Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2018 o 16:17 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2018 16:17 - 16:18 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený ako spravodajca výborom pre obranu a bezpečnosť k návrhu uvedeného pod tlačou 829.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca a v gestorskom výbore do 13. marca 2018.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 17:03 - 17:05 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán poslanec Tomáš, opäť ste cítili potrebu hodiť po mne nejakou tou invektívou a ja budem opäť reagovať čisto faktami. Podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú má pod správou minister zo strany SMER, čiže ja som ju nemanipuloval, pracovalo na konci minulého roka na Slovensku 22-tisíc cudzincov z tretích krajín. Nie 8-tisíc. A to sú iba tí, ktorí pracujú legálne, to sú iba tí, ktorí pracujú legálne. Nelegálne cez pokútne pracovné agentúry je ich tu oveľa viacej.
Po druhé, pán Číž, na vysvetlenie. Ja naozaj nemôžem za to, prihovorte sa vlastným kolegom, keď v dôvodovej správe máte bod 3, kde máte vy skrátene uviesť cieľ a výsledný stav, ktorý chcete právnou normou dosiahnuť, a ja som zacitoval z tejto, to, čo tam oni naformulovali, veď to nie my sme zo SME RODINA tam naformulovali, to tam vaši poslanci naformulovali, citujem, "zjednodušene podmienok a zrýchlenie procesu pri zamestnávaní štátnych príslušníkov". Tak prepáčte, mne to nedá zdravým sedliackym rozumom. Ja keď píšem návrh zákona, a ako tvrdia poslanci za SMER, chcem sťažiť prístup cudzincov na pracovný trh, tak by som tam napísal "sťaženie podmienok a spomalenie procesu pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín". Ja to aspoň chápem tak, ale vy ste tam uviedli "zjednodušenie podmienok a zrýchlenie procesu pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín". Čo vám na to viacej mám povedať? V čom to tu zavádzam, veď ja citujem to, čo ste tam vy uviedli. Tak keď ste to tam uviedli, tak si za tým aspoň stojte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2018 16:52 - 16:57 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, rokujeme tu o veľmi dôležitom návrhu zákona. Sporíme sa o tom, či máme uľahčiť zamestnávanie cudzincov na Slovensku, alebo, práve naopak, sťažiť. My hovoríme za SME RODINA jednoznačne, že musíme čo najviac sťažiť, lebo každý ďalší cudzinec, ktorý na Slovensko príde, berie prácu slovenskému občanovi a súčasne tlačí na to, aby zamestnávatelia nemuseli zvyšovať slovenským občanom platy. Preto my sme zásadne proti tomuto návrhu zákona, pretože sme zásadne proti tomu, aby sme uľahčovali zamestnávanie cudzincov na slovenskom pracovnom trhu.
Páni poslanci zo SMER-u ma tu obhadzovali invektívami, že vraj nehovorím fakty. Tak ja by som teraz chcel hovoriť iba čisté fakty a nechám na občanoch Slovenskej republiky, aby si sami zodpovedali, kto má pravdu, či my z klubu SME RODINA, alebo poslanci zo strany SMER.
Prvý fakt. Páni zo SMER-u tvrdia, že nemáme dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, lebo vraj máme 70-tisíc voľných pracovných miest. Ale samotné štatistiky úradov práce hovoria, že v zahraničí robí viac ako 150-tisíc Slovákov a ďalších 150-tisíc robí v zahraničí bez toho, aby sa evidovali ako pracujúci v zahraničí. Ja sa pýtam, tých 300-tisíc ľudí, ktorí robia v zahraničí, to sú kvalifikovaní ľudia alebo nekvalifikovaní? Prečo sa nevrátia na Slovensko? Pretože zamestnávatelia nechcú zvýšiť platy. Nie kvôli tomu, že nemáme dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Nech si občania vyberú, kto má pravdu: SMER alebo poslanci z klubu SME RODINA?
Po druhé, ak by sme mali pochybnosti o tom, kto tu klame, tak sa pýtam: Ak poslanci za SMER tvrdia, že tu máme 70-tisíc voľných pracovných miest, ktoré nevieme obsadiť, ale súčasne pán premiér Fico tvrdí, že tu máme 70-tisíc ľudí, ktorí by mohli pracovať, ale sa im to neoplatí kvôli exekúciám, nie je ľahšie dať im exekučnú amnestiu, aby sa mohli zapojiť do pracovného procesu? Tak kto tu klame s tými 70-tisícmi? Pán poslanec Petrák, pán poslanec Podmanický, pán poslanec Glváč, ktorí tento návrh predložili, alebo pán premiér Fico? Oboje nejde. Jeden z nich teda klame.
Po tretie, ja tvrdím, že táto vláda to robí zle, lebo len za minulý rok stúpli platy v Maďarsku v priemere o 14 % a na Slovensku stúpli iba o 4,5 percenta. Dámy a páni, kto sa mýli? Poslanci zo strany SMER, ktorí hovoria, že to robia dobre, alebo my z klubu SME RODINA, ktorí hovoríme, že 4,5-percentné zvýšenie platov v porovnaní s trojnásobným zvýšením platov, vyššie, trojnásobne vyššie zvýšenie platov ako u nás, že to je bieda, dámy a páni. To je bieda.
Po štvrté, poslanci zo SMER-u tvrdia, že účelom tohto návrhu zákona, ktorý predkladajú, nie je zjednodušiť prácu cudzincov na Slovensku. Tak som si pozrel celú ich dôvodovú správu a chcem vám oznámiť, páni predkladatelia, že slovo "zjednodušiť" v súvislosti s prácou cudzincov na Slovensku je v tomto, v tejto správe dôvodovej, použité sedemkrát. Slovo "regulovať" alebo "sťažiť" nulakrát. A keby náhodou bola ešte pochybnosť, kto v tejto otázke má aký postoj, tak vás chcem upozorniť, chcem sa opýtať: Pán poslanec Petrák, pán poslanec Glváč a Podmanický, to je ten návrh zákona, tlač 779, ktorý ste predložili. Chcete zjednodušiť alebo sťažiť zamestnávanie cudzincov na Slovensku?
Tak ja vám zacitujem z dôvodovej správy, ktorú ste vy traja podpísali. Strana 9 čl. 3 Ciele a výsledný stav. Pre občanov, aby vedeli, tu uvádzajú autori zákona, o čo im vlastne ide, zjednodušene. Citujem: "Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť)." Citujem: "Zjednodušenie podmienok a zrýchlenie procesu pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín." Dámy a páni, kto tu číta s porozumením? Kto tu číta s porozumením? Kto sa podpísal pod tento návrh zákona? My alebo vy? Kto tu chce zjednodušiť podmienky a zrýchlenie procesu pri zamestnávaní cudzincov na Slovensku? Klub SME RODINA rozhodne nie.
A, vážení občania, keď budete najmä v tých regiónoch, kde je tých cudzincov z krajín mimo EÚ čoraz viac a viac, kvôli tomu nemáte vyššie platy, kvôli tomu prichádzate o miesta. Keď sa, budete uvažovať a rozmýšľať nad tým, prečo sa to deje, poďakujte sa pánovi Petrákovi, Podmanickému a Glváčovi za tento návrh zákona, ktorý zjednodušuje to, aby ste prichádzali o prácu. S týmto my nikdy súhlasiť nebudeme a vždy sa budeme stavať proti tomu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 15:22 - 15:23 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Páni poslanci SMER-u znovu pokračovali v tom, čomu podľa mňa ľudia nechcú, aby sme venovali svoj čas a energiu, osobným invektívam, osočovaniu. Ja si myslím, že máme hovoriť vecne. Obvinili ste ma, že neviem čítať s porozumením, lebo vraj tento váš návrh zákona neuľahčuje zamestnávanie cudzincov na Slovensku. Tak ja vám zacitujem z vašej dôvodovej správy čl. I § 12 písm. ai). A teraz posúďte, či čítam s porozumením: "V súvislosti s riešením nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v niektorých profesiách na slovenskom trhu práce sa preto navrhuje zjednodušenie podmienok pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín." Prečítal som to s porozumením? Rozumiete tomu rovnako ako ja? Že je to zjednodušenie podmienok pre zamestnávanie cudzincov? Lebo nemôžem si pomôcť, ja tomu rozumiem takto. Ešte raz zacitujem: "sa navrhuje zjednodušenie podmienok pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín". Ja mám pocit, že to je zjednodušenie a uľahčovanie zamestnávania cudzincov na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2018 15:00 - 15:13 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážení páni podpredsedovia, vážené dámy a páni, každý si musíme v živote aj v politike veľmi dobre zvážiť, čomu chceme venovať náš čas a energiu, lebo každý z nás ten čas a energiu má vymedzený iba obmedzene. Môžme ich venovať navzájom ohadzovaniu sa invektívami a nadávkami, ako sme to teraz videli medzi poslancami SMER-u a ĽSNS, alebo sa môžme snažiť riešiť vecne problémy ľudí a pomôcť im.
Ja by som sa chcel pozrieť na to, ako tento predložený návrh troch vládnych poslancov pomáha ľuďom. Vidím na ňom aj pozitíva, ako tu už bolo spočítané, tento návrh zákona v najbližších rokoch môže pomôcť, ak ho využijú, približne 200 občanom Slovenskej republiky. To je fajn v prípade, že sa to rozhodnú využiť. Je dobré pomôcť 200 občanom Slovenskej republiky, nie sme proti. Problém je však v tom, že v tom istom návrhu zákona chcete uškodiť 2,5 miliónu občanom Slovenskej republiky, a to sa nám nepáči a s tým rozhodne súhlasiť nebudeme. Nech to zaobalíme akokoľvek, tento návrh zákona chce uľahčiť zamestnávanie cudzincov na území Slovenskej republiky. Uľahčiť zamestnávanie cudzincov na území Slovenskej republiky. Choďte sa opýtať do tých regiónov, kde sa s týmto problémom potýkajú, čo si o tom ľudia myslia, či si myslia, že im toto môže pomôcť. Ja som bol v pondelok v Seredi, kde viac ako 400 ľudí na verejnom zhromaždení občanov mesta vyjadrilo jednomyseľne názor, čo si o uľahčovaní, zamestnávaní a pobytov pre cudzincov myslia. Jednomyseľne vyjadrili ten názor, jednomyseľne to odmietajú.
Dámy a páni, my sa tu zaklíname alebo teda ľudia z vlády nám často hovoria, že na Slovensku nemáme dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, a preto nemáme na výber, musíme uľahčiť dovoz pracovnej sily zo zahraničia. Ale veď to nie je pravda! Držme sa faktov: Len v zahraničí pracuje podľa evidencie úradov práce viac ako 150-tisíc slovenských občanov, podľa štatistík ich tam pracuje ďalších 150-tisíc, čiže je, spolu viac ako 300-tisíc ľudí slovenských robí v zahraničí. Ja sa pýtam, to nie je kvalifikovaná pracovná sila? Asi je to kvalifikovaná pracovná sila, keď si dokázali nájsť zamestnanie v tvrdej konkurencii väčšinou na západ od našich hraníc.
Vláda hovorí, že uľahčovaním pobytu cudzincov chce doviesť kvalifikovanú pracovnú silu. Ale 90 % Srbov, ktorí na Slovensku pracujú, ktorých počet sa posledné dva roky tejto vlády zvýšil 12-násobne, zastáva miesta nekvalifikované a nízkokvalifikované. Nekvalifikované a nízkokvalifikované miesta, 90 % ľudí. Ďalších 100-tisíc ľudí, keby nám tých 300-tisíc bolo málo, že nemáme dostatok kvalifikovaných ľudí, máme tu ďalších minimálne 100-tisíc ľudí, ktorí kvôli exekúciám nemôžu prijať legálne zamestnanie. Tak urobme už konečne tú exekučnú amnestiu, sme radi, že po dvoch rokoch sme o tom asi presvedčili okrem SaS v tejto sále v parlamente každého, že to treba urobiť, a budeme mať ďalších 100-tisíc ľudí, ktorí môžu nastúpiť na miesta kvalifikované v pracovnom procese. Prečo to neurobíme takto, prečo musíme uľahčovať dovoz cudzincov?
Dámy a páni, každý cudzinec pracujúci na Slovensku, z toho vyplýva, že jeden slovenský občan nebude mať prácu. Prichádza ich približne tisíc mesačne za posledného pol roka, každý mesiac. A my to chceme uľahčiť? Veď to je proti zdravému rozumu.
Vládni poslanci tvrdia, že tento ich návrh je racionálny, pretože chcú obmedziť ten, to uľahčenie dovozu lacnej pracovnej sily iba na okresy, kde je nezamestnanosť 5 % a nižšia. Dámy a páni, ale veď to je polovica Slovenska podľa vašej štatistiky. Vy pre polovicu Slovenska chystáte to, čo sa dnes deje v okresoch Trnava, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Nitra a v ďalších okresoch. To sú tie okresy, kde je nezamestnanosť pod piatimi percentami a práve tam dochádza k nahradeniu slovenských zamestnancov a občanov Slovenskej republiky lacnejšími zamestnancami z krajín mimo EÚ. Veď práve tam je ten problém najväčší! A tam, kde je ten problém najväčší, tam im to ešte chceme uľahčiť. Však to je proti logike aj proti zdravému rozumu. Veď tam je ten problém najväčší!
A prečo je tam problém najväčší? Dámy a páni, vôbec nie je problém v tom, že by na Slovensku nebol dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, my jej máme dostatok. Akurát zamestnávateľom a veľkým zamestnávateľom a najmä tým, ktorí dostali podporu od štátu, sa nechce zvyšovať platy. To je ten problém. Práve preto, že sme v ekonomickom raste, tak človek si rozmyslí, či chce robiť za 650 euro v hrubom mesačne, dobre si to rozmyslí, najmä keď vidí, že v Česku, v Rakúsku, v Maďarsku dostane tú platovú ponuku lepšie. Veď sa nedivme tým ľuďom, že za takéto smiešne mzdy, častokrát podpriemerné v tých okresoch, kde je najnižšia nezamestnanosť, nechcú tí zamestnávatelia zdvihnúť platy, tak sa nedivme, že tí ľudia nechcú za takéto smiešne mzdy robiť. A že sa to dá robiť inak, že na to táto ekonomika má, o tom sa môžme presvedčiť všade naokolo, keď sa pozrieme. Ako je možné, že v Maďarsku minulý rok v priemysle stúpli platy o 12 %, na Slovensku iba o 6 percent? Kde asi robí táto vláda chybu? V čom to robí tá Orbánova vláda lepšie, keď v Maďarsku za minulý rok len v priemysle stúpli platy o 6 %; o 12 %, na Slovensku o 6 percent?
Ale nechajme bokom priemysel, pozrime si celú spoločnosť. Kde asi táto vláda robí chybu, keď na Slovensku sa za minulý rok zdvihli platy o 4,5 %, v Maďarsku o 14 percent? Niekde asi robíme chybu, poďme ju spoločne nájsť! My vám pomôžeme odstrániť to, ak je vôľa. Ale niekde asi tá chyba je. Ľudia na Slovensku by boli asi šťastnejší, keby tak ako v Maďarsku im stúpli platy o 14 % za rok, to by asi boli potešení. Ale u nás v štátnej správe koľko sa to vyjednalo, 4 percentá? No, je to veľký rozdiel, to je viac ako trojnásobok, o čo viac vzrástli platy v Maďarsku ako na Slovensku.
Dámy a páni, vládni poslanci nám hovoria, že to nevadí, oni mysleli na všetko, lebo oni chcú obmedziť počet cudzincov pracujúcich u jedného zamestnávateľa na 30 percent. Ale to nestačí, to nestačí a poviem vám prečo na praktickom príklade. Pretože väčšinou je to tak, že každá fabrika má, nazval by som to, technicko-administratívno-obslužný personál a manažment a potom má výrobu. Ale dnes už približne alebo sú to desiatky percent tých ľudí, ktorí robia v administratíve, robia manažérske funkcie, to sú, samozrejme, občania Slovenskej republiky, lebo tí sa nedajú ako Srbi každé tri mesiace vymieňať, to musia byť zapracovaní ľudia. Ale v tej výrobe už dnes máme väčšinu Srbov v mnohých fabrikách a keď ten limit bude iba 30 %, to nebude stačiť, oni si budú môcť ďalej dovoliť, tí zamestnávatelia, robiť to, že vytláčajú proste, FM Slovenská, Sereď, to je rukolapný príklad. Zamestnanci si dohodli pred pol rokom so zamestnávateľmi výrazné zvýšenie platov. Zamestnávateľ to podpísal a viete, čo začal robiť? Začal ich takto vyhadzovať zo zamestnania, najímať Srbov. Prečo? Lebo sa mu nechce zvyšovať platy. A my chceme v tomto tých zamestnávateľov, ktorí sa takto správajú, my ich v tom chceme podporovať, že im to chceme uľahčiť? Veď to je bláznovstvo podľa mňa, podľa logiky zdravého rozumu by sme všetci, ako sme tu, všetci spolu mali zabrániť tomu, aby sa mohli zamestnávať na Slovensku cudzinci ľahšie. My by sme to mali sťažiť, a výrazne sťažiť, a nie im to uľahčovať.
Dámy a páni, ešte jednu vec chcem povedať, keď dáme, predstavme si, 100 miliónov ako štátnu pomoc nejakej fabrike, bolo tu veľa fabrík, ktoré dostali veľa a veľa miliónov štátnej pomoci. Nemali by sme žiadať, aby 100 % zamestnancov tej fabriky boli občania Slovenskej republiky? Veď inak by sme sa správali ako úplne, povedal by som, nelogickí a veľmi hlúpi správcovia našej krajiny, keď zainvestujeme do niečoho peniaze, aby si tam súkromná firma mohla postaviť svoju fabriku.
V poriadku, keď to dá prácu našim ľuďom, nech si ju postaví. Ale my sa budeme dívať, že bude riešiť zamestnanosť Srbska, zamestnanosť Ukrajiny, Vietnamu a tak ďalej. Veď keď predsa do niečoho zainvestujeme, tak chceme, aby 100 % tých ľudí bolo zo Slovenska. A ja viem, že zamestnávatelia a veľkí zamestnávatelia plačú, že nemajú ľudí. Nech skúsia zdvihnúť mzdy. Zrazu tých ľudí bude dostatok. Mali si to rozmyslieť, keď brali tie peniaze zo štátu. Čo oni počítali, že tu Slováci budú ďalších 50 rokov robiť za 500 euro? Tak to sa potom prepočítali. Oni neprišli do Burkiny Faso. Veď my tu máme občanov, ktorí si uvedomujú, že majú aspoň nejaké sociálne práva, o ktorých vláda tak rada rozpráva.
Sme presvedčení, že maximum, čo môžme povoliť z hľadiska zamestnávania pracovníkov nie na trvalý pracovný pomer alebo cudzincov, alebo to je jedno, je, maximum je 20 percent. A nemá to byť len na zamestnávanie cudzincov, tá hranica má platiť aj na zamestnávanie cez rôzne legálne, ale aj pokútne pracovné agentúry. Pretože cez tie pracovné agentúry, častokrát nelegálne a pokútne, sú nútení pracovať aj Slováci. My potrebujeme ochrániť pred takýmito praktikami, pred takým novodobým otrokárstvom aj našich ľudí, aj slovenských občanov, ktorých častokrát tie firmy nevezmú do trvalého pracovného pomeru, ale povedia im, tam je taká agentúrka, v nej sa zamestnáš. A keď oni potom prídu a chcú od zamestnania, od zamestnávateľa potvrdenie nejaké, tak zamestnávateľ im ho nedá, lebo povie, choď si za svojou agentúrou. Takéto praktiky v 21. storočí, takéto polootrokárstvo, takýto kapitalizmus z polky 19. storočia tu chceme nielen trpieť, ale aj podporovať? Však sa na to pozrime z pohľadu záujmov tých našich ľudí.
Ja mám pocit, že tým veľkým zamestnávateľom pomáhame a v minulosti sme pomohli dosť. Tak sa skúsme teraz na to pozrieť z uhla pohľadu tých zamestnancov, našich ľudí. Veď tu máme tripartitu. Vláda by mala nastoľovať rovnováhu medzi tými veľkými zamestnávateľmi a medzi zamestnancami. No ale zamestnávatelia sú niekde tu a zamestnanci sú niekde tu, tak to snáď potrebujeme nejako vyvážiť. A v čom je najväčší problém dnes? Bohužiaľ, je to tak, v zamestnávaní cudzincov z krajín mimo EÚ.
Dámy a páni, môžme si vybrať teraz, v tomto čase, či chceme byť krajinou lacnej pracovnej sily dovážanej alebo domácej. Tým našim ľuďom je to jedno, pretože budú mať zlé platy a budú mať menej pracovných miest, ak sem dovolíme ten dovoz lacnej pracovnej sily zvonku. Alebo chceme byť, a my sme za to, aby sme boli krajinou dobre zaplatených kvalifikovaných ľudí. Ale o tom sa rozhoduje dnes. Dnes sa o tom rozhoduje. Ak dovolíme dovoz lacnej pracovnej sily zvonku, potom zamestnávatelia nebudú nútení zvyšovať platy ani Slovákom, ani Maďarom, ani Rusínom, ani Rómom na území Slovenskej republiky. Zvýšiť platy. Tlak na zvýšenie platov, to je jediná cesta, ako môžme vyriešiť tieto problémy, o ktorých sa bavíme. Všetky ostatné veci o uľahčovaní dovozu lacnej pracovnej sily, to je strategický podvod na slovenských zamestnancoch.
A ja vás veľmi prosím, aby sme žiadne uľahčovanie zamestnávania cudzincov na Slovensku nepovolili, lebo týmto ideme proti našim ľuďom. Aspoň my sa pod niečo takéto, to hovorím za klub SME RODINA, nikdy nepodpíšeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2018 12:12 - 12:13 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán poslanec, tá prax, že občania, častokrát staré babičky, že musia odhrabávať sneh, ráno vstávať o pol šiestej, aby odhrabali sneh na obecných chodníkoch, ktoré majú pred svojím domom, to ja považujem za absolútnu zvrhlosť. Ešte za zvrhlejšie považujem to, že nebodaj títo ľudia majú niesť právnu zodpovednosť, ak sa nebodaj niekto na takomto chodníku, ktorý nie je ich vlastníctvom, šmykne. To považujem za úplne zvrhlé.
A preto jednoznačne za náš klub môžem povedať, že my určite podporíme to, aby sa o odhrabávanie chodníkov staral ten, kto ho vlastní. Čiže ak je to obec alebo mesto, nech zabezpečuje odhrabávanie chodníkov obec alebo mesto.
A plakanie nad tým, že odkiaľ na to obce vezmú peniaze, tak ja by som sa chcel opýtať - a odkiaľ na to tí ľudia majú brať peniaze? Lebo buď je možnosť, že si niekoho zaplatia, kto im to ráno o pol šiestej bude kontrolovať, dá si budík, že či náhodou nasnežilo, alebo nenasnežilo, alebo musia vstať oni a odhrabať to. Tých ľudí sa nikto nepýta, odkiaľ majú zobrať peniaze na odhrabávanie chodníkov, ktoré nie sú v ich vlastníctve?! To ja považujem za absolútnu nehoráznosť.
A preto za náš klub jednoznačne chcem povedať, že to, o čom hovoril aj pán poslanec Kresák, jednoznačne podporíme. O majetok by sa mal starať ten, aj o odhrabávanie chodníkov od snehu, ten, kto ten majetok vlastní. A nemal by vyplakávať, kde na to vezme peniaze, lebo tých ľudí, ktorí to musia robiť, a častokrát sú to starší ľudia, tých sa nikto nepýtal, odkiaľ na to zoberú peniaze oni.
Takže za náš klub jednoznačne to podporíme, aby túto zodpovednosť prevzal ten, kto chodník vlastní. Čiže väčšinou obce a mestá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2017 15:23 - 15:25 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán minister financií Kažimír, na úvod chcem iba povedať, aby nevzniklo nedorozumenie, že ja vás kritizujem preto, že vás rešpektujem, a preto mám pocit, že vaša kritika má zmysel. To znamená, možno minimálne si ju vypočujete. Keby som vás nerešpektoval, tak by som to považoval za zbytočné. A považujem vás aj za chlapa. To si ja veľmi cením, niečo ako rytiersku česť, že jednoducho sa postavíte pred ten mikrofón a vypočujete si aj možno niektoré nepríjemné veci.
Chcel by som tiež povedať, že my vás nekritizujeme za to, aspoň my poslanci SME RODINA, že by sme si mysleli, že neviete alebo že ste neskonsolidovali tie verejné financie. Tam nepochybne idete dobrým smerom. To, za čo vás kritizujeme, je, že tá konsolidácia verejných financií sa nepremieta do konsolidácie rodinných rozpočtov. Tie rodinné rozpočty, aspoň tak to vnímame my na základe čísel, ktoré máme k dispozícii, sú stále rovnako zlé a práve naopak, ľudia sa musia zadlžovať. Tie čísla o tom hovoria pomerne jasne, či už je to, 50 % výdavkov financujú domácnosti z úverov, 40 % zadlžených domácností, 40 % zadlženosť domácností voči HDP, čo je podľa mňa dosť, a 20 % dospelých ľudí v exekúciách.
A to, na čo my chceme apelovať, je, že ak tie verejné financie sú v dobrom alebo v lepšom stave ako v minulosti, to akceptujeme, že to tak je, tak by sme mali konečne myslieť aj na tých ľudí.
Povedali ste, pán minister, že štát má plné vrecká peňazí a že je to dobré. S tým súhlasím. Zlé je však, že ľudia majú plné vrecká dlhov. A myslím si, že lepšie by bolo, keby ľudia mali plné vrecká peňazí a ten štát by to mal trochu napnutejšie, ako keď je to naopak. Toto je náš uhol pohľadu, ako sa na to pozeráme, a z takéhoto uhla pohľadu aj v budúcom roku sa na to budeme pozerať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2017 14:36 - 14:38 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán kolega Heger, ja keď som prišiel do parlamentu, tak som tak s prekvapením zistil, že pán minister financií Kažimír je tu, povedal by som, zo strany opozície čosi ako, myslím to v dobrom, chránená zver, na ktorú sa proste neútočí. A ja som z toho prekvapený, pretože ja považujem za normálne, že keď niekto šoféruje slovenskú ekonomiku, tak nám nepostačuje, že nesedí za volantom opitý, a pritom veľa šoférov si sadne aj opitých za volant, alebo že chodí po meste päťdesiatkou, a pritom je veľa šoférov vo vláde, ktorí chodia aj sedemdesiat po meste.
Ja si myslím, že pán minister financií by mal mať výsledky. A pán minister Kažimír nemôže byť donekonečna chránený iba preto, že sú aj horší. Jeho ekonomické výsledky, a je teraz jedno, či musí ustupovať takým alebo onakým ľuďom vo vláde, my sa na to musíme pozerať z pohľadu ľudí, či im to pomáha. A keď v čase vrcholnej konjunktúry akože sa tu ľudia musia neustále zadlžovať, tak to ľuďom nepomáha. A nepomáha im to kvôli tomu, že na stoličke ministerstva financií sedí pán Kažimír, on je za to zodpovedný. Koho za to máme kritizovať? Kaliňáka? Alebo koho ďalšieho? Tu máme ministra financií, ktorý si nerobí dobre svoju prácu a raz to treba povedať nahlas. A preto som veľmi prekvapený, že zo strany pravicovej opozície je tu taký ten vianočný prístup, ako to nazval pán kolega Budaj. S tým by sme mali skončiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.12.2017 14:10 - 14:22 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister financií, vážené dámy a páni, keďže som sa narodil v Bojniciach a pochádzam z Prievidze, tak dovoľte, aby som aj ja pozdravil žiakov zo Základnej školy z Diviackej Novej Vsi. A chcel by som, chcel by som sa vyjadriť k výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2016.
Pán minister financií si zobral k rozpočtu záverečné slovo, na ktoré sa už nedalo reagovať, tak využijem aj túto príležitosť, aby som zmienil aj v tejto súvislosti aj niektoré jeho slová. Odrazil by som sa od dvoch čísiel, lebo hovoríme tu veľa o deficitoch, štatistikách a tak ďalej, chcel by som, aby ľudia vedeli, ako na tom Slovenská republika reálne je.
Prvé číslo je, účtovný výsledok Slovenskej republiky za rok 2016 bol jeden a pol miliardy eur mínus, mínus jeden a pol miliardy eur. To znamená, zjednodušene povedané, že každý dospelý občan v Slovenskej republike, keď berieme ľudí ako, nazvime to, akcionárov tohto štátu, je v mínuse, mínus 300 eur. Druhé číslo, čisté bohatstvo mínus 120 mld. eur. To v prepočte znamená, že každý občan Slovenskej republiky, dospelý, je zaťažený sekerou mínus 27-tisíc eur v čistom bohatstve. Námietky, že sa to zlepšuje, sú síce fajn, námietky, že to spôsobil, ja neviem, Dzurinda, Mikloš, Radičová, Sulík a neviem kto všetko, tiež môžu byť fajn, ale mali sme aj druhú svetovú vojnu a na ňu sa už dnes nevyhovárame. Pán minister financií je ministrom financií šesť rokov, a preto je zodpovedný za súčasný stav a treba sa od neho odraziť.
Zdravý sedliacky rozum podľa mňa každému hovorí, že mínus 1,5 mld. ako účtovný výsledok Slovenskej republiky a mínus 120 mld. v čistom bohatstve Slovenskej republiky nie je teda niečo, nad čím by sme mali od radosti tancovať a veseliť sa nad tým, aký sme vynikajúci štát v ekonomickom zázraku.
Ešte dôležitejšie než tieto čísla je však úplne iný fakt. V tejto správe som si prečítal množstvo a množstvo čísel o deficitoch, o tom, ako sa darí rozpočtu takej a onakej verejnej inštitúcie. Ale kde sú ľudia? Kde sú v tejto výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2016 ľudia? Veď snáď ten štát vznikol preto, aby sa ľudia mali dobre, ale o ľuďoch som si tam neprečítal prakticky ani jediné slovo. Vôbec sa tam o nich nehovorí. Ale ekonomika štátu by mala slúžiť ľuďom, nie nejakým číslam o ekonomickom raste alebo deficitoch.
A keď sa už o ľuďoch hovorí, pán minister financií, tak nie vždy sa používajú korektné čísla. A bohužiaľ, aj vy vo svojom komentári k rozpočtu ste použili nekorektné čísla v tom, že ste odôvodnili ten absolútne vysoký nárast zadlženia slovenských domácností tým, že si musíme zvyknúť, že tak ako v západnej Európe, aj u nás, aj v strednej a východnej Európe dochádza k zmene životného štýlu a ľudia si jednoducho berú viacej úverov, lebo chcú viacej vecí, elektroniky, áut si kúpiť, bytov. Že to je prirodzené, treba si na to zvyknúť.
Pán minister financií sa vyjadril, že nečíta mnohé denníky a slovenské médiá nesleduje, ale že teda Trend číta. Tak ho upozorním na článok v Trende z 8. 12. 2017 s názvom Slováci sa rekordne zadlžujú, Národná banka Slovenska ich dôrazne varuje. Je to čerstvý článok, kde sa veľmi jasne hovorí to, že všetky krajiny strednej a východnej Európy okrem Slovenska od roku 2009 v zadlženosti domácností klesajú, jedny viac, jedny menej. Ale všetky klesajú. S výnimkou jedného štátu, ktorý sa v tomto období, keď bol minister financií pán Kažimír vo svojom úrade, Slovensko sa prepracovalo na absolútne fantastickú špicu v tom, že sme najrýchlejšie sa zadlžujúca krajina v Európskej únii a spomedzi krajín strednej a východnej Európy sme najviac zadlžení. To sú fakty, to nie je vec pocitu.
A keď niekto argumentuje tým, že údajne si máme zvyknúť na nový životný štýl Slovákov, tak sa pýtam, že v Poľsku, v Česku, v Maďarsku, v Slovinsku, v Estónsku majú ľudia iný životný štýl ako u nás na Slovensku? To iba my Slováci sme ekonomickí masochisti, lebo máme radi sa zadlžovať, robí nám to dobre, ale v tých ostatných krajinách tento životný štýl nemajú? Taká je realita. Neustále a neustále sa Slováci ekonomicky zadlžujú a bude to veľký problém.
Vrátim sa ešte k rastu HDP, o ktorom sa tiež hovorí v tejto výročnej správe Slovenskej republiky. Len pripomínam, že na rozdiel od takých tých chimér, aký máme ekonomický zázrak a akým sme tigrom, tak sme takým chromým tigríkom, ktorý je predposledný spomedzi všetkých krajín strednej a východnej Európy plus Malta a Cyprus. Sme predposlední v ekonomickom raste. Žiadny ekonomický zázrak. V čase tejto ekonomickej konjunktúry vo svete rastú dokonca aj Gréci, ani Gréci nedokážu klesať v tomto, v tejto, v tomto období ekonomickej konjunktúry.
Chcem tiež upozorniť, že rast HDP je veľmi ošemetná štatistika, pretože HDP najviac rastie po hospodárskych a prírodných, pardon, po prírodných katastrofách, pretože keď niekde hurikán zničí polku mesta, tak to štát musí rýchlo opraviť bez ohľadu na to, ako sa zadlží. A potom to HDP rastie, pretože sme postavili veľa nových budov alebo opravili veľa poškodených budov, ale ľudia sa tým nemajú horšie; ale ľudia sa tým nemajú lepšie, ľuďom sa v skutočnosti životná úroveň zhorší. Včera a predvčerom sme mali víchricu na Orave, Liptove a na Spiši, niekoľko desiatok tisíc ľudí bolo bez elektrickej energie. V tomto regióne sa HDP práve výrazne zvyšuje, pretože ľudia z energetických spoločností musia opravovať porúcané stĺpy a vedenia. Ale to neznamená, že ľuďom v tom regióne sa darí lepšie, oni sa len práve dostávajú na úroveň, ktorú mali predtým. Toto je ošemetné v raste HDP.
Čiže v raste, aby som to zhrnul, v raste HDP sme predposlední spomedzi všetkých krajín strednej a východnej Európy. V zadlžení domácností sa rútime do ekonomickej katastrofy. Národná banka varuje, že na Slovensku majú ľudia o 3,5 mld. viac úverov, ako táto ekonomika unesie. Akonáhle sa trochu zatrasie ekonomika a banky zvýšia úroky, k tým dvadsiatim percentám dospelých ľudí, ktorí majú exekúcie, nám spadnú ďalšie a ďalšie desaťtisíce ľudí.
Po tretie, zdaňujeme čoraz viac ľudí a najmä tých najchudobnejších ľudí v pomere k ich príjmu a sme čoraz tolerantnejší k veľkým firmám, k nadnárodným korporáciám, k energetickým monopolom, k bankám a k štátnym podnikom. Toto je podľa mňa ekonomická katastrofa.
Je mi to ľúto, dámy a páni, ale ak kolegovia zo SMER-u roky hovorili o tom, akým sociálnym netvorom bol pán minister práce a sociálnych vecí Kaník, tak to, čo sa tu teraz deje, to ja považujem za sociálne upírstvo, za sociálne upírstvo, kde sa ľuďom vezmú peniaze a potom sa im časť vráti v podobe sociálnych balíčkov späť. Najskôr tých ľudí proste vyciciame, ako sa len dá, vyrobíme z nich sociálne prípady a potom im milostivo časť dáme naspäť a ešte čakáme, že nám budú ďakovať. Najskôr daňovo im v noci vykradneme pivnicu a potom pán minister Kažimír alebo pán premiér ráno zaklopú a povedia: Tu vám vraciame tie ukradnuté zemiaky. Ale bicykel si nechajú. Toto je sociálne upírstvo, nemilosrdné a kruté! A o to horšie je to, keď sme v čase ekonomickej konjunktúry, že namiesto toho, aby sa tým normálnym ľuďom zlepšovali životné podmienky, tak sa musia stále viac a viac zadlžovať.
Viete, dámy a páni, najviac sme sa tu v tomto volebnom období venovali pánovi ministrovi Kaliňákovi. A v tomto by som chcel povedať, poukázať na taký rozdiel, ktorý je medzi nami a medzi kolegami z pravicovej opozície. Áno, s pánom ministrom Kaliňákom sú problémy. Môžme sa tu hádať, či ukradol alebo neukradol jeden alebo dva, alebo tri milióny eur. Ale z pohľadu normálneho človeka je to úplne nepodstatné. To, čo je podstatné, a to, čo je pre normálneho človeka problém, je ekonomická politika ministerstva financií, dlhodobá politika ministerstva financií. Pre nás je oveľa väčším problémom minister financií Kažimír ako nejaký Kaliňák, pretože to, čo minister financií Kažimír robí, to dolieha na milióny ľudí na Slovensku, ktorí napriek ekonomickej konjunktúre sa majú stále rovnako zle. A to nejde tu len o ministra Kažimíra, oni sa majú stále rovnako zle, keď si pozriete čísla o zadlženosti, o raste čistého majetku domácností, o raste disponibilného príjmu domácností, tak sa majú stále rovnako zle od roku približne 2000, odkedy som bol schopný dohľadať štatistiky. Stále rovnako zle. A ja si myslím, že už konečne by sme sa na to mali pozrieť aj z pohľadu úplne normálnych ľudí, ktorých tie naše hádky o Kaliňákoch a deficitoch verejných financií až tak nezaujímajú.
Ešte raz to zhrniem, to sociálne upírstvo, ktoré tu predvádza ministerstvo financií, spočíva v tom, že zdaňujeme a zodvodovávame ešte aj tých najchudobnejších ľudí, ktorí majú minimálnu mzdu. Ale energetické monopoly, banky, štátne podniky, tie sú v pohode. SPP ako štátny podnik urobí 27-percentnú maržu obchodnú v roku 2015, to je v pohode, a v 2016 urobí 37 % a to je v pohode. Ale toho malého, drobného človeka, chudáka, ktorý berie minimálnu mzdu, toho zdaníme až sčerná, lebo on sa nemôže brániť. Preto si myslím, že mali by sme sa v budúcom roku oveľa viac venovať ministerstvu financií a tomu, čo robí, ako Kaliňákom a ďalším podobným. Pretože v skutočnosti milióny normálnych ľudí na Slovensku oveľa viac trápi to, aké budú mať dane a čo za ne dostanú, než to, či sa tu budeme hádať, či jeden politik niečo ukradol alebo neukradol.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.12.2017 16:00 - 16:00 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem pánom kolegom poslancom a poslankyniam, ktorí sa zapojili do rozpravy.
A pánovi profesorovi Jurzycovi by som iba chcel povedať, že nechcel som sa vás naozaj nijako dotknúť, chcel som len vopred zareagovať na prípadnú námietku, že prečo štát zase zasahuje, tak som sa snažil uviesť tie analógie s lekárňami a cigaretami, že máme taký príklad, kde to štát považuje za oprávnené, a asi je, je s tým všeobecný súhlas, tak preto som si dovolil použiť túto analógiu, nič iné som tým nemal na mysli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis