Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 15:30 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:44 - 13:45 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Anka, chcem sa ti poďakovať za tvoju prácu, dlhoročnú prácu, pri ktorej sa venuješ násiliu na že..., násiliu páchanému na ženách. Istanbulský dohovor, ako už aj tu bolo povedané, je na stole, dlhodobo už to máme na stole a vždy to nejakým spôsobom odsúvame do úzadia, vždy. Jasne sa vyjadrila aj pani prezidentka, že bude akceptovať Národnú radu, keď prijmeme buď za Istanbulský dohovor, alebo proti.
Treba konečne sa k tomu už vyjadriť a zmiesť zo stola Istanbulský dohovor, máme iné témy, dôležité témy, ktorým sa musíme, ako nová vláda musí sa venovať.
Ďakujem ti ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 10:43 - 10:43 hod.

Elena Červeňáková
Ďakujem ti, kolegyňa, za tvoj vecný, argumentačný príspevok. Rodina je vlastne základná bunka spoločnosti. KDH chce efektívnejšie riešiť hlavne mladé rodiny, a to v spoločnom, spoločné zdaňovanie pre manželov, bude to finančne výhodnejšie, potom karta pre rodiny, ktoré majú tri a viac detí a v 16. týždni tehotenstva vyplatíme mamičkám príplatok za tehotenstvo vo výške dvojnásobku mesačného rodičovského príspevku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.2.2020 17:44 - 17:45 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ďakujem za slovo, pani poslankyňa, hovorili ste, čo za dvanásť rokov urobil SMER. Ja chcem povedať len jednu a veľmi dôležitú vec. Za tých dvanásť rokov SMER nebol schopný, vláda nebola schopná riešiť dlhodobú starostlivosť. Akým spôsobom ju poriešila? Že chorí, slabí, biedni seniori sú v zariadeniach sociálnych služieb, v domoch ošetrovateľskej starostlivosti alebo v domácom prostredí a, žiaľbohu, sa nemá kto o nich postarať? A keď idú do, keď majú ísť do zariadení sociálnych služieb, musia čakať, aby niekto zomrel, tak dostanú miesto, tak čakajú. Alebo keď majú ísť do hospicov. Žiaľbohu, musia si platiť za tieto služby, musia doplácať či už u verejného poskytovateľa alebo neverejného. Kde sme to dospeli? Kde sme prišli, že tí chorí, slabí, biedni seniori musia doplácať neskutočné peniaze? Z akého dôchodku? Z 320 eur? Z 320 eur? Je to veľmi smutné, že vláda SMER-u nebola schopná, ministerstvo práce a sociálnych vecí sa dohodnúť s ministerstvom zdravotníctva na následnej starostlivosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 16:22 - 16:23 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti, kolegyňa, za tvoj príspevok. Ochrana života a zdravia je jedným zo základných práv každého občana našej krajiny. Dnes poslanci neschválili zákon o následnej starostlivosti, ktorý, samozrejme, nadväzuje na stratifikáciu. Ako vieme my pomôcť chronicky chorým bezvládnym ľuďom? Ako to chceme riešiť? Ako chceme riešiť následnú starostlivosť?
Príbuzní sú často zaskočení absenciou nedostatku poskytovateľov zdravotno-sociálnej starostlivosti. Nevedia, čo majú robiť. Nevedia posúdiť reálne potreby, možnosti poskytovania tejto starostlivosti v svojom regióne. Často sa obracajú na nás poslancov a my im radíme, čo majú vlastne robiť. Ale, žiaľ, je veľmi veľký problém umiestniť coma vigile, onkologických pacientov, terminálne štádia, chronicky chorých, bezvládnych pacientov, je veľmi problém, veľký problém je umiestniť ich v zariadeniach, v zariadeniach, a to v domoch ošetrovateľskej starostlivosti, hospicoch alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Je dlhá čakacia doba, smutné je, že títo ľudia vlastne musia čakať až na smrť niekoho iného, je to veľmi smutné.
Naša spoločnosť naliehavo potrebuje zmenu v zmysle výrazného posilnenia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, hospicov, zariadení sociálnych služieb, ktoré sú kľúčovými piliermi dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2019 13:58 - 13:59 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za faktické pripomienky. Ja by som ešte chcela povedať, že aj keď tohoročný, alebo návrh rozpočtu na rok 2020 a na ďalšie roky navýšil do kapitoly pre zdravotníctvo najviac peňazí, dovolím si tvrdiť, že aj tak je to žalostne málo.
Chcem povedať to, že vlastne zdravotníctvo bolo dlhodobo podfinancované a, žiaľbohu, zdravotná starostlivosť sa týka každého jedného z nás, žiaľbohu. Nevieme, či dnes, zajtra alebo hocikedy, žiaľbohu, každého jedného z nás. Pokiaľ nebude národ zdravý, zdravý a pokiaľ sa nebudeme starať dostatočne a kvalitne o našich ľudí, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, to už je jedno, či v ústavnej, alebo v domácej starostlivosti, alebo v následnej starostlivosti, adekvátne a pokiaľ nebudú do toho naliate dostatočne dostatočné finančné zdroje, žiaľbohu, žiaľbohu, je to na škodu veci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.11.2019 13:45 - 13:51 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, návrh rozpočtu kapitoly pre zdravotníctvo je, žiaľbohu, nedostatočný z hľadiska rozsahu, nakoľko už teraz vieme, že v ňom budú chýbať finančné zdroje.
Slovensko dlhodobo zaostáva za priemerom HDP vynakladaných na zdravotníctvo v iných členských krajinách Európskej únie. Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo je neefektívny, pretože univerzitné a fakultné nemocnice sú každoročne v strate a tie sa oddlžujú, samozrejme, každoročne. Ak by zdravotné poisťovne hradili reálne náklady za výkony poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sú vykonané alebo ktoré, ktoré nie sú preplácané adekvátne, žiaľbohu, je to na škodu veci, poskytovatelia by mali oveľa väčšie príjmy a nevytvárali by taký veľký dlh. Samozrejme, počet zamestnancov vo všeobecnej poisťovni rastie, náklady na mzdy rastú aj napriek tomu, že klesol im počet poistencov štátu.
Ak by štátne nemocnice mali dostatok financií, boli by schopné efektívne plánovať výdavky na zdravotnú starostlivosť, investičné a kapitálové výdavky alebo mzdový fond. Chceme, aby naše zdravotníctvo bolo konkurencieschopný (konkurencieschopné, pozn. red.)? Ak áno, musíme dať dostatok finančných zdrojov a čo najefektívnejšie ich využiť.
V nadväznosti na tieto zdroje, ktoré sa týkajú aj pracovných podmienok, môžeme zastaviť odliv sestier, samozrejme, lekárov do zdrav ..., do cudzích krajín, do zahraničia. Alebo, samozrejme, ich vrátiť naspäť zo zahraničia domov. Dlhodobo tu dochádza k migrácii ľudských zdrojov v zdravotníctve. Plne súhlasím s názorom, že ak má zdravotníctvo skutočne napredovať, predvídateľnosť výdavkov štátu do zdravotného systému musí byť samozrejmosťou.
Výška poistencov štátu za svojich poistencov nemôže kolísať z roka na rok a nemala by byť korigovaná v priebehu roka. Štát platí menej za svojich poistencov, ak priemerne pracujúci človek za rok na zdravotných odvodoch zaplatí 1 829 eur, nie je možné, aby štát za ekonomicky neaktívnych, na neaktívneho občana platil ročne len 400 eur. Aj národný (Najvyšší, pozn. red.) kontrolný úrad konštatoval, že príjmy zdravotných poisťovní od ekonomicky aktívnych občanov rastú medziročne od roku 2013, na poistné za poistencov štátu, žiaľbohu, však stagnuje.
Škoda, že vláda nemyslela na to, aby sme mali štátnu národnú nemocnicu vystavanú, veľká škoda, aby mohlo konečne zdravotníctvo konkurovať nielen Pente, ale aj nemocniciam štátnym napríklad v Českej republike. Škoda, že v rozpočte nemáme peniaze vyčlenené na výstavbu štátnej národnej nemocnice.
Populácia nám starne. Potvrdzuje to aj tohoročná správa Štatistického úradu, ktorá ukázala, že vlani počet seniorov prvýkrát prevýšil počet narodených detí. Problém narastajúceho počtu starých, chorých, bezvládnych osôb bol vládou Roberta Fica dvanásť rokov odsúvaný a nedostatočne riešený. Je treba výrazne navýšiť finančné zdroje do poskytovania následnej starostlivosti o dlhodobo chorých ľudí a seniorov, a to v domácom prostredí agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v domoch ošetrovateľskej starostlivosti, navýšiť výrazne ošetrovateľské lôžka, ktoré sú finančne oveľa lacnejšie ako akútne lôžka v nemocniciach. A, samozrejme, navýšiť peniaze na paliatívnu starostlivosť hospicom a paliatívnym tímom, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí.
Dlhodobá starostlivosť mimo nemocníc nám výrazne šetrí finančné zdroje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o našich chronicky chorých občanov. Štrnásť miliónov, ktoré sú vyčlenené v rozpočte na následnú zdravotnú starostlivosť, a to pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domy ošetrovateľskej starostlivosti, hospice, je žalostne málo, dovolím si tvrdiť, lebo, žiaľbohu, v skutočnosti je realita úplne iná. Len za posledné dva týždne sme riešili s kolegyňou Gaborčákovou, volali nám príbuzní, nemajú kde vlastne umiestniť chorých, chronicky chorých ľudí, chronicky chorých pacientov a paliatikov. Je to v našej spoločnosti v 21. storočí normálne? Žiaľbohu, je to tak.
Kresťanskí demokrati chceme sa zaoberať, aj sa venujeme dlhodobej starostlivosti a v prvom rade na prvom mieste je pre nás občan, človek, človek ako pacient alebo klient a človek ako zdravotník, ktorý má takisto svoje potreby a ktoré, žiaľbohu, vláda Roberta Fica ich odsúva.
Zodpovedná politika je taká, ktorá v čase rekordných príjmov do Štátnej pokladnice neškrtí zdroje v zdravotníctve, ale využíva ich tak, aby sme dlhodobo podfinancované zdravotníctvo pozdvihli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 16:49 - 16:50 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti, kolegyňa, za tvoj príspevok. Ja ešte k tomu by som chcela podotknúť, že prečo neriešime otázku nájomných bytov ako už si povedala pre mladé rodiny. Ale takisto prečo neriešime otázku nájomných bytov pre sestry a pôrodné asistentky, aby nám prišli do povolania a pre nastupujúcich lekárov, lebo je to veľmi dôležité hlavne pre tých mladých, lebo nemajú kde bývať v prvom rade. Takže keď si zakladajú už aj rodinu, aby ten nájomný byt bol pre nich lacnejší a aby, ako už som povedala, nám vstupovali do povolania, aby nám neodchádzali preč. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.11.2019 11:25 - 11:25 hod.

Elena Červeňáková
Prosím o opravu tlače, pán predsedajúci, 1814, chcela som hlasovať za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2019 15:30 - 15:31 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti, kolegyňa, za tvoj príspevok. Vidno, že pracuješ s týmito ľuďmi, že sa na teba obracajú so všetkými požiadavkami a so všetkými boliestkami, ktoré majú, a nevedia si pomôcť, takže obracajú sa na teba.
Náhradní rodičia vychovávajú deti v prirodzenom prostredí v svojej rodine. Dávajú im lásku, vychovávajú ich, odovzdávajú im skúsenosti, vedomosti. Našou úlohou je vlastne pomôcť tým náhradným rodičom tak, aby sme pripravili takú legislatívu, aby sme im pomohli, aby dostávali náhradné výživné, aby sa netrápili a aby boli spokojní, aby tieto deti neboli vychovávané v domovoch alebo v inom, alebo na ulici, ale aby tieto deti boli vychovávaní v rodine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2019 16:17 - 16:19 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Ľudia trpiaci poruchou autistického spektra vidia, počujú a cítia úplne ináč, ako cítime my. Autisti majú pretrvávajúce problémy v sociálnej komunikácii, v sociálnej..., v interakciách, používajú opakujúce sa vzorce do takej miery, že to oslabuje jeho každodenné fungovanie.
Poruchy autistického centra patria, centra patria medzi chronické ochorenia, ako si hovorila, takže toto ochorenie je celoživotné. Pre mnohých rodičov je diagnostika extrémne stresujúca a terapie sú veľmi náročné a veľmi drahé a vyžaduje to mnoho financií. Kvalitná terapia vyžaduje týždenne 20 až viac hodín intenzívnej práce pod dohľadom certifikovaných odborníkov. Na Slovensku nepredstavujú vôbec lacnú záležitosť a, žiaľbohu, tieto terapie zdravotná poisťovňa vôbec neprepláca.
Práve rodičia sa dva roky na nás obracali a práve kolegyňa Soňa Gaborčáková sa ich ujala a pracuje s nimi 20 rok..., 2 roky a v svojej práci takisto, 20-ročnej práci sa stretáva s Aspergerovým syndrómom a s autizmom. Takže vie, čo to obnáša, a vie, čo títo ľudia práve potrebujú. Rodičia sa obracali na nás aj preto, aby sme im pomohli naštartovať zmeny v legislatíve, a tak prispeli k rozvoju, k interakciám pre ľudí s autizmom a s Aspergerovým syndrómom, preto je... (Reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis