Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.4.2016 o 17:10 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.4.2016 17:10 - 17:10 hod.

Peter Kresák

Ďakujem pekne. Ja mám jeden procedurálny návrh, pán predsedajúci. Mám veľkú prosbu na vás, keby ste dozreli na vašich kolegov aj vedľa, čo sedia páni podpredsedovia, ale aj nad vami, začína sa tu pomerne veľká šaškáreň rukami. Ja si myslím, že už sme za tým, aby sme si ukazovali, kto má ako kedy hlasovať. Poslanci sú dospelí, rozumejú a vedia čítať. Nerobme tuto divadlo pred ľuďmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 16:25 - 16:27 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Už som rozmýšľal o tom, že sa prihlásim s faktickou poznámkou po vystúpení predkladateľa tohto legislatívneho návrhu, ale teraz sa už skutočne nezdržím a budem reagovať na to, čo povedal aj pán kolega Budaj a čo sa tu úspešne rozvíja v diskusii. Pred chvíľočkou tu odznelo, že všetci sme dali sľub na to, že budeme rešpektovať ústavu. A tak ju, prosím vás, neprekrúcajme. Článok 5 hovorí o tom, že nikomu nemožno odňať štátne občianstvo proti svojej vôli. Vy tu všetci stále hovoríte o odňatí štátneho občianstva a pritom k žiadnemu odňatiu nedochádza. Nezavádzajte občanov Slovenskej republiky!
Novela zákona, ktorá priniesla stav, ktorý teraz sa snažíte zmeniť, na to môžeme mať, samozrejme, rozličné politické názory, ale ja teraz musím sa baviť v ústavnej rovine. Tá novela nezaviedla odňatie občianstva, tá zaviedla zrušenie, zánik občianstva. Medzi odňatím a zánikom je podstatný právny rozdiel, čo dúfam, že všetci kolegovia právnici budú vedieť, nemusím to objasňovať. Možno iba poviem, že s odňatím sa spája jednostranný individuálny právny akt, ktorým sa odníma. Toto neni súčasný stav, ktorý sa kolegovia snažia zmeniť.
Samozrejme, vy ste spomínali jedno rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré z procesných dôvodov sa nezaoberalo prípadom, pán kolega-predkladateľ. Ale ak by sme chceli byť objektívni, tak by sme si mali povedať, že týmto prípadom sa vecne zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva. Ale to ste zabudli spomenúť. Mali by ste povedať, že v prípade Fehér a navrhovateľ Fehér a Erzsébet Dolník 21. mája 2013 Európsky súd pre ľudské práva sa veľmi podrobne zaoberal podaním, ktoré namietalo práve tento stav, ktorý vy spomínate, a jednomyseľne vyhlásil sťažnosť obidvoch sťažovateľov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

23.3.2016 13:05 - 13:07 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás oboznámil s obsahom zápisnice o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a osobne si prevzali páni poslanci a pani poslankyne 146 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 146 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 146 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 146 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána Andreja Danka za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 112 poslancov (potlesk), proti hlasovalo 26 poslancov a zdržalo sa 8 poslancov.
Podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Andrej Danko. (Potlesk.)
Overovatelia ma zároveň poverili, aby som oznámil výsledok tajného hlasovania.
Skryt prepis