Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2017 o 18:43 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 12.10.2017 18:43 - 18:53 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni, motívom, prečo sme predložili tento návrh zákona o bankových poplatkoch, bol jav, ktorý mnohí občania Slovenskej republiky možno ani nezaregistrovali, pretože sa udial v tíšku v priebehu leta. V priebehu leta väčšina slovenských najväčších finančných ústavov, to znamená bánk, pomerne razantne zvýšila poplatky týkajúce sa vedenia bankových účtov a služieb s nimi spojených. Tak sme sa na túto nenažratosť bánk na Slovensku pozreli trochu podrobnejšie a chcel by som vám predostrieť niekoľko faktov, ktoré sú podľa mňa šokujúce a svedčia o tom, že tá nehoráznosť si zaslúži nejakú legislatívnu reakciu.
Dámy a páni, za posledné dva roky objem úverov poskytnutých, spotrebných úverov poskytnutých občanom Slovenskej republiky stúpol z 24,5 mld. eur na 31 mld. eur, to znamená, o viac ako štvrtinu banky zvýšili poskytovanie spotrebných úverov. Už dnes vieme povedať, že Slovenská republika a jej domácnosti, to znamená, ľudia sú najzadlženejší spomedzi všetkých krajín strednej a východnej Európy a rast zadlžovania slovenských domácností je najväčší spomedzi všetkých krajín Európskej únie.
Priemerný úrok na tieto spotrebné úvery za posledné dva roky bol 10 %. Vzhľadom na to, že tieto spotrebné úvery sú, samozrejme, trochu dlhodobejšieho charakteru, dá sa veľmi jednoducho vzhľadom na túto úrokovú sadzbu prepočítať, že za posledné dva roky obchodná marža slovenských bánk na poskytnutých úveroch, iba na spotrebných úveroch slovenských občanom, bola viac ako 1 mld. eur, len na spotrebných úveroch viac ako 1 mld. eur.
A teraz sa pozrime na iné fakty. Zisk bankového sektora v Slovenskej republike za prvých 6 mesiacov tohto roku dosiahol sumu 350 mil. eur po zdanení. Ale v porovnaní s minulým rokom banky zaznamenali 17,8 % pokles zisku. Tak čo slovenské banky vymysleli? Za prvý polrok zaznamenali 17,8 % pokles zisku, tak si povedali, že zvýšime poplatky pre občanov, veď nebudeme predsa trpieť my banky za to, že nie sme schopní dosahovať zisk normálnou bankovou činnosťou. A to ešte upozorňujem, že bankové poplatky, čistý výnos bankových poplatkov za prvý polrok 2017 činil 269 mil. eur, takže na tom zisku po zdanení tých 350 mil. eur poplatky, ktoré musia občania Slovenskej republiky platiť, sa podieľajú viac ako 75 %. Banky nezarábajú na úrokoch, banky zarábajú na poplatkoch. A ja sa pýtam, čo robia títo štandardní politici, ktorí majú chrániť normálneho slovenského občana? Úplne na to kašlú, že ľudia sú zdieraní finančnými ústavami a trestaní za to, že niekde tie naše peniaze musíme mať.
Chcel by som upozorniť, že za minulý rok len poplatky, ktoré banky vyberajú od občanov, ako občanov ako fyzické osoby, ale aj ako podnikateľov, samozrejme, priemerne na jedného občana Slovenskej republiky to predstavuje 100 eur, 100 eur dávame za poplatky. Poplatok to je vlastne také mýto, ktoré si vyrubí každá banka iba za to, že každý občan Slovenskej republiky musí mať niekde svoje peniaze. Každý občan Slovenskej republiky zaplatí 100 euro slovenským bankám, aby, preboha živého, nemali nižšie zisky, a to od 1. augusta t. r. a od 1. septembra t. r. banky ešte poplatky oveľa viac zvyšovali. To považujeme za úplnú nehoráznosť. Tak sme sa to rozhodli riešiť touto legislatívnou úpravou.
Ministerstvo financií zaviedlo tzv. základný bankový produkt, kde občan, ktorý má iba jeden účet, nemá viacero účtov a používa tento účet iba na svoju bežnú platobnú činnosť, má garantované ministerstvom financií, že poplatky za výbery, za transakcie, za vedenie účtu budú nula eur. Lenže viete koľko ľudí doteraz tento základný bankový produkt bez poplatkov využilo spomedzi všetkých tých 5 mil. občanov Slovenskej republiky? Požiadal som kolegu, aby to na ministerstve financií zistil presne. Dnešná informácia je, dnešná informácia je, poviem vám to veľmi presne, že počet týchto občanov je, alebo počet týchto účtov je 9 041. To znamená z tých 5 mil. slovenských občanov iba 9 041 využilo možnosť toho bezplatného bankového produktu. Prečo? Pretože je tam takéto obmedzenie, že môže to využiť iba človek, ktorému na účet chodí maximálne 400 eur v čistom mesačne. Teda môže to využiť penzista, ktorý má nižší dôchodok, ale človek čo len s trochu vyššou ako minimálnou mzdou nespadá pod účel tohto zákona. Plus je tam ďalšie obmedzenie, že nesmiete dostať na účet viac ako 5 600 eur ročne v čistom.
Predstavme si dajme tomu, že máte ešte nejaký podiel v družstve aj ako penzista, alebo aj ako mladý človek, zdedili ste niečo a raz ročne vám tam prídu peniaze. Akonáhle to presiahne 5 600 eur ročne, strácate nárok na bezplatný bankový produkt.
Preto sme sa rozhodli touto novelou zákona zvýšiť tú úroveň na 1 000 eur mesačne a 15-tisíc eur ročne. V praxi by to znamenalo, pre vašu informáciu priemerná čistá mzda na Slovensku je dnes približne čosi cez 700 eur. Teraz to bude, odhadujem, nejakých 740, pred trištvrte rokom to bolo 704 eur presne. To znamená, navrhujeme, aby reálne 80 % občanov Slovenskej republiky, tých dolných 80 % mohlo využívať bankové služby bez poplatkov. Tých horných 20 %, ekonomicky horných 20 % občanov Slovenskej republiky budú môcť banky zaťažiť poplatkami.
Podľa mňa je našou psou povinnosťou, aby sme chránili ľudí pred zdieraním monopolov a oligopolov. Toto je klasický prípad toho, kde banky zo zákona neustále získavajú väčší a väčší trh pre svoje produkty, pretože čoraz viac a viac občanov nútime platiť bezhotovostne a využívať bezhotovostné služby, zakazujeme im používať hotovosť. Čím viac štát, štát do toho tlačí občanov, tlačí do toho občanov tým, že, že ľudia už nemajú na výber, musia mať peniaze v bankách, tým viac dávame zarobiť bankám. Nie kvôli tomu, že občania tie peniaze využívajú alebo používajú bankové produkty, úvery a ďalšie veci, hypotéky, to je v poriadku, v poriadku. Na tom nech banka zarába, tam nesie nejaké riziko a súčasne nesie aj tú vec, že musí tie peniaze zohnať, ktoré potom použije a tak ďalej. Ale poplatky?! To je čisté zdieranie! To je rovnaké zdieranie, ako keď energetický monopol dvíha poplatky za ceny energie iba kvôli tomu, že je jediný, ktorý môže doviesť ten plyn alebo elektrinu do vašej domácnosti. Banky napriek tomu, že sú oligopolom, že ich je viacej, ale štát tlačí občanov, že musia mať peniaze v bankách. A keďže banky nevedia zarobiť inak, tak dvíhajú poplatky, monopolné poplatky za to, že človek musí mať peniaze iba v bankách.
Chcel by som vás veľmi pekne poprosiť, aby ste zvážili posunutie tohto zákona do druhého čítania. Otvorene hovorím, že ten náš návrh, tých 1 000 eur mesačne je vecou diskusie. Ak si povieme, že dobre, nateraz je, ja neviem čo, limit 800, alebo aká bude, aká bude vôľa a konsenzus, my sme pripravení na kompromisy v tomto, pretože nám ide len o to, že z 5 mil. občanov Slovenskej republiky dodnes ten základný bankový produkt využilo iba tých necelých 10-tisíc ľudí a to je škoda. To je presne chybou zlého nastavenia tej dolnej, dolnej sadzby, tých 400 eur mesačne v čistom, ktorá bráni občanom, aby sa o túto službu uchádzali.
Preto by som si vás dovolil požiadať o podporu pre tento náš návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.10.2017 18:40 - 18:41 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni, ide tu o novelu zákona o bankách, ktorá sa týka bankových poplatkov. Zákon bližšie odôvodním v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý, ale v základe by som chcel povedať, že v Slovenskej republike máme zavedený tzv. základný bankový produkt, ktorý umožňuje ľuďom mať účet s nulovými poplatkami. V praxi to nefunguje, v rozprave odôvodním, prečo to tak je a prečo navrhujeme, aký postup navrhujeme, aby, aby sa tento, táto prax zmenila tak, aby ľudia vedeli využiť tento zákon o nulovom alebo základnom bankovom produkte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.10.2017 15:40 - 15:41 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené dámy a páni, ja by som sa chcel pána ministra len na upresnenie opýtať, lebo rozprávali sme sa o tomto bode na výbore pre obranu a bezpečnosť. Vy ste teraz spomenuli číslo, ktoré si len možno nepamätám z výboru, že, že máme limit 86 ľudí momentálne na vyslanie v cudzine, ale na výbore, možno som to zle rozumel, pán minister, ste hovorili o celkovom čísle 150, ktorý máme limit, ale ktoré je nenaplnené, a tam ste spomínali, že, dobre, približne okolo 80 momentálne má.
Iba by ma zaujímalo, že ak, ak teraz bereme do úvahy, že bavíme sa, myslím, o 4 ľuďoch, to znamená dvaja Poľsko, dvaja..., hop, teda traja Poľsko, dvaja Lotyšsko, že, že, aby, aby tam bol poriadok v tých číslach. Čiže tých 150, 86, ako to vlastne je teraz, lebo, lebo mi to, mi to nesedí. Predpokladám, možno som len zle rozumel.
Ďakujem pekne, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.10.2017 18:44 - 18:49 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené dámy a páni, myslím si, že máloktorý návrh zákona je tak zlý, že tie jeho negatíva by sa dali zhrnúť do takej zjednodušujúcej schémy päť v jednom. Pokúsim sa ich na úvod vymenovať a potom odôvodniť.
Po prvé. Na tomto zákone štát prerába, prerába na daniach, pretože daňovo zvýhodňuje niečo, čo vôbec nepotrebujeme zvýhodňovať.
Po druhé. Oligarchovia a agrobaróni na tom zarobia. Môžme si povedať aj konkrétne ktorí.
Po tretie. Tento zákon podporuje ničenie našich polí.
Po štvrté. Tento zákon spôsobuje to, že máme drahé potraviny.
A po piate. Spôsobuje tiež to, že naše potraviny miznú, domáce potraviny, z našich obchodov a nahrádzajú ich menej kvalitné zahraničné potraviny. A to všetko iba preto, že chceme pokračovať v podpore biopalív.
Povedzme si niekoľko faktov na úvod. Na Slovensku sa podľa posledných získateľných informácií dodávajú biopalivá do 98 % pohonných hmôt, ktoré spotrebúvame na Slovensku. Biopalivá boli zavedené ako podpora ochrany životného prostredia. Spôsobili však iba to, že na celom svete od momentu, kedy sa začali dotovať biopalivá, stúpajú ceny potravín. Prečo? Pretože, samozrejme, pre producentov je oveľa výhodnejšie a jednoduchšie, prepáčte, že to tak poviem, zasviniť polia monokultúrou, o ktorú sa môže starať iba minimálny počet ľudí, to znamená, prichádzame ešte aj o pracovné miesta. A na druhej strane štát zbytočne prispieva na to, aby sme tieto monokultúry, volá sa to aj žlté svinstvo, aby sme to podporovali.
Aby ste si vedeli predstaviť len na Slovensku, čo to znamená v praxi, štát má približne 476-tisíc ha pôdy, ktorú buď vlastní, alebo spravuje. Štát je, samozrejme, najväčší vlastník a správca pôdy na Slovensku. Len repka olejná sa pestuje na Slovensku na výmere, to nevravím, že ide len o štátnu pôdu, ale aby na porovnanie približne jednej štvrtiny tejto pôdy, to znamená 100- až 120-tisíc ha ročne. Myslím si, že, a to samozrejme, tým, že na tak veľkom množstve pestujeme kukuricu, repku olejku a tak ďalej a ďalšie tieto typy biopalív, tak úplne zbytočne vytláčame z trhu potraviny, ktoré tým pádom na Slovensku nikto nepestuje.
Po druhé. Nemám nič osobne proti pánovi Világimu ani proti pánovi Sabolovi, ale neviem, prečo by štát mal podporovať takýmto spôsobom to, že Slovnaft zarobí o 50 mil. eur viac a že istým spôsobom pán Világi s pánom Sabolom na pestovaní a produkovaní biopalív zarobia o 5 mil. eur ročne viac. Podľa mňa je zbytočné, aby ľudia, ktorí podnikateľsky zarábajú veľmi slušné peniaze, aby ešte takýmto spôsobom sme ich podporovali v tom, že vytláčajú z našich polí potraviny a zdražujú ich cenu v slovenských obchodoch.
Po ďalšie. V doložke vybraných vplyvov materiálu, ktoré predložilo ministerstvo financií, v čl. V sa píše jedna taká zaujímavá veta, z ktorej by sme podľa môjho názoru mali vyjsť. Pomenováva sa tam, či existuje alternatíva k tomuto návrhu zákona, a ministerstvo financií píše: "Alternatívou je žiadne daňové zvýhodnenie na biopalivá nezaviesť." A to si myslím, že je najlepšie riešenie. Vôbec nemá zmysel podporovať tento typ podnikania, ktorý nie je výhodný ani pre štát, ani pre ľudí, ani pre potravinovú sebestačnosť, ani pre štátny rozpočet a úplne najjednoduchšie by bolo tento návrh zákona zamietnuť a v podpore biopalív na Slovensku nepodporovať, k čomu vás vyzývam a týmto by som chcel aj povedať, že hnutie SME RODINA rozhodne za tento návrh zákona hlasovať nebude.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.10.2017 18:12 - 18:13 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán poslanec Rajtár, súhlasím s vami, že zverejňovanie vratiek DPH nie je všeliek, ale napriek tomuto chcem kvitovať, pretože z toho vyplývajú dve veci.
Po prvé, že pán minister financií dodržal svoje slovo, keď to v júni povedal, tak to urobil. To je pre mňa dôležitá vec, pretože potom, povedal by som, je pre nás partnerom serióznym na diskusiu.
A po druhé, veľmi ťažko sa bude najmä organizovaným skupinám točiť tie kolotoče na DPH, pokiaľ budú vedieť, že už od nejakej veľmi malej sumy DPH budú môcť byť aj verejnosťou alebo tými ľuďmi, ktorí sa budú chcieť tým zaoberať, takpovediac prichytení. A teraz mne ani nejde o to, že z trestnoprávneho hľadiska, na to máme orgány činné v trestnom konaní, ale podstatné je, že sa bude vedieť, kto to je. To sme doteraz nevedeli.
Samozrejme, tam je nejaká minimálna suma, od ktorej sa budú zverejňovať, neviem, či ste na finančnom výbore hovorili o tom, že... (Reakcia z pléna.) Nula? Bude nula. No tak si myslím, že to je dobrý tlak na to, aby si každý rozmyslel, že či chce figurovať v takýchto schémach, alebo nie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2017 18:54 - 18:55 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis

Ďakujem. Pán poslanec, máte pravdu. Tu ide len o to, že my ako poslanci Národnej rady nevieme donútiť regulačný úrad pána Holienčíka a Jahnátka, aby sa správal tak, ako sa správať má, aby zabránil tomu nehoráznemu okrádaniu slovenských domácností na cenách energií. Preto som ako poslanec Národnej rady chcel urobiť aspoň to, že keď už tie monopoly tie peniaze z ľudí vytiahnu, aby čo najväčšia časť z nich zostala na Slovensku. Ja si myslím, že máte pravdu. Ak by ten regulačný úrad fungoval dobre, tak potom sa môžme baviť o tom, že akým spôsobom tie monopoly zdaníme alebo obmedzíme iným spôsobom, ale pokiaľ nemáme vplyv na regulačný úrad, lebo ho nemáme, tak ako poslanci Národnej rady predkladáme aspoň to, aby tie peniaze nemohli odísť v takejto miere do zahraničia. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2017 18:46 - 18:52 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni, na Slovensku sa nám prehlbuje extrémizmus, ale nie je to ten extrémizmus, o ktorom vidíme v médiách hovoriť analytikov a rôznych pseudoodborníkov. Prehlbuje sa nám tu ekonomický extrémizmus. Slovenská republika pod vedením tejto vlády sa stáva absolútne sociálne nespravodlivým štátom. Premiér Fico nám rozprava o tom, ako vedie Slovensko do jadra EÚ a do prvej európskej ligy. Premiér Fico, dámy a páni, vedie Slovensko tak do tretieho sveta a do Afriky.
Uvediem to na dvoch príkladoch, ktoré pochopí úplne každý, okrem pána premiéra. Priemerná zisková marža energetických monopolov celosvetovo vrátane rozvojových krajín je 9,41 percenta. Zisková marža energetických firiem v Nemecku je 2,3 %, toľko zarábajú na Nemcoch nemecké energetické firmy. Zisková marža vo Francúzsku u energetických firiem je 3,8 percenta.
Dámy a páni, a viete, koľko je na Slovensku? SPP – distribúcia mala ziskovú maržu za rok 2016 37 percent. Dámy a páni, energetické monopoly zarábajú na Slovákoch 10-krát viac ako energetické monopoly v tom tzv. jadre Európy. Kam nás to vedie pán premiér Fico, kam nás to vedie táto extrémne sociálne nespravodlivá Ficova vláda?! Do tretieho sveta, na absolútnu ekonomickú perifériu.
Uvediem druhý príklad. Ako je možné, že táto vláda nič nerobí s tým, že pokladníčka v Tescu zarobí za 10 minút svojej práce ani nie 50 centov? Ale banky za 10 minút svojej práce s nejakým potvrdením pre štátny orgán zoberú tejto pokladničke 20 euro, 40-krát viac. Čo je toto za štát?! Toto je ekonomický extrémizmus a táto vláda s tým absolútne nič nerobí.
A viete, prečo s tým nič nerobí? Táto vláda len rozpráva o ekonomickom raste a o nebývalej prosperite, ktorú tu máme. Ale pre koho je tá prosperita? Pre jedno percento tých tých najbohatších firiem a ľudí, 90 % ľudí na Slovensku sa táto tzv. prosperita absolútne netýka. Nijako to nepociťujú, práve naopak, Slovenská republika je najzadlženejšou krajinou z hľadiska zadlženosti domácností a slovenských rodín spomedzi všetkých krajín strednej a východnej Európy, ktoré sú členmi Európskej únie. Ako je to možné, že za posledných 10 rokov tejto extrémne sociálne nespravodlivej vlády, ktorú tu stále máme, narástla zadlženosť slovenských rodín najviac v celej Európa a stále rastie? NBS-ka vydala upozornenie, že sa rútime do absolútnej dlhovej pasce a katastrofy.
Dámy a páni, normálni ľudia v tejto krajine nemajú z tzv. ekonomického rastu absolútne nič. A Ficov honielnik Holienčík, ktorý mal na úrade pre reguláciu postrážiť to, aby energetické monopoly neokrádali ľudí na cenách energie, s tým neurobil nič.
Preto sme predložili tento zákon o daňovej spravodlivosti, ktorý hovorí asi toto:. Energetické monopoly budú platiť daň zo zisku 50 %, pretože je nehorázne, aby slušný podnikateľ platil rovnú daň, ako energetický monopol, ktorý má štátom garantovaný zisk. Oligopoly, to znamená banky, poisťovne, telekomunikační operátori, ktorí majú obmedzený trh na základe štátom udelenej licencie, budú platiť 33-percentnú daň z príjmu. Rovnako si myslím, že je nehorázne, aby normálny živnostník platil rovnakú daň ako takéto inštitúcie. A samozrejme, každý slušný podnikateľ, malý a stredný, domáci podnikateľ, ale kľudne aj zahraničné firmy, ktoré normálne podnikajú, budú platiť daň nižšiu, to znamená 19 %, aby mali prostriedky na zvýšenie platov svojich zamestnancov. Tým chceme vytvoriť priestor pre to, aby tieto firmy mohli zvyšovať platy, aby tí ľudia mali niečo z tohto hospodárskeho rastu, nielen to horné percento, jedno percento firiem a najbohatších ľudí.
Dámy a páni, vážení občania Slovenskej republiky, vyzývam vás a upozorňujem, aby ste si skontrolovali, ako budú vládni poslanci tejto extrémne sociálne nespravodlivej vlády, ktorú tu máme, hlasovať o tomto návrhu zákona. Lebo to všetko ostatné, to sú reči o boji proti veľkým a ja nemám finančné skupiny rád, mám ich rád ako koza nôž a takéto blá-blá-blá. Pri tomto hlasovaní uvidíme, či táto extrémne sociálne nespravodlivá vláda myslí na ľudí, na tých 90 % ľudí, ktorí nemajú nič z tohto tzv. ekonomického rastu, alebo myslí iba na to jedno percento tých najbohatších.
Dámy a páni, veľmi skoro sa dozvieme, kto ekonomicky za koho v tomto štáte kope.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2017 18:44 - 18:44 hod.

Milan Krajniak
Vážené dámy a páni, účel tejto právnej normy je zrejmý z jej obsahu. Jedná sa o zákon o daňovej spravodlivosti, ktorý odôvodním v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.9.2017 11:48 - 11:49 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, v súlade s rokovacím poriadkom som bol určený ako spravodajca. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Zákon spĺňa všetky náležitosti rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. 
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, navrhujem, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby zákon prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím vás, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2017 11:18 - 11:18 hod.

Milan Krajniak
Ďakujem. Chcel by som pripomenúť poslancom výboru pre preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že naše zasadnutie sa uskutoční dnes o dvanástej hodine v rokovačke branno-bezpečnostného výboru. Ďakujem.
Skryt prepis