Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2019 o 18:18 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.6.2019 13:54 - 13:57 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán minister, dovoľte, aby som vám pogratuloval vo funkcii a aj v snahe prísť s riešením, ktoré pomáha podnikateľskému prostrediu a občanom ako takým, vysporiadať sa s tým, čo od nich štát chce. Preto vystupujem teraz, aby som vám vytvoril ten priestor, aby ste mohli v tomto vašom návrhu ešte upraviť ďalšie veci, ktoré tam nie sú upravené, a súhlasím s tým, čo povedal Ondrej Dostál, i keď tento materiál ide v zrýchlenom konaní, nikto nás nenúti alebo nie je taká nutná potreba, aby to bolo schválené dnes večer alebo zajtra večer, to znamená, že môže to počkať aj do budúceho týždňa a je ten priestor.
Ak to chcem, preto vás chcem upozorniť na jeden fakt, na ktorý ten zákon vôbec nepočítal, a začína byť s tým obrovský problém. Aktuálne znenie zákona neuvažuje o tom, že medzi výrobcom, dovozcom alebo distribútorom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii riešenia, a podnikateľom je ešte jeden, je ešte jeden ďalší článok a tým sú dodávatelia účtovného a skladového systému. A práve dodávateľ účtovného a skladového systému nie je držiteľom rozhodnutia o certifikácii, musí účtovný systém s certifikovaným riešením naučiť komunikovať a to on teraz nedokáže. Mnohí podnikatelia sa pýtajú svojich účtovných firiem a dodávateľov softvéru ako takého, akú eKasu si vybrať, aby to bolo kompatibilné s účtovníctvom. A keďže ministerstvo vybralo svojich dodávateľov tak, ako si ho vybralo, s veľkým otáznikom, pretože sú tam, tí, ktorí dlhodobo pôsobia na trhu, tí tam nie sú. Sú tam noví, jednoducho v praxi ten systém nevie byť funkčný. Oni to musia naučiť. Práve preto vás na to upozorňujem, že v podstate je treba oddialiť zavedenie eKasy aj z tohto dôvodu na dlhšie obdobie, pretože mnohí majú skladové hospodárstvo, kde predáte tovar cez eKasu a automaticky sa im objavilo v účtovníctve. Na toto vôbec ministerstvo a Finančná správa ako úplne pozabudla, to znamená, že tá certifikácia, ktorá bola vydaná a jednoducho tie firmy na to nie sú pripravené technicky. A aj keby bolo to samotné zariadenie, bude to kompaktné s účtovníctvom a na konci dňa Finančná správa zdedí väčší problém, než ten problém dnes reálne tam je.
A preto vás na to upozorňujem v dostatočnom predstihu teraz, keď sa to ide riešiť, že toto doniesol život a je treba sa s tým vysporiadať, lebo tieto firmy musia naučiť svoj softvér komunikovať s eKasou, ktorá tú registráciu má.
Takže snáď toľko z mojej strany, a preto som vystúpil v prvom čítaní, aby ste mali na to dostatočný priestor, aby ste to riešili a hľadali to riešenie. A je treba úprimne povedať, že aj keď nepristúpite na jeho akceptovanie alebo zavedenie, tak musíte si byť vedomý toho, že aj tí, ktorí si objednali tie eKasy, môžu mať problém z hľadiska účtovníctva, a za to nebudú môcť podnikatelia alebo dodávateľ softvéru, ale za to bude môcť vláda a ministerstvo financií, ktorá prijímala nezmyselné a nepremyslené zákony.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 16:15 - 16:25 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda NKÚ, kolegyne, kolegovia, nesmierne som rád, že práve teraz predsedá schôdzi Národnej rady predseda SNS, do ktorého portfólia patrí v rámci vlády aj ministerstvo pôdohospodárstva a teda štátny podnik lesy. Ako zo správy vyplýva, je mnoho vecí, ktoré nefungujú alebo nie transparentne nefungujú v štátnom podniku LESY Slovenskej republiky. Lesy hospodária zle podľa zistenia NKÚ.
Chcel by som doplniť nález NKÚ o jeden holý fakt, pretože kontrolóri NKÚ, poznám z čias ministrovania, nie sú odborníci v lesnom hospodárstve, oni sa na to pozerajú trošku inakšie. Dnes je holým faktom, že štátne lesy pre vybraných odberateľov, ktorí odoberajú drevo vlákninové, dostávajú toto drevo za nižšiu cenu ako dôchodcovia na severe Slovenska ako palivo. Palivové drevo, čo je podradné drevo, je drahšie ako drevo na spracovanie pre veľkých a vybraných, ktorým táto vládna koalícia dáva. Je to holým faktom. Nech sa páči, obráťte sa na štátne lesy, spýtajte sa, koľko stojí vláknina, za koľko predávajú, za koľko predávajú palivové drevo dôchodcom na severe Slovenska. Samozrejme oni nemajú pomoc ani v plyne, ani v elektrine, a keď musia kúriť s drevom, tak, hold, štátne lesy, ako odborne a hrdo im priplatí viac.
A koľko peňazí chýba do štátneho podniku LESY Slovenskej republiky? Niekoľko miliónov? Ja by som to povedal, že to je viac ako 10 miliónov eur. V roku 2011 štátny podnik vykázal zisk pri zabezpečení všetkých svojich činností. V plnej miere vykázal zisk cez 18 miliónov euro. Dnes sotva vykazuje 5 miliónov euro. Táto správa NKÚ poukazovala, poukázala aj na využívanie elektronickej aukcie. Ako príklad dobrej praxe NKÚ hodnotil zvyšovanie objemu navrhovaného množstva dreva prostredníctvom elektronickej aukcie dreva v roku 2017.
Kolegyne, kolegovia, len to množstvo zďaleka nie je také, aké sa plánovalo už v roku 2012. Elektronické aukcie na štátnom podniku sa spustili v roku 2011. Elektronické aukcie mali v prvom rade slúžiť ako taký barometer, ako taká burza na to, koľko to drevo stojí a za toľko predávať aj ostatným odberateľom. Túto stránku ekonomického využívania elektronických aukcií v štátnych lesoch podľa správy NKÚ ale absolútne nezohľadňujú preto, lebo priorita nie je na zisku štátneho podniku, nie je na hospodárnosti štátneho podniku, ale na príživníkoch.
Doteraz sme sa dosť napočúvali toho, že štátny podnik podporuje tých odberateľov, ktorí majú vlastné spracovateľské kapacity. Správa NKÚ ale konštatuje, že drevo dostávajú spoločnosti, ktoré za roky 2010 – 2016 mali spracovateľskú kapacitu na úrovni 24 % dodávky dreva od štátnych lesov. To znamená, že skoro 80 % dreva, čo im štátny podnik dodal, oni si sami nedokázali spracovať, ale boli to priekupníci. A treba to úprimne povedať, lebo to je tiež napísané v správe NKÚ. Možnože je to treba vedieť čítať. Trošku iným technokratickým spôsobom, než je ten materiál tu napísaný, ale je to holý fakt.
Bolo by zaujímavé sa pozrieť na to, že ktorí to sú tí priekupníci.
Rovnako, pán predseda NKÚ, by som sa rád spýtal. Dalo by sa zistiť, že kde štátny podnik uzatvoril desať ročnú zmluvu? Či v tomto prípade bol udelený súhlas ministerstva financií. Lebo pri všeobecných pravidlách majetok štátu a štátny podnik vlastní len majetok štátu aj neprivatizovateľný podľa zákona 92. Keď ho chce prenajať na dlhšie obdobie ako 5 rokov, je treba súhlas aj ministerstva financií. Keď je to viac ako tri roky, je treba súhlas aj ministerstva pôdohospodárstva. Ako to pociťujem ako nedostatok v tejto správe, že táto správa nereflektuje, či štátny podnik takýto prenájom podniku nehnuteľnosti a majetku urobil sám vo vlastnej gescii alebo so súhlasom ministerstva.
Kladiem túto otázku len preto, lebo minulý týždeň táto Národná rada na návrh ministerky pôdohospodárstva zmenila zákon 229 a nájom lesných pozemkov, kde doteraz v zákone 504 platilo, že na prenájom lesného majetku štátu je treba súhlas ministerstva pôdohospodárstva a pritom, že nájmy sa už neriešia, lesných pozemkov, v zákone 504, ale v zákone 229 o pozemkoch. Tak akosi ministerstvo a táto vládna koalícia opomenula túto podmienku preklopiť do nového návrhu. Takže sa tu otvára priestor, že majetok štátu je možné prenajímať. Mne sa zdá, že otvárame dvere pomaly, nie naplno, ale krok za krokom k tomu, aby sme obišli zákon 92, ktorý hovorí o neprivatizovateľnosti lesného majetku štátu. Keď NKÚ hovorí o nehospodárnosti a potom štátny podnik začína hovoriť o tom, že nehospodárne a neefektívne lesné pozemky by bolo výhodnejšie pre štátny podnik prenajať, tak sa zrazu občania tejto krajiny zobudia, že hrdo sa celé Tatry prenajali. Potom je možné spievať hymnu, že nad Tatrou sa blízka, ale bude pozde.
Rovnako by som chcel pár slov k nakladaniu na mediálne kampane. Pán predseda NKÚ, píšete tu, že štátny podnik uzatvoril zmluvu za takmer 1,25 milióna eur bez jasného výsledku tejto kampane. Mne z tejto správy chýba porovnanie, že kedy a koľko dalo na takéto kampane štátny podnik za predchádzajúce roky. Pretože ja mám informácie také, že táto mediálna kampaň bola nariadená z ministerstva a keďže tieto peniaze chýbali z hľadiska naplnenia štátneho rozpočtu a pozitívneho hospodárskeho výsledku štátny podnik, tak štátny podnik vďaka tomuto pristúpil k prepúšťaniu na úrovni generálneho riaditeľstva. Takže keď niekto z vlády chcel urobiť mediálnu kampaň, tak za to doplatili, že sme začali vyhadzovať ľudí.
Rovnako by som sa vás chcel spýtať, či aj v prípade štátneho podniku LESY SR ste podali nejaké trestné oznámenie, lebo z tejto správy to jasne nevyplýva. V prípade Lesopoľnohospodársky majetok Ulič to vychádza, ale v prípade štátneho podniku pri takýchto závažných zisteniach to tam nie je.
Pár slov k reklamačným konaniam. Pán predseda NKÚ, v plnej miere súhlasím a viem o výsledku vašich kontrol. Len dovoľte, aby som sa na to pozrel trošku inakšie. Keď čítam z vašej správy: "Štátny podnik uznal námietky odberateľov celkovo v 98 % prípadov, čo znamenalo takmer celý reklamovaný objem dreva." Reklamácie, štátny podnik, mne sa zdá, ako keby využíval na zámerné zníženie cien dreva. Pýtam sa, vyhodnocuje niekto, že ktorí odborní lesní hospodári sa podpisujú pod tú správu? Prečo keď lesný hospodár vydáva to drevo zo skladu a napíše tam, že je to trieda A, tak prečo to niekto prehodnotí, že je to trieda B? Na základe čoho? Toto je druhý spôsob ako ubližovať a prať peniaze zo štátneho podniku. Aj na toto by sa bolo treba zamerať. A dúfam, že aj pán predseda parlamentu dá si tieto údaje a tieto námety preveriť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 14:54 - 14:56 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom. Ospravedlňujem sa za, ostatným, ale skôr sa zameriam na kolegu Číža. Tak vehementne sa podujal brániť slovenskú hymnu. Ja vám to kvitujem. Bodaj by bolo viac takých vlastencov, ako ste vy. Ale mne neprekáža, keď niekto je hrdý Slovák, tak ako ja som hrdý Maďar. Mne prekáža, keď niekto štve človeka proti človeku a vymýšľa nezmysly. Zakázať spev hymny ktorejkoľvek krajiny je nezmysel. Snáď, pán kolega Číz, vy by ste si nepriali, aby recipročne takýto istý zákon prijali v Maďarsku alebo v Českej republike a slovenskej menšine tam zakázali si zaspievať slovenskú hymnu. Prepáčte mi, ale toto je len sprostosť, ktorá sa dostala do tohto zákona. Toto z človeka, ktorý má normálny úsudok, nemohlo vzísť. Jednoducho zakázať spievať? Komu čo do toho, čo ja chcem spievať, či je to hymna alebo nie je?
Naviac, tá maďarská hymna je aj liturgická pieseň. Preto je to pre nás také citlivejšie, o to viac. Ale vy chcete povedať, že keď niekto bude spievať žalmu v kostole a bude dnuka, tak bude spievať žalmu. Keď sa nezmestí do toho kostola, bude stáť pred tým, tak to je už spievanie hymny a za to ho chcete potrestať? Ako nehnevajte sa na mňa, toto vaše zmýšľanie je choré.
A práve preto je treba zmeniť tento zákon, lebo sú ľudia, ktorí to vykladajú presne tak, ako ste tu vy vo faktickej reakcii začali vysvetľovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.5.2019 14:42 - 14:46 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani predkladateľka, spravodajca, kolegyne, kolegovia, no v prvom rade dovoľte, aby som začal, ešte sa vrátil k tomu pôvodnému návrhu, ktorý vládna koalícia prijala a opakovane prijala prelomením veta pána prezidenta. V tom stanovisku, ktorý sa tu do nekonečna odvoláva na ministerstvo vnútra, sa píše, že odbor ministerstva, do ktorého pôsobnosti patrí problematika štátnych symbolov, nezaujal k návrhu negatívne pripomienky a skonštatoval, že navrhované zmeny nemajú zásadný vplyv na súčasnú prax.
Kolegyne, kolegovia z vládnej koalície, odbor ministerstva vnútra nie je inštitúcia, ktorá má právo čokoľvek vysvetľovať. Nemá vplyv na doterajšiu prax. Ten zákon vstúpi len zajtra do platnosti, takže žiadna prax tým nemohla byť ani dotknutá. To, že ten zákon bol zlý a zakazoval spievať, je faktom. Ako aj pre laika, ktorý ten zákon prečíta, muselo byť jednoznačné, že ten spev hymny iného štátu na území Slovenskej republiky zakázaný je. Ako pyšná princezná. Choďte si spievať za hranice! - takto vyzeral ten zákon.
Kvitujem a súhlasím s tým, že moji bývalí kolegovia z MOST-u – HÍD priniesli, presvedčili svojich koaličných partnerov, lebo prezidenta nedokázala presvedčiť, aby vrátil s pripomienkou, tak prišli s návrhom. Ja tento návrh podporím. Podporím ho preto, aby som im pomohol napraviť chybu, ktorú tu spravili. Ale musím povedať a trošku ma irituje, keď vládna koalícia neustále sa tu odvoláva na stanovisko ministerstva vnútra.
Kolegyne, kolegovia, po Kuciakovej vražde, povedzte mi, akú vysokú dôveryhodnosť má táto inštitúcia? Celá táto vládna koalícia spochybnila celý právny systém tejto krajiny. Tak jednoznačne, kde parlament môže konať, je, že tie zákony nebudú prijímané v podobe, že sa dajú zdezinformovať. To, že ten zákon sledoval cieľ zakázať spievať hymnu, potvrdil aj jeden z predkladateľov. A je to fakt. A aj keby sa to dostalo na Ústavný súd, lebo ja som to nechal preskúmať. Keby to Ústavný súd začal prejednávať, tak bude sledovať alebo skúmať aj to, s akým cieľom ten zákon bol predložený. A ten cieľ váš kolega Tittel jednoznačne pomenoval. a to bol zákaz spievania hymny na futbalovom štadióne.
Ďakujem pekne, ale nechcem naťahovať čas, lebo ja si myslím, že sú tu oveľa dôležitejšie veci, ktoré trápia občanov tejto krajiny, ale jednoznačne je treba povedať, že budem rád, ak dneska poobede za tento zákon zahlasuje národná väčšina aspoň takou väčšinou, ako zahlasovala v prvom čítaní, aby sme napravili chybu, ktorú vládna koalícia tu vyprodukovala.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2019 12:43 - 12:45 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj Ondrejovi aj Tiborovi Bastrnákovi za reakciu. No musím povedať, že tú hystériu nevyvolali politici, tá reakcia, to konanie strany MOST - HÍD, pokiaľ tam ešte to HÍD je a je nie od politikov, ale je od voličov tejto strany. Tá reakcia a ja sám za seba musím povedať, že celkom dobre zvládam čítať s porozumením tie právne normy a keď ho prečítam, to, čo dnes bolo schválené po prelomení veta, je naozaj podľa mňa v štádiu, ktoré zakazuje spievanie hymny. Fajn, že tu je tento váš návrh, kde to chcete napraviť. Súhlasím s tým, že je na mieste, keď ste urobili chybu, aby ste ju napravili. Som ochotný to aj podporiť a veľmi rád to urobím. Ale jednoznačne je treba povedať, tak ako aj Ondro Dostál povedal, pokiaľ by tu táto reálna hrozba nehrozila a reálne sankcie pre tých, pre tie organizácie, že môžu byť potrestané aj finančne, kde sa tá hymna spieva, tak keby nebol ten tlak zvonku, tak táto vládna koalícia na podnety z opozície doteraz vôbec nereagovala. Ale dajme to bokom. Ja sledujem výsledok a výsledok by mal byť ten, že ten zákon sa zmení a zjednoznační v tom, že sa spievať a hrať tá hymna bude môcť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2019 12:37 - 12:39 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predkladateľ, predkladatelia, navrhovateľ, úvodom k tej rozprave, ktorá tu na túto tému zaznela, dovoľte mi poznamenať jednu poznámku.
K dobrému a kvalitnému zákonu sa žiadna hystéria ani politický boj nevytvára. Keď Národná rada prijme zlý zákon, tak to vyvoláva negatívne reakcie. Nemôžte sa čudovať a nikomu nie je možné vyčítať, že bráni svoje záujmy, respektíve robí, vykonáva aj politický súboj v Národnej rade. Od toho je toto plénum. Pokiaľ vládna koalícia prijme kvalitný návrh, taký, za ktorým si v plnej miere stojí, tak nie je treba alebo málokedy sa dá očakávať, že dostane nejakú negatívnu kritiku. Chcem povedať, že tento návrh chápem ako napravenie chyby, ktorá, ktorú vládna koalícia spravila a v plnej miere chápem a viem pochopiť mojich bývalých kolegov zo strany MOST, že chcú to napraviť v skrátenom konaní. Preto som tak ako včera avizoval, zahlasoval za skrátené konanie, na rozdiel od Ondra Dostála, lebo som presvedčený o tom, že zákon, ktorý tu bol schválený a dnes prezidentom vetovaný, je zlý.
Chcem len povedať aj z tohto miesta, že aj za tento návrh zahlasujem aj v prvom aj v druhom čítaní, tak aby ten zákon naozaj nezakazoval spievanie maďarskej hymny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 18:18 - 18:19 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Drahý Elemér, bývalý to môj kolega, ktorý sa rozhodol ísť do vládnej koalície so SMER-om a SNS, áno, chcem verejne prehlásiť, že podporím vaše snaženie napraviť problém alebo prúser, ktorý ste spolu vo vládnej koalícii vyprodukovali.
Politické body sa dajú vytĺkať len tam, kde vládna koalícia ten priestor vytvorí. Keby ste takýto nejednoznačný zákon, podľa mňa jednoznačný v časti zákazu spievania, neprijali, tak by tu nikto žiadne politické body nevytĺkal. Ale tomu ste sa mali venovať vtedy, keď to SNS do parlamentu predložilo, mali ste si prečítať, mali ste si to vyhodnotiť a povedať, kolegovia, je to nejednoznačné, toto ide z kola von. Ale vy ste si takto podmienku nepostavili, povedali ste, že je to absolútne v poriadku a z dielne SNS ste tento návrh schválili. A po schválení sa ukázalo, že tento návrh bol zlý a v rozpore so záujmami Maďarov, nehájili ste ich ciele.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 18:10 - 18:14 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, som rád, že pán minister Gál prináša takéto riešenie, teda aby to bolo v skrátenom konaní, nie je dobré, ak ktokoľvek sa bude cítiť ohrozený, či môže, alebo nemôže spievať hymnu a či za to dostane on sám pokutu, to Ondro, Ondrej Dostál dobre povedal, on sám za to nemôže, ale organizácia, nakoľko sa to deje, toho pokutovať podľa návrhu SNS, ktorú schválila vládna koalícia a prezident vrátil, podľa tej možné je.
Tak ako pán minister vo svojom úvodnom vystúpení zdôvodnil potrebu zrýchleného konania, že sú ohrozené ústavou garantované práva na slobodu prejavu do tej miery, že je potrebné tento stav právnej neistoty odstrániť. Toto tvrdenie alebo prehlásenie ministra za MOST - HÍD je jednoznačným dôkazom toho, že kolegovia z poslaneckého klubu, poslanci za MOST - HÍD pred chvíľkou nás tu zavádzali, celú Národnú radu. Tvrdili, že ten zákon, ktorý pán prezident vrátil, je absolútne v poriadku a netreba na tom nič meniť a je to absolútne v poriadku tak, ako to je.
Tak keby to bolo v poriadku, tak tento návrh tu nie je a nejde, nepodporujú poslanecký návrh v skrátenom konaní. Je to len dôkaz o tom, že boli prichytení na tom, že niečo urobili zle.
Kolegyne, kolegovia, keď ste to urobili zle, nasypali ste si popol na hlavu. No rovno ste mohli povedať, že, dobre, ideme to takýmto spôsobom odstrániť. Vy tu dneska v pléne predvádzate pri prezidentom vrátenom zákone to, že absolútne ste nepochybili, ostatní sú vinní, vy ste v ničom sa nepomýlili. A minister, váš vlastný minister tu tvrdí, že ten zákon, ktorý ste tu v parlamente schválili z dielne SNS, je zlý.
Pán minister by skôr mal povedať jednu vec, čo ma zaujíma. Prečo ten poslanecký návrh nebol na medzirezortnom pripomienkovom konaní? Prečo ministerstvo v zmysle legislatívnych pravidiel vlády nedalo na medzirezortné pripomienkové konanie? Prečo k tomu nezaujala vláda stanovisko? Lebo to je zapísané a to vláda neurobila. Ako vláda sa môže rozhodnúť, že nezaujme stanovisko. Ale ministerstvo, komu Úrad vlády pridelí materiál na pripravenie stanoviska, musí vykonať skrátené rozporové konanie.
Ďakujem pekne.
Chcem záverom dodať, že ja aj skrátené konanie, aj ten návrh z dielne MOST-u - HÍD podporím, pretože mne ide o to, aby ten zákon v tej podobe, v akej podobe SNS a vládna koalícia aj vďaka MOST-u schválila, nebola v platnosti. Toto znenie, kde to MOST sám po sebe sa snaží napraviť, je oveľa prijateľnejšie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 15:24 - 15:25 hod.

Zsolt Simon
Ďakujem pekne, Ondro. Máš v plnej miere pravdu. V skutočnosti snaha MOST-u o zmenu tohto zákona v skrátenom konaní je dôkazom toho, že schválili zlý zákon a chcú ho napraviť. A práve preto si myslím, že je chybné a scestné, keď sa priznali, že ušlo im to. Nasypali si na svoju hlavu popol, tak teraz by nemali prijať argumentáciu Andreja Danka, že ale všetko je v poriadku. Keby všetko bolo v poriadku, tak by nič nemenili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 15:10 - 15:11 hod.

Zsolt Simon
Ďakujem pekne. Pán kolega Pčolinský, máš pravdu, je to iba výsledok SNS, MOST-u a SMER-u. Oni ten zákon doniesli, v tej podobe schválili a môžme to, môžme to, môžme to vysvetľovať, akým spôsobom chceme, ale je to výsledok ich práce a ich zákona, ktorého (pozn. red.: správne "ktorý") prijali a presadili v parlamente. Ak by to tam nebolo, nebolo by čo opravovať. A myslím si, že bol si dosť presný, preto sa vzdávam vystúpenia v ústnej rozprave.
Skryt prepis