Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.2.2018 o 14:48 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 14:48 - 14:50 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Pán kolega, aj súčasný geologický zákon poznal inštitút pri geologických prácach dočasného obmedzenia vlastníckeho práva, a to sa aplikovalo aj pri sanáciách. Alebo predpokladám, že sa aplikuje pri sanáciách týchto pozemkov, kde nie je potrebné vydávať stavebné povolenie, kde nedochádza k trvalému zásahu akoby do daného územia a dochádza k inej sanácii. Tu však je evidentné, že toto tá sanácia nebude, že tu je potrebné vydať stavebné povolenie, a teda ten právny vzťah k pozemku, či už kúpou alebo v tomto prípade vyvlastnením, bude musieť nastať. Pravdaže ministerstvo nebude chcieť v každom jednom prípade vyvlastňovať. Načo by to robilo? Stojí to kopec peňazí a vie použiť písm. b) tohto nového 32 a), kde je obmedzenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, alebo zriadiť a obmedziť, zrušiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Čiže a keď aj dôjde k inštitútu akéhosi vyvlastnenia, ako aj v prípade, vravím, stále sa budeme vracať k tej vrakunskej skládke, tam tí ľudia, pokiaľ mám správne alebo to, čo prezentoval pán minister na výbore, nedostávajú nula, lebo ten pozemok má reálnu hodnotu nula. Dostávajú cenu ako keby pomaly tam nebola tá záťaž alebo teda, že sa zohľadňuje nejakým spôsobom normálna cena tej nehnuteľnosti, čiže sa im to len neberie. Tam ale niektorí chcú skutočne ako keby tam bolo, ja už neviem ani čo. Čiže v princípe ten postup asi bude ten krajný, niekde, že do vyvlastnenia nadobudnutie vôbec vlastníckeho práva aj kúpou, tam kde nebude treba, tam asi predpokladám, že ministerstvo nebude vynakladať finančné prostriedky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 14:32 - 14:34 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Pán kolega, znovu ste sa dotkli tej EIA-i, ale to je ešte odpoveď na pani kolegyňu Zemanovú. V máji 2014 zverejnila európska agentúra životného prostredia, čo je naša obdoba SAŽP, správu zhodnotenia dotazníka tridsiatich deviatich európskych štátov, že v týchto tridsiatich deviatich štátoch existuje 2,5 milióna pravdepodobných environmentálnych záťaží a 342-tisíc potvrdených environmentálnych záťaží. Preto operovať s tým, že preto smernica nepamätá na sanáciu záťaží, že pomaly sme jediní, ktorí tu riešia sanácie, je skutočne ako nie dobré.
A čo sa týka, pán kolega Budaj, ja som vám to už aj povedal na tom, na tej debate, pokutovať vlastníkov týchto pozemkov? Za čo? Oni ten odpad tam neuložili. Pôvodca odpadu je zodpovedný za odpad. Hádam nechcete, aby cez pokuty boli nútení, že oni majú urobiť túto (vyslovené s pobavením), túto sanáciu. To som principiálne ako akoby nepochopil, alebo možnože to, že preto to majú predať.
Vyvlastniť a potom tam bude stavať developer. Tomu som fakt, skutočne nepochopil, že o čo vlastne ide. Že teraz sa má ísť Dimitrovka vyvlastniť, aby tam štát mohol urobiť sanáciu a potom, potom to dať zase naspäť, aby tam mohli postaviť developerský projekt? Skutočne ako, priznám sa, že tomuto som akože neporozumel.
A nakoniec o tom, že čo bude štát sanovať, rozhoduje vláda. To neni o tom, že teraz je nejaká záťaž a teraz automaticky ju musí sanovať vláda. Verte mi, že v tomto prípade máme byť strážcami verejného záujmu, no ja si myslím, že tu je záujem minimálne tých 250-tisíc ľudí, ktorí sú napojení na, na, alebo odkázaní na vodu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 14:14 - 14:15 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem reagovať takto hneď, aby som potom nezabudol na niektoré veci, ktoré som chcel povedať.
V § 8 ods. 6, pokiaľ si pamätám, čo ste vraveli ešte pred obedom, zmena časového harmonogramu. Ja si myslím, že to je úplne v poriadku, lebo môže nastať až po vyvlastnení, lebo samotná realizácia môže nastať až po vyvlastnení, realizácia samotnej sanácie. Nie tie práce, ktoré idú v zmysle predbežnej držby.
Nemyslím si, že rozširovať ustanovenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je správna cesta. Ak o tom nehovorí smernica, znovu budeme zavádzať do nášho právneho poriadku niečo, čo bude sťažovať. Zase pôjdeme, budeme ďalej ako, ako samotná európska legislatíva.
To, § 32b, priznám sa, že som nepochopil územné konanie. Pre územné konanie neni potrebný právny vzťah k pozemku, postačuje súhlas vlastníka dotknutej nehnuteľnosti. Čiže tam rozširovať znovu povinnosť o právny vzťah by bolo tiež asi zle.
Inkapsulácia, ja predpokladám, že geologické nejaké vrty prieskumné sa tam urobili a zistili, že tam, čo je pod tým. Lebo asi to nerobia, ja neviem, na náhodu. Ale to asi pán minister skôr dokáže odpovedať. To je všetko k tým poznámkam pani kolegyne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2018 11:48 - 11:49 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážení páni poslanci, poslankyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory – ústavnoprávny a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 9:53 - 9:54 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, vyjadrím sa len k tomu spôsobu sanácie. Dobre viete, že ak by došlo k inému spôsobu sanácie, to znamená, premiestneniu, spracovaniu, atď., tam by došlo k posudzovaniu, k veľkému posudzovaniu vplyvu na životné prostredie, lebo tam by došlo opäť k ohrozeniu životného prostredia, a tam by sme sa nebavili o tom, či malá alebo veľká EIA. Tam by bola veľká EIA a myslím si, že vzhľadom na odpor verejnosti, kdekoľvek by to išlo, by to veľmi, veľmi, veľmi dlho trvalo. Čiže ak tento proces, hovoríme, že je lacnejší na jednej strane, tak je určite aj kratší, alebo tento spôsob sanácie. Ministerstvo má vyčlenené to, čo som na výbore počul, asi 180 mil., teda, ktoré má isté na sanáciu takýchto environmentálnych záťaží. A ten druhý spôsob by minul, a to by, neviem, či by bolo dosť peňazí, ešte aj týchto 180 mil., by minul všetky prostriedky. Takže to je len k tomu spôsobu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 9:41 - 9:43 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Na pani kolegyňu Cigánikovú, neviem čím reagovať, lebo to sú nejaké informácie, že počula som, že pani kolegyňa povedala, čo bolo na výbore. Čo sa týka (reakcia z pléna)... Na našom výbore.
Čo sa týka pána kolegu Poliačika, predpokladal som, že je v tom, nie ja vravím za ministra, ja som sa prihlásil do rozpravy, je to moje právo sa prihlásiť ešte aj pred ministrom, že tam je skutočne problém s vlastníkmi a bez vyriešenia týchto vlastníkov, nie je možné pokračovať v procese. Jednoducho aj ten proces, keď aj prejde tento zákon, niečo trvá. Nestane sa to, že prijali sme zákon a zajtra máme vyriešený problém. Nie my, jednoducho potrebuje ministerstvo čas na to, aby vyriešilo problém vlastníkov preto, lebo bez súhlasu vlastníkov sa nemôžu začať žiadne konania, bez právneho vzťahu k pozemku sa nemôžu začať ďalšie konania. Čiže ten proces ešte bude trvať niečo a čím ďalej budeme odďaľovať aj tento zákon, tak znovu tie mesiace a lehoty budú narastať. Preto som bol v tom, že som jasne odôvodnil, že skutočne áno, rieši sa to prioritne kvôli vrakunskej skládke, preto to ide v skrátenom legislatívnom konaní, ale ten zákon bude platiť pre každú ďalšiu sanáciu, ktorá bude v budúcnosti a na ktorú štát má vyčlenené zo zdrojov Európskej únie nie malé prostriedky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.2.2018 9:30 - 9:37 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, vážení kolegovia. Ja žasnem, vážení kolegovia, že dokážete povedať, že ide o divadlo a o pózu. Skúste to povedať starostovi Vrakune, skúste sa postaviť vo Vrakuni a povedať to tým ľuďom, ktorí na túto sanáciu čakajú roky. Správne ste povedali, že od 2002 alebo veľmi dávno je identifikovaná táto environmentálna záťaž. Treba ale zároveň hneď za tým povedať to B a čo je pravda, že vláda Slovenskej republiky až v roku 2016, na jeseň v roku 2016 určila zodpovednú osobu. Pani kolegyňa, vy poznáte zákon, o ktorom sa dneska bavíme, kde je povedané, že v prvom rade znečisťovateľ platí a kedy nastupuje štát. To znamená, na základe zmluvy alebo rozhodnutia vlády. A to rozhodnutie vlády bolo v 2016. roku, bavme sa o tomto ministrovi, bavme sa o tomto, terajšom ministerstve životného prostredia, aké kroky urobilo za tú dobu.
Vy ste povedali, že nejde, alebo začnem tým, o čom je toto, táto, tento bod schôdze, to je skrátené legislatívne konanie. Zákon o rokovacom poriadku hovorí v § 89 ods. 1 za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, a tak ďalej, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní. Otvorme si základný zákon štátu, Ústavu Slovenskej republiky a otvorme si II. hlavu, základné práva a slobody. V šiestom, myslím že v šiestom oddiele, alebo ešte zostaňme v druhom oddiele, základné ľudské práva sa a slobody, čl. 20, ods. 3, vlastníctvo zaväzuje. A viete veľmi dobre, áno, prioritne sa rieši momentálne vrakunská skládka, nebudeme vravieť, že je to o nejakých ďalších, je to aj o ďalších, ale prečo skrátené konanie, bavíme sa o vrakunskej skládke. Odsek 3: "Vlastníctvo zaväzuje, nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi." K čomu dochádza momentálne? K zneužívaniu vlastníctva. K tomu, že proces nemôže pokračovať plynule ďalej, k tomu, že Vrakunčania nebudú mať sanovanú skládku.
Ak si otvoríme 6. oddiel, právo na ochranu životného prostredia, čl. 44: "Každý má právo na priaznivé životné prostredie. Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie. Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie." A tak ďalej. Máme ešte iný dôvod? Ja tu sedím od septembra minulého roku. Toto je podľa mňa z tých všetkých dôvodov, asi dva boli také, že áno, skutočne za, toto je 100-percentne, kedy je potrebné skrátené konanie.
Vy hovoríte, že nejde o sanáciu. A o čo, prosím vás... Aj pán kolega Poliačik povedal, že nejde o sanáciu. A o čo ide v tomto prípade? Otvorte si, a predpokladám, že to máte naštudované, existuje taká publikácia Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží, veľmi rozsiahla publikácia, ktorá hovorí, akým spôsobom pri jednotlivých, alebo je tu kompletný, je to kompletný prehľad sanačných metód. A jedna z nich je tá inkapsulácia, o ktorej predpokladám, že v tomto prípade ide. A v tomto prípade skutočne ide o akési vytvorenie, vytvorenie akéhosi sarkofágu, alebo ako to môžem nazvať. Je to klasická sanačná metóda.
Skúste sa zamyslieť aj nad tým, čo hovoríte, že by sa postupovalo sanáciou takou, ako vy myslíte, to znamená, vybratím tej zeminy a niekde, premiestnením niekde inde. Skúste to povedať tým, kam by sa do katastra mala preniesť táto hornina a nejakým spôsobom by tam došlo ku jej sanácii.
Prečo v skrátenom konaní? Áno, ministerstvo životného prostredia povedalo, že je tam potrebná EIA, podľa môjho názoru malá EIA, a ak malá EIA, tak je to 3 mesiace. A ale keby sme išli normálnym klasickým postupom, normálnym cez MPK, tak ktorý trvá 3 mesiace plus 3 mesiace tu v parlamente. Čiže mohli by sme mať tento zákon na stole niekedy reálne o 6 mesiacov. Nehovorím, že medzi tým sú ešte parlamentné prázdniny, čiže ešte som sa asi v tomto prípade aj pomýlil.
Čo sa týka pána kolegu Poliačika, ja mám trošku iné čísla, lebo boli robené, boli robené, bola robená štúdia, tzv. systematická identifikácia environmentálnych záťaží na Slovensku a nachádza sa v nej 1918 environmentálnych záťaží... (Reakcia z pléna.) Áno, z toho 878 pravdepodobných, 684 sú tie, ktoré sú už sanované, 257 potvrdených environmentálnych záťaží. Ja som veľmi rád, že tento postup tak pokračuje, ako pokračuje, a dúfam, že Vrakunčania sa dožijú a vo veľmi krátkej dobe dožijú toho, čoho sa dožili Žiarčania, že sme mali environmentálnu záťaž, s ktorou skutočne nikto nič nerobil, a dnes je to najväčšia sanácia za 53 mil. euro, ktorú vykonala zväčša z vlastných peňazí súkromná spoločnosť. Veľmi by som si prial, aby sme v krátkom čase mohli hovoriť aj o Vrakuni. To je v skratke k tomuto skrátenému konaniu a asi ďalej sa vyjadrím potom v prvom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2018 9:04 - 9:06 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 881 z 1. februára 2018 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto bode programu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 32. schôdzi dňa 2. februára 2018. Výbor uznesením č. 148 z 2. februára 2018 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 852. Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.2.2018 11:42 - 11:43 hod.

Peter Antal
Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, zajtra k tomuto zákonu o 8.30 potom máme výbor. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2018 10:45 - 10:45 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Pán kolega Grendel, nie, určite som to nehovoril, že toto. Dva body z celého som povedal, že si myslím, že môžu byť inak, a to neznamená, že som povedal, že novela je celá zlá. Tá novela je o mnohom inom, ďalšom. Čiže nezužujme to len skutočne na tieto dva body, a preto je to starostovská novela a niečo podobné.
Pán kolega Dostál, už stojí tam, áno, ja som nepovedal, že zodpovední a nezodpovední, že jedni sú tí zodpovední, ale každý to, dúfam, pochopil, že starosta má zodpovednosť. To neznamená, že, že to, čo ste vy povedali. Tak len na opravenie, ak by si to niekto myslel tak.
Skryt prepis