Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2019 o 14:48 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:15 - 16:25 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi Budajovi za jeho vystúpenie. Je to skutočne návrh na odstránenie čiastkových nespravodlivosti, pretože keď sa niekomu stane nespravodlivosť a celý život je zbabraný tak nič podstate už nenahradí to čo sa stalo. Ale chcem ešte povedať, že v rámci koalície je vôľa keď to bude zvýšené o na 4 eura, tak bude to približne toľko, koľko dostávajú českí politickí väzni a je vôľa zvýšiť tento príspevok na 5 euro, čím by vlastne naši politickí väzni dostávali cca 120 % toho, čo dostávajú českí politickí väzni. Tak ale jak ste povedali českí politickí väzni dostávajú občas nejaké jednorazové odškodnenia, takže toto sa vlastne asi vyrovná. Ďakujem pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 16:11 - 16:15 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
je výdavkom štátneho rozpočtu a nejde zo systému sociálneho poistenia. Najnižšia a najvyššia suma, najnižšia suma akú sociálna poisťovňa vypláca je 1,60 eura, najvyššia suma ktorú vypláca je 365,47 eur. Počet oprávnených poberateľov, teda politických väzňov celkove je 866, podotýkam, že sú to ľudia zväčša už vo vyššom a vysokom veku, pozostalých osôb, teda manželky, manželia, teda je 1246, spolu v roku 2019 je to 2122 oprávnených osôb. V roku 2009 bolo týchto oprávnených osôb 4107. Počet oprávnených osôb podľa sumy príplatku bude nasledovný. Do 25 eur bude dostávať 485 oprávnených osôb od 25 do 40 eur. 531 oprávnených osôb od 40 do 80 eur, 508 oprávnených osôb od 80 do 100 eur 456 osôb a nad 100 eur 129 osôb. Súčasný výdavok na výplatu týchto dávok predstavuje milión 413 tisíc eur. Keď sa príjme naša navrhovaná úprava tak bude to o milión 130 tisíc euro viac, teda dohromady dva milióny 543 tisíc eur. Je tu samozrejme aj Sociálnou poisťovňou vypočítaný trend ako sa to bude vyvíjať ďalej samozrejme ľudia vekom starnú a postupne odchádzajú, takže aj tie náklady budú nižšie. V tomto zmysle si myslím, že aj v roku keď si budeme pripomínať pád bývalého režimu 30 výročie, je aj v našou morálnou povinnosťou niektoré veci, ktoré súviseli sa neprávosťou tohto režimu naprávať a teda aj prijať tento zákon ktorý nie je ani príliš nákladný a myslím si, že v tomto pléne by nemal byť ani nejak kontroverzný. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:08 - 16:11 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, myslím, že každému je jasné, prečo sa takýto návrh zákona predkladá. Je jednoznačné, že ľudia, ktorí boli v minulom režime politicky perzekuovaní, obyčajne potom sa nedostávali k lepšie plateným miestam, ich deti sa nedostávali na školy a tým pádom aj vlastne nie svojou vlastnou vinou patria k sociálne slabším vrstvám, ktoré dostávajú dôchodok. Takže je určitým morálnym oprávnením aj našou morálnou povinnosťou týmto ľuďom nejakým spôsobom zvýšiť tieto ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte pán poslanec. Môžem vás poprosiť o pokoj v rokovacej sále. Ďakujem.

Hrnko, Anton, poslanec NR SR
Zvýšiť tieto sumy tak, aby zodpovedali aspoň tomu, koľko dostávajú politickí väzni v Českej republike. Ak sa to zvýši na tých 4 eurá, tak bude to približne toľko, koľko, koľko dostávajú českí. Osvojili sme Sociálnu poisťovňu, ktorá príplatok k dôchodku vypláca, treba uviesť, že príplatok k dôchodku je výdavkom štátneho rozpočtu a nejde zo systému sociálneho poistenia. Najnižšia a najvyššia suma. Najnižšia suma akú Sociálna poisťovňa vypláca je 1,60 eura, najvyššia suma, ktorú vypláca je 365,47 eur. Počet oprávnených poberateľov ...
====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:02 - 16:08 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem pani predsedajúca. Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme návrh zákona, ktorý sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov. Cieľom tejto novely zákona je zvýšenie príplatku dôchodku pre oprávnené osoby v zmysle § 2 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov. Dôvodu znižovania podielu príplatku k zvyšovaniu na výške priemerného dôchodku tej pôvodnej prekladacej správe bola chyba, že nebolo to valorizované raz, bolo to valorizované o 40 centov, takže ten základ, takže je tam trošku distroporcia. Na to vás upozornila Sociálna poisťovňa, ale ten rozdiel medzi tým, ako rastú dôchodky, v roku 2009 bol priemerný dôchodok 339 euro na aktuálny k 31. 12. bol 444,26 euro, je to vlastne málo. Pričom je nutné konštatovať, že oprávnené, oprávnených osôb je v súčasnosti v Slovenskej republike približne 2000 a vzhľadom na ich pokročilý vek ich počet každoročne klesá. Sú tu uvedené príklady, akým spôsobom sú jednotlivé položky vypočítavané. Ukážka modelového príkladu manželky vdovy po veteránovi tretieho, teda protikomunistického odboja, ktorý bol uväznený po dobu 2 rokov je 28,67 euro, čo v priemernej výške starobné dôchodku činí 6 a pol percenta, po zvýšení na 4 eura na mesiac väzby by tvoril podiel príplatku k dôchodku 13 %, teda keby sa použil ten systém, ktorý navrhuje tento zákona. Oprávnenie sa opiera aj o širšiu dikciu § 6 zákona č. 125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému zmiernenia niektorých krívd spáchaných na odporcoch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami upraví osobitný zákon. Opatrenia reagujú na objektívnu potrebu zvýšiť príplatok priemerne k zvyšovaniu priemernej úrovne starobného dôchodku v Slovenskej republike, aby sa udržal predpoklad zmiernenia niektorých krívd na obetiach komunistických perzekúcii. Je povinnosťou súčasných generácií, mierniť krivdy, ktoré boli spáchané na odporcoch komunistického režimu a ich blízkym osobám v období totality. Vzhľadom na to, že ekonomika Slovenskej republiky má v súčasnosti rastúci trend, máme za to, teda domnievame sa, že tieto výsledky by mali pocítiť aj osoby, ktoré za slobodu a demokraciu bojovali v tých najzložitejších časoch perzekúcie totality. V porovnaní s Českou republikou sú príplatky pre politických väzňov a ich blízkych na veľmi nízkej úrovni. Pred nedávnom Česká republika nariadením vlády schválila ďalšie jednorázové odškodnenie za ušlú dovolenku na úroveň približne 1 800 českých korún, čo je 72 eur za mesiac. V zmysle základného návrhu vstúpi zmena do platnosti 1. januára 2020 a to najmä z dôvodu, aby s dostatočný predstihom na toto zvýšenie vedel zareagovať aj rozpočet verejnej správy, keďže sú zdroje na financovanie týchto príplatkov v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov poskytované zo štátneho rozpočtu. Predpokladaný návrh zákona má mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, najmä negatívne vplyvy na, nemá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy a nemá vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti, či služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európske únie. Konkrétne ide zvýšenie základu, ktorým bolo 60 korún slovenských, teda cirka 2 eurá na sumu 4 eurá niečo viac ako o 100 %. Vážená pani predsedajúca, skončil som a hlásim sa potom ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 14:48 - 14:50 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Simon, som veľmi rád, že ste sa sústredili len na jednu časť toho, čo vás trápi. Viete, pre Slovenskú národnú stranu a MOST - HÍD bolo veľmi zložité vstúpiť do jednej koalície, a napriek tomu sme to dokázali a dokázali sme mnohé veci spolu, ktoré dovtedy neboli nikdy možné ani v takých liberálnych koalíciách, v ktorých ste boli, hej, lebo vždy, keď sa chce a keď ľuďom skutočne záleží na tom, aby občania republiky sa cítili doma vo svojej vlasti, tak nebude predsa robiť veci, ktoré by nejakým spôsobom mali škodiť spolužitiu medzi občanmi.
Naším cieľom skutočne nebolo to, čo pripisujete tomuto zákonu a čo ani na Slovensku nevznikol, ten problém vznikol z Jobbiku, ktorý to z Maďarska importoval sem a potom sa na to chytili ľudia ako vy a ďalší ľudia, ktorí zrazu zacítili možnosť politicky sa presadiť.
Ja sľubujem, že jednoducho nebol môj úmysel tieto veci urobiť. A ak bude nejaká forma vylepšenia, že to úplne zmizne, tak to podporím.
Ale jednoducho my nemáme právo rozoštvávať občanov a vyťahovať tu nejaké maďarské alebo iné karty. My si musíme konečne uvedomiť, že keď tu budeme mať neporiadok vo vzťahu s občanom, nebudeme tu mať poriadok v ekonomike a nebudeme sa mať dobre. To je podstata.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 14:31 - 14:33 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem. No, pán Dostál, viete, to je, všetko je zložité, ale z hľadiska sémantiky dali sme si to vyložiť na Jazykovednom ústave, "iba ak", "alebo ak" je to isté, takže nie, nie, nič sa tam vlastne nezmenilo, ale prosím.
Pán Sloboda, základný princíp zákona je, že je vymožiteľný. Ako ste si mohli všimnúť, takže sme vypustili z tohto zákona to, čo je vo všeobecnom priestupkovom konaní, aby ľudia, ktorí sú priatelia predsedu strany SaS, teda aj vášho, nemohli urážať ostatných slušných ľudí tým, čo si tu môžete pozrieť, keď budete chcieť. Hej?
Čo sa týka spievania hymny na voľné pesničky alebo podobne, veď je to úplne logické. Veď naši krajania aj v Maďarsku, aj v Rumunsku, aj v Poľsku si takisto pri svojich veciach, samozrejme, treba povedať, že najskôr zaspievajú poľskú a až potom slovenskú, hej. Takže s týmto, týmto ja nemám problém, že niekto spieva alebo niekto nejakým spôsobom. A skutočne nebolo to cieľom tohto zákona a nebolo cieľom nikoho.
A čo sa týka toho Juraja, hej, teraz mi asistent poslal SMS, tak to je len logo zväzu. Hokejisti budú mať na prsiach celý štátny znak vrátane svätého... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 14:05 - 14:20 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Takže ďakujem vám, vážení páni poslanci. Samozrejme, môžete povedať na môj prejav, čo chcete, ako chcete, tento zákon je potrebný, pretože nie je, teda pôvodná pravda je, že vyplynul z toho, akým spôsobom naložila, Slovenský hokejový zväz naložil so slovenskou štátnou symbolikou, ale základným úmyslom je prijať zákon, ktorý by štátnu symboliku umožnil používať v digitálnej ére, v digitálnej dobe, a to je vlastne návrh, ktorý odporučím, aby bol v pléne prijatý znova.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 14:04 - 14:04 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, možno by som aj mal reagovať na niektoré vystúpenia, ale fakticky niet na čo, pretože keď stále niekto tvrdí to, čo nie je pravda, tak načo to stále opakovať, keď to nie je pravda.
V debatách, ktoré tu boli, či pri prvom čítaní, či pri druhom čítaní, sme vysvetľovali, že sa to týka jedine toho zákona. A koniec koncov pán Bastrnák už to spomenul, je tu stanovisko ministerstva vnútra, ktoré hovorí jasnou rečou, že vlastne sa to týka len tých príležitostí, ktorých sa, ale ešte sa k tomu dostanem, no.
Čo sa týka stanoviska kancelárie prezidenta, pretože predpokladám, že to pripravila kancelária prezidenta, prezident to len podpísal, sú to možno právnici, ktorí sa vyznajú v práve, ale jednoducho vecnej problematike, ktorej sa venovali, nerozumejú vôbec nič, a preto aj to ich stanovisko je také, že človek si povie, no, napísali, dobre.
Sú tam niektoré veci, ktoré by mohlo alebo bolo treba vyložiť, napríklad hovoria, že pojem športový odev nemáme v právnom poriadku definovaný, schválený, zákon nie je jednoznačný ani v tom, čo sa týka vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky (ďalej len "štátny znak na športovom odeve"). V tejto súvislosti treba brať do úvahy, že športový odev spravidla obsahuje aj reklamy sponzorov, ktoré sú upravené na zmluvnom základe vrátane špecifikácie umiestnenia a veľkosti vyobrazenia reklám na športovom odeve. To je stanovisko.
Ale v tom zákone pán prezident vo svojom rozhodnutí spomína iba hokejistov, keď norma má byť všeobecná, naším úmyslom bolo napísať ju všeobecne. Tento problém sme už vysvetľovali v rozprave. Za športový odev možno brať napríklad dres hokejistov, futbalistov, hádzanárov, ale aj polokošeľu šachistov či čiapku vodnopólistov. Už sme iniciovali vznik komisie v spojení ministerstva vnútra, ministerstva školstva, ktorá by pod zákonným predpisom vytvorila akýsi dizajn, manuál, kde by sa zosúladilo používanie štátneho znaku vo všeobecných športových podujatiach. A verím, že uznáte, že riešiť všetky športy v jednom zákone asi by nebolo vhodné.
Padol tu ten argument, už tu neni pán Sloboda, že aj všetci ostatní majú nejakým spôsobom upravené logá, pod ktorými hrajú. To by bolo v poriadku a pravdepodobne by nevyvolalo to takú búrku nevôle, keby športový zväz si urobil logo podľa toho, ako si to urobili aj tí ostatní.
Francúzski športovci si neurobili žart zo štátneho znaku, ale z galského kohúta. To, ako keby sme si my tam dali Kriváň, hej, asi tak isto. Keď si zobereme švédsky dres, tak v heraldike sa to povie, že to je štátny znak roztiahnutý do plochy. Pretože štátnym znakom Švédska sú tri koruny. Tri koruny v modrom poli alebo zlaté koruny v bielom poli, je to v podstate určitým spôsobom štylizácia štátneho znaku. Zoberme si Rusov, hej, Rusi si dali svojho dvojhlavého orla a vymenili v ňom vnútri svätého Juraja za hokejistu, v poriadku. Ale nijakým spôsobom nenarušili intaktnosť, neurobili z toho orla sliepku, čo urobili naši hokejisti. Nehnevajte sa, s tými hokejkami, ale to je už iná vec.
Samozrejme, len človek, ktorý sa nevyzná v heraldike, a teda aj pravdepodobne v protokole, môže povedať, že a nevedieť, čo to je nadriadenosť štátneho znaku. Nadradené vyobrazenie je také, ktoré jednoznačne vymedzuje pozíciu a postavenie štátneho znaku. To znamená, že ten štátny znak musí byť na najdôstojnejšom mieste. Samozrejme, aj tu sme hovorili minule, že nijakým spôsobom to neovplyvňuje, že sa dá číslo, že sa dá reklama, že sa dá iným spôsobom ten dres popísať celý. Takže v tomto zmysle ja neviem, v čom je problém.
Ďalej zo správy vyplýva, že z porovnania vyššie uvedených vymedzení štátneho znaku a znamenia štátneho znaku vyplýva rozdiel len v upustení od farebnej špecifikácie. Nemožno však opomenúť § 2 ods. 2 zákona o štátnych symboloch, podľa ktorého "výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia štátneho znaku upustiť". Schválený zákon tak porušuje terminologickú jednotnosť zákona o štátnych symboloch, keďže znamenie štátneho znaku tak, ako je vymedzené, je vlastne štátnym znakom bezfarebného vyobrazenia. Tu je vidieť prácu kancelárie, ktorá si ani to poriadne neprečítala, pretože takýto nezmysel by nemohla napísať.
Tu sa prezidentská kancelária mýli, ide o zjavne nepozornosť právnika, ktorý rozhodnutie prezidenta pripravoval sám. Som prekvapený z vytknutia tohto ustanovenia, a to najmä preto, že definícia štátneho znaku hovorí aj o ranogotickom štíte, kdežto zatiaľ čo definícia znamenia štátneho znaku nehovorí o štíte, ale o znamení v štíte, teda to je znamenie, ktoré je vnútri, a to sa používa aj v iných prípadoch. Napríklad na európskych minciach aj v prezidentskej štandarde, aj v ďalších, napríklad v označení Armády Slovenskej republiky. Prax si vyžiadala toto znamenie štátneho znaku uplatniť do zákona, nie nejaký svojvoľný slovenský, jako ste to povedali, pán Poliačik, insitní nacionalisti - či ako ste to hovorili? (Reakcia z pléna.) Jaj, pseudo, prepáčte, no používate také cudzie slová, ktoré ja niekedy nerozumiem, takže, viete, dobre. Ďakujem, že ste ma opravili, ďakujem.
Požiadavka definície znamenia štátneho znaku vyplývala z diskusie s odbornou verejnosťou, to nie je to, čo sme si my vymysleli, nie je teda pravda, žeby sme o tomto návrhu zákona nediskutovali, ako to pán prezident vyžaduje v úvode listu, odôvodnením na § 2 ods. 1 zákona o tvorbe právnych predpisov. Svedčí aj o tom akceptácia takmer všetkých pripomienok ministerstva vnútra. A z troch pripomienok opozície okrem toho "iba" neakceptovali všetky. Ale to "iba" sa dotýka fakt len toho, ale to, to ešte budem k tomu hovoriť.
Ďalej pán prezident tvrdí, že ústava, čl. 8, obsahuje taxatívny výpočet štátnych symbolov, v ktorých sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna, v tomto článku niet zmienky o znamení štátneho znaku. Schváleným znakom znam..., á, zákon znamenie štátneho znaku síce formálne neoznačuje za štátny symbol, na druhú stranu mu však priznáva rovnakú ochranu ako štátnemu symbolu. Čo je na tom zlé? Čo je na tom zle, keď štátny symbol je nejakým spôsobom chránený? Pretože mnohí ľudia sa nedívajú na štátny znak, že to je to, čo tu vidia. Mnohí to majú v tej svojej zjednodušenej podobe, že čo je symbolom Slovenska. To je dvojitý kríž na trojvrší a v každom nejakom takomto zostavení, v každej nejakej takejto konfigurácii sa tento symbol chápe ako symbol Slovenska. Takže prečo aj toto nechrániť? Pritom ja viem, že v našej spoločnosti sú kozmopoliti, národovci, extrémisti, čechoslovakisti, rusofili, rusofóbiji a podobní. Ale prečo by sme sa mali my urážať tým, že nerešpektujeme, že niekto si váži svoj štátny symbol, a dívali sa na to, ako to niekto provokatívne sa vystavuje, však vám to potom ukážem na koniec, vám, pán Dostál, lebo nemôžem to ukázať všetkým.
A to je, ten štátny symbol tvorí srdce štátneho znaku, aj teda štátneho symbolu, štátny znak možno definovať ako najdôležitejší štátny symbol z pohľadu vizuálneho, pretože jasne odlišuje našu štátnu symboliku napríklad od symboliky Ruska, je to právny štátny znak, ktorý má osobitné postavenie v článku ústavy, kde sa spomína ako prvý.
Národná rada za žiadnych okolností neprekročuje právomoc zverenú jej ústavou. Jednoducho zvyšuje ochranu ústavy a ústavnosti zvýšenou ochranou štátnych symbolov. Národná rada definuje nový štátny, nedefinuje nový štátny symbol, posilňuje používanie súčasných štátnych symbolov, čo vyplýva aj z návrhu zákona definície znamenie štátneho znaku, a teda aj znamenie štátneho symbolu.
No a teraz by som prišiel k tomu nešťastnému "iba". Je tu, tento zákon vlastne nič nezakazuje. Viete, stále hovoríme o boji proti extrémizmu, ale mali by sme si uvedomiť, že ten extrémizmus nie je len medzi nami, hej, ale že je extrémizmus aj inde. Napríklad tá veľká demonštrácia podľa mojich informácií, ktorá tu bola, tak to nebola demonštrácia, ktorú by zorganizovala niektorá organizácia Maďarov na Slovensku, ale prišli sem páni z - jak sa volá tá strana? - Jobbiku, hej, a začali tu jako robiť veľkú demonštráciu akože za našich občanov maďarskej národnosti. Ja si nemyslím, že naši občania maďarskej národnosti, keby prišli manifestovať, by prišli takto vyzdobení, ako prišli títo páni z Jobbiku.
Takže keď už extrémizmus, tak treba ten extrémizmus vidieť na všetkých stranách. Ešte raz hovorím, je tu právny názor ústredného orgánu štátnej správy, ktorým je ministerstvo vnútra, jedine ono má právo vyložiť tento zákon a ono ho jednoznačne vyložilo, že nijakým spôsobom sa nezakazuje týmto zákonom spievanie štátnej hymny, iba a ešte vlastne dodáva, že takáto úprava je fakticky nemožná a nevymožiteľná, takže by bola aj zbytočná, hej. Jednoducho nikto nemôže nikomu zakázať spievať si, čo chce, hoci chce individuálne, samozrejme, každý musí byť zodpovedný za to, čo robí.
Preto si myslím, že tento zákon nijakým spôsobom nevplýva na používanie, teda spievanie a hranie štátnych hymien iných štátov, to je výmysel, ktorý sa dostal do obehu, mnohí mu skočili. Ale musím teda zodpovedne za seba povedať, že ak je to slovo "iba" alebo niečo iné v tom zákone problémom, tak budem prvý, ktorý to bude chcieť napraviť, aby nikto sa necítili, že je tu právne neistý. To je jedna vec.
No a na záver by som chcel povedať to podstatné, žiaľ, nie je tu pani poslankyňa Blahová, ktorá minimálne fotografiu dávala v tom, že, že ona je za to, aby sa štátne symboly ochraňovali a chápali tak, ako nám káže doba, teda v 21. storočí. Teraz keďže to nemôžem ukázať osobne jej, tak to ukážem pánovi Dostálovi, nemôžem to ukázať celej sále. (Rečník opustil miesto za rečníckym pultom s obrázkom v ruke, idúc ho ukázať poslancovi Dostáli.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2019 11:14 - 11:14 hod.

Anton Hrnko
Pre obranu a bezpečnosť bude o 12.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 10:46 - 10:48 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Dostál, neviem, či ste niekedy stavali dom, ale celý ten Istanbulský dohovor mi pripadá ako dom, ktorý je postavený na zlých základoch, základoch, ktoré nie sú schopné ten dom, ktorý je na nich postavený, udržať. Jednoducho nie je možné na zlej terminológii vybudovať dobrú spoločnosť. Už to, že sa tam vyskytujú termíny, ktoré nejakým spôsobom nekorelujú s tými dohovormi, ktoré sme už prijali a ktoré, myslím si, aj v zákonoch u nás platia, nie je dobré.
Ale ten základný problém, ktorý by som ja chcel vyjadriť, je ten, že sústreďovanie sa na násilie, rodinné, na ženy a deti je pomýlené. Sú aj ďalšie osoby a už to tu bolo povedané, sú to napr. seniori, ktorí sú terorizovaní, ale omnoho väčší rozsah má aj násilie na mužoch, ktoré páchajú ženy. Ono to násilie na ženách je veľmi evidentné, pretože muži obyčajne používajú hrubú silu, násilie, je to vidieť, keď ju niekto použije, toto násilie, je to badateľné, vidí to okolie, žena je poznačená nejakými modrinami alebo podobne, ale psychické týranie, ktoré používajú ženy na mužoch, ktoré takisto devastuje osobnosť človeka, toto nepokrýva.
Takže ak chceme riešiť násilie, tak ho musíme riešiť komplexne, pretože aj násilie na mužoch je veľmi vážny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis