Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.9.2019 o 15:55 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

19.9.2019 17:55 - 17:55 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovoľte mi, aby som predstavil dnes šiesty návrh zákona z nášho motoristického balíka. Tento konkrétne sa nevenuje individuálnej doprave, aj keď tie niektoré, alebo niektoré z týchto častí áno, tak tento sa konkrétne venuje dopravcom, nákladným dopravcom, ktorí platia mýtne poplatky na Slovensku. Je to teda zmena zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Spolu so mnou predkladajú tento návrh zákona aj kolegovia Jozef Rajtár, Radoslav Pavelka, Jana Kiššová, Martin Klus, Milan Laurenčík a Marián Viskupič.
Predloženým návrhom zákona o dani z motorových vozidiel chceme znížiť výšku daní pre tie vozidlá, ktoré platia mýtne poplatky na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy. Je o tom trošku viac a podrobne, a to budem rozprávať potom v mojom vystúpení v rozprave. Nateraz ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.9.2019 17:24 - 17:26 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Vladimíra Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, stavebný zákon, v znení neskorších predpisov, je to tlač 1581. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 15:55 - 15:57 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie. Pán, pán kolega Grendel, v tomto máme zhodný názor, skutočne uprednostňujeme riešiť podnikateľské prostredie a to mi v tej dôvodovej správe chýba, že čo, čo je vlastne, či bola analýza o tom, čo odrádza vôbec vodičov od vykonávania tejto práce, či sú to, či, môže to byť výška mzdy, môžu to byť tie odlúčenia od rodiny, môžu to byť tie prenocovávania v tých kamiónoch. Je to ťažký život, každý to vie, každý videl tých kamionistov, ako, ako sa, ako trávia svoj večerný čas, tie oddychové pauzy, ktoré musia zo zákona mať na tých, na tých odpočívadlách. To nie je závideniahodný život. A tu sa mala spraviť naozaj dobrá analýza, že čo by, čo by ich, tých ľudí, čo to nerobia, alebo čo sú odradení, prečo to nerobia, čo, čo je najväčším dôvodom a či to je skutočne, že, že, že či to je tá mzda alebo... A tam, tam by sa malo začať to, to riešenie.
A možno premostím, že, že nedávno sme mali v parlamente zákon, kde sme znižovali napríklad požiadavky na vzdelanie pre rušňovodičov, je to teda z kapitoly dopravy tiež, a to len preto, že opäť bol, bol tu argument a minister Érsek povedal, nie je rušňovodičov. Ja som mu vtedy povedal, no bolo by, keby sme hľadali príčiny, odhaľovali ich a išli po nich. Pretože plat rušňovodiča v Čechách je 1400 – 1500 eur, na Slovensku ten istý nástupný plat takého rušňovodiča je 700. A my sme mu znížili požadované vzdelanie, to je, to je to naše slovenské riešenie.
Pán Marosz, ďakujem za, za, za to, v podstate ste potvrdili, čo som vravel, ďakujem pekne. Tie štati... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 15:37 - 15:51 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vážená pani ministerka, ja sa chcem venovať v tomto zákone tej zmene, kde sa upravuje zníženie veku vodičov kamiónov, nákladných motorových vozidiel kategórie "CC1" z 21 na 18 rokov. S množstvom tých úprav zákona, kde píšete o pravidlách cestnej premávky, tam je možné súhlasiť. Tu v tejto časti mám na vás viac otázok.
V dôvodovej správe pre zníženie veku z 21 na 18 uvádzate, že jedným teda z tých dôvodov je nedostatok vodičov pre nákladné vozidlá. Viem, že združenia, ako ČESMAD napríklad sa vyjadril, že skutočne je, je málo vodičov. Tu mi však chýba v dôvodovej správe nejaké exaktnejšie zdôvodnenie, vyjadrenie, aj koľko presne je nepokrytý dopyt napríklad na tomto trhu práce. A nie celkom som zástanca toho, že, že nedostatok vodičov v tejto kategórii ideme hneď riešiť znížením veku.
Mrzí ma, že neboli využité aj iné možnosti. Predsa len rokovanie vlády znamená, že jednotliví ministri diskutujú, a ja si myslím, že ak hľadáme, hľadáme riešenie nejakého problému o tom, ako obsadiť tie pracovné miesta, tak na to existuje niekoľko riešení. My napríklad aj na túto schôdzu predkladáme zákon o znížení dane pre nákladné autá nad 3,5 tony. Budeme ešte len o ňom rokovať, možno dnes, možno zajtra, kde tiež sme vypočuli ponosy dopravcov v tej rovine, že sú najviac zaťažení daňami, nie sú konkurenčne schopní. A aj to je dôvod, že, po prvé, registrujú svoje vozidlá v zahraničí v desiatkach, stovkách, tisíckach kamiónoch, ale nielen to. Ale že pri takom finančnom zaťažení v akom, v akom musia existovať a podnikať, majú pochopiteľne menej možností ako motivovať vodičov na ich autách. To znamená, mnoho slovenských vodičov, ktorí by mohli jazdiť v našich slovenských dopravných spoločnostiach, dnes jazdí pre rakúske, nemecké, české alebo iné zahraničné spoločnosti a naši Slováci si ich nemôžu, nemôžu dovoliť, pretože sú stláčaní tými podmienkami v podnikaní, akými sú. Jednou z nich je práve toto.
Ďalej ďalším možným riešením je predovšetkým analyzovať, čo by prilákalo tých vodičov do tohto remesla. Teraz stále hovorím bez nutnosti zníženia veku. Či sú to, je to neatraktívnosť povolania alebo iné regulácie, ktoré, ktoré ich odrádzajú vykonávať túto prácu. A napríklad s niektorými, s niektorými, niektoré možnosti môže riešiť aj vaše ministerstvo. Napríklad to je taká, taká vec, že zladiť povedzme zákaz jázd kamiónov v okolí víkendov, dní voľna a pracovného pokoja a tak ďalej, kde Slovensko napríklad nemá celkom zladené tieto, tieto pravidlá a tak mnoho vodičov kamiónov končí, povedzme, za hranicami Slovenska, hoci do domovskej stanice má len pár kilometrov. A to len preto, že máme prísnejší režim, čo sa týka zákazu jázd kamiónov ako, povedzme, okolité krajiny. Že ešte si myslím, že je veľa iných riešení, ktorými sa dalo eliminovať to, že je nedostatok týchto vodičov.
A teraz ešte jednu vec, ktorú som, samozrejme ja som diskutoval s dopravcami na túto tému, počul som ich ponosy, aj ako, ako to upraviť. No a aj chápem ich, aj chápem ich sťažnosti, čo sa týka tej vekovej, toho, tej medzery medzi 18. a 21. rokom, že teda končia vzdelanie a nemôžu, nemôžu, hoci by chceli, jazdiť na kamiónoch, nemôžu, musia čakať na 21. rok svojho veku. A aj tam je to riešené alebo riešiteľné napríklad tak, že by sa spočiatku upravili podmienky ich šoférovania takýchto automobilov. Lebo prax je taká dnes, že naozaj logistické, logistická náročnosť niektorých veľkých závodov, ako povedzme Volkswagen, je taká, že musia chodiť tam kamióny just in time, prakticky na minúty presne, aby zásobovali výrobu, a zdroje, a sklady, odkiaľ tie kamióny do Volkswagenu chodia, sú v krátkych vzdialenostiach. To znamená, že možno by bolo riešením, aby sa v tom období medzi 18. a 21. rokom nastavili tie parametre do akéhosi prechodného obdobia, kedy by sa umožnilo, umožnilo cez, povedzme, nejakú vzdialenosť odjazdenú denne istým spôsobom obmedziť riziká, ktoré by mohli spočívať v nehodovosti týchto mladých ľudí na 40-tonových autách. Alebo by sa to mohlo riešiť napríklad nastavením nejakého maximálneho strávenia v automobile denne, aby sme vylúčili, povedzme, faktory únavy a tak ďalej a tak ďalej.
Čo ma prekvapilo, je napríklad aj to, že v rámci pripomienkového konania som si našiel, že samotné ministerstvo dopravy malo, malo zásadnú pripomienku, čo sa týka zníženia veku vodičov kamiónov, a navrhovalo, aby vedľa takéhoto šoféra sedel skúsený vodič s desaťročnou praxou alebo s minimálne desaťtisíc kilometrami odjazdenými. Nebola uznaná táto pripomienka z ministerstva dopravy. Čiže zdá sa mi to veľmi, veľmi, povedal by som, unáhlené, nie celkom dobre premyslené urobiť to a nedať tam nejaké mimoriadne požiadavky na týchto ľudí v tom veku medzi 18 a 21.
Ja viem, že vy ste spomínali a je to aj v dôvodovej správe uvedené, že, že to upravujete s podmienkou dôkladnejšieho a hlbšieho vzdelania mladších vodičov. Ale dovolím si povedať, ja som si teda naštudoval dosť podrobne zákon 280/2006, zákon o základnej kvalifikácii a výcviku vodičov, kde je presne nastavené, sú podmienky, čo má splniť vodič nákladného vozidla kategórie C a CE a C1, aby mohol, aby mohol vykonávať profesionálneho vodiča. Lebo vieme, že, že na súkromné účely to nepotrebujete, túto kvalifikačnú kartu, hej. Potrebujete to, keď to vy robíte ako zamestnanec, ako profesionálny. A mám tu presne podrobne všetky tie stupne § 7 ods. 2 alebo ods. 3, riadna základná kvalifikácia 280 hodín, zrýchlená 140 hodín a tak ďalej a tak ďalej. Vy v samotnom zákone odkazujete, v tomto zákone odkazujete na tento zákon 280, avšak nenašiel som nič, čo by teraz sprísňovalo niečo, že by sa teraz nejakým spôsobom sprísňovali podmienky na tých, ktorí nie od 21, ale od 18 budú šoférovať tieto kamióny. Čiže toto, budem rád, keď presne mi poviete, čo presne navyše oproti súčasnému stavu, lebo jak som hľadal, tak som hľadal, nenašiel som to tam.
Ďalšia vec. Nehodovosť. V iných častiach dôvodovej správy uvádzate, že mladý vodič je rizikový. Vy sami to uvádzate vo vlastnej dôvodovej správe a je to tu podložené aj grafom. Ja som si to tu, aj sem zobral, kde vodiči od 17 do 24 rokov, týchto vodičov je, je 8 %, avšak, avšak nehodovosť je na úrovni niekde 17 % z celkového objemu nehôd. To je, to je veľký nepomer. Vy tu, vy tu uvádzate, že títo mladí šoféri sa majú, majú byť pod drobnohľadom prvé dva roky. Keď spôsobia nehody alebo porušia závažným spôsobom dopravné predpisy, pôjdu na ten rehabilitačný program. A teda áno, viem, uvádzate tam skupina B, ale jasné, že to platí aj pre týchto, lebo najprv musia mať béčko, až potom môžu mať céčko. No a teda vy sami uvádzate v zákone, že sú rizikoví, ale nenašiel som, ako vravím, v zákone nič, čím by sa tie riziká eliminovali. Vravím, dobre som si to pozeral. Tie podmienky, ktoré dnes musia spĺňať, tak aj títo po novom ich budú spĺňať. Akurát, že budú o tri roky mladší. Nijaké iné podmienky na nich sa nekladú.
Ďalej by som možno čakal v dôvodovej správe štatistiky nehodovosti vodičov nákladnej dopravy. To mi tu chýba. Je tu štatistika, ktorá je len k veku motoristov, ktorá sa dá vysvetľovať rôzne. Môžeme hovoriť, že sú to mladí na osobných autách, víkendoví vodiči, piatok večer párty a tak ďalej. Bohužiaľ, sme svedkami toho, čo sa deje na cestách. Mladí ľudia aj v nedávne dni ukázali, čo sa stáva na cestách. Spôsobili to mladí ľudia. Nechcem teraz robiť detektíva, čo boli príčiny. Tam na to sú vyšetrovacie orgány. Ale sú to mladí ľudia a keby toto sme mali podložené, že dobre, okolité krajiny, lebo tu sa aj odvolávate na iné krajiny, kde tento, táto výnimka platí, že môžeme šoférovať od osemnásť na vnútornom trhu, tá smernica to umožňuje, samozrejme to som nechcel až takto, že to, čo všetkým nám je známe rozprávať, tak viem, že v týchto krajinách to je. Tam sú hore v zákone alebo v návrhu, v dôvodovke uvedené. Keby sme videli, odtiaľ tie štatistiky, bol by to argument, že by sme boli náchylní to podporiť a nemali by sme z toho naozaj, poviem, zlý vnútorný pocit. To nám chýba. Toto sú veci, ktoré ako poslanci podľa mňa by mali dostať, než sa vážne vyjadria a dajú, dajú, dajú zelenú takto vážnemu zákonu, takto vážnej zmene v zákone.
Ešte sa pozriem, či tu niečo mám. No, takže toto sú tie výtky, ktoré, ktoré za klub SaS som chcel povedať. Niektoré, ako som povedal, sú otázkami, takže uvidím, poprosím, či sa k tomu vyjadríte, podľa toho budeme pristupovať aj k ďalšej podpore v ďalších fázach tohto schvaľovacieho procesu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 11:54 - 12:00 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
No ďakujem, tento príspevok je veľmi užitočný, lebo môžem doplniť ešte to, čo som možno nepovedal, že áno, čo sa týka úplatkov, žiadne kamery nezabránia tomu, aby sa zariadili tí, čo úplatky chcú dávať a tí, čo úplatky chcú brať, môžme ich kamerovať, koľko chceme, dohodnú sa mimo kamier a je to vybavené.
A čo sa týka tých nákladov, tam treba povedať, že nie štát, štát to urobil práveže šikovne. V tých nákladoch, ktoré som spomínal, sú práve úložiská dát, ktoré ony museli zafinancovať, tie stanice technickej kontroly. Čiže nie, nie nejaké centrálne, ale, ale dnes je to tak, že ony museli vymeniť tie dáta, pretože teraz sa zmenila doba ukladania dát objemu, predsa len video je výrazne väčší objem dát ako fotografické zábery, ako to bolo v minulosti. A museli, že znásobovať tie objemy, kapacitné objemy úložísk dát, ktoré musia teraz mať. Samozrejme, prístup na ne má potom ten kontrolný, tie kontrolné spoločnosti, ktoré majú zo zákona právo výkonu kontroly, ale ja tvrdím, že tu to právo kontroly majú. Majú právo prísť na stanicu technickej kontroly hocikedy, majú právo ukázať prstom na automobil, tento, toto vozidlo dajte ešte raz cez linku, musí to strpieť majiteľ technickej kontroly a musí to zo zákona strpieť aj majiteľ vozidla. Takže dneska štát na to má právomoci, ale zlyháva a prenáša svoje zlyhanie potom takýmto spôsobom na stanice technickej kontroly.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 11:37 - 11:50 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vám predstavil bližšie zmeny, ktoré navrhujeme v zákone č. 106/2018. Ide o ten istý zákon, ktorého novelu sme pred hlasovaním predstavovali. Týkalo sa tam konkrétne témy nalepovania nálepiek po absolvovaní stanice technickej kontroly a emisnej kontroly. Rozdelili sme to úmyselne, aby, aby ten, kto chce zahlasovať za ten zákon, aby mohol, kto nechce za iný, aby tak nemusel. Takže sme opäť v zákone č. 106/2018.
Na tejto schôdzi sme mali aj vládny návrh tohto zákona so 173 zmenami zákona. Je to jeden z najväčších zákonov na tejto schôdzi, čo sa týka počtu zmien v existujúcom zákone. A niet sa ani veľmi čudovať, pretože je to prakticky nový zákon z roku 2018 a nahrádza pôvodný.
Určite všetci registrujeme, aké nastali čakacie doby na staniciach technickej kontroly v posledných mesiacoch a aj ten vládny návrh zákona čiastočne na túto situáciu reaguje. Dôvodom predĺžených čakacích lehôt na staniciach technickej kontroly je hlavne zavedenie nových pravidiel pri emisnej kontrole, plného monitorovania technikov pri výkone ich práce, zavedenie tzv. stojiska, pevného stojiska, na ktoré, keď sa vykonáva emisná kontrola, sa musí zaparkovať vozidlo a nesmie byť s ním pohnuté počas celej doby kontroly a teda až do ukončenia. Čo znamená, buď je podmienečné auto, pustené do cestnej premávky na 60 dní, alebo neprešlo kontrolou. Toto kedysi tak nebolo, kedysi bolo možné pustiť si do priestoru kontroly ďalšie vozidlo, pokračovať ďalej, povedzme tam, kde sa niektorý úkon spomalil. A toto všetko, samozrejme, aj s ďalšími príčinami, o ktorých budem hovoriť, sú dôvodmi, prečo sú dnes také čakacie lehoty na staniciach technickej kontroly.
Jedným, nehovorím, že jediný, ale jedným z vážnych dôvodov, prečo to tak je, je nedostatok technikov na staniciach technickej kontroly. Aj samotné ministerstvo dopravy priznalo prakticky predložením návrhu zmeny tohto zákona na túto schôdzu, že to tak je, a zjednodušuje tam tie procesy, že namiesto dvoch plne, plne kvalifikovaných technikov stačí v jednej technickej kontrole, v jednej smene jeden takýto technik. My budeme k tomu robiť odbornú diskusiu. Ja som aj pánovi ministrovi povedal, že toto je tak silná problematika, že si vyžaduje naozaj serióznu diskusiu s odborníkmi a, a využil som tú možnosť ako predseda komisie pre dopravu pod výborom pre hospodárske záležitosti a zvolal som zasadnutie tejto komisie na 1. októbra o jedenástej v objekte výboru pre hospodárske záležitosti. Takže keď hovoríme o tomto zákone, tak vás týmto samozrejme všetkých pozývam, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú. Sú pozvaní zástupcovia technickej služby technickej kontroly, zástupcovia technickej služby emisnej kontroly, zástupcovia asociácií staníc technických kontrol a aj všetky technické kontroly, ktorých je vyše 150 na Slovensku, sme oslovili, aby poslali svojich zástupcov a aby sme naozaj odborne riešili túto problematiku. Konkrétne čoho sa náš návrh týka.
Zmenou zákona v tom roku 2018, kedy vlastne teda, nieže zmenou, ale prakticky vznikom nového zákona k tejto téme, sa zaviedla tzv. prakticky alebo zaviedlo tzv. plné monitorovanie ľudí pracujúcich na staniciach technickej kontroly. A, a navyše sa zmenili aj objemy dát, ktoré musia byť uchovávané pre prípadné následné kontroly. Toto všetko zapríčinilo jednak, jednak obrovskú, obrovské finančné záťaže, ktoré musia financovať majitelia, prevádzkovatelia staníc technických kontrol, a podľa ich vyjadrení sa náklady na túto zmenu pohybovali niekde medzi 5- a 10-tisíc eurami na každú stanicu technickej kontroly. Toto my, štát, sme toto im dali ako povinnosť a dali sme im to, nie my, dalo im to ministerstvo dopravy preto, lebo nevie nedokáže inak využiť svoje právomoci vyplývajúce nakoniec z tohto zákona kontrolovať výkon tejto ich práce.
Dnešný zákon umožňuje kontrolu, umožňuje pracovníkom, teda delegovaným organizáciám. Delegované organizácie sú dve, jedna pre technickú kontrolu, jedna pre emisnú kontrolu, volajú sa konkrétne technická služba technickej kontroly a technická služba emisnej kontroly. Oni vlastne aj vydávajú určité aj osvedčenia atď. zabezpečujú vzdelávanie, školenie všetkých týchto technikov a zároveň aj monitorujú a kontrolujú výkon, výkon staníc technickej kontroly. Takže štát namiesto toho, aby využíval súčasné možnosti, ktoré má a ktoré aj mal, a tak, tak zavedie povinnosť nainštalovať na každej stanici technickej kontroly ďalšie kamery, ktoré prenášajú záznam do databázy. A čo je na tom, čo je na tom zaujímavé, že ešte aj tou novelou, ktoré, ktorú ministerstvo teraz donieslo do, do pléna, ešte, ešte zvyšuje právomoci, čo sa týka kamerovania a monitorovania týchto ľudí. Pretože doteraz je, je to zaznamenávanie, odteraz to, čo do zákona prišlo, je, je on-line sledovanie týchto ľudí pri práci. To je dosť zásadný rozdiel.
Kedysi to bolo tak, že sa vozidlo fotilo pri vstupe a pri výstupe. A sme zástancovia toho, že toto stačí.
To, že, čo tu predkladáme, je, že chceme, aby stanice kontroly nemali túto povinnosť. Téma kamerovania ľudí pri práci na staniciach technických kontrol je veľmi kontroverzná. Tak jak sme tento návrh predložili, komentáre k nemu sú samozrejme aj pozitívne, sú aj negatívne. Negatívne sú u tých, ktorí sa stretli s prípadmi, kedy, kedy boli možno požadované úplatky na staniciach technickej kontroly, aby im vozidlo prešlo. Nemôžme ale vychádzať z takýchto predpokladov, že keď niekde sa vyskytne podozrenie z korupcie, že všade nasadíme zo zákona povinné sledovanie týchto ľudí. Sledovanie ľudí kamerami a ešte k tomu zo zákona považujeme naozaj za vážne zasahovanie do podnikateľských a osobných slobôd ľudí.
To, že niekto argumentuje, a to ja som si ich vypočul, tú argumentáciu, že už dnes je, sú kamery nainštalované aj v obchodoch, v bankách, v shopping centrách atď. a je to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov atď., to je všetko v poriadku . A nehovoríme ani, že si to nemôžu zriadiť, takéto dačo, jednotlivé stanice technickej kontroly, pokiaľ to bude spĺňať ustanovenia tohto zákona o ochrane osobných údajov. Avšak tvrdíme, že, že dávať im to za povinnosť je nad rámec toho, čo by štát mal robiť.
Štát niekde zlyháva a tak si povedal, tak vás budeme sledovať kamerami, dáme vám to a nielenže vás budeme, ale ešte vám to aj dáme zaplatiť. Ak štát povie, okej, sú tu naozaj dokázateľné dôvody, prečo to urobiť musíme zo zákona, no tak potom nech prispeje tým, ktorí toto musia zaplatiť, alebo nech to štát zaplatí. Ale máme tu dva extrémy. Po prvé, prikazujeme im to, aby kamerovali sami seba pri výkone práce, a po druhé, dáme im to ešte aj zaplatiť z ich peňazí. Potom sa samozrejme čudujeme, prečo nám narastá cena pre motoristov za výkon tejto kontroly. To znamená, neviem, niekde to je 30, niekde to je 35 eur za technickú, to isté za emisnú. A tak ďalej.
Na tomto, na tejto schôdzi sme predkladali aj návrh na zrušenie tých nálepiek, ktoré tiež vstupujú do tejto ceny. Je to, sú to drobné, v úvodzovkách, ale pri tých kvantách, ktoré sa ročne urobia, ročne je, pre vašu informáciu, vykonaných približne milión kontrol na staniciach technickej kontroly, aj emisných, aj technických.
Takže to je asi základná. Ale ešte možno, že čoby som na záver povedal, že tých dôvodov okrem toho, že tých technikov nie je dostatok na staniciach technickej kontroly, jedným z nich je toto sledovanie. A asi by sa nikto nehrnul do zamestnania, kde by bol osem hodín, teda celý pracovný čas sledovaný kamerami. A nemôže s tým nič urobiť, jednoducho taký je zákon, tak to tam musí byť. A to, že tých technikov je nedostatok, je, toto nie je jediný dôvod. Tých dôvodov je viac, budeme o nich práve na zasadnutí tej komisie hovoriť. Jedným napríklad z tých dôvodov je, že všetci tí technici musia mať vodičské oprávnenie najvyššieho stupňa napríklad, hoci v tej technickej stanici sa nevykonáva kontrola tých daných vozidiel. Napríklad musia mať vodičské oprávnenie na autobusy, ale daná stanica technickej kontroly tieto kontroly nevykonáva. Ďalej školenia sú tam, ktoré sú extrémne drahé na to, že toto štát chce, aby sa to robilo, ale nevstupuje do toho nijak, aby, aby, povedzme, zareguloval niečo, čo od týchto staníc technických kontrol chce. A tak a tak je ten výsledok taký, aký je. A hoci sa čiastočne liberalizoval trh so stanicami technickej kontroly, tak ostáva problém visieť vo vzduchu. A to je ten nedostatok technikov.
Naším opatrením by sme ho čiastočne mohli riešiť a pomôcť v danej situácii. Takže budem veľmi rád, ak podporíte tento náš návrh zákona a pošleme ho do druhého čítania.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 11:33 - 11:34 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som predložil piaty zo šiestich návrhov zákonov, ktoré sú v našom motoristickom balíčku. Možno povedať, ďalší revolučný návrh, ako povedal kolega. A tento konkrétne, sa jedná o zákon, o zmenu zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Cieľom predloženého návrhu novely zákona je odstrániť povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu výkonu technickej a emisnej kontroly na staniciach technickej kontroly a na pracoviskách emisnej kontroly. Spoluautormi tohto návrhu zmeny zákona sú Jozef Rajtár, Radoslav Pavelka, Jana Kiššová, Martin Klus a Milan Laurenčík. Detailne k tomuto zákonu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar Andrej, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás, upokojte sa.

Ivan, Miroslav, poslanec NR SR
... to, čo presne chceme meniť v zákone, poviem v rozprave, do ktorej sa hneď hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 11:01 - 11:03 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcel by som reagovať na kolegu Klusa. Súhlasím s tým, že skutočne to, ako sú označované dnes automobily cez okresy, po prvé, to nie je potrebné a po druhé, skutočne to aj vytvára takéto konflikty, aké, aké, aké zmienil.
A ďalšia vec je, že naším návrhom, ktorý predkladáme, vytvárame aj predpoklad k tomu, aby sme v budúcnosti vôbec nepoužívali to, čo už nepotrebujeme. To znamená, označovanie okresov na jednotlivých EČV tabuľkách. Bolo by oveľa lepšie, keby sme používali anonymné označovanie, napríklad ako je to v Maďarsku, kedy z EČV čísla neviete usúdiť, aké je to mesto a navyše z algoritmu (zaznievanie gongu), ktorý by nám umožnil to, že tie číselné rady nám narastú v matematickom vyjadrení násobne oproti tomu, ako sme dnes prakticky limitovaní tými abecednými označeniami okresu. To znamená, v prípade že by sme prešli na iný systém, tak by sme nemuseli napríklad toľko rozmýšľať ako označovať autá v Bratislave, keď sa už minie BA, BL, a tak ďalej a tak ďalej. Tento problém by sme už potom tiež nemali. To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 10:52 - 10:59 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predstavil, v čom spočíva zmena, ktorú navrhujeme. Je to zmena zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. Začnem najskôr trošku štatistikami, aby ste dostali sa do obrazu, koľko objednávame plechových tabuliek EČV ročne a koľko za ne platíme.
Na Slovensku máme evidovaných, počet evidovaných vozidiel 3 200 000. Počet zmien držby vozidiel je ročne na úrovni 400-tisíc, to je za rok 2018. Počet novo evidovaných vozidiel 131-tisíc, počet individuálne dovezených vozidiel 94-tisíc, počet vozidiel vyradených z evidencie 62-tisíc a počet vozidiel vyradených z cestnej premávky 40-tisíc. Medziročný nárast evidovaných vozidiel na Slovensku je 130-tisíc vozidiel, to je rozdiel medzi rokom 2017, kedy bolo evidovaných 3 077 000, a rokom 2018, kedy máme 3 203 000 vozidiel v evidencii.
Ministerstvo vnútra objednáva každý rok niečo cez milión plechových tabuliek EČV v cene približne 8,50 eur za kus. Teda dávame 9 mil. ročne za plechové tabuľky, ktoré ale, bohužiaľ, vo veľkom množstve aj šrotujeme ten istý rok. Z tých čísiel, ktoré som vám diktoval, vyplýva, že dôvod, prečo ministerstvo vnútra objednáva milión EČV, to znamená, na 500-tisíc vozidiel, je práve počet zmien, počet zmien držby vozidla. To je 400-tisíc.
A tu prichádza práve ten náš návrh zákona, ktorým chceme zjednodušiť celý systém, ušetriť peniaze štátu, ušetriť peniaze motoristom a nakoniec chrániť aj životné prostredie.
Pán predseda, ešte nedáme prerušenie? Dobre... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím, kľud v sále. Ešte máme päť minút do jedenástej. Takže poprosím, nechajme pána navrhovateľa.

Ivan, Miroslav, poslanec NR SR
Takže to, čo navrhujeme, je, aby sme nemuseli likvidovať viac ako 600-tisíc plechových tabuliek ročne, pretože pri každom prepise, pri ktorom nastáva zmena okresu, sa staré plechové tabuľky EČV strihajú a hádžu do kovového šrotu.
V prípade, že by náš návrh prešiel, tak by si pôvodný majiteľ z vozidla, ktoré odhlásil, napríklad, že ho predal, mohol svoje EČV ponechať a namontovať si ho na svoje nové vozidlo. Životnosť EČV je, povedzme si (zaznievanie gongu), medzi šesť alebo osem rokov, avšak časté zmeny vlastníctva motorových vozidiel zapríčiňujú, že mnohé ešte veľmi v dobrom stave tieto tabuľky končia v kovovom šrote. Namiesto jedného milióna plechových tabuliek, ktoré objednáva dnes ministerstvo vnútra, by nám stačilo objednávať 400-tisíc týchto tabuliek. A teda keď si vezmeme ten rozdiel medzi 9 miliónmi a 400-tisícmi kusov krát, už pri týchto cenách, 8,50, tak by sme mohli ušetriť vyše 5 miliónov ročne. To znamená 5 miliónov, o ktoré by sme menej, čo sa týka hodnoty, museli skladovať na dopravných inšpektorátoch a mať pripravené pre jednotlivých motoristov.
V našom zákone alebo zmene zákona navrhujeme tiež, aby už nebolo potrebné meniť a prihlasovať sa respektíve so svojím vozidlom v okrese svojho trvalého pobytu alebo v okrese sídla firmy, na ktorú je evidované vozidlo. Pretože toto už dávno stratilo význam pri centrálnej evidencii vozidiel. Motorista tak, ktorý kúpi motorové vozidlo hocikde na Slovensku, by mohol ísť zaregistrovať svoje vozidlo na najbližší dopravný inšpektorát, kde by mu dali EČV také, ktoré majú momentálne na sklade, a vyhli by sme sa tak ďalším administratívnym problémom, ktoré dnes títo motoristi majú. To znamená, nemusel by si od predajcu zobrať prenosnú značku, ktorú by potom, zase po registrácii vo svojom okrese na druhom konci Slovenska musel potom posielať poštou alebo nejakým iným spôsobom, napríklad kuriérom, predajcovi automobilu. Jednoducho v ten deň by mohol si svoje vozidlo lokálne na najbližšom dopravnom inšpektoráte zaregistrovať a v ten deň aj svoju prenosnú EČV vrátiť predajcovi vozidla.
Samozrejme, ako som povedal, je tu ušetrenie pre štát, ktorý by namiesto milióna mohol objednávať len 400-tisíc kusov ročne, teda viazané peniaze v oveľa nižšom objeme. Ušetril by motorista, ktorý by si nemusel kupovať zakaždým novú tabuľku EČV pri zakúpení nového vozidla, a ako som povedal, ušetrili by sme aj naše životné prostredie, lebo by nekončilo 600-tisíc plechových tabuliek v kovovom šrote ročne.
To je všetko (zaznievanie gongu). Pevne verím, že zvážite tieto argumenty a podporíte tento návrh zákona a pošleme ho do druhého čítania.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 10:49 - 10:50 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážené dámy, vážení páni, predkladám vám štvrtý z našich šiestich návrhov zákonov z tzv. motoristického balíčka. Tento konkrétne sa týka zmeny zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. A cieľom predloženého návrhu je zavedenie možnosti prenositeľnosti tabuľky s evidenčným číslom vozidla, teda to EČV takzvané, zo starého motorového vozidla toho istého majiteľa na jeho nové motorové vozidlo, pričom pôvodnú tabuľku bude môcť použiť bez ohľadu na to, či má v danom okrese naďalej trvalý pobyt alebo nemá. Zjednodušene povedané, je to EČV na majiteľa, nie na vozidlo, ako je to v súčasnosti.
Viac a podrobne o tomto našom návrhu poviem v rozprave, do ktorej sa aj teraz hlásim.
Skryt prepis