Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.4.2017 o 10:54 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2017 10:54 - 10:55 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja iba musím upozorniť, že predrečníčka uzatvorila svoje vystúpenie, že, že, že dáva poslancom možnosť zvážiť niečo tým svojím návrhom. Pani kolegyňa, ja neviem, kto vám to písal, a vy žiadnu možnosť nedávate.
Vám uniklo alebo vašim kolegom uniklo, že my sme schválili text článku 154f, ktorý zmocňuje Národnú radu, aby sa k niečomu vyjadrila svojím uznesením. A to zmocnenie sa týka dvoch amnestií a jednej milosti. Tam neni ani slovo o ďalších milostiach. Nemôžte, vy nemôžte dávať návrh, ktorý by išiel nad rámec toho ústavného zmocnenia, pretože tým by ste celé to uznesenie postavili do protiústavného svetla. Toto chcete? To hádam nie. Prečítajte si, čo hovorí ústavný text.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2017 9:48 - 9:49 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Martin, iba jedno doplnenie. Ty si, ty si zmienil ten počet 89 poslancov, že nám chýbal teda ešte jeden hlas, aby tam bola už ústavná väčšina pri predkladaní tohto návrhu. Ja iba chcem doplniť alebo povedať možno aj pre občanov, že, že tých hlasov a ten záujem bol podstatne vyšší, ale z technických dôvodov sa proste proces podpisovania musel ukončiť, a keby tomu tak nebolo, tak tých podpisov by bolo možno oveľa, oveľa viac. Samozrejme, nezáleží na, na počte podpisov, pokiaľ je väčší ako 30, v zmysle ústavy. Samozrejme, ja budem ten najšťastnejší, pokiaľ sa nám podarí zásadným spôsobom prijať toto uznesenie, a tým zásadným spôsobom vidím číslo, ktoré sa, sa približuje počtu členov Národnej rady. Takže iba technická informácia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.4.2017 9:02 - 9:08 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dňa 4. apríla 2017 bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 71 ústavný zákon z 30. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky. Zároveň pod č. 72 z rovnakého dňa bol publikovaný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38 z roku 1992, ’93, pardon, o organizácii Ústavného súdu, o konaní pred ním. Dňom publikácie v Zbierke zákonov nadobudli obidva predpisy platnosť a účinnosť. Obidva tieto právne predpisy vytvorili ústavný a právny rámec pre uplatňovanie novej kompetencie Národnej rady Slovenskej republiky, a to uznášať sa na základe iniciatívy 30 poslancov na uznesenie o zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa článku 102 ods. 1 písm. j, ak takéto rozhodnutie odporuje princípom demokratického a právneho štátu.
Zároveň na základe rovnakej iniciatívy minimálne 30 poslancov bolo možné aj zrušiť dané ústavou čl. V a čl. VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca ’98 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla ’98 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z., rovnako tiež aj rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra ’97.
Dnes, pardon, dnes, teda 5. apríla 2017 máme pred sebou návrh 89 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zrušenie amnestií predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara vykonávajúce, vykonávajúci, vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta Slovenskej republiky a obsiahnuté už v zmienených rozhodnutiach a rovnako aj o udelenie milosti prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom zo dňa 12. decembra ’97. Teda návrh na zrušenie rozhodnutí, ktoré nielen dlhodobo znepokojujú slovenskú spoločnosť, ale zároveň aj rozhodnutí, ktoré podľa názoru 89 poslancov nerešpektovali základné práva a slobody občanov Slovenskej republiky, nerešpektovali uznávanú zásadu, že amnestie štátna moc nemôže udeliť sama sebe ani osobám, ktoré konali z jej poverenia alebo v súčinnosti so štátnou mocou, za porušenie, za porušovanie právneho poriadku Slovenskej republiky a rovnako ani blízkym predstaviteľom štátnej moci. Tieto rozhodnutia zároveň nerešpektovali deklaráciu o ochrane všetkých osôb pred núteným zmiznutím, ktorá bola vyhlásená rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov pod č. 47/133 z 18. decembra 1992. Rovnako ani nerešpektovali obsah sľubu prezidenta Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je záväzok vykonávať svoje povinnosti v záujme občanov a zachovávať ústavu a ostatné zákony.
Vážené dámy, vážení páni, máme pred sebou skutočne významné rozhodnutie, toto rozhodnutie nám môže umožniť po 19 rokoch od vydania vyššie uvedených a demokratickému a právnemu štátu odporujúcich rozhodnutí definitívne sa vysporiadať nielen zo samotnými rozhodnutiami, ale aj s obdobím výkonu štátnej moci, ktoré bolo poznamenané nielen hrubým zneužívaním, ale najmä nerešpektovaním základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky. Dnes sa preto občania Slovenskej republiky pozerajú na rozhodovanie nás všetkých ako svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky v nádeji, že spoločne dokážeme odmietnuť éru mečiarizmu minimálne v podobe rozhodnutí, ktoré hrubosťou svojich zásahov spochybnili nielen rodiace sa základy novej demokracie, viď napríklad zmarené referendum, ale tiež priamo chránili aj páchateľov trestných činov vykonaných na občanoch vlastného štátu. Hlasovanie o návrhu tohto uznesenia preto podľa môjho názoru nebude iba hlasovanie o zrušení uvedených rozhodnutí, ale bude zároveň aj hlasovaním o vzťahu a prihlásení sa k zásadám demokratického a právneho štátu.
Návrh uznesenia má tlač 496 a bol vám, bola vám táto tlač dodaná, preto nebudem z tohto miesta čítať celý návrh uznesenia.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

4.4.2017 17:09 - 17:10 hod.

Peter Kresák
Ja nemám procedurálny.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2017 15:51 - 15:59 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy a páni, prihlásil som sa do rozpravy ako spravodajca nie preto, aby som silou-mocou chcel byť posledný v rozprave, ale hlavne kvôli tomu, že tiež po ďalších konzultáciách s legislatívou by som rád v závere svojho vystúpenia predložil drobné technické vylepšenia, ktoré sa týkajú pôvodného vládneho návrhu. Ja vás s ich obsahom za chvíľočku oboznámim. Pred tým, ako tak urobím, ale dovoľte mi tiež povedať pár slov aj k tomu, čo sme za posledné dni zažívali.
Poviem svoj veľmi taký osobný pohľad na vec, osobný pohľad možno aj preto, že, samozrejme, nemôžem povedať to, čo Béla, že on bol pri všetkých siedmich či ôsmich hlasovaniach, ja zase môžem povedať, že bol som v roku ´98 pri tom prvom rozhodnutí, ktoré sa pokúsilo zrušiť tieto amnestie cez vlastne rozhodnutie zastupujúceho prezidenta Mikuláša Dzurinda, a že teraz veľmi dúfam, že som pri tom poslednom rozhodnutí Národnej rady. Nie ostatnom, ale poslednom, keď sa to už konečne podarí.
Ďalšia taká vec, o ktorej pokladám za potrebné v tejto súvislosti hovoriť a ktorá zaznievala ale nie príliš v takých príjemných konotáciách, ale zase chcem povedať veľmi svoj osobný názor. Bol som pri tých ťažkých rozhovoroch najprv koalície a potom koalície s opozíciou. Bolo tu veľakrát opakované, že došlo, bolo to nazývané premety alebo obraty, ja poviem, že došlo k zmene názoru časti politického spektra, a som veľmi rád, že k tomu došlo, len tá zmena názoru znamená pre mňa jeden veľmi významný signál pre slovenskú spoločnosť a ten signál, že aj tak rozdielne orientovaná koalícia je funkčná a dokáže sa dohodnúť na veciach. A potom prišiel ten druhý zlom, a to je to, za čo som veľmi povďačný viacerým kolegom opozície, ktorí teraz vystúpili, keď povedali, že podporia túto iniciatívu. To je to, o čom chcem hovoriť, to je to hľadanie zhody potom nielen vo vnútri koalície, ale hľadanie zhody medzi koalíciou a opozíciou. Viacerí ste povedali, nebolo to ľahké rokovanie, to je svätá pravda, ale pokiaľ sa nám podarí splniť cieľ, tak vôbec neľutujem ani tých síl, ani toho času.
Ešte pár poznámok k veciam, ktoré súvisia s tým návrhom zákona. Pomerne často sa predložený vládny návrh kritizoval za to, že istým spôsobom obmedzuje suverenitu parlamentu, že ju zhadzuje na Ústavný súd. Musím povedať, že ja ako človek, ktorý sa skutočne venuje ústavnému právu, to celkom tak nemôžem vidieť a vysvetlím prečo. Netvrdím, že každý musí so mnou súhlasiť, ale iba chcem vysvetliť dôvody. Tento parlament sa v minulosti veľakrát utiekal k skratkovitému riešeniu. A to skratkovité riešenie, samozrejme, pokiaľ prešlo a bolo účelové a malo svoj zmysel, ale zakotvilo v pamäti parlamentu jednu vec, ktorá nemôže byť uznaná a správna. A tou vecou je to, že keď chceme niečo prelomiť, tak to prelomíme brutálne ústavným zákonom.
Filozofia tohto vládneho návrhu je ale iná. Filozofia tohto vládneho návrhu je v tom, že ak chceme dosiahnuť takúto zásadnú zmenu alebo takýto zásah, otvorme ústavný text, férovo vstúpme do ústavného textu, neprelamujme to surovo ústavným zákonom, dajme to férovo do ústavného textu ako kompetenciu pre Národnú radu, ako novú kompetenciu pre Ústavný súd. Čiže v tom tento parlament prejavil schopnosť obmedziť svoju všemohúcnosť. A ja keď som v jednom zo svojich príspevkov na tú tému hovoril o neobmedzenej moci parlamentu, samozrejme, bolo to obrazne povedané a bolo to myslené v istých limitoch. A toto ja chápem ako prejav jedného z tých limitov, ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti.
Áno, odznelo tu aj veľa kritiky na adresu Ústavného súdu. Opakovane som sa vyjadril a budem to hovoriť stále, nemusíme súhlasiť s jeho rozhodnutiami všetkými, ale, prosím, nespochybňujme ho ako ústavnú inštitúciu. Nedemontujme tento štát tým, že spochybňujeme najprv parlament, časť politického spektra. Časť politického spektra potom spochybní hlavu štátu, ďalšia časť spochybní Ústavný súd. To sú základné kamene slovenskej štátnosti. Je našou prvoradou povinnosťou napriek všetkým názorovým rozdielom zápasiť, diskutovať, ale nerozbíjať kamene štátnosti, lebo som presvedčený, že útočíme na samotnú podstatu štátu Slovenskej republiky.
Tiež pokladám za potrebné aj z tohto miesta zvýrazniť, nemajme, prosím, krvavé oči. Nečakajme alebo nehovorme občanom, že tým, ak sa nám podarí zrušiť tie amnestie, pôjde osoba X alebo Y do väzenia. Nie. Toto nebolo cieľom ani nebude cieľom tejto činnosti. My chceme iba, aby sa obnovila spravodlivosť, aby sa po dvadsiatich rokoch Slovenská republika dokázala hrdo pozrieť do očí, obrazne poviem, svojim občanom, ale aj v medzinárodnom spoločenstve. Je to pokus dať skutočne, a verím, že úspešne, definitívny bodku za tými rokmi vlády, ktoré sa, žiaľ, spájajú s prvými rokmi Slovenskej republiky, ktoré boli sprevádzané potláčaním základných práv a slobôd.
Chcem teda povedať na záver, lebo nechcem zdržovať, lebo už som vecne k tomu povedal vo svojich vystúpeniach, myslím, že dosť, chcem vám povedať na záver, že toto hlasovanie nás všetkých nebude iba hlasovaním o zrušení Mečiarových tzv. amnestií, ale bude to hlasovanie nás všetkých o našom vzťahu k demokratickému a právnemu štátu. To je oveľa viac. To je oveľa viac a to si musíme uvedomiť.
Takže toľko iba pár poznámok k obsahu diskusie a k obsahu návrhu ako takého. Ešte raz vďaka za, aj za tie kompromisy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť, a verím, že budeme úspešní.
A úplne na záver dovoľte teda tie dva malé formálne pozmeňujúce návrhy.
V čl. I bod 4, to je čl. 129a, sa slovo "vydaného" nahrádza slovom "prijatého".
Legislatívna technika, ako vidíte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa vlastne týka novely zákona 38/93 o organizácii Ústavného súdu. Ten prvý, ak som zabudol, prepáčte, doplniť, že to je k návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky (tlač 483).
Tento druhý sa týka teda toho novelizovaného zákona o organizácii Ústavného súdu (tlač 485).
Bod 1. V druhom bode v úvodnej vete sa slová "Za piaty oddiel sa " nahrádzajú slovami "V tretej časti druhej hlave sa za piaty oddiel".
Opäť legislatívna technika. Legislatívnotechnická úprava.
A druhý bod. V čl. I druhom bode § 48b ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová "Slovenskej republiky".
To je text, ktorý hovorí, že sa vydá v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, zistili sme, že v predchádzajúcom texte sa už nachádza skratka "Zbierka", čiže "Slovenskej republiky" je nadbytočné.
Takže toľko k legislatívnotechnickým spresneniam, ku ktorým sme prišli ešte počas rokovania s legislatívou Národnej rady.
Ďakujem vám všetkým za pozornosť a želám všetkým šťastnú ruku pri hlasovaní. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 20:02 - 20:03 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem pomerne stručný.
Pán kolega Baránik, poviem vám tajomstvo. Keď chcete kritizovať Ústavný súd ako právnik, veď nie ste právnik, stále si to myslím, tak by ste mali používať právne argumenty. Môžete povedať, toto rozhodnutie je zlé, pretože výklad ustanovenia článku 28 je iný, pretože Európsky súd o ňom rozhodol tak a tak. Môžte povedať, že ste rozhodli zle, pretože ste vykladali ustanovenie iným spôsobom, ako ste mali. Ale keď vy, pán kolega, ako právnik hovoríte nahlas v tomto pléne, že rozhodnutia Ústavného súdu sú kúpené alebo dokonca protiprávne, tak nehnevajte sa, ale potom sa nečudujte, že voči vám je vedené disciplinárne konanie za vaše výroky. Tam vás imunita a vaša sloboda prejavu nechráni.
Musím vám to pripomínať, pán kolega právnik Baránik. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 19:15 - 19:17 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi teda veľmi krátko zareagovať na vystúpenie kolegu Matoviča, ktoré bolo - na moje prekvapenie - vecné, a preto budem aj vecne reagovať.
Pán kolega, ten problém bol v tom, vy ste boli na tom rokovaní v grémiu, keď sa povedalo, že vlastne poverili ste vy svojich odborníkov a koalícia svojich odborníkov na to, aby sa pozreli na pozmeňovacie návrhy, tie bolo treba najprv ale vypracovať - a veľmi hovorím teraz úprimne sám za seba - ja som dostal šancu pracovať na tých pozmeňujúcich návrhoch iba tento víkend. Veľmi pozorne som si ich prečítal, vedel som stanovisko kolegov z koalície, preformuloval som ich, doplnil som ich do textu a dnes dopoludnia, iba dnes dopoludnia som ich odovzdal vlastne zástupcom jednotlivých strán koalície, aby som čakal ich prvú reakciu. Musím povedať, že zatiaľ z tej reakcie, ktorá sa mi dostala, ešte nebola úplná, ale vidím to veľmi optimisticky a zdá sa mi, že tam bude priestor na, na dohodu, a aj to aj preto, že sme veľmi seriózne rešpektovali a snažili sa rešpektovať všetky vaše návrhy, ktoré, sme povedali, že budeme môcť rešpektovať.
Zasa veľmi úprimne treba povedať, že na dva z tých návrhov sme hneď od začiatku hovorili, že máme s nimi vecný problém, a ten problém ostal. Ale myslím, že to nie je pre vás žiadne prekvapenie, pretože sme veľmi úprimne hovorili, prečo máme problém napríklad uvažovať o tom, aby sme v prípade milostí išli po nejakej kauze, a nie iba po tom princípe, že milosť sa, vlastne nesúhlasíme s tým, aby sa milosť udeľovala rodinným príslušníkom. K tomu sa môžeme ešte vrátiť a je na to ix vecných dôvodov.
Druhý, druhá vecná výhrada bola voči tomu navrhovanému konaniu o návrhu. Viete, konať o návrhu, isteže zísť by sa dalo, ale my chceme čo, my chceme, aby tam bola 60-dňová lehota, a my chceme, aby sa trauma ukončila. Ak by sme išli cestou návrhu, tak sa vydávame do rizika, že ten návrh bude podaný veľmi neskoro a bude dlho trvať celé konanie. Chceme to skrátiť, preto si myslíme a sme presvedčení, že je správne, nech to ide bez návrhu, nech...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 16:16 - 16:18 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Asi by sa dalo veľa hovoriť o tom, čo tu práve odznelo, ale nedá mi, iba zase a nejaké fakty. Ja fakt nie som kamarát teda nejakých politických prehlásení, ale musím povedať, že to, čo kolega pomenoval ako drak, má reálne podporu 48 hlasov, to, čo pomenoval ako trpaslík má dnes podporu minimálne 88, 86 hlasov. Takže je to zaujímavé, čo je drak a čo je trpaslík, ale každý to asi vidíme svojou optikou. Nemohol som, nemohol som tie čísla nespomenúť.
Na druhej strane ma tiež zaujíma jedna vec a to je ten zaujímavý filozofický názor na to, že ako je to vlastne s tým, s tým Michalom Kováčom mladším. Viete, my keď sme to začali rozprávať, a, samozrejme, nikto z vás nepovie, že, že aj v Budajovom návrhu sme diskutovali ten istý problém. Teraz sa to spája iba s vládnym návrhom, čomu tiež nerozumiem. Alebo rozumiem, lebo to je účelové. Povedzme si na rovinu, keď sme o tom uvažovali, tak sme vychádzali z toho, čo povedal aj bývalý pán prezident opakovane, nemá problém so zrušením amnestie, milosti pre svojho syna, pretože bol presvedčený, že tá milosť slúžila na to, na čo slúžila. A teraz zrazu sa tu objavujú špekulácie a podpora toho, že vlastne táto vláda alebo tento návrh, pretože nerozmýšľa o rozšírení tých milostí ad absurdum, tak vlastne chce niekoho kryť. To je zaujímavé. Ale keby sa to stalo v prípade toho Budajovho návrhu, tak sa o tom vôbec nerozmýšľa. A dokonca ideme tak ďaleko, že my už dnes hovoríme, že ten Kováč bude odsúdený, že bude súdený, že voči nemu bude vedený proces. Nuž, ja, priznám sa, očakávam niečo úplne iné. Úplne iné, pretože tam je to rozhodnutie mníchovského súdu. Ale vy začínate špekulovať o tom, že kto bude súdený, dokonca už viete, že kto bude vypovedať ako svedok v tom procese, a že ten, kto bude vypovedať, je vlastne chránený touto vládou. Nuž, to je teda skutočne pomerne veľa aj na moje chápanie.
A, samozrejme, potom sa ešte bavíme o tom, že opozícia si dala päť podmienok. Pán kolega, opozícia, a nielen opozícia, ale aj koalícia sa snaží dosiahnuť dohodu, nedáva si podmienky, nedáva si ultimatívne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 16:01 - 16:03 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolega Beblavý, samozrejme, v prvom rade ja vyslovím vďaku za to, že vaše vystúpenie, ako v tejto súvislosti už býva zvykom alebo bolo zvykom niekoľkokrát, bolo vecné. Som rád, že sme nepočuli problematiku o tvárach amnestií, o štatistoch a kulisároch.
Ale čo mi troška vadí je to, že to vaše vystúpenie obsahovalo strašne veľa, ja to nazvem, troška špekulácií. Čo bude ak, čo by bolo, kedy? My, žiaľ, ale žijeme v reálnom svete a riešime reálny problém. A, samozrejme, ak, ako, keby, kedy, prečo, tie otázky môžme stavať pri každom legislatívnom návrhu, pretože aj tento legislatívny návrh, tak ako aj každý iný, je, samozrejme, nedokonalý, pretože sme nedokonalí my sami. To už vieme a to, to nehovorím nič nové. Len čo mi vadí, a vy ste tiež v tomto, už sme sa o tom spolu bavili, vy ste to priznali, ja sa k tomu hlásim, vy otvárate alebo poukazujete na vec, ktorú tento parlament nedokázal vyriešiť a ktorá sa vlastne ani vyriešiť nedá, a to je to vyblokovanie Ústavného súdu. Ale tá otázka vôbec nesúvisí iba s týmto konaním. Tá súvisí s každým konaním, v ktorom rozhoduje plénum. Buďme úprimní, nespájajme teraz tieto dve veci, pretože už sme zažili, ako sa tento problém, a vy ste to spomínali a nebolo to iba vtedy, riešil pri kauze Čentéš, ale ako sa riešil aj pri námietkach, ktoré dávala pani ministerka v súvislosti s návrhmi, ktoré sa dotýkajú osoby pána Harabina.
Čiže, čiže neni veľmi korektné dnes upozorňovať na niečo, čo tu je, ale na čo nikto z nás nevie odpoveď. Iba to chcem povedať, preto. Samozrejme, vy ste predložili aj istý pokus o legislatívne riešenie. Ale ja ho nechcem čítať. Len, len vy dobre viete, že to, čo ste napísali, to sa nedá použiť do právneho predp... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 10:36 - 10:37 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Grendel, nemal som v pláne vystúpiť, ale keď som vás tak počúval, tak som si povedal, že iba pre objektívnosť a pravdu treba povedať pár slov k obsahu vášho vystúpenia, najmä k obsahu konštatovania, ktoré sa stretlo s takým potleskom, musím povedať, kolegov z opozície, vaše konštatovanie: "Na kamarátov sa nesiaha."
Ako vy vôbec ste sledovali, čo sa tu diskutovalo predtým? Prvýkrát, keď kolega Budaj podal návrh, druhýkrát, keď sa podal návrh? Vy ste sledovali, že pán kolega Budaj bol práve prvý ten, ktorý povedal, je ochotný a pridá milosť do toho návrhu, pretože tak sa o tom diskutovalo, nikto vtedy nepovedal, ani pán Budaj, že pôjdeme podľa kauzy. (Potlesk.) Ďakujem, len chcem pokračovať. A teraz zrazu, keď sa vám to politicky hodí a keď chcete útočiť za každú cenu a spochybňovať všetko to, čo sa dosiahlo, každý ten dohovor, tak vyťahujete kauzu, ktorá sa, naviac ako právnik vám môžem povedať, bude veľmi ťažko obhajovať, keby sme išli touto cestou. Ja sám mám problém aj s tou milosťou a by som bol najradšej, keby sme ju tam nemali, ale teraz začínať s tým, tam nedávame celú kauzu Technopol a ix ľudí, že obhajujeme niekoho, pokladám za absolútne neseriózne a s absolútnou neznalosťou pomerov a situácie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis