Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2023 o 11:05 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 11:05 - 11:07 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán Čepček, prosím vás, venujte sa radšej svojej obľúbenej téme, na nad ktorou rozmýšľate po nociach, lebo keď si pozriete tento návrh zákona, tak ak má rodič právo na vzdelávanie v zhode s jeho náboženstvom, filozofiou, tak logicky, keď to vzdelanie v zhode s náboženstvom a filozofiou nedostane škola, poruší zákon a poruší práva rodiča. Tak si to prečítajte.
Pán Taraba, pán Vašečka hovorí jednu vec a druhú napísal do zákona, a tá druhá vec je, že rodič má právo na vzdelanie v zhode s náboženstvom a toto ja rozporujem, že toto škola nevie zabezpečiť.
Pán Vašečka presne to isté ako ste reagovali na mňa, vy tvrdíte jedno a napísali ste úplne niečo iné. Vy ste napísali zákona tak, aby rodič mohol zasahovať do biológie, do prírodovedy, do etiky, do náboženstva, lebo ja neviem, asi ste nevedeli inak napísať tento návrh zákona a reálne klamete, pretože chcete zasahovať do týchto predmetov. Vy hovoríte, že dehonestujem učiteľov, že aby boli pri ako, ako keby boli primitívi alebo niečo podobné, tak ja použijem vaše slová, že vy dehonestujete učiteľov, ako keby boli primitívi, že učitelia nevedia čo majú robiť, a že nevedia ako majú učiť a klamete, že školy učia nechutnosti. Za toto sa môžete pán Vašečka vy hanbiť, keď hovoríte, že školy učia nechutnosti. Tak mi povedzte aké nechutnosti a ktoré školy to presne učia, akým spôsobom.
Pán Krajniak, prepáčte, ale ja vidím, že extrémistické strany a OĽANO a konzervatívci zo SME RODINA si začínajú veľmi dobre rozumieť. Prepáčte mi za túto invetktívu, ale ja neviem, či si budú dobre rozumieť aj v téme písania nejakých chlípnych esemesiek dievčatám alebo transrodovým osobám.
Pani Pleštinská, mne príde toto ako veľmi smutné vystúpenie dvojnásobnej europoslankyne, pretože vy ako europoslankyňa by ste mali mať omnoho viacej informácií, že žiadna škola neučí fiktívnu džender ideológiu a vy by ste teda si mohli overovať tieto informácie...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 10:17 - 10:39 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán navrhovateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby som vystúpil k tomuto návrhu zákona. Mne je veľmi ľúto, že vystupujeme už druhýkrát k takémuto návrhu zákona tak ako aj na predchádzajúcej schôdze, kde priamo prezidentka povedala, že ten zákon je nevykonateľný a diskriminačný a ja si myslím, že toto bude presne ten druhý zákona, kde bude musieť takto prezidentka opätovne zareagovať, ak tento návrh zákona bude prijatý. Ja som úplne presvedčený, že tento návrh zákona je nebezpečný a škodlivý pre školy, ale je nebezpečný a škodlivý nielen pre školy, ale aj pre deti a ich vzdelávanie, pretože podriaďuje vzdelávanie náboženstvu. Keď si dáme do pomeru dva, dva odstavce jeden z ústavy a jeden zo zákona, tak ten z ústavy nám hovorí v prvej hlave prvého oddiela čl. 1 ods. 1, že Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát a neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. A potom keď si otvoríte tento návrh zákona § 15a, tak ako správne pomenoval pán navrhovateľ, tak § 15a vám hovorí, že výchova a vzdelávanie v súlade s presvedčením rodičov. A po prvé. Škola rešpektuje právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Ja teraz nerozumiem, že o čom, o čom navrhovateľ hovorí, že či sa nepozerá na ústavu a pozerá sa na zákon, lebo v tom význame tento návrh zákona je protiústavný a toto nemôže prezidentka podpísať a nemôžu ho ani poslanci reálne prijať.
Poďme si ale rozobrať dve časti tohto návrhu zákona, pretože jeden hovorí teda o právach rodičov a slobode a druhý hovorí o sexuálnej výchove. Tento návrh zákona pána Vašečku hovorí o tom, že školy sa majú podriaďovať všetkým náboženstvám a dokonca aj filozofiám, ktoré vyznávajú rodičia. A školy by podľa tohto návrhu zákona mali vzdelávať hodne s náboženstvami a filozofiami, ktoré vyznávajú rodičia žiakov. Tak mi prosím vás povedzte, ako to v tej škole bude vyzerať a že či to čo tu je desiatky rokov vytvorené a o čom sa teraz rozprávame ako je zmena obsahu vzdelávania, ktorú tvorí tristo odborníkov, už pomaly dva roky sa dohadujú, že kde sa posunieme, ako sa posunieme, takže či toto neplatí a teraz sa budeme rozprávať o právach rodičov v rámci filozofie a náboženstva jednotlivých rodičov. Keď si to ale odmyslíme, že napríklad by to bolo správne a že by sme takto sa mohli na to pozerať, tak mi prosím vás povedzte, ako to v tej triede bude vyzerať a ako je možné učiť v zhode so všetkými filozofiami a náboženstvami rodičov v tej triede. To bude ako prebiehať? Hej. V druhom rade určite učiť takto ide proti záujmov žiaka, proti jeho právu na vzdelanie, pretože škola má učiť vedu, škola má učiť fakty a nemá to byť ideológie rodičov, na to nie je škola. A v treťom rade, prosím vás, ak by v škole sa učilo podľa náboženstva, tak ja neviem, že koľko tých náboženstiev tam môže byť, ako to učitelia budú učiť. Ja som úplne presvedčený a ja som aj tak očakával, že niečo takéto pán navrhovateľ tu navrhne, ale to by navrhol čo, že sa štát riadi náboženstvom a že to to náboženstvo je ovláda aj politiku a v rámci takéhoto štátu bude prebiehať vzdelávanie? A je úplne neuveriteľné, že my toto riešime v Národnej rade ako takej. V škole v rámci obsahu vzdelávania, v rámci kurikula, v rámci štátneho vzdelávacieho programu, školského vzdelávacieho, RUP-iek a ostatných vecí, ktoré sú stanovené, sa učí veda, učia sa fakty a nič viac. Čo sa stane, ak prejde tento návrh zákona, teda že vlastné náboženské a filozofické presvedčenie rodiča, ktorá odporuje vede a faktom, ktoré sa učia, ktoré sú nastavené v týchto ako sa jednoducho hovorí, že v osnovách. Že čo ak rodič a tie skúsenosti máme, ja som ich riešil na ministerstve školstva počas necelých troch rokov, kde naozaj filozofia rodiča bola, že Zem je plochá. Tak teraz rodič bude požadovať čo, aby sa toto učilo v triede? Nedá ten súhlas na vyučovanie v rámci tohto predmetu. Ten zákon vám tiež hovorí, že keď rodič nedá súhlas, tak škola musí zabezpečiť iný náhradný program, tak v rámci toho iného náhradného programu bude niekto učiť teda, že zem je naozaj plochá? Alebo čo bude ten iný náhradný program. Čo ak filozofiou rodiča je odmietanie vedy a medicíny. To sme tu už predsa zažili za tie tri roky počas covidu. Tak teraz čo sa bude diať? Že v rámci faktov, vedy a informácií rodič povie, že nie a dieťa pôjde do inej triedy alebo ako pán navrhovateľ hovoril, že bude ho učiť v inom ročníku, v inej triede, iný učiteľ a tam sa budú učiť takéto veci? Tam budú zhromaždené všetci títo žiaci, ktorí si myslia, že Zem je plochá a že veda a medicína proste nemá fungovať v tomto štáte? Alebo prosím vás, veľká téma, ktorá teraz je v spoločnosti, že ak rodič vyznáva filozofiu nadradenosti a podradenosti rás, tak čo sa bude diaľ? To sú bežné veci, ktoré sú tu a v rámci školstva a dôvery v učiteľom a ja som veľmi prekvapený, že práve predseda školského výboru nedôveruje riaditeľom a učiteľom, že učia správne, predkladá takýto návrh zákona. A všetko toto čo som rozprával či už Zem je plochá, odmietanie vedy a medicíny alebo filozofia nadradenosti, podradenosti rás a neviem čoho všetkého ostatného normálne môžete vsunúť pod tú malú formulku filozofické presvedčenie rodičov. My budeme v škole učiť podľa filozofického presvedčenia rodičov. Ako má v tomto prípade škola rešpektovať právo rodiča a jeho vzdelanie v zhode s touto filozofiou, keď jeho filozofia nie je v zhode s zmyslom školy a popiera toto učivo. Keď si už len zoberieme to náboženstvo, že sa o ňom toľko rozprávame aj predtým, aj teraz a kresťanstvo nie je jediné existujúce náboženstvo, vo svete existuje koľko štyritisíc, štyritisíc náboženstiev. Dokonca existujú náboženstvá, ktoré reálne odmietajú vedu, odmietajú medicínu, popierajú evolúciu, tak keď príde rodič, aj keď bude jeden na celej škole a povie, že on vyznáva takéto náboženstvo alebo má takúto filozofiu a odmieta, vedu, medicínu, evolúciu. Tak čo urobí tá škola? Teraz ho vyčlení z toho vyučovacieho procesu a bude sa mu venovať samostatne alebo že ako to bude prebiehať? A zároveň potom vy poviete, že má sa rešpektovať právo rodiča na zabezpečenie v zhode s jeho náboženstvom. Ale veď toto máme, pán predseda. Veď my tu máme súkromné školy, máme štátne školy verejné, máme cirkevné školy. Rodič, keď si vyberá školu pre svoje dieťa, tak si ju vyberá na základe tej filozofie, ktorú má a vyberie si danú školu, lebo predpokladá, že na cirkevnej škole sa bude inak vyučovať aj to sexuálne vzdelávanie a na štátnej alebo súkromnej škole sa bude tiež inak vzdelávať. Tak rodič toto právu už má ...
===== keď si vyberá školu pre svoje dieťa, tak si ju vyberá na základe tej filozofie, ktorú má a vyberie si danú školu, lebo predpokladá, že na cirkevnej škole sa bude inak vyučovať aj to sexuálne vzdelávanie a na štátnej alebo súkromnej škole sa bude tiež inak vzdelávať. Tak rodič toto právo už má. Rodič si vyberá školu už predtým než dieťa tam ide.
Ja som si pozeral teraz maily a ma tam zaskočil jeden mail, ktorý bol adresovaný všetkým vám poslancom a všetci ho máte vo svojich schránkach, kde vám píšu učitelia. Píšu vám mail, pán Vašečka, a podpísalo to viac ako 100 riaditeľov. To je druhýkrát, kedy riaditelia v priebehu dvoch mesiacov sa dali takto dokopy, lebo vidia, že toto je nezmyselný návrh zákona po tej tretej hodine telesnej výchovy. A on vás oslovuje, ten pán riaditeľ, ktorý vám píše a všetci tí ostatní, ktorí, ktorí sa podpísali pod tento list. A je ich viac ako stovka riaditeľov na celom Slovensku a stále sa tam pribúdajú ďalší a ďalší. A píše vám obyčajný riaditeľ, malej obyčajne školy, ktorý hovorí, že tvrdo pracuje, aby z našich detí boli lepší a múdrejší ľudia. Ale stále premýšľam, ako mám učiteľom vysvetliť, že ich poslanci Národnej rady obrali úväzky, pretože neviem ako mám deťom vysvetliť, že prídu o predmety, ktoré budú pre väčšinu z nich kľúčové a budem ich vyučovať menej. Tam on reaguje na návrh pána kolegu Kučeru.
Píše, že myslel som si, že niečo strašnejšie ako zákon pána Kučeru už ani nemôže existovať, až pokým sa neobjavil zákon poslanca pána Vašečku.
Viete, že ja pamätám, ako komunistickí funkcionári rozprávali, čo majú učitelia v škole učiť ich deti. Všetky tie somariny o vedúcej úlohe strany a večnom živote Vladimíra Iľjiča Lenina. Potom sme si v osemdesiatom deviatom vybudovali slobodu. A potom sme zas mohli deti učiť, ako veda popisuje svet: kde je východ a kde je západ, ako funguje vesmír alebo ako sa rodia deti. A potom ste prišli vy, poslanec Vašečka, a rozhodli ste o tom, že keď sám nemôže diktovať to náboženské presvedčenie celému Slovensku alebo celému svetu, tak na to použije reálne rodičov. Ani komunisti takto hrubo nezasiahli do štátneho vzdelávania. Lebo každý jeden rodič si môže vybrať školu, do akej školy zapíše svoje dieťa. A tí, čo chcú viac náboženstva, dajú deti do cirkevnej školy, tí, čo chcú viacej ekológie, dajú do „Lesnej školy“. Tí, čo chcú iné vzdelávacie programy, dajú deti do Montessori školy. A každý rodič, aj bez vášho zákona pána Vašečku, môže už teraz rozhodnúť o vzdelávaní svojho dieťaťa. Lenže o to nikdy nešlo ani komunistom, ani vám pán Vašečka. A toto sú slová, ktoré vám píšu riaditelia škôl. A vy hovoríte o tom, že ste učiteľ, vy hovoríte o tom, že držíte im stránku. A toto vám oni píšu. Pretože toto nastane v tej realite.
Keď hovoríte v častiach, že vzdelávanie má prebiehať náboženstvo a filozofiou rodičov, tak si to zopakujme. Že učiť v zhode so všetkými filozofiami a náboženstvami rodičov je úplne nemožné v škole. Nemožné. Takéto niečo ide reálne proti záujmom žiaka aj proti právu na vzdelanie, proti právu na to, že škola má učiť vedu a nie ideológiu rodiča. A v štáte, ktorý sa vôbec nemá viazať na žiadnu ideológiu, ani náboženstvo by sa vôbec nemal objaviť takýto návrh, ktorý sa podriaďuje náboženstvám. Lebo toto sa môže diať neviem v akých krajinách, v arabských krajinách, kde štát sa riadi náboženstvo a náboženstvo vám diktuje tú celú politiku. To sú islamský, to je islamský štát. Ale nie tu na Slovensku. Viete, čo pán Vašečka, vy spôsobíte. Pretože si to začínajú rozprávať mladí ľudia. Začínajú si to rozprávať učitelia. Začínajú si to rozprávať riaditelia. Tak ako v školách si môžu vyberať z predmetov etiku a náboženstvo. Tak verte, že po tomto sa vyvinie tak obrovský tlak, že to bude dobrovoľný predmet. Bude sa vyučovať v piatok a budú si môcť všetci vybrať, že či chcú vôbec ísť na náboženstvo a že či vôbec chcú ísť na etiku. Toto týmto vy dosiahnete.
Ideme na sexuálnu výchovu. Pán predseda, vy ste to už aj povedali. Mali sme aj x-diskusii na tom. Povedali ste to teraz tu za týmto stolíkom. Táto téma už je roky, roky v osnovách. A roky nebol s tým problém. A neexistuje samostatný predmet sexuálna výchova. Neexistuje. A nikdy to nebol problém. Sexuálna výchova je roztrúsená naprieč všetkými predmetmi a ročníkmi. A vy veľmi dobre viete, že v prvom ročníku sa napríklad na základnej škole učí o vývine dieťaťa. V druhom stupni základnej školy sa učí o reprodukčnom systéme. Učí sa to v etike, učí sa to v náboženstve, o vzťahoch a podobne. Toto je už dávno súčasťou našich osnov a nikdy nebol s tým problém. Povedzte mi, prečo toto teraz vyťahujete. Teraz, keď idú voľby, chcete vymlátiť nejaké body. Alebo ja absolútne nerozumiem.
Vy ste povedali, že nemáte problém s učivom na prírodovede či biológii. Ale chcete, aby rodič mohol odmietnuť tieto prednášky alebo toto vyučovanie nad rámec štandardného učiva týkajúce sa sexuálnej výchovy. Tak ste to tam písali. Lenže tento návrh hovorí úplne niečo iné. Veď v tom návrhu nemáte napísané, že to budú prednášky. Vy aj keď ste spomínali teraz vo svojom úvodnom slove, že robíte x-krát, že podpíšete súhlas rodiča, aby sa žiak mohol zúčastniť prednášky, aby sa žiak mohol zúčastniť výletu. Kde to je, prosím vás, v tomto návrhu zákona. Vy tam nehovoríte o žiadnych prednáškach. Vy hovoríte, že rodič na základe náboženstva a filozofického presvedčenia môže odmietnuť tieto veci. Vy tam nehovoríte o prednáškach. Vy sa snažíte túto ideológiu reálne proste pretlačiť do škôl. A to hovoríte v tom pätnástom paragrafe, kde hovoríte, že výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania poskytne škola dieťaťu alebo žiakovi len na základe vopred udeleného písomného informovaného súhlasu rodiča a touto výchovou a vzdelávaním. A pridávate k tomu ešte aj prílohu. Však v tejto formulácii nemáte absolútne nič napísané o prednáškach. To iba vy hrubo zavádzate. A tak ako tento odsek je napísaný, tak by sa dal pokojne uplatniť na štandardné učivo, na štandardné učivo, kde sa žiaci učia roky. Čiže žiak by nedostal také tie základné informácie, základné vzdelanie, ak rodič odmietne. Toto spôsobíte týmto návrhom zákona. Presne to, ako priniesol pán Kučera, že musím spomínať, návrh zákona, ktorý bol zle urobený a potom som vás musel upozorňovať, že vo štvrtom ročníku musíte dať výnimku lebo nebudete učiť náboženstvo. Že v ôsmom ročníku teda školy budú mať problém, pretože máte tri disponibilné hodiny. A zhodou okolností budú mať problém cirkevné školy. Lebo máte tri disponibilné hodiny. Z tých troch disponibilné hodín dve musíte učiť cudzí jazyk a dve musíte učiť náboženstvo. To ste nevyriešili absolútne. V ôsmom ročníku neviete vyriešiť tento problém. A k všetkému, to som nikdy nerozprával, ten návrh zákona je napísaný tak, že na škole sa majú odučiť tri hodiny telesnej výchovy. Keby riaditelia chceli, tak vám to ešte pomaly aj znížia, pretože ste nepovedali, že sa ma vyučiť v ročníku, v triede, ale povedali ste, že na škole. A tak je napísaný aj návrh zákona a ešte aj v dôvodovej správe.
Ale poďme naspäť k tej sexuálnej výchove, kde pani učiteľka na druhom stupni, ktorá vždy učila reprodukčný systém človeka, lebo je to normálna súčasť biológie, kde sa učí o kostre, o svaloch, o nervovom systéme, o tele človeka. A teraz čo povie? Bude učiť všetky tieto veci. Potom rodič jej dá nesúhlas v rámci reprodukčného systému alebo v rámci pohlavných orgánov a pani učiteľka to dieťa dá na chodbu alebo niekde inde. A namiesto toho, aby si vypočuli odborný výklad priamoúmerný veku, tak vy odsuniete tie deti, pôjdu na chodbu a tam si zoberú mobil a budú si pozerať pornografické stránky. Toto presne, toto presne navrhujete v tomto návrhu zákona. Jasné, že to poviem. Pretože presne toto sa bude diať, pán predseda. Presne toto sa bude diať. Ak sa na biológii alebo etike, aj na náboženstvo žiaci učia tieto veci, tak vám vedecký výskum reálne hovorí úplne jasne, že ak žiaci dostanú vzdelanie v oblasti sexuálnej výchovy, tak je menej nechcených tehotenstiev. Je menej pohlavných chorôb. Začínajú neskôr sexuálne žiť, pretože priamoúmerne ich veku sú im vysvetlené témy, ktoré nemusia hľadať niekde inde. Nemusia hľadať u svojich kamarátov. Nemusia hľadať na webových stránkach. Nemusia hľadať na svojich telefónoch. A toto je reálne, že výskum, ktorý bol realizovaný UNESCO, bol realizovaný v 2018. Čerpal z 20, viac ako 20 systémových štúdiu a rôznych randomizovaných kontrolných štúdií. Toto je reálne, že dokázateľná vec. Je to vyskúmané a dokázané. A teraz. Vy spravíte proste kroky dozadu. Teraz budete deliť žiakov na dve skupiny. Na tých, ktorí dostanú toto vzdelanie a tieto informácie a nielen o sexuálnej výchove, ale celkove, pretože tá prvá polovica toho návrhu zákona hovorí o tom, že rodič môže odmietnuť na základe svojho náboženstva a filozofie. Takže nedostanú hodnotné informácie v rámci školy ani na témy, ktoré sú všeobecné a možno ani na tému, ktorá je v rámci sexuálnej výchovy. Ja neviem, že odkedy chcete žiakovi brať vzdelanie alebo odkedy je v záujme štátu, že žiak sa nemá vzdelávať, že odkedy je v záujme štátu, že žiak má mať obmedzení prístup k vzdelaniu. Že odkedy je v záujme štátu to, že mladí ľudia by mali mať alebo by chceli viac nechcených tehotenstiev, viac pohlavných chorôb alebo začali skôr sexuálne žiť.
Vy ste tu spomínali tú knižku, ktorú ste ukazovali či už na výbore alebo pri všetkých diskusiách, ale táto knižka nie je učebnica. A vy to ešte aj hovoríte, že nie je schválená ministerstvom školstva. Takže škola nemôže použiť na ňu ani dotáciu, aby si ju kúpila. Tak vy normálne, že hrubo zavádzate. Logicky podľa obrázkov, ktoré sú je určená pre staršie deti a nie pre dvanásťročné deti. A si predstavte, že keď chcete vyučovať deti o reprodukčnej sústave, tak na to potrebujete obrázky, alebo potrebujete na to fotky. Lebo inak im to nevysvetlíte. Tak ako chcete? Aby sa žiakom neukazovala knižka, kde sú nakreslené obrázky, ale chcete, aby sa im ukazovali fotky. Tak dúfam, že nie. Alebo chcete, aby sa im neukazovali ani fotky, ani obrázky. Tak potom budeme rozprávať deťom do 18 rokov, že ich priniesol bocian. Alebo čo budeme rozprávať.
Znova vás upozorním na jednu vec, ktorú mi posielal pán učiteľ z evanjelickej školy, ktorý hovorí, že v siedmom ročníku základnej škole, kde máte výkonnostné štandardy opäť, máte napísané, že má vysvetliť pojmy ako rodičovstvo, adopcia, rozvod, nevera, promiskuita, prostitúcia a pomenovať riziká predmanželského sexuálneho spolužitia. Tak vy ako váš kolega reálne zasahujete do výkonnostných štandardov. Ja sa nad tým musím normálne že usmievať, pán predseda, lebo mi to príde úplne nemysliteľné, že najskôr ste tu v predchádzajúcom návrhu zákona vášho kolegu komentovali, že hrubo sa zasahuje do štátneho vzdelávacieho programu. A vy teraz robíte presne to isté. Robíte presne to isté a zasahujete v siedmom ročníku do výkonnostných štandardov. Zasahujete. Vy ste tu tak spomínali slobodu. A to sme mi hovorili aj na výbore. To ste hovorili aj pri našich diskusiách, že nechápete ako ja môžem niečo takéto kritizovať, lebo to je sloboda. Tak poďte tú slobodu dať aj v zdravotníctve. Napríklad ak lekár bude veriť nejakej filozofii alebo nejakému svojmu náboženstvu a neverí medicíne založenej na dôkazoch, na desiatkach rokov výskumov a verí, že rakovina napríklad ako choroba sa môže liečiť čajom, tak mu dajte tú zákonnú možnosť liečiť pacientov s rakovinou čajom a nie chirurgicky alebo chemoterapiou. Lebo presne toto vyrobíte. Že to, čo tu máme x-rokov v rámci štátneho vzdelávacieho programu, čo pripravilo niekoľko stoviek odborníkov, a my takto vzdelávame deti desiatky rokov, tak vy začnete hovoriť, že nie. Teraz máme do toho zasiahnuť. V rámci tej sexuálnej výchovy, pán Vašečka, keď zničíte nejakej žiačke život a zabránite, aby sa mohla vzdelávať, napríklad aj v rámci sexuálnej výchovy priamoúmerne jej veku a v 14 rokoch otehotnie alebo ja neviem, dostane nejakú závažnú pohlavnú chorobu, alebo čokoľvek, tak to bude o slobode koho. O vašej slobode, pán Vašečka? Že takouto slobodou ste zabezpečili dobrý život mladému človeku. Že ste nedali informácie tomuto človeku. Alebo čo? Pretože sloboda má nejaké hranice. Hranice toho, že kde jedného človeka tá sloboda končí, tak tam druhého človeka začína. A tu pán Vašečka, vy reálne že hrubým spôsobom zasahujete do slobody škôl, do ich úlohy, do slobody práv žiaka a vzdelanie. A toto by mohli navrhnúť iba tak, ja neviem fundamentalisti v arabských krajinách, kde sa štát naozaj riadi náboženstvom. A nie tu na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 10:17 - 10:39 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán navrhovateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby som vystúpil k tomuto návrhu zákona. Mne je veľmi ľúto, že vystupujeme už druhýkrát k takémuto návrhu zákona tak ako aj na predchádzajúcej schôdze, kde priamo prezidentka povedala, že ten zákon je nevykonateľný a diskriminačný a ja si myslím, že toto bude presne ten druhý zákona, kde bude musieť takto prezidentka opätovne zareagovať, ak tento návrh zákona bude prijatý. Ja som úplne presvedčený, že tento návrh zákona je nebezpečný a škodlivý pre školy, ale je nebezpečný a škodlivý nielen pre školy, ale aj pre deti a ich vzdelávanie, pretože podriaďuje vzdelávanie náboženstvu. Keď si dáme do pomeru dva, dva odstavce jeden z ústavy a jeden zo zákona, tak ten z ústavy nám hovorí v prvej hlave prvého oddiela čl. 1 ods. 1, že Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát a neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. A potom keď si otvoríte tento návrh zákona § 15a, tak ako správne pomenoval pán navrhovateľ, tak § 15a vám hovorí, že výchova a vzdelávanie v súlade s presvedčením rodičov. A po prvé. Škola rešpektuje právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Ja teraz nerozumiem, že o čom, o čom navrhovateľ hovorí, že či sa nepozerá na ústavu a pozerá sa na zákon, lebo v tom význame tento návrh zákona je protiústavný a toto nemôže prezidentka podpísať a nemôžu ho ani poslanci reálne prijať.
Poďme si ale rozobrať dve časti tohto návrhu zákona, pretože jeden hovorí teda o právach rodičov a slobode a druhý hovorí o sexuálnej výchove. Tento návrh zákona pána Vašečku hovorí o tom, že školy sa majú podriaďovať všetkým náboženstvám a dokonca aj filozofiám, ktoré vyznávajú rodičia. A školy by podľa tohto návrhu zákona mali vzdelávať hodne s náboženstvami a filozofiami, ktoré vyznávajú rodičia žiakov. Tak mi prosím vás povedzte, ako to v tej škole bude vyzerať a že či to čo tu je desiatky rokov vytvorené a o čom sa teraz rozprávame ako je zmena obsahu vzdelávania, ktorú tvorí tristo odborníkov, už pomaly dva roky sa dohadujú, že kde sa posunieme, ako sa posunieme, takže či toto neplatí a teraz sa budeme rozprávať o právach rodičov v rámci filozofie a náboženstva jednotlivých rodičov. Keď si to ale odmyslíme, že napríklad by to bolo správne a že by sme takto sa mohli na to pozerať, tak mi prosím vás povedzte, ako to v tej triede bude vyzerať a ako je možné učiť v zhode so všetkými filozofiami a náboženstvami rodičov v tej triede. To bude ako prebiehať? Hej. V druhom rade určite učiť takto ide proti záujmov žiaka, proti jeho právu na vzdelanie, pretože škola má učiť vedu, škola má učiť fakty a nemá to byť ideológie rodičov, na to nie je škola. A v treťom rade, prosím vás, ak by v škole sa učilo podľa náboženstva, tak ja neviem, že koľko tých náboženstiev tam môže byť, ako to učitelia budú učiť. Ja som úplne presvedčený a ja som aj tak očakával, že niečo takéto pán navrhovateľ tu navrhne, ale to by navrhol čo, že sa štát riadi náboženstvom a že to to náboženstvo je ovláda aj politiku a v rámci takéhoto štátu bude prebiehať vzdelávanie? A je úplne neuveriteľné, že my toto riešime v Národnej rade ako takej. V škole v rámci obsahu vzdelávania, v rámci kurikula, v rámci štátneho vzdelávacieho programu, školského vzdelávacieho, RUP-iek a ostatných vecí, ktoré sú stanovené, sa učí veda, učia sa fakty a nič viac. Čo sa stane, ak prejde tento návrh zákona, teda že vlastné náboženské a filozofické presvedčenie rodiča, ktorá odporuje vede a faktom, ktoré sa učia, ktoré sú nastavené v týchto ako sa jednoducho hovorí, že v osnovách. Že čo ak rodič a tie skúsenosti máme, ja som ich riešil na ministerstve školstva počas necelých troch rokov, kde naozaj filozofia rodiča bola, že Zem je plochá. Tak teraz rodič bude požadovať čo, aby sa toto učilo v triede? Nedá ten súhlas na vyučovanie v rámci tohto predmetu. Ten zákon vám tiež hovorí, že keď rodič nedá súhlas, tak škola musí zabezpečiť iný náhradný program, tak v rámci toho iného náhradného programu bude niekto učiť teda, že zem je naozaj plochá? Alebo čo bude ten iný náhradný program. Čo ak filozofiou rodiča je odmietanie vedy a medicíny. To sme tu už predsa zažili za tie tri roky počas covidu. Tak teraz čo sa bude diať? Že v rámci faktov, vedy a informácií rodič povie, že nie a dieťa pôjde do inej triedy alebo ako pán navrhovateľ hovoril, že bude ho učiť v inom ročníku, v inej triede, iný učiteľ a tam sa budú učiť takéto veci? Tam budú zhromaždené všetci títo žiaci, ktorí si myslia, že Zem je plochá a že veda a medicína proste nemá fungovať v tomto štáte? Alebo prosím vás, veľká téma, ktorá teraz je v spoločnosti, že ak rodič vyznáva filozofiu nadradenosti a podradenosti rás, tak čo sa bude diaľ? To sú bežné veci, ktoré sú tu a v rámci školstva a dôvery v učiteľom a ja som veľmi prekvapený, že práve predseda školského výboru nedôveruje riaditeľom a učiteľom, že učia správne, predkladá takýto návrh zákona. A všetko toto čo som rozprával či už Zem je plochá, odmietanie vedy a medicíny alebo filozofia nadradenosti, podradenosti rás a neviem čoho všetkého ostatného normálne môžete vsunúť pod tú malú formulku filozofické presvedčenie rodičov. My budeme v škole učiť podľa filozofického presvedčenia rodičov. Ako má v tomto prípade škola rešpektovať právo rodiča a jeho vzdelanie v zhode s touto filozofiou, keď jeho filozofia nie je v zhode s zmyslom školy a popiera toto učivo. Keď si už len zoberieme to náboženstvo, že sa o ňom toľko rozprávame aj predtým, aj teraz a kresťanstvo nie je jediné existujúce náboženstvo, vo svete existuje koľko štyritisíc, štyritisíc náboženstiev. Dokonca existujú náboženstvá, ktoré reálne odmietajú vedu, odmietajú medicínu, popierajú evolúciu, tak keď príde rodič, aj keď bude jeden na celej škole a povie, že on vyznáva takéto náboženstvo alebo má takúto filozofiu a odmieta, vedu, medicínu, evolúciu. Tak čo urobí tá škola? Teraz ho vyčlení z toho vyučovacieho procesu a bude sa mu venovať samostatne alebo že ako to bude prebiehať? A zároveň potom vy poviete, že má sa rešpektovať právo rodiča na zabezpečenie v zhode s jeho náboženstvom. Ale veď toto máme, pán predseda. Veď my tu máme súkromné školy, máme štátne školy verejné, máme cirkevné školy. Rodič, keď si vyberá školu pre svoje dieťa, tak si ju vyberá na základe tej filozofie, ktorú má a vyberie si danú školu, lebo predpokladá, že na cirkevnej škole sa bude inak vyučovať aj to sexuálne vzdelávanie a na štátnej alebo súkromnej škole sa bude tiež inak vzdelávať. Tak rodič toto právu už má ...
===== keď si vyberá školu pre svoje dieťa, tak si ju vyberá na základe tej filozofie, ktorú má a vyberie si danú školu, lebo predpokladá, že na cirkevnej škole sa bude inak vyučovať aj to sexuálne vzdelávanie a na štátnej alebo súkromnej škole sa bude tiež inak vzdelávať. Tak rodič toto právo už má. Rodič si vyberá školu už predtým než dieťa tam ide.
Ja som si pozeral teraz maily a ma tam zaskočil jeden mail, ktorý bol adresovaný všetkým vám poslancom a všetci ho máte vo svojich schránkach, kde vám píšu učitelia. Píšu vám mail, pán Vašečka, a podpísalo to viac ako 100 riaditeľov. To je druhýkrát, kedy riaditelia v priebehu dvoch mesiacov sa dali takto dokopy, lebo vidia, že toto je nezmyselný návrh zákona po tej tretej hodine telesnej výchovy. A on vás oslovuje, ten pán riaditeľ, ktorý vám píše a všetci tí ostatní, ktorí, ktorí sa podpísali pod tento list. A je ich viac ako stovka riaditeľov na celom Slovensku a stále sa tam pribúdajú ďalší a ďalší. A píše vám obyčajný riaditeľ, malej obyčajne školy, ktorý hovorí, že tvrdo pracuje, aby z našich detí boli lepší a múdrejší ľudia. Ale stále premýšľam, ako mám učiteľom vysvetliť, že ich poslanci Národnej rady obrali úväzky, pretože neviem ako mám deťom vysvetliť, že prídu o predmety, ktoré budú pre väčšinu z nich kľúčové a budem ich vyučovať menej. Tam on reaguje na návrh pána kolegu Kučeru.
Píše, že myslel som si, že niečo strašnejšie ako zákon pána Kučeru už ani nemôže existovať, až pokým sa neobjavil zákon poslanca pána Vašečku.
Viete, že ja pamätám, ako komunistickí funkcionári rozprávali, čo majú učitelia v škole učiť ich deti. Všetky tie somariny o vedúcej úlohe strany a večnom živote Vladimíra Iľjiča Lenina. Potom sme si v osemdesiatom deviatom vybudovali slobodu. A potom sme zas mohli deti učiť, ako veda popisuje svet: kde je východ a kde je západ, ako funguje vesmír alebo ako sa rodia deti. A potom ste prišli vy, poslanec Vašečka, a rozhodli ste o tom, že keď sám nemôže diktovať to náboženské presvedčenie celému Slovensku alebo celému svetu, tak na to použije reálne rodičov. Ani komunisti takto hrubo nezasiahli do štátneho vzdelávania. Lebo každý jeden rodič si môže vybrať školu, do akej školy zapíše svoje dieťa. A tí, čo chcú viac náboženstva, dajú deti do cirkevnej školy, tí, čo chcú viacej ekológie, dajú do „Lesnej školy“. Tí, čo chcú iné vzdelávacie programy, dajú deti do Montessori školy. A každý rodič, aj bez vášho zákona pána Vašečku, môže už teraz rozhodnúť o vzdelávaní svojho dieťaťa. Lenže o to nikdy nešlo ani komunistom, ani vám pán Vašečka. A toto sú slová, ktoré vám píšu riaditelia škôl. A vy hovoríte o tom, že ste učiteľ, vy hovoríte o tom, že držíte im stránku. A toto vám oni píšu. Pretože toto nastane v tej realite.
Keď hovoríte v častiach, že vzdelávanie má prebiehať náboženstvo a filozofiou rodičov, tak si to zopakujme. Že učiť v zhode so všetkými filozofiami a náboženstvami rodičov je úplne nemožné v škole. Nemožné. Takéto niečo ide reálne proti záujmom žiaka aj proti právu na vzdelanie, proti právu na to, že škola má učiť vedu a nie ideológiu rodiča. A v štáte, ktorý sa vôbec nemá viazať na žiadnu ideológiu, ani náboženstvo by sa vôbec nemal objaviť takýto návrh, ktorý sa podriaďuje náboženstvám. Lebo toto sa môže diať neviem v akých krajinách, v arabských krajinách, kde štát sa riadi náboženstvo a náboženstvo vám diktuje tú celú politiku. To sú islamský, to je islamský štát. Ale nie tu na Slovensku. Viete, čo pán Vašečka, vy spôsobíte. Pretože si to začínajú rozprávať mladí ľudia. Začínajú si to rozprávať učitelia. Začínajú si to rozprávať riaditelia. Tak ako v školách si môžu vyberať z predmetov etiku a náboženstvo. Tak verte, že po tomto sa vyvinie tak obrovský tlak, že to bude dobrovoľný predmet. Bude sa vyučovať v piatok a budú si môcť všetci vybrať, že či chcú vôbec ísť na náboženstvo a že či vôbec chcú ísť na etiku. Toto týmto vy dosiahnete.
Ideme na sexuálnu výchovu. Pán predseda, vy ste to už aj povedali. Mali sme aj x-diskusii na tom. Povedali ste to teraz tu za týmto stolíkom. Táto téma už je roky, roky v osnovách. A roky nebol s tým problém. A neexistuje samostatný predmet sexuálna výchova. Neexistuje. A nikdy to nebol problém. Sexuálna výchova je roztrúsená naprieč všetkými predmetmi a ročníkmi. A vy veľmi dobre viete, že v prvom ročníku sa napríklad na základnej škole učí o vývine dieťaťa. V druhom stupni základnej školy sa učí o reprodukčnom systéme. Učí sa to v etike, učí sa to v náboženstve, o vzťahoch a podobne. Toto je už dávno súčasťou našich osnov a nikdy nebol s tým problém. Povedzte mi, prečo toto teraz vyťahujete. Teraz, keď idú voľby, chcete vymlátiť nejaké body. Alebo ja absolútne nerozumiem.
Vy ste povedali, že nemáte problém s učivom na prírodovede či biológii. Ale chcete, aby rodič mohol odmietnuť tieto prednášky alebo toto vyučovanie nad rámec štandardného učiva týkajúce sa sexuálnej výchovy. Tak ste to tam písali. Lenže tento návrh hovorí úplne niečo iné. Veď v tom návrhu nemáte napísané, že to budú prednášky. Vy aj keď ste spomínali teraz vo svojom úvodnom slove, že robíte x-krát, že podpíšete súhlas rodiča, aby sa žiak mohol zúčastniť prednášky, aby sa žiak mohol zúčastniť výletu. Kde to je, prosím vás, v tomto návrhu zákona. Vy tam nehovoríte o žiadnych prednáškach. Vy hovoríte, že rodič na základe náboženstva a filozofického presvedčenia môže odmietnuť tieto veci. Vy tam nehovoríte o prednáškach. Vy sa snažíte túto ideológiu reálne proste pretlačiť do škôl. A to hovoríte v tom pätnástom paragrafe, kde hovoríte, že výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania poskytne škola dieťaťu alebo žiakovi len na základe vopred udeleného písomného informovaného súhlasu rodiča a touto výchovou a vzdelávaním. A pridávate k tomu ešte aj prílohu. Však v tejto formulácii nemáte absolútne nič napísané o prednáškach. To iba vy hrubo zavádzate. A tak ako tento odsek je napísaný, tak by sa dal pokojne uplatniť na štandardné učivo, na štandardné učivo, kde sa žiaci učia roky. Čiže žiak by nedostal také tie základné informácie, základné vzdelanie, ak rodič odmietne. Toto spôsobíte týmto návrhom zákona. Presne to, ako priniesol pán Kučera, že musím spomínať, návrh zákona, ktorý bol zle urobený a potom som vás musel upozorňovať, že vo štvrtom ročníku musíte dať výnimku lebo nebudete učiť náboženstvo. Že v ôsmom ročníku teda školy budú mať problém, pretože máte tri disponibilné hodiny. A zhodou okolností budú mať problém cirkevné školy. Lebo máte tri disponibilné hodiny. Z tých troch disponibilné hodín dve musíte učiť cudzí jazyk a dve musíte učiť náboženstvo. To ste nevyriešili absolútne. V ôsmom ročníku neviete vyriešiť tento problém. A k všetkému, to som nikdy nerozprával, ten návrh zákona je napísaný tak, že na škole sa majú odučiť tri hodiny telesnej výchovy. Keby riaditelia chceli, tak vám to ešte pomaly aj znížia, pretože ste nepovedali, že sa ma vyučiť v ročníku, v triede, ale povedali ste, že na škole. A tak je napísaný aj návrh zákona a ešte aj v dôvodovej správe.
Ale poďme naspäť k tej sexuálnej výchove, kde pani učiteľka na druhom stupni, ktorá vždy učila reprodukčný systém človeka, lebo je to normálna súčasť biológie, kde sa učí o kostre, o svaloch, o nervovom systéme, o tele človeka. A teraz čo povie? Bude učiť všetky tieto veci. Potom rodič jej dá nesúhlas v rámci reprodukčného systému alebo v rámci pohlavných orgánov a pani učiteľka to dieťa dá na chodbu alebo niekde inde. A namiesto toho, aby si vypočuli odborný výklad priamoúmerný veku, tak vy odsuniete tie deti, pôjdu na chodbu a tam si zoberú mobil a budú si pozerať pornografické stránky. Toto presne, toto presne navrhujete v tomto návrhu zákona. Jasné, že to poviem. Pretože presne toto sa bude diať, pán predseda. Presne toto sa bude diať. Ak sa na biológii alebo etike, aj na náboženstvo žiaci učia tieto veci, tak vám vedecký výskum reálne hovorí úplne jasne, že ak žiaci dostanú vzdelanie v oblasti sexuálnej výchovy, tak je menej nechcených tehotenstiev. Je menej pohlavných chorôb. Začínajú neskôr sexuálne žiť, pretože priamoúmerne ich veku sú im vysvetlené témy, ktoré nemusia hľadať niekde inde. Nemusia hľadať u svojich kamarátov. Nemusia hľadať na webových stránkach. Nemusia hľadať na svojich telefónoch. A toto je reálne, že výskum, ktorý bol realizovaný UNESCO, bol realizovaný v 2018. Čerpal z 20, viac ako 20 systémových štúdiu a rôznych randomizovaných kontrolných štúdií. Toto je reálne, že dokázateľná vec. Je to vyskúmané a dokázané. A teraz. Vy spravíte proste kroky dozadu. Teraz budete deliť žiakov na dve skupiny. Na tých, ktorí dostanú toto vzdelanie a tieto informácie a nielen o sexuálnej výchove, ale celkove, pretože tá prvá polovica toho návrhu zákona hovorí o tom, že rodič môže odmietnuť na základe svojho náboženstva a filozofie. Takže nedostanú hodnotné informácie v rámci školy ani na témy, ktoré sú všeobecné a možno ani na tému, ktorá je v rámci sexuálnej výchovy. Ja neviem, že odkedy chcete žiakovi brať vzdelanie alebo odkedy je v záujme štátu, že žiak sa nemá vzdelávať, že odkedy je v záujme štátu, že žiak má mať obmedzení prístup k vzdelaniu. Že odkedy je v záujme štátu to, že mladí ľudia by mali mať alebo by chceli viac nechcených tehotenstiev, viac pohlavných chorôb alebo začali skôr sexuálne žiť.
Vy ste tu spomínali tú knižku, ktorú ste ukazovali či už na výbore alebo pri všetkých diskusiách, ale táto knižka nie je učebnica. A vy to ešte aj hovoríte, že nie je schválená ministerstvom školstva. Takže škola nemôže použiť na ňu ani dotáciu, aby si ju kúpila. Tak vy normálne, že hrubo zavádzate. Logicky podľa obrázkov, ktoré sú je určená pre staršie deti a nie pre dvanásťročné deti. A si predstavte, že keď chcete vyučovať deti o reprodukčnej sústave, tak na to potrebujete obrázky, alebo potrebujete na to fotky. Lebo inak im to nevysvetlíte. Tak ako chcete? Aby sa žiakom neukazovala knižka, kde sú nakreslené obrázky, ale chcete, aby sa im ukazovali fotky. Tak dúfam, že nie. Alebo chcete, aby sa im neukazovali ani fotky, ani obrázky. Tak potom budeme rozprávať deťom do 18 rokov, že ich priniesol bocian. Alebo čo budeme rozprávať.
Znova vás upozorním na jednu vec, ktorú mi posielal pán učiteľ z evanjelickej školy, ktorý hovorí, že v siedmom ročníku základnej škole, kde máte výkonnostné štandardy opäť, máte napísané, že má vysvetliť pojmy ako rodičovstvo, adopcia, rozvod, nevera, promiskuita, prostitúcia a pomenovať riziká predmanželského sexuálneho spolužitia. Tak vy ako váš kolega reálne zasahujete do výkonnostných štandardov. Ja sa nad tým musím normálne že usmievať, pán predseda, lebo mi to príde úplne nemysliteľné, že najskôr ste tu v predchádzajúcom návrhu zákona vášho kolegu komentovali, že hrubo sa zasahuje do štátneho vzdelávacieho programu. A vy teraz robíte presne to isté. Robíte presne to isté a zasahujete v siedmom ročníku do výkonnostných štandardov. Zasahujete. Vy ste tu tak spomínali slobodu. A to sme mi hovorili aj na výbore. To ste hovorili aj pri našich diskusiách, že nechápete ako ja môžem niečo takéto kritizovať, lebo to je sloboda. Tak poďte tú slobodu dať aj v zdravotníctve. Napríklad ak lekár bude veriť nejakej filozofii alebo nejakému svojmu náboženstvu a neverí medicíne založenej na dôkazoch, na desiatkach rokov výskumov a verí, že rakovina napríklad ako choroba sa môže liečiť čajom, tak mu dajte tú zákonnú možnosť liečiť pacientov s rakovinou čajom a nie chirurgicky alebo chemoterapiou. Lebo presne toto vyrobíte. Že to, čo tu máme x-rokov v rámci štátneho vzdelávacieho programu, čo pripravilo niekoľko stoviek odborníkov, a my takto vzdelávame deti desiatky rokov, tak vy začnete hovoriť, že nie. Teraz máme do toho zasiahnuť. V rámci tej sexuálnej výchovy, pán Vašečka, keď zničíte nejakej žiačke život a zabránite, aby sa mohla vzdelávať, napríklad aj v rámci sexuálnej výchovy priamoúmerne jej veku a v 14 rokoch otehotnie alebo ja neviem, dostane nejakú závažnú pohlavnú chorobu, alebo čokoľvek, tak to bude o slobode koho. O vašej slobode, pán Vašečka? Že takouto slobodou ste zabezpečili dobrý život mladému človeku. Že ste nedali informácie tomuto človeku. Alebo čo? Pretože sloboda má nejaké hranice. Hranice toho, že kde jedného človeka tá sloboda končí, tak tam druhého človeka začína. A tu pán Vašečka, vy reálne že hrubým spôsobom zasahujete do slobody škôl, do ich úlohy, do slobody práv žiaka a vzdelanie. A toto by mohli navrhnúť iba tak, ja neviem fundamentalisti v arabských krajinách, kde sa štát naozaj riadi náboženstvom. A nie tu na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 10:07 - 10:09 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, ďakujem veľmi pekne za ten seriózny príspevok, kde si vyslovil aj svoj názor a kde si nám prečítal aj názory jednotlivých organizácií, ale aj si rozobral niektoré body v rámci tohto návrhu zákona. Áno, tá debata je vážna a mali by sme sa o nej odborne rozprávať, aj keď vytýkajú, že sa vyjadrujú iba, že sa vyjadrujeme iba my, muži. No tak v Saske chránime ženy takýmto spôsobom a v Saske chránime aj slobodu. Mne táto schôdza pripomína takú marcovú schôdzu na ktorej sa malo rokovať o rekordnom množstve takýchto škodlivých návrhov, ktoré nemali dostatočnú podporu, ale napriek tomu sa naozaj niektoré návrhy podarilo aj posunúť ďalej. Keď sme to rátali, tak presne ohľadom takýchto návrhov, ktoré podľa mňa aj ubližujú ženám, sme rokovali už v 24 návrhoch. Najskôr to bolo návrh pani Záborskej na sprísnenie interrupcií, ktorý ,aj si myslím, že asi bol prijatý a zaradený proti rokovaciemu poriadku, lebo tam neuplynulo to šesťmesačné, šesťmesačná lehota. Potom tu bol Čepčekov návrh, poslanca Čepčeka na zákazy, zákaz reklamy na interrupcie, čo v skutočnosti je zákaz poskytovania aj odborných informácií a na druhej strane to bolo aj nejaké citové vydieranie žien, pretože povinnosť lekára urobiť sonografické vyšetrenie, ukázať žene plod a pustiť tlkot jeho srdca je naozaj že citové vydieranie a som rád, že to neprešlo., Potom sme tu zažili ešte aj také to prepašovanie na svoju ideológiu. Ale ten základ je, že ja stále nerozumiem tomu návrhu zákona a možno že teda predkladatelia by ho mali vysvetliť, pretože nechcú zachovať ten stav aký v súčasnosti máme, chcú ho sprísňovať, nechcú, aby ženy sa chránili napríklad aj interrupčnou tabletkou a nechcú ani vzdelávanie, pretože predložili návrh zákona pre školy, ktorý bude zabraňovať takémuto vzdelávaniu mladých ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 9:26 - 9:28 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán poslanec Cmorej, ďakujem veľmi za, pekne za tvoje vystúpenie, že pozorne som počúval jednotlivé body, ktoré si hovoril. A tento zákon je prezentovaný ako zákon pomoci tehotným ženám. Ale ja keď som ťa počúval a ty si vymenoval asi sedemnásť vecí, ktoré obsahuje tento návrh zákona, tak som tam počul iba jednu vec, ktorú môžme hovoriť, že by mohla byť pomocou v rámci tohto zákonu tehotným ženám a to je utajený pôrod.
Mňa skôr tam zarazili všetky tie ostatné veci, ktoré sú, tých šestnásť vecí, ktoré si vymenoval, ak som dobre rátal. Z toho také najvýraznejšie pre mňa boli to zisťovanie citlivých údajov ako podmienka na interrupciu. Tak ja tomu nerozumiem, že na pôde na interrupciu robí naozaj nejaký zásah v rámci seba, svojho myslenia, svojho okolia. A teraz bude nahlasovať formu antikoncepcie, alebo bude nahlasovať nejaký svoj status, alebo nejaké ďalšie informácie, to mi príde také citové vydieranie a potom nerozumiem, že ako chceme pomôcť týmto ženám, keď im ešte ubližujeme, ešte viacej ubližujeme.
Veľmi ma zarazila napríklad tá 48-hodinová povinná čakacia doba pre všetky interrupcie. Tak toto znova ide v tej istej línii, že žena príde k nejakému ťažkému rozhodnutiu alebo k nejakému rozhodnutiu, ktoré chce urobiť a opätovne bude rozmýšľať nad týmto a dávame jej nejaký ďalší čas aby ju, ja neviem kto, ovplyvňoval. Možno ten bod ktorý si tam spomínal, ktorý je vplyv cirkvi a náboženských spoločností, kde môžu odovzdávať aj takýmto ženám nejaké informačné letáky, ktoré vypracovali cirkvi. Tak ako spomínal aj kolega Lehotský, pani Záborská krútila hlavou. Tak možno pani Záborská, poťte so vysvetliť teraz, vy ako predkladateľ si môžete zobrať to slovo, ja si to veľmi rád vypočujem ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2023 18:38 - 18:46 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán spravodajca, pán minister, kolegyne, kolegovia, to už je nejaké také pravidlo, že v rámci školstva, preberaných návrhov zákonov v školstve rokujeme vždy tesne pred siedmou, zvyčajne to býva ku koncu týždňa. My, ktorí sme tu už aj bývalé volebné obdobie, tak naozaj je to také pravidlo a dúfam, že do budúceho, budúcneho volebného obdobia sa to nejakým spôsobom zmení, aby sme aj takto dali najavo, že školstvo je priorita, nie iba preberali jednotlivé návrhy zákonov tesne predtým a ešte pozerali na hodinky, aby sme nemohli vysloviť to, čo chceme vysloviť. Dovoľte mi, aby som sa v druhom čítaní vyjadril k tomuto návrhu zákona aspoň v skratke.
Tento návrh zákona sa začal pripravovať už v roku, koncom roka 2021, pripravoval sa počas celého roku ´22, bol to naozaj že prelomový návrh zákona, ktorý dával deťom absolútnu možnosť dosiahnuť maximálne výsledky, maximálnu podporu a maximálne vedomie, ktoré by mohlo siahnuť aj za účasti podporných opatrení, alebo ostatných opatrení, ktoré by mohol dostať.
Ja som veľmi rád, že sa na tom zhodli všetky organizácie, všetci aktéri v rámci pripravovaného či už návrhu zákona alebo aj MPK, ktoré potom bolo v auguste 2022. Na základe tohto MPK, ktoré sa už, bohužiaľ, nejakým spôsobom nestihlo vyhodnotiť, prevzali štafetu ohľadom tohto návrhu zákona súčasný poverený pán minister školstva, ktorý predpripravil ten návrh, samozrejme, že na svoj obraz, pretože každý máme nejakú víziu, ktorú chceme obhajovať. Tento návrh zákona potom išiel do, na vládu. Ja som veľmi rád, že v rámci vlády bol tam prijatý ten hlavný element, ktorý bol prijatý, a to sú, a to je nárokovateľnosť jednotlivých opatrení, aby táto nárokovateľnosť naozaj bola povinná od roku 2026. Následne potom tento návrh prišiel do prvého čítania. Viete, že tu bola búrlivá diskusia, že sme si nejakým spôsobom potrebovali vyjasniť jednotlivé opatrenia. Ja som veľmi rád, že sme dostali garanciu, že tie opatrenia, ktoré naozaj pomáhajú deťom, a ja som tento zákon v prvom čítaní hovoril, že to je zákon proti deťom, tak teraz s radosťou môžem povedať, že naozaj je to zákon, ktorý bude pomáhať deťom, ktorý bude pomáhať rodičom, lebo tie navrhované opatrenia, ktoré sme chceli, aby tento zákon obsahoval, sa naozaj dostali v rámci pozmeňujúceho návrhu v školskom výbore do tohto návrhu zákona.
Ja tiež som veľmi rád, že aj segregácia je niečo, čo sa objavilo v návrhu tohto zákona. Pre mnohých sa môže zdať, že to je iba virtuálna téma, ale je to dôležitá téma, aby sme takéto opatrenia naozaj mali v litere zákona. Potom musíme pomôcť aj jednotlivým subjektom a samosprávam. Ale možno jednotlivé rozhodnutia v rámci súdov už nebudú trvať tak dlho, pokiaľ budeme mať aj tieto veci v rámci definície v zákone. Ale treba urobiť ešte aj ďalšie koky smerom, toto je možno smerom, výzva smerom k ministerstvu školstva, aby pokračovalo v tých naštartovaných veciach, ktoré sú, aby sme naozaj také to bahno tejto témy zo seba zmyli a nemuseli riešiť ešte aj žalobu, ktorá momentálne prišla v rámci ministerstva.
Na školskom výbore bol prijatý výrazný pozmeňujúci návrh. Mal viac ako päťdesiat bodov, ale je to obsah všetkého, čo sme sa v rámci školského výboru jednotlivých politických strán dohodli. Ja som veľmi rád, že bol prijatý a takýmto spôsobom môže byť teraz prednesený v druhom čítaní.
Jedna vec, ktorú ja sa veľmi teším, ktorá sa objavila v tom návrhu zákona, sú úvodné ročníky. Úvodné ročníky sú prioritné pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou dočasného charakteru alebo pre žiakov s vývinovými poruchami dočasného charakteru alebo pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Či už za nášho fungovania na ministerstve školstva alebo aj za, pri súčasnom vedení sme deklarovali jednotlivým školám, že budú môcť mať úvodné ročníky a nebolo nikdy vyslovené v rámci termínov, že kedy to má byť. Školy rátali s tým, že toto bude k 1. septembru tohto roku. Bohužiaľ, v tej litere zákona nastalo to, že platnosť a účinnosť mala byť od 1. septembra roku 2024, čím vlastne znemožníme určitým školám, ktoré nás kontaktovali, aby si tieto úvodné ročníky mohli založiť už teraz v septembri, aby mohli urobiť zápisy, aby mohli vydať rozhodnutia, aby sme naozaj týmto deťom mohli pomôcť. Ja nevidím dôvod, aby sme takýmto spôsobom deti nejako odsunuli, alebo aby museli čakať. Ak je tá možnosť, aby mohli vstúpiť už v septembri v rámci úvodných ročníkov do celého systému vzdelávania, tak určite to urobme. V rámci pozmeňujúceho návrhu, ktorý budem čítať, je posunutá účinnosť, posunutá účinnosť v rámci prechodného ustanovenia pre tento rok, aby mohli ešte školy prijať tieto deti, kde zápis do úvodného ročníka je stanovený od 1. júla do 31. júla a následne páni riaditelia budú vedieť dať rozhodnutie do 15. augusta.
Odôvodnenie: Cieľom zavedenia úvodného ročníka je znížiť školskú neúspešnosť žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami. So školami prebiehala dlhodobá komunikácia, tak ako som spomínal. Po zrušení nultých ročníkov a zavedením povinnej predškolskej výchovy a o potrebe zavedenia úvodných ročníkov práve z dôvodu zvýšeného počtu detí so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami a tým zvyšujúceho sa rizika v rámci školskej neúspešnosti u týchto detí a školy sú pripravené poskytnúť im túto podporu, starostlivosť a vzdelávanie už v úvodných ročníkoch teraz od 1. septembra. Pre vašu informáciu, bude to niekde okolo dvanásť škôl, ktoré by využili túto možnosť už teraz.
Ďakujem veľmi pekne, ja by som teraz prečítal pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1467).
1. V čl. I body 31 a 34 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
2. V čl. I bode 32 sa slová „ods. 9" nahrádzajú slovami „ods. 12".
3. V čl. I bod 33 znie:
„33. V § 29 ods. 13 druhej vete sa slová „integrovanému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania" nahrádzajú slovami „žiakovi so zdravotným postihnutím alebo žiakovi s nadaním"."
4. V čl. I bode 91 sa § 161s dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Úvodný ročník podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona možno zriadiť od 1. septembra 2023. Zápis do úvodného ročníka zriadeného od školského roka 2023/2024 sa koná od 1. júla 2023 do 31. júla 2023; riaditeľ školy rozhodne o prijatí do 15. augusta 2023."
Body 2 a 3 predstavujú len legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na preznačenie odsekov vyplývajúce zo zmeny účinnosti bodu 31.
Pán spravodajca, ešte v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie bod 9 zo spoločnej správy výborov, lebo nám koliduje s jednotlivými bodmi.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 20:10 - 20:11 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán poslanec, na nesprávne zaraďovanie máme jeden veľmi účinný nástroj, a to sú štandardy diagnostikovania. Tieto štandardy diagnostikovania boli vypracované minulý rok, boli predložené pánovi ministrovi podľa mňa v októbri alebo v novembri, sú platné zo zákona od 1. 1. ´23, v rámci tejto platnosti by ich mali poradne používať, ale ich nepoužívajú, takže ak chceme niečo zmeniť v rámci diagnostikovania, tak jeden z tých krokov je aj to, aby tieto štandardy diagnostiky boli podpísané, aby sa zaviedli do praxe, aby neprebiehala diagnostika tak, ako za predchádzajúce obdobie, ale aby sme ju mali nejakým spôsobom stanovenú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 19:54 - 19:54 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán minister, ja by som vás chcel veľmi, veľmi, veľmi pekne poprosiť, aby ste nehovorili a neopakovali vety, že v predchádzajúcom návrhu zákona, ktorý sme dávali v auguste ´22 nebolo kľúčovanie alebo nebol finančný dopad a doložka. Toto rozprávate stále. Keby nebolo kľúčovanie, nie je doložka a keby nebola doložka, tak to nemôžme dať do MPK. Vy sám ste povedali, že nebudete nosiť cisárove nové šaty, pretože tam bola doložka na 380 mil. a tá doložka vyplývala z kľúčovania. Takže vás chcem opätovne poprosiť, aby ste nehovorili, že tam nebolo kľúčovanie a že tam nebola doložka, lebo inak by to nemohlo byť v MPK a týmto dehonestujete všetkých ľudí na ministerstve, ktorí to chystali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 19:12 - 19:14 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán kolega Habánik, áno, máte pravdu, že keď sme prinášali novelu školského zákona, tak v rámci cyklov tam bolo napísané, že môže, pretože sme chceli vyslať školám signál, aj všetkým odborníkom, aby sa začali naozaj pozerať na kurikulárnu reformu, aby sa zapájali do všetkých aktivít, do všetkých pripomienkových konaní a tak ďalej, ale aj naším plánom bolo, aby sme priniesli v nasledujúcej novele v rámci tohto volebného obdobia ešte aj stanovenú povinnosť v rámci plnenia rokov. Cykly, ktoré ste spomínali, sú veľmi dôležitým prostriedkom pre žiakov, pre deti, pre učiteľov, pretože im má poskytnúť omnoho takú väčšiu variabilitu v rámci hlavne toho prvého cyklu, pretože v rámci toho prvého cyklu má žiak omnoho väčší priestor na to, aby si upevnil jednotlivé potrebné vedomosti. Minimálne v rámci učebných výstupov sú absolútnou novinkou a budú pre všetky deti pre, pre, pre všetky deti bez výnimky vrátane aj detí s postihnutím a eliminácia a tzv. opakovanie ročníkov v tejto novele nie sú. To sme tam dávali v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Poslednú vec. V rámci segregácie, stále tu rozprávame o antidiskriminačnom zákone. Pán kolega, aj vy viete, že nie je žiaden návrh zo strany ministerstva spravodlivosti, viete, že nie je nič v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Viete, že nálezy a rozhodnutia súdov sú iba v školstve a v rámci oblasti školstva a viete, že to máme vydokladované, máme tieto skúsenosti aj reálne z praxe, preto nerozumiem, prečo chceme odpinknúť túto vec a tváriť sa, že ju prijmeme, neviem kedy, v rámci tohto volebného obdobia už asi nie, takže v rámci budúceho volebného obdobia segregácia ako taká a infringement, ktorý sme dostali v 2015, je naviazaný na školstvo, nie na iné segmenty alebo iné oblasti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 18:42 - 18:43 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Ja sa iba vyjadrím k segregácii, teda k tebe pani kolegyňa Žitňanská. Európska komisia v 2015 urobila infringement, sme dostali teda infringement na konanie, na porušenie rovnakého prístupu v rámci vzdelávania a ten je vedený proti neúmernému umiestňovaniu detí, rómskych detí do špeciálnych škôl a táto oblasť sa rieši v rámci školstva. Máme potvrdené rozsudky súdov a znova sa to rieši iba ohľadom školstva. Preto ja stále nerozumiem, prečo hovoríme o antidiskriminačnom návrhu zákona, ten som ani nezachytil, že by sa mal otvoriť teraz najbližšie. Nezachytil som, že by bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Neviem, ako to chceme urobiť, pretože v rámci tohto návrhu zákona by sa to dotýkalo všetkých oblastí, ktoré, pod ktoré spadajú antidiskriminačný návrh zákona.
Takže poďme vyriešiť najskôr iba ten jeden v rámci školského. Poďme to zadefinovať a potom, keď ostatní páni ministri nemajú ambíciu alebo pán minister spravodlivosti má ambíciu, aby priniesol takýto návrh v rámci antidiskriminačného zákona. My nemôžme čakať, pretože na to budú doplácať v prvom rade deti. Takže verím, že tento návrh príde v rámci druhého čítania do tohto školského zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis