Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.9.2019 o 16:54 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.9.2019 11:06 - 11:07 hod.

Marek Krajčí
Ďakujem pekne za slovo. V zastúpení predkladateľov zákona by som chcel požiadať plénum Národnej rady Slovenskej republiky, aby bod č. 99, tlač 1651, bol prerokovaný na záver schôdze.
Skryt prepis
 

13.9.2019 21:50 - 21:50 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Winston Churchill povedal: "Cenou za veľkosť je zodpovednosť. Zodpovednosť je známkou veľkosti človeka, zobrať za niečo zodpovednosť nie je ľahké, vždy to človeka niečo stojí, a to, ako ju nesie, o ňom veľa vypovedá."
Dnes sme sa stretli kvôli tomu, aby sme poukázali na skutočnosť, že ak sa niekto rozhodne prevziať zodpovednosť za riadenie vlády a tejto krajiny, znamená to, že musí byť tiež pripravený vyvodiť zodpovednosť za svoje konanie voči tým, ktorí sa zodpovedajú jemu.
Medializovaný prípad údajnej komunikácie bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti s človekom, ktorého meno sa skloňuje s vraždami, ktoré otriasli Slovenskom, postavili predsedu vlády pred rozhodnutie. Môžeme diskutovať o prezumpcii neviny, o tom, že nie sme sudcovia a treba počkať na výsledok vyšetrovania. V konečnom dôsledku v tejto situácii ale ide o niečo iné. O niečo, čo by sa dalo pomenovať ako tieň pochybností. Pochybnosti sa totiž v zákone spomínajú a diskvalifikujú osoby na určitých pozíciách.
Okolo spomínanej bývalej štátnej tajomníčky je aj v súvislosti s inými kauzami tieň pochybností. Pripomína mi to tak trochu kauzu, ktorú teraz riešime v zdravotníctve. Sú tu pochybnosti okolo tendra na záchranky a výberové komisie. Zákon vyslovene hovorí o tom, že osobu, ku ktorej môžu byť pochybnosti so zreteľom na jej pomer k veci, nie je možné vymenovať do výberovej komisie. Logicky z toho vyplýva, že ak nad nejakou osobou sa vznáša tieň pochybností, nemôže vykonávať danú pozíciu. Napriek tomu predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konal protizákonne a takýchto ľudí dosadil do výberovej komisie a vyvolal oprávnené pochybnosti, že tí rozhodli, že tender za 800 mil. eur vyhrali naši ľudia.
Ten istý dojem vznikol aj u predsedu vlády, ktorý chránil nášho človeka a nekonal, keď polícia požiadala bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti, aby vydala svoj mobil, pretože prokuratúra začala konanie pre podozrenie z korupcie a zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Namiesto toho, aby premiér zasiahol, žiadal vysvetlenie. Vyhovára sa verejnosti, že nemá dostatočné dôkazy. Áno, je problém, ak tí istí, čo tvoria zákony, majú rozhodovať o tom, či ich oni sami porušili. Avšak pri tak vážnom podozrení nie je úlohou predsedu vlády požadovať vysvetlenie alebo čakať na predloženie dôkazov, to je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Ak je skutočne prioritou vlády transparentný imidž bez korupcie, jediným správnym rozhodnutím je vyzvať štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti, aby odstúpila z funkcie počas vyšetrovania a aby si ani neobliekala sudcovský talár.
Môžeme sa pýtať, prečo je dôležité, aby predseda vlády takto razantne jednal. Takéto konanie by bolo jasným vyjadrením toho, že vláda tohto štátu nebude chrániť svojich ľudí pred spravodlivosťou. Že spravodlivosť je rovnaká pre každého, aj pre štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti. Áno, má právo na spravodlivé vyšetrovanie toho, či s daným pánom komunikovala alebo nie, či zneužila právomoc verejného činiteľa. Nemá však právo si v tejto situácii udržať pozíciu, ktorá vyžaduje človeka bez tieňu ("tieňa", pozn. red.) pochybnosti na danom mieste. A tým je, musím povedať, nielen pozícia štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, ale aj pozícia sudkyne.
Svojou nečinnosťou predseda vlády prevzal taktiku svojho predchodcu, ktorý sa takisto všetkých snažil presvedčiť, že tí, ktorí vládnu, sú nedotknuteľní. Táto vláda zabudla na to, že má slúžiť všetkým ľuďom a nie vybraným jednotlivcom. Myslia si, že uveríme tomu, že sociálne balíčky sú pre štát dôležitejšie ako spravodlivosť.
Dnes tu stojíme a principiálne hovoríme nie elitárstvu, nie korupcii, nie zneužívaniu moci verejného činiteľa.
Začal som výrokom britského politika a tiež ním ukončím. John Stuart Mill povedal: "Človek môže spôsobiť zlo iným nielen svojím konaním, ale aj svojou nečinnosťou. V každom prípade sa im právom musí zodpovedať sa spôsobené škody."
Pán premiér, ak v utorok ustojíte hlasovanie o nedôvere, tak budete mať ešte šancu na reparát. Zasaďte sa, aby vaša vláda teraz odvolala pána predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Haška, aby sa urýchlene mohol zopakovať zákonný a spravodlivý tender na záchranky.
Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 16:54 - 16:56 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
No ja, dobrý deň prajem ešte raz, pani ministerka, ctení kolegovia, kolegyne, ja skúsim len zopár našich pripomienok, ktoré teda dávame do pléna k zváženiu, eventuálne či sa nevypracujú pozmeňujúce návrhy.
V podstate sa už pripájame teraz k pani poslankyni Verešovej. Veľká časť potratených detí dnes, žiaľ, končí v spaľovni odpadov, navrhujeme, aby sa táto prax zmenila, všetky deti, ktoré sú potratené alebo predčasne odňaté v zdravotníckom zariadení, boli pochované ich kremáciou a uložením na pohrebisku a tým zaistili pietne a dôstojné zaobchádzanie s pozostatkami potratených detí.
Za druhé navrhujeme zakotviť, že sa vydávajú s ľudským plodom aj ostatné tkanivá, ak sa nedajú od plodu oddeliť. V praxi dochádza k situáciám, že zdravotnícky pracovník odmieta rodičom vydať pozostatky potrateného dieťaťa s odôvodnením, že nedokáže oddeliť tkanivá plodu od ostatných zvyškov po potrate.
A rovnako navrhujeme neodnímať právo rodičov na pochovanie potrateného dieťaťa z dôvodu bioptického vyšetrenia. Zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že v roku 2017 bolo na Slovensku evidovaných 5 449 spontánnych potratov, z nich veľká časť prebehla v domácom prostredí, kedy vzorky tkanív neboli odoslané na biopsiu. Žiadny dôvod by nemal byť zámienkou na odopretie práva rodičov pochovať svoje dieťa.
Tak isto navrhujeme zachovať možnosť vydať ľudský plod na pochovanie priamo rodičovi, aj tu by sme radi upozornili na fakt, že ročne nastanú tisíce spontánnych potratov v domácom prostredí. V takejto situácii rodičia neprivolávajú sanitku ani pohrebnú službu, aby pozostatky previezla. Ani deti potratené v nemocnici, o ktorých vydanie rodičia nepožiadali, nie sú pochované pohrebnou službou. Zvlášť ťažko môžu niektorí rodičia znášať finančné výdavky, ktoré sú s pochovaním cez pohrebnú službu spravidla spojené, celkovo môže ísť až o sumu 600 eur.
A na záver by sme ešte radi upozornili, že cieľom právnej úpravy by mala byť aj jasnejšia úprava ohľadom uvoľňovania hrobových miest, ku ktorým skončila nájomná zmluva a nedošlo k jej obnoveniu. Súčasná právna úprava vytvára aplikačné problémy s uvoľňovaním hrobových miest, ktoré nemajú nájomcu, a príslušenstvo hrobového miesta možno považovať za opustenú vec. Aplikačná prax naráža na nedostatočnú právnu úpravu inštitútu odovzdania opustenej veci. Cieľom by malo byť tiež pripraviť návrh riešenia, na základe akého úkonu, ak tu dôjde k prechodu vlastníctva dispozície k príslušenstvu hrobového miesta, ktoré obec získa darovaním od štátu a následne ktoré poskytne prevádzkovateľovi pohrebiska, ak ňou nie je samostatná obec.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 15:51 - 15:53 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Mám len dve minúty, skúsim ti odpovedať, ale ešte k mojim, teda tvojim predrečníkom. Ja som sa tam jasne vyjadril, ešte si to raz pustite, čo som hovoril, ako vytrhávali ste niektoré veci z kontextu. Povedal som jasne, že som za povinné očkovanie na Slovensku, vysvetlil som prečo. Povedal som, že keby dvaja rodičia mali vážne, nie hocijaké, po nejakom prášku alergické komplikácie (povedané s pobavením), ale vážne alergie, astma, atopický ekzém a tak ďalej, majú 75-percentnú šancu, že bude mať podobné zdravotné ťažkosti ich dieťa. To znamená, áno, tam by som to naozaj ja zvažoval v mojom prípade a nepovedal by som, že; nepovedal som, že nedal zaočkovať, takže strácam tu teraz čas, lebo treba si to naozaj poriadne vypočuť, čo som povedal.
Ku kolegovi by som len toľko povedal, že ja si myslím, že toto by viac-menej naozaj povedalo, aká je tá naša spoločnosť nastavená. Ja si osobne naozaj myslím, že nie je nastavená na úplnú slobodu, ale doteraz to v princípe nebolo regulované a nejaké závažné problémy nevznikali. Kľudne sa môžme poučiť z epidémií, ktoré teraz vznikli, tam sú presné dôvody, prečo boli. A myslím si, že by to určitým spôsobom vlastne vyregulovalo. Tí, ktorí to chcú, tí, ktorí to nechcú. V Nemecku napríklad človek, ktorý nenechá zaočkovať svoje dieťa, pokiaľ sa táto choroba vyskytne v kolektíve, on si na vlastné náklady, bez péenky, na mesiac to dieťa musí zobrať domov a musí sa oňho starať, pretože je nezaočkované a mohlo by ohroziť ďalšie deti, samozrejme, aj v iných prípadoch. Takže toto sú veci, ktoré by bolo, samozrejme, treba nastaviť, keby sme išli do liberalizácie, ktorú ja momentálne nevidím pre Slovensko za vhodnú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.9.2019 15:37 - 15:46 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne pár poznámok. Naozaj sme v prvom čítaní a tiež pevne verím, že sa nejaké veci ešte v tomto zákone zmenia.
Chcel by som začať možno tak trošku zmierlivo, pretože myslím si, že najmä tá debata ohľadom očkovania naberá na obrovskej výbušnosti a podľa mňa to pre žiadnu spoločnosť nie je dobré. Však nakoniec vyspelé krajiny, ktorým sa chceme podobať, na západ od nás, mnohé vôbec povinné očkovanie nemajú zavedené a majú relatívne solídnu, by som povedal, veľmi vysokú kolektívnu imunitu. A preto by som len chcel skrátka možno nám aj trošku pripomenúť tie niektoré prehnané názory z jednej strany.
Ešte za čias mojej mamy, pravdepodobne viacerí si to budete pamätať, ako najvyššie pediatrické autority bohorovne deklarovali, že dojčenie je v podstate prežitok a že dieťa treba čo najskôr odstaviť a previesť ho na umelé mlieko. V súčasnosti vieme, že to bol absolútne nezmysel a obrovská chyba. Ale bolo to určitým spôsobom takto zaužívané, a preto ja by som chcel poprosiť možno na takú určitú pokoru aj tú lekársku obec, pretože niekedy sa mi nepáči, keď zo strany lekárov naozaj idú veľmi prudké invektívy na ľudí, ktorí nejakým spôsobom chcú vyvolať, a ja si myslím, že tá diskusia je úplne, plne opodstatnená ohľadom aj nepriaznivých účinkov očkovania.
Predpokladám, samozrejme, musím sa dostať aj k druhej strane. Tá druhá strana, to sú tí tzv. ťažkí antivaxeri, ktorí militantným spôsobom, ktorý je veľmi typický pre extrémizmus a možno niektoré militantné náboženstvá, a by boli ochotné až pomaly vraždiť. Mal som jednu takú dámu počas dňa otvorených dverí u nás na výbore, ktorá povedala, že ten, kto presadzuje povinné očkovanie, tak by ho zastrelila. Ale práve len preto chcem povedať, že naozaj my potrebujeme sa o tejto veci podľa mňa normálne, kľudne baviť a tým pádom tu vypätú atmosféru, ktorá v spoločnosti je, sa snažiť odborne, odborne riešiť. Ja sa naozaj nebránim odbornému, odborným riešeniam.
Takisto som chcel v tejto súvislosti povedať, že čo sa týka povinnosti, aby predškolské zariadenia boli v podstate povinné nedovoliť neočkovaným deťom, aby boli prítomné teda v predškolskom procese, sa mi to zdá naozaj tiež trošililinku násilné.
Avšak na druhej strane musíme si uvedomiť, v akom stave je naša spoločnosť. V našej spoločnosti žije obrovské množstvo marginalizovaných komunít. A áno, sú to najmä rómski spoluobčania, ktorí žijú v katastrofálnych hygienických pomeroch. Na Slovensku z tohto pohľadu ja si myslím, že povinné očkovanie má obrovský zmysel. A čudujte sa, ja som sa na, keď som sa bavil s ľuďmi, ktorí sú zástancami slobody v očkovaní, tak oni mi naozaj tento argument uznali. A takisto uznali argument, ktorý už som tu povedal a ktorý možno pre niektorých je nepochopiteľný. Oni uznali ten argument, že očkovanie má zmysel a že očkovanie naozaj prináša efekt. My sa tu potom, samozrejme, dostávame do dilemy, kedy, samozrejme, v tomto stojím na strane lekárskej vedy, že aké sú riziká očkovania a aký je prospech očkovania. Pretože pri každej jednej liečbe, ktorú my vlastne v podstate nastavujeme alebo zavádzame do praxe, tak toto sa presne zvažuje. A pokiaľ ten benefit je ďaleko prevyšujúci riziko alebo riziko je úplne minimálne, tak, samozrejme, takáto liečba môže byť kategorizovaná a indikovaná. A toto je presne očkovanie.
Očkovanie má bezpochyby obrovský zmysel a význam, ale, samozrejme, má aj určité riziká. Predpokladám, že kolegovia lekári budú so mnou súhlasiť a vedia, že pokiaľ je jeden z rodičov alergik, ťažký alergik, lieči sa na nejakú alergiu a druhý taktiež je alergik, predpoklad, že ich dieťa bude alergikom je až 75 percent. Teda je to obrovské, vysoké riziko, že ich dieťatko bude mať tie isté, veľmi ťažké problémy, zdravotné problémy, ktoré majú oni. A oni sú si toho veľmi dobre vedomí. Takisto ako lekári vieme, že pri mnohých vakcínach je dokázané, že vyvolávajú alergické reakcie. To sú popísané veci, nebudeme sa tu predsa o tom baviť. A takisto vieme, že spúšťačom mnohých alergií sú práve všelijaké takéto alergické inzulty.
Ja sám sa priznám, že, vďakabohu, ja teda som neni nejaký alergik ani moja manželka a ja mám všetky deti zaočkované z jednoduchého dôvodu, pretože ja ten benefit očkovania pre spoločnosť, v ktorej žijem, považujem za veľmi dôležitý, a preto chcem byť príkladom a vzorom a mám zaočkované vlastné deti. Hoci som si vedomý, že niektoré komplikácie, riziká, ktoré sú spojené s očkovaním, samozrejme, aj moje deti môžu mať. Ale aj rovno poviem, že keby ja som bol alergik a moja manželka by bola alergička, veľmi by som zvažoval, či si nechám zaočkovať deti.
Tým chcem len povedať toľko, že podľa mňa sú to naozaj veľmi ťažké veci a ja sa nedivím tým štátom, ktoré nastúpili tú cestu slobody. Ale, samozrejme, sloboda prináša aj zodpovednosť. A keďže sme sa teda dostali k tým marginalizovaným komunitám, pokiaľ u nás v krajine by zrazu bola sloboda očkovania, ja si viem predstaviť, že okamžite všetky marginalizované komunity by neboli zaočkované, úplne jednoduché, alebo drvivá väčšina z nich a, samozrejme, by sme mali obrovský problém s mnohými ochoreniami, ktoré sú očkovaním buď eradikované alebo minimálne, ako bolo povedané, následky ochorenia sú potom minimalizované, pokiaľ takéto ochorenia by aj niekto dostal.
Samozrejme, teraz sa tu veľa rozpráva aj o preočkovanosti. Vieme, že napríklad na ten čierny kašeľ už mnohí ľudia aj teraz vedia ochorieť, hoci boli očkovaní. To znamená, to je naozaj veľmi zložitá, zložitá téma, ale z tohto pohľadu ja som presvedčený, že pre Slovensko stále povinnosť očkovania je dobrá cesta a nevyhnutná cesta, pokiaľ, samozrejme, my nebudeme vedieť dostatočne správne riešiť naše problémy, ktoré sme tu roky nevedeli vyriešiť a ktoré sú následkom aj, mimochodom, veľmi zlých zdravotných štatistík. Pretože keď si zoberieme, že 500-tisíc našich občanov žije v takýchto katastrofálnych podmienkach, tak, samozrejme, všetky štatistiky zdravotnícke budú vyzerať veľmi zle a mizerne zle.
Čo sa týka povinnosti, ja som toho názoru, že malo by to byť v právomoci zriaďovateľa toho-ktorého predškolského zariadenia, či takúto povinnosť zavedie alebo nezavedie. A ja si myslím, že bolo by množstvo ľudí, ktorí sú uvedomelí a rozhodli sa nechať si zaočkovať svoje deti, by veľmi radi svoje deti do takýchto zariadení dávali, pretože by si boli z tohto pohľadu naozaj istí toho, že prečo oni by mali znášať riziká ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom nerozhodli.
Veľmi správne kolega Suchánek povedal, sú naozaj deti – a práve kvôli tým deťom ja nechám zaočkovať svoje deti –, ktoré očkované nemôžu byť. A pre mňa je to znak solidarity, že budeme mať čo najväčšiu kolektívnu imunitu, aby práve tí slabí jedinci v našej spoločnosti nedostali to ochorenie. A preto ja to budem robiť. Hoci, keby som bol egoista, sebec, tak ja si poviem, ja využijem kolektívnu imunitu, ktorá tu na Slovensku je a ktorá je relatívne vysoká, ja si svoje deti nenechám zaočkovať, lebo sú tam nejaké malé riziká. A toto je práve tá úroveň tej zodpovednosti, na ktorú ja sa obávam, že my ako Slováci sme nedozreli. Ale, ale vyhraňovať to až do polohy kultúrnej vojny očkovanie – neočkovanie si myslím, že nie je vôbec dobrá cesta. A práve preto ja by som odporúčal to, aby sme naozaj túto právomoc alebo slobodu rozhodnutia zriaďovateľa, ako svoje predškolské zariadenie nastaví, možno nechali a bolo by to oveľa rozumnejšie.
Myslím si, že toľko by som možno k tejto téme chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.6.2019 13:29 - 13:34 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne Igorovi za tento , za toto vystúpenie. Ja som veľmi rád, že môžem byť nominantom hnutia OĽANO na pozíciu tieňového ministra, ale najmä kvôli tomu, Igor, že je tu strana, ktorá je ochotná sa biť za financovanie v zdravotníctve, a teda biť za financie, ktoré do toho zdravotníctva naozaj majú ísť. Pretože to, ako ja vidím tie rokovania za posledné štyri roky, ako všetci hovoria, aj dokonca vládni (povedané so smiechom), vládni poslanci v zdravotníckom výbore, že financií je málo, ale len hovoria, hovoria, hovoria a tých financií z roka na rok k podielu nášho HDP tam ide menej, tak ja naozaj čakám, že po skončení tejto vlády tu naozaj nastúpi niekto, kto povie, tak, páni, prepáčte, ale takúto kachekciu, to je ožobračovanie zdravotníctva, tu ďalej trpieť nemôžeme.
Ja by som chcel len vysvetliť ešte, v čom je tá momentálna politika neustáleho dofinancovávania zo strany vládnej garnitúry neuveriteľne škodlivá. Ja neviem, či sa vám dostal ten údaj, lebo, žiaľ, sme ho nemali ani my ako poslanci, ale potom neskôr ho muselo ministerstvo vlády zverejniť, že na konci minulého roku mali poisťovne, naše tri poisťovne zostatky na účtoch v sume 411 mil. eur. Práve kvôli tomu si vláda myslí, že keď zaškrtí financie do zdravotníctva, že tie súkromné poisťovne tieto peniaze pustia. To je však absolútna fikcia. Naopak, keď tam zaškrtíme peniaze do zdravotníctva, tak ideme naozaj na hranicu minimálne možného, čo sa dá dosiahnuť, a všetci poskytovatelia sa vlastne prepínajú do tzv. záchranného módu, pretože poisťovne nemajú dostatok peňazí, tie garantujú, že nezaplatia ďalšiu alebo navýšenú zdravotnú starostlivosť, tým pádom poskytovatelia nemôžu plánovať žiadne investície, výdavky a tak ďalej. Sú radi, ak prežijú. Ak ešte náhodou nejaký sociálny balíček do toho nezapadne. Pretože ak do toho zapadne sociálny balíček, ktorý budú musieť ufinancovať, tak je to ešte horšie.
A teraz si zoberte, že ako sa správajú vlastne naše poisťovne súkromné. Tie sa správajú takým spôsobom, že ony nastavia svoju politiku v súlade s politikou Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá bola zadlžená a ktorá sa v podstate topí a aj v súčasnosti hospodári v červených číslach, prispôsobia svoje platby všetkým poskytovateľom tak, ako to robí ona, a čakajú. A potom ten začne vykrikovať, že nemá peniaze, a ony sa tešia. A začne to obhajovať a povie, že dám to na Ústavný sú, a ony sa tešia. A potom príde štát a s tým, lebo tie poisťovne s tým nepočítajú, ony s tým nepočítajú, že on to musí navýšiť, tak on nakoniec navýši tie zdroje a stane sa to, že Všeobecná ich rýchlo potrebuje, pretože už teraz je mínus 20 mil., takže Všeobecná ich nakoniec bude musieť minúť na tú zdravotnú starostlivosť, ale tie súkromné poisťovne, tie si ich nechajú a vykážu si ich ako zisky.
Preto tento systém financovania musí skončiť. Musí skončiť a my musíme povedať, každoročne do zdravotníctva pôjde táto suma, bude definovaná ústavným zákonom, nikto ju nebude môcť ovplyvniť a všetci plánujte svoje výdavky a svoje investície na základe tej, týchto financií. A štát musí povedať, milé poisťovne, za toto budete platiť takto, za toto budete platiť takto a za toto budete platiť takto a takto tie peniaze využijete. A zároveň, samozrejme, štát si nechá vo svojich kapitálových výdavkov toľko financií, aby dokázal v priebehu pár rokov kvalitne znížiť ten investičný dlh, ktoré majú naše štátne nemocnice, a postupne ich dovybudovávať, aby aj tá reforma stratifikácie naozaj priniesla zvýšenú kvalitu zdravotnej starostlivosti, lebo ináč to budú naozaj len, ináč to bude len zatváranie okresných nemocníc a naši pacienti budú len dlhšie čakať v tých 10 nemocniciach, ktoré ich majú ošetriť, ktoré už teraz majú také dlhé čakacie lehoty na niektoré vyšetrenia, že ja by som sa desil, keby mali mať dvojnásobný počet pacientov, že ako to budú zvládať. A podľa mňa, každý, kto sa trošku tomu rozumie a vidí, ako to zdravotníctvo funguje, tak mu musí dôjsť, že to nemôže fungovať. Do tých nemocníc my musíme naliať nové financie.
Takže ja som veľmi rád, že, že naozaj povstávajú hlasy, ktoré chcú garantovať toto financovanie zdravotníctva, a teda verím, že aj presvedčím aj poslancov v tomto pléne, a ktorí budú hlasovať za tento zákona a minimálne ho posunú do druhého čítania, aby táto diskusia ďalej bola. Na posun do druhého čítania je potrebných len nadpolovičná väčšina prítomných poslancov a potom vlastne verím, že budeme môcť krížom politického spektra rokovať, aby sme našli ústavnú väčšinu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.6.2019 12:52 - 13:16 hod.

Marek Krajčí
 

Vystúpenie 28.6.2019 12:46 - 12:50 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Raz, dva, tri. Idem...

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci a vážení poslanci (reakcia z pléna), dovoľte, aby som predložil návrh ústavného zákonu... (Reakcie z pléna.) Nie je rozumieť, hej? (Reakcie z pléna.) Aha, tak počkáme. (Reakcia z pléna.) Áno. (Reakcie z pléna.) A kamera je ešte, kameru máme hore. (Reakcie z pléna.) Myslím, že budeme dneska všetci v správach, lebo takto málo tu ešte asi nebolo poslancov (Povedané so smiechom.)
Raz, dva. Je ma už počuť? Ešte nie, hej? (Reakcie z pléna.) Raz, dva, raz, dva, tri. (Reakcie z pléna.) Už ide, hej? Takže môžem? Tak ešte raz.
Vážený pán predsedajúci, ctení poslanci, dovoľte, aby som predložil návrh ústavného zákona o rozpočtovaní výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo. Cieľom tohto zákona je zabezpečenie predvídateľného navyšovania výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo. To výraznou mierou prispeje k dosiahnutiu dlhodobej udržateľnosti verejného zdravotníctva, efektívneho vynakladania verejných prostriedkov či zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Rozpočet určený pre oblasť verejného zdravotníctva by mal každoročne lineárne zvyšovať, by sa mal na základe tohto návrhu - tak snáď to bude na zázname - by sa mal podľa tohto návrhu každoročne lineárne zvyšovať, až kým Slovenská republika nebude vynakladať na verejné zdravotníctvo také percento zo svojho hrubého domáceho produktu, ktoré je priemerom hrubého domáceho produktu vynakladaným na zdravotníctvo v iných členských štátoch Európskej únie.
V zdravotníctve v poslednom období neustále dominuje téma financovania štátnej nemocnice, majú obrovský investičný dlh, je to viac ako 1,5 mld. eur. Dlhy v zdravotníctve predstavujú ďalších približne 1,5 mld. eur. Napriek uvedeným dlhom financovanie v zdravotníctve v Slovenskej republike dlhodobo zaostáva za priemerom členských štátov Európskej únie. Kým priemer celkových výdavkov v členských štátoch Európskej únie predstavuje 9,6 % z ich hrubých domácich produktov, na Slovensku je to, žiaľ, iba 7,1 % z nášho hrubého domáceho produktu štátu.
Predvídateľnosť financovania v zdravotnom sektore výrazne prispeje k efektívnejšiemu plánovaniu výdavku vrátane miezd a investícií a tým k zvýšeniu efektivity ako takej, čo by napomohlo aj k vyriešeniu tohto roky pretrvávajúceho problému fungovania zdravotníctva na Slovensku.
Náš predkladaný návrh ústavného zákona zakladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej, verejnej správy, naopak, od návrhu zákona možno očakávať výrazne pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
A toľko by som povedal v mojej úvodnej reči a potom sa hlásim ako prvý do rozpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.6.2019 18:47 - 18:47 hod.

Marek Krajčí
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:07 - 18:08 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Anka, dovoľ mi poďakovať ti za tvoju aktívnu prácu vo výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, za viac ako ročnú prácu aj na prípravách tohto uznesenia. Áno, je to neuveriteľné, že v 21. storočí je ochrana náboženskej slobody v súčasnom svete nanajvýš aktuálna, a až neuveriteľne znie, že sa stále vyskytuje dokonca genocída obyvateľstva kvôli jeho náboženskému presvedčeniu. Správne si poznamenala, že najviac prenasledovaná náboženská skupina na svete sú kresťania, najmä v moslimskom svete, a myslím si, že naša vláda by sa mala oveľa viac zaoberať cielenou podporou kresťanských komunít v treťom svete, aj ako vyjadrenie našej podpory krajinám, z ktorých prichádza do Európy najviac migrantov.
Tak si len zaželajme, aby aj toto uznesenie, ktoré pevne verím, že Národná rada prijme drvivou väčšinou, primälo našu vládu v budúcich rokoch prijať naozaj konkrétne opatrenia, ktoré pri boji s náboženskou neslobodou a prenasledovaním výrazne pomôžu nielen u nás, ale verím, že aj v ďalších krajinách.
Ešte raz vďaka.
Skryt prepis