Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2017 o 15:09 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 15:09 - 15:11 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechcem sa opakovať, ale musím troška reagovať na to, čo povedal pán kolega Dostál. Minimálne v tom smere, že áno, každý z nás môže mať nejaké videnie sveta a môže mať nejakú predstavu o tom, kto je tým ideálnym kandidátom na funkciu verejného ochrancu práv. Vôbec sa nečudujem tomu, že obhajujete svojho kandidáta, lebo vidíte ho zo svojich pozícií. Tie pozície nie sú antagonistické voči napríklad mojim pozíciám, pretože ja tak isto nemám problém verejne povedať, že vnímam minimálne teda obidve kandidátky za veľmi rovnocenné kandidátky, len ešte možno potrebujem za potrebné zvýrazniť jednu vec, ktorá tu doposiaľ neodznela a ktorá je podľa mňa ale strašne dôležitá pre budúceho dobrého verejného ochrancu práv, a to je apolitickosť.
Viete dobre, že v zmysle ústavy a zákona o verejnom ochrancovi práv je to ústavný orgán Slovenskej republiky, ktorý je nezávislý a ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody. Ja zvýrazňujem iba tú nezávislosť v súvislosti s tou apolitickosťou. A troška ma mrzí, pokiaľ ste toho svedkami, že práve kandidátka, ktorú vy dnes obhajujete, ešte ani nebola zvolená, ale už má na Facebooku statusy s politickým obsahom, čo ma veľmi, veľmi mrzí, pretože myslím si, že toto by skutočne nezávislý, do budúcna nezávislý kandidát nemal mať a nemal by ešte predtým, ako je zvolený, už sa snažiť útočiť na vládnu koalíciu. Nepokladám to za šťastné. A toto ozaj neni dobrý začiatok pre niekoho, kto chce byť skutočne nezávislým ústavným orgánom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 14:29 - 14:31 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja iba veľmi stručne sa pokúsim reagovať na to, čo tu odznelo predtým alebo nadviažem priamo na pani Verešovú. Na rozdiel od ostatných prednášajúcich veľmi si vážim, že sa pokúsila v úvode svojho vystúpenia oceniť aj ďalších kandidátov. Totižto táto hra, ktorú tu počúvame, to je taký troška pre mňa divný ťah na jednu bránku, pretože ako keby množstvo príspevkov malo nahradiť kvalitu. Nehnevajte sa, ale nepokladám za korektné, ja si veľmi vážim vlastne všetkých kandidátov a zdá sa, že vlastne tí dvaja najpreferovanejší, to sú dve dámy, z ktorých obidve majú skúsenosti a z ktorých obidve preukázali svoje odborné aj ďalšie kvality. Ale nebudem nikdy obhajovať našu kandidátku pani profesorku Patakyovú tým spôsobom, že by som zhadzoval pani Šípošovú, pretože veľmi si vážim aj jej kvality. Ale nehnevajte sa, je to skutočne zhadzovanie, keď z viacerých úst odznieva to, že keď nebude ona zvolená, tak vlastne zvíťazia politické tričká alebo, že to bude akési nalinajkované hlasovanie.
Prepáčte, ale je tu aj ďalšia skupina poslancov, ktorí sú presvedčení o tom, že aj druhá kandidátka pani profesorka Patakyová má množstvo vlastností, ktoré ju predurčujú k tomu, aby dobre vykonala funkciu verejnej ochrankyne práv. Môžem hovoriť o skromnosti, o jej celoživotnej nezávislosti, apolitickosti, ktorá je tak strašne dôležitá pre výkon tejto funkcie, o jej korektnosti a, samozrejme, aj o odbornosti. Čiže tých vlastností by som mohol vymenúvať veľmi, veľmi veľa a mohlo by to byť pomerne dlho, ale vždy by som to robil korektným spôsobom a netvrdil by som nikdy, že ak by ona nezvíťazila, tak to bolo politické rozhodnutie a že to potláča základné práva a slobody, ako to tu odznievalo predtým.
A samozrejme, čo mi ale troška vadilo na vašom vystúpení, pani kolegyňa, to bolo to vtiahnutie tej kauzy "Čistý deň" do tohto, do tejto celej diskusie. Čo toto má spoločné s výberom verejnej ochrankyne práv a čo toto má spoločné s preferovaním... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2017 9:20 - 9:22 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V podstate využijem tento čas na to, aby som vlastne povedal pár slov k tomu, čo som nestihol v rámci toho prvého vystúpenia. Ja, samozrejme, absolútne súhlasím s tým, že je právom každého poslanca aj skupiny poslancov navrhnúť aj novelu ústavy, aj ústavný zákon. O tom niet pochýb. Troška mi vadí v tomto prípade, že vlastne sa snažíme obísť ústavu cez ústavný zákon, ktorý je o niečom inom.
Ale vy ste mi vytkli, že ja som mal problém s vaším návrhom pri prvom predkladaní, keď ste vstupovali priamo do ústavy. Áno, mal som problém a mám ho aj teraz, keby ste išli tou cestou, ale to nie je problém, že to predkladáte vy, ale to je vecný problém. A tam, ak uznáte, môžme mať, máme právo na rozličné názory. Ja v prvom rade som presvedčený o tom, že v demokratickej spoločnosti je to volič, ktorý rozhoduje, kde pošle, kam pošle svojho kandidáta. A keď volič sa rozhodne, že niekto je podľa jeho názoru schopný a potvrdil to, že vykonáva funkciu poslanca Národnej rady a trebárs aj nejakého poslanca župného alebo obecného zastupiteľstva dobre, tak potom si myslím, že nemáme právo voličovi brať túto možnosť.
Samozrejme, na druhej strane je tu tá možnosť, ktorú vy spomínate a ktorou vlastne operujete, že vlastne ten čestný poslanec, ktorý nestíha dve funkcie, napriek toho, že ho tam ľudia dali, tak sa môže vzdať jednej z tých funkcií. Tak čo bráni aj vašim kolegom, ktorí presadzujú tento názor, jeden z vašich predrečníkov sám priznal, že sedí na dvoch stoličkách a nestíha to. Nuž ale potom, keď sme morálni a priznáme, že nestíhame, tak je morálne ostať na tých stoličkách? Alebo by bolo morálne vzdať sa tej jednej, ktorú nestíham? Tak si vyberiem. Ale nechápem, prečo to chceme riešiť zákonom a chceme zakázať občanovi, aby si vybral. A keď si stojí za tým, že ten jeden človek zvláda dve funkcie alebo tri, tak mu zobrať túto možnosť.
Takisto, tak ako napríklad ja mám obrovský problém s tým, čo sa tu schválilo, že keď... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2017 9:13 - 9:13 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja iba veľmi krátko. Ja mám jeden problém s týmto návrhom ústavného zákona, pretože on vlastne, aj keď sa tvári, že rieši konflikt záujmov, tak on vlastne rieši nezlučiteľnosť funkcií, ktorá je upravená v ústave v čl. 77. Som preto presvedčený, že ak chceme otvárať správnym spôsobom tento problém, tak potom máme mať odvahu priamo vstúpiť do čl. 77 ústavy a nie cez ústavný zákon, ktorého cieľom je niečo úplne iné, riešiť konflikt záujmov. Takže z tohto dôvodu a z dôvodu zmysluplnosti a vlastne nepripustenia nepriamej novely ústavy takýmto spôsobom ja nemôžem podporiť tento zákon. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.2.2017 11:26 - 11:29 hod.

Peter Kresák
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.2.2017 10:59 - 11:01 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, dámy a páni, dovoľte mi teda, aby som vystúpil ako poverený spravodajca v prvom čítaní k predloženému návrhu zákona v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku. Ako spravodajca som bol teda určený ústavnoprávnym výborom.
Musím konštatovať, že tento návrh po formálnoprávnej stránke spĺňa všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady už vo svojom rozhodnutí určil, že by návrh mali prerokovať ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor bol pritom navrhnutý práve ústavnoprávny výbor s tým, aby tieto výbory prerokovali návrh zákona do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy a pán predkladateľ tento účel aj dostatočne podľa môjho názoru ozrejmil.
Ako spravodajca, ktorý bol určený navrhnutým gestorským výborom, preto odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla po všeobecnej rozprave na tom, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam tiež návrh zákona prideliť výborom vrátane určeného gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Toľko na úvod. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 10:46 - 10:48 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Antal, vďaka za vystúpenie. Myslím, že ste charakterizoval veľmi dobrým spôsobom postoj vlastne strany MOST – HÍD k tejto otázke. Je to postoj, ktorý sa snaží konštruktívne prispieť k tomu, aby bola poľnohospodárska pôda čo najlepšie chránená. Samozrejme, ja sa absolútne stotožňujem aj s tým, a to osobitne pokladám za dôležité ako právnik, že je potrebné vlastne v rámci toho ďalšieho postupu ešte vidieť ten vykonávací predpis, ktorý vlastne by tie ustanovenia, ktoré majú nutne, samozrejme, istú mieru zovšeobecnosti, pretože sa jedná o ústavný text, precizujú a uvádzajú do života.
Je tých problémov, o ktorých budeme ešte musieť hovoriť, je ich, samozrejme, veľmi veľa, pretože tá zmena napríklad, ktorá sa navrhuje v tom čl. 2 v druhom odseku, vypustenie toho slova „právnických osôb“, a teda že iba určené osoby by tam mali byť, tak to je dosť vážny zásah do samotného systému a bude potrebovať ozrejmenie.
Ďalšia vec, ktorá nám vlastne stále otvára isté otázky, je snaha o - v definícii 44 štvrtého odseku článku - podporu vidieckeho charakteru života. Čo je vidiecky charakter života a prečo vidiecky charakter života v ústave? S tým, priznám sa, napríklad mám tiež istý problém.
A potom rozlišovanie, používa sa pôda a používa sa poľnohospodárska pôda. Ja, priznám sa, nie som odborník v tejto oblasti, ale definícia, čo je vlastne pôda? Je to časť zemského povrchu, je to ornica, je to zemina, je to íl, je to piesok, je to štrk? Tu by bolo treba mať v tých pojmoch pomerne jasno, aby sme ich potom mohli používať v ústave.
Takže ja iba žiadam a prosím o to, aby sme dokázali tieto veci, ak ich chceme mať v ústave, mať ich aj presne špecifikované.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 10:23 - 10:25 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Dostál, ja musím povedať, že ja sa dokážem s viacerými vecami stotožniť, ktoré ste vo svojom príspevku zmienili, samozrejme, najmä s tým napríklad, že tá problematika je pomerne značne, značne komplikovaná, ktorú sa predložená novela možno nie ideálnym spôsobom snaží riešiť. Ja v zásade súhlasím s myšlienkou ochrany poľnohospodárskej pôdy, ale musíme to precizovať. Ja teraz nebudem rozvádzať technické podrobnosti, ale mám viaceré výhrady voči legislatívnemu prevedeniu toho návrhu, ale teraz neni podstatné.
Čo je dôležité a čo pokladám za potrebné v tejto súvislosti povedať, to je reakcia na časť vášho vystúpenia, kde ste na úvod konštatovali, že na rozdiel od vody a dreva pôdu nie je možno odviezť. A tu ja mám základný problém, pretože my sa snažíme hovoriť o ochrane poľnohospodárskej pôdy. A azda viete, vy ste z mesta, podobne ako som z mesta ja, ale už troška žijem aj na vidieku, tak to poznám. Poľnohospodárska pôda, to neni celá pôda, to je vrstva, ktorá, nech ma opravia odborníci, ale má zhruba jeden meter do hĺbky alebo možno niekde viac, niekde menej, ale ktorá je vhodná na pestovanie a na, ja neviem, chov dobytka. Pod tým sa na území Slovenska nachádza iba štrk, kameň, piesok, ktorý nevedie k ničomu, a práve táto vrstva je strašne cenná a tú treba chrániť. Čiže nie pôdu ako takú. A viete dobre, že aj sa to robí, ale tá vrstva sa dá práve aj odviezť, a preto namietam vaše vyhlásenie, že na rozdiel od vody a dreva pôdu, poľnohospodársku pôdu nie je možné odviezť. Bojím sa, že je možné, a som presvedčený, že sa to aj robí. Našťastie, sme toho svedkami pri výstavbe každého sídliska, kde sa najprv tá úrodná časť poľnohospodárskej pôdy zoberie, prevezie sa na iné vhodné miesto a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2017 15:52 - 15:54 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani podpredsedníčka vlády, dámy poslankyne, páni poslanci. Dovoľte mi, aby som vás teda informoval o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada svojím uznesením č. 349 z 29. novembra 2016 pridelila tento návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Ako gestorský bol určený práve ústavnoprávny výbor a Národná rada pritom určila aj lehoty, v ktorých sa mal tento návrh zákona prerokúvať vo výboroch. Chcem vás informovať, že poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi týchto výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona prerokovali pritom obidva výbory, ktorým bol tento návrh pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť. Z uvedených výborov však vyplynulo 8 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor, teda ústavnoprávny, odporúča hlasovať o všetkých spoločne a odporúča ich zároveň aj schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení už uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto návrhu zákona, a to je tlač 307a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 146 dňa 31. januára 2017. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Toľko teda na úvod.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu v rámci druhého čítania. ,
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2017 15:39 - 15:40 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja iba by som chcel veľmi stručne v rámci toho času, ktorý mám k dispozícii, sa vyjadriť k jednému z bodov, jedného z prvých bodov, ktoré spomínal pán kolega Dostál vo svojom vystúpení a ktoré sa dotýkalo vlastne problematiky, ktorá je z pohľadu ústavného práva pomerne významná, ale ktorú si treba vždy uvedomiť. A to je vlastne rozlišovanie medzi sťažnosťou podľa čl. 27 ods. 1 ústavy a sťažnosťou, ktorá vlastne sa realizuje v zmysle zákona o sťažnostiach, teda tej dnes novelizovanej deviatky z roku 2010.
Chcem iba povedať a musím pripomenúť, pretože je to jedna z matérií, ktorým sa venujeme na ústavnom práve, že samozrejme to petičné právo používa, ten čl. 27 používa v prvom odseku tak isto slovo sťažnosť, čo môže troška zavádzať. Len problém je v tom, že niekto si, alebo málokto si všíma, že tá sťažnosť sa musí spájať s vecami verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu. A to je práve ten rozdiel, prečo vlastne sťažnosť, návrh alebo vlastne žiadosť podľa čl. 27 môže podať buď človek sám, alebo s inými, keď to má charakter petície, a prečo podľa zákona o sťažnostiach vlastne sťažnosť podľa tohto zákona by mal podávať človek sám, vo svojom mene a riešiť svoj problém. Čiže tu musíme veľmi odlišovať, pretože ten zákon skutočne nemôže suplovať čl. 27 ods.1 ústavy. Teda vlastne nerealizuje sa s ním petičné právo v zmysle sledovania verejného alebo iného spoločného záujmu, ale v zmysle zákona o sťažnostiach sa sleduje vlastne odstránenie individuálnych problémov sťažovateľov.
Ďakujem.
Skryt prepis