Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.4.2016 o 16:49 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 17:04 - 17:05 hod.

Miroslav Ivan
 

Vystúpenie v rozprave 20.4.2016 16:49 - 17:01 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážená predsedajúca, vážený pán podpredseda, vážení, vážené poslankyne, vážení poslanci, moji kolegovia zo strany SaS už sa vyjadrili k programovému vyhláseniu vlády vo svojich odborných častiach, prípadne sa ešte vyjadria.
Ja by som rád zhodnotil časť, ktorá sa venuje doprave, výstavbe a regionálnemu rozvoju. V skratke by sa o nej dalo povedať: podpora štátnych monopolov, stimuly vyvoleným a spustenie ďalších PPP projektov. Áno, takto sa dá v krátkosti zhodnotiť programové vyhlásenie vlády pre rozvoj, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Takmer žiadne merateľné ciele, vágne záväzky typu prehodnotíme, posúdime, zvážime a podobne namiesto urobíme, zavedieme, spustíme alebo zrealizujeme. Som presvedčený, že takto by zodpovedná vláda pred občanov so svojím vládnym programom predstupovať nemala.
Poďme si ale zhodnotiť jednotlivé kapitoly, ktoré má v gescii ministerstvo dopravy.
Cestovný ruch. Kapitola plná všeobecný fráz o zvyšovaní konkurencieschopnosti, nič však konkrétne, čo by sa po štyroch rokoch dalo porovnať pri odpočte vlády, a v závere prísľub osobitných stimulov pre tých, ktorí podnikajú v kúpeľníctve. A kto tie stimuly zaplatí? No ostatní podnikatelia. Ako tomu je vždy. Namiesto zlepšenia podnikateľského prostredia pre všetkých pomoc len vyvoleným.
Oblasť dopravy. Tu ma v úvode zaujala veta, a teraz, prosím, naozaj počúvajte: "Vláda zváži zavedenie opatrení, ktoré umožnia vlastníkom predísť automatickému uloženiu sankcie za nepodrobenie sa technickej alebo emisnej kontrole". Tak nie zrušiť alebo znížiť tie nezmyselné výpalnícke pokuty, ale zvážiť niečo, čím sa tomu dá predísť. Zvláštna logika. A opäť žiaden prísľub, len zváženie, či a ako a či vôbec.
Národný generel dopravy a cestná doprava. Prvý svetlý bod programového vyhlásenia vlády, ktorému by som tlieskal, keby to zároveň nebola podmienka pre čerpanie eurofondov v novom rozpočtovom období 2014 - 2020, a ktorý je ale, bohužiaľ, hneď vzápätí negovaný inými víziami. Vláda na jednej strane hovorí o vypracovaní dopravného generelu a analýz intenzity dopravy, ktoré budú podkladom pre rozhodovanie o budúcich investíciách do rozvoja infraštruktúry, a zároveň druhým dychom presne špecifikuje, ktoré diaľnice a rýchlocesty chce stavať. Konkrétne R2, R3, R4 a R7 vrátane ešte teda D4. Škoda, že tento bod programového vyhlásenia neskončil práve tou vetou o vypracovaní dopraveného generelu, tak by to bolo fajn. Takto len dokazuje, že keď ten generel mať budeme, stavať budeme podľa toho a tam, odkiaľ prichádzajú voličské hlasy, a nie podľa objektívnych potrieb obyvateľov celého Slovenska.
Megalomanské ciele, ktoré sú viac politikou ako racionálnym rozhodnutím, si nakoniec, ako sama vláda píše, vyžiada použiť opäť modely PPP, ktoré majú u nás povesť pekelne predražených projektov a ktorých dôsledky budú niesť naše deti a ich deti.
Alebo druhý príklad tejto plánovacej schizofrénie. V programovom vyhlásení vlády si prečítame, že vláda podpíše model PPP pre obchvat Bratislavy. Dodnes ale nie je ukončené posudzovanie výhodnosti tohto projektu komisiou, ktorú si vytvoril sám minister. Zdá sa, že politika tu nad ratiom vyhrala už teraz. K tomu snaha prijať tzv. investičnú výnimku pri budovaní cestnej infraštruktúry, ktorá bude znamenať ďalšie obchádzanie štandardných postupov v stavebnom konaní.
Prax nám potvrdzuje, čo nám priniesol zákon o významných investíciách, konkrétne pri výstavbe automobilky Jaguara v Nitre. Vláda sa v tom chystá pokračovať investičnou výnimkou. Tvrdíme, že každý takýto zásah do stavebnej legislatívy je zlý a neprimerane posilňuje štátne záujmy pred mestami a ľuďmi žijúcich v nich. A nakoniec nešetrný prístup k ochrane životného prostredia cez takého výnimky bude mať za následok, že samo ministerstvo si nakoniec zneguje vlastné snahy podporiť cestovný ruch.
Železničná doprava. Pozitívne by som mohol hodnotiť snahu dostať čo najviac dopravy z ciest na železnice a za týmto účelom budovanie záchytných odstavných plôch v železničných uzloch. Ale to je jedno z mála pozitív, ak nie jediné, v tejto kapitole. Vláda chce ešte viac posilniť monopol štátneho prepravcu ZSSK - ktorý, neviem, či viete, má dnes 97 % trhu, keď berieme do úvahy štátom objednané služby, tie 3 % patria nemenovanému súkromného prepravcovi - a vrátiť na koľajnice stratové IC vlaky. O liberalizácii železničnej osobnej dopravy ani slovo. Čakáme, kedy konečne bude vyhodnotený prvý tender na prevádzkovateľa linky Banská Bystrica - Bratislava, a ktorý, ktorý mal uzávierku v polovicu januára. Je polovica apríla.
Ostatné druhy prepravy. Vláda sa chystá vytvoriť dopravnú autoritu, ktorá bude koordinovať, na výbore som sa dozvedel z úst pána štátneho tajomníka, že riadiť objednávanie výkonov v autobusovej, ktorá je dnes v správe VÚC-iek, a železničnej dopravy, ktorá je dnes v správe štátu. Tlieskam tomuto rozhodnutiu a zároveň som naozaj zvedavý, v akom horizonte sa udejú prvé kroky, lebo keď čítam slovo autorita z úst predstaviteľov strany SMER, hneď ma napadá nový úrad a nové štátne výdavky. Uvidíme, budeme to veľmi, veľmi pozorne sledovať.
Tragédiou v pláne novej vlády je však snaha podnikať v poskytovaní dopravných služieb. Už vyrába okná, prečo by nezriadila štátne aerolinky. A tak plánuje zriadiť leteckého a vodného dopravcu, aby to malo šmrnc, nazve ich národnými. Samozrejme, tak ako v minulosti, keď sme takých dopravcov mali, bude to znamenať len ďalšie štátne dotácie, ktoré zaplatíme my všetci, a, samozrejme, štátne nominácie na riadiace funkcie v týchto podnikoch, na ktoré sa určite už niektorí tešia.
O cyklodoprave som už hovoril vo svojej faktickej poznámke a táto vláda chápe podporu cyklodopravy ako alternatívnej dopravy úplne inak ako okolité štáty a štáty, kde je cyklodoprava rozvinutá. Zjavne ju chápe len ako, ako cykloturistiku, a nie ako alternatívnu dopravu, nemotorovú dopravu, k ostatnej osobnej doprave. Chce na to využiť výhradne eurofondy a z rozpočtu na to nevyhradila žiadne alebo neplánuje vyhradiť žiadne finančné prostriedky. Sú krajiny, kde sú stanovené presné sumy na obyvateľa práve na podporu tejto alternatívnej nemotorovej dopravy.
Výstavba. Vieme, že jedným z najväčších problémov vo výstavbe je veľký výskyt čiernych stavieb. Z programového vyhlásenia vlády vyplýva, že hlavným dôvodom ich výskytu je zložité stavebné konanie. A preto práve sem majú smerovať opatrenia. Nuž domnievam sa, že pán Talapka so svojou známou stavbou vedľa železnice by asi nesúhlasil. V programovom vyhlásení vlády nenájdeme ani slovo o tom, ako naložiť s existujúcimi čiernymi stavbami a odradiť každého, kto by také niečo chcel stavať. Sú verejne známe stavby aj tu v Bratislave alebo predovšetkým v Bratislave, ktoré boli v minulosti dokončené v rozpore so stavebným povolením alebo bez neho a po dodatočnej legalizácii dostali len symbolické pokuty. Spomeniem len hotel vedľa Zimného štadióna. A v programe vlády nenájdeme k tejto problematike nič.
Chcel by som upriamiť kolegov na náš program, v ktorom máme veľa dobrých návrhov. Predložíme ich a uvidíme, aký silný je záujem vlády sa s čiernymi stavbami naozaj vysporiadať.
Na záver môjho príspevku by som chcel upriamiť pozornosť pána ministra dopravy, škoda, že tu nie je, bol tu chvíľu a myslel som, že zostane na iniciatívu Inštitútu finančnej politiky s názvom Lepšia hodnota za verejné peniaze, ktorého autorom je odborný a šikovný tím vedený ešte pod tragicky zosnulým Martinom Filkom a ktorej cieľom je hodnotiť každý investičný projekt tak, aby preukázal, aké hodnoty dostaneme za investované peniaze, a podľa toho sa potom rozhodovať. Ak by sa totiž tento ambiciózny plán naplnil, nemuseli by sme každé štyri roky meniť stratégie rozvoja dopravy podľa toho, ako sa politici rozhodnú a ktorej skupine voličov chcú ulahodiť. Pevne verím, že to minister dopravy bude uplatňovať v praxi a že skôr, ako sa rozhodne minúť na investičné projekty v individuálnej sume, tak ako tento projekt uvádza, 50 mil. a viac, tak každý takýto projekt dá minister tejto inštitúcii posúdiť, aby sme tu nakoniec nemali zadlžené generácie na dlhé roky, ktoré budú splácať projekty PPP a ktoré nikto nebude potrebovať. A jediný, kto zarobí, bude koncesionár.
Celkom na záver, vládny program v časti Doprava vykazuje silné zásahy štátu, posilňovanie existujúcich monopolov a zadlžovanie štátu schvaľovaním ďalších PPP projektov. Takéto programové vyhlásenie nemôžem v žiadnom prípade podporiť a budem hlasovať proti.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2016 16:04 - 16:05 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som chcel len doplniť informáciu, alebo teda tie fakty o tej cyklodoprave, ktoré poslankyňa Nicholsonová tu spomínala. Včera sme mali výbor pre hospodárske záležitosti a ja som sa teda pýtal pána ministra na to, či bude v rozpočte kapitola pre podporu cyklodopravy a teda že či budú aj iné formy podpory ako eurofondy. A dozvedel som sa, že, od teda pána tajomníka, lebo pán minister skoro na nič neodpovedal, nechal svojho tajomníka pána Stromčeka, dozvedel som sa, že či teda neviem, ale že u nás padá sneh a že aby som neočakával, že bude u nás cyklodoprava ako alternatívna doprava. Takže chcem, bohužiaľ, zarmútiť týmto všetkých fanúšikov cyklodopravy na Slovensku, že najbližšie štyri roky sa veľkých peňazí nedočkajú.
Ďakujem.
Skryt prepis