Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

14.3.2018 o 10:24 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 14.3.2018 10:24 - 10:27 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, účel tejto právnej normy je zrejmý z jej obsahu. Jej podstatou je to, že sa stávajú v našej spoločnosti, bohužiaľ, situácie, keď nejaký neprispôsobivý občan alebo občania terorizujú svojich spolubývajúcich susedov, a teraz bez ohľadu na to, či je to v súvislosti s tou tzv. rómskou kriminalitou, či sú to drogoví díleri, alebo na južnom Slovensku poznáme prípad človeka, alebo pani, ktorý púšťa už roky celý deň svojim susedom hlasnú hudbu a žiadnym spôsobom sa nevedia s tým ľudia vysporiadať. Preto navrhujeme v tejto právnej norme, aby analogicky, tak ako je to v prípade podozrenia na týranie blízkej osoby, kedy policajný orgán môže vykázať na istú dobu takéhoto podozrivého človeka z miesta jeho trvalého bydliska, aby nemohol jednoducho obťažovať alebo páchať ďalej trestnú činnosť, tak my chceme aj v tomto prípade, aby mohol policajný orgán na základe úplne rovnakého procesného postupu dočasne na nejakú dobu vykázať neprispôsobivú osobu z miesta jej pobytu.
Samozrejme, nemôžeme vstupovať do vlastníckych vzťahov, nemôžeme riešiť to, že tomuto človeku odnímeme vlastnícke práva k nehnuteľnosti. Ale ak vieme v prípade týrania alebo podozrenia na týranie blízkej osoby vykázať túto osobu na nejakú, nejakú karanténnu dobu z miesta z jeho trvalého pobytu, aby nemohol ďalej páchať trestnú činnosť, tak si myslíme, že aj v prípade tzv. obťažujúcej kriminality alebo neustále sa opakujúcich priestupkov, bez ohľadu na to, či ide o rómskeho asociála, či ide o drogového dílera, či ide o alkoholika alebo ide jednoducho o človeka, ktorý narúša dobré susedské spolunažívanie, to je ten príklad toho obťažovania hlasnou hudbou, tak si myslíme, že by policajný orgán po schválení, samozrejme, za kontroly súdu, mohol takéhoto človeka vykázať z miesta jeho pobytu. To je zmyslom tejto právnej normy.
My sme akceptovali, keďže som tento návrh zákona asi pred rokom už raz predkladal, tak sme veľmi podrobne prechádzali aj pripomienky pána poslanca Kresáka a pána poslanca Baránika, ktoré z procesného hľadiska v tom čase predložili v pléne, snažili sme sa ich zapracovať tak, aby to bolo právne nespochybniteľné. A použili sme teda naozaj úplnú presnú analógiu, ako keď sa jedná o týranie a podozrenie na týranie blízkej osoby. To je podstata tejto právnej normy. Chcel by som vás požiadať o jej podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2018 10:57 - 10:57 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Dámy a páni, ja len na vysvetlenie pre pána poslanca Mihála, aby nedošlo k nedorozumeniu. Práveže, iba aby ste boli informovaný, že tie odbory si v tom FM Slovenská v Seredi robia svoju prácu veľmi dobre. Naozaj organizujú protes... a ja som sa zúčastnil vlastne odborárskeho protestu a tie informácie, samozrejme, mám aj od normálnych zamestnancov, ale väčšinu z nich mám práve od odborárov v tejto fabrike, ktorí, aby nedošlo k nedorozumeniu, keďže ste vyzývali, že odborári si majú robiť svoju prácu. Vo všeobecnosti chápem a platí to, ale tuto, si myslím, že ju robia veľmi zodpovedne, iba aby nedošlo k nedorozumeniu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2018 10:24 - 10:36 hod.

Milan Krajniak
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2018 9:56 - 9:58 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán kolega Mihál, no myslím si, že v tom sa zhodneme, že ten kľúč akoby je, je v tom, či štát dokáže ukázať voči zamestnávateľom aj veľkým zamestnávateľom nielen tú ústretovú tvár v podobe stimulov, investícií a ďalších vecí, ale či dokáže aj zjednať nápravu, to znamená, zjednať to dodržiavanie nejakých podmienok hry, ktoré si stanovíme. Ale keďže momentálne vy a ja sme opoziční poslanci, to znamená, nevieme rozhodnúť o tom, lebo keby sme boli súčasťou vládnej koalície, tak prvé, čo urobím, prídem za ministrom práce a sociálnych vecí a poviem mu, počúvaj, toto je podľa mňa absolútne, urob si tam analýzu, toto je kľúčová vec, treba tých ľudí zaplatiť a proste treba ich tam poslať. Ale keďže sme opoziční poslanci, snažím sa robiť niečo, čo môžme urobiť. Mne sa, podľa mňa sa dá nájsť hranica. Možno vy ste liberálnejší ako ja v tomto, čiže a povedal by som, viac zohľadňujete aj záujmy zamestnávateľov. To nemyslím v zlom. Snažíte sa rozmýšľať ich očami, ale asi by nejaká hranica mala byť, nie, že kde by sme sa mali snažiť, že nejaký počet zamestnancov by mal byť v trvalom pracovnom pomere. Myslím nejaký pomer. Bolo by to asi pre dobro tých zamestnancov. Tak hľadajme tú hranicu. Dobre, ak to má byť podľa vás 22 %, ako príklad hovorím, ale hľadajme tú hranicu, aká by mala byť, lebo toto trh nevyrieši. Lebo trh, trh sa ukázal teraz ako, keď vidia tí zamestnávatelia, ako sa správajú ich kolegovia, že vytláčajú aj slovenských občanov z trvalého pracovného pomeru a nahrádzajú ich zamestnancami agentúr, slovenskými zamestnancami agentúr, tak sa tu deje proces, ktorý trh zjavne neureguloval, lebo tí zamestnávatelia vidia, že je to pre nich výhodnejšie takto. Tak, ale vtedy musí zasiahnuť štát nejakým spôsobom.
Ak je iná možnosť, urobme to inak.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2018 9:37 - 9:53 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, 23. novembra 2017 som sa zúčastnil na proteste zamestnancov firmy FM Slovenská v Seredi. Ocitli sa vo veľmi, veľmi nepríjemnej situácii.
V apríli 2017 si dokázali so svojim zamestnávateľom dohodnúť zvýšenie platov o 19 % percent, o 19 %. Mali veľmi úspešné kolektívne vyjednávanie a tešili sa teda na to a oprávnene predpokladali, že zamestnávateľ tento svoj sľub dodrží. To ale nevedeli, že zamestnávateľ sa ich chystá podviesť. Podviesť takým spôsobom, že okamžite po tom, čo toto kolektívne vyjednávanie bolo ukončené, zamestnávateľ zriadil novú pracovnú pozíciu, tzv. kľúčový operátor, ktorú zriadil účelovo iba preto, aby na túto pracovnú pozíciu mohol prijímať iba Srbov. Žiaden Slovák na túto pracovnú pozíciu kľúčový operátor nebol prijímaný. Samozrejme, táto nová pracovná pozícia nebola zahrnutá v tých pravidlách a v dohode pri kolektívnom vyjednávaní, tam bola pozícia operátor vo výbore.
Takýmto spôsobom sa udialo to, že v prebehu necelého pol roka počet zamestnancov vo výrobe slovenské..., so slovenským občianstvom klesol na 20 % a 70 % je väčšinou teda srbskej národnosti, alebo teda sú to zahraniční pracovníci, občania Srbskej republiky. Okrem toho všetci zamestnanci tejto fabriky, ktorí tam boli na trvalý pracovný pomer, viacerí z nich 12 rokov, začali dostávať tzv. vytýkačky. Čo je to vytýkačka? To je to upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny a ďalších vecí ako predpríprava na to, aby ich mohli vyhodiť zo zamestnania. Upozorňujem, že tí zamestnanci zo Srbska rotujú v trojmesačných, trojmesačných cykloch, lebo de facto tu pracujú načierno. Oni nedostávali žiadne vytýkačky. Za absolútny vrchol považujem, že keď sa sťažovali slovenskí občania pracujúci vo fabrike na území Slovenskej republiky, že nerozumejú niektorým svojím nadriadeným, napríklad majstrom, pretože na nich rozprávajú iba srbsky, tak im povedal zamestnávateľ, tak sa naučte srbsky, alebo choďte. To sa mi zdá byť na území Slovenskej republiky nenormálne. Odbory iniciovali kontrolu z inšpektorátov práce alebo z inšpektorátu práce. Väčšinou o každej kontrole boli títo srbskí zamestnanci agentúry vopred varovaní. Bolo to dokonca tak, že raz, keď došla kontrola neohlásene, čiže, lebo vždy keď kontrola došla ohlásene, tak srbskí zamestnanci dostali echo a zostali doma, neprišli do práce. Keď prišla kontrola neohlásene, tak ju zdržali na hlavnej bráne spredu a tam, to je taký areál priemyselný, a zadnou bránou tam pristavili autobusy, Srbov vyviezli, potom pustili kontrolórov dovnútra.
Potom, čo 23. novembra som o tom informoval aj verejnosť, napísal som o tom článok, ktorý bol pomerne veľmi čítaný, tak ministerstvo poslalo 28., 28. novembra, čiže pár dní po tom poslalo kontrolu, ktorá mala tentokrát už zjednať poriadok. Bohužiaľ, opäť táto informácia o kontrole unikla, čiže väčšina Srbských zamestnancov neprišla. Faktom ale je, že nejaká časť prišla. Tí sa potom skrývali v iných prevádzkach a na záchode, ale keďže tam boli aj príslušníci cudzineckej polícii pri tom, tak nakoniec 5 zamestnancov nelegálnych pôvodom zo Srbska policajti zadržali na tých toaletách. Celá záležitosť ešte nie je kompletne doriešená. Faktom je, že som videl protokol z kontroly z inšpektorátu práce, kde bola kontrola uzavretá, že kontrola nezistila žiadne nedostatky. Ako aj mohla zistiť, alebo nejaké nedostatky, keď formálne kontrola kontrolovala iba kmeňových zamestnancov. Ale kmeňoví zamestnanci, to sú občania Slovenskej republiky. Čiže je logické, ten zvyšok slovenských zamestnancov, ktorý tam pracuje, keď proste oni legitimovali a skontrolovali, tak všetko bolo v poriadku, ale to mi pripadá také akože, že ignorujem, že tak kontrolujem poslancov v parlamente, a poviem, že sú tu, lebo som sa dnes zameral iba na opozičných alebo na koaličných, a tých ostatných ignorujem, poviem, kontrola dopadla v poriadku. Tak snáď keď idem kontrolovať nejakú fabriku, tak sa pozerám, že akí ľudia sa tam pohybujú. Proste mám zápis, že bez, neboli vytknuté žiadne nedostatky. Ja som sľúbil tým zamestnancom v Seredi, že pokiaľ vláda neurobí nejaké opatrenia, aby tomuto zabránila, tak určite dáme do parlamentu návrh zákona. Široko sme to konzultovali s právnikmi odborového zväzu KOVO, hľadali sme analógie v zahraničí a stanovili sme tú hranicu, ktorú považujeme za ekonomicky aj pre zamestnávateľa, aj pre zamestnancov udržateľnú, ako 20 %. Prečo sme to nestanovili spôsobom, že 20 % cudzincov. Pretože často sa stane, že aj Slováci sú vyhadzovaní z kmeňového stavu, z trvalého pracovného pomeru a sú nahrádzaní občanmi Slovenskej republiky, ktorí tam sú ale cez agentúru. Takže toto sa nám zdalo aj po konzultácii s odbormi ako efektívnejší nástroj, alebo objektívnejší nástroj. Ja keď som sa bavil s prezidentom Odborového zväzu KOVO pánom Machynom, tak on mi povedal, že podľa neho relatívne vyvážená situácia je v PSA, v Peugeote v Trnave, kde sa dohodli so zamestnávateľom, že nebudú v tých kolektívnych zmluvách sa zaoberať, teraz by som povedal, že cudzincami ako takými, ale dohodli sa, že 80 % zamestnancov musí byť v kmeňovom stave. Ja si uvedomujem, že keď je konjunktúra, tak veľký zamestnávateľ potrebuje v čase, keď je tá špička nabrať nejakú časť pracovníkov rýchlo, ale on vie, že ich neudrží ďalších 5 rokov. Že to je teraz, proste keď sú veľké objednávky, a preto by mal mať nejakú možnosť v tom stave konjunktúry to urobiť tak, že na nejaký čas najme nejakých zamestnancov navyše. Ale ako hovorím, po konzultáciách zdá sa nám, že ten strop alebo tá hranica by mohla byť 20 %. Toto je účel právnej normy.
Myslím si, že tento zákon reaguje na veľmi praktický problém, ktorý, s ktorý sa na Slovensku stretávame. Nie je to všeliek, nie je to všeliek, pretože dnes už tie, ja to volám pracovné agentúry, ony sú to oficiálne agentúry dočasného zamestnávania, ale volám to pracovná agentúra, lebo tak to volajú aj ľudia. Oni, samozrejme, fungujú aj na nelegálnej báze. Že vôbec obchádzajú, kašlú na, na naše zákony a funguje to tak, že zaregistrujú sa v Rumunsku väčšinou alebo čiastočne v Maďarsku, a potom s tým zamestnávateľom na Slovensku podpíšu obchodnú zmluvu a tí ľudia, ktorí v tej fabrike robia, oni sú tam akože predstavme si to, že dobre, pokazí sa nejaký stroj, tak akože ho zamestnanci tej rumunskej firmy idú opraviť. No tak je logické, že sú v nejakej inej fabrike. V skutočnosti je to fejk. Sú tam normálni zamestnanci zaškolení. Či už robia tie jednoduchšie práce, alebo, ale, bohužiaľ, už sa stáva, že aj manažérske práce.
Ale toto vieme riešiť iba posilnením inšpektorátov práce. Pokiaľ inšpektor na inšpektoráte práce má plat 800 eur a tu si spočítame, že pokiaľ nejaká pracovná agentúra, legálna alebo nelegálna, dokáže umiestniť 100 zamestnancov zo zahraničia, teda prevažne v tomto prípade Srbov alebo Ukrajincov, prípadne aj Vietnamcov, tak jej mesačný príjem za umiestnenie týchto 100 zamestnancov sú vysoké desiatky tisíc eur, čo za to dostane tá agentúra. Ako iste uznáte, keby ten príjem bol dajme tomu 30-tisíc eur, tak s tým inšpektorom na inšpektoráte práce, ktorý zarába 800 eur, ten previs a rozdiel medzi ich príjmami je tak veľký, že asi dáva istú, nehovorím, že je to v poriadku, len dáva istú logiku, že prečo tí veľkí zamestnávatelia dostávajú echá, že tá kontrola tam ide.
Takže touto, týmto návrhom zákona chceme vyriešiť univerzálny problém, nielen s cudzincami, ale aj s tým, aby slovenskí občania neboli vytláčaní z trvalého pracovného pomeru, a potom by im povedali, že však kľudne cez agentúru ťa vezmeme späť. Lebo toto sa deje. A chceme tým nastaviť rámec, aby, aby tí zamestnávatelia vedeli predvídať, že toto je zhruba tých 20 % zamestnancov. To je to, čo môžu v čase konjunktúry predvídať, že, že jednoducho môžu doplniť, ale ostatných zamestnancov by sme mali chrániť a snažiť sa zamestnávateľov tlačiť do trvalého pracovného pomeru.
Na rozdiel od vlády, ktorá tu obhajovala ten 30 % limit na cudzincov v okresoch, kde je menej ako 5 % nezamestnanosť, to už dnes je viac ako 30 okresov, už je to takmer polovica Slovenska. Podľa, podľa štatistík ministerstva práce a sociálnych vecí tá reálna nezamestnanosť je vyššia a viac ako 50 okresov má nezamestnanosť, tú vyčíslenú alebo evidovanú, do 6 %. Čiže môže tam relatívne rýchlo spadnúť. Takže takéto obmedzenia nič neriešia a neriešia najmä ani to, že to sa môže týkať aj občanov Slovenskej republiky, ktorí sú vyhadzovaní z trvalých pracovných pomerov a posielaní cez agentúry. Bola taká známa kauza veľmi nedávno v Nitre, kde priamo z úradu práce, keď mali voľné miesta u jedného konkrétneho zamestnávateľa, tak neposielali ľudí tam, ale posielali ich do pracovnej agentúry, ktorá potom tých ľudí zamestnávala vo firme.
No aby som to povedal objektívne, toto môže pomôcť, tento návrh zákona a podľa mňa je dobré, aby sme takýto limit mali. Ale rovnako to musí byť spojené s tým, to, čo doteraz nám zlyháva s..., povedal by som intenzívnejšou a odhodlanejšou prácou zamestnancov inšpektorátov práce. A tam by sme sa asi mali spoločne zamyslieť, že či naozaj nie je efektívnejšie pre ochranu našich ľudí, aby tí ľudia, ktorí robia tie kontroly, nemali o trošku vyšší plat, a aby ich nebolo o trochu viacej. A prípadne, tak ako sa to robí, že viete aj s hrubokrkou mafiou na Slovensku sa podarilo urobiť alebo začať robiť poriadok potom, čo boli prerušené tie miestne lokálne väzby. Takže vznikol Špecializovaný trestný súd a prokuratúra a potom ľudia, teraz to tak poviem, v Kráľovskom Chlmci alebo vo Veľkých Kapušanoch, miestni policajti alebo, myslím, že Kráľovský Chlmec patrí pod Trebišov, tak proste sudcovia v Trebišove sa nemuseli báť, že tí chlapci im unesú dcéru, keď náhodou niekoho z nich dajú do väzby. Tak sa prerušili tie väzby tým, že vznikol nejaký orgán, ktorý je nad tým. Tak si myslím, že kľudne, veď tých zamestnávateľov, kde dennodenne ja dostávam informácie o tom, že ktorý zamestnávateľ ako sa snaží fixľovať cez rôzne agentúry a ďalšie veci, že či nemá zmysel, aby vznikla nejaká, povedal by som, centrálna jednotka v úvodzovkách zásahová na inšpektoráte, na centrále inšpektoráte práce, na Národnom inšpektoráte práce, alebo, alebo aby sme to riešili takým spôsobom, že, že naozaj keď je niekde problém, to je až absurdné, lebo to sú veľké fabriky, to neni akože sofistikovaná trestná činnosť cez internet. Proste tam keď nabehnete, no tak vidíte. Tak skontrolujete, tí ľudia majú nejaké doklady, častokrát aj falošné, tí, čo sú zvonku, a to sa, to sa dá ľahko odhaliť, keď sa chce. Veľmi rýchlo by sa s tým dal urobiť poriadok, najmä v tom zmysle, že keby 2-3-4 takéto akcie po Slovensku prebehli, tak aj tí ostatní zamestnávatelia by si premysleli, či si to chcú lajsnúť.
No a ja budem veľmi sledovať, aby som ten prípad FM Slovenská sa pre mňa stal takou ani, ani..., srdcovou záležitosťou v tom zmysle, že chcem tým ľudom pomôcť, ale nie je to pre mňa len záležitosť emócie. Je to racionálna vec, že my musíme vydávať signály tým zamestnávateľom, ktorí takto chcú fixľovať, že sa doba zmenila, že už to nebudú môcť robiť. Lebo oni, samozrejme, sa pozerajú, že aj v tom priemyselnom parku v okolí Serede, aj v iných priemyselných parkoch, že čo sa deje.
Viete, platí také pravidlo, štát je vždy silnejší než akokoľvek silný oligarcha, mafián, podvodník, zamestnávateľ, ktorý robí zle svojím zamestnancom. Štát je vždy silnejší, ak chce. No a my by sme mali podľa mňa riešiť a pristupovať k tomu tak, aby bolo jasné, že tento štát, Slovenská republika, chce chrániť svojich zamestnancov bez ohľadu na to, či ich, povedal by som, častokrát otrocky zneužíva zahraničný alebo domáci podnikateľ. Alebo investor. Mali by sme vydať signál, že si tu chceme urobiť štandardný poriadok taký, ako funguje v celej civilizovanej Európe, lebo dnes už sa nemusíme nechať vydierať tými zamestnávateľmi, že tak ja sa zbalím a odídem. Dnes je taká situácia, že môžme nastaviť tie pravidlá tak, ako chceme, aby to naozaj fungovalo. A že sa to dá, veď vidíme na Slovensku aj slušných zamestnávateľov. Aj zahraničných, veľkých, nadnárodné korporácie, kde sú ľudia v rámci možností spokojní. O to viacej by sme sa mali sústrediť na tých, ktorí sa nesprávajú slušne, a mali by sme sa tých ľudí podľa môjho názoru zastať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2018 9:35 - 9:36 hod.

Milan Krajniak
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, účelom tejto právnej normy je obmedziť u zamestnávateľa podiel zamestnancov zamestnávaných cez pracovné agentúry na 20 %, na maximálny strop 20 %. Bližšie tento zákon odôvodním v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2018 17:50 - 17:51 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni, chcem vám poďakovať za to, že naozaj väčšina z vás diskutovala vecne, a dúfam, že aj v budúcnosti, pokiaľ bude takáto odborná téma, tak má zmysel takýmto spôsobom debatovať a nemíňať čas, energiu, ohadzovať sa nejakými invektívami, ale radšej skúsiť argumentovať a vypočuť si aj druhú stranu. A myslím si, že možno aj pre pána ministra niektoré informácie mohli byť nové, teraz si ich môže overiť. Buď sa potvrdia, alebo vyvrátia. Ale asi spoločným záujmom je, aby sme dostali pre armádu dobré vozidlo za adekvátnu primeranú cenu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 16:47 - 16:47 hod.

Milan Krajniak
Ospravedlňujem sa. Možno som to nepostrehol v reči pána ministra, ale tá informácia, ktorú ste mi povedali, že v tej technickej špecifikácii sú aj nejaké požiadavky na radiačnú ochranu. To som nepostrehol v tej reči pána ministra. Ak to tam bolo, ospravedlňujem sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2018 16:45 - 16:46 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, keďže som nemohol zareagovať na pána poslanca Pašku, ktorý vystúpil vo faktickej poznámke, svojou faktickou poznámkou, využívam teda takúto možnosť. Mňa mimoriadne zaujalo to, čo ste vo svojej poslednej faktickej poznámke, pán poslanec Paška, hovorili. Pretože vy ste hovorili podrobnosti o technickej špecifikácii toho vozidla, ktoré, ako ste povedali, nezadávali tieto technické podrobnosti nejakí ľudia zo SNS, ale odborníci z armády, z ministerstva obrany, vojaci. Tak to je zaujímavé. Mňa by to zaujímalo, že odkiaľ tie podrobnosti o tom zadaní viete. Lebo pán minister Gajdoš nám ich na výbore pre obranu a bezpečnosť ukázal, ale prečítať nám ich nedal. Ukázal nám ich tak, že nimi zamával a povedal, že je to, bohužiaľ, utajené, prečítať nám to nemôže.
Pán premiér Fico po rokovaní vlády, kde ten utajený materiál bol schválený, ho poslal na vedomie pánovi predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť Hrnkovi, ale pán predseda Hrnko nám ich tiež neukázal. Teraz vidím, že vy ste ich asi čítali. Aby ste rozumeli, mne nevadí, že ste ich čítali, a viem si predstaviť aj legálny spôsob ako ste ich mohli čítať. Skôr sa čudujem tomu, že keď tu poslanci za SNS argumentovali, že prečo sa o tom nebavíme na výbore, prečo tým zaťažujeme celé plénum, no tak vidím, že niektorí členovia tohto pléna majú tých informácií trochu viac, ako sme ich dostali my, ktorí by sme ich mali dostať, čiže na výbore pre obranu a bezpečnosť. To je všetko. Iba krátka poznámka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 15:25 - 15:26 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ja len, že normálne a slušné je, ja viem, že to pánovi Blahovi ťažko vysvetlíme, ale normálne a slušné je, že reagujete na predrečníka, aspoň to tu tak normálne ľudia robia, ale to je v poriadku.
Pán minister, tri poznámky. Cena a zapojenie slovenského obranného priemyslu. Neviem, či tu ešte je pán minister, ale máte pravdu. To je tá podstata našej debaty, o čom väčšina z nás, sme sa tu slušne a vecne niekoľko hodín už bavili. Len pokiaľ si dobre spomínam, v tom vašom príhovore ste nás pobavili veselými historkami z branno-bezpečnostného výboru, rozprávali ste o kamiónoch, len o adekvátnosti tej ceny a o adekvátnosti a akom percente by bolo fajn, keby bol zapojený slovenský obranný priemysel, o tom ste nepovedali ani slovo.
Potom len technická poznámka. Ten kanón, ktorý sa má obstarať, je 30-milimetrový, nie 100-milimetrový, ako ste uviedli.
A tretia vec, keď sa bavíme o veselých obstarávaniach, tak jeden váš kolega, keď pôsobil na ministerstve obrany, a ja úprimne verím, že o tom nevedel, ale každopádne tí úradníci mu to urobili, obstaral motorové člny bez motorov. Ale verím, že mali aspoň veslá.
Skryt prepis