Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2018 o 15:59 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2018 15:53 - 15:55 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Hovorí sa, že aj keď neskoro, ale predsa. Ja som veľmi rád, že Trenčiansky samosprávny kraj je takým priekopníkom za ostatné tri roky, čo sa týka duálneho vzdelávania. Ale musím pripomenúť, že veľkou chybou z minulosti bolo, že pri privatizácii štátnych podnikov sa nedali podmienky týmto privatizérom, že musia pokračovať v prevádzke učňovských zariadení v týchto podnikoch. Bola veľká chyba, tam sa nám vlastne aj vytratilo učňovské školstvo, lebo inak by sme mali dosť odborníkov, či už sa to týka obrábačov kovov, zámečníkov, stolárov, tesárov, murárov, technikov.
A preto je najvyšší čas, aby spolupráca medzi ministerstvom školstva a samosprávnymi krajami naozaj priniesla spolupráca ovocie do systému za pomoci duálneho vzdelávania. A verím, že tomu pomôže aj zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania. A návrh zákona aj uľahčuje vstup stredných odborných škôl a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania a to je naozaj veľmi dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2018 11:56 - 11:57 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Aj ja by som sa chcel pridať do diskusie a chcel by som kolegovi dať na vedomie, že Trenčiansky samosprávny kraj, kde som aj poslancom, je naozaj veľmi aktívny a máme zapojených aj 20 stredných škôl, 600 študentov, ktorí sú pripravení a budú do života pripravení tak, čo sú profesie potrebné. Pre zamestnávateľov v našom kraji, kde je spolupráca so 68 firmami, 68 zamestnávateľov, ktorí budú mať pripravených študentov pre svoje firmy. Pevne verím, že budeme úspešní v budúcnosti a že so zamestnávateľmi bude tá spolupráca ešte v budúcnosti čím ďalej, tým lepšia. A to je naša vízia do budúcnosti, čo je potrebné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 21:38 - 21:39 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán poslanec Matovič, ja viem, že sa ti búrajú tvoje sny o predčasných voľbách, lebo tebe utekajú ľudia z tvojho košiara, tvoji ľudia z tvojho klubu a chcel si si to vyriešiť nejakým spôsobom, keby boli predčasné voľby. Predčasné voľby, Igor, nebudú. Nehanbíš sa, nehanbíš sa ani pre dosiahnutie svojho cieľa tancovať na hroboch dvoch mladých zavraždených ľudí. Si ako hyena. Krúžiš dookola ako sup, ale ja ti hovorím, zobák ti klapne naprázdno (smiech v sále), lebo predčasné voľby nebudú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2018 15:59 - 16:00 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán poslanec, hneď v úvode burcujete ľudí na námestia, zneužívate situáciu. Naozaj, pán poslanec, ešte ani nevyschla krv mladých zavraždených ľudí, ešte ani neuschla hlina na ich hroboch, už ste situáciu zneužívali kvôli politickým bodom. A, žiaľ, mrzí ma to, že sa k vám pridal aj pán prezident. Za pár hodín z vás boli žalobcovia aj sudcovia. Hneď ste mali vinníkov. Tancujete na hroboch naozaj mladých ľudí ako hyeny.
Ako to hovorieva váš pán kolega poslanec Matovič a pýta sa: "Máte vy Boha pri sebe?" A ja vám hovorím, vážená opozícia, vy Boha pri sebe nemáte. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 14:29 - 14:31 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona proti byrokracii (tlač 869). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 14:35 - 14:37 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Kolega Martin, ja si teba vážim, si na určité veci aj profesionál, aj odborník. Ale teraz ti musím úprimne povedať, že vieš, kto stál alebo aj stojí na čele nebankových subjektov, ktorí zbohatli? Váš kandidát, náš prezident pán Kiska. Veď to bol váš nominant, ktorého ste podporovali, ten veľa ľudí ožobráčil, veľa exekútorov dostalo šancu, aby zbohatli na tom, ako obhajovali jeho firmy. V rokoch 2010 a 2012, keď ste sa dostali do vlády vy aj ste tam boli v tej vláde rok a pol, a ty si si ten program osvojil, keď Robo Fico teda nesplnil to, čo sľúbil, a ty si si ho osvojil ten program, nespravili ste zhola nič. Nič ste nespravili pre tých ľudí, ktorí boli ožobráčení nebankovými subjektami. Ale pán Kiska je prezident. A až v 2014, keď si bol opäť opozičným poslancom, opäť ste zdvihli vlajku a išli ste bojovať. Tak isto ako dnes, keď si opozičný poslanec, keď sám vieš, že sa to ťažko uskutoční, keď nemáš silu a moc. Lebo títo ľudia, ktorí boli naivní a dôverovali, lebo tam štát negarantoval nič, to boli len špekulanti, ktorí hovorili, že štát garantuje. Veď tá koruna keď sa točila, vieš, kto ju točil, kto zarobil na tom obrovské peniaze a umelec a jeho manželka tu bola poslankyňa. To boli obrovské prachy aj za tú reklamu, ale vtedy ste všetci ich zbožňovali. A teraz, keď už ozaj nemôžete urobiť v tom nič, tak ste vztýčili vlajku, tak to tiež je také farizejstvo. Prepáč, ale je to tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 10:24 - 10:24 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Vy, pán kolega Heger, vlastne nahovárate samosprávy, aby zvýšili dane. Vy aj vo svojej rozprave k tomu naozaj navádzate, aby samosprávy zvyšovali dane a tým sa vlastne zvýši úroveň rodín. Tak my im na jednej strane vezmeme, lebo chcete, aby boli bonusy a menšie, menšie podielové dane fyzických osôb, a na druhej strane, aby sa to vykompenzovalo, tak my máme navýšiť dane. No to je rozmýšľanie, je vidieť, že máte veľké skúsenosti so samosprávou, no Boh nás chráň od takých ľudí, keby riadili samosprávu!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 14:42 - 14:43 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Galko, očakával som všelikoho, že vystúpi, ale zrovna vy, už ste nemusel, lebo viete, že do vás, vy ste taký ľahký terč. Odpočúvanie sekretárok, kamionistov, novinárov, to už všetci vieme a opäť vám to musíme asi stále a stále pripomínať. A ja verím tomu, že keby ste mohol, tak nás tu prítomných všetkých dáte odpočúvať, aj našich rodinných príslušníkov až do tretieho kolena asi. Vaša modernizácia, keď ste bol minister obrany, bola, spočívala v tom, že ste nakúpil pneumatiky, ktoré doteraz rozmýšľajú kde použiť, či to dať niekde do tomboly (smiech v sále) alebo... A to bola vaša modernizácia armády.
Ale ani sa nečudujem, lebo aké skúsenosti a kde ste mohol nadobudnúť? V obchodnom reťazci sa to ťažko dá, ale vy ste zrovna tam pôsobil. No a za vlády Ivety Radičovej, keď vás poslali na kurz angličtiny, tak tam ste to tiež nezvládol, aby ste to ministrovanie mohol ďalej robiť. A odmena bola, že vás dala Iveta Radičová odvolať.
Takže kritizovať teraz pána ministra za to, ako riadi rezort, je z vašej strany určite nenáležité.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2018 12:00 - 12:02 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal odôvodnenie môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorý chcem podať.
Pozmeňovacím návrhom sa upraví otázka plánovania, prípravy a výstavby pozemných komunikácií nemotorových miestnych komunikácií. V záujme urýchlenia procesov majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod plánovanými cyklotrasami sa navrhuje aj skoršie nadobudnutie účinnosti týchto ustanovení a s nimi súvisiace ustanovenia v čl. 2 v 6. bode.
Teraz mi dovoľte, aby som prečítal samotný pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava Bašku, Milana Panáčka a Dušana Bublavého k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751).
1. V čl. II sa za 1. bod vkladajú sa nové body 2. a 3, ktoré znejú:
Bod 2. V § 2 ods. 3 druhej vete sa za slová „výstavbu ciest" vkladajú slová „a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu".
Bod 3. V § 2 ods. 3 sa slová „ciest vo vlastníctve obcí a miestnych komunikácií" sa nahrádzajú slovami „ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve obcí".
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa v prípade ich schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
2. V čl. II doterajší 6. bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
3. V čl. II sa za doterajší 6. bod vkladá nový bod 7., ktorý znie:
V § 3d ods. 5 písm. c) sa za slovo „cesty" vkladajú slová „a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 22:14 - 22:16 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
No, pán poslanec Matovič, videli sme, je to ťažké na teba reagovať. Teraz neviem, či si na priepustke, alebo si opäť ušiel.
Musím ti pripomenúť, čo ťa poznám, aké chyby si ty urobil v politike.
- Úplatok 20 mil., čo ti dávali, aby padla vláda Ivety Radičovej. Ja teraz neviem, ty si sám hovoril o tom, ale vláda padla. Vzal si tých 20 mil.? Lebo vláda naozaj padla.
- Nahrávanie kolegu Procházku, potenciálneho kolegu, s ktorým si mohol možno vládnuť. Aby si ho mohol vydierať? Hmm.
- Strana OĽANO, dostávate finančné zdroje, s ktorými hospodáriš ty. No to je krásny biznis.
- Ty si, Igor, prepísal firmu na bieleho koňa. Žiaľ, znova fakt.
- Zorganizoval si volebný podvod. Zneužil si pána Dr. Alana Suchánka, ktorý dostal Biela vrana ohodnotenie, ktoré mu bola vzaté, a celá tá plejáda ľudí, ktorí stáli za tým, čo mu ju udelili, sa sami vzdali. Ty si zničil ešte aj tú radu, ktorá dávala Bielu vranu.
- Obvinil si bez dôkazu Roberta Fica, že 600-700 mil. má na Belize. V živote tam predseda vlády nebol. A sám to dobre vieš. Ale opäť to je tvoja rétorika.
- Zneužíval si svoju matku na podvode, uhm, to je opäť tvoj vzor, ako sa máme všetci tak správať.
Pokiaľ bude v čele opozície taký človek ako Igor Matovič, ktorý je duševne ochudobnený, psychicky nevyvážený, zákerný, nevypočítateľný, naozaj nekonštruktívny, je neakceptovateľný pre kohokoľvek, pre opozíciu alebo aj koalíciu. Ktože by mohol s tebou vládnuť, kedy by mohla byť vláda, kde by si bol ty? Ty máš DNA hašterenie, primitívne, naozaj, Igor, môžeš sa hanbiť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis