Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.11.2022 o 11:40 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 11:40 - 11:44 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Je na škodu, že tak dôležitý zákon, nazývaný aj zákon roka, nezaujíma poslancov Národnej rady. Je ich tu zopár, či z koalície alebo z opozície, ale toto podstatné asi až tak strašne nie je. Úplne najpodstatnejšie je to, ako na konci dňa budú jednotliví poslanci hlasovať.
Minister financií a podpredseda vlády tu vo svojej úvodnej reči hovoril mnoho vecí, hovoril mnoho pekných vecí. A mne sa častokrát zdalo, že je to hádzanie hrachu na stenu. Totižto my legitímne od opozície, teda od strany SMER, HLAS, Ľudová strana Naše Slovensko, REPUBLIKA, očakávať to, že zahlasujú za štátny rozpočet na rok 2023, nemôžeme. A to je nám úplne jasné. Vy ste v opozícií, je to vaša práca, je vašou, vašou úlohou dokonca upozorňovať na to, čo možno v tomto rozpočte sa vám nepáči. Avšak my tu máme aj jedného bývalého koaličného partnera, takú poloopozíciu niekedy, ktorá sa tvári ako mäkká opozícia, inokedy ako tvrdá a niekedy ako žiadna. A moja reč vlastne smeruje k nim.
Oni totižto v debate ohľadom štátneho rozpočtu, ktorá prebiehala v médiách, na sociálnych sieťach, tvrdili mnoho vecí, ktoré sa neskôr ukázali ako úplne neopodstatnené. Spomeniem napríklad hoax, doslova klamstvo o tom, že v novom štátnom rozpočte alebo respektíve v štátnom rozpočte na rok 2023 sa počíta... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec Susko, nevyrušujte, prosím vás.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
... s prijatím 10-tisíc zamestnancov vo verejnej správe. No a keď sa im to vysvetlilo, že žiadnych 10-tisíc zamestnancov do verejnej správy nikto prijímať nebude, ale sa jedná len o zmenu výpočtu metodiky Európskej komisie, kde sa zamestnanci vodohospodárskeho podniku dávajú pod štátnych zamestnancov, kde tých štyritisíc ďalších zamestnancov sú zamestnancami, ktorí majú byť zamestnaní v samospráve, na ktorú ani vláda, ani nikto iný nemá žiaden vplyv. Tak nie, aby sklopili opätky a aby povedali, že áno, mýlili sme sa. Tie isté reči hovorili napríklad aj na finančnom výbore.
Ďalším dôvodom, prečo nepodporiť zákon, teda myslím teraz znovu na stranu SaS, bol ten, že vraj je to rozpočet s historickým deficitom. A popritom zabudli na to, že už dvakrát ako koaličný partner zahlasovali za oveľa väčšie deficity a toto im vtedy nevadilo. No a napokon tvrdia to, že v ňom nevidia konsolidačné úsilie. Tak zjavne nevidia ani multikrízu a multikrízy, ktorými Slovenská republika a celý svet prechádza. A teraz sa nechcem vyhovárať na koronakrízu, nechcem sa vyhovárať ani na infláciu, na energetickú krízu, na migračnú krízu, pretože to sú fakty.
Toto sú dejinné udalosti, ktoré sa dejú a ktoré sa stali. A na tie jedna zodpovedná vláda reagovať musí, a táto vláda na to reaguje a podľa môjho názoru na to reaguje adekvátne a vhodne. Nie je predsa možné, aby v takýchto chvíľach, ktorými Slovenská republiky prechádza, sme povedali učiteľom, povedali sme lekárom, občanom Slovenskej republiky, podnikom, podnikateľom, nemocniciam, domovov, domovom sociálnych služieb, že viete čo, my teraz ideme konsolidovať, my vám žiadne peniaze nedáme, pretože my sme rozpočtovo zodpovední a my sa budeme teraz pozerať na niečo úplne iné než na to, ako prežijete túto krízu. Áno, toto je prístup pravice, je to prístup ľudí, ktorí, pre ktorých je osud človeka ukradnutý. Toto je prístup ľudí, pre ktorých je bohatý podnikateľ dobrý vtedy, keď je ešte bohatší a chudobný ešte chudobnejší. Toto tvrdia len oni.
Je predsa absolútne základnou ekonomickou poučkou, že v časoch krízy musí vláda robiť expanzívnu politiku, to znamená, míňať peniaze a v dobrých časoch ich šetriť. Toto tvrdili aj zástupcovia SaS vtedy, keď, keď boli v koalícii. Dnes už v koalícii nie sú, aspoň oni to takto tvrdia, a dnes hovoria niečo úplne iné. Tak sa pýtam, ako je možné, na jednej strane konsolidovať a na druhej strane pomáhať.
Včera tu sedela alebo stála na tomto mieste pani prezidentka, o ktorej som povedal, že čítala prejav, ktorému nerozumie. A to sa prejavilo v plnej nahote hneď pri viacerých príležitostiach. Napríklad, keď povedala, že málo podporujeme rodiny. Pritom ona sama poslala na Ústavný súd prorodinný balík, ktorý dokonca chváli aj NKÚ, že aké to je fajn, je to super opatrenie ochrany rodín pred, pred krízou.
Pani prezidentka zároveň tvrdí aj to, že vnášame do spoločnosti nenávisť. A práve o tej nenávisti by som chcel teraz hovoriť v súvislosti so stranou SaS, pretože všetky veci, ktoré oni hovoria, že prečo nepodporia štátny rozpočet, sú bludy a sú vyvrátené. Oni ho nepodporia preto, lebo nenávidia Igora Matoviča. A je to nenávisť, ktorá zaslepuje, je to nenávisť, ktorá im nedovoľuje myslieť racionálne, je to nenávisť, ktorá im prináša stratu percent. A napriek tomu to robia. Napriek tomu chcú nechať rodiny, podniky, verejnú správu a celý štát na holičkách. Chcú povedať to, že kým Igor Matovič bude ministrom financií, oni žiaden zákon nepodporia. A toto je nenávisť. Toto je šírenie nenávisti, o ktorom hovorí pani prezidentka a vôbec netuší, že keď o nenávisti hovorí, tak si strieľa do vlastného kolena, hovorí do vlastných radov. Hovorí o jej miláčikoch v strane SaS a o Progresívnom Slovensku.
My si nemôžeme dovoliť v tomto čase štátny rozpočet neprijať. My si nemôžeme dovoliť nechať ľudí napospas osudu a napospas nejakého vnútorného rozpoloženia Richarda Sulíka, ktorý sa ide mstiť. Vnútorného rozpoloženia Richarda Sulíka, ktorý nenávidí. A s touto nenávisťou strháva aj ostatných poslancov strany SaS, o ktorých som presvedčený, že mnoho by tento štátny rozpočet podporilo, mnoho z nich by chcelo pomôcť ľuďom, firmám, podnikom a všetkým subjektom, ktoré som tu vymenoval.
Neexistuje legitímny dôvod, prečo nepodporiť štátny rozpočet. Ten dôvod je len politický a tento politický dôvod musia ľudia vidieť, my ho musíme veľmi jasne a zrozumiteľne pomenovať a musíme povedať, že je to len kvôli tomu, že robia hnusnú, špinavú politiku na úkor občanov.
To sú presne tí istí ľudia, ktorých aj vy kolegovia zo strany SMER máte na každej jednej tlačovke plné ústa. Vždy o nich hovoríte, ako treba pomáhať ľuďom, ako treba pomáhať podnikom, ako treba pomáhať dôchodcom. A vy viete, že keď ten štátny rozpočet neprejde, nebudú ani zvýšené platy pre lekárov, nebudú zvýšené platy pre učiteľov, nebude energetická pomoc pre firmy a nebude nič. Slovensko sa rúti do záhuby v prípade neschválenia štátneho rozpočtu a rozpočtového provizória.
Preto chcem vyzvať všetkých triezvo uvažujúcich poslancov, takých, ktorí nie sú zviazaní možno straníckou disciplínou, takých, ktorí nemajú nenávisť voči Igorovi Matovičovi na prvom mieste, aby tento zákon podporili, pretože takto je to správne a takto pomôžeme Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

30.11.2022 10:55 - 10:55 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, dámy a páni, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca za výbor pre financie a rozpočet predniesol informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok ´23 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky ´23 až ´25.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1333 z 18. októbra 2022 pridelil vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na prerokovanie všetkým výborom okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil ako gestorský výbor Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky výbory Národnej rady podali gestorskému výboru stanovisko o prerokovaní predmetného návrhu zákona. Gestorský výbor zobral na vedomie stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023. Pokiaľ ide o samotný návrh zákona, konštatujem, že, po a, súhlas a odporúčanie schváliť návrh zákona o štátnom rozpočte bez pripomienok vyjadrilo celkovo osem výborov.
Platné uznesenie nebolo prijaté v zahraničnom výbore a výbore pre sociálne veci, nakoľko uznesenia nezískali potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Platné uznesenie taktiež nebolo prijaté vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbore pre zdravotníctvo a výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, nakoľko tieto výbory o uzneseniach nehlasovali, pretože neboli uznášaniaschopné.
Pokiaľ ide o návrhy jednotlivých rozpočtových kapitol a výsledky ich prerokovania vo výboroch, tieto sú uvedené v časti II v bode 2, písm. a), písm. b) a písm. c) informácie. Iné odporúčania a požiadavky výborov, informácia obsahuje v časti IV aj nasledovné odporúčania a požiadavku výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Celkovo osem výborov odporúča, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o dôsledné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2023.
Tento bod je bez odporúčania gestorského výboru.
Na záver konštatujem, že návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor Národnej rady pre financie a rozpočet na 113. schôdzi dňa 29. novembra 2022. Stanovisko gestorského výboru, ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru pre financie a rozpočet.
Výbor ma určil za spravodajcu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

30.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďorď. Ďordi je ženské meno. (Reakcia predsedajúceho: „Ďuri.") Tak. To už budeš pomaly ako pán predseda s Jánom Szőllősom.
Čiže, vážený pán podpredseda Národnej rady, dovoľ mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu súhrnnej výročnej správy vo výboroch Národnej rady.
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1382 zo dňa 22. novembra 2022 Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do 28. novembra 2022. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokovali návrh súhrnnej výročnej správy výbor pre financie a rozpočet, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojim uznesením ju zobrali na vedomie a zároveň odporučili Národnej rade návrh súhrnnej výročnej správy vziať na vedomie. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 113. schôdzi dňa 29. novembra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru pre financie a rozpočet.
Predseda výboru pre financie a rozpočet zároveň určil za spravodajcu výboru poslanca Národnej rady, teda mňa, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Otvor, prosím, rozpravu, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

30.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

György Gyimesi
Nie, nesprávne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2022 16:25 - 16:25 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, vy máte v každom vašom prejave, váš prejav plný slov ako transparentnosť a, a čo všetko považujete za kľúčové a čestné, a všetko je úplne v najväčšom poriadku.
Ja vám chcem povedať, že keď vás tak počúvam, tak ja nadobúdam pocit taký, že to by som mohol charakterizovať vetou, že čo sa ako smerácky štátny tajomník naučíš, ako saskársky minister ako by si našiel. To, že tu teraz predložil pán kolega Taraba jednu zmluvu, ktorá bola uzatvorená organizáciou vo vašej zriaďovateľskej pôsobnosti, je iná vec. Ale ja by som chcel upriamiť pozornosť na dve ďalšie.
Vy ste ako SaS-ka kritizovali rozhadzovanie peňazí v covide a koncom roka 2021 ste nakúpili na ministerstvo vonné sviečky za 22-tisíc eur. No že sa nehanbíte. A potom ste 11.12. 2020 uzatvárali zmluvy na analýzu k súdnej mape, a to tak, že 16.12. bol návrh súdnej mapy už v MPK, tak načo bola tá zmluva na analýzu. A ďalšiu s vaším zamestnancom Valentovičom za 80-tisíc eur ste podpisovali v máji 2021 tak, že vám už Szépéš navrhoval stiahnuť celú reformu, lebo bola tak zlá.
A teraz tu idete potom kritizovať pána ministra, že robí veci, ktoré sa vám nepáčia, kdežto len napráva vaše chyby, ktoré ste spôsobili vaším - podľa môjho názoru - nekompetentným riadením ministerstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

9.11.2022 10:40 - 10:40 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, ďakujem za slovo. Myslím si, že tu stojím už asi po piaty alebo po šiestykrát a vždy obhajujem tento liberálny džihád proti rodinám a proti pomoci rodinám, ktorý sa, zdá sa, nezastaví pred ničím a nepomáhajú žiadne argumenty. Nedokážem si predstaviť, čo sa odohráva vo vašom vnútre, keď takýmto spôsobom brojíte proti tradičnej rodine, kde je otec muž, matka žena a deti sú deťmi.
Neviem, čo sa odohráva vo vašom vnútre, keď obhajujete bohaté firmy bohatých podnikateľov a nestojíte na strane chudobných ľudí. Neviem, čo sa odohráva vo vašom vnútre vtedy, ak sa postavíte na stranu samospráv v tejto ťažkej a kritickej chvíli a kašlete na ľudí, kašlete na tých, ktorí pomoc potrebujú dnes oveľa viac než napríklad aj samosprávy. A tým v žiadnom prípade nechcem sa dotknúť žiadnej samosprávy na Slovensku, pretože tá je tiež mimoriadne podstatná, a tu, tu už sme si povedali asi tisíckrát, že je ľuďom najbližšie, a ona je tá, ktorá ovplyvňuje život ľudí v prvom rade a asi aj najviac.
Samosprávy mali svoje príjmy, za posledných osem rokov im narástli o 108 %. A tie príjmy rastú aj naďalej. A áno, majú aj zvýšené výdavky, ale majú aj rezervy, ktoré môžu používať a môžu ich obrátiť na ten účel, na ktorý, na ktorý, lebo ktorý kritizuje teraz liberálna SaS-ka a jej poslanci. Totižto poskladať sa na účty za energie sa dá, dá sa to s pomocou štátu, dá sa to s pomocou rezerv a dá sa to aj tak, že bude platiť daňový bonus a tie rodiny s deťmi, ktoré si to najviac zaslúžia, tie peniaze dostanú.
Ja sa nedokážem alebo čudujem sa vám všetkým, ktorý hovoríte, konkrétne tebe, pán predseda finančného výboru Marián, že ty povieš, že v konečnom dôsledku pomoc 200 euro na dieťa pomocou nebude, pretože si to samosprávy vykompenzujú rastom ich podielových, resp. rastom ich daní, lebo zvyšovaním daní, čo je sprostosť, pretože ak jedna rodina má tri deti, tak dostane 600 euro, tak mi nechceš snáď povedať, že obce a mestá budú zvyšovať dane do takej miery, že im tých 600 euro zoberú. To je absolútne, absolútne klamstvo, ktorým sa snažíš silou mocou torpédovať tento vynikajúci zákon, túto obrovskú pomoc, ktorú v bezprecedentných časoch krízy chceme ľuďom doručiť a chceme ju doručiť čím skôr.
Dnes Ústavný súd rozhoduje o tom, či vôbec takáto pomoc občanom doručená bude. Vy ste si našli veľmi silného spojenca, protirodinne zameranú prezidentku Slovenskej republiky, ktorá vo svojom progresívnom ťažení voči všetkému, čo je založené na hodnotách a na tradíciách, na čom je táto spoločnosť založená, tak spoločne s ňou vy brojíte a bojujete všetkými možnými spôsobmi proti tomu, aby rodiny túto pomoc, ktorú si najviac zaslúžia, dostali.
Chcem veriť, že nebudete úspešní a chcem veriť v tom, že rodiny nakoniec na Slovensku zvíťazia, pretože si to zaslúžia. Zaslúžia si to po všetkých tých rokoch strádania, kedy Ficove a Pellegriniho vlády im zvyšovali daňový bonus a rodinné prídavky o centy. A keď som dobre zachytil a si dobre pamätám, tak ak by mali čakať na takéto bezprecedentné zvyšovanie rodinných prídavkov a daňového bonusu, by museli čakať asi 500 rokov, ak sa nemýlim, pán minister financií, však? 580 rokov. A keď raz už takého rozhodnutie príde, nájdu sa peniaze v rozpočte a my im tú pomoc vieme dať, tak vy poviete nie, a urobíte všetko preto, aby ste to prekazili. A snažíte sa od prvého momentu to torpédovať, či sa jednalo už o krúžkovné, o to, že vás minister financií nepripravil aplikáciu, či bojom proti, bojom v parlamente, v zákulisí a nakoniec v Prezidentskom paláci.
Držím rodinám na Slovensku palce a vás všetkých pánov poslancov, ktorí chcete tento zákon podporiť, žiadam o podporu. Nie v mene svojom, nie v mene hnutia OĽANO, ale v mene rodín na Slovensku. A zároveň by som pán podpredseda Národnej rady chcel oznámiť hlasovanie. O tomto návrhu budeme hlasovať na najbližšej schôdzi Národnej rady. Ďakujem pekne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Čiže mám tomu rozumieť, na riadnej schôdzi, ktorá bude?

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Na najbližšej riadnej schôdzi Národnej rady. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nie na tejto, ktorá teraz prebieha?

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Nie, na najbližšej nasledujúcej riadnej schôdzi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 9:40 - 9:40 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Čau. (Rečník sa podaním ruky pozdravil s navrhovateľom.) Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dani z príjmov. Národná rada uznesením č. 1583 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborom... výborov, ktorí boli... ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej väčšiny prítomných poslancov. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom 4.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma určil za spravodajcu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

8.11.2022 11:40 - 11:40 hod.

György Gyimesi
 

8.11.2022 11:40 - 11:40 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte k pánovi poslancovi Ficovi by som chcel povedať, že pokiaľ sa bavíme o energiách, tak poďme zrušiť aj Green Deal, pretože ten extrémnym spôsobom navyšuje cenu elektrickej energie v Európe, poďme sa baviť o zrušení emisných povoleniek a tým pádom by sme sa mohli dostať na takú cenu, ktorá by bola úplne prijateľná pre všetkých, pretože tieto liberálno-progresívne hlúposti, ktoré, ktorými platíme extrémne ceny, by sme fakt mohli sa ísť na to pozrieť, že čo s tým ďalej.
Ale tento pozmeňujúci návrh, ktorý chcem predložiť, je o niečom úplne inom. Hovorí o tom, že my sme prikázali bankám viesť transparentné účty, a to dokonca aj takým bankám, ktoré transparentné účty, resp. účty pre klientov nevedú, a týmto pozmeňujúcim návrhom tieto banky z tejto povinnosti oslobodíme. Čiže by som prešiel k prečítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1122.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
1. Nový článok II
Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 634/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č.659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z, zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016, zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 2011/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 123/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 27g ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nevedie platobné účty spotrebiteľom"."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
Nový čl. II nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do doterajšieho čl. II pri vyhotovovaní čistopisu vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
No, vyhecoval si ma, Marián, nechcel som vôbec reagovať, ale taký podliak, ako si ty za tým, za tým príjemným, kultivovaným, slušným prejavom, sa len tak často nevidí. Tak ty... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím bez osobných invektív. (Reakcia z pléna.) Bez osobných, kolegovia, bez osobných invektív.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
... sa len tak často nevidí. Ty si povedal, že vy ste to nemohli vetovať, resp. Matovič povedal, že nemohli, že ste nemohli vetovať, lebo je to v PVV. A my sme vám tento, toto vaše klamstvo vyvrátili, pretože Igor Matovič sa v tej relácii, resp. v správach v tom šote vyjadroval o zvyšovaní daní z externalít a z liehu a z hazardu, že toto vy nebudete môcť vetovať, a nie rodinný balíček. A to, že vy ste tu teraz celý internet zaplavili tým, že vy ste to vraj nemohli vetovať a vy sa toho teraz chytáte a to ešte stále tu teraz tvrdíš, je obyčajné klamstvo.
No a ešte ti poviem ďalšiu vec. Ty tvrdíš, že toto pomáha len bohatým deťom Tak ja sa ťa pýtam, ty vieš, čo je pre rodinu, kde zarába – v tom lepšom prípade – otec 600 v čistom a matka je na podpore, ty vieš, čo znamená pre nich 140 eur a ďalších 60 rodinný prídavok? To je manna z neba. To je to, čo vy nevidíte, pretože vaši kamoši z J&T a z EPH a z Dusla Šaľa, ktorým ste odpustili 60 mil. euro na poplatkoch na SPP, si to, si to, oni si to, oni to potrebujú, lebo oni vraj vyrábajú hodnoty, oni potrebujú vašu pomoc, ale títo ľudia, ktorí zarábajú 500 eur v čistom, ju nepotrebujú. Toto tvrdíš ty, Marián, to ty si na strane tých, ktorí by sa mali v tomto ťažkom období podeliť s chudobnými ľuďmi o svoje bohatstvo.
A ty so svojím šéfom im ešte odpustíš 60 mil. eur na tranzitných poplatkoch. Pokútnym spôsobom tu Kazda dával pozmeňovák v poslednej sekunde. A vy tu hovoríte o transparentnosti, vy sa tu tvárite na Ježiškov, vy sa tu tvárite na tých úplne najsolídnejších. Ja ti poviem, že to, akí ste solídni a super slušní, vám ukázali ľudia vo včerajšom IPSO prieskume, máte štyri percentá mínus. Ja vám hovorím, že budete ich mať do roku 2024 o ďalšie štyri menej.
A poslednú vec, ktorú som ti chcel, Marián, povedať, je, že ak ty hovoríš, že toto sa tu opravuje na poslednú chvíľu a na poslednú sekundu, tak si spomeň, čo urobila úplne najskvelejšia ministerka spravodlivosti na celej zemeguli Mária Kolíková, musela ústavu opravovať, ústava sa opravovala rýchlo, pretože spôsobila chaos medzi sudcami, pokiaľ išlo o ich odchod do dôchodku. Tak mi tu nehovor, že akí ste vy úplne solídni, slušní a úplne najkrajší, lebo nie ste. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis