Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2017 o 10:43 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2017 10:43 - 10:44 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. K vystúpeniu poslanca Beblavého. K tým odvodovým odpočítateľným položkám, s tým absolútne súhlasím. To je nesociálne, je to nesociálne opatrenie. A k tomu, že dneska máme lekárov, ktorí sú zazmluvnení poisťovňou, všetky ich vyšetrenia, všetky ich doporučenia na sfalzy a iné vyšetrenia, ako aj lieky hradí poisťovňa. Niečo je to s doplatkom, niečo, niečo je plne hradené a okrem toho máme teda aj taký systém, že máme nejakých lekárov, ktorí vôbec nie sú zazmluvnení poisťovňami a tam si potom pacient platí aj vyšetrenie, aj všetky doplnkové vyšetrenia a potom teda ešte aj lieky. No dneska teda zavádzame taký ten tretí systém, kde si pacient zaplatí za vyšetrenie, aj za tie doplnkové a za tie doplnkové vyšetrenia a za lieky už teda platiť nebude. Čiže máme tu taký do tretice systém zavádzaný. Je to ale podľa mňa neštandardné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2017 17:54 - 17:58 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja budem veľmi krátky. Nechcem sa venovať veciam, ktoré boli v minulosti, bolo všetko povedané a nechcem to zdržovať. Ja poviem, že oddlžovanie áno, musí prebehnúť, pretože to tie nemocnice úžasne zaťažuje a nebudú sa môcť ďalej rozvíjať. Bez toho sa naše zdravotníctvo ďalej nepohne.
Ale chcel by som sa venovať jednému takému problému ohľadom toho ozdravného plánu. Nemocnica si bude musieť postaviť ozdravný plán a dozorná rada bude kontrolovať, či tento ozdravný plán funguje. Pokiaľ nefunguje, tak v podstate dozorná rada alebo predseda dozornej rady bude mať povinnosť odvolať vedenie, alebo právo teda odvolať vedenie nemocnice. Dneska v podstate hlavne tie väčšie nemocnice majú už ako kolektívne vedenie, čiže majú generálneho riaditeľa, ekonomického, lekárskeho a prípadne ošetrovateľského. Že či budú odvolaní všetci alebo len ekonomický alebo len generálny, to je teda taká moja otázka na pána ministra.
A chcel by som naškrtnúť takú jednu ideu, výberové konania na manažment týchto nemocníc. Veľmi ma mrzí, že aj v dnešnej dobe, keď hovoríme o tom, že sa to robí transparentne. Zistil som, že už dokonca aj na stránke ministerstva tieto výberové konania sa zobrazujú, aj vypísané, aj tie, ktoré teda v nedávnej dobe prebehli. A chcel by som takú myšlienku tu nastoliť, že keďže som pozeral tie výberové konania, ktoré prebehli za tých niekoľko posledných mesiacov, väčšinou sa tam hlási jeden uchádzač, už dvaja sú v menšine. Teda ako len malá časť tých výberových konaní prebieha tak, že sa tam prihlásia dvaja. Čiže ten, tie výberové možnosti nie sú veliké, konkurencia tam nie je veliká. Či by nebolo dobré obrátiť sa aj na okolité štáty, do Čiech, možno do Rakúska, kde tie nemocnice celkom úspešne alebo teda aspoň podľa toho, ako vidím, ako vyzerajú, tak asi sú celkom slušne vedené, aj keď, samozrejme, bolo to v iných podmienkach, aké boli na Slovensku. Že či by nebolo dobré tie výberové konania vypisovať nielen u nás, prípadne, ja neviem, v jednom denníku a na stránke alebo kde, ale dať to, také širšie pole tomu. Proste aby to bolo verejne známe a možno aj do tých okolitých štátov. Možno by tá konkurencia bola ďaleko väčšia pri tom výberovom konaní a pravdepodobne, alebo bola by určite väčšia možnosť, aby sa sem dostali ľudia, ktorí už majú nejaké skúsenosti a za sebou aj dobré výsledky. Tak toto je odo mňa taký podnet, že či by toto nebolo vhodné a či nad tým ministerstvo neuvažuje.
A už potom teda len na koniec taký apel, že zakrátko budeme rozhodovať o štátnom rozpočte a pokiaľ tam bude 3,71 % za poistencov štátu, tak asi ťažko to naše zdravotníctvo sa bude vyhrabávať z týchto problémov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 10:00 - 10:00 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým za reakcie.
Zuzke Šebovej by som chcel povedať, že k tej doprave som sa chcel aj ja zmieniť, zabudol som, nejak som to preskočil, že som sa chcel spýtať, ako tá doprava bude riešená, lebo ten Úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť má jednu z úloh aj zabezpečiť tú dopravu.
A k pánovi Blanárovi toľko, že vidno, že, samozrejme, že všetko sú to veľmi dobré kroky, aj keď, samozrejme, a veci, ktoré sa budú zavádzať ešte, samozrejme, prinesú aj nejaké nové, ďalšie problémy, ktoré bude riešiť, a preto som to aj nastavil, že v podstate na budúcej schôdzi sa budeme baviť aj o štátnom rozpočte a bude treba, aby ten štátny rozpočet s týmto všetkým počítal dostatočne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2017 9:44 - 9:53 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení prítomní, ja len krátko by som chcel vystúpiť k dvom bodom tohto zákona, ktorý sa teraz prerokováva. K tomu prvému chcem a vysoko oceňujem zriadenie urgentov 1. a 2. typu. Oceňujem to, že bude definované, čo tieto urgenty majú obsahovať a aké úlohy budú plniť.
Keď sa pozrieme na rýchlu zdravotnú službu, ktorá dnes funguje a funguje teda už dlhodobo takmer bez zmeny, bez zmeny pravidiel, tak vyzerá to asi tak, že príde či už k úrazu, alebo k nejakému pacientovi, ktorý má nejaké, nejaký vážny zdravotný stav, a dovezie ho do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. Sú, samozrejme, aj výnimky, keď či už lekár, alebo aj ten, tá RZP-čka bez lekára posúdi ten stav, prípadne privolá lekára, konzultuje lekára, tak niekedy je priamo zaangažovaná do toho letecká záchranná služba a tá potom, samozrejme, vozí tieto stavy do tých nemocníc, kde sú heliporty a kde tieto nemocnice sú teda aj lepšie vybavené. Ale doteraz stále zlyháva manažment pacienta s diagnózami, ako je náhla cievna mozgová príhoda, akútny koronárny syndróm, zlyhávanie obehu a dýchania, pacient s poruchou vedomia alebo aj pacienti, ako som už spomínal, napríklad pri haváriách, teda s traumami – či už vážnymi monotraumami, polytraumami, alebo vážnymi združenými poraneniami.
Preto veľmi oceňujem, že dnes alebo teda keď príde tento zákon do platnosti a, samozrejme, s nejakou tou dobou, ktorá potrvá, aby sa tie urgentné príjmy vybudovali, budú podľa závažnosti stavu pacienti už smerovaní tam, kde im budú schopní poskytnúť aj diagnostickú; alebo aj diagnózu, aj liečbu, ktorá ich stav zohľadňuje a proste budú im vedieť poskytnúť pomoc takú, akú adekvátne potrebujú. Pretože dneska sa veľmi často stáva, že keď pacienta v takomto vážnom stave dovezú do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, resp. do najbližšej nemocnice, tak potom sa príde, že niekedy aj diagnostický je problém a potom aj terapeutický je problém. Potom musí nastúpiť sekundárny prevoz zo zdravotníckeho zariadenia do zdravotníckeho zariadenia a, samozrejme, celé sa to predlžuje. A práve v tomto vidím, v tomto prínose stanovenia týchto urgentov 1., 2. typu a potom aj, samozrejme, nariadení, ktoré budú musieť spĺňať na základe triáže tá rýchla zdravotná služba, že títo pacienti budú smerovaní tam, kde majú, bude im poskytnutá adekvátna pomoc a to bude skutočný krok k znižovaniu odvrátiteľnej úmrtnosti u našich občanov.
Tu mám trošku jednu otázku na pána ministra: Budeme mať zriadených tých šesť traumacentier pre dospelých, štyri pre deti a na počet obyvateľov päť miliónov vychádza, že by to malo byť dosť. Je trošku problém s tou geografiou, pretože keď máme, budeme mať dve centrá na západnom Slovensku, v Bratislave a v Nitre, a potom bude jedno v Martine, v Banskej Bystrici a potom v Poprade a v Košiciach. Keďže nemáme ešte vybudované diaľnice a niekde medzi Trenčínom a Považskou Bystricou dôjde alebo niekde za Považskou Bystricou alebo proste, lebo v oblasti niekde medzi; pred Žilinou. Bude tam síce diaľnica, najbližšie to bude do Martina, ale vieme, aká je doprava do Martina, aký to robí niekedy problém, do Bratislavy aj do Nitry to bude dosť ďaleko, určite, keď sa bude dať do toho zaangažovať letecká záchranná služba, tak ten časový faktor nebude až taký významný, ale to tiež nie vždycky sa bude dať. Bude tam noc, budú tam zlé poveternostné podmienky, tak s týmto možno bude problém. Ja viem, že na začiatok, ako hovorím, je to veľmi dobrý krok, možno by bolo ešte treba počítať s nejakým centrom do budúcnosti, aby tých centier bolo s tou geografickou dostupnosťou viacej.
Tu by som sa ešte pozastavil. To, čo sa teraz u nás zavádza, tak zaostávame za vyspelým svetom alebo za vyspelou Európou, no, desať až pätnásť rokov. Oceňujem, že sa to teda konečne u nás zavádza, ale v Čechách vyšla učebnica traumatológie alebo teda kniha, ktorá pojednáva o traumatológii, už v roku 2001 a táto triáž je tam už presne spomínaná a Češi už podľa tohoto idú mnoho rokov. Takže neskoro, s veľkým oneskorením, ale konečne sa v tomto pohli ľady a začne sa niečo robiť.
K tej druhej otázke, ktorú by som mal ohľadom tých, prehliadky, ohľadom prehliadok mŕtvych. Vieme, že s tým, samozrejme, treba niečo robiť, pretože, tak ako to pán minister povedal, ten istý lekár, ktorý slúžil na pohotovosti, chodil obhliadať aj mŕtvych. Určite chorý má prednosť pred mŕtvym a vieme, že v niektorých regiónoch, konkrétne napríklad v trenčianskom regióne boli problémy, lekári, ktorí tam slúžili v pohotovostiach, odmietali chodiť robiť prehliadky mŕtvych. Ten systém teda doteraz nie je celkom funkčný a nespĺňa tie požiadavky. V tomto v podstate, keď si tak zoberieme a spätne sa pozrieme na to, tak už minister Zajac mal kedysi takú ideu, že zriadi určitých koronerov. No nič sa v tomto potom nespravilo. Dnešná doba alebo teda dnešný problém je aj v tom, že ohodnotenie tých lekárov, ktorí chodia robiť tieto prehliadky mŕtvych, je veľmi slabé, a teda nemajú žiadnu motiváciu toto robiť.
Ja by som sa chcel preto ešte pri tomto zastaviť, že zriadenie týchto lekárov, ktorí budú robiť prehliadky mŕtvych, bude mať na starosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ten to v podstate bude robiť tak, že budú zriadení organizátori, ktorí o to budú súťažiť a títo to potom budú robiť. Preto moja taká otázka je, že či to bude to a bude za to, samozrejme, zodpovedať VÚC, lebo pokiaľ by ten organizátor to nevedel zabezpečiť, tak zase nastupuje VÚC, že či títo prehliadajúci lekári budú zriadení pre každý okres alebo len pre, alebo to bude pre celé VÚC. A teda druhá otázka, že asi ako plánujete to odmeňovanie tých lekárov za tú prehliadku toho mŕtveho, lebo ako som povedal, ten, tá platba za tú prehliadku bola nemotivujúca, a preto to lekári nechceli robiť.
Ešte by som sa zastavil, vrátil by som sa ešte k tomu, k tej pohotovostnej ambulancii, ktorá bude slúžiť teda od 16. do tej 22. hodiny, kde lekár bude mať garantovanú platbu 12 hodín za; teda 12 euro za hodinu. Hovorí sa o tom, že pracuje; alebo pracuje sa na tom, že na Slovensku sa pracuje veľa v noci a cez sviatky. Lekári, ktorí pracujú v pohotovostných službách, a nie všetci sú platení ako nadčas, majú ďaleko menšie, ďaleko menšie ohodnotenie hodinovej mzdy v týchto nočných službách, že či tento veľký nepomer, ktorý teraz vznikne, že tí lekári v tej pohotovostnej službe budú platení hodinovo 12 euro proti lekárom, ktorí napríklad v niektorých tých nemocniciach, hlavne menších a v enočkách pracujú za nejakú cenu medzi tromi, štyrmi, piatimi eurami za hodinu, že toto je, samozrejme, ešte len v riešení, ale že aký je pohľad ministerstva na toto.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.10.2017 17:17 - 17:19 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len na podporu toho, čo tu zaznelo.
Slovenská, Slovenská lekárska komora vydala tlačovú správu k tejto výstave, kde hodnotí etické a právne otázky k tejto komerčnej výstave a prezentácii mŕtvych ľudských tiel. Tvrdia, že organizátori výstavy nevedia adekvátnym spôsobom preukázať pôvod týchto mŕtvych tiel. K vystavovaným mŕtvym telám nie sú doklady nevyhnutné na legálne zaobchádzanie s takýmto mŕtvym ľudským telom. Organizátori výstavy nevedia predložiť informovaný súhlas toho nebohého. V prípade tejto výstavy nejde o edukáciu, ale je to komerčná aktivita. Prezentácia mŕtveho úmyselne zohaveného, obnaženého a neprirodzene fixovaného ľudského tela hrubým spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť. Prezentácia mŕtvych tiel prináša riziko pre duševné zdravie a môže ho dlhodobo negatívne poznačiť. Výstava, ako aj jej príprava, aj získavanie a výroba spomínaných exponátov je v príkrom rozpore s platnými právnymi predpismi.
A ešte by som k tomu povedal, že Ústav zdravotníckej etiky na Slovenskej zdravotníckej univerzite vydal odborné stanovisko, kde vyzýva, aby štátne orgány zasiahli, pretože táto výstava porušuje naše zákony.
A ešte by som povedal, že tieto telá pochádzajú z čínskej, z čínskej univerzity a sú to teda buď telá chudobných ľudí, ktorí sa nedali identifikovať, alebo ku ktorým sa nikto nehlásil, ale je tam aj veľké podozrenie, že to môžu byť telá ľudí, ktorí, ktorí pochádzajú z čínskych väzníc... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.10.2017 17:03 - 17:04 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač č. 722). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a gestorský výbor do 27. novembra 2017.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.10.2017 16:23 - 16:24 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Len veľmi krátko k tým, k tým ekonomickým dopadom.
Pokiaľ sa bude zbavovať takáto NO-čka nejakého toho hnuteľného majetku, ako bolo tu povedané, staré, staré kotly, sanitky nejaké, sonografické prístroje, tak tam možno pri tej likvidácii bude mať, bude mať nejaké náklady, ale pokiaľ bude môcť nadbytočný hnuteľný majetok prenajímať, tak bude mať z toho príjem a bude to môcť využiť na zlepšenie svojej činnosti, takže ja si myslím, že v konečnom dôsledku, a hlavne do budúcnosti to môže mať len pozitívny vplyv na verejné financie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.10.2017 16:17 - 16:17 hod.

Alan Suchánek
Ďakujem za slovo. Ja len krátko. Presne tak. Aj to, že teda v podstate na tej predchádzajúcej schôdzi, že boli v podstate v tomto bode identické tie návrhy, a za mňa osobne, pokiaľ to bude právne možné a bude to realizovateľné, tak určite by som to podporil a bolo by to teda dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.10.2017 16:10 - 16:11 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, je to teda v podstate návrh, ktorý predkladá, predkladajú koaliční poslanci, ja som s týmto návrhom ako opozičný poslanec stotožnený, je to v prospech tých organizácií, ako som hovoril, okrem toho v tom zákone je aj spomínaná správna rada, ktorá, je tam písané o tom, ako má byť kreovaná, a že už podľa tohto znenia tam bude explicitne napísané, aby si nemohol štát ako majoritný zriaďovateľ a vlastník urobiť to, čo napríklad sa stalo vtedy v piešťanskej nemocnici, keď potrebovali to spraviť to s tým CT-čkom, čo urobili, a dosadiť si riaditeľa, akého potrebovali, a teraz to tu bude explicitne napísané, takže toto už nebude môcť, môcť sa stať. Okrem toho pri, aj dokonca aj pri tých, pri tých predajoch toho hnuteľného majetku, aj pri tom prenajímaní bude musieť súhlasiť, súhlasiť dvojtretinová väčšina tej správnej rady.
Takže ja okrem toho, myslím si, že celé to zdravotníctvo je dneska pod ďaleko väčšou kontrolou, tak ja verím, že, že sa to bude realizovať primerane. Chcem veriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.10.2017 16:01 - 16:08 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. K tomu zákonu ja už som tu vystupoval v rozprave, keď sme to v prvom čítaní predkladali naposledy. Odvtedy došlo k tomu, došlo k zmene a o chvíľočku aj poviem, ku ktorej.
Chcem ešte toľko povedať, že nemocnice, ktoré sú neziskovými organizáciami a majú tento prioritný majetok, tak keď boli zakladané niekde okolo roku 2002, tak to bolo ešte také obdobie, keď boli, boli problémy, a určite si budete pamätať, že bolo nebezpečie, že riaditelia alebo nejakí vedúci pracovníci by sa boli bývali zbavovali za nevýhodných podmienok či už budov, alebo nejakého majetku a hrozilo tam strata, hrozila tam strata pre, pre štát. Preto bol prioritný majetok veľmi výrazne chránený. A medzitým ale došlo k ďalším, k ďalším takým situáciám, že boli redukované, pretože sa hovorilo, že v nemocniciach je veľa postelí, zbytočné oddelenia, zanikali oddelenia, hlavne také, ako boli doliečovacie oddelenia, oddelenia dlhodobo chorých. Mnohým nemocniciam, nemocniciam patrili jasličky, ktoré boli pozatvárané a tak ďalej. Dokonca išlo aj o také veci, že dokonca hnuteľný majetok niektoré nemocnice mali ako prioritný majetok, takže napríklad v niektorej nemocnici bol kotol prioritným majetkom alebo sanitky boli prioritným majetkom. Tie sanitky dneska už sú, už sú rozpadnuté, v hrdzavom stave, oni ich majú stále ako prioritný majetok a musia ich držať niekde, niekde na dvore, tie kotle mnohé nemocnice už majú takisto vymenené a musia tam držať kusy železa, pretože to majú v prioritnom majetku. Dokonca priestory, ktoré dneska zívajú prázdnotou, sú nevyužívané, nemôžu byť prenajaté, hoci o mnohé z tých priestorov by aj bol záujem.
A teraz prídem aj k tomu, čo som povedal, k tej zmene proti tomu, čo sme to podávali minule. Mnohé nemocnice majú majetok, ktorý sa nedá ani využívať, nemôžu ho využívať a nedá sa využívať, nemôžu ho prenajať, ale niektorý ten majetok je v takom stave, že sa nedá ani, ani využívať, pretože na to, aby sa mohol využívať, by bolo treba investovať do rekonštrukcie veľké, veľké prostriedky, ktoré, samozrejme, tieto nemocnice nemajú, a bez toho, aby, aby do toho bolo zainvestované, aby sa to tam upravilo, tak to, tak to nikto, nikto neprenajme.
Aj teraz sa hovorí v tom zákone o tom, že takýto majetok môže byť, môže byť prenajatý niekomu inému na 5, na 10 rokov. Pokiaľ by tá investícia bola veľká, tak za tých 5 alebo 10 rokov sa, sa tie investície tej nemocnici ani nevrátia, takže v podstate ťažko sa s tým bude dať robiť. V tom predchádzajúcom návrhu - a to mi tu, to chýba a bude to na neprospech mnohých týchto organizácii - bol pomenovaný dubiózny majetok. A tohto majetku hnuteľného dubiózneho sa tieto NO-čky mohli zbaviť. Na základe, že boli, boli výhrady k tomuto, že by sa mohli zbaviť, že by štát prišiel o nejaký majetok, tak sa to tam odtiaľ muselo vypustiť, lebo ináč by to nebolo prešlo. Keď ten zákon prejde aj bez tohoto, tak bude to, samozrejme, prínos a nejaký plus pre tie NO-čky, ale ešte raz, nedá mi to, aby som to nepovedal.
Konkrétne poznám situácie, kde majú nemocnice dosť veľké, dosť veľké pozemky, na ktorých stoja budovy, ktoré sú v dezolátnom stave. Obývajú ich bezdomovci, požiare tam vznikajú, tie nemocnice musia platiť daň z nehnuteľnosti a zaťažuje ich to, nemôžu to, nemôžu to využívať, majú, sú zaťažené takýmito, takýmito nákladmi a nedá sa to ani prenajať, lebo medzitým je to už v takom stave, že to nikto neprenajme, ako som pred chvíľočkou povedal.
Takže je to, je to trošku škoda, že tam to z toho vypadlo, pretože keby som použil takú paralelu, určite si všetci spomeniete, že ministerstvo obrany a vnútra malo na Patrónke bývalú vojenskú nemocnicu. Tieto priestory boli prázdne, nevyužité, rozprávalo sa o tom alebo jedna z alternatív, kde postaviť novú univerzitnú nemocnicu, bola napríklad aj táto Patrónka. Len nakoniec, keď sa spravil, keď sa spravila štúdia realizovateľnosti tejto nemocnice, tak sa prišlo na to, že sa to tam nedá zrealizovať, bolo to malé, nevyhovujúce, takže pre štát a pre štátnu nemocnicu to bolo nevyhovujúce. Určite si spomeniete, že dosť dlho trvalo, kým sa to podarilo v podstate predať. Realizovalo to ministerstvo vnútra, ak sa pamätáte, bol tam spravený znalecký posudok, ktorý znel na nejakých 32 mil., myslím, že asi 3 kolá, v 3 kolách sa to pokúsili predávať, ani jedna z tých ponúknutých čiastok nedosiahla tých 32 mil., ak si dobre pamätám, v tom treťom kole víťaz ponúkol okolo 26 mil. Bol v podstate vyhlásený za víťaza, ale bola tam povedaná podmienka, že ak ešte aj po tomto treťom kole nejaký záujemca ponúkne viac ako tých 26 mil., tak to dostane ten. Určite si pamätáte, že to nakoniec teda dostal ESET.
Takže ja som presvedčený, keď sa toto dalo zrealizovať, že by sa to za dobrých, za dobrých podmienok bolo dalo realizovať aj pre tie nemocnice tak, aby štát nebol ukrátený a aby sa tieto nemocnice mohli tohto dubiózneho majetku, ktorý zaťažuje, zbaviť.
Takže len toľko, ale cez to všecko vás prosím... Ešte to by som povedal, že ten zákon bol konzultovaný aj, aj s Asociáciou nemocníc Slovenska, ktorá medzitým svojimi 74 nemocnicami má aj 21 takýchto neziskových organizácii, teda nemocníc, ktoré sú neziskovými organizáciami, a aj v takomto znení to bude prínos pre nich. Aj keď táto jedna vec, ktorú som spomínal, že sa nebudú môcť zbaviť, alebo teda odpredať nehnuteľný majetok, tak ešte ich to bude zaťažovať. Dúfam, že do budúcnosti sa podarí vyriešiť aj toto.
Ďakujem.
Skryt prepis