhu, ako aj v aktuálnom znení zákona o sociálnom poistení začína strácať svoje opodstatnenie.
Pri všeobecnom strope dôchodkového veku 64 rokov by bolo využiteľné iba päť rokov a pri potenciálnom znížení stropu na 62 rokov pre osoby, ktoré vychovali deti, by vo vzťahu k určovaniu dôchodkového veku týchto osôb vôbec nebolo použiteľné. Rozumnejšie sa preto aj v prípade poslaneckého návrhu zdá v tomto prípade dokonvergovať k dôchodkovému stropu vopred určenou konštantou, napríklad dvoma mesiacmi a nie cez automat. Na druhej strane v prípade, že nebude schválená zmena ústavy zavádzajúca strop dôchodkového veku, má zmysel viesť o predmetnom predkladanom alebo obdobnom legislatívnom návrhu diskusiu.
Samozrejme, vyžiadala som si aj stanovisko z ministerstva a to upozorňuje, že zaokrúhľovanie zvyšovania na celé mesiace, napríklad matematicky, má svoje úskalia, napríklad všetky najpravdepodobnejšie a najčastejšie výsledky každoročného zvýšenia by boli v intervale 1,50 až 2,49 mesiaca, čo by znamenalo, že najčastejšie by sa zvýšil dôchodkový vek o dva mesiace. V praxi by hrozila napríklad situácia, že päť rokov po sebe vydáme opatrenie v rokoch 2019 až ´23, kde budeme rovnako zvyšovať dôchodkový vek o dva mesiace, zvlášť na každý rok v období rokov 2024 až 2028, čo vyvolá opodstatnené otázky odbornej aj širokej verejnosti na zmysluplnosť tohto byrokratického procesu. Ministerstvo práce taktiež upozorňuje, že onedlho bude spustený legislatívny proces návrhu opatrenia ministerstva práce o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2019, čo znamená vzájomnú časovú interakciu, v tomto prípade negatívnu, tohto legislatívneho procesu s legislatívnym procesom predmetného poslaneckého návrhu. To samozrejme ešte bude potrebné dokorigovať.
Každý z predkladaných návrhov, poslaneckých teda, aj ústavný, aj tento, ktoré predkladajú kolegovia, má svoje pre aj proti. Na výbore pre sociálne veci bola prerokovaná a v konečnom dôsledku aj v Národnej rade Slovenskej republiky petícia z OZ KOVO, ktorá riešila zastropovanie dôchodkového veku. A keďže tam bolo viac ako 100-tisíc podpisov, je nevyhnutné venovať tejto téme pozornosť, čoho dôsledkom sú aj dva poslanecké návrhy zákonov. V prvom čítaní máme k dispozícii len stručné stanoviská a určite si ešte počkám na stanovisko z odboru legislatívy, aproximácie a práva. Podrobnejšie sa budem k tomuto aj k druhému návrhu vyjadrovať až v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 18:05 - 18:06 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1006. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1055 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.6.2018 17:11 - 17:16 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nedá mi stručne nezareagovať na to, čo som počula, lebo sme tu strávili pomerne dosť času a venovali tomuto návrhu veľa energie všetci. Čiže najskôr by som sa chcela poďakovať za všetky príspevky a témy, ktoré je ešte potrebné riešiť, a padol tu prísľub, že teda sa riešiť ešte budú.
Nedá mi ale nepovedať, že trošku treba rozlišovať to, čo je pragmatické, a to, čo je emočné, pretože napriek tomu, že nie som legislatívec, tak som presvedčená o tom, že do zákona sa nemôže dostať všetko a nemôžme obsiahnuť samostatne všetky skupiny, lebo akonáhle, už aj mne prišli nejaké podnety a výtky, sa zameriame na jednu skupinu, tak sa ozve hneď ďalších 20 a nemôžme vytvárať samostatné zákony pre všetky tieto skupiny. Takže ja si myslím osobne, že legislatívci majú čo robiť, aby tie návrhy a jednotlivé paragrafy a formulácie nastavili tak, aby, aby to bolo schodné, čisté, právne nenapadnuteľné, lebo viackrát tu padlo, že podáme toto na Ústavný súd, hento na Ústavný súd, ale nie je jednoduché zostaviť naozaj kvalitný zákon, ktorý by obsiahol všetkých. To sa, myslím, že dá riešiť potom rôznymi nariadeniami, usmerneniami a tak ďalej, a to sa potom viaže na jednotlivé skupiny a prípady.
Taktiež by som chcela podotknúť a možno povedať svoj uhol pohľadu na jednotlivé podnety, ktoré ku nám prichádzajú. Neviem, aké majú skúsenosti panie poslankyne, ale myslím si, že veľakrát nám prichádzajú podnety, ktoré jednak kompetenčne nespadajú pod nás, a my máme potrebu nejako obsiahnuť všetko a riešiť záležitosti, ktoré nás sa netýkajú a ani nie sú v našej právomoci, a nemôžme byť jednak ani vyšetrovateľmi, nemôžeme sa miešať do kompetencií súdov, ale veľakrát mám pocit, že sa to stáva, a dostávame sa do situácie riešenia jednotlivých prípadov, kde my tu právomoc nemáme, a mali by sme si to aj uvedomiť. Naša kompetencia spočíva v tom, že môžeme osloviť príslušné inštitúcie a orgány a žiadať ich o stanoviská a vysvetlenie, ale nerobiť v tom rozhodcov.
Pán minister spomenul aj poslanecký prieskum. Ja som v pozícii predsedníčky výboru zažila jeden poslanecký prieskum veľký, ktorý bežal na celom Slovensku v 30 resocializačných strediskách a miestach výkonu, a nedá mi nepovedať, že na tomto prieskume, hádajte, koľko sa zúčastnilo poslancov výboru nášho alebo iných. Práve tí, ktorí najviac kričali, sa tohto prieskumu nezúčastnili. Veľakrát som sa ho zúčastňovala sama alebo tam boli maximálne pani poslankyňa Gaborčáková, na niektorých pani poslankyňa Krištúfková, pani poslankyňa Kuciaňová a pani poslankyňa Vaľová bola na jednom alebo na dvoch. Ostatní nemali záujem. Takže keď sa tu rozprávame o systémových zmenách, tak by sme mali naozaj aj tak k tomu pristupovať a mali by sme mať potom záujem riešiť tie problémy tam, kde siahajú naše kompetencie.
Chcela by som sa poďakovať naozaj aj mimovládnym organizáciám, aj kolegyniam a kolegom z výboru. Chcela by som sa poďakovať aj pracovníkom ministerstva práce, ako aj pracovníkom Národnej rady, tí, ktorí nejakým spôsobom sa podieľali na príprave tohto zákona alebo iných, pretože my sme čo do rozsahu a obsiahlosti tretí najzaťaženejší výbor na pôde parlamentu, a jednoducho nie je to vždy teda jednoduché, je to zložité a chcem sa poďakovať naozaj za ústretovosť. Samozrejme, že podliehajú, výkonná moc podlieha zákonodarnej, ale je aj pravdou, že tá komunikácia nie je samozrejmosťou na iných výboroch v takomto rozsahu, ako je to u nás. Takže za toto sa chcem poďakovať a chcem sa poďakovať aj za ten dialóg, ktorý tu vzišiel a pretavil sa do tohto návrhu zákona, ktorý vás tiež prosím, aby ste podporili.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.6.2018 16:29 - 16:31 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
No určite, Soni, sa s tebou nedá nesúhlasiť v tom, že problematika autizmu je vážnou problematikou a že za posledné obdobia počet duševných ochorení na Slovensku stúpol. Ja som si vyžiadala podklady z ministerstva práce a chcela som vedieť, ako to je hlavne s tým parkovacím preukazom v súčasnosti, ako je to zahrnuté medzi tie, to spektrum duševných ochorení.
Ak dovolíš, tak prečítam, že súčasná právna úprava zohľadňuje situácie, kedy osoba z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach môže byť osobou odkázanou na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a z toho dôvodu aj držiteľom parkovacieho preukazu. Teraz novonavrhovaná právna úprava precizuje predmetné ustanovenie tým spôsobom, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím môže byť odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti z dôvodu duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy. A takisto novonavrhovaná príloha sumarizujúca zdravotné postihnutia na účely parkovacieho preukazu obsahuje duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania a tak ďalej. Čiže toto sa tam teraz nachádza, neviem, že či ten pozmeňujúci návrh, on je špecifický a špecializuje sa práve na autistov, ale ono sa vmestí do toho spektra duševných ochorení.
A ešte by som mala jednu otázku, že či máme presné percento, koľko máme ľudí s autizmom. Ja som sa snažila to zistiť, nezistila som zatiaľ, budem žiadať aj ministerstvo zdravotníctva, lebo tie štúdie na Slovensku neexistujú podľa mojich informácií, komunikujem s Čechmi, ale určite je tomu potrebné venovať... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.6.2018 15:52 - 15:53 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja verím, že mnohé z tých tém, ktoré si ešte spomenula, pani poslankyňa, budú ďalej pokračovať v diskusiách, ktoré boli prisľúbené.
Chcem ťa len poopraviť v jednej veci. Spomenula si, že sa práve touto novelou vypustil denný výkaz práce. Práve naopak, táto novela hovorí o dennom výkaze práce a ten pozmeňovák, ktorý som predkladala, to vypúšťa a vraciame sa k tomu pôvodnému mesačnému. Čiže toľko len na upresnenie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis